Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Февруари
  22

  Предмет: КЖ-20/18

  Судија Анита Милошевска, Судница Судница 1
  22.02.2018, во 11:30
 • Февруари
  22

  Предмет: КЖ-235/17

  Судија Ружица Иваноска, Судница Судница 1
  22.02.2018, во 12:30
 • Февруари
  22

  Предмет: КЖ-236/17

  Судија Ружица Иваноска, Судница Судница 1
  22.02.2018, во 13:00
 • Февруари
  22

  Предмет: КЖ-369/17

  Судија Ружица Иваноска, Судница Судница 1
  22.02.2018, во 13:30
 • Февруари
  23

  Предмет: ГЖ-1962/17

  Судија Јоска Матески, Судница Судница 2
  23.02.2018, во 12:00
 • Февруари
  26

  Предмет: КЖ-453/17

  Судија Љиљана Чочковска, Судница Судница 1
  26.02.2018, во 11:30
 • Февруари
  26

  Предмет: РОЖ-831/17

  Судија Петкана Јадровска, Судница Судница 2
  26.02.2018, во 12:00
 • Февруари
  26

  Предмет: КЖ-62/18

  Судија Љиљана Чочковска, Судница Судница 1
  26.02.2018, во 12:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ГЖ-1952/17

  Судија Љубомир Бошевски, Судница Судница 2
  27.02.2018, во 13:00
 • Март
  1

  Предмет: КЖ-395/17

  Судија Ружица Иваноска, Судница Судница 1
  01.03.2018, во 11:30
 • Март
  2

  Предмет: ГЖ-1919/17

  Судија Јоска Матески, Судница Судница 2
  02.03.2018, во 12:00
 • Март
  5

  Предмет: КЖ-538/17

  Судија Љиљана Чочковска, Судница Судница 1
  05.03.2018, во 12:00
 • Март
  5

  Предмет: ГЖ-2260/17

  Судија Виолета Костовска, Судница Судница 2
  05.03.2018, во 12:00
 • Март
  6

  Предмет: КЖ-19/18

  Судија Анита Милошевска, Судница Судница 1
  06.03.2018, во 11:30
 • Март
  6

  Предмет: ТСЖ-18/18

  Судија Љубомир Бошевски, Судница Судница 2
  06.03.2018, во 13:00
 • Март
  7

  Предмет: КЖ-355/17

  Судија Александар Камбовски, Судница Судница 1
  07.03.2018, во 11:30
 • Март
  9

  Предмет: ГЖ-278/18

  Судија Ристе Ристевски, Судница Судница 2
  09.03.2018, во 12:00
 • Март
  13

  Предмет: КЖ-66/18

  Судија Анита Милошевска, Судница Судница 1
  13.03.2018, во 11:30
 • Март
  14

  Предмет: КЖ-356/17

  Судија Александар Камбовски, Судница Судница 1
  14.03.2018, во 11:30
 • Март
  15

  Предмет: КЖ-563/17

  Судија Анита Милошевска, Судница Судница 1
  15.03.2018, во 11:30
 • Март
  19

  Предмет: КЖ-538/17

  Судија Љиљана Чочковска, Судница Судница 1
  19.03.2018, во 12:00
 • Март
  21

  Предмет: КЖ-411/17

  Судија Александар Камбовски, Судница Судница 1
  21.03.2018, во 11:30
 • Март
  26

  Предмет: КЖ-647/17

  Судија Љиљана Чочковска, Судница Судница 1
  26.03.2018, во 11:30