Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Октомври
  3

  Предмет: КЖ-116/23

  Судија Данка Ристова, Судница Судница 1
  03.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: КЖ-170/23

  Судија Мирјанка Гоцевска Стефановска, Судница Судница 1
  04.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: КЖ-96/23

  Судија Данка Ристова, Судница Судница 1
  05.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  10

  Предмет: КЖ-84/23

  Судија Тони Делев, Судница Судница 1
  10.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  16

  Предмет: КЖ-217/23

  Судија Весна Димитриевска Накова, Судница Судница 1
  16.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  18

  Предмет: КЖ-124/23

  Судија Мирјанка Гоцевска Стефановска, Судница Судница 1
  18.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  19

  Предмет: КЖ-384/22

  Судија Данка Ристова, Судница Судница 1
  19.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  24

  Предмет: КЖ-193/23

  Судија Данка Ристова, Судница Судница 1
  24.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: КЖ-109/23

  Судија Мирјанка Гоцевска Стефановска, Судница Судница 1
  25.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: КЖ-199/23

  Судија Мирјанка Гоцевска Стефановска, Судница Судница 1
  25.10.2023, во 10:15
 • Ноември
  8

  Предмет: КЖ-162/23

  Судија Мирјанка Гоцевска Стефановска, Судница Судница 1
  08.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  15

  Предмет: КЖ-122/23

  Судија Мирјанка Гоцевска Стефановска, Судница Судница 1
  15.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  22

  Предмет: КЖ-109/23

  Судија Мирјанка Гоцевска Стефановска, Судница Судница 1
  22.11.2023, во 10:00