Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Декември
  6

  Предмет: П2-183/23

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 67
  06.12.2023, во 08:50
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-881/2023

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 69
  06.12.2023, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-О-312/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 37
  06.12.2023, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-505/23

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  06.12.2023, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-3343/23

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  06.12.2023, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-508/23

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 68
  06.12.2023, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: П1-97/22

  Судија Александар Илиевски, Судница Соба 82
  06.12.2023, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-О-306/23

  Судија Елена Журовска, Судница Судница 24
  06.12.2023, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: П3-5/22

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 20
  06.12.2023, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-295/23

  Судија Елена Журовска, Судница Судница 24
  06.12.2023, во 09:10
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-3344/23

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  06.12.2023, во 09:10
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-О-302/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 37
  06.12.2023, во 09:10
 • Декември
  6

  Предмет: П4-72/23

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 69
  06.12.2023, во 09:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-О-314/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 37
  06.12.2023, во 09:20
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-301/23

  Судија Елена Журовска, Судница Судница 24
  06.12.2023, во 09:20
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-310/23

  Судија Елена Журовска, Судница Судница 24
  06.12.2023, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-412/23

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 68
  06.12.2023, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-О-317/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 37
  06.12.2023, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-222/23

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  06.12.2023, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: УО-26/23

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  06.12.2023, во 09:40
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-2868/23

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  06.12.2023, во 09:40
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-3982/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 37
  06.12.2023, во 09:40
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-О-318/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 37
  06.12.2023, во 09:40
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-303/23

  Судија Елена Журовска, Судница Судница 24
  06.12.2023, во 09:40
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-308/23

  Судија Елена Журовска, Судница Судница 24
  06.12.2023, во 09:45
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-2895/23

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  06.12.2023, во 09:45
 • Декември
  6

  Предмет: П1-114/21

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 69
  06.12.2023, во 09:45
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-2867/23

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  06.12.2023, во 09:50
 • Декември
  6

  Предмет: УО-27/23

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  06.12.2023, во 09:50
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-302/23

  Судија Елена Журовска, Судница Судница 24
  06.12.2023, во 09:50
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-3532/23

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  06.12.2023, во 09:55
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-3527/23

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  06.12.2023, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-454/23

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  06.12.2023, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: СТ-144/23

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Соба 55
  06.12.2023, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: П1-19/23

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 69
  06.12.2023, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-419/23

  Судија Татјана Петровска, Судница Соба 71
  06.12.2023, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-367/23

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 69
  06.12.2023, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-О-321/23

  Судија Елена Журовска, Судница Судница 24
  06.12.2023, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-3505/23

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  06.12.2023, во 10:05
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-3501/23

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  06.12.2023, во 10:10
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-3501/23

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  06.12.2023, во 10:10
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-О-326/23

  Судија Елена Журовска, Судница Судница 24
  06.12.2023, во 10:10
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-3449/23

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  06.12.2023, во 10:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-О-261/23

  Судија Елена Журовска, Судница Судница 24
  06.12.2023, во 10:20
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-3482/23

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  06.12.2023, во 10:25
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-3370/23

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  06.12.2023, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-3870/23

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  06.12.2023, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-269/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 37
  06.12.2023, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-265/23

  Судија Елена Журовска, Судница Судница 24
  06.12.2023, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-О-265/23

  Судија Елена Журовска, Судница Судница 24
  06.12.2023, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-153/23

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 68
  06.12.2023, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-3803/23

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  06.12.2023, во 10:35
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-3753/23

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  06.12.2023, во 10:40
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-О-274/23

  Судија Елена Журовска, Судница Судница 24
  06.12.2023, во 10:40
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-3912/23

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  06.12.2023, во 10:45
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1121/23

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  06.12.2023, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: СТ-140/23

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Соба 55
  06.12.2023, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-378/23

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 69
  06.12.2023, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: РО-295/23

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  06.12.2023, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-429/23

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  06.12.2023, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-О-299/23

  Судија Елена Журовска, Судница Судница 24
  06.12.2023, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-94/23

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  06.12.2023, во 11:05
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-116/23

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  06.12.2023, во 11:05
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-2469/23

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  06.12.2023, во 11:15
 • Декември
  6

  Предмет: СТ-139/23

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Соба 55
  06.12.2023, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-751/2022

