Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јуни
  12

  Предмет: КЖ-748/23

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 2
  12.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  12

  Предмет: КЖ-1060/23

  Судија Татјана Дуковска, Судница Кривична 1
  12.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  12

  Предмет: КЖ-854/23

  Судија Татјана Дуковска, Судница Кривична 2
  12.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  12

  Предмет: КЖ-848/23

  Судија Тања Милева, Судница Кривична 1
  12.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  12

  Предмет: КЖ-316/24

  Судија Тања Милева, Судница Кривична 1
  12.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  12

  Предмет: КЖ-187/24

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Кривична 1
  12.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  12

  Предмет: КЖ-31/24

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Кривична 1
  12.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  12

  Предмет: КЖ-294/24

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Кривична 1
  12.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  12

  Предмет: КЖ-218/24

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Судница 1
  12.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  13

  Предмет: КОКЖ-84/23

  Судија Татјана Дуковска, Судница Кривична 2
  13.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  13

  Предмет: РОЖ-2520/23

  Судија Ќенанзија Мехмед, Судница Граѓанска 2
  13.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  13

  Предмет: РОЖ-2417/23

  Судија Ќенанзија Мехмед, Судница Граѓанска 2
  13.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  13

  Предмет: РОЖ-1116/23

  Судија Ќенанзија Мехмед, Судница Граѓанска 2
  13.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  13

  Предмет: РОЖ-1174/23

  Судија Ќенанзија Мехмед, Судница Граѓанска 2
  13.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  13

  Предмет: КЖ-402/24

  Судија Тања Милева, Судница Кривична 2
  13.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  17

  Предмет: КОКЖ-46/24

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Кривична 2
  17.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  17

  Предмет: КЖ-702/23

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Кривична 2
  17.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  18

  Предмет: КОКЖ-168/23

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  18.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  18

  Предмет: КЖ-1013/23

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Кривична 1
  18.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  19

  Предмет: КЖ-254/24

  Судија Татјана Дуковска, Судница Кривична 1
  19.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  19

  Предмет: РОЖ-2418/23

  Судија Агим Мислими, Судница Граѓанска 2
  19.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  19

  Предмет: КЖ-248/24

  Судија Татјана Дуковска, Судница Кривична 1
  19.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  19

  Предмет: РОЖ-1599/23

  Судија Агим Мислими, Судница Граѓанска 2
  19.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  19

  Предмет: РОЖ-2308/23

  Судија Агим Мислими, Судница Граѓанска 2
  19.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  19

  Предмет: КЖ-45/24

  Судија Тања Милева, Судница Кривична 1
  19.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  19

  Предмет: КЖ-973/23

  Судија Тања Милева, Судница Кривична 1
  19.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  19

  Предмет: КЖ-801/23

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Кривична 1
  19.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  19

  Предмет: КЖ-343/22

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Кривична 1
  19.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  19

  Предмет: КЖ-353/24

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Кривична 1
  19.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  20

  Предмет: КОКЖ-65/24

  Судија Татјана Дуковска, Судница Кривична 1
  20.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  20

  Предмет: КЖ-534/24

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Кривична 2
  20.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  24

  Предмет: КЖ-382/24

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  24.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  25

  Предмет: КЖ-472/24

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Кривична 1
  25.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  25

  Предмет: КЖ-596/24

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Кривична 1
  25.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  25

  Предмет: КЖ-299/24

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Кривична 1
  25.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  25

  Предмет: КЖ-357/24

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Кривична 1
  25.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  25

  Предмет: КЖ-1013/23

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  25

  Предмет: КЖ-505/24

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  25

  Предмет: КЖ-409/24

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 2
  25.06.2024, во 13:00
 • Јули
  1

  Предмет: КОКЖ-134/23

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Кривична 2
  01.07.2024, во 09:30
 • Јули
  1

  Предмет: КЖ-266/23

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Кривична 2
  01.07.2024, во 10:30
 • Јули
  1

  Предмет: КЖ-268/24

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Кривична 2
  01.07.2024, во 11:30
 • Јули
  1

  Предмет: КЖ-894/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Кривична 2
  01.07.2024, во 12:30
 • Јули
  2

  Предмет: КЖ-1026/23

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Кривична 1
  02.07.2024, во 09:30
 • Јули
  2

  Предмет: КЖ-800/22

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  02.07.2024, во 10:00
 • Јули
  2

  Предмет: КЖ-442/24

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Кривична 1
  02.07.2024, во 10:00
 • Јули
  2

  Предмет: КОКЖ-2/24

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Кривична 1
  02.07.2024, во 10:30
 • Јули
  2

  Предмет: КОКЖ-63/24

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Кривична 1
  02.07.2024, во 11:30
 • Јули
  2

