Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Октомври
  25

  Предмет: П4-47/21

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  25.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-364/21

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 37
  25.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-174/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  25.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-621/20

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 22
  25.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-4452/21

  Судија Александар Илиевски, Судница Соба 27
  25.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-4267/21

  Судија Александар Илиевски, Судница Соба 27
  25.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-4436/21

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 27
  25.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-4437/21

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 27
  25.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-4253/21

  Судија Александар Илиевски, Судница Соба 27
  25.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-4298/21

  Судија Александар Илиевски, Судница Соба 27
  25.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-255/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  25.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-4357/21

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 27
  25.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-4339/21

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 27
  25.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-4359/21

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 27
  25.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-173/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  25.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  25

  Предмет: МАЛВП-508/2021

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  25.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  25

  Предмет: МАЛВП-484/2021

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  25.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-170/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  25.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: СТ-130/21

  Судија Гоче Малиновски, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-259/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  25.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-4788/21

  Судија Александар Илиевски, Судница Соба 27
  25.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-4758/21

  Судија Александар Илиевски, Судница Соба 27
  25.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-4762/21

  Судија Александар Илиевски, Судница Соба 27
  25.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-4895/21

  Судија Александар Илиевски, Судница Соба 27
  25.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  25

  Предмет: МАЛВП-467/2021

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  25.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-О-291/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  25.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-О-295/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  25.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: МАЛВП-493/2021

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  25.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-33/19

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 37
  25.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-103/21

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  25.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1971/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-188/19

  Судија Александар Илиевски, Судница Соба 27
  25.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1983/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-О-123/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  25.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-2454/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-О-129/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  25.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  25

  Предмет: К-177/21

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 22
  25.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-2440/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-О-292/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  25.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-О-294/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  25.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-2472/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-2449/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 10:50
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-О-36/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  25.10.2021, во 10:50
 • Октомври
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-50/21

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  25.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-2437/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-О-106/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  25.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  25

  Предмет: МАЛВП-433/2021

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  25.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-2436/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 11:10
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-144/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  25.10.2021, во 11:10
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-О-228/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  25.10.2021, во 11:20
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-2435/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 11:20
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-2434/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ТС1-5/21

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  25.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-34/21

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  25.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-О-229/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  25.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  25

  Предмет: К-185/21

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 22
  25.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-2424/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 11:40
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-2382/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 11:50
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-2337/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  25

  Предмет: П4-3/21

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  25.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-365/21

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 37
  25.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-О-180/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  25.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-О-181/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  25.10.2021, во 12:10
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-2217/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 12:10
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-2219/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 12:20
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-132/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  25.10.2021, во 12:20
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-115/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  25.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-2223/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-2250/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 12:40
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-117/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  25.10.2021, во 12:40
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-2253/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 12:50
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-450/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  25.10.2021, во 12:50
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-2290/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-401/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  25.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-343/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  25.10.2021, во 13:10
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-2289/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 13:10
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-2300/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 13:20
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1279/19

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  25.10.2021, во 13:20
 • Октомври
  25

  Предмет: РО-196/21

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  25.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-2316/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1844/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  25.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  25

  Предмет: П1-16/21

  Судија Александар Илиевски, Судница Соба л.м
  25.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-2078/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 13:40
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-296/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  25.10.2021, во 13:40
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1948/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 13:50
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-2367/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 14:00
 • Октомври
  25

  Предмет: РО-291/20

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  25.10.2021, во 14:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-4090/21

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 67
  26.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-Ј-138/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  26.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: К-284/21

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 69
  26.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-4072/21

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 26
  26.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-О-219/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  26.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: К-118/21

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 22
  26.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: П4-74/21

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 71
  26.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-4115/21

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 26
  26.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-4139/21

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 67
  26.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-4119/21

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 67
  26.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-4153/21

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 26
  26.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-О-221/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  26.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  26

  Предмет: П1-113/19

  Судија Александар Илиевски, Судница Соба 68
  26.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-О-52/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  26.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-564/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  26.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-4151/21

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 26
  26.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-4397/21

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 67
  26.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-123/21

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  26.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-516/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  26.10.2021, во 09:35
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-3406/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-4124/21

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 26
  26.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-4330/21

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 67
  26.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-4093/21

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 67
  26.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-4116/21

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 26
  26.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-3407/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-3408/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 09:55
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-4103/21

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 26
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: МАЛВТС-14/2021

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1965/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Соба 57
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-4410/21

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 67
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-3409/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-Ј-131/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: К-658/20

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 22
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-3410/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 10:05
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-3411/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-4095/21

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 26
  26.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-4306/21

