Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Септември
  21

  Предмет: КОКЖ-46/20

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  21.09.2020, во 09:30
 • Септември
  21

  Предмет: КЖ-159/20

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  21.09.2020, во 10:30
 • Септември
  21

  Предмет: КЖ-340/20

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  21.09.2020, во 11:30
 • Септември
  21

  Предмет: КЖ-317/20

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  21.09.2020, во 12:30
 • Септември
  22

  Предмет: ГЖ-2423/18

  Судија Фатмир Скендер, Судница Судница 2
  22.09.2020, во 10:00
 • Септември
  22

  Предмет: КЖ-165/20

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  22.09.2020, во 10:30
 • Септември
  22

  Предмет: КЖ-31/20

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  22.09.2020, во 11:00
 • Септември
  22

  Предмет: КЖ-632/19

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  22.09.2020, во 11:30
 • Септември
  22

  Предмет: КЖ-470/20

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  22.09.2020, во 12:00
 • Септември
  23

  Предмет: КОКЖ-46/20

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  23.09.2020, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: КЖ-473/20

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  23.09.2020, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: КЖ-307/19

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  23.09.2020, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: КЖ-247/20

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  23.09.2020, во 11:00
 • Септември
  23

  Предмет: КЖ-333/20

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  23.09.2020, во 11:30
 • Септември
  23

  Предмет: КЖ-363/20

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  23.09.2020, во 12:00
 • Септември
  23

  Предмет: ГЖ-1842/19

  Судија Зоран Герасимовски, Судница Судница 2
  23.09.2020, во 14:00
 • Септември
  23

  Предмет: ГЖ-1842/19

  Судија Зоран Герасимовски, Судница Судница 2
  23.09.2020, во 14:00
 • Септември
  24

  Предмет: КЖ-922/19

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  24.09.2020, во 09:30
 • Септември
  25

  Предмет: КЖМ-16/20

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  25.09.2020, во 09:30
 • Септември
  25

  Предмет: КЖМ-14/20

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  25.09.2020, во 10:00
 • Септември
  25

  Предмет: КЖ-414/20

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  25.09.2020, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: КОКЖ-44/20

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  28.09.2020, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: КЖ-268/20

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  28.09.2020, во 11:30
 • Септември
  28

  Предмет: КЖ-441/20

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  28.09.2020, во 12:30
 • Септември
  29

  Предмет: КЖ-701/19

  Судија Сафет Кадрии, Судница Судница 1
  29.09.2020, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: КЖ-1036/19

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Соба 1
  29.09.2020, во 10:30
 • Септември
  29

  Предмет: КЖ-136/20

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Соба 1
  29.09.2020, во 11:00
 • Септември
  29

  Предмет: КЖ-234/20

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  29.09.2020, во 11:30
 • Септември
  29

  Предмет: КЖ-363/20

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  29.09.2020, во 12:00
 • Септември
  30

  Предмет: КЖ-428/20

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  30.09.2020, во 09:30
 • Септември
  30

  Предмет: КЖ-767/19

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  30.09.2020, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: КЖ-277/20

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  30.09.2020, во 10:30
 • Септември
  30

  Предмет: КЖ-891/19

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  30.09.2020, во 11:00
 • Септември
  30

  Предмет: КЖ-403/20

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  30.09.2020, во 11:30
 • Октомври
  1

  Предмет: КЖ-129/20

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  01.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  1

  Предмет: КЖ-385/20

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  01.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: КЖ-481/20

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  05.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: КОКЖ-55/20

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  05.10.2020, во 11:30
 • Октомври
  5

  Предмет: КЖ-305/20

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  05.10.2020, во 12:30
 • Октомври
  6

  Предмет: КЖ-348/20

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Соба 1
  06.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: КЖ-283/20

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  06.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: КЖ-306/20

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  06.10.2020, во 11:00
 • Октомври
  6

  Предмет: КЖ-167/20

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  06.10.2020, во 11:30
 • Октомври
  6

  Предмет: КЖ-7/20

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  06.10.2020, во 12:00
 • Октомври
  7

  Предмет: КЖ-478/20

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  07.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  7

  Предмет: КЖ-477/20

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  07.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  7

  Предмет: КЖ-392/20

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  07.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: ТСЖ-676/19

  Судија Наташа Савовска Димитровска, Судница Судница 2
  07.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: ТСЖ-581/20

  Судија Јованка Никодиновска, Судница Судница 2
  07.10.2020, во 10:15
 • Октомври
  7

  Предмет: КЖ-206/20

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  07.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  7

  Предмет: КЖ-250/20

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  07.10.2020, во 11:00
 • Октомври
  7

