Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јули
  18

  Предмет: П2-63/19

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 67
  18.07.2019, во 10:00
 • Јули
  18

  Предмет: СТ-33/19

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  18.07.2019, во 11:00
 • Јули
  19

  Предмет: ВПП2-60/19

  Судија Љупчо Савевски, Судница Соба 57
  19.07.2019, во 10:30
 • Јули
  19

  Предмет: СТ-110/18

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  19.07.2019, во 11:00
 • Јули
  22

  Предмет: МАЛВП-363/2019

  Судија Силвана Илиевска, Судница Соба 54
  22.07.2019, во 11:00
 • Јули
  24

  Предмет: УО-12/19

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 33
  24.07.2019, во 09:00
 • Јули
  24

  Предмет: УО-13/19

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 33
  24.07.2019, во 09:15
 • Јули
  24

  Предмет: ЗАМ-К-6/19

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 33
  24.07.2019, во 09:30
 • Август
  15

  Предмет: ОДС-1/19

  Судија Љупчо Савевски, Судница Соба 57
  15.08.2019, во 11:00
 • Август
  19

  Предмет: ВПП-177/19

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  19.08.2019, во 09:00
 • Август
  19

  Предмет: ВПП-179/19

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  19.08.2019, во 09:30
 • Август
  19

  Предмет: МАЛВП-317/2019

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  19.08.2019, во 10:00
 • Август
  19

  Предмет: МАЛВТС-19/2019

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  19.08.2019, во 10:00
 • Август
  19

  Предмет: ВПП-186/19

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  19.08.2019, во 11:00
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-556/18

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  20.08.2019, во 10:00
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-36/16

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  20.08.2019, во 10:00
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-642/16

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  20.08.2019, во 10:00
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-О-90/16

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  20.08.2019, во 10:00
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-О-128/16

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 20
  20.08.2019, во 10:00
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-1020/16

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  20.08.2019, во 10:00
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-286/19

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  20.08.2019, во 10:30
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-284/19

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  20.08.2019, во 10:30
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-1350/18

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  20.08.2019, во 11:00
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-977/18

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  20.08.2019, во 11:30
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-962/18

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  20.08.2019, во 11:30
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-1027/18

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  20.08.2019, во 11:30
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-759/18

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  20.08.2019, во 11:30
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-119/19

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  20.08.2019, во 11:30
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-1033/18

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  20.08.2019, во 11:30
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-118/19

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  20.08.2019, во 11:30
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-983/18

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  20.08.2019, во 11:30
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-1106/18

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  20.08.2019, во 11:30
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-891/18

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  20.08.2019, во 12:00
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-1383/18

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  20.08.2019, во 12:00
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-613/18

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  20.08.2019, во 12:00
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-Ј-3/19

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  20.08.2019, во 12:00
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-442/19

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  22.08.2019, во 09:00
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-437/19

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  22.08.2019, во 09:10
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-424/19

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  22.08.2019, во 09:20
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-449/19

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  22.08.2019, во 09:30
 • Август
  22

  Предмет: МАЛВП-352/2019

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  22.08.2019, во 09:40
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-О-111/19

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  22.08.2019, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: ТС1-6/19

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  22.08.2019, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-О-124/19

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  22.08.2019, во 12:00
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-Ј-83/19

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  22.08.2019, во 12:30
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-Ј-94/19

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  26.08.2019, во 09:00
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-Ј-95/19

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  26.08.2019, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-Ј-96/19

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  26.08.2019, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: ВПП1-27/19

  Судија Љупчо Савевски, Судница Соба 57
  26.08.2019, во 10:30
 • Август
  26

  Предмет: П2-37/19

  Судија Љупчо Савевски, Судница Соба 57
  26.08.2019, во 11:30
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-648/19

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  26.08.2019, во 12:00
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-654/19

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  26.08.2019, во 12:30
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-649/19

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  26.08.2019, во 13:00
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-656/19

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  26.08.2019, во 23:30
 • Август
  27

  Предмет: ВПП-120/19

  Судија Љупчо Савевски, Судница Соба л.м
  27.08.2019, во 11:00
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-492/19

  Судија Беџет Мехмети, Судница Соба 26
  29.08.2019, во 09:00
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-516/19

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  29.08.2019, во 09:05
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-518/19

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  29.08.2019, во 09:10
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-546/19

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  29.08.2019, во 09:15
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-568/19

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  29.08.2019, во 09:20
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-590/19

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  29.08.2019, во 09:25
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-578/19

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  29.08.2019, во 09:30
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-621/19

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  29.08.2019, во 09:35
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-624/19

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  29.08.2019, во 09:40
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-630/19

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  29.08.2019, во 09:45
 • Август
  29

  Предмет: СТ-48/19

  Судија Гоче Малиновски, Судница Соба 76
  29.08.2019, во 10:00
 • Август
  29

  Предмет: СТ-156/17

  Судија Гоче Малиновски, Судница Судница 18
  29.08.2019, во 12:00
 • Август
  30

  Предмет: ВПП1-28/18

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 37
  30.08.2019, во 09:00
 • Август
  30

  Предмет: МАЛВП-380/2019

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  30.08.2019, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-126/19

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 37
  30.08.2019, во 10:30
 • Август
  30

  Предмет: П2-34/19

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  30.08.2019, во 11:00
 • Август
  30

  Предмет: МАЛВП-347/2019

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 37
  30.08.2019, во 11:00
 • Август
  30

  Предмет: МАЛВП-357/2019

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 37
  30.08.2019, во 11:15
 • Август
  30

  Предмет: П4-28/19

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  30.08.2019, во 11:30
 • Август
  30

  Предмет: МАЛВП-368/2019

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 37
  30.08.2019, во 11:30
 • Август
  30

  Предмет: П4-142/18

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  30.08.2019, во 12:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-27/19

  Судија Мери Радевска, Судница Судница 71
  02.09.2019, во 08:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-405/19

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  02.09.2019, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: ВПП1-10/19

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  02.09.2019, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: МАЛВП-322/2019

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 69
  02.09.2019, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-25/19

  Судија Мери Радевска, Судница Судница 71
  02.09.2019, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-49/19

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 37
  02.09.2019, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-512/19

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  02.09.2019, во 09:10
 • Септември
  2

  Предмет: П1-72/19

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 67
  02.09.2019, во 09:15
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-523/19

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  02.09.2019, во 09:15
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-641/19

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  02.09.2019, во 09:20
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-469/19

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  02.09.2019, во 09:25
 • Септември
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-106/19

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 69
  02.09.2019, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-632/19

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  02.09.2019, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-526/19

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  02.09.2019, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-118/19

  Судија Злата Маџароска, Судница Судница 24
  02.09.2019, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-133/18

  Судија Мери Радевска, Судница Судница 71
  02.09.2019, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: ВПП-139/19

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 27
  02.09.2019, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-451/19

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  02.09.2019, во 10:05
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-448/19

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  02.09.2019, во 10:10
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-447/19

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  02.09.2019, во 10:15
 • Септември
  2

  Предмет: ВПП-151/19

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 27
  02.09.2019, во 10:15
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-446/19

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  02.09.2019, во 10:20
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-445/19

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  02.09.2019, во 10:25
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-444/19

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Судница 20
  02.09.2019, во 10:30