Информација - Јавни набавки [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

Информација - Јавни набавки

Новости, Соопштенија за јавност  |  08.2.2019

ИНФОРМАЦИЈА

На ден 07.02.2019  година е објавен огласот 8/2019 за Набавка  и  монтажа на вариолајт завеси во просториите на Апелационен суд Гостивар согласно Одлуката за јавна набавка Су.бр.02-14/2019 година. Огласот е објавен на веб страната на Бирото за јавни набавки согласно Законот за Јавни набавки.

Gjykata e Apelit në Gostivar publikoi lajmërimin nr.8/2019 më datë 07.02.2019 për prokurim dhe montim të perdeve Variolajt në hapsirat e Gjykatës së Apelit, në përputhje me vendimin për prokurim publik Su.nr.02-14/2019. Lajmërimi është shpallur në faqen e internetit të Zyrës për Prokurim Publik në përputhje me ligjin për prokurime publike.

На ден 07.02.2019  година е објавен огласот 7/2019 за Набавка  на гориво ЕУРОДИЗЕЛ за потребите на службеното возило на Апелациониот суд Гостивар согласно Одлуката за јавна набавка Су.бр.02-13/2019 година. Огласот е објавен на веб страната на Бирото за јавни набавки согласно Законот за Јавни набавки.

 Gjykata e Apelit në Gostivar publikoi lajmërimin nr.7/2019 më datë 07.02.2019 për prokurim të lëndës djegëse EURODISEL  për nevojat e veturës së Gjykatës së Apelit në Gostivar, në përputhje me vendimin për prokurim publik Su.nr.02-13/2019. Lajmërimi është shpallur në faqen e internetit të Zyrës për Prokurim Publik në përputhje me ligjin për prokurime publike.

На ден 07.02.2019  година е објавен огласот 6/2019 за Набавка  е набавка, транспорт и инсталација на систем за видео надзор за потребите на Судот согласно Одлуката за јавна набавка Су.бр.02-12/2019 година. Огласот е објавен на веб страната на Бирото за јавни набавки согласно Законот за Јавни набавки.

Gjykata e Apelit në Gostivar publikoi lajmërimin nr.6/2019 më datë 07.02.2019 për prokurim, transport dhe instalim të sistemit të kamerave për nevojat e Gjykatës së Apelit në Gostivar, në përputhje me vendimin për prokurim publik Su.nr.02-12/2019. Lajmërimi është shpallur në faqen e internetit të Zyrës për Prokurim Publik në përputhje me ligjin për prokurime publike.

На ден 07.02.2019  година е објавен огласот 5/2019 за Набавка  на метал детектор за потребите на Апелелационене суд Гостивар согласно Одлуката за јавна набавка Су.бр.02-10/2019 година. Огласот е објавен на веб страната на Бирото за јавни набавки согласно Законот за Јавни набавки.

Gjykata e Apelit në Gostivar publikoi lajmërimin nr.5/2019 më datë 07.02.2019 për prokurim, të detektorit të metalit për nevojat e Gjykatës së Apelit në Gostivar, në përputhje me vendimin për prokurim publik Su.nr.02-10/2019. Lajmërimi është shpallur në faqen e internetit të Zyrës për Prokurim Publik në përputhje me ligjin për prokurime publike.

На ден 07.02.2019  година е објавен огласот 4/2019 за групна јавна набавка на стоки  – хартија за печатење и копирање за потребите на Апелациониот суд Гостивар и основните судови со основна и проширена надлежност од неговото апелационо подрачје, за период од 12 месеци согласно Одлуката за јавна набавка Су.бр.02-9/2019 година. Огласот е објавен на веб страната на Бирото за јавни набавки согласно Законот за Јавни набавки.

Gjykata e Apelit në Gostivar publikoi lajmërimin nr.4/2019 më datë 07.02.2019 për prokurim, të letrës për shtyp dhe kopjim për nevojat e Gjykatës së Apelit në Gostivar dhe Gjykatave Themelore nën kompetencë të kësaj gjykate, në periudhe prej 12 muaj në përputhje me vendimin për prokurim publik Su.nr.02-9/2019. Lajmërimi është shpallur në faqen e internetit të Zyrës për Prokurim Publik në përputhje me ligjin për prokurime publike.

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_