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 69
  06.12.2023, во 11:45
 • Декември
  6

  Предмет: К-430/23

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  06.12.2023, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: РО-169/20

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  06.12.2023, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: СТ-138/23

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Соба 55
  06.12.2023, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: СТ-148/23

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Соба 55
  06.12.2023, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-387/23

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  06.12.2023, во 12:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-423/23

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  06.12.2023, во 13:00
 • Декември
  6

  Предмет: РО-170/20

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  06.12.2023, во 13:00
 • Декември
  6

  Предмет: СТ-145/23

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Соба 55
  06.12.2023, во 13:00
 • Декември
  6

  Предмет: ВПП2-524/23

  Судија Кирил Јовановски, Судница Соба 46
  06.12.2023, во 13:30
 • Декември
  7

  Предмет: ВПП1-11/23

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  07.12.2023, во 08:45
 • Декември
  7

  Предмет: П1-33/23

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  07.12.2023, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-361/23

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  07.12.2023, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-396/21

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 69
  07.12.2023, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-259/23

  Судија Елена Журовска, Судница Судница 26
  07.12.2023, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-4277/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 26
  07.12.2023, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-309/23

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 20
  07.12.2023, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-273/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 26
  07.12.2023, во 09:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-72/23

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  07.12.2023, во 09:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-272/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 26
  07.12.2023, во 09:20
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-279/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 26
  07.12.2023, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-303/23

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 20
  07.12.2023, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-271/23

  Судија Елена Журовска, Судница Судница 26
  07.12.2023, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: П1-80/23

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  07.12.2023, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: РО-91/23

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  07.12.2023, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-470/23

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  07.12.2023, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-645/2023

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  07.12.2023, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-272/23

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 69
  07.12.2023, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-272/23

  Судија Елена Журовска, Судница Судница 26
  07.12.2023, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-27/23

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 20
  07.12.2023, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-263/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 26
  07.12.2023, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3378/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 26
  07.12.2023, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-60/23

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 20
  07.12.2023, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3979/23

  Судија Елена Журовска, Судница Судница 26
  07.12.2023, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: П2-101/23

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  07.12.2023, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: РО-89/23

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  07.12.2023, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-4542/23

  Судија Елена Журовска, Судница Судница 26
  07.12.2023, во 10:35
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-845/2023

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  07.12.2023, во 10:45
 • Декември
  7

  Предмет: К-471/23

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  07.12.2023, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-239/23

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  07.12.2023, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-4446/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 26
  07.12.2023, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-90/23

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  07.12.2023, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВТС-47/2023

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  07.12.2023, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-4450/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 26
  07.12.2023, во 11:10
 • Декември
  7

  Предмет: РО-241/23

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  07.12.2023, во 11:15
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-580/2023

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  07.12.2023, во 11:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-4453/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 26
  07.12.2023, во 11:20
 • Декември
  7

  Предмет: К-362/22

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 20
  07.12.2023, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: РО-242/23

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  07.12.2023, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-4465/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 26
  07.12.2023, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: РО-96/23

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  07.12.2023, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: РО-243/23

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  07.12.2023, во 11:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-316/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 26
  07.12.2023, во 11:50
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-296/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 26
  07.12.2023, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-4/22

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 69
  07.12.2023, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-690/2023

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  07.12.2023, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-474/23

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  07.12.2023, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-245/23

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  07.12.2023, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-83/23

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  07.12.2023, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: СТ-П4-3/23

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  07.12.2023, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-922/2023

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 26
  07.12.2023, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: П1-77/23

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 22
  07.12.2023, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-246/23

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  07.12.2023, во 12:15
 • Декември
  7

  Предмет: РО-247/23

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  07.12.2023, во 12:15
 • Декември
  7

  Предмет: РО-352/22

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  07.12.2023, во 12:30
 • Декември
  7

  Предмет: РО-94/23

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  07.12.2023, во 12:30
 • Декември
  7

  Предмет: РО-255/23

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  07.12.2023, во 12:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-4703/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 26
  07.12.2023, во 12:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-4699/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 26
  07.12.2023, во 12:40
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-4698/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 26
  07.12.2023, во 12:50
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-4697/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 26
  07.12.2023, во 13:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-490/23

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  07.12.2023, во 13:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-81/23

