Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Мај
  20

  Предмет: КЖ-235/19

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  20.05.2019, во 10:30
 • Мај
  20

  Предмет: КЖ-14/19

  Судија Тања Милева, Судница Соба 1
  20.05.2019, во 11:30
 • Мај
  20

  Предмет: КСЖ-277/19

  Судија Сафет Кадрии, Судница Судница 1
  20.05.2019, во 13:30
 • Мај
  20

  Предмет: КСЖ-263/19

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  20.05.2019, во 14:00
 • Мај
  20

  Предмет: ГЖ-257/19

  Судија Зоран Герасимовски, Судница Судница 2
  20.05.2019, во 14:00
 • Мај
  20

  Предмет: КСЖ-234/19

  Судија Сафет Кадрии, Судница Судница 1
  20.05.2019, во 14:30
 • Мај
  21

  Предмет: КЖ-322/19

  Судија Сафет Кадрии, Судница Соба 1
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: КЖ-935/18

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  21.05.2019, во 10:30
 • Мај
  21

  Предмет: КЖ-198/19

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  21.05.2019, во 11:00
 • Мај
  21

  Предмет: КЖ-103/19

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  21.05.2019, во 11:30
 • Мај
  21

  Предмет: КСЖ-243/19

  Судија Цветанка Периќ, Судница Судница 1
  21.05.2019, во 13:00
 • Мај
  22

  Предмет: КЖ-268/19

  Судија Цветанка Периќ, Судница Судница 1
  22.05.2019, во 09:30
 • Мај
  22

  Предмет: КЖ-356/19

  Судија Цветанка Периќ, Судница Судница 1
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ГЖ-747/19

  Судија Анита Бошковска, Судница Судница 2
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: КЖ-267/19

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  22.05.2019, во 10:30
 • Мај
  22

  Предмет: КЖ-254/19

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  22.05.2019, во 11:30
 • Мај
  23

  Предмет: КЖ-62/19

  Судија Сафет Кадрии, Судница Судница 1
  23.05.2019, во 09:30
 • Мај
  23

  Предмет: КОКЖ-14/19

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  23.05.2019, во 12:30
 • Мај
  27

  Предмет: ГЖ-5447/18

  Судија Катерина Георгиевска, Судница Судница 2
  27.05.2019, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: КОКЖ-2/19

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  27.05.2019, во 10:30
 • Мај
  28

  Предмет: КЖ-348/19

  Судија Сафет Кадрии, Судница Судница 1
  28.05.2019, во 09:30
 • Мај
  28

  Предмет: КЖ-342/19

  Судија Сафет Кадрии, Судница Судница 1
  28.05.2019, во 10:00
 • Мај
  28

  Предмет: КЖ-278/19

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  28.05.2019, во 10:30
 • Мај
  28

  Предмет: КЖ-369/19

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  28.05.2019, во 11:00
 • Мај
  28

  Предмет: КЖ-245/19

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  28.05.2019, во 11:30
 • Мај
  29

  Предмет: КЖ-214/19

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  29.05.2019, во 10:30
 • Мај
  29

  Предмет: КЖ-373/19

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  29.05.2019, во 11:00
 • Мај
  29

  Предмет: КЖ-105/19

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  29.05.2019, во 11:30
 • Мај
  29

  Предмет: КЖ-316/19

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  29.05.2019, во 12:30
 • Мај
  30

  Предмет: КЖ-252/19

  Судија Сафет Кадрии, Судница Судница 1
  30.05.2019, во 10:30
 • Мај
  30

  Предмет: КЖ-34/19

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  30.05.2019, во 11:30
 • Мај
  30

  Предмет: КЖ-155/19

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  30.05.2019, во 13:00
 • Мај
  31

  Предмет: ТСЖ-1886/18

  Судија Јованка Никодиновска, Судница Судница 2
  31.05.2019, во 09:00
 • Мај
  31

  Предмет: КЖ-997/18

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  31.05.2019, во 09:30
 • Јуни
  3

  Предмет: КЖ-323/19

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  03.06.2019, во 10:30
 • Јуни
  3

  Предмет: КОКЖ-18/19

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  03.06.2019, во 11:30
 • Јуни
  6

  Предмет: КЖ-96/19

  Судија Цветанка Периќ, Судница Судница 1
  06.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  6

  Предмет: КЖ-41/19

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  06.06.2019, во 12:30
 • Јуни
  7

  Предмет: КЖ-206/19

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  07.06.2019, во 10:30
 • Јуни
  11

  Предмет: КЖ-1086/18

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  11.06.2019, во 10:30
 • Јуни
  11

  Предмет: КЖ-274/19

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  11.06.2019, во 11:30
 • Јуни
  12

  Предмет: КЖ-234/19

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  12.06.2019, во 11:30
 • Јуни
  12

  Предмет: КСЖ-158/19

  Судија Јани Нича, Судница Соба 1
  12.06.2019, во 14:00
 • Јуни
  13

  Предмет: КОКЖ-8/19

  Судија Цветанка Периќ, Судница Судница 1
  13.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  13

  Предмет: КЖ-336/19

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  13.06.2019, во 11:30
 • Јуни
  17

  Предмет: РОЖ-731/18

  Судија Санде Зиков, Судница Судница 2
  17.06.2019, во 11:00
 • Јуни
  18

  Предмет: КЖ-258/19

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  18.06.2019, во 10:30
 • Јуни
  18

  Предмет: КЖ-349/19

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  18.06.2019, во 11:00
 • Јуни
  18

  Предмет: КЖ-312/19

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  18.06.2019, во 11:30
 • Јуни
  24

  Предмет: КЖ-343/19

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  24.06.2019, во 10:30
 • Јуни
  25

  Предмет: КЖ-218/19

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  25.06.2019, во 10:30
 • Јуни
  25

  Предмет: КЖ-386/19

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  25.06.2019, во 11:00
 • Јуни
  25

  Предмет: КЖ-119/19

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  25.06.2019, во 11:30
 • Јуни
  28

  Предмет: ГЖ-6247/17

  Судија Фатмир Скендер, Судница Судница 2
  28.06.2019, во 10:00
 • Јули
  2

  Предмет: КЖ-674/18

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  02.07.2019, во 12:00
 • Јули
  3

  Предмет: КЖ-346/19

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  03.07.2019, во 10:30
 • Јули
  3

  Предмет: КЖ-324/19

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  03.07.2019, во 11:30
 • Јули
  8

  Предмет: ГЖ-2571/18

  Судија Афрдита Шеху Асани, Судница Судница 2
  08.07.2019, во 10:00
 • Јули
  9

  Предмет: КЖ-274/19

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  09.07.2019, во 11:30
 • Јули
  10

  Предмет: КЖ-376/18

  Судија Цветанка Периќ, Судница Судница 1
  10.07.2019, во 09:30