  Предмет: КЖ-518/24

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Кривична 1
  02.07.2024, во 12:00
 • Јули
  2

  Предмет: КЖ-537/24

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 1
  02.07.2024, во 12:30
 • Јули
  2

  Предмет: КЖ-546/24

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 1
  02.07.2024, во 13:00
 • Јули
  3

  Предмет: КЖ-25/24

  Судија Татјана Дуковска, Судница Кривична 1
  03.07.2024, во 09:00
 • Јули
  3

  Предмет: КЖ-293/24

  Судија Татјана Дуковска, Судница Кривична 1
  03.07.2024, во 09:30
 • Јули
  3

  Предмет: КЖ-455/24

  Судија Татјана Дуковска, Судница Кривична 1
  03.07.2024, во 10:00
 • Јули
  3

  Предмет: КЖ-241/24

  Судија Тања Милева, Судница Кривична 1
  03.07.2024, во 10:30
 • Јули
  3

  Предмет: КЖ-437/24

  Судија Тања Милева, Судница Кривична 1
  03.07.2024, во 10:45
 • Јули
  3

  Предмет: КЖ-166/24

  Судија Тања Милева, Судница Кривична 1
  03.07.2024, во 11:00
 • Јули
  3

  Предмет: КЖ-963/23

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Кривична 1
  03.07.2024, во 11:30
 • Јули
  3

  Предмет: КЖ-174/23

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Кривична 1
  03.07.2024, во 12:00
 • Јули
  3

  Предмет: КЖ-102/24

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Кривична 1
  03.07.2024, во 13:00
 • Јули
  4

  Предмет: КЖ-35/24

  Судија Татјана Дуковска, Судница Кривична 2
  04.07.2024, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: КЖ-270/24

  Судија Татјана Дуковска, Судница Кривична 2
  04.07.2024, во 09:30
 • Јули
  4

  Предмет: КОКЖ-155/23

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Кривична 2
  04.07.2024, во 10:30
 • Јули
  4

  Предмет: КОКЖ-58/24

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Кривична 2
  04.07.2024, во 12:30
 • Јули
  5

  Предмет: ТСЖ-387/24

  Судија Петранка Ташева, Судница Граѓанска 2
  05.07.2024, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: ТСЖ-762/23

  Судија Наташа Савовска Димитровска, Судница Граѓанска 2
  05.07.2024, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: ТСЖ-47/24

  Судија Петранка Ташева, Судница Граѓанска 1
  05.07.2024, во 11:00
 • Јули
  5

  Предмет: ТСЖ-1372/23

  Судија Наташа Савовска Димитровска, Судница Граѓанска 2
  05.07.2024, во 12:30
 • Јули
  5

  Предмет: ТСЖ-1285/23

  Судија Наташа Савовска Димитровска, Судница Граѓанска 2
  05.07.2024, во 13:30
 • Јули
  8

  Предмет: КЖ-794/23

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Кривична 2
  08.07.2024, во 09:15
 • Јули
  8

  Предмет: КЖ-934/23

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Кривична 2
  08.07.2024, во 09:30
 • Јули
  8

  Предмет: КЖ-525/24

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 2
  08.07.2024, во 12:30
 • Јули
  9

  Предмет: КЖ-523/24

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Кривична 1
  09.07.2024, во 10:00
 • Јули
  9

  Предмет: КОКЖ-170/23

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Кривична 1
  09.07.2024, во 10:30
 • Јули
  9

  Предмет: КЖ-383/23

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Кривична 1
  09.07.2024, во 11:00
 • Јули
  9

  Предмет: КЖ-491/24

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Кривична 1
  09.07.2024, во 11:30
 • Јули
  9

  Предмет: КЖ-403/24

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Кривична 1
  09.07.2024, во 12:00
 • Јули
  9

  Предмет: КЖ-579/24

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 2
  09.07.2024, во 12:30
 • Јули
  10

  Предмет: КЖ-454/24

  Судија Татјана Дуковска, Судница Кривична 1
  10.07.2024, во 09:30
 • Јули
  10

  Предмет: РОЖ-244/23

  Судија Агим Мислими, Судница Граѓанска 2
  10.07.2024, во 09:30
 • Јули
  10

  Предмет: КОКЖ-159/23

  Судија Тања Милева, Судница Кривична 1
  10.07.2024, во 10:30
 • Јули
  10

  Предмет: КЖ-695/23

  Судија Тања Милева, Судница Кривична 1
  10.07.2024, во 10:30
 • Јули
  10

  Предмет: РОЖ-527/24

  Судија Ќенанзија Мехмед, Судница Граѓанска 2
  10.07.2024, во 11:00
 • Јули
  10

  Предмет: КЖ-1017/23

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Кривична 1
  10.07.2024, во 11:30
 • Јули
  10

