Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Февруари
  22

  Предмет: К-45/18

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 35
  22.02.2018, во 09:00
 • Февруари
  22

  Предмет: К-496/17

  Судија Мери Радевска, Судница Соба 71
  22.02.2018, во 09:00
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-С-950/17

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Соба 14
  22.02.2018, во 09:00
 • Февруари
  22

  Предмет: РО-765/17

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  22.02.2018, во 09:00
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-О-218/17

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Соба 14
  22.02.2018, во 09:15
 • Февруари
  22

  Предмет: ВПП1-1/18

  Судија Силвана Илиевска, Судница Судница 24
  22.02.2018, во 09:15
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-О-222/17

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Соба 14
  22.02.2018, во 09:20
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-О-295/17

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Соба 14
  22.02.2018, во 09:30
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-Ј-9/18

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  22.02.2018, во 09:30
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-О-303/17

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Соба 14
  22.02.2018, во 09:40
 • Февруари
  22

  Предмет: П4-15/16

  Судија Орхан Асим, Судница Судница 69
  22.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  22

  Предмет: ВПП-229/17

  Судија Љупчо Савевски, Судница Соба 57
  22.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  22

  Предмет: РО-614/17

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  22.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  22

  Предмет: РО-871/17

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  22.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  22

  Предмет: К-4/18

  Судија Мери Радевска, Судница Судница 71
  22.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  22

  Предмет: К-151/17

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 68
  22.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  22

  Предмет: ВПП-306/17

  Судија Љупчо Савевски, Судница Соба 57
  22.02.2018, во 10:15
 • Февруари
  22

  Предмет: ВПП1-81/17

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  22.02.2018, во 10:20
 • Февруари
  22

  Предмет: ТС1-85/17

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  22.02.2018, во 10:30
 • Февруари
  22

  Предмет: РО-611/17

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  22.02.2018, во 10:30
 • Февруари
  22

  Предмет: П4-198/17

  Судија Гоче Малиновски, Судница Судница 18
  22.02.2018, во 10:30
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-С-61/18

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  22.02.2018, во 10:30
 • Февруари
  22

  Предмет: ВПП-298/17

  Судија Љупчо Савевски, Судница Соба 57
  22.02.2018, во 10:30
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-С-79/18

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  22.02.2018, во 10:40
 • Февруари
  22

  Предмет: ВПП1-78/17

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  22.02.2018, во 10:40
 • Февруари
  22

  Предмет: МАЛВП-561/2017

  Судија Силвана Илиевска, Судница Судница 24
  22.02.2018, во 10:45
 • Февруари
  22

  Предмет: ВПП-320/17

  Судија Љупчо Савевски, Судница Соба 57
  22.02.2018, во 10:45
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-С-134/18

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  22.02.2018, во 10:50
 • Февруари
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-174/17

  Судија Силвана Илиевска, Судница Судница 24
  22.02.2018, во 11:00
 • Февруари
  22

  Предмет: СТ-5/18

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Соба 33
  22.02.2018, во 11:00
 • Февруари
  22

  Предмет: РО-608/17

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  22.02.2018, во 11:00
 • Февруари
  22

  Предмет: П4-161/17

  Судија Љупчо Савевски, Судница Соба 57
  22.02.2018, во 11:00
 • Февруари
  22

  Предмет: ТС1-84/17

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  22.02.2018, во 11:30
 • Февруари
  22

  Предмет: МАЛВП-510/2017

  Судија Силвана Илиевска, Судница Судница 24
  22.02.2018, во 11:30
 • Февруари
  22

  Предмет: РО-613/17

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  22.02.2018, во 11:30
 • Февруари
  22

  Предмет: ВПП-4/18

  Судија Силвана Илиевска, Судница Судница 24
  22.02.2018, во 11:45
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-С-94/18

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  22.02.2018, во 12:00
 • Февруари
  22

  Предмет: ТС-10/17

  Судија Гоче Малиновски, Судница Судница 18
  22.02.2018, во 12:00
 • Февруари
  22

  Предмет: К-365/16

  Судија Мери Радевска, Судница Судница 71
  22.02.2018, во 12:00
 • Февруари
  22

  Предмет: СТ-4/18

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Соба 55
  22.02.2018, во 12:00
 • Февруари
  22

  Предмет: РО-616/17

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  22.02.2018, во 12:00
 • Февруари
  22

  Предмет: К-2/18

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 68
  22.02.2018, во 12:00
 • Февруари
  22

  Предмет: ВПП1-67/17

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  22.02.2018, во 12:15
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-С-2220/15

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 35
  22.02.2018, во 12:15
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-С-98/18

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  22.02.2018, во 12:15
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-М-20/16

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 35
  22.02.2018, во 12:20
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-М-4/17

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 35
  22.02.2018, во 12:30
 • Февруари
  22

  Предмет: К-336/17

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 20
  22.02.2018, во 12:30
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-О-24/18

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  22.02.2018, во 13:00
 • Февруари
  22

  Предмет: К-296/17

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 68
  22.02.2018, во 13:30
 • Февруари
  22

  Предмет: К-38/17

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 26
  22.02.2018, во 13:30
 • Февруари
  22

