Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Февруари
  19

  Предмет: КЖ-688/17

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  19.02.2018, во 09:30
 • Февруари
  19

  Предмет: ГЖ-4582/17

  Судија Станка Зафировска, Судница Судница 2
  19.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: КЖ-71/18

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  19.02.2018, во 10:30
 • Февруари
  19

  Предмет: КСЖ-121/18

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  19.02.2018, во 13:30
 • Февруари
  19

  Предмет: КСЖ-542/17

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  19.02.2018, во 14:00
 • Февруари
  20

  Предмет: КОКЖ-57/17

  Судија Сафет Кадрии, Судница Судница 1
  20.02.2018, во 09:30
 • Февруари
  20

  Предмет: ГЖ-2910/17

  Судија Лидија Димчевска, Судница Судница 2
  20.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  20

  Предмет: ГЖ-2861/17

  Судија Лидија Димчевска, Судница Судница 2
  20.02.2018, во 11:30
 • Февруари
  21

  Предмет: КЖ-1100/17

  Судија Зуица Наумова, Судница Судница 1
  21.02.2018, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: КОКЖ-60/17

  Судија Зуица Наумова, Судница Судница 1
  21.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: КЖМ-37/17

  Судија Зуица Наумова, Судница Судница 1
  21.02.2018, во 10:30
 • Февруари
  21

  Предмет: КОКЖ-3/18

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  21.02.2018, во 11:30
 • Февруари
  21

  Предмет: КОКЖ-3/18

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  21.02.2018, во 11:30
 • Февруари
  22

  Предмет: КОКЖ-9/17

  Судија Зуица Наумова, Судница Судница 1
  22.02.2018, во 09:30
 • Февруари
  22

  Предмет: КЖ-24/18

  Судија Цветанка Периќ, Судница Судница 1
  22.02.2018, во 11:30
 • Февруари
  22

  Предмет: КЖ-1128/17

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  22.02.2018, во 12:30
 • Февруари
  26

  Предмет: КЖ-45/18

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  26.02.2018, во 09:30
 • Февруари
  26

  Предмет: ГЖ-244/18

  Судија Катерина Георгиевска, Судница Судница 2
  26.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ГЖ-3245/17

  Судија Катерина Георгиевска, Судница Судница 2
  26.02.2018, во 12:00
 • Февруари
  27

  Предмет: КЖ-1030/17

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  27.02.2018, во 12:00
 • Февруари
  27

  Предмет: КЖ-872/17

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  27.02.2018, во 12:30
 • Февруари
  28

  Предмет: КЖ-13/18

  Судија Зуица Наумова, Судница Судница 1
  28.02.2018, во 09:30
 • Февруари
  28

  Предмет: КЖ-832/17

  Судија Зуица Наумова, Судница Судница 1
  28.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  28

  Предмет: КЖ-1109/17

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  28.02.2018, во 10:30
 • Февруари
  28

  Предмет: КЖ-871/17

  Судија Цветанка Периќ, Судница Судница 1
  28.02.2018, во 10:30
 • Февруари
  28

  Предмет: КЖ-791/17

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  28.02.2018, во 11:30
 • Март
  1

  Предмет: КЖ-1104/17

  Судија Зуица Наумова, Судница Судница 1
  01.03.2018, во 10:30
 • Март
  1

  Предмет: КЖ-1097/17

  Судија Зуица Наумова, Судница Судница 1
  01.03.2018, во 11:00
 • Март
  1

  Предмет: ТСЖ-68/17

  Судија Розалинда Ристевска, Судница Судница 2
  01.03.2018, во 12:00
 • Март
  1

  Предмет: КЖ-99/17

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  01.03.2018, во 12:30
 • Март
  2

  Предмет: ТСЖ-555/17

  Судија Наташа Савовска Димитровска, Судница Судница 2
  02.03.2018, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: КЖ-959/17

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  05.03.2018, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: ГЖ-644/18

  Судија Лидија Мартинова, Судница Судница 2
  05.03.2018, во 10:00
 • Март
  6

  Предмет: КЖ-996/17

  Судија Сафет Кадрии, Судница Судница 1
  06.03.2018, во 09:30
 • Март
  6

  Предмет: КЖ-775/17

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  06.03.2018, во 12:30
 • Март
  7

  Предмет: КЖ-21/18

  Судија Зуица Наумова, Судница Судница 1
  07.03.2018, во 09:30
 • Март
  7

  Предмет: КЖ-1048/17

  Судија Зуица Наумова, Судница Судница 1
  07.03.2018, во 10:00
 • Март
  7

  Предмет: ГЖ-6463/17

  Судија Нуман Лимани, Судница Судница 2
  07.03.2018, во 10:30
 • Март
  7

  Предмет: КЖ-980/17

  Судија Цветанка Периќ, Судница Судница 1
  07.03.2018, во 10:30
 • Март
  7

  Предмет: КЖ-945/17

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  07.03.2018, во 11:30
 • Март
  13

  Предмет: КЖ-28/18

  Судија Сафет Кадрии, Судница Судница 1
  13.03.2018, во 09:30
 • Март
  13

  Предмет: КЖ-73/18

  Судија Сафет Кадрии, Судница Судница 1
  13.03.2018, во 10:00
 • Март
  13

  Предмет: КЖ-1074/17

  Судија Сафет Кадрии, Судница Судница 1
  13.03.2018, во 10:30
 • Март
  13

  Предмет: КЖ-699/17

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  13.03.2018, во 11:30
 • Март
  13

  Предмет: КЖ-41/18

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  13.03.2018, во 12:30
 • Март
  14

  Предмет: КЖ-53/18

  Судија Зуица Наумова, Судница Судница 1
  14.03.2018, во 09:30
 • Март
  14

  Предмет: КЖ-1042/17

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  14.03.2018, во 11:30
 • Март
  19

  Предмет: ГЖ-5560/17

  Судија Станка Зафировска, Судница Судница 2
  19.03.2018, во 09:30
 • Март
  20

  Предмет: КЖ-874/17

  Судија Сафет Кадрии, Судница Судница 1
  20.03.2018, во 09:30
 • Март
  20

  Предмет: КЖ-942/17

  Судија Сафет Кадрии, Судница Судница 1
  20.03.2018, во 10:00
 • Март
  20

  Предмет: КЖ-93/18

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  20.03.2018, во 12:00
 • Март
  22

  Предмет: КЖ-79/18

  Судија Сафет Кадрии, Судница Судница 1
  22.03.2018, во 09:30
 • Март
  22

  Предмет: КЖ-922/17

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  22.03.2018, во 12:30
 • Март
  27

  Предмет: КЖ-1110/17

  Судија Сафет Кадрии, Судница Судница 1
  27.03.2018, во 09:30
 • Март
  27

  Предмет: КЖ-62/18

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  27.03.2018, во 12:00
 • Март
  27

  Предмет: КЖ-106/18

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  27.03.2018, во 12:30
 • Март
  29

  Предмет: КЖ-853/17

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  29.03.2018, во 12:30
 • Април
  2

  Предмет: ГЖ-5724/17

  Судија Станка Зафировска, Судница Судница 2
  02.04.2018, во 10:00