  Предмет: КОКЖ-32/24

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Кривична 1
  10.07.2024, во 12:00
 • Јули
  10

  Предмет: ГЖ-3179/22

  Судија Афрдита Шеху Асани, Судница Граѓанска 2
  10.07.2024, во 12:00
 • Јули
  10

  Предмет: КЖ-220/24

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Кривична 1
  10.07.2024, во 12:30
 • Јули
  10

  Предмет: ГЖ-3602/22

  Судија Маја Маркова, Судница Граѓанска 2
  10.07.2024, во 12:30
 • Јули
  10

  Предмет: КЖ-331/24

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Кривична 1
  10.07.2024, во 13:00
 • Јули
  12

  Предмет: ТСЖ-1722/23

  Судија Петранка Ташева, Судница Граѓанска 2
  12.07.2024, во 10:00
 • Јули
  12

  Предмет: ПРКЖ-2013/23

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Кривична 2
  12.07.2024, во 10:30
 • Јули
  17

  Предмет: КЖ-901/23

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  17.07.2024, во 09:30
 • Септември
  3

  Предмет: КЖ-469/24

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Кривична 1
  03.09.2024, во 10:30
 • Септември
  3

  Предмет: КОКЖ-5/24

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  03.09.2024, во 11:00
 • Септември
  3

  Предмет: КЖ-308/24

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Кривична 1
  03.09.2024, во 11:30
 • Септември
  3

  Предмет: КЖ-349/24

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Кривична 1
  03.09.2024, во 12:00
 • Септември
  3

  Предмет: КЖ-468/24

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 1
  03.09.2024, во 12:30
 • Септември
  3

  Предмет: КЖ-505/24

  Судија Габриела Гајдова, Судница Кривична 1
  03.09.2024, во 12:30
 • Септември
  4

  Предмет: КЖ-923/23

  Судија Татјана Дуковска, Судница Кривична 1
  04.09.2024, во 09:30
 • Септември
  4

  Предмет: КЖ-768/23

  Судија Татјана Дуковска, Судница Кривична 1
  04.09.2024, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: РОЖ-3/24

  Судија Влатко Самарџиски, Судница Граѓанска 2
  04.09.2024, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: КЖ-356/24

  Судија Тања Милева, Судница Кривична 1
  04.09.2024, во 10:30
 • Септември
  4

  Предмет: ГЖ-559/24

  Судија Маја Маркова, Судница Граѓанска 2
  04.09.2024, во 11:30
 • Септември
  4

  Предмет: КЖ-109/24

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Кривична 1
  04.09.2024, во 11:30
 • Септември
  4

  Предмет: КЖ-202/24

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Кривична 1
  04.09.2024, во 12:00
 • Септември
  4

  Предмет: КЖ-153/24

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Кривична 1
  04.09.2024, во 12:30
 • Септември
  4

  Предмет: КЖ-550/24

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Кривична 1
  04.09.2024, во 13:00
 • Септември
  5

  Предмет: КЖ-378/24

  Судија Татјана Дуковска, Судница Кривична 2
  05.09.2024, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: КОКЖ-98/23

  Судија Тања Милева, Судница Судница 2
  05.09.2024, во 11:30
 • Септември
  10

  Предмет: КЖ-157/24

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Кривична 1
  10.09.2024, во 10:00
 • Септември
  10

  Предмет: КЖ-418/24

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  10.09.2024, во 10:30
 • Септември
  10

  Предмет: КЖ-504/24

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  10.09.2024, во 11:00
 • Септември
  10

  Предмет: КОКЖ-47/24

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Кривична 1
  10.09.2024, во 11:30
 • Септември
  10

  Предмет: КОКЖ-59/24

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Кривична 1
  10.09.2024, во 12:00
 • Септември
  11

  Предмет: КЖ-880/23

  Судија Татјана Дуковска, Судница Кривична 1
  11.09.2024, во 09:15
 • Септември
  11

  Предмет: КЖ-351/24

  Судија Татјана Дуковска, Судница Кривична 1
  11.09.2024, во 09:30
 • Септември
  11

  Предмет: КЖ-890/23

  Судија Тања Милева, Судница Кривична 1
  11.09.2024, во 10:30
 • Септември
  11

  Предмет: КЖ-274/24

  Судија Тања Милева, Судница Кривична 1
  11.09.2024, во 11:00
 • Септември
  11

  Предмет: КЖ-238/24

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Кривична 1
  11.09.2024, во 11:30
 • Септември
  11

  Предмет: КЖ-344/24

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Кривична 1
  11.09.2024, во 12:00
 • Септември
  11

