Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Август
  18

  Предмет: РО-146/22

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  18.08.2022, во 09:00
 • Август
  18

  Предмет: РО-405/21

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  18.08.2022, во 09:00
 • Август
  18

  Предмет: К-406/22

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 1
  18.08.2022, во 09:00
 • Август
  18

  Предмет: РО-406/21

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  18.08.2022, во 09:30
 • Август
  18

  Предмет: РО-195/22

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  18.08.2022, во 09:45
 • Август
  18

  Предмет: РО-397/21

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  18.08.2022, во 10:00
 • Август
  18

  Предмет: РО-410/21

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  18.08.2022, во 10:00
 • Август
  18

  Предмет: МАЛВТС-28/2022

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  18.08.2022, во 10:00
 • Август
  18

  Предмет: РО-403/18

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  18.08.2022, во 11:00
 • Август
  18

  Предмет: РО-109/22

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  18.08.2022, во 12:00
 • Август
  19

  Предмет: РО-108/22

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 33
  19.08.2022, во 09:00
 • Август
  19

  Предмет: ВПП-137/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  19.08.2022, во 10:30
 • Август
  19

  Предмет: ПСО-12/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  19.08.2022, во 11:00
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-3728/22

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 33
  19.08.2022, во 11:00
 • Август
  22

  Предмет: К-406/22

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 1
  22.08.2022, во 09:00
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-2246/22

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 27
  22.08.2022, во 09:40
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-2624/22

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 27
  22.08.2022, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-50/22

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  22.08.2022, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-2382/22

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 27
  22.08.2022, во 10:15
 • Август
  22

  Предмет: П4-13/22

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 27
  22.08.2022, во 10:30
 • Август
  22

  Предмет: П2-76/22

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 27
  22.08.2022, во 10:45
 • Август
  22

  Предмет: РО-103/22

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  22.08.2022, во 10:45
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-2253/22

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 27
  22.08.2022, во 10:50
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-2108/22

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 27
  22.08.2022, во 11:00
 • Август
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-49/22

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  22.08.2022, во 11:00
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-2623/22

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 27
  22.08.2022, во 11:10
 • Август
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-58/22

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  22.08.2022, во 12:00
 • Август
  22

  Предмет: ВПП2-116/22

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Соба 24
  22.08.2022, во 12:30
 • Август
  22

  Предмет: П1-20/22

  Судија Александар Илиевски, Судница Соба 82
  22.08.2022, во 13:30
 • Август
  23

  Предмет: РО-217/21

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  23.08.2022, во 09:00
 • Август
  23

  Предмет: МАЛВП-686/2021

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 68
  23.08.2022, во 09:20
 • Август
  23

  Предмет: МАЛВП-267/2022

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 68
  23.08.2022, во 09:40
 • Август
  23

  Предмет: МАЛВП-111/2022

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 68
  23.08.2022, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: МАЛВП-273/2022

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 68
  23.08.2022, во 10:30
 • Август
  23

  Предмет: МАЛВП-140/2022

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 68
  23.08.2022, во 11:00
 • Август
  23

  Предмет: РО-208/22

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  23.08.2022, во 11:00
 • Август
  23

  Предмет: МАЛВП-283/2022

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 68
  23.08.2022, во 11:15
 • Август
  23

  Предмет: МАЛВП-284/2022

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 68
  23.08.2022, во 11:30
 • Август
  23

  Предмет: П2-34/22

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 68
  23.08.2022, во 12:00
 • Август
  23

  Предмет: П1-36/22

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 68
  23.08.2022, во 12:15
 • Август
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-1/22

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  23.08.2022, во 12:30
 • Август
  24

  Предмет: РО-47/22

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  24.08.2022, во 09:00
 • Август
  24

  Предмет: К-406/22

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 1
  24.08.2022, во 09:00
 • Август
  24

  Предмет: П2-21/22

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  24.08.2022, во 09:20
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-2484/22

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  24.08.2022, во 09:30
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-2858/22

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  24.08.2022, во 09:40
 • Август
  24

  Предмет: МАЛВП-266/2022

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  24.08.2022, во 09:40
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-3113/22

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  24.08.2022, во 09:50
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-3198/22

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  24.08.2022, во 10:00
 • Август
  24

  Предмет: МАЛВП-247/2022

  Судија Александар Илиевски, Судница Соба 22
  24.08.2022, во 10:00
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-3233/22

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  24.08.2022, во 10:10
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-3298/22

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  24.08.2022, во 10:20
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-3314/22

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  24.08.2022, во 10:30
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-3373/22

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  24.08.2022, во 10:40
 • Август
  24

