Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Ноември
  13

  Предмет: ВПП1-62/19

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  13.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  13

  Предмет: ВПП1-51/19

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  13.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  13

  Предмет: К-432/19

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 33
  13.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  13

  Предмет: ВПП1-51/19

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  13.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-С-792/19

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  13.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  13

  Предмет: МАЛВП-505/2019

  Судија Силвана Илиевска, Судница Судница 35
  13.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-С-799/19

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  13.11.2019, во 09:10
 • Ноември
  13

  Предмет: П2-81/19

  Судија Силвана Илиевска, Судница Судница 35
  13.11.2019, во 09:15
 • Ноември
  13

  Предмет: П2-80/19

  Судија Александар Илиевски, Судница Соба 82
  13.11.2019, во 09:15
 • Ноември
  13

  Предмет: МАЛВП-563/2019

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  13.11.2019, во 09:20
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-С-806/19

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  13.11.2019, во 09:25
 • Ноември
  13

  Предмет: МАЛВП-552/2019

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  13.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  13

  Предмет: К-395/19

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Соба 20
  13.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  13

  Предмет: КС-КР-563/19

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 69
  13.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-О-190/19

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  13.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  13

  Предмет: П3-10/19

  Судија Орхан Асим, Судница Судница 69
  13.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  13

  Предмет: П1-78/19

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  13.11.2019, во 09:40
 • Ноември
  13

  Предмет: МАЛВП-554/2019

  Судија Силвана Илиевска, Судница Судница 35
  13.11.2019, во 09:45
 • Ноември
  13

  Предмет: К-241/19

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 69
  13.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-С-804/19

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  13.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  13

  Предмет: МАЛВП-489/2019

  Судија Љупчо Савевски, Судница Соба 57
  13.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  13

  Предмет: МАЛВП-444/2019

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  13.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  13

  Предмет: П3-12/19

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  13.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  13

  Предмет: К-24/19

  Судија Мери Радевска, Судница Судница 71
  13.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  13

  Предмет: П2-109/19

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  13.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  13

  Предмет: МАЛВП-308/2016

  Судија Љупчо Савевски, Судница Соба 57
  13.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  13

  Предмет: МАЛВП-393/2019

  Судија Силвана Илиевска, Судница Судница 35
  13.11.2019, во 10:45
 • Ноември
  13

  Предмет: ПЛ1-ТС-119/19

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 67
  13.11.2019, во 11:00
 • Ноември
  13

  Предмет: П4-87/19

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  13.11.2019, во 11:00
 • Ноември
  13

  Предмет: МАЛВП-488/2019

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  13.11.2019, во 11:00
 • Ноември
  13

  Предмет: МАЛВП-517/2019

  Судија Силвана Илиевска, Судница Судница 35
  13.11.2019, во 11:15
 • Ноември
  13

  Предмет: ПЛ1-П-64/19

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  13.11.2019, во 11:20
 • Ноември
  13

  Предмет: МАЛВП-213/2019

  Судија Љупчо Савевски, Судница Судница 18
  13.11.2019, во 11:30
 • Ноември
  13

  Предмет: МАЛВП-329/2019

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  13.11.2019, во 11:30
 • Ноември
  13

  Предмет: МАЛВП-542/2019

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  13.11.2019, во 11:40
 • Ноември
  13

  Предмет: К-382/19

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 69
  13.11.2019, во 12:00
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-541/19

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  13.11.2019, во 12:00
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-О-223/19

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  13.11.2019, во 12:00
 • Ноември
  13

  Предмет: ВПП-220/19

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  13.11.2019, во 12:00
 • Ноември
  13

  Предмет: К-163/19

  Судија Мери Радевска, Судница Судница 71
  13.11.2019, во 12:00
 • Ноември
  13

  Предмет: ТС1-50/19

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  13.11.2019, во 12:30
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-О-210/19

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  13.11.2019, во 12:30
 • Ноември
  13

  Предмет: УО-26/19

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 33
  13.11.2019, во 12:50
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-О-214/19

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  13.11.2019, во 13:00
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-109/18

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 33
  13.11.2019, во 13:00
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-С-481/19

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  13.11.2019, во 13:30
 • Ноември
  13

  Предмет: КРМ-23/19

  Судија Мери Радевска, Судница Судница 71
  13.11.2019, во 14:00
 • Ноември
  14

  Предмет: РО-459/19

  Судија Ристо Сотиров, Судница Судница 37
  14.11.2019, во 08:45
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-О-215/19

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  14.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  14

  Предмет: РО-185/19

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  14.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  14

  Предмет: ВПП-127/18

  Судија Силвана Илиевска, Судница Судница 24
  14.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  14

  Предмет: К-83/19

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 35
  14.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  14

