Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јуни
  5

  Предмет: КОКЖ-75/23

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 1
  05.06.2023, во 09:30
 • Јуни
  5

  Предмет: КЖ-292/23

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  05.06.2023, во 10:30
 • Јуни
  5

  Предмет: КОКЖ-153/22

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  05.06.2023, во 11:00
 • Јуни
  5

  Предмет: КЖ-139/23

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 1
  05.06.2023, во 12:30
 • Јуни
  5

  Предмет: КЖ-835/20

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  05.06.2023, во 13:00
 • Јуни
  5

  Предмет: КЖМ-15/23

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  05.06.2023, во 13:30
 • Јуни
  6

  Предмет: КСЖ-343/23

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  06.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  6

  Предмет: КЖ-176/23

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  06.06.2023, во 09:30
 • Јуни
  6

  Предмет: КЖ-192/23

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  06.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  6

  Предмет: КЖ-920/22

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  06.06.2023, во 10:30
 • Јуни
  6

  Предмет: КЖ-1053/22

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  06.06.2023, во 10:30
 • Јуни
  6

  Предмет: КОКЖ-51/23

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  06.06.2023, во 11:00
 • Јуни
  6

  Предмет: КЖ-957/22

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 1
  06.06.2023, во 11:30
 • Јуни
  6

  Предмет: КЖ-315/23

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 1
  06.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  6

  Предмет: КЖ-261/23

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  06.06.2023, во 12:30
 • Јуни
  6

  Предмет: КЖ-380/23

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  06.06.2023, во 13:00
 • Јуни
  7

  Предмет: КСЖ-350/23

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  07.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  7

  Предмет: КСЖ-350/23

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  07.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  7

  Предмет: КСЖ-350/23

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  07.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  7

  Предмет: КСЖ-349/23

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  07.06.2023, во 09:15
 • Јуни
  7

  Предмет: КЖ-931/22

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  07.06.2023, во 09:30
 • Јуни
  7

  Предмет: КЖ-873/22

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  07.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  7

  Предмет: КЖ-181/23

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  07.06.2023, во 10:30
 • Јуни
  7

  Предмет: КЖ-248/23

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  07.06.2023, во 11:00
 • Јуни
  7

  Предмет: КЖ-140/23

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 1
  07.06.2023, во 11:30
 • Јуни
  7

  Предмет: КЖ-1056/22

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 1
  07.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  7

  Предмет: КЖ-348/23

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  07.06.2023, во 12:30
 • Јуни
  8

  Предмет: КОКЖ-68/23

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  08.06.2023, во 08:30
 • Јуни
  8

  Предмет: КОКЖ-69/23

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  08.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  8

  Предмет: КСЖ-349/23

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  08.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  8

  Предмет: КОКЖ-137/22

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  08.06.2023, во 09:30
 • Јуни
  8

  Предмет: КЖМ-7/23

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  08.06.2023, во 14:00
 • Јуни
  12

  Предмет: КОКЖ-34/23

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 1
  12.06.2023, во 09:30
 • Јуни
  12

  Предмет: КЖ-349/23

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  12.06.2023, во 10:30
 • Јуни
  12

  Предмет: КЖ-48/23

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  12.06.2023, во 10:30
 • Јуни
  12

  Предмет: КОКЖ-13/21

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  12.06.2023, во 11:30
 • Јуни
  13

  Предмет: КЖ-2/22

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  13.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  13

  Предмет: КЖ-343/23

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Соба 1
  13.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  13

  Предмет: КЖ-1048/22

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  13.06.2023, во 10:30
 • Јуни
  14

  Предмет: КЖ-44/23

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  14.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  14

  Предмет: КЖ-529/22

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  14.06.2023, во 09:30
 • Јуни
  14

  Предмет: КЖ-1125/22

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  14.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  14

  Предмет: КЖ-779/22

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  14.06.2023, во 10:30
 • Јуни
  14

  Предмет: КОКЖ-11/23

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  14.06.2023, во 11:00
 • Јуни
  14

  Предмет: КЖ-42/23

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 1
  14.06.2023, во 11:30
 • Јуни
  14

  Предмет: КЖ-886/22

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 1
  14.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  14

