Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Април
  23

  Предмет: ГЖ-172/21

  Судија Татјана Сусулеска, Судница Судница 2
  23.04.2021, во 11:30
 • Април
  26

  Предмет: КЖ-184/21

  Судија Анита Милошевска, Судница Судница 1
  26.04.2021, во 11:30
 • Мај
  7

  Предмет: ТСЖ-72/21

  Судија Ристе Ристевски, Судница Судница 2
  07.05.2021, во 12:00
 • Мај
  14

  Предмет: ГЖ-229/21

  Судија Виолета Костовска, Судница Судница 2
  14.05.2021, во 12:00
 • Мај
  21

  Предмет: ГЖ-218/21

  Судија Татјана Сусулеска, Судница Судница 2
  21.05.2021, во 11:00