  Предмет: К-141/19

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Соба 22
  14.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  14

  Предмет: К-290/19

  Судија Мери Радевска, Судница Судница 71
  14.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  14

  Предмет: МАЛВП-331/2019

  Судија Орхан Асим, Судница Судница 69
  14.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-О-216/19

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  14.11.2019, во 09:15
 • Ноември
  14

  Предмет: РО-475/19

  Судија Ристо Сотиров, Судница Судница 37
  14.11.2019, во 09:15
 • Ноември
  14

  Предмет: МАЛВП-524/2019

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  14.11.2019, во 09:20
 • Ноември
  14

  Предмет: РО-178/19

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  14.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  14

  Предмет: К-ООА-18/19

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 68
  14.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  14

  Предмет: МАЛВП-356/2019

  Судија Силвана Илиевска, Судница Судница 24
  14.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  14

  Предмет: РО-511/19

  Судија Гоче Малиновски, Судница Судница 18
  14.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-О-220/19

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  14.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  14

  Предмет: ПЛ1-ТС-168/19

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  14.11.2019, во 09:40
 • Ноември
  14

  Предмет: МАЛВП-497/2019

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  14.11.2019, во 09:45
 • Ноември
  14

  Предмет: РО-477/19

  Судија Ристо Сотиров, Судница Судница 37
  14.11.2019, во 09:45
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-О-225/19

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  14.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  14

  Предмет: МАЛВП-360/2019

  Судија Силвана Илиевска, Судница Судница 24
  14.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  14

  Предмет: РО-454/19

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  14.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  14

  Предмет: П1-99/19

  Судија Орхан Асим, Судница Судница 69
  14.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  14

  Предмет: К-291/19

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 68
  14.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  14

  Предмет: П2-58/19

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  14.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  14

  Предмет: ПЛ1-ТС-166/19

  Судија Гоче Малиновски, Судница Судница 18
  14.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  14

  Предмет: РО-179/19

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  14.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  14

  Предмет: РО-447/19

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  14.11.2019, во 10:15
 • Ноември
  14

  Предмет: РО-468/19

  Судија Ристо Сотиров, Судница Судница 37
  14.11.2019, во 10:15
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-749/19

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  14.11.2019, во 10:20
 • Ноември
  14

  Предмет: РО-184/19

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  14.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  14

  Предмет: РО-446/19

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  14.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  14

  Предмет: РО-236/19

  Судија Гоче Малиновски, Судница Судница 18
  14.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-765/19

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  14.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  14

  Предмет: П1-17/19

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  14.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  14

  Предмет: ВПП-191/19

  Судија Силвана Илиевска, Судница Судница 24
  14.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-424/19

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  14.11.2019, во 10:40
 • Ноември
  14

  Предмет: РО-445/19

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  14.11.2019, во 10:45
 • Ноември
  14

  Предмет: МАЛВП-477/2019

  Судија Силвана Илиевска, Судница Судница 24
  14.11.2019, во 10:45
 • Ноември
  14

  Предмет: РО-470/19

  Судија Ристо Сотиров, Судница Судница 37
  14.11.2019, во 10:45
 • Ноември
  14

  Предмет: П1-113/18

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  14.11.2019, во 10:45
 • Ноември
  14

  Предмет: ПЛ1-ТС-175/19

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  14.11.2019, во 11:00
 • Ноември
  14

  Предмет: РО-165/19

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  14.11.2019, во 11:00
 • Ноември
  14

  Предмет: МАЛВП-540/2019

  Судија Силвана Илиевска, Судница Судница 24
  14.11.2019, во 11:00
 • Ноември
  14

  Предмет: РО-436/19

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  14.11.2019, во 11:00
 • Ноември
  14

  Предмет: ПЛ1-ТС-136/19

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  14.11.2019, во 11:00
 • Ноември
  14

  Предмет: К-471/19

  Судија Миле Димовски, Судница Соба 22
  14.11.2019, во 11:00
 • Ноември
  14

  Предмет: ПЛ1-ТС-138/19

  Судија Гоче Малиновски, Судница Судница 18
  14.11.2019, во 11:00
 • Ноември
  14

  Предмет: РО-488/19

  Судија Ристо Сотиров, Судница Судница 37
  14.11.2019, во 11:15
 • Ноември
  14

  Предмет: РО-441/19

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  14.11.2019, во 11:15
 • Ноември
  14

  Предмет: РО-397/19

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  14.11.2019, во 11:30
 • Ноември
  14

  Предмет: П1-108/19

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  14.11.2019, во 11:30
 • Ноември
  14

  Предмет: МАЛВТС-22/2017

  Судија Љупчо Савевски, Судница Соба 57
  14.11.2019, во 11:30