  Предмет: МАЛВП-92/2022

  Судија Александар Илиевски, Судница Соба 22
  24.08.2022, во 10:40
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-3470/22

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  24.08.2022, во 10:50
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-3473/22

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  24.08.2022, во 11:00
 • Август
  24

  Предмет: П4-19/22

  Судија Александар Илиевски, Судница Соба 22
  24.08.2022, во 11:00
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-3721/22

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  24.08.2022, во 11:10
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-3722/22

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  24.08.2022, во 11:20
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-3773/22

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  24.08.2022, во 11:30
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-3765/22

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  24.08.2022, во 11:40
 • Август
  24

  Предмет: МАЛВП-346/2022

  Судија Александар Илиевски, Судница Соба 22
  24.08.2022, во 11:45
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-3764/22

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  24.08.2022, во 11:50
 • Август
  24

  Предмет: МАЛВП-331/2022

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  24.08.2022, во 12:00
 • Август
  24

  Предмет: МАЛВП-295/2022

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  24.08.2022, во 12:10
 • Август
  24

  Предмет: МАЛВП-315/2022

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  24.08.2022, во 12:15
 • Август
  24

  Предмет: МАЛВП-573/2021

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  24.08.2022, во 12:30
 • Август
  25

  Предмет: П4-66/22

  Судија Ристо Сотиров, Судница Судница 37
  25.08.2022, во 08:45
 • Август
  25

  Предмет: К-406/22

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 1
  25.08.2022, во 09:00
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-1687/22

  Судија Гоче Малиновски, Судница Соба 18
  25.08.2022, во 09:00
 • Август
  25

  Предмет: РО-140/22

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  25.08.2022, во 09:00
 • Август
  25

  Предмет: П2-120/22

  Судија Ристо Сотиров, Судница Судница 37
  25.08.2022, во 09:20
 • Август
  25

  Предмет: П4-24/22

  Судија Ристо Сотиров, Судница Судница 37
  25.08.2022, во 10:00
 • Август
  25

  Предмет: РО-201/22

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  25.08.2022, во 10:00
 • Август
  25

  Предмет: МАЛВТС-13/2022

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  25.08.2022, во 11:00
 • Август
  25

  Предмет: СТ-П4-20/21

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  25.08.2022, во 12:00
 • Август
  26

  Предмет: РО-45/22

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 33
  26.08.2022, во 09:00
 • Август
  26

  Предмет: СТ-54/22

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  26.08.2022, во 11:00
 • Август
  29

  Предмет: РО-44/22

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  29.08.2022, во 09:00
 • Август
  29

  Предмет: К-310/21

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 37
  29.08.2022, во 09:00
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-3799/22

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  29.08.2022, во 10:00
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-3819/22

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  29.08.2022, во 10:10
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-3826/22

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  29.08.2022, во 10:20
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-3847/22

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  29.08.2022, во 10:30
 • Август
  29

  Предмет: К-618/21

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 69
  29.08.2022, во 10:30
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-3872/22

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  29.08.2022, во 10:40
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-3877/22

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  29.08.2022, во 10:50
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-3881/22

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  29.08.2022, во 11:00
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-3889/22

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  29.08.2022, во 11:10
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-3920/22

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  29.08.2022, во 11:20
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-3923/22

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  29.08.2022, во 11:30
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-3931/22

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  29.08.2022, во 11:40
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-3933/22

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  29.08.2022, во 11:50
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-3935/22

  Судија Татјана Петровска, Судница Соба 71
  29.08.2022, во 12:00
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-3936/22

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  29.08.2022, во 12:10
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-3955/22

  Судија Татјана Петровска, Судница Соба 71
  29.08.2022, во 12:20
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-3995/22

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  29.08.2022, во 12:30
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-3996/22

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  29.08.2022, во 12:40
 • Август
  30

  Предмет: РО-427/21

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  30.08.2022, во 09:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-3180/22

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Соба 35
  30.08.2022, во 09:00
 • Август
  30

  Предмет: К-317/22

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 69
  30.08.2022, во 09:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-3176/22

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  30.08.2022, во 09:05
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-3175/22

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  30.08.2022, во 09:10
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-3168/22

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  30.08.2022, во 09:15
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-3166/22

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  30.08.2022, во 09:20
 • Август
  30

  Предмет: МАЛВП-177/2022

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 68
  30.08.2022, во 09:20
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-3140/22

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  30.08.2022, во 09:25
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-3138/22

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  30.08.2022, во 09:30
 • Август
  30

  Предмет: ПЛ1-П-29/22

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 26
  30.08.2022, во 09:30
 • Август
  30

  Предмет: РО-429/21

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  30.08.2022, во 09:30
 • Август
  30