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 67
  26.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-3412/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-4450/21

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 67
  26.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-4078/21

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 26
  26.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1945/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Соба 57
  26.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-3413/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-3414/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 10:25
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-3415/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-2103/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Соба 57
  26.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-Ј-129/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  26.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-4341/21

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 67
  26.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-3416/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 10:35
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-4317/21

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 67
  26.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-3417/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-3418/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-2471/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Соба 57
  26.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-3419/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 10:50
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-4316/21

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 67
  26.10.2021, во 10:50
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-3420/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 10:55
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1759/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Соба 57
  26.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  26

  Предмет: П4-24/21

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  26.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ВПП-349/21

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 26
  26.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  26

  Предмет: К-453/21

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 69
  26.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-3421/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-186/21

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  26.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  26

  Предмет: МАЛВП-313/2021

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  26.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-4184/21

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 67
  26.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-Ј-127/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  26.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  26

  Предмет: СТ-П4-1/21

  Судија Гоче Малиновски, Судница Судница 18
  26.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-3422/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 11:05
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-3423/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 11:10
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-4199/21

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 67
  26.10.2021, во 11:10
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-3424/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 11:15
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-3425/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 11:20
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-3427/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 11:25
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-3428/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1958/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 57
  26.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-164/21

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  26.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-Ј-126/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  26.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  26

  Предмет: К-182/19

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-3429/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 11:35
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-4333/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Соба 57
  26.10.2021, во 11:40
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-3426/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 11:40
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-162/21

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  26.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  26

  Предмет: К-94/21

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 69
  26.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-Ј-124/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  26.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ТС1-13/21

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  26.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-149/19

  Судија Гоче Малиновски, Судница Судница 18
  26.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-О-297/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  26.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-186/21

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  26.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-3/21

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  26.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-150/21

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  26.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-Ј-21/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  26.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1515/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  26.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  27

  Предмет: УО-24/21

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 33
  27.10.2021, во 08:40
 • Октомври
  27

  Предмет: УО-24/21

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 33
  27.10.2021, во 08:40
 • Октомври
  27

  Предмет: РО-284/20

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  27.10.2021, во 08:45
 • Октомври
  27

  Предмет: УО-25/21

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 33
  27.10.2021, во 08:50
 • Октомври
  27

  Предмет: К-563/20

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 33
  27.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-563/20

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 33
  27.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  27

  Предмет: КМ-16/21

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  27.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  27

  Предмет: РО-143/21

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  27.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  27

  Предмет: РО-184/21

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  27.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-3430/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  27.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-188/21

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 68
  27.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  27

  Предмет: МАЛВП-450/2021

  Судија Александар Илиевски, Судница Соба 22
  27.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-4332/21

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 20
  27.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-3431/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  27.10.2021, во 09:05
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-3432/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  27.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  27

  Предмет: МАЛВП-453/2021

  Судија Александар Илиевски, Судница Соба 22
  27.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  27

  Предмет: МАЛВП-424/2021

  Судија Александар Илиевски, Судница Соба 22
  27.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  27

  Предмет: КМ-19/20

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  27.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  27

  Предмет: КМ-19/20

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  27.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  27

  Предмет: КМ-19/20

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  27.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-3433/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  27.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-4280/21

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 20
  27.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-3434/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  27.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-3435/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  27.10.2021, во 09:25
 • Октомври
  27

  Предмет: КМ-16/21

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: КМ-16/21

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: П1-70/21

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 69
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-3436/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: МАЛВП-394/2021

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-4261/21

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 20
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-3437/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  27.10.2021, во 09:35
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-3438/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  27.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  27

  Предмет: МАЛВП-395/2021

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  27.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-3441/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Соба 18
  27.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-4302/21

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 20
  27.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-3442/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Соба 18
  27.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-3444/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Соба 18
  27.10.2021, во 09:55
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-3451/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Соба 18
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-2322/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 35
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-80/21

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: МАЛВП-405/2021

  Судија Александар Илиевски, Судница Соба 22
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-342/21

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 68
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-4169/21

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 20
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-3452/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Соба 18
  27.10.2021, во 10:05
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-2323/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 35
  27.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-3454/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Соба 18
  27.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-4180/21

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 20
  27.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-3456/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Соба 18
  27.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-3448/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Соба 18
  27.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-2324/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 35
  27.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-4087/21

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 20
  27.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-3447/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Соба 18
  27.10.2021, во 10:25
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-3446/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Соба 18
  27.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-2325/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 35
  27.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  27

  Предмет: МАЛВП-294/2021

  Судија Александар Илиевски, Судница Соба 22
  27.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-4213/21

