Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Август
  19

  Предмет: КЖ-259/20

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  19.08.2020, во 09:30
 • Август
  24

  Предмет: КОКЖ-48/20

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  24.08.2020, во 11:30
 • Август
  25

  Предмет: КЖ-288/20

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  25.08.2020, во 11:30
 • Август
  25

  Предмет: КЖ-299/20

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  25.08.2020, во 12:30
 • Август
  26

  Предмет: КЖ-175/20

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  26.08.2020, во 11:30
 • Август
  31

  Предмет: КОКЖ-46/20

  Судија Татјана Дуковска, Судница Соба 1
  31.08.2020, во 10:30
 • Август
  31

  Предмет: КЖ-388/20

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  31.08.2020, во 11:30
 • Август
  31

  Предмет: КОКЖ-47/20

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  31.08.2020, во 12:30
 • Септември
  1

  Предмет: КЖ-831/19

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  01.09.2020, во 09:30
 • Септември
  1

  Предмет: КЖ-231/20

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  01.09.2020, во 10:30
 • Септември
  1

  Предмет: КЖ-197/20

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  01.09.2020, во 11:00
 • Септември
  1

  Предмет: КЖ-90/20

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  01.09.2020, во 11:30
 • Септември
  1

  Предмет: КЖ-7/20

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  01.09.2020, во 12:00
 • Септември
  2

  Предмет: КЖ-328/20

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  02.09.2020, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: КЖ-767/19

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  02.09.2020, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: КЖ-836/19

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  02.09.2020, во 10:30
 • Септември
  2

  Предмет: КЖ-64/20

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  02.09.2020, во 11:30
 • Септември
  3

  Предмет: КЖ-181/20

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  03.09.2020, во 09:30
 • Септември
  7

  Предмет: КОКЖ-38/20

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  07.09.2020, во 10:30
 • Септември
  7

  Предмет: КЖ-229/20

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  07.09.2020, во 11:30
 • Септември
  7

  Предмет: КЖ-319/20

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  07.09.2020, во 12:30
 • Септември
  9

  Предмет: КЖ-742/19

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  09.09.2020, во 09:30
 • Септември
  9

  Предмет: КЖ-984/19

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  09.09.2020, во 10:30
 • Септември
  9

  Предмет: КЖ-371/20

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  09.09.2020, во 11:30
 • Септември
  10

  Предмет: КЖ-70/20

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  10.09.2020, во 09:30
 • Септември
  10

  Предмет: КЖ-258/20

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  10.09.2020, во 10:30
 • Септември
  11

  Предмет: ТСЖ-1211/19

  Судија Мери Дика Георгиевска, Судница Судница 2
  11.09.2020, во 11:00
 • Септември
  14

  Предмет: КОКЖ-40/19

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  14.09.2020, во 09:30
 • Септември
  14

  Предмет: ГЖ-5182/19

  Судија Катерина Георгиевска, Судница Судница 2
  14.09.2020, во 10:30
 • Септември
  14

  Предмет: КЖ-9/20

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  14.09.2020, во 10:30
 • Септември
  14

  Предмет: ГЖ-2704/19

  Судија Зоран Герасимовски, Судница Судница 2
  14.09.2020, во 11:00
 • Септември
  14

  Предмет: КОКЖ-1/20

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  14.09.2020, во 11:30
 • Септември
  14

  Предмет: КОКЖ-7/20

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  14.09.2020, во 12:00
 • Септември
  14

  Предмет: ГЖ-1842/19

  Судија Зоран Герасимовски, Судница Судница 2
  14.09.2020, во 12:00
 • Септември
  14

  Предмет: КЖ-327/20

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  14.09.2020, во 12:30
 • Септември
  14

  Предмет: ГЖ-773/19

  Судија Афрдита Шеху Асани, Судница Судница 2
  14.09.2020, во 13:00
 • Септември
  15

  Предмет: КЖ-146/20

  Судија Јани Нича, Судница Судница 1
  15.09.2020, во 09:30
 • Септември
  15

  Предмет: КЖ-646/19

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  15.09.2020, во 10:30
 • Септември
  15

  Предмет: КЖ-50/20

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  15.09.2020, во 11:00
 • Септември
  15

  Предмет: КЖ-985/19

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  15.09.2020, во 11:30
 • Септември
  15

  Предмет: КЖ-368/20

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  15.09.2020, во 12:00
 • Септември
  16

  Предмет: КЖ-307/19

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  16.09.2020, во 09:30
 • Септември
  16

