Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Ноември
  19

  Предмет: П1-109/18

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 57
  19.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-Ј-120/18

  Судија Беџет Мехмети, Судница Соба 26
  19.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К-507/17

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 37
  19.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К-351/18

  Судија Мери Радевска, Судница Судница 71
  19.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-М-26/18

  Судија Миле Димовски, Судница Соба 79
  19.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: П1-107/18

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 69
  19.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-17/18

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  19.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-Ј-124/18

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  19.11.2018, во 09:10
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВП-425/2018

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 67
  19.11.2018, во 09:20
 • Ноември
  19

  Предмет: К-267/18

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 22
  19.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: СТ-146/18

  Судија Гоче Малиновски, Судница Соба 76
  19.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВП-373/2018

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 67
  19.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: КРМ-12/18

  Судија Миле Димовски, Судница Соба 79
  19.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ВПП-184/18

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  19.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: КРМ-13/18

  Судија Миле Димовски, Судница Соба 79
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-16/18

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ВПП-317/18

  Судија Љупчо Савевски, Судница Соба 57
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К-347/18

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 68
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-862/17

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПСО-1/18

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ВПП-347/18

  Судија Александар Илиевски, Судница Соба 82
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ВПП-361/18

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-О-165/18

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-753/18

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  19.11.2018, во 10:10
 • Ноември
  19

  Предмет: СТ-124/18

  Судија Гоче Малиновски, Судница Соба 76
  19.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВП-283/2018

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 57
  19.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  19

  Предмет: СТ-144/18

  Судија Гоче Малиновски, Судница Соба 76
  19.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-402/17

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  19.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  19

  Предмет: П1-100/17

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 67
  19.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К-122/18

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 22
  19.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К-195/18

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 68
  19.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К-193/18

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 37
  19.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  19

  Предмет: П2-60/18

  Судија Силвана Илиевска, Судница Соба 54
  19.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-18/18

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  19.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВП-359/2018

  Судија Љупчо Савевски, Судница Соба 57
  19.11.2018, во 11:15
 • Ноември
  19

  Предмет: ВПП-239/18

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  19.11.2018, во 11:30
 • Ноември
  19

  Предмет: СТ-130/18

  Судија Гоче Малиновски, Судница Соба 76
  19.11.2018, во 11:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ВПП-228/18

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  19.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  19

  Предмет: П3-18/18

  Судија Љупчо Савевски, Судница Соба 57
  19.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-107/18

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  19.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К-310/18

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 68
  19.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-724/18

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  19.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-927/18

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  19.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-930/18

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  19.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К-82/18

  Судија Мери Радевска, Судница Судница 71
  19.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-132/17

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  19.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-932/18

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  19.11.2018, во 12:10
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-931/18

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  19.11.2018, во 12:10
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-933/18

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  19.11.2018, во 12:20
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-934/18

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  19.11.2018, во 12:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ВПП2-76/18

  Судија Љупчо Савевски, Судница Соба 57
  19.11.2018, во 12:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-О-162/18

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  19.11.2018, во 12:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-О-127/18

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  19.11.2018, во 12:40
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-935/18

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  19.11.2018, во 12:40
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-О-183/18

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  19.11.2018, во 12:45
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-О-159/18

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  19.11.2018, во 12:50
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-953/18

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  19.11.2018, во 12:50
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-О-164/18

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  19.11.2018, во 12:55
 • Ноември
  19

  Предмет: СТ-110/18

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  19.11.2018, во 13:00
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-150/18

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  19.11.2018, во 13:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-964/18

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  19.11.2018, во 13:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ВПП2-77/18

  Судија Силвана Илиевска, Судница Соба 54
  19.11.2018, во 13:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-704/18

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  19.11.2018, во 13:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-650/18

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  19.11.2018, во 13:10
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-965/18

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  19.11.2018, во 13:10
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-742/18

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  19.11.2018, во 13:15
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-751/18

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  19.11.2018, во 13:15
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-691/18

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  19.11.2018, во 13:15
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-657/18

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  19.11.2018, во 13:15
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-679/18

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  19.11.2018, во 13:15
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-770/18

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  19.11.2018, во 13:15
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-738/18

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  19.11.2018, во 13:15
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-974/18

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  19.11.2018, во 13:20
 • Ноември
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-132/18

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 67
  19.11.2018, во 13:30
 • Ноември
  19

  Предмет: К-365/17

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 68
  19.11.2018, во 13:30
 • Ноември
  19

  Предмет: УО-17/18

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 37
  19.11.2018, во 13:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-976/18

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  19.11.2018, во 13:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-926/18

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  19.11.2018, во 13:40
 • Ноември
  19

  Предмет: УО-18/18

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 37
  19.11.2018, во 13:45
 • Ноември
  20

  Предмет: МАЛВП-286/2018

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 37
  20.11.2018, во 08:45
 • Ноември
  20

  Предмет: МАЛВП-365/2018

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 37
  20.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: П3-22/18

  Судија Силвана Илиевска, Судница Судница 24
  20.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: К-289/18

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 71
  20.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-943/18

  Судија Беџет Мехмети, Судница Соба 13
  20.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: РО-141/18

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  20.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: МАЛВП-393/2018

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 67
  20.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-944/18

  Судија Беџет Мехмети, Судница Соба 13
  20.11.2018, во 09:10
 • Ноември
  20

  Предмет: МАЛВП-257/2018

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 37
  20.11.2018, во 09:15
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-947/18

  Судија Беџет Мехмети, Судница Соба 13
  20.11.2018, во 09:20
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-77/18

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  20.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-71/17

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 22
  20.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: П4-112/18

  Судија Гоче Малиновски, Судница Судница 18
  20.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ВПП-242/18

  Судија Силвана Илиевска, Судница Судница 24
  20.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-952/18

  Судија Беџет Мехмети, Судница Соба 13
  20.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-956/18

  Судија Беџет Мехмети, Судница Соба 13
  20.11.2018, во 09:40
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-О-101/17

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 22
  20.11.2018, во 09:45
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-958/18

  Судија Беџет Мехмети, Судница Соба 13
  20.11.2018, во 09:50
 • Ноември
  20

  Предмет: МАЛВП-318/2018

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 37
  20.11.2018, во 09:50
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-203/17

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 22
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: П2-122/18

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 67
  20.11.2018, во 10:00