  Предмет: РО-304/21

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  30.08.2022, во 09:30
 • Август
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-32/22

  Судија Гоче Малиновски, Судница Соба 18
  30.08.2022, во 09:30
 • Август
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-32/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  30.08.2022, во 09:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-3123/22

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Соба 35
  30.08.2022, во 09:35
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-3119/22

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  30.08.2022, во 09:40
 • Август
  30

  Предмет: МАЛВП-321/2022

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 68
  30.08.2022, во 09:40
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-3117/22

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  30.08.2022, во 09:45
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-3109/22

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  30.08.2022, во 09:50
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-3095/22

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  30.08.2022, во 09:55
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-3094/22

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  30.08.2022, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: РО-291/21

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  30.08.2022, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: ВПП1-56/21

  Судија Дејан Крстанов, Судница Соба 26
  30.08.2022, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: РО-2/22

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  30.08.2022, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: К-575/20

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 69
  30.08.2022, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: МАЛВП-262/2022

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 68
  30.08.2022, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-3089/22

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  30.08.2022, во 10:05
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-3085/22

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  30.08.2022, во 10:10
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-3082/22

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  30.08.2022, во 10:15
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-3079/22

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  30.08.2022, во 10:20
 • Август
  30

  Предмет: МАЛВП-306/2022

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 68
  30.08.2022, во 10:20
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-3078/22

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  30.08.2022, во 10:25
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-Ј-79/22

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  30.08.2022, во 10:30
 • Август
  30

  Предмет: РО-296/21

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  30.08.2022, во 10:30
 • Август
  30

  Предмет: ВПП-282/21

  Судија Дејан Крстанов, Судница Соба 26
  30.08.2022, во 10:30
 • Август
  30

  Предмет: ВПП-120/22

  Судија Дејан Крстанов, Судница Соба 26
  30.08.2022, во 10:30
 • Август
  30

  Предмет: ВПП-109/22

  Судија Дејан Крстанов, Судница Соба 26
  30.08.2022, во 10:30
 • Август
  30

  Предмет: РО-37/22

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  30.08.2022, во 10:30
 • Август
  30

  Предмет: МАЛВТС-26/2022

  Судија Гоче Малиновски, Судница Соба 18
  30.08.2022, во 10:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-Ј-76/22

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  30.08.2022, во 10:40
 • Август
  30

  Предмет: П1-155/21

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 68
  30.08.2022, во 10:40
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-Ј-75/22

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  30.08.2022, во 11:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-75/22

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  30.08.2022, во 11:00
 • Август
  30

  Предмет: ТС1-10/22

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  30.08.2022, во 11:00
 • Август
  30

  Предмет: ВПП1-3/22

  Судија Дејан Крстанов, Судница Соба 26
  30.08.2022, во 11:00
 • Август
  30

  Предмет: РО-120/22

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  30.08.2022, во 11:00
 • Август
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-41/22

  Судија Гоче Малиновски, Судница Соба 18
  30.08.2022, во 11:00
 • Август
  30

  Предмет: П1-142/21

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 68
  30.08.2022, во 11:15
 • Август
  30

  Предмет: ВПП-142/22

  Судија Дејан Крстанов, Судница Соба 26
  30.08.2022, во 11:30
 • Август
  30

  Предмет: РО-125/22

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Соба 24
  30.08.2022, во 11:30
 • Август
  30

  Предмет: П2-41/22

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 68
  30.08.2022, во 11:45
 • Август
  30

  Предмет: МАЛВП-209/2021

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 68
  30.08.2022, во 12:00
 • Август
  30

  Предмет: ВПП-399/21

  Судија Дејан Крстанов, Судница Соба 26
  30.08.2022, во 12:00
 • Август
  30

  Предмет: МАЛВТС-12/2022

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  30.08.2022, во 12:00
 • Август
  30

  Предмет: РО-123/22

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Соба 24
  30.08.2022, во 12:00
 • Август
  30

  Предмет: К-64/22

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 69
  30.08.2022, во 12:00
 • Август
  30

  Предмет: РО-139/22

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Соба 24
  30.08.2022, во 12:30
 • Август
  30

  Предмет: МАЛВТС-8/2022

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  30.08.2022, во 12:30
 • Август
  30

  Предмет: К-60/21

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 69
  30.08.2022, во 13:00
 • Август
  31

  Предмет: К-50/22

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 33
  31.08.2022, во 09:00
 • Август
  31

  Предмет: РО-286/21

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  31.08.2022, во 09:00
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-1325/22

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  31.08.2022, во 09:05
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-1387/22

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  31.08.2022, во 09:10
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-2385/22

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  31.08.2022, во 09:10
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-1332/22

