Kërkoni sipas kalendarit të gjykimeve

Gjykatësi
Numri i lëndës
Salla e gjukimeve

Data e gjykimit
_

Kalendari i gjykatës

Kalendari i gjykatës

Përdorni fushat tekstuale për kërkim, që gjenden në anën e majtë. • Shtator
  20

  Lënda: ТСЖ-156/21

  Gjykatësi Татјана Сусулеска, Salla e gjukimeve Судница 2
  20.09.2021, во 10:00
 • Shtator
  20

  Lënda: КЖ-367/21

  Gjykatësi Љиљана Чочковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.09.2021, во 11:30
 • Shtator
  21

  Lënda: КЖ-278/21

  Gjykatësi Ружица Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 1
  21.09.2021, во 11:30
 • Shtator
  22

  Lënda: КЖ-360/21

  Gjykatësi Зоран Караџовски, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.09.2021, во 11:30
 • Shtator
  23

  Lënda: КЖ-243/21

  Gjykatësi Ружица Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 1
  23.09.2021, во 11:30
 • Shtator
  24

  Lënda: ГЖ-458/21

  Gjykatësi Ристе Ристевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  24.09.2021, во 10:00
 • Shtator
  24

  Lënda: ТСЖ-378/20

  Gjykatësi Лиле Наумовска, Salla e gjukimeve Судница 2
  24.09.2021, во 12:30
 • Tetor
  12

  Lënda: КЖ-114/21

  Gjykatësi Ружица Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.10.2021, во 11:30