Kërkoni sipas kalendarit të gjykimeve

Gjykatësi
Numri i lëndës
Salla e gjukimeve

Data e gjykimit
_

Kalendari i gjykatës

Kalendari i gjykatës

Përdorni fushat tekstuale për kërkim, që gjenden në anën e majtë. • Tetor
  19

  Lënda: КЖ-440/21

  Gjykatësi Ружица Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 1
  19.10.2021, во 11:30
 • Tetor
  20

  Lënda: КЖ-512/21

  Gjykatësi Зоран Караџовски, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.10.2021, во 11:30
 • Nëntor
  19

  Lënda: ГЖ-1157/21

  Gjykatësi Татјана Сусулеска, Salla e gjukimeve Судница 2
  19.11.2021, во 11:00