  Предмет: КЖ-475/20

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  07.10.2020, во 11:30
 • Октомври
  8

  Предмет: КЖ-991/19

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  08.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  8

  Предмет: КЖ-283/20

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  08.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  9

  Предмет: КЖМ-19/20

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  09.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  9

  Предмет: ТСЖ-1211/19

  Судија Мери Дика Георгиевска, Судница Судница 2
  09.10.2020, во 11:00
 • Октомври
  9

  Предмет: ТСЖ-1980/19

  Судија Роза Георгиева, Судница Судница 2
  09.10.2020, во 11:30
 • Октомври
  13

  Предмет: КЖ-432/20

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Соба 1
  13.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  13

  Предмет: КЖ-228/20

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  13.10.2020, во 11:00
 • Октомври
  13

  Предмет: КЖ-965/19

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  13.10.2020, во 11:30
 • Октомври
  13

  Предмет: КЖ-368/20

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Соба 1
  13.10.2020, во 12:00
 • Октомври
  14

  Предмет: КЖ-117/20

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  14.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  14

  Предмет: КЖ-484/20

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  14.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  15

  Предмет: КЖ-823/19

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  15.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  15

  Предмет: КОКЖ-5/20

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  15.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  19

  Предмет: КЖ-493/20

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  19.10.2020, во 11:30
 • Октомври
  19

  Предмет: КЖ-462/20

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  19.10.2020, во 12:30
 • Октомври
  20

  Предмет: КЖ-260/20

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  20.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  20

  Предмет: КЖ-646/19

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  20.10.2020, во 11:00
 • Октомври
  20

  Предмет: КЖ-322/20

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  20.10.2020, во 11:30
 • Октомври
  21

  Предмет: КЖ-742/19

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  21.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  21

  Предмет: КЖ-187/20

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  21.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  22

  Предмет: КЖ-13/20

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  22.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: КОКЖ-13/20

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  22.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: КОКЖ-31/20

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  22.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  26

  Предмет: КЖ-465/20

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  26.10.2020, во 11:30
 • Октомври
  26

  Предмет: КЖ-468/20

  Судија Енвер Беџети, Судница Судница 1
  26.10.2020, во 12:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ГЖ-5123/19

  Судија Анита Бошковска, Судница Судница 2
  27.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: КЖ-936/19

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Соба 1
  27.10.2020, во 11:00
 • Октомври
  27

  Предмет: КЖ-288/20

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  27.10.2020, во 11:30
 • Октомври
  27

  Предмет: КЖ-299/20

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  27.10.2020, во 12:00
 • Октомври
  28

  Предмет: КЖ-1011/19

  Судија Татјана Дуковска, Судница Судница 1
  28.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: КЖ-307/20

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  28.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  29

  Предмет: КЖ-32/20

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Соба 1
  29.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  29

  Предмет: КЖ-181/20

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  29.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  29

  Предмет: КЖ-258/20

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  29.10.2020, во 10:30
 • Ноември
  2

  Предмет: КЖ-319/20

  Судија Енвер Беџети, Судница Соба 1
  02.11.2020, во 12:30
 • Ноември
  3

  Предмет: КЖ-912/19

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  03.11.2020, во 11:00
 • Ноември
  4

  Предмет: КЖ-1033/19

  Судија Тања Милева, Судница Судница 1
  04.11.2020, во 10:30
 • Ноември
  5

  Предмет: КОКЖ-42/20

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  05.11.2020, во 09:30
 • Ноември
  5

  Предмет: КЖ-86/20

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 1
  05.11.2020, во 10:30
 • Ноември
  9

  Предмет: ГЖ-884/20

  Судија Катерина Георгиевска, Судница Судница 2
  09.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  9

  Предмет: ГЖ-1165/20

  Судија Катерина Георгиевска, Судница Судница 2
  09.11.2020, во 11:00
 • Ноември
  9

  Предмет: ГЖ-773/19

  Судија Афрдита Шеху Асани, Судница Судница 2
  09.11.2020, во 12:00
 • Ноември
  9

  Предмет: ГЖ-2136/20

  Судија Афрдита Шеху Асани, Судница Судница 2
  09.11.2020, во 12:30
 • Ноември
  10

  Предмет: КЖ-275/20

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  10.11.2020, во 10:30
 • Ноември
  10

  Предмет: КЖ-356/20

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  10.11.2020, во 11:00
 • Ноември
  17

  Предмет: КЖ-341/20

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  17.11.2020, во 11:00
 • Ноември
  19

  Предмет: КЖ-763/19

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  19.11.2020, во 09:30
 • Ноември
  24

  Предмет: КЖ-213/20

  Судија Зоран Димитриевски, Судница Судница 1
  24.11.2020, во 11:00