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  07.12.2023, во 13:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-4690/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 26
  07.12.2023, во 13:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-4689/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 26
  07.12.2023, во 13:20
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-4687/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 26
  07.12.2023, во 13:30
 • Декември
  7

  Предмет: РО-82/23

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  07.12.2023, во 13:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-4682/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 26
  07.12.2023, во 13:40
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-4676/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 26
  07.12.2023, во 13:50
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-4672/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 26
  07.12.2023, во 14:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-192/23

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  07.12.2023, во 14:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-146/23

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  07.12.2023, во 14:00
 • Декември
  7

  Предмет: ВПП1-54/23

  Судија Орхан Асим, Судница Соба лм
  07.12.2023, во 14:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-5008/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 26
  07.12.2023, во 14:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-О-271/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 20
  11.12.2023, во 09:00
 • Декември
  11

  Предмет: МАЛВП-836/2023

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  11.12.2023, во 09:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4818/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 26
  11.12.2023, во 09:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-О-283/23

  Судија Елена Журовска, Судница Судница 26
  11.12.2023, во 09:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-О-269/23

  Судија Елена Журовска, Судница Судница 26
  11.12.2023, во 09:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4828/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 26
  11.12.2023, во 09:05
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4834/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 26
  11.12.2023, во 09:10
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4734/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 09:10
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4833/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 26
  11.12.2023, во 09:15
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4836/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 26
  11.12.2023, во 09:20
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4729/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 09:20
 • Декември
  11

  Предмет: МАЛВП-777/2023

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  11.12.2023, во 09:20
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4841/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 26
  11.12.2023, во 09:25
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4845/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 26
  11.12.2023, во 09:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-256/23

  Судија Елена Журовска, Судница Судница 24
  11.12.2023, во 09:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4722/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 09:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4847/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 26
  11.12.2023, во 09:35
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4850/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 26
  11.12.2023, во 09:40
 • Декември
  11

  Предмет: П1-1/23

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  11.12.2023, во 09:40
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4812/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 09:40
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4851/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 26
  11.12.2023, во 09:45
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4944/23

  Судија Елена Журовска, Судница Судница 24
  11.12.2023, во 09:45
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4803/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 09:50
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4929/23

  Судија Елена Журовска, Судница Судница 24
  11.12.2023, во 09:50
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4853/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 26
  11.12.2023, во 09:50
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4854/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 26
  11.12.2023, во 09:55
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4926/23

  Судија Елена Журовска, Судница Судница 24
  11.12.2023, во 09:55
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4925/23

  Судија Елена Журовска, Судница Судница 24
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4856/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 26
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: РО-215/23

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4780/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-261/23

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4859/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 26
  11.12.2023, во 10:05
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4915/23

  Судија Елена Журовска, Судница Судница 24
  11.12.2023, во 10:05
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4777/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 10:10
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4916/23

  Судија Елена Журовска, Судница Судница 24
  11.12.2023, во 10:10
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4861/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 26
  11.12.2023, во 10:10
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4866/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 26
  11.12.2023, во 10:15
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4882/23

  Судија Елена Журовска, Судница Судница 24
  11.12.2023, во 10:15
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4900/23

  Судија Елена Журовска, Судница Судница 24
  11.12.2023, во 10:15
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4888/23

  Судија Елена Журовска, Судница Судница 24
  11.12.2023, во 10:20
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4774/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 10:20
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4869/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 26
  11.12.2023, во 10:20
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4478/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 26
  11.12.2023, во 10:25
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4495/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 26
  11.12.2023, во 10:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПЛ1-ТС-110/22

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  11.12.2023, во 10:30
 • Декември
  11

  Предмет: РО-229/23

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  11.12.2023, во 10:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4771/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 10:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4880/23

  Судија Елена Журовска, Судница Судница 24
  11.12.2023, во 10:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-1960/23

  Судија Елена Журовска, Судница Судница 24
  11.12.2023, во 10:35
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4496/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 26
  11.12.2023, во 10:35
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4763/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 10:40
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4502/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 26
  11.12.2023, во 10:45
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4027/23

  Судија Елена Журовска, Судница Судница 24
  11.12.2023, во 10:45
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4752/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 10:50
 • Декември
  11

  Предмет: К-407/23

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  11.12.2023, во 11:00
 • Декември
  11

