Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јули
  8

  Предмет: К-108/20

  Судија Мери Радевска, Судница Судница 71
  08.07.2020, во 09:00
 • Јули
  8

  Предмет: К-311/20

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 20
  08.07.2020, во 09:00
 • Јули
  8

  Предмет: РО-90/20

  Судија Дејан Крстанов, Судница Соба 19
  08.07.2020, во 09:00
 • Јули
  8

  Предмет: РО-79/20

  Судија Дејан Крстанов, Судница Соба 19
  08.07.2020, во 09:15
 • Јули
  8

  Предмет: РО-484/19

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  08.07.2020, во 09:20
 • Јули
  8

  Предмет: К-13/20

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Соба 20
  08.07.2020, во 09:30
 • Јули
  8

  Предмет: МАЛВП-203/2020

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  08.07.2020, во 09:30
 • Јули
  8

  Предмет: РО-97/20

  Судија Дејан Крстанов, Судница Соба 19
  08.07.2020, во 09:30
 • Јули
  8

  Предмет: РО-486/19

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  08.07.2020, во 09:40
 • Јули
  8

  Предмет: П4-99/19

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 18
  08.07.2020, во 10:00
 • Јули
  8

  Предмет: ПЛ1-ТС-2/20

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  08.07.2020, во 10:00
 • Јули
  8

  Предмет: К-149/14

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 27
  08.07.2020, во 10:00
 • Јули
  8

  Предмет: КПОВ-4/20

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 69
  08.07.2020, во 10:00
 • Јули
  8

  Предмет: МАЛВП-269/2019

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  08.07.2020, во 10:00
 • Јули
  8

  Предмет: РО-106/20

  Судија Дејан Крстанов, Судница Соба 19
  08.07.2020, во 10:00
 • Јули
  8

  Предмет: КС-КР-333/20

  Судија Татјана Петровска, Судница Соба 69
  08.07.2020, во 10:15
 • Јули
  8

  Предмет: К-481/19

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Соба 20
  08.07.2020, во 10:30
 • Јули
  8

  Предмет: РО-72/20

  Судија Дејан Крстанов, Судница Соба 19
  08.07.2020, во 10:30
 • Јули
  8

  Предмет: П3-21/19

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  08.07.2020, во 10:30
 • Јули
  8

  Предмет: К-163/19

  Судија Мери Радевска, Судница Судница 71
  08.07.2020, во 10:30
 • Јули
  8

  Предмет: ВПП1-69/19

  Судија Дејан Крстанов, Судница Соба 19
  08.07.2020, во 11:00
 • Јули
  8

  Предмет: ПЛ1-ТС-188/19

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  08.07.2020, во 11:20
 • Јули
  8

  Предмет: К-20/20

  Судија Мери Радевска, Судница Судница 71
  08.07.2020, во 11:30
 • Јули
  8

  Предмет: К-329/20

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 20
  08.07.2020, во 11:30
 • Јули
  8

  Предмет: ВПП1-16/20

  Судија Дејан Крстанов, Судница Соба л.м
  08.07.2020, во 12:00
 • Јули
  8

  Предмет: К-351/20

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 20
  08.07.2020, во 12:00
 • Јули
  8

  Предмет: П2-86/20

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  08.07.2020, во 12:00
 • Јули
  8

  Предмет: РО-480/19

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 18
  08.07.2020, во 12:00
 • Јули
  8

  Предмет: К-141/20

  Судија Мери Радевска, Судница Судница 71
  08.07.2020, во 12:30
 • Јули
  8

  Предмет: ТС1-32/20

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Соба 55
  08.07.2020, во 13:00
 • Јули
  8

  Предмет: ВПП2-204/20

  Судија Дејан Крстанов, Судница Соба л.м
  08.07.2020, во 13:00
 • Јули
  8

  Предмет: П1-72/20

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба л.м
  08.07.2020, во 13:30
 • Јули
  8

  Предмет: РО-100/18

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  08.07.2020, во 14:00
 • Јули
  8

  Предмет: РО-180/20

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  08.07.2020, во 14:30
 • Јули
  8

  Предмет: РО-361/18

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  08.07.2020, во 14:45
 • Јули
  9

  Предмет: К-85/20

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 20
  09.07.2020, во 08:30
 • Јули
  9

  Предмет: П1-70/20

  Судија Орхан Асим, Судница Судница 68
  09.07.2020, во 08:45
 • Јули
  9

  Предмет: П1-54/20

  Судија Орхан Асим, Судница Судница 68
  09.07.2020, во 09:00
 • Јули
  9

  Предмет: К-194/20

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Соба 20
  09.07.2020, во 09:00
 • Јули
  9

  Предмет: РО-109/20

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 22
  09.07.2020, во 09:00
 • Јули
  9

  Предмет: ВПП1-51/19

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  09.07.2020, во 09:00
 • Јули
  9

  Предмет: РО-461/19

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  09.07.2020, во 09:00
 • Јули
  9

  Предмет: ТС-2/20

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  09.07.2020, во 09:20
 • Јули
  9

  Предмет: РО-132/20

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Соба 35
  09.07.2020, во 09:30
 • Јули
  9

  Предмет: ВПП1-35/18

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 37
  09.07.2020, во 09:30
 • Јули
  9

  Предмет: П3-19/18

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  09.07.2020, во 09:40
 • Јули
  9

  Предмет: К-88/20

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 69
  09.07.2020, во 10:00
 • Јули
  9

