Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  25

  Предмет: КЖ-396/20

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ГЖ-2300/20

  Судија Зоран Герасимовски, Судница Судница 2
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: КЖ-604/20

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  25.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: КЖ-764/20

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  25.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ГЖ-2632/20

  Судија Зоран Герасимовски, Судница Судница 2
  25.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  26

  Предмет: КЖ-96/20

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  26.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  26

  Предмет: КЖ-374/20

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  26.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  26

  Предмет: КЖ-471/20

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  26.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  26

  Предмет: КЖ-632/19

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  26.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  26

  Предмет: КЖ-611/20

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  26.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  27

  Предмет: РОЖ-1368/20

  Судија Санде Зиков, Судница Судница 2
  27.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: КЖ-455/20

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  27.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  27

  Предмет: КЖ-305/20

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  27.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  28

  Предмет: КОКЖ-90/20

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  28.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  28

  Предмет: КОКЖ-23/20

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  28.01.2021, во 10:30
 • Февруари
  1

  Предмет: КЖ-1010/19

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  01.02.2021, во 00:30
 • Февруари
  1

  Предмет: КЖ-760/20

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  01.02.2021, во 10:30
 • Февруари
  1

  Предмет: КОКЖ-96/20

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  01.02.2021, во 11:30
 • Февруари
  1

  Предмет: КЖ-56/20

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  01.02.2021, во 12:30
 • Февруари
  2

  Предмет: КЖ-596/20

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  02.02.2021, во 09:30
 • Февруари
  2

  Предмет: КЖ-881/20

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  02.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  2

  Предмет: КЖ-804/20

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  02.02.2021, во 10:30
 • Февруари
  2

  Предмет: КЖ-965/19

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  02.02.2021, во 11:30
 • Февруари
  3

  Предмет: КЖ-893/19

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  03.02.2021, во 09:30
 • Февруари
  3

  Предмет: КЖ-403/20

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  03.02.2021, во 11:30
 • Февруари
  4

  Предмет: КОКЖ-42/20

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  04.02.2021, во 09:30
 • Февруари
  4

  Предмет: КЖ-508/20

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  04.02.2021, во 10:30
 • Февруари
  4

  Предмет: КЖ-580/20

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  04.02.2021, во 11:00
 • Февруари
  5

  Предмет: КЖМ-25/20

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  05.02.2021, во 09:30
 • Февруари
  5

  Предмет: ТСЖ-419/20

  Судија Јованка Никодиновска, Судница Судница 2
  05.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  5

  Предмет: ТСЖ-987/20

  Судија Јованка Никодиновска, Судница Судница 2
  05.02.2021, во 11:00
 • Февруари
  8

  Предмет: КОКЖ-85/20

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  08.02.2021, во 09:30
 • Февруари
  8

  Предмет: ГЖ-3062/18

  Судија Афрдита Шеху Асани, Судница Судница 2
  08.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  8

  Предмет: ГЖ-2901/20

  Судија Зоран Герасимовски, Судница Судница 2
  08.02.2021, во 11:00
 • Февруари
  8

  Предмет: КЖ-605/20

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  08.02.2021, во 11:30
 • Февруари
  8

  Предмет: КЖ-656/20

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  08.02.2021, во 12:30
 • Февруари
  9

  Предмет: КЖ-160/20

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  09.02.2021, во 09:30
 • Февруари
  9

  Предмет: ГЖ-1428/19

  Судија Фатмир Скендер, Судница Судница 2
  09.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  9

  Предмет: КЖ-1017/19

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  09.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  9

  Предмет: КЖ-651/20

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  09.02.2021, во 10:30
 • Февруари
  9

  Предмет: КЖ-527/20

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  09.02.2021, во 11:30
 • Февруари
  10

  Предмет: КЖ-851/20

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  10.02.2021, во 09:30
 • Февруари
  10

  Предмет: РОЖ-83/20

  Судија Мелек Алија Елези, Судница Судница 2
  10.02.2021, во 10:30
 • Февруари
  10

  Предмет: КЖ-375/20

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  10.02.2021, во 11:30
 • Февруари
  11