  Предмет: РО-230/23

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  11.12.2023, во 11:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4746/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 11:00
 • Декември
  11

  Предмет: П4-34/23

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 27
  11.12.2023, во 11:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4741/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 11:10
 • Декември
  11

  Предмет: РО-212/23

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  11.12.2023, во 11:15
 • Декември
  11

  Предмет: РО-253/23

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  11.12.2023, во 11:20
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4740/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 11:20
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4735/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 11:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4813/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 11:40
 • Декември
  11

  Предмет: ПЛ1-ТС-90/23

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 27
  11.12.2023, во 11:45
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4804/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 11:50
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4799/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 12:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-685/22

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  11.12.2023, во 12:00
 • Декември
  11

  Предмет: РО-314/23

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  11.12.2023, во 12:00
 • Декември
  11

  Предмет: МАЛВП-1007/2023

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  11.12.2023, во 12:00
 • Декември
  11

  Предмет: СТ-148/23

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Соба 55
  11.12.2023, во 12:00
 • Декември
  11

  Предмет: МАЛВП-978/2023

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  11.12.2023, во 12:05
 • Декември
  11

  Предмет: МАЛВП-989/2023

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  11.12.2023, во 12:10
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4792/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 12:10
 • Декември
  11

  Предмет: МАЛВП-1002/2023

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  11.12.2023, во 12:15
 • Декември
  11

  Предмет: МАЛВП-1031/2023

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  11.12.2023, во 12:20
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4789/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 12:20
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4785/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 12:30
 • Декември
  11

  Предмет: МАЛВП-1043/2023

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  11.12.2023, во 12:30
 • Декември
  11

  Предмет: МАЛВП-1048/2023

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  11.12.2023, во 12:35
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4783/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 12:50
 • Декември
  11

  Предмет: К-145/23

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  11.12.2023, во 13:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4776/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 13:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4762/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 13:10
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4756/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 13:20
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4754/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 13:30
 • Декември
  11

  Предмет: ОДС-9/23

  Судија Александар Илиевски, Судница Соба 82
  11.12.2023, во 13:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4753/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 13:40
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4743/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 13:50
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4737/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 14:00
 • Декември
  11

  Предмет: РО-80/23

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  11.12.2023, во 14:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-302/23

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  11.12.2023, во 14:00
 • Декември
  11

  Предмет: РО-368/22

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  11.12.2023, во 14:10
 • Декември
  11

  Предмет: РО-198/23

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  11.12.2023, во 14:10
 • Декември
  11

  Предмет: РО-370/22

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  11.12.2023, во 14:20
 • Декември
  11

  Предмет: РО-294/22

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  11.12.2023, во 14:25
 • Декември
  11

  Предмет: РО-301/22

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 27
  11.12.2023, во 14:30
 • Декември
  11

  Предмет: РО-305/22

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  11.12.2023, во 14:35
 • Декември
  11

  Предмет: РО-309/22

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  11.12.2023, во 14:40
 • Декември
  11

  Предмет: РО-314/22

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  11.12.2023, во 14:45
 • Декември
  12

  Предмет: К-682/22

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 69
  12.12.2023, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: К-550/23

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  12.12.2023, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4874/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 37
  12.12.2023, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: К-526/23

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 20
  12.12.2023, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПСО-10/23

  Судија Александар Илиевски, Судница Соба 68
  12.12.2023, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: П4-32/23

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 71
  12.12.2023, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-882/2023

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 68
  12.12.2023, во 09:05
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4876/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 37
  12.12.2023, во 09:05
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4877/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 37
  12.12.2023, во 09:10
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-899/2023

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 68
  12.12.2023, во 09:10
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4720/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  12.12.2023, во 09:10
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-860/2023

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 71
  12.12.2023, во 09:10
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-400/2023

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 68
  12.12.2023, во 09:15
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4885/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 37
  12.12.2023, во 09:15
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4892/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 37
  12.12.2023, во 09:20
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-733/2023

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 68
  12.12.2023, во 09:20
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4719/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  12.12.2023, во 09:20
 • Декември
  12

  Предмет: П1-64/23

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 37
  12.12.2023, во 09:20
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-725/2023

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 68
  12.12.2023, во 09:25
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4715/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  12.12.2023, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: К-125/23