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  31.08.2022, во 09:15
 • Август
  31

  Предмет: РО-428/21

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  31.08.2022, во 09:15
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-1457/22

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  31.08.2022, во 09:20
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-2565/22

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  31.08.2022, во 09:20
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-3184/22

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  31.08.2022, во 09:25
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-2618/22

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  31.08.2022, во 09:25
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-3186/22

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  31.08.2022, во 09:30
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-3206/22

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  31.08.2022, во 09:35
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-3211/22

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  31.08.2022, во 09:40
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-3214/22

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  31.08.2022, во 09:45
 • Август
  31

  Предмет: РО-430/21

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  31.08.2022, во 09:45
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-3218/22

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  31.08.2022, во 09:50
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-3239/22

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  31.08.2022, во 09:55
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-3243/22

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  31.08.2022, во 10:00
 • Август
  31

  Предмет: РО-160/22

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  31.08.2022, во 10:00
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-3333/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 74
  31.08.2022, во 10:00
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-3338/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 74
  31.08.2022, во 10:00
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-3307/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 74
  31.08.2022, во 10:00
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-3308/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 74
  31.08.2022, во 10:00
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-3292/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 74
  31.08.2022, во 10:00
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-3318/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 74
  31.08.2022, во 10:00
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-3297/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 74
  31.08.2022, во 10:00
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-3305/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 74
  31.08.2022, во 10:00
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-3319/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 74
  31.08.2022, во 10:00
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-3217/22

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  31.08.2022, во 10:05
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-3260/22

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  31.08.2022, во 10:10
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-3264/22

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  31.08.2022, во 10:15
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-О-159/22

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  31.08.2022, во 10:30
 • Август
  31

  Предмет: П5-4/21

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  31.08.2022, во 10:30
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-О-162/22

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  31.08.2022, во 10:40
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-1393/22

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  31.08.2022, во 10:50
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-1394/22

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  31.08.2022, во 10:55
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-1492/22

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  31.08.2022, во 11:00
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-3396/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 74
  31.08.2022, во 11:00
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-3387/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 74
  31.08.2022, во 11:00
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-3382/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 74
  31.08.2022, во 11:00
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-3390/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 74
  31.08.2022, во 11:00
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-3352/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 74
  31.08.2022, во 11:00
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-3347/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 74
  31.08.2022, во 11:00
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-3395/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 74
  31.08.2022, во 11:00
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-3364/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 74
  31.08.2022, во 11:00
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-3361/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 74
  31.08.2022, во 11:00
 • Август
  31

  Предмет: К-98/22

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 33
  31.08.2022, во 11:00
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-2922/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 74
  31.08.2022, во 12:00
 • Август
  31

  Предмет: К-169/22

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 33
  31.08.2022, во 12:00
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-2930/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 74
  31.08.2022, во 12:00
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-3436/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 74
  31.08.2022, во 12:00
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-2944/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 74
  31.08.2022, во 12:00
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-3422/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 74
  31.08.2022, во 12:00
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-3406/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 74
  31.08.2022, во 12:00
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-3398/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 74
  31.08.2022, во 12:00
 • Август
  31

  Предмет: МАЛВП-727/2021

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 68
  31.08.2022, во 12:30
 • Август
  31

  Предмет: П1-87/21

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  31.08.2022, во 12:30
 • Септември
  1

  Предмет: МАЛВП-503/2021

  Судија Ристо Сотиров, Судница Судница 37
  01.09.2022, во 08:45
 • Септември
  1

  Предмет: РО-383/20

  Судија Орхан Асим, Судница Судница 68
  01.09.2022, во 08:45
 • Септември
  1

  Предмет: П5-1/22

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  01.09.2022, во 09:00
 • Септември
  1

  Предмет: К-203/20

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 69
  01.09.2022, во 09:00
 • Септември
  1

  Предмет: МАЛВП-348/2022

  Судија Орхан Асим, Судница Судница 68
  01.09.2022, во 09:00
 • Септември
  1

  Предмет: МАЛВП-343/2022

  Судија Орхан Асим, Судница Судница 68
  01.09.2022, во 09:10
 • Септември
  1

  Предмет: МАЛВП-355/2022

  Судија Орхан Асим, Судница Судница 68
  01.09.2022, во 09:20
 • Септември
  1

  Предмет: РО-130/22

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Соба 24
  01.09.2022, во 09:30
 • Септември
  1

  Предмет: МАЛВП-485/2021

  Судија Ристо Сотиров, Судница Судница 37
  01.09.2022, во 09:30
 • Септември
  1

  Предмет: ВПП1-34/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 74
  01.09.2022, во 09:30
 • Септември
  1