  Предмет: П1-112/19

  Судија Орхан Асим, Судница Судница 68
  09.07.2020, во 10:00
 • Јули
  9

  Предмет: МАЛВП-701/2019

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 35
  09.07.2020, во 10:00
 • Јули
  9

  Предмет: МАЛВП-710/2019

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 37
  09.07.2020, во 10:00
 • Јули
  9

  Предмет: МАЛВП-218/2020

  Судија Љупчо Савевски, Судница Соба 57
  09.07.2020, во 10:00
 • Јули
  9

  Предмет: РО-210/19

  Судија Гоче Малиновски, Судница Судница 18
  09.07.2020, во 10:00
 • Јули
  9

  Предмет: К-314/20

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 20
  09.07.2020, во 10:00
 • Јули
  9

  Предмет: РО-301/19

  Судија Гоче Малиновски, Судница Судница 18
  09.07.2020, во 10:30
 • Јули
  9

  Предмет: РО-95/20

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 22
  09.07.2020, во 10:30
 • Јули
  9

  Предмет: ПЛ1-П-27/20

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 35
  09.07.2020, во 10:30
 • Јули
  9

  Предмет: К-333/19

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 1
  09.07.2020, во 10:30
 • Јули
  9

  Предмет: ТС1-8/20

  Судија Орхан Асим, Судница Судница 68
  09.07.2020, во 10:45
 • Јули
  9

  Предмет: МАЛВП-144/2020

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  09.07.2020, во 11:00
 • Јули
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-5/20

  Судија Љупчо Савевски, Судница Соба 57
  09.07.2020, во 11:00
 • Јули
  9

  Предмет: РО-57/19

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  09.07.2020, во 11:00
 • Јули
  9

  Предмет: МАЛВП-761/2019

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 35
  09.07.2020, во 11:00
 • Јули
  9

  Предмет: П1-18/20

  Судија Ристо Сотиров, Судница Судница 371
  09.07.2020, во 11:00
 • Јули
  9

  Предмет: РО-94/20

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 22
  09.07.2020, во 11:00
 • Јули
  9

  Предмет: К-334/20

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 69
  09.07.2020, во 11:00
 • Јули
  9

  Предмет: ПРК-О-90/16

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  09.07.2020, во 11:00
 • Јули
  9

  Предмет: П4-20/20

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  09.07.2020, во 11:15
 • Јули
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-58/20

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  09.07.2020, во 11:20
 • Јули
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-183/18

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  09.07.2020, во 11:20
 • Јули
  9

  Предмет: РО-216/19

  Судија Гоче Малиновски, Судница Судница 18
  09.07.2020, во 11:30
 • Јули
  9

  Предмет: П4-7/20

  Судија Орхан Асим, Судница Судница 68
  09.07.2020, во 11:30
 • Јули
  9

  Предмет: К-395/20

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 69
  09.07.2020, во 11:30
 • Јули
  9

  Предмет: ПРК-С-132/19

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  09.07.2020, во 12:00
 • Јули
  9

  Предмет: ПРК-С-261/19

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  09.07.2020, во 12:00
 • Јули
  9

  Предмет: РО-58/19

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  09.07.2020, во 12:00
 • Јули
  9

  Предмет: ПРК-С-64/18

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  09.07.2020, во 12:00
 • Јули
  9

  Предмет: ПРК-С-312/19

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  09.07.2020, во 12:00
 • Јули
  9

  Предмет: ПРК-С-41/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  09.07.2020, во 12:00
 • Јули
  9

  Предмет: П1-14/20

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 37
  09.07.2020, во 12:00
 • Јули
  9

  Предмет: ПРК-С-647/19

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  09.07.2020, во 12:00
 • Јули
  9

  Предмет: ПРК-Ј-15/19

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  09.07.2020, во 12:00
 • Јули
  9

  Предмет: П2-50/20

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  09.07.2020, во 12:00
 • Јули
  9

  Предмет: ПРК-С-991/19

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  09.07.2020, во 12:00
 • Јули
  9

  Предмет: РО-345/19

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  09.07.2020, во 12:00
 • Јули
  9

  Предмет: ПРК-С-459/19

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  09.07.2020, во 12:00
 • Јули
  9

  Предмет: ПРК-Ј-128/19

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  09.07.2020, во 12:00
 • Јули
  9

  Предмет: ПРК-С-72/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  09.07.2020, во 12:00
 • Јули
  9

  Предмет: ПРК-О-123/19

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  09.07.2020, во 12:00
 • Јули
  9

  Предмет: ПРК-С-977/19

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  09.07.2020, во 12:00
 • Јули
  9

  Предмет: ПРК-С-50/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  09.07.2020, во 12:00
 • Јули
  9

  Предмет: ПРК-С-96/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  09.07.2020, во 12:00
 • Јули
  9

  Предмет: ПРК-С-142/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  09.07.2020, во 12:00
 • Јули
  9

  Предмет: ПРК-С-85/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  09.07.2020, во 12:00
 • Јули
  9

  Предмет: ПРК-С-132/19

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  09.07.2020, во 12:00
 • Јули
  9

  Предмет: ПРК-С-127/19

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  09.07.2020, во 12:00
 • Јули
  9

  Предмет: ПРК-О-136/19

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  09.07.2020, во 12:00
 • Јули
  9

  Предмет: ПРК-С-92/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  09.07.2020, во 12:00
 • Јули
  9

  Предмет: ПРК-С-966/19

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  09.07.2020, во 12:00
 • Јули
  9

  Предмет: ПРК-С-403/19

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  09.07.2020, во 12:00
 • Јули
  9

  Предмет: ПРК-С-1190/18

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  09.07.2020, во 12:00