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 22
  12.12.2023, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4896/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 37
  12.12.2023, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: ВПП1-49/22

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 26
  12.12.2023, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: К-200/23

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  12.12.2023, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: РО-15/23

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  12.12.2023, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4901/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 37
  12.12.2023, во 09:35
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-745/2023

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 68
  12.12.2023, во 09:35
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4708/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  12.12.2023, во 09:40
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4905/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 37
  12.12.2023, во 09:40
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4906/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 37
  12.12.2023, во 09:45
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-751/2023

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 68
  12.12.2023, во 09:45
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-945/2023

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 71
  12.12.2023, во 09:45
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4707/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  12.12.2023, во 09:50
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4910/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 37
  12.12.2023, во 09:50
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-776/2023

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 68
  12.12.2023, во 09:55
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-782/2023

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 68
  12.12.2023, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4700/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  12.12.2023, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: П1-35/23

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 71
  12.12.2023, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4913/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 37
  12.12.2023, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПЛ1-П-82/23

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 26
  12.12.2023, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: РО-294/23

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  12.12.2023, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-81/2022

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  12.12.2023, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: К-224/23

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 69
  12.12.2023, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: К-730/21

  Судија Татјана Петровска, Судница Соба 71
  12.12.2023, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4914/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 37
  12.12.2023, во 10:05
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4702/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  12.12.2023, во 10:10
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4922/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 37
  12.12.2023, во 10:20
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4673/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  12.12.2023, во 10:20
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4924/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 37
  12.12.2023, во 10:25
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-814/2023

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 68
  12.12.2023, во 10:25
 • Декември
  12

  Предмет: ПЛ1-П-27/23

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 71
  12.12.2023, во 10:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПЛ1-П-69/23

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 26
  12.12.2023, во 10:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4931/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 37
  12.12.2023, во 10:30
 • Декември
  12

  Предмет: РО-25/23

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  12.12.2023, во 10:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4670/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  12.12.2023, во 10:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4932/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 37
  12.12.2023, во 10:35
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-813/2023

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 68
  12.12.2023, во 10:35
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-953/2023

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 68
  12.12.2023, во 10:40
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4935/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 37
  12.12.2023, во 10:40
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4472/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  12.12.2023, во 10:40
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4939/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 37
  12.12.2023, во 10:45
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-832/2023

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 68
  12.12.2023, во 10:45
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-976/2023

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 68
  12.12.2023, во 10:45
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4940/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 37
  12.12.2023, во 10:50
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-304/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  12.12.2023, во 10:50
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4941/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 37
  12.12.2023, во 10:55
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4942/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 37
  12.12.2023, во 11:00
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-1001/2023

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 26
  12.12.2023, во 11:00
 • Декември
  12

  Предмет: К-244/23

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 71
  12.12.2023, во 11:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-297/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  12.12.2023, во 11:00
 • Декември
  12

  Предмет: К-386/23

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 69
  12.12.2023, во 11:00
 • Декември
  12

  Предмет: РО-153/23

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  12.12.2023, во 11:00
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-736/2023

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 68
  12.12.2023, во 11:00
 • Декември
  12

  Предмет: ВПП-295/23

  Судија Петар Чаловски, Судница Соба 13
  12.12.2023, во 11:00
 • Декември
  12

  Предмет: К-300/22

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 22
  12.12.2023, во 11:00
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-1000/2022

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 71
  12.12.2023, во 11:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-О-323/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  12.12.2023, во 11:10
 • Декември
  12

  Предмет: ПЛ1-П-52/23

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 68
  12.12.2023, во 11:15
 • Декември
  12

  Предмет: РО-178/23

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  12.12.2023, во 11:15
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-1005/2023

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 26
  12.12.2023, во 11:15
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4820/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  12.12.2023, во 11:20
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-О-327/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  12.12.2023, во 11:20
 • Декември
  12

  Предмет: РО-204/23

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  12.12.2023, во 11:30
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-1025/2023

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 26
  12.12.2023, во 11:30
 • Декември
  12

  Предмет: РО-389/22

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  12.12.2023, во 11:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4826/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  12.12.2023, во 11:40
 • Декември
  12

  Предмет: ВПП1-77/23

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 26
  12.12.2023, во 11:45
 • Декември
  12