  Предмет: ПЛ1-ТС-4/22

  Судија Гоче Малиновски, Судница Соба 18
  01.09.2022, во 09:30
 • Септември
  1

  Предмет: МАЛВП-370/2022

  Судија Орхан Асим, Судница Судница 68
  01.09.2022, во 09:40
 • Септември
  1

  Предмет: П2-165/21

  Судија Ристо Сотиров, Судница Судница 37
  01.09.2022, во 09:45
 • Септември
  1

  Предмет: МАЛВП-365/2022

  Судија Орхан Асим, Судница Судница 68
  01.09.2022, во 09:50
 • Септември
  1

  Предмет: МАЛВП-37/2022

  Судија Орхан Асим, Судница Судница 68
  01.09.2022, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-3033/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 74
  01.09.2022, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-3002/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 74
  01.09.2022, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-3005/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 74
  01.09.2022, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-3025/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 74
  01.09.2022, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-3732/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 74
  01.09.2022, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-3043/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 74
  01.09.2022, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-2996/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 74
  01.09.2022, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-3019/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 74
  01.09.2022, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-2988/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 74
  01.09.2022, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: П1-109/21

  Судија Ристо Сотиров, Судница Судница 37
  01.09.2022, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-2963/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 74
  01.09.2022, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-2965/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 74
  01.09.2022, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-2982/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 74
  01.09.2022, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-2985/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 74
  01.09.2022, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-3011/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 74
  01.09.2022, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: РО-124/22

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Соба 24
  01.09.2022, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: МАЛВП-376/2022

  Судија Орхан Асим, Судница Судница 68
  01.09.2022, во 10:10
 • Септември
  1

  Предмет: МАЛВП-351/2022

  Судија Орхан Асим, Судница Судница 68
  01.09.2022, во 10:20
 • Септември
  1

  Предмет: П1-122/21

  Судија Ристо Сотиров, Судница Судница 37
  01.09.2022, во 10:30
 • Септември
  1

  Предмет: МАЛВТС-77/2021

  Судија Гоче Малиновски, Судница Судница 18
  01.09.2022, во 10:30
 • Септември
  1

  Предмет: МАЛВП-303/2022

  Судија Орхан Асим, Судница Судница 68
  01.09.2022, во 10:30
 • Септември
  1

  Предмет: РО-133/22

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Соба 24
  01.09.2022, во 10:30
 • Септември
  1

  Предмет: МАЛВП-361/2022

  Судија Орхан Асим, Судница Судница 68
  01.09.2022, во 10:40
 • Септември
  1

  Предмет: РО-131/22

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  01.09.2022, во 11:00
 • Септември
  1

  Предмет: ТС-2/22

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  01.09.2022, во 11:00
 • Септември
  1

  Предмет: ТС-7/21

  Судија Гоче Малиновски, Судница Соба 18
  01.09.2022, во 11:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1801/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 74
  01.09.2022, во 11:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1948/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 74
  01.09.2022, во 11:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1560/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 74
  01.09.2022, во 11:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1800/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 74
  01.09.2022, во 11:00
 • Септември
  1

  Предмет: П1-127/21

  Судија Ристо Сотиров, Судница Судница 37
  01.09.2022, во 11:10
 • Септември
  1

  Предмет: К-377/22

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 69
  01.09.2022, во 11:30
 • Септември
  1

  Предмет: РО-218/21

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Соба 24
  01.09.2022, во 11:30
 • Септември
  1

  Предмет: РО-361/21

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  01.09.2022, во 11:30
 • Септември
  1

  Предмет: П4-64/22

  Судија Орхан Асим, Судница Судница 68
  01.09.2022, во 12:00
 • Септември
  1

  Предмет: РО-278/21

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Соба 24
  01.09.2022, во 12:00
 • Септември
  1

  Предмет: РО-362/21

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  01.09.2022, во 12:00
 • Септември
  1

  Предмет: К-401/19

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 69
  01.09.2022, во 12:00
 • Септември
  1

  Предмет: П1-152/21

  Судија Ристо Сотиров, Судница Судница 37
  01.09.2022, во 12:00
 • Септември
  1

  Предмет: РО-391/21

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  01.09.2022, во 12:30
 • Септември
  1

  Предмет: РО-284/21

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  01.09.2022, во 12:30
 • Септември
  1

  Предмет: РО-58/22

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Соба 24
  01.09.2022, во 12:30
 • Септември
  1

  Предмет: РО-440/21

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  01.09.2022, во 13:00
 • Септември
  1

