РЕЗУЛТАТИ ОД АДМИНИСТРАТИВНА СЕЛЕКЦИЈА [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

РЕЗУЛТАТИ ОД АДМИНИСТРАТИВНА СЕЛЕКЦИЈА

Соопштенија за јавност  |  31.1.2019

Прилог 1

АПЕЛАЦИОНЕН СУД СКОПЈЕ

Јавен оглас број 3/2018

ЛИСТА НА УРЕДНИ И НЕУРЕДНИ КАНДИДАТИ

I. За работно место од точката 1 (виш судски соработник):

 

            1. Неуредни кандидати се:

-Шифра: 1005. Причина за неуредноста е: Не е доставен доказ за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски) и не е доставен доказ за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.

-Шифра: 1006. Причина за неуредноста е: Неуредна и нецелосно пополнета пријава.

 

            2 Уредни кандидати се:

-Шифра: 1003. Освоени бодови од административната селекција: за образование 23,42 бодови; за работно искуство 2 бодови; за работа со компјутери 5 бодови. Вкупно 30,42 бодови.

-Шифра: 1004. Освоени бодови од административната селекција: за образование 13,48 бодови; за работно искуство 2 бодови; за работа со компјутери 5 бодови. Вкупно 20,48 бодови.

 

II. За работно место од точката 2 (виш судски соработник - водител на стручна литература):

 

            1. Неуредни кандидати се:

-Шифра: 1000. Причина за неуредноста е: Не е доставен доказ за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски).

-Шифра: 1009. Причина за неуредноста е: Не е доставен доказ за работно искуство.

-Шифра: 1011. Причина за неуредноста е: Не е доставен доказ за завршено соодветно образование, во оригинал или нотарски заверено; не е доставен доказ за работно искуство; не е доставен доказ лекарско уверение за општата здравствена состојба - во оригинал или нотарски заверено; не е доставен доказ за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски) и не е доставен доказ за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.

-Шифра: 1013. Причина за неуредноста е: Не е доставен доказ за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски) и не е доставен доказ за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.

-Шифра: 1014. Причина за неуредноста е: Неуредна и нецелосно пополнета пријава.

 

            2 Уредни кандидати се:

-Шифра: 1001. Освоени бодови од административната селекција: за образование 15,6 бодови; за работно искуство 2 бодови; за работа со компјутери 5 бодови. Вкупно 22,6 бодови.

-Шифра: 1002. Освоени бодови од административната селекција: за образование 16,56 бодови; за работно искуство 2,25 бодови; за работа со компјутери 5 бодови. Вкупно 23,81 бодови.

-Шифра: 1008. Освоени бодови од административната селекција: за образование 13,58 бодови; за работно искуство 2,25 бодови; за работа со компјутери 5 бодови. Вкупно 20,83 бодови.

-Шифра: 1010. Освоени бодови од административната селекција: за образование 10,92 бодови; за работно искуство 2 бодови; за работа со компјутери 5 бодови. Вкупно 17,92 бодови.

-Шифра: 1012. Освоени бодови од административната селекција: за образование 15,7 бодови; за работно искуство 2 бодови; за работа со компјутери 5 бодови. Вкупно 22,7 бодови.

 

III. За работно место од точката 3 (виш судски соработник - преведувач од македонски на албански јазик и обратно):

 

1. Неуредни кандидати се:

-Шифра: 1007. Причина за неуредноста е: Не е доставен доказ за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски) и не е доставен доказ за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.

2 Нема уредни кандидати.

 

IV. За работно место од точката 4 (самостоен судски референт - водител на уписник):

 

            1. Неуредни кандидати се:

-Шифра: 1001. Причина за неуредноста е: Не е доставен доказ за завршено соодветно образование, во оригинал или нотарски заверено.

-Шифра: 1002. Причина за неуредноста е: Не е доставен доказ за завршено соодветно образование, во оригинал или нотарски заверено.

-Шифра: 1011. Причина за неуредноста е: Не е доставен доказ за завршено соодветно образование, во оригинал или нотарски заверено; не е доставен доказ за работно искуство; не е доставен доказ лекарско уверение за општата здравствена состојба - во оригинал или нотарски заверено; не е доставен доказ за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски) и не е доставен доказ за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.

-Шифра: 1015. Причина за неуредноста е: Не е доставен доказ за завршено соодветно образование, во оригинал или нотарски заверено.

-Шифра: 1017. Причина за неуредноста е: Неуредна и нецелосно пополнета пријава; не е доставен доказ за завршено соодветно образование, во оригинал или нотарски заверено и не е доставен доказ за работно искуство.

