Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Февруари
  20

  Предмет: КЖ-428/18

  Судија Љиљана Чочковска, Судница Судница 1
  20.02.2019, во 11:30
 • Февруари
  22

  Предмет: ГЖ-2469/18

  Судија Татјана Сусулеска, Судница Судница 2
  22.02.2019, во 11:00
 • Февруари
  25

  Предмет: КЖ-533/18

  Судија Љиљана Чочковска, Судница Судница 1
  25.02.2019, во 11:30
 • Февруари
  26

  Предмет: КЖ-467/18

  Судија Анита Милошевска, Судница Судница 1
  26.02.2019, во 11:30
 • Февруари
  26

  Предмет: КЖ-400/18

  Судија Ружица Иваноска, Судница Судница 1
  26.02.2019, во 12:00
 • Март
  1

  Предмет: ГЖ-72/19

  Судија Аце Бакиевски, Судница Судница 2
  01.03.2019, во 12:00
 • Март
  5

  Предмет: КЖ-548/18

  Судија Анита Милошевска, Судница Судница 1
  05.03.2019, во 11:30
 • Март
  5

  Предмет: КЖ-441/18

  Судија Ружица Иваноска, Судница Судница 1
  05.03.2019, во 12:30
 • Март
  6

  Предмет: КЖ-588/18

  Судија Љиљана Чочковска, Судница Судница 1
  06.03.2019, во 11:30
 • Март
  12

  Предмет: ГЖ-236/19

  Судија Љубомир Бошевски, Судница Судница 2
  12.03.2019, во 13:00
 • Март
  13

  Предмет: ГЖ-2612/18

  Судија Татјана Сусулеска, Судница Судница 2
  13.03.2019, во 11:00
 • Март
  19

  Предмет: ГЖ-2217/18

  Судија Жаклина Доведен, Судница Судница 2
  19.03.2019, во 12:30
 • Март
  22

  Предмет: ГЖ-2348/18

  Судија Петре Србиновски, Судница Судница 2
  22.03.2019, во 11:00