  Предмет: МАЛВП-551/2021

  Судија Ристо Сотиров, Судница Судница 37
  01.09.2022, во 13:00
 • Септември
  1

  Предмет: К-251/19

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 69
  01.09.2022, во 14:00
 • Септември
  2

  Предмет: ВПП-162/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  02.09.2022, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-23/22

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 69
  02.09.2022, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-2155/22

  Судија Гоче Малиновски, Судница Соба 18
  02.09.2022, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: МАЛВП-292/2022

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 37
  02.09.2022, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-2054/22

  Судија Гоче Малиновски, Судница Соба 18
  02.09.2022, во 09:10
 • Септември
  2

  Предмет: МАЛВП-233/2022

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 37
  02.09.2022, во 09:15
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-2013/22

  Судија Гоче Малиновски, Судница Соба 18
  02.09.2022, во 09:20
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-2070/22

  Судија Гоче Малиновски, Судница Соба 18
  02.09.2022, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: ВПП1-31/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  02.09.2022, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: П1-89/21

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 37
  02.09.2022, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: МАЛВП-195/2022

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 37
  02.09.2022, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: МАЛВП-340/2022

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 37
  02.09.2022, во 10:10
 • Септември
  2

  Предмет: МАЛВП-347/2022

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 37
  02.09.2022, во 10:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПЛ1-П-18/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  02.09.2022, во 10:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-45/22

  Судија Гоче Малиновски, Судница Соба 18
  02.09.2022, во 10:30
 • Септември
  2

  Предмет: РО-78/22

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 33
  02.09.2022, во 10:30
 • Септември
  2

  Предмет: МАЛВП-300/2022

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 37
  02.09.2022, во 10:45
 • Септември
  2

  Предмет: МАЛВП-305/2022

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 37
  02.09.2022, во 11:00
 • Септември
  2

  Предмет: РО-222/21

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 33
  02.09.2022, во 11:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-46/22

  Судија Гоче Малиновски, Судница Соба 18
  02.09.2022, во 11:00
 • Септември
  2

  Предмет: ВПП-28/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  02.09.2022, во 11:00
 • Септември
  2

  Предмет: МАЛВП-307/2022

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 37
  02.09.2022, во 11:10
 • Септември
  2

  Предмет: МАЛВП-277/2022

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 37
  02.09.2022, во 11:15
 • Септември
  2

  Предмет: МАЛВП-350/2022

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 37
  02.09.2022, во 11:20
 • Септември
  2

  Предмет: МАЛВП-357/2022

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 37
  02.09.2022, во 11:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПЛ1-П-34/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  02.09.2022, во 11:30
 • Септември
  2

  Предмет: ВПП1-51/21

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 24
  02.09.2022, во 11:30
 • Септември
  2

  Предмет: МАЛВП-371/2022

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 37
  02.09.2022, во 11:40
 • Септември
  2

  Предмет: МАЛВП-362/2022

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 37
  02.09.2022, во 11:50
 • Септември
  2

  Предмет: К-74/22

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 69
  02.09.2022, во 12:00
 • Септември
  2

  Предмет: ТС1-28/21

  Судија Гоче Малиновски, Судница Соба 18
  02.09.2022, во 12:00
 • Септември
  2

  Предмет: МАЛВП-333/2022

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 37
  02.09.2022, во 12:15
 • Септември
  2

  Предмет: РО-148/22

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 33
  02.09.2022, во 12:30
 • Септември
  2

  Предмет: РО-400/21

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 33
  02.09.2022, во 13:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-405/22

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 69
  02.09.2022, во 13:00
 • Септември
  5

  Предмет: К-73/22

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 37
  05.09.2022, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: МАЛВП-155/2022

  Судија Орхан Асим, Судница Судница 68
  05.09.2022, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: РО-227/21

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  05.09.2022, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: РО-243/21

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  05.09.2022, во 09:15
 • Септември
  5

  Предмет: РО-247/21

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  05.09.2022, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: П1-21/22

  Судија Орхан Асим, Судница Судница 68
  05.09.2022, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: ВПП1-29/22

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 35
  05.09.2022, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: РО-248/21

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  05.09.2022, во 09:45
 • Септември
  5

  Предмет: МАЛВП-363/2022

  Судија Орхан Асим, Судница Судница 68
  05.09.2022, во 09:45
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-6422/21

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 74
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-О-412/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-О-375/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-1891/22

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-О-103/22

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-2758/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-О-401/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-402/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-1433/22

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-3390/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-1398/22

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-67/22

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-148/22

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-О-142/22

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-О-146/22

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-64/22

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-О-147/22

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-О-382/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-2531/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-19/22

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-276/22

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-О-397/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-О-31/22

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-О-418/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-1732/22

