Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Септември
  27

  Предмет: КЖ-679/21

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  27.09.2021, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: ГЖ-2558/19

  Судија Афрдита Шеху Асани, Судница Судница 2
  27.09.2021, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: КЖ-778/21

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  27.09.2021, во 11:30
 • Септември
  27

  Предмет: ГЖ-261/21

  Судија Зоран Герасимовски, Судница Судница 2
  27.09.2021, во 12:30
 • Септември
  27

  Предмет: КЖ-714/21

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 1
  27.09.2021, во 12:30
 • Септември
  27

  Предмет: ГЖ-2252/21

  Судија Зоран Герасимовски, Судница Судница 2
  27.09.2021, во 13:00
 • Септември
  27

  Предмет: ГЖ-2158/21

  Судија Катерина Георгиевска, Судница Судница 2
  27.09.2021, во 13:30
 • Септември
  28

  Предмет: КОКЖ-105/20

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  28.09.2021, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: КЖ-422/21

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  28.09.2021, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: ГЖ-3162/20

  Судија Гордана Ѓорчева, Судница Судница 2
  28.09.2021, во 11:00
 • Септември
  28

  Предмет: КЖ-807/21

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 1
  28.09.2021, во 11:30
 • Септември
  29

  Предмет: КЖ-382/21

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  29.09.2021, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: РОЖ-123/21

  Судија Санде Зиков, Судница Судница 2
  29.09.2021, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: КЖ-285/21

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  29.09.2021, во 10:30
 • Септември
  29

  Предмет: КЖ-780/21

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  29.09.2021, во 12:30
 • Септември
  30

  Предмет: КЖ-438/21

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 1
  30.09.2021, во 12:30
 • Октомври
  1

  Предмет: КЖ-640/21

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  01.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  4

  Предмет: КОКЖ-51/21

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  04.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: КЖ-460/20

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  04.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: КЖ-663/21

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  04.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  4

  Предмет: КЖ-748/20

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 1
  04.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  5

  Предмет: КЖ-821/21

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  05.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: КЖ-450/21

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  06.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ГЖ-306/20

  Судија Маја Маркова Котевска, Судница Судница 2
  06.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ГЖ-1445/20

  Судија Маја Маркова Котевска, Судница Судница 2
  06.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: КЖ-693/21

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  06.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: КЖ-670/21

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  06.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ГЖ-4208/19

  Судија Суад Алиу, Судница Судница 2
  06.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  7

  Предмет: КЖ-365/20

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  07.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  7

  Предмет: КЖ-790/21

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 1
  07.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  8

  Предмет: ТСЖ-138/21

  Судија Наташа Савовска Димитровска, Судница Судница 2
  08.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  12

  Предмет: КЖ-515/21

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  12.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  13

  Предмет: КЖ-645/21

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  13.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  13

  Предмет: КЖ-835/20

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  13.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  13

  Предмет: КЖ-681/21

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 1
  13.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  13

  Предмет: КЖ-681/21

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 1
  13.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  14

  Предмет: КЖ-803/21

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  14.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  14

  Предмет: КЖ-871/21

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 1
  14.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  15

  Предмет: КЖ-547/21

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  15.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  15

  Предмет: КЖ-851/19

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  15.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  18

  Предмет: КЖ-173/20

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  18.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  18

  Предмет: КЖ-497/21

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  18.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  18

  Предмет: КЖ-656/20

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  18.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  18

  Предмет: КОКЖ-37/21

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 1
  18.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  19

  Предмет: КЖ-890/21

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 1
  19.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  20

  Предмет: КЖ-893/19

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  20.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  20

  Предмет: ГЖ-2241/19

  Судија Маја Маркова Котевска, Судница Судница 2
  20.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  20

  Предмет: КЖ-694/21

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  20.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  20

  Предмет: КЖ-899/21

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 1
  20.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  21

  Предмет: КОКЖ-13/21

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  21.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  21

  Предмет: КЖ-765/21

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  21.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  21

  Предмет: КЖ-808/21

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  21.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  21

  Предмет: КЖ-539/21

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 1
  21.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ТСЖ-1385/21

  Судија Јованка Никодиновска, Судница Судница 2
  22.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ТСЖ-1385/21

  Судија Наташа Савовска Димитровска, Судница Судница 2
  22.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: КЖ-611/21

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ГЖ-2328/21

  Судија Катерина Георгиевска, Судница Судница 2
  25.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: КЖ-697/21

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ГЖ-2421/21

  Судија Катерина Георгиевска, Судница Судница 2
  25.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  25

  Предмет: КЖ-674/21

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  26

  Предмет: КЖ-882/21

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ГЖ-387/21

  Судија Гордана Ѓорчева, Судница Судница 2
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: КЖ-822/21

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  27

  Предмет: КЖ-802/21

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: КЖ-506/21

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  28

  Предмет: КОКЖ-57/21

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: КЖ-874/20

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  28

  Предмет: КЖ-321/21

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  28

  Предмет: КЖ-771/21

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 12:30
 • Ноември
  1

  Предмет: КЖ-478/21

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  01.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  2

  Предмет: КЖ-22/20

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  02.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  3

  Предмет: КЖ-556/21

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  8

  Предмет: КЖ-709/21

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  08.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  10

  Предмет: КЖ-212/21

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  10.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  25

  Предмет: ГЖ-2216/21

  Судија Зоран Герасимовски, Судница Судница 2
  25.11.2021, во 11:00
 • Декември
  15

  Предмет: ГЖ-1116/19

  Судија Суад Алиу, Судница Судница 2
  15.12.2021, во 10:00