Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Ноември
  15

  Предмет: КЖ-510/18

  Судија Цветанка Периќ, Судница Судница 1
  15.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  15

  Предмет: КЖ-832/18

  Судија Сафет Кадрии, Судница Судница 1
  15.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  16

  Предмет: КСЖ-509/18

  Судија Цветанка Периќ, Судница Судница 1
  16.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  16

  Предмет: КЖ-538/18

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  16.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  19

  Предмет: КЖ-366/18

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  19.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: КЖ-705/18

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  19.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ГЖ-2002/18

  Судија Станка Зафировска, Судница Судница 2
  19.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  19

  Предмет: КОКЖ-36/18

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  19.11.2018, во 11:30
 • Ноември
  20

  Предмет: КЖ-716/18

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  20.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  20

  Предмет: КЖ-793/18

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  20.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  21

  Предмет: КЖ-433/18

  Судија Цветанка Периќ, Судница Судница 1
  21.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  21

  Предмет: КЖ-751/18

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  21.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  21

  Предмет: КЖ-765/18

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  21.11.2018, во 12:30
 • Ноември
  21

  Предмет: КЖ-765/18

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  21.11.2018, во 12:30
 • Ноември
  22

  Предмет: КЖ-570/18

  Судија Цветанка Периќ, Судница Соба 1
  22.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  26

  Предмет: КЖ-605/18

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  26.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  26

  Предмет: КЖ-722/18

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  26.11.2018, во 11:30
 • Ноември
  26

  Предмет: ГЖ-1686/18

  Судија Зоран Герасимовски, Судница Судница 2
  26.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  26

  Предмет: КЖ-817/18

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  26.11.2018, во 12:30
 • Ноември
  26

  Предмет: ГЖ-2071/18

  Судија Катерина Георгиевска, Судница Судница 2
  26.11.2018, во 13:30
 • Ноември
  27

  Предмет: КЖ-766/18

  Судија Сафет Кадрии, Судница Судница 1
  27.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  27

  Предмет: КЖ-508/18

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  27.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  27

  Предмет: КЖ-767/18

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  27.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  27

  Предмет: КЖ-105/18

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  27.11.2018, во 11:30
 • Ноември
  28

  Предмет: КЖ-816/18

  Судија Цветанка Периќ, Судница Судница 1
  28.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  28

  Предмет: КЖ-727/18

  Судија Цветанка Периќ, Судница Судница 1
  28.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  28

  Предмет: КЖ-903/18

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  28.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  28

  Предмет: КЖ-855/18

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  28.11.2018, во 11:30
 • Ноември
  28

  Предмет: КЖ-908/18

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  28.11.2018, во 12:30
 • Ноември
  29

  Предмет: КОКЖ-22/18

  Судија Цветанка Периќ, Судница Судница 1
  29.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: КОКЖ-37/18

  Судија Сафет Кадрии, Судница Судница 1
  29.11.2018, во 09:30
 • Декември
  3

  Предмет: КОКЖ-32/18

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  03.12.2018, во 09:30
 • Декември
  3

  Предмет: КОКЖ-18/18

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  03.12.2018, во 12:30
 • Декември
  4

  Предмет: КЖ-879/18

  Судија Сафет Кадрии, Судница Судница 1
  04.12.2018, во 09:30
 • Декември
  4

  Предмет: КЖ-891/18

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  04.12.2018, во 10:00
 • Декември
  4

  Предмет: КЖ-850/18

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  04.12.2018, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: КЖ-376/18

  Судија Цветанка Периќ, Судница Судница 1
  05.12.2018, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: КЖ-837/18

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  05.12.2018, во 11:30
 • Декември
  5

  Предмет: КЖ-720/18

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  05.12.2018, во 12:30
 • Декември
  6

  Предмет: КЖ-875/18

  Судија Сафет Кадрии, Судница Судница 1
  06.12.2018, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: КЖ-739/18

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  06.12.2018, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: ТСЖ-1641/18

  Судија Наташа Савовска Димитровска, Судница Судница 2
  07.12.2018, во 10:00
 • Декември
  10

  Предмет: КЖ-772/18

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  10.12.2018, во 09:30
 • Декември
  10

  Предмет: ГЖ-4001/17

  Судија Афрдита Шеху Асани, Судница Судница 2
  10.12.2018, во 11:00
 • Декември
  10

  Предмет: КЖ-760/18

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  10.12.2018, во 11:30
 • Декември
  10

  Предмет: КЖ-753/18

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  10.12.2018, во 12:30
 • Декември
  11

  Предмет: КЖ-866/18

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  11.12.2018, во 10:30
 • Декември
  11

  Предмет: КЖ-617/18

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  11.12.2018, во 11:00
 • Декември
  12

  Предмет: КЖ-577/18

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  12.12.2018, во 11:30
 • Декември
  13

  Предмет: КЖ-888/18

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  13.12.2018, во 11:30
 • Декември
  17

  Предмет: КЖ-853/18

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  17.12.2018, во 12:30
 • Декември
  18

  Предмет: КЖ-541/18

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  18.12.2018, во 10:30
 • Декември
  18

  Предмет: КЖ-935/18

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  18.12.2018, во 11:00
 • Декември
  25

  Предмет: КЖ-934/18

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  25.12.2018, во 11:00