  Предмет: КЖ-375/20

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  16.09.2020, во 11:30
 • Септември
  17

  Предмет: КЖ-32/20

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  17.09.2020, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: КОКЖ-56/19

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  17.09.2020, во 11:30
 • Септември
  18

  Предмет: ТСЖ-676/19

  Судија Наташа Савовска Димитровска, Судница Судница 2
  18.09.2020, во 10:00
 • Септември
  18

  Предмет: ТСЖ-581/20

  Судија Јованка Никодиновска, Судница Судница 2
  18.09.2020, во 11:00
 • Септември
  21

  Предмет: КЖ-159/20

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  21.09.2020, во 10:30
 • Септември
  21

  Предмет: КЖ-340/20

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  21.09.2020, во 11:30
 • Септември
  22

  Предмет: ГЖ-2423/18

  Судија Фатмир Скендер, Судница Судница 2
  22.09.2020, во 10:00
 • Септември
  22

  Предмет: КЖ-165/20

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  22.09.2020, во 10:30
 • Септември
  22

  Предмет: КЖ-31/20

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  22.09.2020, во 11:00
 • Септември
  22

  Предмет: КЖ-632/19

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  22.09.2020, во 11:30
 • Септември
  23

  Предмет: КЖ-247/20

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  23.09.2020, во 11:00
 • Септември
  23

  Предмет: КЖ-333/20

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  23.09.2020, во 11:30
 • Септември
  24

  Предмет: КЖ-922/19

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  24.09.2020, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: КОКЖ-44/20

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  28.09.2020, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: КЖ-268/20

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  28.09.2020, во 11:30
 • Септември
  29

  Предмет: КЖ-701/19

  Судија Сафет Кадрии, Судница Судница 1
  29.09.2020, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: КЖ-1036/19

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Соба 1
  29.09.2020, во 10:30
 • Септември
  29

  Предмет: КЖ-136/20

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Соба 1
  29.09.2020, во 11:00
 • Септември
  29

  Предмет: КЖ-234/20

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  29.09.2020, во 11:30
 • Септември
  30

  Предмет: КЖ-277/20

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  30.09.2020, во 10:30
 • Октомври
  1

  Предмет: КЖ-129/20

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  01.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  1

  Предмет: КЖ-385/20

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  01.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: КЖ-348/20

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Соба 1
  06.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: КЖ-283/20

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  06.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: КЖ-306/20

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  06.10.2020, во 11:00
 • Октомври
  6

  Предмет: КЖ-167/20

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  06.10.2020, во 11:30
 • Октомври
  7

  Предмет: КЖ-206/20

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  07.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  8

  Предмет: КЖ-991/19

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  08.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  13

  Предмет: КЖ-432/20

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Соба 1
  13.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  13

  Предмет: КЖ-228/20

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  13.10.2020, во 11:00
 • Октомври
  13

  Предмет: КЖ-965/19

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  13.10.2020, во 11:30
 • Октомври
  15

  Предмет: КЖ-823/19

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  15.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  15

  Предмет: КОКЖ-5/20

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  15.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  20

  Предмет: КЖ-260/20

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  20.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  20

  Предмет: КЖ-322/20

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  20.10.2020, во 11:30
 • Октомври
  21

  Предмет: КЖ-187/20

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  21.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  22

  Предмет: КОКЖ-13/20

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  22.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: КЖ-13/20

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  22.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: КЖ-936/19

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Соба 1
  27.10.2020, во 11:00
 • Октомври
  28

  Предмет: КЖ-307/20

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  28.10.2020, во 10:30
 • Ноември
  3

  Предмет: КЖ-912/19

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  03.11.2020, во 11:00
 • Ноември
  5

  Предмет: КОКЖ-42/20

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  05.11.2020, во 09:30
 • Ноември
  5

  Предмет: КЖ-86/20

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  05.11.2020, во 10:30
 • Ноември
  9

  Предмет: ГЖ-884/20

  Судија Катерина Георгиевска, Судница Судница 2
  09.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  10

  Предмет: КЖ-275/20

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  10.11.2020, во 10:30
 • Ноември
  10

  Предмет: КЖ-356/20

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  10.11.2020, во 11:00
 • Ноември
  17

  Предмет: КЖ-341/20

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  17.11.2020, во 11:00
 • Ноември
  19

  Предмет: КЖ-763/19

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  19.11.2020, во 09:30
 • Ноември
  24

  Предмет: КЖ-213/20

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  24.11.2020, во 11:00
 • Ноември
  26

  Предмет: КОКЖ-33/20

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  26.11.2020, во 09:30