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 20
  27.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-3455/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Соба 18
  27.10.2021, во 10:35
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-3457/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Соба 18
  27.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-2318/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 35
  27.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-4331/21

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 20
  27.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-3445/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Соба 18
  27.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-3449/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Соба 18
  27.10.2021, во 10:50
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-2319/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 35
  27.10.2021, во 10:50
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-4135/21

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 20
  27.10.2021, во 10:50
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-3450/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Соба 18
  27.10.2021, во 10:55
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-3443/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Соба 18
  27.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-2307/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 35
  27.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  27

  Предмет: П4-88/21

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  27.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-324/21

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  27.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  27

  Предмет: П1-127/20

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 69
  27.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-497/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  27.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-2652/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  27.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-3916/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  27.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-2758/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  27.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-14/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  27.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  27

  Предмет: МАЛВП-110/2021

  Судија Александар Илиевски, Судница Соба 22
  27.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-257/21

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 68
  27.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-3925/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  27.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-2657/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  27.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-835/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  27.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-403/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  27.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-3936/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  27.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-4144/21

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 20
  27.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-3453/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Соба 18
  27.10.2021, во 11:05
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-3458/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Соба 18
  27.10.2021, во 11:10
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-2308/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 35
  27.10.2021, во 11:10
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-4473/21

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 20
  27.10.2021, во 11:10
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-О-257/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Соба 18
  27.10.2021, во 11:15
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-2309/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 35
  27.10.2021, во 11:20
 • Октомври
  27

  Предмет: МАЛВП-517/2021

  Судија Александар Илиевски, Судница Соба 22
  27.10.2021, во 11:20
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-4374/21

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 20
  27.10.2021, во 11:20
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-4352/21

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 20
  27.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-2310/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 35
  27.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-2311/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 35
  27.10.2021, во 11:40
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-4351/21

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 20
  27.10.2021, во 11:40
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-2312/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 35
  27.10.2021, во 11:50
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-4451/21

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 20
  27.10.2021, во 11:50
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-2313/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 35
  27.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-126/21

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 33
  27.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-82/21

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  27.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-4475/21

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 20
  27.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-2314/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 35
  27.10.2021, во 12:10
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-2315/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 35
  27.10.2021, во 12:20
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-2306/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 35
  27.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  27

  Предмет: П1-50/21

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  27.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1869/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 35
  27.10.2021, во 12:40
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1734/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 35
  27.10.2021, во 12:50
 • Октомври
  27

  Предмет: К-402/21

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  27.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  27

  Предмет: П1-92/21

  Судија Александар Илиевски, Судница Соба 22
  27.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-205/21

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 33
  27.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  28

  Предмет: К-360/21

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 69
  28.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  28

  Предмет: МАЛВП-2/2021

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  28.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-О-31/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  28.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-625/20

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  28.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-4068/21

  Судија Гоче Малиновски, Судница Судница 18
  28.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-4073/21

  Судија Гоче Малиновски, Судница Судница 18
  28.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-793/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  28.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  28

  Предмет: МАЛВП-472/2021

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  28.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-4083/21

  Судија Гоче Малиновски, Судница Судница 18
  28.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-О-8/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  28.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-4098/21

  Судија Гоче Малиновски, Судница Судница 18
  28.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-О-5/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  28.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: РО-141/21

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  28.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-4107/21

  Судија Гоче Малиновски, Судница Судница 18
  28.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  28

  Предмет: РО-292/20

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  28.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  28

  Предмет: П2-110/21

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  28.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-4157/21

  Судија Гоче Малиновски, Судница Судница 18
  28.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-4129/21

  Судија Гоче Малиновски, Судница Судница 18
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-Ј-29/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-144/21

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: П4-20/21

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-4428/21

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: П4-8/20

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ВПП-263/21

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 22
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ВПП-222/21

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 22
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ВПП-263/21

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 22
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ВПП-221/21

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 22
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ВПП-218/21

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 22
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ВПП-223/21

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 22
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ВПП-29/21

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 22
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ВПП-31/21

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 22
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-4110/21

  Судија Гоче Малиновски, Судница Судница 18
  28.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-4244/21

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  28.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-4418/21

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  28.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-4075/21

  Судија Гоче Малиновски, Судница Судница 18
  28.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  28

  Предмет: К-600/20

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 20
  28.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-4077/21

  Судија Гоче Малиновски, Судница Судница 18
  28.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-О-302/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  28.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-4406/21

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  28.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-4249/21

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  28.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ВПП1-20/21

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 22
  28.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-4266/21

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  28.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-4383/21