  Предмет: КОКЖ-60/20

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  11.02.2021, во 09:30
 • Февруари
  11

  Предмет: КЖ-671/20

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  11.02.2021, во 10:30
 • Февруари
  11

  Предмет: КОКЖ-86/20

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  11.02.2021, во 11:30
 • Февруари
  15

  Предмет: КЖ-460/20

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  15.02.2021, во 09:30
 • Февруари
  15

  Предмет: ГЖ-1116/19

  Судија Суад Алиу, Судница Судница 2
  15.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  15

  Предмет: ГЖ-3982/19

  Судија Маја Маркова Котевска, Судница Судница 2
  15.02.2021, во 10:30
 • Февруари
  15

  Предмет: ГЖ-113/20

  Судија Суад Алиу, Судница Судница 2
  15.02.2021, во 11:00
 • Февруари
  15

  Предмет: КОКЖ-98/20

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  15.02.2021, во 11:30
 • Февруари
  15

  Предмет: КОКЖ-64/20

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  15.02.2021, во 12:30
 • Февруари
  16

  Предмет: КЖ-427/20

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  16.02.2021, во 09:30
 • Февруари
  16

  Предмет: КЖ-439/20

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  16.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  16

  Предмет: КЖ-509/20

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  16.02.2021, во 11:00
 • Февруари
  16

  Предмет: КЖ-22/20

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  16.02.2021, во 12:00
 • Февруари
  17

  Предмет: КЖ-1011/19

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  17.02.2021, во 09:30
 • Февруари
  18

  Предмет: КОКЖ-33/20

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  18.02.2021, во 09:30
 • Февруари
  18

  Предмет: КОКЖ-5/20

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  18.02.2021, во 10:30
 • Февруари
  19

  Предмет: ТСЖ-441/20

  Судија Наташа Савовска Димитровска, Судница Судница 2
  19.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: КЖ-455/20

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  19.02.2021, во 10:30
 • Февруари
  22

  Предмет: КЖ-464/19

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  22.02.2021, во 09:30
 • Февруари
  22

  Предмет: КОКЖ-108/20

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  22.02.2021, во 10:30
 • Февруари
  22

  Предмет: КЖ-645/20

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  22.02.2021, во 11:30
 • Февруари
  23

  Предмет: КЖ-715/19

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  23.02.2021, во 09:30
 • Февруари
  23

  Предмет: КЖ-311/20

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  23.02.2021, во 10:30
 • Февруари
  23

  Предмет: КЖ-675/20

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  23.02.2021, во 10:30
 • Февруари
  23

  Предмет: КЖ-665/20

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  23.02.2021, во 11:30
 • Февруари
  25

  Предмет: КЖ-574/20

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  25.02.2021, во 11:30
 • Март
  2

  Предмет: КЖ-425/20

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  02.03.2021, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: КЖ-293/20

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  02.03.2021, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: КЖ-799/20

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  02.03.2021, во 10:30
 • Март
  2

  Предмет: КЖ-819/20

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  02.03.2021, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: КОКЖ-50/20

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: КЖ-397/20

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  05.03.2021, во 10:30
 • Март
  9

  Предмет: КЖ-364/20

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: КЖ-35/20

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: КЖ-783/20

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  09.03.2021, во 10:30
 • Март
  11

  Предмет: КОКЖ-99/20

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  11.03.2021, во 11:30
 • Март
  12

  Предмет: КЖ-684/20

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  12.03.2021, во 10:30
 • Март
  16

  Предмет: КЖ-566/19

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 09:30
 • Март
  22

  Предмет: ГЖ-1424/20

  Судија Зоран Герасимовски, Судница Судница 2
  22.03.2021, во 10:00
 • Март
  23

  Предмет: КЖ-851/19

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  23.03.2021, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: КЖ-668/19

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  30.03.2021, во 09:30
 • Април
  12

  Предмет: ГЖ-2558/19

  Судија Афрдита Шеху Асани, Судница Судница 2
  12.04.2021, во 12:00
 • Април
  13

  Предмет: КЖ-146/20

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  13.04.2021, во 09:30