Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Март
  25

  Предмет: К-533/18

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 37
  25.03.2019, во 08:55
 • Март
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-196/18

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 67
  25.03.2019, во 09:00
 • Март
  25

  Предмет: ТС1-14/18

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  25.03.2019, во 09:00
 • Март
  25

  Предмет: К-601/18

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 37
  25.03.2019, во 09:00
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-Ј-71/17

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Соба 14
  25.03.2019, во 09:00
 • Март
  25

  Предмет: К-16/19

  Судија Мери Радевска, Судница Судница 71
  25.03.2019, во 09:00
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-1000/18

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  25.03.2019, во 09:00
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-Ј-171/16

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 22
  25.03.2019, во 09:00
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-1034/18

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  25.03.2019, во 09:10
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-1010/18

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  25.03.2019, во 09:20
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-1052/18

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  25.03.2019, во 09:30
 • Март
  25

  Предмет: МАЛВТС-21/2018

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 67
  25.03.2019, во 09:30
 • Март
  25

  Предмет: РО-22/19

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  25.03.2019, во 09:30
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-1129/18

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  25.03.2019, во 09:40
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-22/19

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  25.03.2019, во 10:00
 • Март
  25

  Предмет: К-488/18

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 69
  25.03.2019, во 10:00
 • Март
  25

  Предмет: МАЛВП-6/2019

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  25.03.2019, во 10:00
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-5/19

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  25.03.2019, во 10:10
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-109/19

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  25.03.2019, во 10:20
 • Март
  25

  Предмет: РО-366/18

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  25.03.2019, во 10:30
 • Март
  25

  Предмет: П1-45/18

  Судија Љупчо Савевски, Судница Соба 57
  25.03.2019, во 10:30
 • Март
  25

  Предмет: СТ-34/19

  Судија Гоче Малиновски, Судница Соба 76
  25.03.2019, во 10:30
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-280/19

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  25.03.2019, во 10:30
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-1050/18

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  25.03.2019, во 10:30
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-3/19

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  25.03.2019, во 10:40
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-О-8/19

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  25.03.2019, во 10:50
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-175/19

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  25.03.2019, во 11:00
 • Март
  25

  Предмет: СТ-11/19

  Судија Гоче Малиновски, Судница Соба 76
  25.03.2019, во 11:00
 • Март
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-20/19

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  25.03.2019, во 11:00
 • Март
  25

  Предмет: П4-96/18

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  25.03.2019, во 11:00
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-4/19

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  25.03.2019, во 11:10
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-130/19

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  25.03.2019, во 11:20
 • Март
  25

  Предмет: ВПП-133/19

  Судија Силвана Илиевска, Судница Соба 54
  25.03.2019, во 11:30
 • Март
  25

  Предмет: РО-335/18

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  25.03.2019, во 11:30
 • Март
  25

  Предмет: П2-217/18

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  25.03.2019, во 11:30
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-40/19

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  25.03.2019, во 11:30
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-46/19

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  25.03.2019, во 11:40
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-56/19

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  25.03.2019, во 11:50
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-71/19

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  25.03.2019, во 12:00
 • Март
  25

  Предмет: К-27/19

  Судија Мери Радевска, Судница Судница 71
  25.03.2019, во 12:00
 • Март
  25

  Предмет: К-453/18

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 68
  25.03.2019, во 12:00
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-536/18

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  25.03.2019, во 12:00
 • Март
  25

  Предмет: ВПП-121/19

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  25.03.2019, во 12:00
 • Март
  25

  Предмет: ВПП1-72/18

  Судија Љупчо Савевски, Судница Соба 18
  25.03.2019, во 12:00
 • Март
  25

  Предмет: СТ-П4-1/18

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  25.03.2019, во 12:00
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-76/19

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  25.03.2019, во 12:10
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-73/19

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  25.03.2019, во 12:20
 • Март
  25

  Предмет: РО-86/19

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  25.03.2019, во 12:30
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-93/19

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  25.03.2019, во 12:30
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-1115/18

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  25.03.2019, во 12:30
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-106/19

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  25.03.2019, во 12:40
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-118/19

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  25.03.2019, во 12:50
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-119/19

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  25.03.2019, во 13:00
 • Март
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-158/18

