Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Ноември
  15

  Предмет: ГЖ-1882/19

  Судија Љубомир Бошевски, Судница Судница 2
  15.11.2019, во 13:00
 • Ноември
  18

  Предмет: КЖ-469/19

  Судија Љиљана Чочковска, Судница Судница 1
  18.11.2019, во 11:30
 • Ноември
  19

  Предмет: КЖ-385/19

  Судија Анита Милошевска, Судница Судница 1
  19.11.2019, во 11:30
 • Ноември
  19

  Предмет: КЖ-382/19

  Судија Анита Милошевска, Судница Судница 1
  19.11.2019, во 12:00
 • Ноември
  19

  Предмет: КЖ-339/19

  Судија Ружица Иваноска, Судница Судница 1
  19.11.2019, во 12:30
 • Ноември
  20

  Предмет: КЖ-322/19

  Судија Љиљана Чочковска, Судница Судница 1
  20.11.2019, во 11:30
 • Ноември
  25

  Предмет: КЖ-420/19

  Судија Љиљана Чочковска, Судница Судница 1
  25.11.2019, во 11:30
 • Ноември
  25

  Предмет: КЖ-489/19

  Судија Љиљана Чочковска, Судница Судница 1
  25.11.2019, во 12:20
 • Ноември
  25

  Предмет: КЖ-528/19

  Судија Љиљана Чочковска, Судница Судница 1
  25.11.2019, во 12:30
 • Ноември
  26

  Предмет: КЖ-552/19

  Судија Анита Милошевска, Судница Судница 1
  26.11.2019, во 11:30
 • Ноември
  26

  Предмет: КЖ-339/19

  Судија Ружица Иваноска, Судница Судница 1
  26.11.2019, во 12:30
 • Ноември
  27

  Предмет: ГЖ-1632/19

  Судија Петре Србиновски, Судница Судница 2
  27.11.2019, во 11:00
 • Декември
  2

  Предмет: КЖ-528/19

  Судија Љиљана Чочковска, Судница Судница 1
  02.12.2019, во 11:30
 • Декември
  3

  Предмет: КЖ-504/19

  Судија Анита Милошевска, Судница Судница 1
  03.12.2019, во 11:30
 • Декември
  4

  Предмет: КЖ-218/19

  Судија Љиљана Чочковска, Судница Судница 1
  04.12.2019, во 13:30
 • Декември
  6

  Предмет: ГЖ-1671/19

  Судија Жаклина Доведен, Судница Судница 2
  06.12.2019, во 12:00