Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Септември
  16

  Предмет: КЖ-231/19

  Судија Славчо Тасев, Судница Судница 1
  16.09.2019, во 10:00
 • Септември
  18

  Предмет: КЖ-270/19

  Судија Славчо Тасев, Судница Судница 109
  18.09.2019, во 09:30
 • Септември
  18

  Предмет: КЖ-220/19

  Судија Данка Ристова, Судница Судница 1
  18.09.2019, во 10:30
 • Септември
  18

  Предмет: КЖ-243/19

  Судија Мирјанка Гоцевска Стефановска, Судница Судница 1
  18.09.2019, во 11:30
 • Септември
  19

  Предмет: КЖ-170/19

  Судија Корнелија Давчева, Судница Судница 1
  19.09.2019, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: ТСЖ-67/19

  Судија Светлана Јованова, Судница Судница 1
  24.09.2019, во 11:00
 • Септември
  25

  Предмет: КЖ-174/19

  Судија Данка Ристова, Судница Судница 1
  25.09.2019, во 09:30
 • Септември
  26

  Предмет: КЖ-168/19

  Судија Весна Димитриевска Накова, Судница Судница 1
  26.09.2019, во 10:00
 • Септември
  26

  Предмет: КЖ-207/19

  Судија Корнелија Давчева, Судница Судница 1
  26.09.2019, во 12:00
 • Октомври
  3

  Предмет: КЖ-286/19

  Судија Весна Димитриевска Накова, Судница Судница 1
  03.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  17

  Предмет: КЖ-177/19

  Судија Тони Делев, Судница Судница 1
  17.10.2019, во 09:30