Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Август
  24

  Предмет: КЖ-1103/21

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  24.08.2022, во 10:30
 • Август
  25

  Предмет: КЖ-538/22

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  25.08.2022, во 09:30
 • Август
  25

  Предмет: КЖ-633/22

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  25.08.2022, во 11:30
 • Август
  29

  Предмет: КЖ-283/21

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  29.08.2022, во 10:30
 • Август
  31

  Предмет: КОКЖ-45/22

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  31.08.2022, во 09:30
 • Август
  31

  Предмет: КЖ-1122/21

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  31.08.2022, во 10:30
 • Септември
  1

  Предмет: КЖ-538/22

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  01.09.2022, во 09:30
 • Септември
  1

  Предмет: КОКЖ-45/22

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  01.09.2022, во 09:30
 • Септември
  1

  Предмет: КЖ-963/21

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  01.09.2022, во 10:30
 • Септември
  1

  Предмет: КЖ-449/22

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 1
  01.09.2022, во 11:30
 • Септември
  1

  Предмет: КЖ-607/22

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 1
  01.09.2022, во 12:30
 • Септември
  5

  Предмет: КЖ-751/21

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: КЖ-366/22

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 10:30
 • Септември
  5

  Предмет: КОКЖ-44/22

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 11:30
 • Септември
  5

  Предмет: КЖ-290/22

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 12:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРКЖ-538/22

  Судија Лидија Чачева, Судница Судница 1
  06.09.2022, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРКЖ-1157/22

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Судница 1
  06.09.2022, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: КЖ-306/22

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  06.09.2022, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: КЖ-306/22

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  06.09.2022, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРКЖ-1569/21

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Судница 1
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРКЖ-1832/21

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Судница 1
  06.09.2022, во 10:30
 • Септември
  6

  Предмет: КЖ-452/22

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  06.09.2022, во 10:30
 • Септември
  6

  Предмет: КЖ-717/22

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 1
  06.09.2022, во 11:30
 • Септември
  6

  Предмет: КЖ-833/21

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  06.09.2022, во 12:30
 • Септември
  7

  Предмет: КЖ-1141/21

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  07.09.2022, во 09:30
 • Септември
  7

  Предмет: КЖ-354/20

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  07.09.2022, во 10:30
 • Септември
  7

  Предмет: КЖ-381/22

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 1
  07.09.2022, во 11:30
 • Септември
  7

  Предмет: КЖ-459/22

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 1
  07.09.2022, во 12:00
 • Септември
  7

  Предмет: КЖ-1183/21

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  07.09.2022, во 12:30
 • Септември
  12

  Предмет: КЖ-709/21

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 09:30
 • Септември
  12

  Предмет: КОКЖ-52/22

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 10:30
 • Септември
  12

  Предмет: КЖ-1169/21

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 11:30
 • Септември
  12

  Предмет: КЖ-690/22

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 12:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРКЖ-706/22

  Судија Гордана Сајковска, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 09:00
 • Септември
  13

  Предмет: КЖ-90/22

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 09:30
 • Септември
  13

  Предмет: КЖ-466/22

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 10:30
 • Септември
  13

  Предмет: КЖ-443/22

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 11:30
 • Септември
  13

  Предмет: КЖ-406/22

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 12:00
 • Септември
  14

  Предмет: КЖ-235/22

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  14.09.2022, во 09:30
 • Септември
  14

  Предмет: КЖ-835/20

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  14.09.2022, во 10:30
 • Септември
  14

  Предмет: КОКЖ-56/22

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 1
  14.09.2022, во 11:30
 • Септември
  14

  Предмет: КЖ-373/22

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  14.09.2022, во 12:30
 • Септември
  14

  Предмет: КЖ-507/22

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Соба 1
  14.09.2022, во 13:00
 • Септември
  15

  Предмет: КОКЖ-13/21

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  15.09.2022, во 09:30
 • Септември
  15

  Предмет: КЖ-874/20

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  15.09.2022, во 10:30
 • Септември
  15

