Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Октомври
  24

  Предмет: ГЖ-3692/16

  Судија Агим Мислими, Судница Судница 2
  24.10.2017, во 09:00
 • Октомври
  24

  Предмет: КЖ-784/17

  Судија Сафет Кадрии, Судница Судница 1
  24.10.2017, во 09:30
 • Октомври
  24

  Предмет: ГЖ-3434/17

  Судија Станка Зафировска, Судница Судница 2
  24.10.2017, во 09:30
 • Октомври
  24

  Предмет: КЖ-635/17

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  24.10.2017, во 10:30
 • Октомври
  24

  Предмет: КЖ-699/17

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  24.10.2017, во 11:30
 • Октомври
  24

  Предмет: КСЖ-519/17

  Судија Љиљана Ивановска Шопова, Судница Судница 1
  24.10.2017, во 14:30
 • Октомври
  25

  Предмет: КЖ-704/17

  Судија Зуица Наумова, Судница Судница 1
  25.10.2017, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ГЖ-1322/17

  Судија Анита Бошковска, Судница Судница 2
  25.10.2017, во 10:30
 • Октомври
  25

  Предмет: КЖ-226/17

  Судија Цветанка Периќ, Судница Судница 1
  25.10.2017, во 10:30
 • Октомври
  25

  Предмет: КЖ-453/17

  Судија Цветанка Периќ, Судница Судница 1
  25.10.2017, во 11:00
 • Октомври
  25

  Предмет: КЖ-792/17

  Судија Африм Фидани, Судница Судница 1
  25.10.2017, во 11:30
 • Октомври
  25

  Предмет: КЖ-855/17

  Судија Зуица Наумова, Судница Судница 1
  25.10.2017, во 13:30
 • Октомври
  26

  Предмет: КОКЖ-9/17

  Судија Зуица Наумова, Судница Судница 1
  26.10.2017, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: КЖ-771/17

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  26.10.2017, во 12:30
 • Октомври
  30

  Предмет: КЖ-457/17

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  30.10.2017, во 09:30
 • Октомври
  30

  Предмет: КЖ-248/17

  Судија Африм Фидани, Судница Судница 1
  30.10.2017, во 10:30
 • Октомври
  30

  Предмет: КЖ-747/17

  Судија Африм Фидани, Судница Судница 1
  30.10.2017, во 11:00
 • Октомври
  30

  Предмет: КЖ-352/17

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  30.10.2017, во 12:30
 • Октомври
  31

  Предмет: КЖ-272/17

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  31.10.2017, во 09:30
 • Октомври
  31

  Предмет: КЖ-1019/16

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  31.10.2017, во 10:30
 • Октомври
  31

  Предмет: КЖ-440/17

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  31.10.2017, во 11:00
 • Октомври
  31

  Предмет: КЖ-583/17

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  31.10.2017, во 12:00
 • Ноември
  1

  Предмет: КЖ-136/17

  Судија Африм Фидани, Судница Судница 1
  01.11.2017, во 11:30
 • Ноември
  2

  Предмет: КОКЖ-40/17

  Судија Сафет Кадрии, Судница Судница 1
  02.11.2017, во 09:30
 • Ноември
  2

  Предмет: КОКЖ-35/17

  Судија Зуица Наумова, Судница Судница 1
  02.11.2017, во 10:30
 • Ноември
  2

  Предмет: КЖ-511/17

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  02.11.2017, во 12:30
 • Ноември
  2

  Предмет: ТСЖ-458/16

  Судија Роза Георгиева, Судница Судница 2
  02.11.2017, во 12:30
 • Ноември
  6

  Предмет: КОКЖ-45/17

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  06.11.2017, во 09:30
 • Ноември
  6

  Предмет: КЖ-1163/16

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  06.11.2017, во 11:30
 • Ноември
  7

  Предмет: КЖ-857/17

  Судија Сафет Кадрии, Судница Судница 1
  07.11.2017, во 09:30
 • Ноември
  7

  Предмет: КЖ-571/17

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  07.11.2017, во 10:30
 • Ноември
  7

  Предмет: КЖ-507/17

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  07.11.2017, во 11:30
 • Ноември
  7

  Предмет: КЖ-625/17

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  07.11.2017, во 12:00
 • Ноември
  8

  Предмет: КЖ-739/17

  Судија Зуица Наумова, Судница Судница 1
  08.11.2017, во 09:30
 • Ноември
  8

  Предмет: КЖ-758/17

  Судија Зуица Наумова, Судница Судница 1
  08.11.2017, во 10:00
 • Ноември
  8

  Предмет: КЖ-358/17

  Судија Африм Фидани, Судница Судница 1
  08.11.2017, во 11:30
 • Ноември
  9

  Предмет: КОКЖ-50/17

  Судија Сафет Кадрии, Судница Судница 1
  09.11.2017, во 09:30
 • Ноември
  9

  Предмет: КЖ-681/17

  Судија Цветанка Периќ, Судница Судница 1
  09.11.2017, во 11:30
 • Ноември
  9

  Предмет: КЖ-503/17

  Судија Цветанка Периќ, Судница Судница 1
  09.11.2017, во 12:00
 • Ноември
  9

  Предмет: КЖ-99/17

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  09.11.2017, во 12:30
 • Ноември
  13

  Предмет: ГЖ-4529/17

  Судија Афрдита Шеху Асани, Судница Соба 2
  13.11.2017, во 10:00
 • Ноември
  13

  Предмет: ГЖ-4529/17

  Судија Афрдита Шеху Асани, Судница Судница 2
  13.11.2017, во 10:00
 • Ноември
  14

  Предмет: КЖ-808/17

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  14.11.2017, во 10:30
 • Ноември
  14

  Предмет: КЖ-661/17

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  14.11.2017, во 12:00
 • Ноември
  15

  Предмет: КЖМ-26/17

  Судија Зуица Наумова, Судница Судница 1
  15.11.2017, во 09:30
 • Ноември
  15

  Предмет: КЖМ-26/17

  Судија Зуица Наумова, Судница Судница 1
  15.11.2017, во 09:30
 • Ноември
  16

  Предмет: КОКЖ-40/17

  Судија Сафет Кадрии, Судница Судница 1
  16.11.2017, во 09:30
 • Ноември
  16

  Предмет: КЖ-833/17

  Судија Цветанка Периќ, Судница Судница 1
  16.11.2017, во 11:30
 • Ноември
  16

  Предмет: КЖ-667/17

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  16.11.2017, во 12:30
 • Ноември
  21

  Предмет: КЖ-583/17

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  21.11.2017, во 11:30
 • Ноември
  21

  Предмет: КЖ-661/17

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  21.11.2017, во 12:00
 • Ноември
  21

  Предмет: КЖ-815/16

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  21.11.2017, во 12:30
 • Ноември
  23

  Предмет: КЖ-288/17

  Судија Цветанка Периќ, Судница Судница 1
  23.11.2017, во 11:30
 • Ноември
  23

  Предмет: КЖ-56/17

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  23.11.2017, во 12:30
 • Ноември
  27

  Предмет: ГЖ-3245/17

  Судија Катерина Георгиевска, Судница Судница 2
  27.11.2017, во 10:00
 • Ноември
  28

  Предмет: КЖ-830/17

  Судија Сафет Кадрии, Судница Судница 1
  28.11.2017, во 09:30
 • Декември
  1

  Предмет: ТСЖ-139/16

  Судија Јованка Никодиновска, Судница Судница 2
  01.12.2017, во 10:00
 • Декември
  19

  Предмет: КЖ-272/17

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  19.12.2017, во 12:00