  Предмет: КЖ-8/23

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 1
  14.06.2023, во 12:30
 • Јуни
  15

  Предмет: КОКЖ-78/23

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  15.06.2023, во 09:30
 • Јуни
  15

  Предмет: КЖ-251/23

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  15.06.2023, во 10:30
 • Јуни
  19

  Предмет: КЖ-313/23

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  19.06.2023, во 10:30
 • Јуни
  19

  Предмет: КЖ-14/23

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  19.06.2023, во 11:00
 • Јуни
  20

  Предмет: КЖ-631/22

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  20.06.2023, во 09:30
 • Јуни
  20

  Предмет: КОКЖ-40/23

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  20.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  20

  Предмет: КЖ-906/22

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  20.06.2023, во 10:30
 • Јуни
  23

  Предмет: ТСЖ-672/23

  Судија Петранка Ташева, Судница Судница 2
  23.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  23

  Предмет: ТСЖ-338/23

  Судија Мери Дика Георгиевска, Судница Судница 2
  23.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  23

  Предмет: ТСЖ-604/23

  Судија Петранка Ташева, Судница Судница 2
  23.06.2023, во 11:00
 • Јуни
  26

  Предмет: КОКЖ-25/23

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 1
  26.06.2023, во 09:30
 • Јуни
  27

  Предмет: КЖ-274/23

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  27.06.2023, во 09:30
 • Јуни
  27

  Предмет: КЖ-68/23

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  27.06.2023, во 10:30
 • Јуни
  28

  Предмет: КЖ-282/23

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 1
  28.06.2023, во 11:30
 • Јуни
  28

  Предмет: КЖ-367/23

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 1
  28.06.2023, во 12:00
 • Јули
  3

  Предмет: КЖ-460/20

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Соба 1
  03.07.2023, во 09:30
 • Јули
  3

  Предмет: КОКЖ-71/23

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 1
  03.07.2023, во 09:30
 • Јули
  3

  Предмет: ГЖ-877/22

  Судија Афрдита Шеху Асани, Судница Судница 2
  03.07.2023, во 10:00
 • Јули
  3

  Предмет: КЖ-96/23

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  03.07.2023, во 10:30
 • Јули
  3

  Предмет: ГЖ-3063/22

  Судија Ѓорѓи Радојков, Судница Судница 2
  03.07.2023, во 12:00
 • Јули
  3

  Предмет: КЖ-192/22

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 1
  03.07.2023, во 12:30
 • Јули
  4

  Предмет: КЖ-316/23

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 09:30
 • Јули
  4

  Предмет: КЖ-52/23

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: КЖ-143/23

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 10:30
 • Јули
  4

  Предмет: КЖ-336/23

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 11:00
 • Јули
  4

  Предмет: КЖ-1048/22

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 11:30
 • Јули
  4

  Предмет: КОКЖ-55/23

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 12:00
 • Јули
  4

  Предмет: КЖ-1083/22

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 12:30
 • Јули
  4

  Предмет: КЖ-51/23

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 12:30
 • Јули
  5

  Предмет: КЖ-1044/21

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  05.07.2023, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: КЖ-278/22

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  05.07.2023, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: КЖ-297/23

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  05.07.2023, во 10:30
 • Јули
  5

  Предмет: КЖ-1091/22

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  05.07.2023, во 11:00
 • Јули
  5

  Предмет: КЖ-138/23

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  05.07.2023, во 11:15
 • Јули
  5

  Предмет: КЖ-1/23

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 1
  05.07.2023, во 11:30
 • Јули
  5

  Предмет: КЖ-324/23

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 1
  05.07.2023, во 12:00
 • Јули
  5

  Предмет: КЖ-131/23

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  05.07.2023, во 13:00
 • Јули
  6

  Предмет: КЖ-563/22

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  06.07.2023, во 09:30
 • Јули
  6

  Предмет: КЖ-426/23

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  06.07.2023, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: КОКЖ-60/23

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  06.07.2023, во 10:30
 • Јули
  6

  Предмет: КЖ-191/23

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  06.07.2023, во 11:30
 • Јули
  7

  Предмет: КЖ-232/23

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  07.07.2023, во 09:30
 • Јули
  7

