Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Февруари
  25

  Предмет: КЖ-797/19

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  25.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  25

  Предмет: ГЖ-2423/18

  Судија Фатмир Скендер, Судница Судница 2
  25.02.2020, во 11:00
 • Февруари
  25

  Предмет: КЖ-959/19

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  25.02.2020, во 11:00
 • Февруари
  25

  Предмет: КЖ-1003/19

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  25.02.2020, во 11:30
 • Февруари
  25

  Предмет: КЖ-845/19

  Судија Јани Нича, Судница Соба 1
  25.02.2020, во 12:00
 • Февруари
  25

  Предмет: КЖ-7/20

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  25.02.2020, во 12:30
 • Февруари
  25

  Предмет: КЖ-24/20

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  25.02.2020, во 13:00
 • Февруари
  26

  Предмет: КЖ-863/19

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  26.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  26

  Предмет: КОКЖ-4/20

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  26.02.2020, во 11:30
 • Февруари
  26

  Предмет: ГЖ-3388/18

  Судија Ѓорѓи Радојков, Судница Судница 2
  26.02.2020, во 12:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ГЖ-4471/19

  Судија Анита Бошковска, Судница Судница 2
  26.02.2020, во 12:00
 • Февруари
  27

  Предмет: КЖ-1032/19

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  27.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  27

  Предмет: КЖ-801/19

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  27.02.2020, во 11:30
 • Февруари
  28

  Предмет: ГЖ-1497/19

  Судија Афрдита Шеху Асани, Судница Судница 2
  28.02.2020, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: КОКЖ-70/19

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  02.03.2020, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: КЖ-840/19

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  02.03.2020, во 12:00
 • Март
  2

  Предмет: КЖ-1082/19

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  02.03.2020, во 12:30
 • Март
  2

  Предмет: КСЖ-107/20

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  02.03.2020, во 13:30
 • Март
  2

  Предмет: КСЖ-740/19

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  02.03.2020, во 14:00
 • Март
  3

  Предмет: КЖ-818/19

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  03.03.2020, во 11:00
 • Март
  3

  Предмет: КЖ-35/20

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  03.03.2020, во 11:30
 • Март
  3

  Предмет: КЖ-545/19

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  03.03.2020, во 12:30
 • Март
  3

  Предмет: КЖ-57/20

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  03.03.2020, во 13:00
 • Март
  4

  Предмет: КЖ-307/19

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  04.03.2020, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: КЖ-1089/19

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  04.03.2020, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: ГЖ-5525/18

  Судија Суад Алиу, Судница Судница 2
  04.03.2020, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: КЖ-760/19

  Судија Енвер Беџети, Судница Соба 1
  04.03.2020, во 11:30
 • Март
  4

  Предмет: КЖ-334/19

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  04.03.2020, во 12:00
 • Март
  5

  Предмет: КОКЖ-56/19

  Судија Сафет Кадрии, Судница Судница 1
  05.03.2020, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: КЖ-1032/19

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  05.03.2020, во 10:30
 • Март
  6

  Предмет: ГЖ-4687/19

  Судија Анита Бошковска, Судница Судница 2
  06.03.2020, во 10:30
 • Март
  9

  Предмет: КЖ-53/20

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  09.03.2020, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: КЖ-84/20

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  09.03.2020, во 10:30
 • Март
  9

  Предмет: КЖ-883/19

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  09.03.2020, во 11:30
 • Март
  9

  Предмет: КЖ-23/20

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  09.03.2020, во 12:30
 • Март
  10

  Предмет: КЖ-885/19

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  10.03.2020, во 11:00
 • Март
  10

  Предмет: КЖ-39/20

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  10.03.2020, во 11:30
 • Март
  10

  Предмет: КЖ-898/19

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  10.03.2020, во 12:00
 • Март
  10

  Предмет: КЖ-89/20

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  10.03.2020, во 12:30
 • Март
  10

  Предмет: КЖ-985/19

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  10.03.2020, во 13:00
 • Март
  11

  Предмет: КЖ-977/19

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  11.03.2020, во 09:30
 • Март
  11

  Предмет: КЖ-950/19

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  11.03.2020, во 10:00
 • Март
  11

  Предмет: КЖ-836/19

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  11.03.2020, во 10:30
 • Март
  11

  Предмет: КЖ-64/20

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  11.03.2020, во 11:30
 • Март
  12

  Предмет: КЖ-32/20

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  12.03.2020, во 10:30
 • Март
  16

  Предмет: КЖ-715/19

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  16.03.2020, во 09:30
 • Март
  16

  Предмет: КЖ-689/19

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  16.03.2020, во 10:30
 • Март
  16

  Предмет: КОКЖ-60/19

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  16.03.2020, во 12:30
 • Март
  17

  Предмет: КЖ-50/20

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  17.03.2020, во 10:30
 • Март
  17

  Предмет: КЖ-912/19

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  17.03.2020, во 11:00
 • Март
  17

  Предмет: КЖ-393/19

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  17.03.2020, во 11:30
 • Март
  17

  Предмет: КЖ-632/19

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  17.03.2020, во 12:30
 • Март
  18

  Предмет: КОКЖ-39/19

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  18.03.2020, во 09:30
 • Март
  18

  Предмет: КЖ-767/19

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  18.03.2020, во 11:30
 • Март
  19

  Предмет: КОКЖ-39/19

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  19.03.2020, во 09:30
 • Март
  19

  Предмет: КЖ-991/19

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  19.03.2020, во 10:30
 • Март
  20

  Предмет: КОКЖ-39/19

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  20.03.2020, во 09:30
 • Март
  23

  Предмет: КОКЖ-39/19

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  23.03.2020, во 09:30
 • Март
  23

  Предмет: ГЖ-2704/19

  Судија Зоран Герасимовски, Судница Судница 2
  23.03.2020, во 11:00
 • Март
  23

  Предмет: ГЖ-1842/19

  Судија Зоран Герасимовски, Судница Судница 2
  23.03.2020, во 12:00
 • Март
  24

  Предмет: КЖ-646/19

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  24.03.2020, во 10:30
 • Март
  24

  Предмет: КЖ-95/20

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  24.03.2020, во 11:30
 • Март
  25

  Предмет: КЖ-767/19

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  25.03.2020, во 09:30
 • Март
  25

  Предмет: КЖ-1025/19

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  25.03.2020, во 10:30
 • Март
  25

  Предмет: КЖ-891/19

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  25.03.2020, во 11:00
 • Март
  30

  Предмет: КЖ-1010/19

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  30.03.2020, во 09:30
 • Март
  31

  Предмет: КЖ-31/20

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  31.03.2020, во 10:30
 • Март
  31

  Предмет: КЖ-936/19

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  31.03.2020, во 11:00
 • Март
  31

  Предмет: КЖ-668/19

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  31.03.2020, во 11:30
 • Април
  1

  Предмет: КЖ-104/20

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  01.04.2020, во 09:30
 • Април
  1

  Предмет: КОКЖ-8/20

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  01.04.2020, во 10:30
 • Април
  2

  Предмет: КЖ-922/19

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  02.04.2020, во 10:30
 • Април
  8

  Предмет: КЖ-108/20

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  08.04.2020, во 10:30
 • Април
  9

  Предмет: КЖ-1093/19

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  09.04.2020, во 10:30
 • Април
  15

  Предмет: КЖ-742/19

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  15.04.2020, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: КЖ-701/19

  Судија Сафет Кадрии, Судница Судница 1
  29.09.2020, во 09:30