  Предмет: ПЛ1-ТС-55/23

  Судија Александар Илиевски, Судница Соба 68
  12.12.2023, во 11:45
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4824/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  12.12.2023, во 11:50
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4829/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  12.12.2023, во 12:00
 • Декември
  12

  Предмет: К-533/22

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 69
  12.12.2023, во 12:00
 • Декември
  12

  Предмет: К-461/22

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  12.12.2023, во 12:00
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-1065/2023

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 26
  12.12.2023, во 12:00
 • Декември
  12

  Предмет: РО-205/23

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Соба 24
  12.12.2023, во 12:00
 • Декември
  12

  Предмет: П4-133/22

  Судија Александар Илиевски, Судница Соба 68
  12.12.2023, во 12:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4839/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  12.12.2023, во 12:10
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4852/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  12.12.2023, во 12:20
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4867/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  12.12.2023, во 12:30
 • Декември
  12

  Предмет: РО-208/23

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  12.12.2023, во 12:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПЛ1-ТС-66/23

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 26
  12.12.2023, во 12:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4864/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  12.12.2023, во 12:40
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4819/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  12.12.2023, во 12:50
 • Декември
  12

  Предмет: К-667/22

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 69
  12.12.2023, во 13:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4825/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  12.12.2023, во 13:00
 • Декември
  12

  Предмет: К-203/23

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  12.12.2023, во 13:00
 • Декември
  12

  Предмет: П1-50/23

  Судија Дејан Крстанов, Судница Соба улм
  12.12.2023, во 13:00
 • Декември
  12

  Предмет: РО-7/23

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  12.12.2023, во 13:00
 • Декември
  12

  Предмет: РО-200/23

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  12.12.2023, во 13:00
 • Декември
  12

  Предмет: ВПП-320/23

  Судија Петар Чаловски, Судница Соба 13
  12.12.2023, во 13:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4844/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  12.12.2023, во 13:10
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4843/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  12.12.2023, во 13:20
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4848/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  12.12.2023, во 13:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4860/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  12.12.2023, во 13:40
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4862/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  12.12.2023, во 13:50
 • Декември
  12

  Предмет: ВПП-299/23

  Судија Александар Илиевски, Судница Соба 82
  12.12.2023, во 14:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4842/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  12.12.2023, во 14:00
 • Декември
  12

  Предмет: К-297/23

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 69
  12.12.2023, во 14:00
 • Декември
  12

  Предмет: РО-129/23

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  12.12.2023, во 14:00
 • Декември
  12

  Предмет: К-114/22

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  12.12.2023, во 14:00
 • Декември
  12

  Предмет: П1-76/23

  Судија Орхан Асим, Судница Соба л.м
  12.12.2023, во 14:00
 • Декември
  13

  Предмет: ВПП1-75/23

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 69
  13.12.2023, во 08:45
 • Декември
  13

  Предмет: П1-34/23

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  13.12.2023, во 08:50
 • Декември
  13

  Предмет: К-461/23

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 68
  13.12.2023, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-3447/23

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 20
  13.12.2023, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-284/23

  Судија Елена Журовска, Судница Судница 24
  13.12.2023, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-594/22

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  13.12.2023, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: РО-320/23

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  13.12.2023, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-554/23

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  13.12.2023, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-О-331/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 37
  13.12.2023, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-О-324/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 37
  13.12.2023, во 09:10
 • Декември
  13

  Предмет: МАЛВП-849/2023

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 68
  13.12.2023, во 09:15
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-270/23

  Судија Елена Журовска, Судница Судница 24
  13.12.2023, во 09:20
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-О-320/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 37
  13.12.2023, во 09:20
 • Декември
  13

  Предмет: МАЛВП-724/2023

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 69
  13.12.2023, во 09:20
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-3536/23

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 20
  13.12.2023, во 09:25
 • Декември
  13

  Предмет: МАЛВП-591/2023

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  13.12.2023, во 09:30
 • Декември
  13

  Предмет: К-449/23

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 68
  13.12.2023, во 09:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПЛ1-П-62/23

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 69
  13.12.2023, во 09:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-О-330/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 37
  13.12.2023, во 09:30
 • Декември
  13

  Предмет: РО-185/23

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Соба 24
  13.12.2023, во 09:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-О-319/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 37
  13.12.2023, во 09:35
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-298/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 37
  13.12.2023, во 09:40
 • Декември
  13

