Оглас 03-19 - Ранг-Листа од административната селекција и известување за денот и часот на стручниот испит [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

Оглас 03-19 - Ранг-Листа од административната селекција и известување за денот и часот на стручниот испит

Новости, Соопштенија за јавност  |  30.9.2019

 

Прилог 1

АПЕЛАЦИОНЕН СУД ГОСТИВАР

Јавен оглас број 3/2019

ЛИСТА НА УРЕДНИ И НЕУРЕДНИ КАНДИДАТИ

 

I. За работно место од точката 1 ( Самостоен судски референт Категорија Г, ниво Г1, со шифра СУД0101Г01001 ):

I

 

Ред

Бр.

 

Шифра на уредни кандидати

Образование

Работно искуство

 

Познавање на работа со компјутерски програми за канцелариски работи програми

Вкупно освоени бодови

1.

002

25

2,25

5

32,25

2.

004

25

2,25

5

32,25

3.

007

21,28

2,25

5

28,53

                                                                                 II

 Ред

Бр.

Шифра на

неуредни

кандидати

 

Причина за неуредност

 

 

 

1.

 

 

 

 

001

-Кандидатот доставил уверение за државјанство кое не е заверено на нотар.

- Кандидатот не доставил лекарско уверение за општа здравствена состојба.

-Кандидатот доставил потврда за работа со компјутерски програми за канцелариско работење која не е заверена на нотар.

-Кандидатот не доставил потврда дека со правосилна судска одлука не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должлост.

 

2.

 

003

-Кандидатот не доставил потврда за работа со компјутерски програми за канцелариско работење.

-Кандидатот во пријавата не го навел времетраењето на работното искуство.

3.

 

005

- Кандидатот не доставил потврда дека со правосилна судска одлука не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должлост, туку доставил уверение дека нема покренато обвинителен предлог или акт.

- Кандидатот нема 3 години  работно искуство во струката.

4.

006

- Кандидатот нема 3 години  работно искуство во струката.

КОМИСИЈА ЗА СЕЛЕКЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

 

 

                                               

Прилог 2

АПЕЛАЦИОНЕН СУД ГОСТИВАР

Јавен оглас број 3/2019

РАНГ - ЛИСТА

Со шифри на кандидатите кои ја поминале административната селекција со број на освоени бодови:

 

I. За работно место од точката 1 ( Самостоен судски референт Категорија Г, ниво Г1, со шифра СУД0101Г01001 ):

Ред

Бр.

Шифра на кандидатите

Освоени бодови од административната селекција

1.

   002

32,25

2.

004

32,25

3.

007

28,53

 

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА СЕЛЕКЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилог 3

АПЕЛАЦИОНЕН СУД ГОСТИВАР

Јавен оглас број 3/2019

ЛИСТА

Со шифри на кандидатите за кои постапката на селекција завршила:

 

I. За работно место од точката 1 ( Самостоен судски референт Категорија Г, ниво Г1, со шифра СУД0101Г01001 ):

Ред

Бр.

Шифра на кандидатите

1.

001

2.

003

3.

005

4.

006

 

 

 

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА СЕЛЕКЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилог 4

АПЕЛАЦИОНЕН СУД ГОСТИВАР

Јавен оглас број 3/2019

 

ИНФОРМАЦИЈА

За денот и часот на одржувањето на втората фаза на селекцијата

Втората фаза на селекцијата - полагањето на испитот - стручен дел за судски службеник ќе се одржи на ден 10.10.2019 година (четврток) во 09,30 часот, во просториите на Апелациониот суд Гостивар.

Полагањето на испитот - стучен дел е со максимално времетраење од 60 минути

 

КОМИСИЈА ЗА СЕЛЕКЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилог 1

АПЕЛАЦИОНЕН СУД ГОСТИВАР

Јавен оглас број 3/2019

ЛИСТА НА УРЕДНИ И НЕУРЕДНИ КАНДИДАТИ

 

II. За работно место од точката 2 (Помлад судски референт Категорија Г, ниво Г4, со шифра СУД0101Г04001):

I

 

Ред

Бр.

 

Шифра на уредни кандидати

Образование

Работно искуство

 

Познавање на работа со компјутерски програми за канцелариски работи програми

Вкупно освоени бодови

1.

001

18,4

/

5

23,4

2.

002

23

/

5

28

3.

004

13,8

/

5

18,8

4.

005

22,08

/

5

27,08

5.

007

24,54

/

5

29,54

6.

010

24,5

/

5

29,5

 

II

 Ред

Бр.

Шифра на

неуредни

кандидати

 

Причина за неуредност

 

1.

 

003

- Кандидатот не доставил потврда дека со правосилна судска одлука не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должлост, туку доставил уверение дека нема покренато обвинителен предлог или акт.

 

 

2.

 

006

-Кандидатот не доставил потврда за работа со компјутерски програми за канцелариско работење.

- Кандидатот не доставил лекарско уверение за општа здравствена состојба, туку доставил медицинска потврда.

 

3.

008

-Кандидатот не доставил потврда за работа со компјутерски програми за канцелариско работење.

 

4.

 

009

- Кандидатот не доставил лекарско уверение за општа здравствена состојба.

-Кандидатот доставил потврда за работа со компјутерски програми за канцелариско работење која не е заверена на нотар.

 

КОМИСИЈА ЗА СЕЛЕКЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

 

 

 

Прилог 2

АПЕЛАЦИОНЕН СУД ГОСТИВАР

Јавен оглас број 3/2019

РАНГ - ЛИСТА

Со шифри на кандидатите кои ја поминале административната селекција со број на освоени бодови:

 

II. За работно место од точката 2 (Помлад судски референт Категорија Г, ниво Г4, со шифра СУД0101Г04001):

Ред

Бр.

Шифра на кандидатите

Освоени бодови од административната селекција

1.

001

23,4

2.

002

28

3.

004

18,8

4.

005

27,08

5.

007

29,54

6.

010

29,5

 

 

 

 

 

 

 

                                                      КОМИСИЈА ЗА СЕЛЕКЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилог 3

АПЕЛАЦИОНЕН СУД ГОСТИВАР

Јавен оглас број 3/2019

ЛИСТА

Со шифри на кандидатите за кои постапката на селекција завршила:

 

II. За работно место од точката 2 (Помлад судски референт Категорија Г, ниво Г4, со шифра СУД0101Г04001):

Ред

Бр.

Шифра на кандидатите

1.

003

2.

006

3.

008

4.

009

 

 

 

 

 

 

                                                           КОМИСИЈА ЗА СЕЛЕКЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилог 4

 

 

АПЕЛАЦИОНЕН СУД ГОСТИВАР

Јавен оглас број 3/2019

 

ИНФОРМАЦИЈА

За денот и часот на одржувањето на втората фаза на селекцијата

Втората фаза на селекцијата - полагањето на испитот - стручен дел за судски службеник ќе се одржи на ден 10.10.2019 година (четврток) во 09,30 часот, во просториите на Апелациониот суд Гостивар.

Полагањето на испитот - стучен дел е со максимално времетраење од 60 минути

 

 

КОМИСИЈА ЗА СЕЛЕКЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

 

 

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_