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-60/22

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: РО-233/21

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: П1-38/22

  Судија Орхан Асим, Судница Судница 68
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: П1-50/22

  Судија Орхан Асим, Судница Судница 68
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПЛ1-П-27/22

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 35
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: МАЛВТС-75/2021

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: РО-245/21

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  05.09.2022, во 10:15
 • Септември
  5

  Предмет: РО-164/22

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Соба 24
  05.09.2022, во 10:30
 • Септември
  5

  Предмет: РО-246/21

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  05.09.2022, во 10:30
 • Септември
  5

  Предмет: П1-46/22

  Судија Орхан Асим, Судница Судница 68
  05.09.2022, во 10:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПЛ1-П-26/22

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 35
  05.09.2022, во 10:30
 • Септември
  5

  Предмет: П2-91/22

  Судија Орхан Асим, Судница Судница 68
  05.09.2022, во 10:45
 • Септември
  5

  Предмет: РО-252/21

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  05.09.2022, во 10:45
 • Септември
  5

  Предмет: РО-254/21

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  05.09.2022, во 11:00
 • Септември
  5

  Предмет: ВПП1-46/21

  Судија Дејан Крстанов, Судница Соба 35
  05.09.2022, во 11:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-40/22

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  05.09.2022, во 11:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-2886/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 74
  05.09.2022, во 11:00
 • Септември
  5

  Предмет: К-335/22

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 37
  05.09.2022, во 11:00
 • Септември
  5

  Предмет: РО-297/21

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  05.09.2022, во 11:15
 • Септември
  5

  Предмет: РО-295/21

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  05.09.2022, во 11:30
 • Септември
  5

  Предмет: РВПП-91/22

  Судија Дејан Крстанов, Судница Соба 35
  05.09.2022, во 11:30
 • Септември
  5

  Предмет: РО-290/21

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  05.09.2022, во 11:45
 • Септември
  5

  Предмет: РО-303/21

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 58
  05.09.2022, во 12:00
 • Септември
  5

  Предмет: ТС1-19/21

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  05.09.2022, во 12:00
 • Септември
  5

  Предмет: РО-306/21

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  05.09.2022, во 12:30
 • Септември
  5

  Предмет: РО-310/21

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  05.09.2022, во 13:00
 • Септември
  5

  Предмет: К-334/22

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 37
  05.09.2022, во 13:00
 • Септември
  5

  Предмет: РО-155/22

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  05.09.2022, во 13:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-2697/22

  Судија Гоче Малиновски, Судница Соба 18
  06.09.2022, во 00:00
 • Септември
  6

  Предмет: МАЛВП-13/2020

  Судија Ристо Сотиров, Судница Судница 37
  06.09.2022, во 08:30
 • Септември
  6

  Предмет: МАЛВП-264/2021

  Судија Ристо Сотиров, Судница Судница 37
  06.09.2022, во 08:45
 • Септември
  6

  Предмет: К-611/21

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 69
  06.09.2022, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-2675/22

  Судија Гоче Малиновски, Судница Соба 18
  06.09.2022, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-2700/22

  Судија Гоче Малиновски, Судница Соба 18
  06.09.2022, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-2692/22

  Судија Гоче Малиновски, Судница Соба 18
  06.09.2022, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-2693/22

  Судија Гоче Малиновски, Судница Соба 18
  06.09.2022, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-2658/22

  Судија Гоче Малиновски, Судница Соба 18
  06.09.2022, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-2659/22

  Судија Гоче Малиновски, Судница Соба 18
  06.09.2022, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-2671/22

  Судија Гоче Малиновски, Судница Соба 18
  06.09.2022, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-2666/22

  Судија Гоче Малиновски, Судница Соба 18
  06.09.2022, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-2693/22

  Судија Гоче Малиновски, Судница Соба 18
  06.09.2022, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-2698/22

  Судија Гоче Малиновски, Судница Соба 18
  06.09.2022, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: РО-70/22

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  06.09.2022, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: П2-107/22

  Судија Орхан Асим, Судница Судница 68
  06.09.2022, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-2614/22

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  06.09.2022, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПЛ1-П-29/21

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 71
  06.09.2022, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-2615/22

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Соба 35
  06.09.2022, во 09:05
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-53/22

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  06.09.2022, во 09:10
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-5450/21

  Судија Ристо Сотиров, Судница Судница 37
  06.09.2022, во 09:10
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-6099/21

  Судија Ристо Сотиров, Судница Судница 37
  06.09.2022, во 09:20
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-О-164/22

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Соба 35
  06.09.2022, во 09:20
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-О-166/22

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Соба 35
  06.09.2022, во 09:25
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-3275/22

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Соба 35
  06.09.2022, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-2527/22

