Известување со покана [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

Известување со покана

Новости, Соопштенија за јавност  |  24.10.2018

Известување со покана

       До Апелациониот суд Гостивар од страна на Министерството за правда е доставено известување по повод одбележување на Европскиот ден на граѓанска правда.

       По тој повод, Апелациониот суд Гостивар обезбедува широк пристап до правдата за граѓаните и пошироката јавност, со цел истите да бидат запознаени со нивните основни права во повеќе области.

       За таа цел, Апелациониот суд Гостивар на ден 25.10.2018 година ќе биде отворен за граѓаните, учениците на средните училишта, студентите од правниот факултет при Меѓународниот универзитет Струга и локалните медиуми на Гостивар и Тетово.

         Со оглед на тоа, Ве покануваме во просториите на Апелациониот суд Гостивар, лоциран на ул. Живко Брајковски бр. 1 да присуствувате по повод активностите кои ќе бидат преземени при одбележувањето да денот на граѓанска правда, кој ќе се одржи на ден 25.10.2018 година со почеток во 10,00 часот.

 

Njoftim dhe ftesë

          Nga Ministria e Drejtësisë është dërguar njoftim deri te Gjykata e Apelit në Gostivar me qëllim të shënimit të Ditës Evropiane të Drejtësisë.

      Me këtë rast Gjykata e Apelit në Gostivar siguron qasje më të gjerë të drejtësisë për qytetaret dhe komunitetin, me qëllim që të njejtit të informohen dhe vetëdijësohen për të drejtat e tyre në kuptim më të gjërë të fjalës.

          Pra me këtë rast të lartëpërmendur, më datë 25.10.2018 Gjykata e Apelit në Gostivar do të jetë e hapur për qytetarët, nxënësit e shkollave të mesme, studentët e Fakultetit të Drejtësisë në Universitetin Ndërkombëtar të Strugës dhe për mediat në Gostivar dhe Tetovë.

        Pra, ju ftojmë që të jeni prezent në zyrat e Gjykatës së Apelit me lokacion në rrugen “Zivko Brajkovski” numër 1, për aktivitetet që do të mbahen me rastin e shënimit të Ditës Evropiane të Drejtësisë, më datë 25.10.2018 me fillim në ora 10.00.

 

Announcement with additional invitation

       An announcement from the Ministry of Justice was conveyed to the Court of Appeal – Gostivar on the occasion of praising the European Day of Justice.

        On this occasion, the Court of Appeal in Gostivar, provides broad access to justice for the citizens and the community, for the purpose of enlightening the citizens and the community with their basic rights on the wide range.

       For the abovementioned purpose, the Court of Appeal in Gostivar on 25.10.2018 will be opened for the citizens, students of high schools, students of the Law Faculty on the International University of Struga and the local media of Gostivar and Tetovo.

        On this occurrence, we invite you on the premises of the Court of Appeal, located on str.” Zivko Brajkovski” nr.1 to be present for the activities that will be commenced on honoring the European Day of Justice, that will take place on 25.10.2018 beginning on 10.00 a.m.

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_