  Предмет: МАЛВП-772/2023

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  13.12.2023, во 09:40
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-4696/23

  Судија Елена Журовска, Судница Судница 24
  13.12.2023, во 09:40
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-4967/23

  Судија Елена Журовска, Судница Судница 24
  13.12.2023, во 09:45
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-4963/23

  Судија Елена Журовска, Судница Судница 24
  13.12.2023, во 09:50
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-299/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 37
  13.12.2023, во 09:50
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-4958/23

  Судија Елена Журовска, Судница Судница 24
  13.12.2023, во 09:55
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-4956/23

  Судија Елена Журовска, Судница Судница 24
  13.12.2023, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-2670/23

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 20
  13.12.2023, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-4230/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  13.12.2023, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-4213/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  13.12.2023, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-4231/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 20
  13.12.2023, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-4184/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  13.12.2023, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-4268/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  13.12.2023, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-О-328/22

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  13.12.2023, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-4187/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  13.12.2023, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-4190/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  13.12.2023, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-252/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  13.12.2023, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-4218/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  13.12.2023, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-300/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 37
  13.12.2023, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: П4-18/23

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 26
  13.12.2023, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: РО-313/23

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  13.12.2023, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-443/23

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 69
  13.12.2023, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-459/23

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  13.12.2023, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: П4-1/22

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 69
  13.12.2023, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: МАЛВП-635/2023

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 69
  13.12.2023, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-4219/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  13.12.2023, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-О-325/22

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  13.12.2023, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-О-322/22

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  13.12.2023, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-3438/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  13.12.2023, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-4208/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 12
  13.12.2023, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-4953/23

  Судија Елена Журовска, Судница Судница 24
  13.12.2023, во 10:05
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-4559/23

  Судија Елена Журовска, Судница Судница 24
  13.12.2023, во 10:10
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-4560/23

  Судија Елена Журовска, Судница Судница 24
  13.12.2023, во 10:10
 • Декември
  13

  Предмет: МАЛВП-628/2023

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 68
  13.12.2023, во 10:10
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-309/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 37
  13.12.2023, во 10:10
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-4636/23

  Судија Елена Журовска, Судница Судница 24
  13.12.2023, во 10:15
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-4439/23

  Судија Елена Журовска, Судница Судница 24
  13.12.2023, во 10:20
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-307/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 37
  13.12.2023, во 10:20
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-306/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 37
  13.12.2023, во 10:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПЛ1-ТС-85/23

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 69
  13.12.2023, во 10:30
 • Декември
  13

  Предмет: П4-132/22

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  13.12.2023, во 10:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-276/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 37
  13.12.2023, во 10:40
 • Декември
  13

  Предмет: ВПП-322/23

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 26
  13.12.2023, во 10:45
 • Декември
  13

  Предмет: ПЛ1-П-44/23

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 69
  13.12.2023, во 10:45
 • Декември
  13

  Предмет: К-473/22

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  13.12.2023, во 11:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-4744/23

  Судија Горан Димовски, Судница Судница 37
  13.12.2023, во 11:00
 • Декември
  13

  Предмет: РО-110/23

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  13.12.2023, во 11:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-370/23

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 68
  13.12.2023, во 11:00
 • Декември
  13

  Предмет: П1-111/19

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 20
  13.12.2023, во 11:00
 • Декември
  13

  Предмет: РО-111/23

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  13.12.2023, во 11:15
 • Декември
  13

  Предмет: РО-112/23

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  13.12.2023, во 11:30
 • Декември
  13

  Предмет: МАЛВП-441/2023

  Судија Александар Илиевски, Судница Соба 22
  13.12.2023, во 11:30
 • Декември
  13

  Предмет: МАЛВП-467/2023

  Судија Александар Илиевски, Судница Соба 22
  13.12.2023, во 11:40
 • Декември
  13

  Предмет: РО-116/23

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  13.12.2023, во 11:45
 • Декември
  13

  Предмет: МАЛВП-458/2023

  Судија Александар Илиевски, Судница Соба 22
  13.12.2023, во 11:50
 • Декември
  13

  Предмет: МАЛВП-497/2023

  Судија Александар Илиевски, Судница Соба 22
  13.12.2023, во 12:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-ПП-230/23