  Предмет: КЖ-557/22

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 1
  15.09.2022, во 11:30
 • Септември
  15

  Предмет: КЖ-482/22

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  15.09.2022, во 12:30
 • Септември
  15

  Предмет: КОКЖ-94/22

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Соба 1
  15.09.2022, во 13:00
 • Септември
  15

  Предмет: КОКЖ-84/22

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  15.09.2022, во 13:30
 • Септември
  16

  Предмет: ТСЖ-855/22

  Судија Наташа Савовска Димитровска, Судница Судница 2
  16.09.2022, во 10:00
 • Септември
  16

  Предмет: ТСЖ-374/22

  Судија Петранка Ташева, Судница Судница 2
  16.09.2022, во 10:30
 • Септември
  16

  Предмет: ТСЖ-631/22

  Судија Петранка Ташева, Судница Судница 2
  16.09.2022, во 10:30
 • Септември
  19

  Предмет: КОКЖ-55/22

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  19.09.2022, во 09:30
 • Септември
  19

  Предмет: КЖ-151/22

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  19.09.2022, во 10:30
 • Септември
  19

  Предмет: КЖ-535/22

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 1
  19.09.2022, во 11:30
 • Септември
  19

  Предмет: КЖ-622/22

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 1
  19.09.2022, во 12:00
 • Септември
  20

  Предмет: ГЖ-2609/21

  Судија Маја Маркова, Судница Судница 2
  20.09.2022, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: КЖ-1128/21

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  20.09.2022, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: КЖ-521/22

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 1
  20.09.2022, во 11:30
 • Септември
  21

  Предмет: КЖ-371/22

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  21.09.2022, во 09:30
 • Септември
  21

  Предмет: КЖ-423/22

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  21.09.2022, во 10:30
 • Септември
  21

  Предмет: КЖ-870/20

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  21.09.2022, во 11:00
 • Септември
  21

  Предмет: КЖ-509/22

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 1
  21.09.2022, во 11:30
 • Септември
  21

  Предмет: КЖ-272/22

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 1
  21.09.2022, во 12:00
 • Септември
  21

  Предмет: КЖ-378/22

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  21.09.2022, во 12:30
 • Септември
  22

  Предмет: КОКЖ-74/22

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  22.09.2022, во 09:30
 • Септември
  22

  Предмет: КЖ-159/22

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  22.09.2022, во 10:30
 • Септември
  22

  Предмет: КЖ-629/22

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 1
  22.09.2022, во 11:30
 • Септември
  22

  Предмет: КОКЖ-65/22

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  22.09.2022, во 12:30
 • Септември
  22

  Предмет: КЖ-605/22

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Соба 1
  22.09.2022, во 13:00
 • Септември
  23

  Предмет: ТСЖ-821/22

  Судија Петранка Ташева, Судница Судница 2
  23.09.2022, во 10:00
 • Септември
  26

  Предмет: КЖ-192/22

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  26.09.2022, во 09:30
 • Септември
  26

  Предмет: ГЖ-1966/21

  Судија Зоран Герасимовски, Судница Судница 2
  26.09.2022, во 10:00
 • Септември
  26

  Предмет: КОКЖ-88/22

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  26.09.2022, во 10:30
 • Септември
  26

  Предмет: ГЖ-227/21

  Судија Афрдита Шеху Асани, Судница Судница 2
  26.09.2022, во 11:00
 • Септември
  26

  Предмет: ГЖ-1745/21

  Судија Афрдита Шеху Асани, Судница Судница 2
  26.09.2022, во 12:00
 • Септември
  27

  Предмет: КЖ-437/22

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  27.09.2022, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: КОКЖ-50/22

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  27.09.2022, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: КЖ-434/22

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  28.09.2022, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: КЖ-407/22

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  28.09.2022, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: КЖ-381/21

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  28.09.2022, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: КЖ-283/21

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  28.09.2022, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: КЖ-307/22

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 1
  28.09.2022, во 11:30
 • Септември
  28

  Предмет: КЖ-456/22

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Соба 1
  28.09.2022, во 12:30
 • Септември
  28