  Судија Дејан Крстанов, Судница Соба 26
  06.09.2022, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1813/22

  Судија Дејан Крстанов, Судница Соба 26
  06.09.2022, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-2527/22

  Судија Дејан Крстанов, Судница Соба 26
  06.09.2022, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-2582/22

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 18
  06.09.2022, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: РО-300/21

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Соба 24
  06.09.2022, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: П1-114/20

  Судија Ристо Сотиров, Судница Судница 37
  06.09.2022, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-2602/22

  Судија Гоче Малиновски, Судница Судница 18
  06.09.2022, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-2581/22

  Судија Гоче Малиновски, Судница Соба 18
  06.09.2022, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-2710/22

  Судија Гоче Малиновски, Судница Судница 18
  06.09.2022, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-2597/22

  Судија Гоче Малиновски, Судница Соба 18
  06.09.2022, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-2595/22

  Судија Гоче Малиновски, Судница Соба 18
  06.09.2022, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-2619/22

  Судија Гоче Малиновски, Судница Соба 18
  06.09.2022, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-2590/22

  Судија Гоче Малиновски, Судница Соба 18
  06.09.2022, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-2713/22

  Судија Гоче Малиновски, Судница Соба 18
  06.09.2022, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-2582/22

  Судија Гоче Малиновски, Судница Соба 18
  06.09.2022, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-2594/22

  Судија Гоче Малиновски, Судница Соба 18
  06.09.2022, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: П4-97/21

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 71
  06.09.2022, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-О-51/22

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  06.09.2022, во 09:35
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-24/22

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  06.09.2022, во 09:45
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-3101/22

  Судија Дејан Крстанов, Судница Соба 26
  06.09.2022, во 09:45
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-3105/22

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 26
  06.09.2022, во 09:45
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-3134/22

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 26
  06.09.2022, во 09:45
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-2211/22

  Судија Дејан Крстанов, Судница Соба 26
  06.09.2022, во 09:45
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-3120/22

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 26
  06.09.2022, во 09:45
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-3147/22

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 26
  06.09.2022, во 09:45
 • Септември
  6

  Предмет: П4-47/22

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 71
  06.09.2022, во 09:45
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-3152/22

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 26
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-3172/22

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 26
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-3073/22

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 26
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: МАЛВТС-27/2022

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-3150/22

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 26
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-3157/22

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 26
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: РО-308/21

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Соба 24
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1702/22

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-419/22

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-145/19

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-О-139/22

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-150/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-538/22

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-257/22

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1731/22

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1695/22

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-2793/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-262/22

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1248/22

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-3041/22

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-240/22

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-249/22

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-292/22

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-2631/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1038/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-О-137/22

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-3916/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1756/22

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-625/22

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-344/22

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1643/22

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1423/22

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-259/22

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: П1-65/21

  Судија Ристо Сотиров, Судница Судница 37
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: МАЛВП-286/2021

  Судија Ристо Сотиров, Судница Судница 37
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-409/22

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1792/22

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-137/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1268/22

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-210/22

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-О-100/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-27/22

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-661/22

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-111/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-280/22

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1775/22

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-143/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1668/22

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-3183/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 74
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-3173/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 74
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-3154/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 74
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-3163/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 74
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-3151/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 74
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-3137/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 74
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-3155/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 74
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-3178/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 74
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-3133/22

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 74
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1498/22

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  06.09.2022, во 10:10
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-О-124/22

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  06.09.2022, во 10:15
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-3106/22

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 26
  06.09.2022, во 10:15
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-3081/22

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 26
  06.09.2022, во 10:15
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-3072/22

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 26
  06.09.2022, во 10:15
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-3170/22

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 26
  06.09.2022, во 10:15
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-3097/22

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 26
  06.09.2022, во 10:15
 • Септември
  6

  Предмет: П4-52/22

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 71
  06.09.2022, во 10:15
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-О-123/22

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  06.09.2022, во 10:20
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-О-122/22

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  06.09.2022, во 10:25
 • Септември
  6

  Предмет: РО-302/21

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Соба 24
  06.09.2022, во 10:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-3200/22

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 26
  06.09.2022, во 10:30
 • Септември
  6

  Предмет: МАЛВТС-29/2022

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  06.09.2022, во 10:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-3192/22

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 26
  06.09.2022, во 10:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-3253/22

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 26
  06.09.2022, во 10:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-3228/22

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 26
  06.09.2022, во 10:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-3240/22

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 26
  06.09.2022, во 10:30
 • Септември
  6

  Предмет: П4-89/21

  Судија Ристо Сотиров, Судница Судница 37
  06.09.2022, во 10:30