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 22
  13.12.2023, во 12:00
 • Декември
  13

  Предмет: РО-105/23

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  13.12.2023, во 12:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-468/22

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  13.12.2023, во 12:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПЛ1-П-86/23

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 69
  13.12.2023, во 12:00
 • Декември
  13

  Предмет: РО-352/22

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  13.12.2023, во 12:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-ПП-231/23

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 22
  13.12.2023, во 12:10
 • Декември
  13

  Предмет: П1-89/23

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  13.12.2023, во 12:15
 • Декември
  13

  Предмет: РО-107/23

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  13.12.2023, во 12:15
 • Декември
  13

  Предмет: МАЛВП-842/2023

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 69
  13.12.2023, во 12:30
 • Декември
  13

  Предмет: РО-109/23

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  13.12.2023, во 12:30
 • Декември
  13

  Предмет: РО-317/23

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  13.12.2023, во 12:45
 • Декември
  13

  Предмет: К-469/23

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  13.12.2023, во 13:00
 • Декември
  13

  Предмет: РО-451/22

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  13.12.2023, во 13:00
 • Декември
  13

  Предмет: РО-62/23

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  13.12.2023, во 14:00
 • Декември
  13

  Предмет: П4-9/21

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 69
  13.12.2023, во 14:00
 • Декември
  13

  Предмет: РО-97/23

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  13.12.2023, во 14:10
 • Декември
  13

  Предмет: ВПП1-31/23

  Судија Александар Илиевски, Судница Соба 82
  13.12.2023, во 14:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПЛ1-П-87/23

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  14.12.2023, во 08:45
 • Декември
  14

  Предмет: ПЛ1-П-74/23

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  14.12.2023, во 08:50
 • Декември
  14

  Предмет: ПЛ1-П-75/23

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  14.12.2023, во 08:55
 • Декември
  14

  Предмет: ПЛ1-П-50/23

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  14.12.2023, во 09:00
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-508/2023

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 37
  14.12.2023, во 09:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-Ј-182/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 26
  14.12.2023, во 09:00
 • Декември
  14

  Предмет: К-404/23

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 20
  14.12.2023, во 09:00
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-480/2023

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 37
  14.12.2023, во 09:05
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-484/2023

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 37
  14.12.2023, во 09:10
 • Декември
  14

  Предмет: ПЛ1-П-48/23

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  14.12.2023, во 09:10
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-892/2023

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 37
  14.12.2023, во 09:15
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-857/2023

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 37
  14.12.2023, во 09:20
 • Декември
  14

  Предмет: ПЛ1-П-53/23

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  14.12.2023, во 09:20
 • Декември
  14

  Предмет: ПЛ1-П-78/23

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  14.12.2023, во 09:25
 • Декември
  14

  Предмет: ПЛ1-П-81/23

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  14.12.2023, во 09:30
 • Декември
  14

  Предмет: РО-279/23

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  14.12.2023, во 09:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПЛ1-ТС-82/23

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 22
  14.12.2023, во 09:30
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-847/2023

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 37
  14.12.2023, во 09:30
 • Декември
  14

  Предмет: К-644/22

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 20
  14.12.2023, во 09:30
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-987/2023

  Судија Петар Чаловски, Судница Судница 18
  14.12.2023, во 09:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1849/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 26
  14.12.2023, во 09:30
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-851/2023

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 37
  14.12.2023, во 09:35
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-737/2023

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 37
  14.12.2023, во 09:40
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-992/2023

  Судија Петар Чаловски, Судница Судница 18
  14.12.2023, во 09:40
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-4066/23

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 26
  14.12.2023, во 09:40
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-713/2023

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 37
  14.12.2023, во 09:45
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-712/2023

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 37
  14.12.2023, во 09:50
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-997/2023

  Судија Петар Чаловски, Судница Судница 18
  14.12.2023, во 09:50
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-О-16/22

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 26
  14.12.2023, во 09:50
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-717/2023

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 37
  14.12.2023, во 09:55
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-769/2023

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 37
  14.12.2023, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: К-465/23

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 20
  14.12.2023, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-6024/22

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 26
  14.12.2023, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: К-492/23

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  14.12.2023, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: ВПП1-60/22

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 22
  14.12.2023, во 10:00