  Предмет: КЖ-1103/21

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  28.09.2022, во 12:30
 • Септември
  29

  Предмет: КОКЖ-103/21

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  29.09.2022, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: КЖ-765/21

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  29.09.2022, во 10:30
 • Септември
  29

  Предмет: КЖ-419/22

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  29.09.2022, во 12:30
 • Октомври
  3

  Предмет: КЖ-173/20

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  03.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: КЖ-283/21

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  03.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: КЖ-580/22

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 1
  03.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  3

  Предмет: КЖ-681/22

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  03.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  4

  Предмет: КЖ-1100/21

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  04.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ГЖ-4363/21

  Судија Виолета Поповска, Судница Соба 2
  04.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: КЖ-297/22

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: КЖ-1204/21

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  05.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: КОКЖ-90/22

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  05.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  5

  Предмет: КЖ-303/22

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 1
  05.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  5

  Предмет: КЖ-313/22

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 1
  05.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  5

  Предмет: КЖ-524/22

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  05.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  6

  Предмет: КЖ-556/22

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: КОКЖ-20/22

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  06.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: КЖ-555/22

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 1
  06.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  6

  Предмет: КЖ-632/22

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Соба 1
  06.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ТСЖ-987/22

  Судија Наташа Савовска Димитровска, Судница Судница 2
  07.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  10

  Предмет: КОКЖ-53/22

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  10.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  12

  Предмет: КЖ-484/22

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  12.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  12

  Предмет: КЖ-275/22

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  12.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: КЖ-932/21

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  12.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  12

  Предмет: КЖ-544/22

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  12.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  12

  Предмет: КОКЖ-97/22

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 1
  12.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  12

  Предмет: КЖ-550/22

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  12.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  12

  Предмет: КЖ-1122/21

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  12.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  13

  Предмет: КЖ-312/22

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  13.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  13

  Предмет: КЖ-588/22

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 1
  13.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  13

  Предмет: КОКЖ-91/22

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Соба 1
  13.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  17

  Предмет: КЖ-460/20

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  17.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: КЖ-637/22

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  17.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  18

  Предмет: КЖ-595/20

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  18.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  18

  Предмет: КЖ-554/22

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  18.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  19

  Предмет: КЖ-173/22

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  19.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  19

  Предмет: КОКЖ-57/22

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  19.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  19

  Предмет: КЖ-694/22

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 1
  19.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  19

  Предмет: КЖ-613/22

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Соба 1
  19.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  20

  Предмет: КОКЖ-112/21

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 1
  20.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: КЖ-518/22

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  25.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: КЖ-514/22

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  26.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: КОКЖ-26/22

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  26.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: КЖ-1051/21

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  26.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  26

  Предмет: КЖ-699/22

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 1
  26.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  26

  Предмет: КЖ-616/22

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Соба 1
  26.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  27

  Предмет: КЖ-617/22

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 1
  27.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  31

  Предмет: КЖ-606/22

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  31.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  31

  Предмет: КЖ-541/22

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  31.10.2022, во 10:30
 • Ноември
  2

  Предмет: КЖ-473/22

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  02.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  2

  Предмет: КЖ-672/21

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  02.11.2022, во 10:30
 • Ноември
  2

  Предмет: КЖ-196/22

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  02.11.2022, во 12:00
 • Ноември
  7

  Предмет: КОКЖ-89/22

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  07.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  8

  Предмет: КЖ-657/22

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  08.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  9

  Предмет: КЖ-453/22

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  09.11.2022, во 10:30
 • Ноември
  14

  Предмет: КЖ-620/22

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  14.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  16

  Предмет: КОКЖ-47/22

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  16.11.2022, во 10:30
 • Ноември
  17

  Предмет: КЖ-237/22

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  17.11.2022, во 10:30
 • Ноември
  23

  Предмет: КЖ-510/22

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  23.11.2022, во 10:30
 • Ноември
  28

  Предмет: КЖ-672/22

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  28.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: КЖ-627/22

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  30.11.2022, во 10:30