Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Мај
  21

  Предмет: КЖ-153/19

  Судија Весна Димитриевска Накова, Судница Судница 1
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  22

  Предмет: КЖ-110/19

  Судија Данка Ристова, Судница Судница 1
  22.05.2019, во 09:30
 • Мај
  23

  Предмет: КЖ-137/19

  Судија Тони Делев, Судница Судница 1
  23.05.2019, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: КЖ-80/19

  Судија Данка Ристова, Судница Судница 1
  27.05.2019, во 09:30
 • Мај
  29

  Предмет: КЖ-127/19

  Судија Данка Ристова, Судница Судница 1
  29.05.2019, во 09:30
 • Јуни
  6

  Предмет: КЖ-153/19

  Судија Весна Димитриевска Накова, Судница Судница 1
  06.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  13

  Предмет: КЖ-380/18

  Судија Весна Димитриевска Накова, Судница Судница 1
  13.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  20

  Предмет: КЖ-168/19

  Судија Весна Димитриевска Накова, Судница Судница 1
  20.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  26

  Предмет: КЖ-155/19

  Судија Данка Ристова, Судница Судница 1
  26.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  26

  Предмет: КЖ-164/19

  Судија Мирјанка Гоцевска Стефановска, Судница Судница 1
  26.06.2019, во 10:30
 • Јуни
  26

  Предмет: КСЖ-38/19

  Судија Славчо Тасев, Судница Судница 1
  26.06.2019, во 11:00