Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Септември
  16

  Предмет: КЖ-464/19

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  16.09.2019, во 09:30
 • Септември
  16

  Предмет: ГЖ-2033/19

  Судија Станка Зафировска, Судница Судница 2
  16.09.2019, во 10:00
 • Септември
  16

  Предмет: КОКЖ-2/19

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  16.09.2019, во 10:30
 • Септември
  16

  Предмет: КЖ-459/19

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  16.09.2019, во 11:30
 • Септември
  16

  Предмет: ГЖ-1218/18

  Судија Агим Мислими, Судница Судница 2
  16.09.2019, во 12:00
 • Септември
  17

  Предмет: КЖ-555/19

  Судија Сафет Кадрии, Судница Судница 1
  17.09.2019, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: КЖ-420/19

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  17.09.2019, во 10:30
 • Септември
  17

  Предмет: КЖ-349/19

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Соба 1
  17.09.2019, во 11:00
 • Септември
  17

  Предмет: КЖ-312/19

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  17.09.2019, во 11:30
 • Септември
  18

  Предмет: КЖ-367/19

  Судија Цветанка Периќ, Судница Судница 1
  18.09.2019, во 09:30
 • Септември
  18

  Предмет: КЖ-611/19

  Судија Цветанка Периќ, Судница Судница 1
  18.09.2019, во 10:00
 • Септември
  18

  Предмет: КСЖ-505/19

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  18.09.2019, во 14:00
 • Септември
  18

  Предмет: КСЖ-468/19

  Судија Цветанка Периќ, Судница Судница 1
  18.09.2019, во 14:30
 • Септември
  19

  Предмет: КЖ-456/19

  Судија Цветанка Периќ, Судница Судница 1
  19.09.2019, во 09:30
 • Септември
  19

  Предмет: КЖ-520/19

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  19.09.2019, во 11:30
 • Септември
  19

  Предмет: КОКЖ-35/19

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  19.09.2019, во 12:30
 • Септември
  19

  Предмет: КЖ-1039/18

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  19.09.2019, во 13:00
 • Септември
  20

  Предмет: КЖ-498/19

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  20.09.2019, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: ТСЖ-1113/19

  Судија Наташа Савовска Димитровска, Судница Судница 2
  20.09.2019, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: КОКЖ-41/19

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  23.09.2019, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: ГЖ-2651/19

  Судија Катерина Георгиевска, Судница Судница 2
  23.09.2019, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: КЖ-525/19

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  23.09.2019, во 10:30
 • Септември
  23

  Предмет: ГЖ-2571/18

  Судија Афрдита Шеху Асани, Судница Судница 2
  23.09.2019, во 11:00
 • Септември
  23

  Предмет: КЖ-613/19

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  23.09.2019, во 12:30
 • Септември
  23

  Предмет: ГЖ-4022/18

  Судија Радица Васиљевска, Судница Судница 2
  23.09.2019, во 12:30
 • Септември
  24

  Предмет: КЖ-597/19

  Судија Сафет Кадрии, Судница Судница 1
  24.09.2019, во 09:30
 • Септември
  24

  Предмет: ГЖ-2761/19

  Судија Анита Бошковска, Судница Судница 2
  24.09.2019, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: КЖ-544/19

  Судија Сафет Кадрии, Судница Судница 1
  24.09.2019, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: КЖ-453/19

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  24.09.2019, во 10:30
 • Септември
  24

  Предмет: КЖ-509/19

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  24.09.2019, во 11:00
 • Септември
  24

  Предмет: КЖ-511/19

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  24.09.2019, во 11:30
 • Септември
  25

  Предмет: КЖ-337/19

  Судија Цветанка Периќ, Судница Судница 1
  25.09.2019, во 09:30
 • Септември
  25

  Предмет: КЖ-409/19

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  25.09.2019, во 10:30
 • Септември
  25

  Предмет: КЖ-589/19

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  25.09.2019, во 11:30
 • Септември
  26

  Предмет: КОКЖ-33/19

  Судија Сафет Кадрии, Судница Судница 1
  26.09.2019, во 10:30
 • Септември
  26

  Предмет: КЖ-581/19

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  26.09.2019, во 11:30
 • Септември
  26

  Предмет: КЖ-564/19

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  26.09.2019, во 12:30
 • Септември
  26

  Предмет: КЖ-41/19

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  26.09.2019, во 13:00
 • Септември
  27

  Предмет: КЖ-513/19

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  27.09.2019, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: КЖ-647/19

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  27.09.2019, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: КЖ-475/19

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  30.09.2019, во 11:30
 • Октомври
  1

  Предмет: КЖ-422/19

  Судија Сафет Кадрии, Судница Судница 1
  01.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  1

  Предмет: КЖ-529/19

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  01.10.2019, во 10:30
 • Октомври
  1

  Предмет: КЖ-576/19

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  01.10.2019, во 11:00
 • Октомври
  1

  Предмет: КЖ-615/19

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  01.10.2019, во 11:30
 • Октомври
  2

  Предмет: КЖ-442/19

  Судија Цветанка Периќ, Судница Судница 1
  02.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  2

  Предмет: КЖ-651/19

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  02.10.2019, во 10:30
 • Октомври
  4

  Предмет: КЖ-574/19

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  04.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ГЖ-1772/19

  Судија Станка Зафировска, Судница Судница 2
  07.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  7

  Предмет: КЖ-553/19

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  07.10.2019, во 12:30
 • Октомври
  8

  Предмет: КЖ-517/19

  Судија Сафет Кадрии, Судница Судница 1
  08.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  8

  Предмет: КЖ-472/19

  Судија Јани Нича, Судница Соба 1
  08.10.2019, во 11:30
 • Октомври
  14

  Предмет: КЖ-425/19

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  14.10.2019, во 12:30
 • Октомври
  15

  Предмет: КЖ-601/19

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  15.10.2019, во 10:30
 • Октомври
  15

  Предмет: КЖ-622/19

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  15.10.2019, во 11:00
 • Октомври
  15

  Предмет: КЖ-543/19

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  15.10.2019, во 11:30
 • Октомври
  16

  Предмет: КЖ-609/19

  Судија Цветанка Периќ, Судница Судница 1
  16.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  16

  Предмет: КЖ-382/19

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  16.10.2019, во 10:30
 • Октомври
  16

  Предмет: КЖ-678/19

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  16.10.2019, во 11:30
 • Октомври
  17

  Предмет: КЖ-528/19

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  17.10.2019, во 11:30
 • Октомври
  18

  Предмет: КОКЖ-44/19

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  18.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  18

  Предмет: КЖ-241/19

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  18.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: КЖ-696/19

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  21.10.2019, во 11:30
 • Октомври
  25

  Предмет: КЖ-570/19

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  25.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: КЖ-307/19

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  25.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: КЖ-237/19

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  29.10.2019, во 11:00
 • Октомври
  31

  Предмет: КЖ-490/19

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  31.10.2019, во 11:30
 • Ноември
  1

  Предмет: КЖ-482/19

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  01.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  5

  Предмет: КЖ-646/19

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  05.11.2019, во 11:00