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  28.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-4370/21

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  28.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-22/21

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  28.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  28

  Предмет: МАЛВП-370/2021

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  28.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-О-304/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  28.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-366/21

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 69
  28.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-4307/21

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  28.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ВПП-244/21

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 22
  28.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ВПП1-50/21

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 22
  28.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ВПП-248/21

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 22
  28.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-4202/21

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  28.10.2021, во 11:15
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-4368/21

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  28.10.2021, во 11:15
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-О-300/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  28.10.2021, во 11:15
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-О-305/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  28.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-4346/21

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  28.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-4335/21

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  28.10.2021, во 11:45
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-4053/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  28.10.2021, во 11:45
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-4032/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  28.10.2021, во 11:50
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-4612/21

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  28.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-507/20

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  28.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-404/20

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  28.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ВПП1-41/21

  Судија Дејан Крстанов, Судница Соба 19
  28.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-4052/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  28.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-346/21

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 20
  28.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-4043/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  28.10.2021, во 12:10
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-4747/21

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  28.10.2021, во 12:15
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-396/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  28.10.2021, во 12:20
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-482/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  28.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-4725/21

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  28.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-О-266/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  28.10.2021, во 12:40
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-О-13/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  28.10.2021, во 12:50
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-387/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  28.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-428/19

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 20
  28.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-232/21

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 69
  28.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-415/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  28.10.2021, во 13:10
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-402/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  28.10.2021, во 13:20
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-408/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  28.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-Ј-77/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  28.10.2021, во 13:40
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-4864/21

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  28.10.2021, во 14:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-4790/21

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  28.10.2021, во 14:10
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-4894/21

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  28.10.2021, во 14:20
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-4770/21

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  28.10.2021, во 14:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-4761/21

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  28.10.2021, во 14:40
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-4810/21

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  28.10.2021, во 14:50
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-4839/21

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  28.10.2021, во 15:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-4820/21

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  28.10.2021, во 15:10
 • Октомври
  28

  Предмет: К-326/21

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 20
  28.10.2021, во 20:00
 • Октомври
  29

  Предмет: П2-179/21

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 37
  29.10.2021, во 08:45
 • Октомври
  29

  Предмет: ВПП-231/19

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 37
  29.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  29

  Предмет: К-15/21

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 69
  29.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ВПП1-53/21

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  29.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ВПП-347/21

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 74
  29.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  29

  Предмет: ВПП1-61/21

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  29.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  29

  Предмет: ВПП1-36/21

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  29.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-4801/21

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  29.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  29

  Предмет: МАЛВТС-41/2021

  Судија Гоче Малиновски, Судница Судница 18
  29.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-4804/21

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  29.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-4805/21

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  29.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: К-642/20

  Судија Татјана Петровска, Судница Соба 71
  29.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: К-642/20

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  29.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: П1-111/20

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  29.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-2301/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 22
  29.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: К-333/19

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 1
  29.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ВПП1-28/18

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 37
  29.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-2302/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 22
  29.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-4792/21

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  29.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-2303/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 22
  29.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-2291/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 22
  29.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-4782/21

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  29.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-2286/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 22
  29.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-4760/21

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  29.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-2287/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 22
  29.10.2021, во 10:50
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-2288/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 22
  29.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  29

  Предмет: СТ-131/21

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Соба 55
  29.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ТС1-8/21

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Соба 55
  29.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-4831/21

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  29.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-2282/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 22
  29.10.2021, во 11:10
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-4836/21

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  29.10.2021, во 11:15
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-4809/21

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 67
  29.10.2021, во 11:20
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-2281/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 22
  29.10.2021, во 11:20
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-2190/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 22
  29.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-4752/21

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 67
  29.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-4845/21

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  29.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  29

  Предмет: ПЛ1-ТС-65/21

  Судија Гоче Малиновски, Судница Судница 18
  29.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-4757/21

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 67
  29.10.2021, во 11:40
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-2189/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 22
  29.10.2021, во 11:40
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-4848/21

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  29.10.2021, во 11:45
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-4766/21

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 67
  29.10.2021, во 11:50
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-2183/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 22
  29.10.2021, во 11:50
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-2182/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 22
  29.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ТС-5/21

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 67
  29.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-4857/21

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  29.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ПЛ1-П-53/21

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  29.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  29

  Предмет: К-415/21

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 69
  29.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-4778/21

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 67
  29.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-2176/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 22
  29.10.2021, во 12:10
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-4866/21

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  29.10.2021, во 12:15
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-1834/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 22
  29.10.2021, во 12:20
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-2376/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Соба 22
  29.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-4870/21

