Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Февруари
  19

  Предмет: КЖ-1056/18

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  19.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: КЖ-934/18

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  19.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  19

  Предмет: КЖ-850/18

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  19.02.2019, во 10:45
 • Февруари
  19

  Предмет: КЖ-105/18

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  19.02.2019, во 11:30
 • Февруари
  19

  Предмет: ГЖ-2896/17

  Судија Маја Маркова Котевска, Судница Судница 2
  19.02.2019, во 13:00
 • Февруари
  20

  Предмет: КЖ-996/18

  Судија Цветанка Периќ, Судница Судница 1
  20.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  20

  Предмет: КЖ-595/18

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  20.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  20

  Предмет: КЖ-1063/18

  Судија Цветанка Периќ, Судница Судница 1
  20.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  20

  Предмет: ГЖ-4363/18

  Судија Ѓорѓи Радојков, Судница Судница 2
  20.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  20

  Предмет: КЖ-847/18

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  20.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  20

  Предмет: КЖ-776/18

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  20.02.2019, во 11:30
 • Февруари
  21

  Предмет: КЖ-1026/18

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  21.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: КСЖ-81/19

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  21.02.2019, во 14:00
 • Февруари
  22

  Предмет: КЖМ-2/19

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  22.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  22

  Предмет: КЖ-982/18

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  22.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  25

  Предмет: КОКЖ-46/18

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  25.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  25

  Предмет: ГЖ-5483/18

  Судија Катерина Георгиевска, Судница Судница 2
  25.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: КЖ-17/19

  Судија Сафет Кадрии, Судница Судница 1
  26.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  26

  Предмет: КОКЖ-41/18

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  26.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  26

  Предмет: КЖ-1039/18

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  26.02.2019, во 11:00
 • Февруари
  26

  Предмет: КЖ-1077/18

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  26.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  27

  Предмет: КЖ-376/18

  Судија Цветанка Периќ, Судница Судница 1
  27.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ГЖ-5800/17

  Судија Нуман Лимани, Судница Судница 2
  27.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: КЖ-1045/18

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  27.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  27

  Предмет: КЖ-29/19

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  27.02.2019, во 11:30
 • Февруари
  28

  Предмет: КОКЖ-3/19

  Судија Цветанка Периќ, Судница Судница 1
  28.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  28

  Предмет: КЖ-41/19

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  28.02.2019, во 12:30
 • Март
  1

  Предмет: КЖ-942/18

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  01.03.2019, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: КОКЖ-5/19

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  01.03.2019, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: ТСЖ-873/18

  Судија Јованка Никодиновска, Судница Судница 2
  01.03.2019, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: ТСЖ-2446/17

  Судија Наташа Савовска Димитровска, Судница Судница 2
  01.03.2019, во 10:30
 • Март
  1

  Предмет: ТСЖ-276/19

  Судија Јованка Никодиновска, Судница Судница 2
  01.03.2019, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: ГЖ-6241/17

  Судија Агим Мислими, Судница Судница 2
  04.03.2019, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: КОКЖ-53/18

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  04.03.2019, во 12:30
 • Март
  5

  Предмет: КЖ-1031/18

  Судија Сафет Кадрии, Судница Судница 1
  05.03.2019, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: КЖ-893/18

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  05.03.2019, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: КЖ-825/18

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  05.03.2019, во 11:00
 • Март
  5

  Предмет: КЖ-865/18

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  05.03.2019, во 12:00
 • Март
  6

  Предмет: КЖ-46/19

  Судија Цветанка Периќ, Судница Судница 1
  06.03.2019, во 09:30
 • Март
  6

  Предмет: КЖ-1075/18

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  06.03.2019, во 10:30
 • Март
  6

  Предмет: КЖ-1097/18

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  06.03.2019, во 11:30
 • Март
  7

  Предмет: КЖ-112/19

  Судија Сафет Кадрии, Судница Судница 1
  07.03.2019, во 10:30
 • Март
  7

  Предмет: КЖ-1036/18

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  07.03.2019, во 12:30
 • Март
  8

  Предмет: КЖ-1066/18

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  08.03.2019, во 10:30
 • Март
  12

  Предмет: КЖ-566/14

  Судија Сафет Кадрии, Судница Судница 1
  12.03.2019, во 09:30
 • Март
  12

  Предмет: КЖ-862/18

  Судија Сафет Кадрии, Судница Судница 1
  12.03.2019, во 10:00
 • Март
  12

  Предмет: КЖ-582/18

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  12.03.2019, во 10:30
 • Март
  12

  Предмет: КЖ-70/19

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  12.03.2019, во 11:00
 • Март
  13

  Предмет: КЖ-889/18

  Судија Цветанка Периќ, Судница Судница 1
  13.03.2019, во 09:30
 • Март
  13

  Предмет: КЖ-72/19

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  13.03.2019, во 10:30
 • Март
  15

  Предмет: ТСЖ-276/19

  Судија Јованка Никодиновска, Судница Судница 2
  15.03.2019, во 10:00
 • Март
  15

  Предмет: КЖ-82/19

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  15.03.2019, во 10:30
 • Март
  18

  Предмет: ГЖ-2648/17

  Судија Агим Мислими, Судница Судница 2
  18.03.2019, во 10:00
 • Март
  19

  Предмет: КЖ-935/18

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  19.03.2019, во 10:30
 • Март
  19

  Предмет: КЖ-617/18

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  19.03.2019, во 11:00
 • Март
  20

  Предмет: КЖ-1085/18

  Судија Цветанка Периќ, Судница Судница 1
  20.03.2019, во 09:30
 • Март
  20

  Предмет: КЖ-986/18

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  20.03.2019, во 10:30
 • Март
  22

  Предмет: КЖ-1032/18

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  22.03.2019, во 10:30
 • Март
  26

  Предмет: КЖ-76/19

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  26.03.2019, во 10:30
 • Март
  26

  Предмет: КЖ-1035/18

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  26.03.2019, во 11:00
 • Април
  1

  Предмет: ГЖ-4560/18

  Судија Лидија Мартинова, Судница Судница 2
  01.04.2019, во 10:00
 • Април
  8

  Предмет: ГЖ-2648/17

  Судија Агим Мислими, Судница Судница 2
  08.04.2019, во 10:00
 • Април
  15

  Предмет: ГЖ-5725/17

  Судија Агим Мислими, Судница Судница 2
  15.04.2019, во 10:00