-Шифра: 1018. Причина за неуредноста е: Неуредна и нецелосно пополнета пријава и не е доставен доказ за завршено соодветно образование, во оригинал или нотарски заверено.

-Шифра: 1019. Причина за неуредноста е: Не е доставен доказ за завршено соодветно образование, во оригинал или нотарски заверено.

 

            2. Уредни кандидати се:

-Шифра: 1016. Освоени бодови од административната селекција: за образование 15,91 бодови; за работно искуство 2,25 бодови; за работа со компјутери 5 бодови. Вкупно 23,16 бодови.

 

V. За работно место од точката 5 (судски референт - дактилограф):

 

1. Неуредни кандидати се:

-Шифра: 1011. Причина за неуредноста е: Не е доставен доказ за завршено соодветно образование, во оригинал или нотарски заверено; не е доставен доказ за работно искуство; не е доставен доказ лекарско уверение за општата здравствена состојба - во оригинал или нотарски заверено; не е доставен доказ за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски) и не е доставен доказ за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.

-Шифра: 1020. Причина за неуредноста е: Неуредна и нецелосно пополнета пријава; не е доставен доказ за работно искуство и доказите за исполнување на општите услови не се нотарски заверени.

 

2. Уредни кандидати се:

-Шифра: 1016. Освоени бодови од административната селекција: за образование 15,91 бодови; за работно искуство 2,25 бодови; за работа со компјутери 5 бодови. Вкупно 23,16 бодови.

-Шифра: 1021. Освоени бодови од административната селекција: за образование бодови 15,18; за работно искуство 2 бодови; за работа со компјутери 5 бодови. Вкупно 22,18 бодови.

 

 

Прилог 2

АПЕЛАЦИОНЕН СУД СКОПЈЕ

Јавен оглас број 3/2018

РАНГ - ЛИСТА

Со шифри на кандидатите кои ја поминале административната селекција со број на освоени бодови:

 

I. За работно место од точката 1 (виш судски соработник):

            1. Шифра: 1003, освоени бодови: 30,42.

            2. Шифра: 1004, освоени бодови: 20,48.

 

II. За работно место од точката 2 (виш судски соработник - водител на стручна литература):

            1. Шифра: 1002, освоени бодови 23,81.

            2. Шифра: 1012, освоени бодови 22,7

            3. Шифра: 1001, освоени бодови 22,6.

            4. Шифра: 1008, освоени бодови 20,83.

            5. Шифра: 1010, освоени бодови 17,92.

           

IV. За работно место од точката 4 (самостоен судсаки референт - водител на уписник):

            1. Шифра: 1016, освоени бодови 23,16.

 

V. За работно место од точката 5 (судски референт - дактилограф):

            10. Шифра: 1016, освоени бодови 23,16.

            11. Шифра: 1021, освоени бодови 22,18.

 

 

Прилог 3

АПЕЛАЦИОНЕН СУД СКОПЈЕ

Јавен оглас број 3/2018

ЛИСТА

Со шифри на кандидатите за кои постапката на селекција завршила:

 

I. За работно место од точката 1 (виш судски соработник):

                1. Шифра: 1005

                2. Шифра: 1006

 

II. За работно место од точката 2 (виш судски соработник - водител на стручна литература):

            1.. Шифра: 1000

            2.. Шифра: 1009

            3. Шифра: 1011

            4. Шифра: 1013

            5. Шифра: 1014

 

III. За работно место од точката 3 (виш судски соработник - преведувач од македонски на албански јазик и обратно):

            1. Шифра: 1007

 

IV. За работно место од точката 4 (самостоен судсаки референт - водител на уписник):

            1. Шифра: 1001

            2. Шифра: 1002

            3. Шифра: 1011

            4. Шифра: 1015

            5. Шифра: 1017

            6. Шифра: 1018

            7. Шифра: 1019

 

V. За работно место од точката 5 (судски референт - дактилограф):

            1. Шифра: 1011

            2. Шифра: 1020

 

 

Прилог 4

АПЕЛАЦИОНЕН СУД СКОПЈЕ

Јавен оглас број 3/2018

ИНФОРМАЦИЈА

За денот и часот на одржувањето на втората фаза на селекцијата

 

            Втората фаза на селекцијата - полагањето на испитот - стручен дел за судски службеник ќе се одржи на 11.02.2019 година (понеделник) во 10,00 часот во Апелациониот суд Скопје.

            Полагањето на испитот - стучен дел е со максимално времетраење од 60 минути.

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_