Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Декември
  10

  Предмет: ГЖ-1138/21

  Судија Пакизер Алиоска, Судница Судница 2
  10.12.2021, во 12:00
 • Декември
  13

  Предмет: КЖ-557/21

  Судија Љиљана Чочковска, Судница Судница 1
  13.12.2021, во 11:30
 • Декември
  15

  Предмет: КЖ-612/21

  Судија Александар Камбовски, Судница Судница 1
  15.12.2021, во 11:30
 • Декември
  17

  Предмет: ГЖ-1183/21

  Судија Татјана Сусулеска, Судница Судница 2
  17.12.2021, во 09:30
 • Декември
  17

  Предмет: ГЖ-1208/21

  Судија Ристе Ристевски, Судница Судница 2
  17.12.2021, во 11:00
 • Декември
  24

  Предмет: ГЖ-1382/21

  Судија Татјана Сусулеска, Судница Судница 2
  24.12.2021, во 10:30