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  29.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  29

  Предмет: ВПП-322/21

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  29.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  29

  Предмет: СТ-30/21

  Судија Гоче Малиновски, Судница Судница 18
  29.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-1695/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 22
  29.10.2021, во 12:40
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-4884/21

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  29.10.2021, во 12:45
 • Октомври
  29

  Предмет: П3-11/21

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 24
  29.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  29

  Предмет: СТ-76/21

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  29.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ВПП1-59/21

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба лм
  29.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  29

  Предмет: РО-128/21

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 33
  29.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  29

  Предмет: СТ-П4-2/21

  Судија Гоче Малиновски, Судница Судница 18
  29.10.2021, во 13:30
 • Ноември
  1

  Предмет: К-338/21

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 22
  01.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  1

  Предмет: П4-79/21

  Судија Александар Илиевски, Судница Соба 27
  01.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  1

  Предмет: МАЛВП-344/2021

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  01.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  1

  Предмет: К-524/20

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 37
  01.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  1

  Предмет: ВПП1-55/19

  Судија Ристо Сотиров, Судница Судница 43
  01.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  1

  Предмет: МАЛВП-341/2021

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  01.11.2021, во 09:10
 • Ноември
  1

  Предмет: П2-142/21

  Судија Александар Илиевски, Судница Соба 27
  01.11.2021, во 09:10
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-4454/21

  Судија Александар Илиевски, Судница Соба 27
  01.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-4476/21

  Судија Александар Илиевски, Судница Соба 27
  01.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-4453/21

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 27
  01.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-4427/21

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 27
  01.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  1

  Предмет: МАЛВП-336/2021

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  01.11.2021, во 09:20
 • Ноември
  1

  Предмет: МАЛВП-443/2021

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  01.11.2021, во 09:25
 • Ноември
  1

  Предмет: МАЛВП-332/2021

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  01.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-4365/21

  Судија Александар Илиевски, Судница Соба 27
  01.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  1

  Предмет: К-367/21

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 22
  01.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-4389/21

  Судија Александар Илиевски, Судница Соба 27
  01.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-4402/21

  Судија Александар Илиевски, Судница Соба 27
  01.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-4362/21

  Судија Александар Илиевски, Судница Соба 27
  01.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-5002/21

  Судија Александар Илиевски, Судница Соба 27
  01.11.2021, во 09:45
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-5086/21

  Судија Александар Илиевски, Судница Соба 27
  01.11.2021, во 09:45
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-5084/21

  Судија Александар Илиевски, Судница Соба 27
  01.11.2021, во 09:45
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-5037/21

  Судија Александар Илиевски, Судница Соба 27
  01.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-1214/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  01.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  1

  Предмет: МАЛВП-520/2021

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  01.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-4156/21

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  01.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  1

  Предмет: П1-8/21

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 43
  01.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-2055/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 18
  01.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-2056/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 18
  01.11.2021, во 10:10
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-4155/21

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  01.11.2021, во 10:10
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-О-258/19

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  01.11.2021, во 10:10
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-4131/21

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  01.11.2021, во 10:20
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-845/19

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  01.11.2021, во 10:20
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-1881/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 18
  01.11.2021, во 10:20
 • Ноември
  1

  Предмет: МАЛВТС-38/2021

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  01.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-1981/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 18
  01.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-1035/19

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  01.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-4120/21

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  01.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  1

  Предмет: К-49/19

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 37
  01.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  1

  Предмет: К-359/21

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 22
  01.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-118/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  01.11.2021, во 10:40
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-4117/21

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  01.11.2021, во 10:40
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-1982/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 18
  01.11.2021, во 10:40
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-1980/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 18
  01.11.2021, во 10:50
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-4118/21

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  01.11.2021, во 10:50
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-363/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  01.11.2021, во 10:50
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-4102/21

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  01.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  1

  Предмет: П2-182/21

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  01.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-1979/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 18
  01.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  1

  Предмет: МАЛВТС-44/2021

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  01.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-821/19

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  01.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-1968/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 18
  01.11.2021, во 11:10
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-4096/21

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  01.11.2021, во 11:10
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-О-243/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  01.11.2021, во 11:10
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-4089/21

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  01.11.2021, во 11:20
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-1957/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 18
  01.11.2021, во 11:20
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-1956/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 18
  01.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-О-105/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 12
  01.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  1

  Предмет: К-1/21

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 22
  01.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-О-101/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 12
  01.11.2021, во 11:40
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-1918/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 18
  01.11.2021, во 11:40
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-1916/21

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 18
  01.11.2021, во 11:50