  Предмет: П4-201/17

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  22.02.2018, во 15:00
 • Февруари
  23

  Предмет: РО-593/17

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 69
  23.02.2018, во 09:00
 • Февруари
  23

  Предмет: П1-128/17

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 37
  23.02.2018, во 09:00
 • Февруари
  23

  Предмет: П4-183/17

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 67
  23.02.2018, во 09:00
 • Февруари
  23

  Предмет: К-228/17

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 35
  23.02.2018, во 09:30
 • Февруари
  23

  Предмет: ТС-27/16

  Судија Гоче Малиновски, Судница Судница 18
  23.02.2018, во 09:30
 • Февруари
  23

  Предмет: ПРК-С-729/17

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  23.02.2018, во 09:30
 • Февруари
  23

  Предмет: ПРК-О-12/18

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  23.02.2018, во 09:40
 • Февруари
  23

  Предмет: ПРК-С-762/17

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  23.02.2018, во 09:50
 • Февруари
  23

  Предмет: РО-969/17

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 69
  23.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  23

  Предмет: ПРК-С-67/18

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 13
  23.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  23

  Предмет: РО-888/17

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Соба 55
  23.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  23

  Предмет: П1-159/17

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 37
  23.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  23

  Предмет: ПРК-С-944/17

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  23.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  23

  Предмет: ТС1-38/17

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 68
  23.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  23

  Предмет: МАЛВП-311/2017

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  23.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  23

  Предмет: ПРК-С-948/17

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  23.02.2018, во 10:10
 • Февруари
  23

  Предмет: РО-884/17

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Соба 55
  23.02.2018, во 10:15
 • Февруари
  23

  Предмет: П2-154/17

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 68
  23.02.2018, во 10:20
 • Февруари
  23

  Предмет: ПРК-О-251/17

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  23.02.2018, во 10:20
 • Февруари
  23

  Предмет: ПРК-О-262/17

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  23.02.2018, во 10:30
 • Февруари
  23

  Предмет: МАЛВП-487/2017

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 37
  23.02.2018, во 10:30
 • Февруари
  23

  Предмет: К-504/17

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 35
  23.02.2018, во 10:30
 • Февруари
  23

  Предмет: РО-886/17

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Соба 55
  23.02.2018, во 10:30
 • Февруари
  23

  Предмет: К-519/17

  Судија Мери Радевска, Судница Судница 71
  23.02.2018, во 10:30
 • Февруари
  23

  Предмет: К-217/17

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 22
  23.02.2018, во 10:30
 • Февруари
  23

  Предмет: РО-987/17

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 69
  23.02.2018, во 10:30
 • Февруари
  23

  Предмет: П2-17/18

  Судија Силвана Илиевска, Судница Соба 54
  23.02.2018, во 10:45
 • Февруари
  23

  Предмет: К-505/17

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 35
  23.02.2018, во 10:45
 • Февруари
  23

  Предмет: МАЛВП-14/2018

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 67
  23.02.2018, во 10:45
 • Февруари
  23

  Предмет: К-467/17

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 35
  23.02.2018, во 10:45
 • Февруари
  23

  Предмет: П1-28/15

  Судија Силвана Илиевска, Судница Соба 54
  23.02.2018, во 11:00
 • Февруари
  23

  Предмет: ПРК-Ј-146/17

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  23.02.2018, во 11:00
 • Февруари
  23

  Предмет: СТ-7/18

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Соба 55
  23.02.2018, во 11:00
 • Февруари
  23

  Предмет: РО-973/17

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 69
  23.02.2018, во 11:00
 • Февруари
  23

  Предмет: К-569/15

  Судија Миле Димовски, Судница Соба 79
  23.02.2018, во 11:00
 • Февруари
  23

  Предмет: МАЛВП-525/2017

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 67
  23.02.2018, во 11:00
 • Февруари
  23

  Предмет: ПЛ1-П-1/18

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 37
  23.02.2018, во 11:00
 • Февруари
  23

  Предмет: РО-903/17

  Судија Гоче Малиновски, Судница Судница 18
  23.02.2018, во 11:00
 • Февруари
  23

  Предмет: РО-905/17

  Судија Гоче Малиновски, Судница Судница 18
  23.02.2018, во 11:30
 • Февруари
  23

  Предмет: ПРК-Ј-163/17

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  23.02.2018, во 11:30
 • Февруари
  23

  Предмет: К-403/17

  Судија Мери Радевска, Судница Судница 71
  23.02.2018, во 11:30
 • Февруари
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-3/18

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 37
  23.02.2018, во 11:30
 • Февруари
  23

  Предмет: ПРК-Ј-166/17

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  23.02.2018, во 12:00
 • Февруари
  23

  Предмет: РО-433/17

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 69
  23.02.2018, во 12:00
 • Февруари
  23

  Предмет: ТС1-5/16

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 37
  23.02.2018, во 12:00
 • Февруари
  23

  Предмет: К-338/17

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 22
  23.02.2018, во 12:00
 • Февруари
  23

  Предмет: МАЛВП-491/2017

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  23.02.2018, во 12:30
 • Февруари
  23

  Предмет: ПРК-Ј-116/17

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  23.02.2018, во 12:30