Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Октомври
  24

  Предмет: К-530/15

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 71
  24.10.2017, во 08:15
 • Октомври
  24

  Предмет: К-573/16

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 71
  24.10.2017, во 08:20
 • Октомври
  24

  Предмет: К-282/17

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 71
  24.10.2017, во 08:30
 • Октомври
  24

  Предмет: П2-152/17

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 67
  24.10.2017, во 08:30
 • Октомври
  24

  Предмет: П2-73/17

  Судија Кирил Јовановски, Судница Соба 46
  24.10.2017, во 08:50
 • Октомври
  24

  Предмет: РО-681/17

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  24.10.2017, во 09:00
 • Октомври
  24

  Предмет: ВПП1-102/16

  Судија Кирил Јовановски, Судница Соба 46
  24.10.2017, во 09:00
 • Октомври
  24

  Предмет: СТ-181/17

  Судија Гоче Малиновски, Судница Соба 76
  24.10.2017, во 09:00
 • Октомври
  24

  Предмет: П1-154/16

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 67
  24.10.2017, во 09:00
 • Октомври
  24

  Предмет: СТ-188/17

  Судија Гоче Малиновски, Судница Соба 76
  24.10.2017, во 09:30
 • Октомври
  24

  Предмет: К-236/17

  Судија Александар Камбовски, Судница Судница 35
  24.10.2017, во 09:30
 • Октомври
  24

  Предмет: РО-625/17

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  24.10.2017, во 09:30
 • Октомври
  24

  Предмет: П1-66/17

  Судија Силвана Илиевска, Судница Судница 24
  24.10.2017, во 09:30
 • Октомври
  24

  Предмет: СТ-182/17

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Соба 55
  24.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  24

  Предмет: СТ-177/17

  Судија Гоче Малиновски, Судница Соба 76
  24.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  24

  Предмет: РО-627/17

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  24.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  24

  Предмет: К-352/17

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 69
  24.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  24

  Предмет: ПРК-Ј-131/17

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  24.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  24

  Предмет: МАЛВП-88/2017

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 68
  24.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  24

  Предмет: КМ-10/17

  Судија Миле Димовски, Судница Соба 79
  24.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  24

  Предмет: ПРК-Ј-134/17

  Судија Беџет Мехмети, Судница Соба 13
  24.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  24

  Предмет: К-962/15

  Судија Мери Радевска, Судница Соба 71
  24.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  24

  Предмет: МАЛВП-175/2017

  Судија Силвана Илиевска, Судница Судница 24
  24.10.2017, во 10:15
 • Октомври
  24

  Предмет: МАЛВП-316/2017

  Судија Љупчо Савевски, Судница Соба 57
  24.10.2017, во 10:30
 • Октомври
  24

  Предмет: РО-623/17

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  24.10.2017, во 10:30
 • Октомври
  24

  Предмет: К-351/17

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 22
  24.10.2017, во 10:30
 • Октомври
  24

  Предмет: МАЛВП-247/2017

  Судија Силвана Илиевска, Судница Судница 24
  24.10.2017, во 10:45
 • Октомври
  24

  Предмет: К-143/17

  Судија Александар Камбовски, Судница Судница 35
  24.10.2017, во 11:00
 • Октомври
  24

  Предмет: К-156/17

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 71
  24.10.2017, во 11:00
 • Октомври
  24

  Предмет: ПРК-О-244/17

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 13
  24.10.2017, во 11:00
 • Октомври
  24

  Предмет: РО-402/17

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  24.10.2017, во 11:00
 • Октомври
  24

  Предмет: ВПП1-37/17

  Судија Силвана Илиевска, Судница Судница 24
  24.10.2017, во 11:00
 • Октомври
  24

  Предмет: РО-624/17

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  24.10.2017, во 11:00
 • Октомври
  24

  Предмет: ПЛ1-ТС-62/17

  Судија Љупчо Савевски, Судница Соба 57
  24.10.2017, во 11:00
 • Октомври
  24

  Предмет: П1-65/17

  Судија Силвана Илиевска, Судница Судница 24
  24.10.2017, во 11:30
 • Октомври
  24

  Предмет: ПЛ1-ТС-143/17

  Судија Љупчо Савевски, Судница Соба 57
  24.10.2017, во 11:30
 • Октомври
  24

  Предмет: РО-631/17

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  24.10.2017, во 11:30
 • Октомври
  24

  Предмет: МАЛВП-350/2017

  Судија Силвана Илиевска, Судница Судница 24
  24.10.2017, во 11:45
 • Октомври
  24

  Предмет: ВПП1-114/13

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 45
  24.10.2017, во 12:00
 • Октомври
  24

  Предмет: ПРК-Ј-42/15

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  24.10.2017, во 12:00
 • Октомври
  24

  Предмет: ПРК-Ј-90/16

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  24.10.2017, во 12:00
 • Октомври
  24

  Предмет: МАЛВП-366/2017

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  24.10.2017, во 12:00
 • Октомври
  24

  Предмет: ПЛ1-ТС-135/17

  Судија Љупчо Савевски, Судница Соба 57
  24.10.2017, во 12:00
 • Октомври
  24

  Предмет: ПРК-Ј-152/16

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  24.10.2017, во 12:00
 • Октомври
  24

  Предмет: К-360/16

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 69
  24.10.2017, во 12:00
 • Октомври
  24

  Предмет: ПЛ1-ТС-166/17

  Судија Гоче Малиновски, Судница Судница 18
  24.10.2017, во 12:00
 • Октомври
  24