  Предмет: КЖ-555/24

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Судница 1
  11.09.2024, во 12:30
 • Септември
  11

  Предмет: КЖ-526/24

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Кривична 1
  11.09.2024, во 13:00
 • Септември
  12

  Предмет: КЖ-405/24

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Кривична 2
  12.09.2024, во 10:30
 • Септември
  17

  Предмет: КЖ-521/24

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  17.09.2024, во 10:30
 • Септември
  17

  Предмет: КЖ-441/24

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  17.09.2024, во 11:00
 • Септември
  18

  Предмет: КЖ-412/24

  Судија Татјана Дуковска, Судница Кривична 1
  18.09.2024, во 09:30
 • Септември
  18

  Предмет: КЖ-959/23

  Судија Татјана Дуковска, Судница Кривична 1
  18.09.2024, во 10:00
 • Септември
  18

  Предмет: РОЖ-2575/23

  Судија Агим Мислими, Судница Судница 2
  18.09.2024, во 10:30
 • Септември
  18

  Предмет: КЖ-346/24

  Судија Тања Милева, Судница Кривична 1
  18.09.2024, во 10:30
 • Септември
  18

  Предмет: КЖ-387/24

  Судија Тања Милева, Судница Кривична 1
  18.09.2024, во 11:00
 • Септември
  18

  Предмет: КЖ-305/24

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Кривична 1
  18.09.2024, во 11:30
 • Септември
  18

  Предмет: КЖ-285/24

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Кривична 1
  18.09.2024, во 12:00
 • Септември
  19

  Предмет: КЖ-452/24

  Судија Татјана Дуковска, Судница Кривична 1
  19.09.2024, во 09:30
 • Септември
  19

  Предмет: КОКЖ-49/24

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Кривична 2
  19.09.2024, во 10:30
 • Септември
  24

  Предмет: КЖ-325/24

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  24.09.2024, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: КЖ-563/24

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  24.09.2024, во 10:30
 • Септември
  25

  Предмет: КЖ-398/24

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  25.09.2024, во 09:30
 • Септември
  25

  Предмет: КОКЖ-52/24

  Судија Тања Милева, Судница Кривична 1
  25.09.2024, во 10:30
 • Септември
  25

  Предмет: КЖ-1049/23

  Судија Тања Милева, Судница Кривична 1
  25.09.2024, во 11:00
 • Септември
  25

  Предмет: КЖ-881/23

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Кривична 1
  25.09.2024, во 11:30
 • Септември
  26

  Предмет: КОКЖ-62/24

  Судија Татјана Дуковска, Судница Кривична 2
  26.09.2024, во 09:30
 • Септември
  26

  Предмет: КЖ-340/24

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Кривична 2
  26.09.2024, во 10:30
 • Септември
  26

  Предмет: КЖ-379/24

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Кривична 2
  26.09.2024, во 11:00
 • Септември
  27

  Предмет: ТСЖ-1247/23

  Судија Петранка Ташева, Судница Граѓанска 2
  27.09.2024, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: ТСЖ-235/24

  Судија Наташа Савовска Димитровска, Судница Граѓанска 2
  27.09.2024, во 11:00
 • Септември
  27

  Предмет: ТСЖ-387/24

  Судија Петранка Ташева, Судница Судница 2
  27.09.2024, во 12:00
 • Октомври
  2

  Предмет: КЖ-368/24

  Судија Татјана Дуковска, Судница Кривична 1
  02.10.2024, во 09:30
 • Октомври
  2

  Предмет: КЖ-70/24

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Кривична 1
  02.10.2024, во 11:30
 • Октомври
  2

  Предмет: КЖ-116/24

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Кривична 1
  02.10.2024, во 12:00
 • Октомври
  3

  Предмет: КЖ-896/23

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Кривична 2
  03.10.2024, во 10:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ТСЖ-47/24

  Судија Петранка Ташева, Судница Судница 2
  04.10.2024, во 10:00
 • Октомври
  9

  Предмет: КЖ-339/24

  Судија Татјана Дуковска, Судница Кривична 1
  09.10.2024, во 09:30
 • Октомври
  9

  Предмет: КЖ-482/24

  Судија Тања Милева, Судница Кривична 1
  09.10.2024, во 10:30
 • Октомври
  9

  Предмет: КЖ-453/24

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 1
  09.10.2024, во 11:30
 • Октомври
  9

  Предмет: КЖ-426/24

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Кривична 1
  09.10.2024, во 12:00
 • Октомври
  10

  Предмет: КОКЖ-21/24

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Кривична 2
  10.10.2024, во 10:30
 • Октомври
  16

  Предмет: КЖ-440/24

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Кривична 1
  16.10.2024, во 11:30