Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Октомври
  24

  Предмет: КЖ-462/17

  Судија Љиљана Чочковска, Судница Судница 1
  24.10.2017, во 13:00
 • Октомври
  24

  Предмет: КЖ-492/17

  Судија Ружица Иваноска, Судница Судница 1
  24.10.2017, во 14:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ГЖ-998/17

  Судија Петре Србиновски, Судница Судница 2
  25.10.2017, во 12:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ГЖ-1504/17

  Судија Лиле Наумовска, Судница Судница 2
  25.10.2017, во 13:00
 • Октомври
  26

  Предмет: КЖ-398/17

  Судија Ружица Иваноска, Судница Судница 1
  26.10.2017, во 11:30
 • Ноември
  2

  Предмет: КЖ-279/17

  Судија Љиљана Чочковска, Судница Судница 1
  02.11.2017, во 11:30
 • Ноември
  2

  Предмет: КЖ-559/17

  Судија Ружица Иваноска, Судница Судница 1
  02.11.2017, во 12:30
 • Ноември
  7

  Предмет: КЖ-302/17

  Судија Љиљана Чочковска, Судница Судница 1
  07.11.2017, во 13:30
 • Ноември
  14

  Предмет: КЖ-401/17

  Судија Љиљана Чочковска, Судница Судница 1
  14.11.2017, во 12:30
 • Ноември
  21

  Предмет: КЖ-310/17

  Судија Љиљана Чочковска, Судница Судница 1
  21.11.2017, во 13:30