Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  20

  Предмет: КЖ-354/19

  Судија Весна Димитриевска Накова, Судница Судница 1
  20.01.2020, во 12:00
 • Јануари
  22

  Предмет: КЖ-391/19

  Судија Данка Ристова, Судница Судница 1
  22.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: КЖ-359/19

  Судија Славчо Тасев, Судница Судница 1
  22.01.2020, во 12:00
 • Јануари
  23

  Предмет: КЖ-395/19

  Судија Мирјанка Гоцевска Стефановска, Судница Судница 1
  23.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: КСЖ-4/20

  Судија Корнелија Давчева, Судница Судница 1
  24.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  29

  Предмет: КСЖ-147/19

  Судија Данка Ристова, Судница Судница 1
  29.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  30

  Предмет: КЖ-370/19

  Судија Корнелија Давчева, Судница Судница 1
  30.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  30

  Предмет: КЖ-350/19

  Судија Весна Димитриевска Накова, Судница Судница 1
  30.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  31

  Предмет: КЖ-370/19

  Судија Корнелија Давчева, Судница Судница 1
  31.01.2020, во 10:00
 • Февруари
  4

  Предмет: ГЖ-1051/18

  Судија Софија Манева, Судница Судница 1
  04.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  5

  Предмет: КЖ-391/19

  Судија Данка Ристова, Судница Судница 1
  05.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  12

  Предмет: КЖ-322/17

  Судија Славчо Тасев, Судница Судница 1
  12.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: КЖ-394/19

  Судија Весна Димитриевска Накова, Судница Судница 1
  19.02.2020, во 10:00