  Судија Гоче Малиновски, Судница Соба 76
  25.03.2019, во 13:30
 • Март
  25

  Предмет: К-561/18

  Судија Мери Радевска, Судница Судница 71
  25.03.2019, во 13:30
 • Март
  26

  Предмет: РО-331/18

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  26.03.2019, во 09:00
 • Март
  26

  Предмет: РО-367/18

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  26.03.2019, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-1155/18

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  26.03.2019, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: МАЛВП-426/2018

  Судија Силвана Илиевска, Судница Судница 24
  26.03.2019, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: РО-79/19

  Судија Гоче Малиновски, Судница Судница 18
  26.03.2019, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: МАЛВП-221/2019

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 67
  26.03.2019, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-1191/18

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  26.03.2019, во 09:40
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-1105/18

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  26.03.2019, во 09:50
 • Март
  26

  Предмет: МАЛВП-57/2019

  Судија Силвана Илиевска, Судница Судница 24
  26.03.2019, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: РО-368/18

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  26.03.2019, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-1003/18

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  26.03.2019, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: К-416/18

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 69
  26.03.2019, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-1187/18

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  26.03.2019, во 10:10
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-1150/18

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  26.03.2019, во 10:20
 • Март
  26

  Предмет: РО-369/18

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  26.03.2019, во 10:30
 • Март
  26

  Предмет: МАЛВП-188/2019

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 67
  26.03.2019, во 10:30
 • Март
  26

  Предмет: ПЛ1-П-6/19

  Судија Силвана Илиевска, Судница Судница 24
  26.03.2019, во 10:30
 • Март
  26

  Предмет: ВПП1-6/19

  Судија Љупчо Савевски, Судница Соба 57
  26.03.2019, во 10:30
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-1235/18

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  26.03.2019, во 10:30
 • Март
  26

  Предмет: К-450/16

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Соба 22
  26.03.2019, во 10:30
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-1237/18

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  26.03.2019, во 10:40
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-1206/18

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  26.03.2019, во 10:50
 • Март
  26

  Предмет: ВПП-119/19

  Судија Силвана Илиевска, Судница Судница 24
  26.03.2019, во 11:00
 • Март
  26

  Предмет: МАЛВП-483/2018

  Судија Љупчо Савевски, Судница Соба 57
  26.03.2019, во 11:00
 • Март
  26

  Предмет: ТС1-2/19

  Судија Гоче Малиновски, Судница Судница 18
  26.03.2019, во 11:00
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-1321/18

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  26.03.2019, во 11:00
 • Март
  26

  Предмет: РО-372/18

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  26.03.2019, во 11:00
 • Март
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-25/19

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 331
  26.03.2019, во 11:00
 • Март
  26

  Предмет: ТС-2/19

  Судија Љупчо Савевски, Судница Соба 57
  26.03.2019, во 11:30
 • Март
  26

  Предмет: К-488/18

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 69
  26.03.2019, во 11:30
 • Март
  26

  Предмет: ПЛ1-П-67/18

  Судија Силвана Илиевска, Судница Судница 24
  26.03.2019, во 11:30
 • Март
  26

  Предмет: ТС-2/19

  Судија Љупчо Савевски, Судница Соба 57
  26.03.2019, во 11:30
 • Март
  26

  Предмет: РО-63/19

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  26.03.2019, во 12:00
 • Март
  26

  Предмет: РО-96/19

  Судија Гоче Малиновски, Судница Судница 18
  26.03.2019, во 12:00
 • Март
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-5/19

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  26.03.2019, во 12:00
 • Март
  26

  Предмет: К-354/18

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 69
  26.03.2019, во 12:00
 • Март
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-160/17

  Судија Љупчо Савевски, Судница Соба 57
  26.03.2019, во 12:00
 • Март
  26

  Предмет: П1-147/18

  Судија Силвана Илиевска, Судница Соба 54
  26.03.2019, во 12:00
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-1075/18

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  26.03.2019, во 12:30
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-759/18

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  26.03.2019, во 12:30
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-О-190/18

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  26.03.2019, во 12:30
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-1033/18

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  26.03.2019, во 12:30
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-977/18

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  26.03.2019, во 12:30
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-939/18

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  26.03.2019, во 12:30
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-1040/18

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  26.03.2019, во 12:30