Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Октомври
  25

  Предмет: РОЖ-424/21

  Судија Софија Манева, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  26

  Предмет: КЖ-289/21

  Судија Тони Делев, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: КЖ-273/21

  Судија Мирјанка Гоцевска Стефановска, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: КЖ-300/21

  Судија Славчо Тасев, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 11:00
 • Ноември
  3

  Предмет: КЖ-288/21

  Судија Весна Димитриевска Накова, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  3

  Предмет: КЖ-315/21

  Судија Славчо Тасев, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  10

  Предмет: КЖ-292/21

  Судија Мирјанка Гоцевска Стефановска, Судница Судница 1
  10.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  12

  Предмет: РОЖ-409/21

  Судија Софија Манева, Судница Судница 1
  12.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  17

  Предмет: КЖ-287/21

  Судија Весна Димитриевска Накова, Судница Судница 1
  17.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: РОЖ-259/21

  Судија Светлана Јованова, Судница Судница 1
  19.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  24

  Предмет: КЖ-306/21

  Судија Мирјанка Гоцевска Стефановска, Судница Судница 1
  24.11.2021, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: КЖ-301/21

  Судија Весна Димитриевска Накова, Судница Судница 1
  01.12.2021, во 09:30