СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВЕН ОГЛАС 1/21 [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВЕН ОГЛАС 1/21

Соопштенија за јавност  |  21.4.2021
Резултати од испитот за судски службеник

АПЕЛАЦИОНЕН СУД СКОПЈЕ

Резултати од испитот за судски службеник

Јавен оглас број 1/2021

 

Испитот за кандидатите за вработување преку јавен оглас број 1/2021 на Апелациониот суд Скопје е одржан со почеток во 9:00 часот на ден 21.04.2021година, среда, во просториите на Апелациониот суд Скопје. 

Согласно 31 став 5 од Законот за судска служба (Сл.Весник бр.43/14,33/15,98/15, 6/16 и 198/2018) и член 17 став 3 од Правилникот за формата и содржината на јавниот оглас, формата, содржината и начинот на поднесување на Пријавата, на спроведување на административната селекција, на испитите, проверката на веродостојност на докази и интервјуто, како и начинот  на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција во зависност од категориите на работни места, како и други прашања во врска со постапката за вработување на судски службеници (Сл. Весник 236/2018 година), на интернет страницата на Судот, објавуваме:

ПРИЛОГ 1- Листа на кандидати кои го полагале испитот, која ги содржи следните податоци: за секој кандидат кој го полагал испитот шифрата и освоените бодови од испитот

За работно место:

  1. Категорија  Б - ниво Б-4 – Раководител на одделение за материјално-финансиско работење

Шифра

Бодови од стручниот дел од испитот за судски службеник

Проверка на знаење на еден од трите користени јазици на ЕУ (англиски јазик)

Шифра asskopje19

24

14,5

Шифра asskopje20

22,5

14

 

     2.Категорија  В - ниво В-1 – Судски советник

Шифра

Бодови од стручниот дел од испитот за судски службеник

Проверка на знаење на еден од трите користени јазици на ЕУ (англиски јазик)

Шифра asskopje24

25

14,5

Шифра asskopje25

23,5

15

Шифра asskopje26

24

15

 

  1. Категоријата Г ниво Г-2 – Виш судски референт-извршител во писарница

Шифра

Бодови од стручниот дел од испитот за судски службеник

Проверка на знаење на еден од трите користени јазици на ЕУ (англиски јазик)

Шифра asskopje01

25

15

Шифра asskopje02

10,25(не положил)

/

Шифра asskopje03

25

15

Шифра asskopje06

20,5

12

Шифра asskopje10

24,25

14,5

 

  1. Категоријата Г ниво Г-2 – Виш судски референт-техничар информатичар

Шифра

Бодови од стручниот дел од испитот за судски службеник

Проверка на знаење на еден од трите користени јазици на ЕУ (англиски јазик)

Шифра asskopje05

20

13

Шифра asskopje15

17,25

14,5

 

  1. Категоријата Г ниво Г-2 – Виш судски референт-економ

Шифра

Бодови од стручниот дел од испитот за судски службеник

Проверка на знаење на еден од трите користени јазици на ЕУ (англиски јазик)

Шифра asskopje02

11,25 (не положил)

/

Шифра asskopje05

20

12,5

Шифра asskopje10

21

14

Шифра asskopje12

20

14

 

  1. Категоријата Г ниво Г-2 – Виш судски референт- архивар

Шифра

Бодови од стручниот дел од испитот за судски службеник

Проверка на знаење на еден од трите користени јазици на ЕУ (англиски јазик)

Шифра asskopje10

23,5

14,5

 

ПРИЛОГ 2 -Ранг листа со шифри на кандидатите кои продолжуваат на интевју, со бројот на освоени бодови од администратвната селекција и испитот

За работно место:

1.Категорија  Б - ниво Б-4 – Раководител на одделение за материјално-финансиско работење

Шифра

Бодови од административната селекција

Бодови од стручниот дел од испитот за судски службеник

Проверка на знаење на еден од трите користени јазици на ЕУ (англиски јазик)

Шифра asskopje19

20,74

24

14,5

Шифра asskopje20

22,41

22,5

14

 

2.Категорија  В - ниво В-1 – Судски советник

Шифра

Бодови од административната селекција

Бодови од стручниот дел од испитот за судски службеник

Проверка на знаење на еден од трите користени јазици на ЕУ (англиски јазик)

Шифра asskopje24

20,812

25

14,5

Шифра asskopje25

25,223

23,5

15

Шифра asskopje26

21,382

 

24

15

 

3.Категоријата Г ниво Г-2 – Виш судски референт-извршител во писарница

Шифра

Бодови од административната селекција

Бодови од стручниот дел од испитот за судски службеник

Проверка на знаење на еден од трите користени јазици на ЕУ (англиски јазик)

Шифра asskopje01

29,93

25

15

Шифра asskopje03

29,7

25

15

Шифра asskopje06

20,96

20,5

12

Шифра asskopje10

24,60

24,25

14,5

 

  1. Категоријата Г ниво Г-2 – Виш судски референт-техничар информатичар

Шифра

Бодови од административната селекција

Бодови од стручниот дел од испитот за судски службеник

Проверка на знаење на еден од трите користени јазици на ЕУ (англиски јазик)

Шифра asskopje05

22,64

20

13

Шифра asskopje15

20,05

17,25

14,5

 

  1. Категоријата Г ниво Г-2 – Виш судски референт-економ

Шифра

Бодови од административната селекција

Бодови од стручниот дел од испитот за судски службеник

Проверка на знаење на еден од трите користени јазици на ЕУ (англиски јазик)

Шифра asskopje05

22,64

20

12,5

Шифра asskopje10

24,60

21

14

Шифра asskopje12

22,80

20

14

 

  1. Категоријата Г ниво Г-2 – Виш судски референт- архивар

Шифра

Бодови од административната селекција

Бодови од стручниот дел од испитот за судски службеник

Проверка на знаење на еден од трите користени јазици на ЕУ (англиски јазик)

Шифра asskopje10

24,60

23,5

14,5

 

ПРИЛОГ 3 - Листа на шифри на кандидатите кои не продолжуваат на интервју

За работно место:

3.Категоријата Г ниво Г-2 – Виш судски референт-извршител во писарница

Кандидатот со шифра asskopje02  не го положи стручниот дел од испитот

 

5. Категоријата Г ниво Г-2 – Виш судски референт-економ

Кандидатот со шифра asskopje02 не го положи стручниот дел од испитот

 

ПРИЛОГ 4- Информација за денот и часот на одржување на интервјуто

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А

За денот и часот за одржувањето на третата фаза на селекцијата

          Третата фаза на селекцијата – Интервју со кандидатите кои го положиле стручниот дел од испитот и еден од трите најчесто користени јазици на ЕУ (англиски јазик) ќе се одржи на ден 23.04.2021година (петок) во 09:00 часот во Апелациониот суд Скопје.

Комисија за селекција за вработување

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_