  Предмет: П1-108/17

  Судија Орхан Асим, Судница Соба лм.
  24.10.2017, во 12:00
 • Октомври
  24

  Предмет: ТС-14/17

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  24.10.2017, во 12:00
 • Октомври
  24

  Предмет: РО-626/17

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  24.10.2017, во 12:00
 • Октомври
  24

  Предмет: ПРК-Ј-92/16

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  24.10.2017, во 12:00
 • Октомври
  24

  Предмет: ПРК-С-861/16

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  24.10.2017, во 12:00
 • Октомври
  24

  Предмет: РО-643/17

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  24.10.2017, во 12:30
 • Октомври
  24

  Предмет: ТС1-69/16

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  24.10.2017, во 12:30
 • Октомври
  24

  Предмет: МАЛВП-367/2017

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  24.10.2017, во 12:30
 • Октомври
  24

  Предмет: П1-50/17

  Судија Љупчо Савевски, Судница Соба 57
  24.10.2017, во 12:30
 • Октомври
  24

  Предмет: РО-642/17

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  24.10.2017, во 13:00
 • Октомври
  24

  Предмет: П1-98/17

  Судија Љупчо Савевски, Судница Соба 57
  24.10.2017, во 13:00
 • Октомври
  24

  Предмет: РО-276/17

  Судија Гоче Малиновски, Судница Соба 76
  24.10.2017, во 13:00
 • Октомври
  24

  Предмет: К-216/17

  Судија Мери Радевска, Судница Соба 71
  24.10.2017, во 13:00
 • Октомври
  24

  Предмет: К-319/17

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 69
  24.10.2017, во 13:30
 • Октомври
  24

  Предмет: П1-87/17

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  24.10.2017, во 13:30
 • Октомври
  24

  Предмет: ВПП1-140/15

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба л.м
  24.10.2017, во 14:00
 • Октомври
  24

  Предмет: МАЛВП-276/2017

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 82
  24.10.2017, во 14:00
 • Октомври
  24

  Предмет: К-124/16

  Судија Александар Камбовски, Судница Судница 35
  24.10.2017, во 14:00
 • Октомври
  24

  Предмет: П1-84/17

  Судија Орхан Асим, Судница Соба лм.
  24.10.2017, во 14:30
 • Октомври
  24

  Предмет: ТС1-37/17

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  24.10.2017, во 15:00
 • Октомври
  25

  Предмет: П4-15/16

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 67
  25.10.2017, во 08:30
 • Октомври
  25

  Предмет: К-300/17

  Судија Мери Радевска, Судница Соба 71
  25.10.2017, во 09:00
 • Октомври
  25

  Предмет: МАЛВП-277/2017

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 67
  25.10.2017, во 09:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ВПП1-72/17

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  25.10.2017, во 09:00
 • Октомври
  25

  Предмет: МАЛВП-309/2017

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 67
  25.10.2017, во 09:15
 • Октомври
  25

  Предмет: К-151/17

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 26
  25.10.2017, во 09:15
 • Октомври
  25

  Предмет: К-147/17

  Судија Александар Камбовски, Судница Судница 37
  25.10.2017, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: РО-579/17

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 45
  25.10.2017, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПЛ1-П-102/17

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  25.10.2017, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ТС1-33/17

  Судија Силвана Илиевска, Судница Судница 35
  25.10.2017, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: РО-706/17

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 45
  25.10.2017, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: П2-19/17

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  25.10.2017, во 09:45
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-337/16

  Судија Александар Камбовски, Судница Судница 37
  25.10.2017, во 09:45
 • Октомври
  25

  Предмет: К-519/15

  Судија Александар Камбовски, Судница Судница 37
  25.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: П4-4/17

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 18
  25.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: П4-125/17

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  25.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-355/17

  Судија Мери Радевска, Судница Соба 71
  25.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: МАЛВП-301/2017

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  25.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-69/16

  Судија Александар Камбовски, Судница Судница 37
  25.10.2017, во 10:30
 • Октомври
  25

  Предмет: РО-389/17

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  25.10.2017, во 10:30
 • Октомври
  25

  Предмет: П2-20/17

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  25.10.2017, во 10:30
 • Октомври
  25

  Предмет: СТ-178/17

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Соба 55
  25.10.2017, во 11:00
 • Октомври
  25

  Предмет: РО-324/17

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  25.10.2017, во 11:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ТС1-46/17

  Судија Силвана Илиевска, Судница Судница 35
  25.10.2017, во 11:15
 • Октомври
  25

  Предмет: МАЛВП-266/2017

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  25.10.2017, во 11:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ТС1-63/16

  Судија Силвана Илиевска, Судница Судница 35
  25.10.2017, во 11:30
 • Октомври
  25

  Предмет: МАЛВП-268/2017

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  25.10.2017, во 11:40
 • Октомври
  25

  Предмет: П4-91/17

  Судија Силвана Илиевска, Судница Судница 35
  25.10.2017, во 11:45
 • Октомври
  25

  Предмет: П4-122/17

  Судија Орхан Асим, Судница Судница 69
  25.10.2017, во 11:45
 • Октомври
  25

  Предмет: К-207/17

  Судија Мери Радевска, Судница Судница 71
  25.10.2017, во 12:00
 • Октомври
  25

  Предмет: СТ-186/17

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Соба 55
  25.10.2017, во 12:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-141/17

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Соба 55
  25.10.2017, во 12:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ВПП-184/15

  Судија Љупчо Савевски, Судница Соба 57
  25.10.2017, во 12:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-219/16

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 26
  25.10.2017, во 12:00