  Предмет: ТСЖ-1749/22

  Судија Наташа Савовска Димитровска, Судница Судница 2
  07.07.2023, во 10:00
 • Јули
  7

  Предмет: КЖ-1048/22

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 1
  07.07.2023, во 10:30
 • Јули
  7

  Предмет: ТСЖ-338/23

  Судија Мери Дика Георгиевска, Судница Судница 2
  07.07.2023, во 11:00
 • Јули
  11

  Предмет: КЖ-299/23

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  11.07.2023, во 10:00
 • Јули
  11

  Предмет: КЖ-309/23

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  11.07.2023, во 10:30
 • Јули
  11

  Предмет: КЖ-293/23

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  11.07.2023, во 11:00
 • Јули
  11

  Предмет: КЖ-158/23

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  11.07.2023, во 12:30
 • Јули
  11

  Предмет: КЖ-381/23

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  11.07.2023, во 13:00
 • Јули
  12

  Предмет: КЖ-271/23

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  12.07.2023, во 09:15
 • Јули
  12

  Предмет: КЖ-920/22

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  12.07.2023, во 09:30
 • Јули
  12

  Предмет: КЖ-514/21

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  12.07.2023, во 10:00
 • Јули
  12

  Предмет: КЖ-580/22

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 1
  12.07.2023, во 12:00
 • Јули
  13

  Предмет: РОЖ-2136/22

  Судија Агим Мислими, Судница Судница 2
  13.07.2023, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: КОКЖ-56/23

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  13.07.2023, во 10:30
 • Јули
  13

  Предмет: КЖ-709/21

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  13.07.2023, во 11:30
 • Јули
  14

  Предмет: КОКЖ-43/23

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  14.07.2023, во 09:30
 • Септември
  4

  Предмет: КЖ-151/23

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  04.09.2023, во 10:30
 • Септември
  4

  Предмет: КОКЖ-81/23

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  04.09.2023, во 11:00
 • Септември
  5

  Предмет: КЖ-895/22

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  05.09.2023, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: КЖ-113/23

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  05.09.2023, во 10:30
 • Септември
  5

  Предмет: КОКЖ-81/23

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  05.09.2023, во 11:00
 • Септември
  5

  Предмет: КЖ-800/22

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Соба 1
  05.09.2023, во 11:00
 • Септември
  6

  Предмет: КЖ-338/23

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  06.09.2023, во 10:30
 • Септември
  6

  Предмет: КЖ-1084/22

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 1
  06.09.2023, во 12:00
 • Септември
  6

  Предмет: КЖ-34/22

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 1
  06.09.2023, во 12:00
 • Септември
  7

  Предмет: КОКЖ-64/23

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  07.09.2023, во 10:30
 • Септември
  12

  Предмет: КЖ-163/22

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  12.09.2023, во 10:30
 • Септември
  13

  Предмет: КЖ-260/22

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  13.09.2023, во 10:30
 • Септември
  13

  Предмет: КЖ-1098/22

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 1
  13.09.2023, во 11:30
 • Септември
  13

  Предмет: КЖ-56/23

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 1
  13.09.2023, во 12:00
 • Септември
  20

  Предмет: КЖ-372/23

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  20.09.2023, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: КОКЖ-146/22

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  20.09.2023, во 11:00
 • Септември
  20

  Предмет: КЖ-300/23

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 1
  20.09.2023, во 11:30
 • Септември
  20

  Предмет: КЖ-320/23

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 1
  20.09.2023, во 12:00
 • Септември
  21

  Предмет: КОКЖ-149/22

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  21.09.2023, во 10:30
 • Септември
  27

  Предмет: КЖ-398/23

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  27.09.2023, во 10:30
 • Септември
  27

  Предмет: КЖ-342/23

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 1
  27.09.2023, во 11:30
 • Септември
  27

  Предмет: КЖ-253/23

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 1
  27.09.2023, во 12:00
 • Септември
  28

  Предмет: КОКЖ-66/23

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  28.09.2023, во 10:30
 • Октомври
  4

  Предмет: КЖ-375/23

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  04.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  18

  Предмет: КЖ-389/23

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  18.10.2023, во 10:30