Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Март
  1

  Предмет: К-398/20

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 37
  01.03.2021, во 09:00
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-414/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  01.03.2021, во 09:00
 • Март
  1

  Предмет: РО-334/20

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 24
  01.03.2021, во 09:00
 • Март
  1

  Предмет: К-479/20

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 22
  01.03.2021, во 09:00
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-410/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  01.03.2021, во 09:10
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-402/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  01.03.2021, во 09:20
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-399/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  01.03.2021, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: МАЛВП-102/2020

  Судија Орхан Асим, Судница Судница 68
  01.03.2021, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: К-639/20

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 22
  01.03.2021, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-397/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  01.03.2021, во 09:40
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-1987/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  01.03.2021, во 09:50
 • Март
  1

  Предмет: МАЛВП-298/2020

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 24
  01.03.2021, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-1989/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  01.03.2021, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: К-354/20

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 33
  01.03.2021, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: РО-336/20

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 35
  01.03.2021, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: ПЛ1-ТС-103/20

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  01.03.2021, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-284/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  01.03.2021, во 10:10
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-292/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  01.03.2021, во 10:20
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-271/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  01.03.2021, во 10:30
 • Март
  1

  Предмет: РО-386/20

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 35
  01.03.2021, во 10:30
 • Март
  1

  Предмет: РО-10/21

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  01.03.2021, во 10:30
 • Март
  1

  Предмет: К-94/20

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 1
  01.03.2021, во 10:30
 • Март
  1

  Предмет: П4-77/19

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 69
  01.03.2021, во 10:30
 • Март
  1

  Предмет: РО-255/20

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  01.03.2021, во 11:00
 • Март
  1

  Предмет: ТС1-49/19

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  01.03.2021, во 11:00
 • Март
  1

  Предмет: МАЛВП-517/2020

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 24
  01.03.2021, во 11:30
 • Март
  1

  Предмет: МАЛВП-449/2020

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 24
  01.03.2021, во 12:00
 • Март
  1

  Предмет: К-591/20

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 22
  01.03.2021, во 12:00
 • Март
  1

  Предмет: ПЛ1-ТС-113/20

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  01.03.2021, во 12:00
 • Март
  1

  Предмет: ВПП1-71/20

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 35
  01.03.2021, во 12:00
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-265/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  01.03.2021, во 12:00
 • Март
  1

  Предмет: К-551/20

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 37
  01.03.2021, во 12:00
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-243/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  01.03.2021, во 12:10
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-154/21

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  01.03.2021, во 12:20
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-160/21

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  01.03.2021, во 12:30
 • Март
  1

  Предмет: ТС1-65/17

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 24
  01.03.2021, во 12:30
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-175/21

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  01.03.2021, во 12:40
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-226/21

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  01.03.2021, во 12:50
 • Март
  1

  Предмет: ВПП-77/20

  Судија Дејан Крстанов, Судница Соба 19
  01.03.2021, во 13:00
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-240/21

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  01.03.2021, во 13:00
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-О-34/21

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  01.03.2021, во 13:10
 • Март
  1

  Предмет: РО-449/19

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  01.03.2021, во 14:00
 • Март
  2

  Предмет: П1-91/19

  Судија Ристо Сотиров, Судница Судница 37
  02.03.2021, во 08:45
 • Март
  2

  Предмет: П2-97/20

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 68
  02.03.2021, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: МАЛВП-110/2020

  Судија Ристо Сотиров, Судница Судница 37
  02.03.2021, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: РО-289/20

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  02.03.2021, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: К-116/20

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 69
  02.03.2021, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: РО-351/20

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 26
  02.03.2021, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-353/20

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  02.03.2021, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-203/20

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  02.03.2021, во 09:10
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-652/20

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  02.03.2021, во 09:20
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-12/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  02.03.2021, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: МАЛВП-29/2020

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  02.03.2021, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: МАЛВП-343/2020

  Судија Ристо Сотиров, Судница Судница 37
  02.03.2021, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: СТ-12/21

  Судија Гоче Малиновски, Судница Соба 18
  02.03.2021, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: К-600/20

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 22
  02.03.2021, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: П1-69/20

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 69
  02.03.2021, во 09:40
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-14/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  02.03.2021, во 09:50
 • Март
  2

  Предмет: РО-344/20

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 26
  02.03.2021, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: МАЛВП-383/2020

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  02.03.2021, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-7/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  02.03.2021, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: ВПП-9/21

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба л.м
  02.03.2021, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: ВПП-5/21

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба л.м
  02.03.2021, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: ВПП-1/21

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба л.м
  02.03.2021, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: ВПП-2/21

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба л.м
  02.03.2021, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: ВПП-14/21

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба л.м
  02.03.2021, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: ВПП-4/21

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба л.м
  02.03.2021, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: МАЛВП-391/2020

  Судија Ристо Сотиров, Судница Судница 37
  02.03.2021, во 10:15
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-6/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  02.03.2021, во 10:15
 • Март
  2

  Предмет: МАЛВП-688/2019

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 68
  02.03.2021, во 10:20
 • Март
  2

  Предмет: К-595/20

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 22
  02.03.2021, во 10:30
 • Март
  2

  Предмет: МАЛВП-109/2020

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  02.03.2021, во 10:30
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-4/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  02.03.2021, во 10:30
 • Март
  2

  Предмет: МАЛВП-440/2020

  Судија Ристо Сотиров, Судница Судница 37
  02.03.2021, во 10:35
 • Март
  2

  Предмет: ПЛ1-П-86/20

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 68
  02.03.2021, во 10:40
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-3/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  02.03.2021, во 10:45
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-2/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  02.03.2021, во 11:00
 • Март
  2

  Предмет: МАЛВТС-32/2020

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  02.03.2021, во 11:00
 • Март
  2

  Предмет: РО-360/20

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 26
  02.03.2021, во 11:00
 • Март
  2

  Предмет: МАЛВП-67/2020

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  02.03.2021, во 11:00
 • Март
  2

  Предмет: МАЛВП-252/2020

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 68
  02.03.2021, во 11:00
 • Март
  2

  Предмет: П4-12/21

  Судија Гоче Малиновски, Судница Судница 18
  02.03.2021, во 11:00
 • Март
  2

  Предмет: МАЛВП-328/2020

  Судија Ристо Сотиров, Судница Судница 37
  02.03.2021, во 11:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-Ј-1/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  02.03.2021, во 11:15
 • Март
  2

  Предмет: МАЛВП-234/2020

  Судија Ристо Сотиров, Судница Судница 37
  02.03.2021, во 11:25
 • Март
  2

  Предмет: К-647/20

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 22
  02.03.2021, во 11:30
 • Март
  2

  Предмет: МАЛВП-327/2020

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 68
  02.03.2021, во 11:30
 • Март
  2

  Предмет: ПЛ1-П-65/20

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  02.03.2021, во 11:30
 • Март
  2

  Предмет: РО-245/20

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  02.03.2021, во 11:30
 • Март
  2

  Предмет: К-338/17

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 69
  02.03.2021, во 11:30
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-31/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  02.03.2021, во 11:40
 • Март
  2

  Предмет: МАЛВП-39/2020

  Судија Ристо Сотиров, Судница Судница 37
  02.03.2021, во 11:40
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-34/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  02.03.2021, во 11:50
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-37/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  02.03.2021, во 12:00
 • Март
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-95/20

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  02.03.2021, во 12:00
 • Март
  2

  Предмет: МАЛВП-561/2020

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  02.03.2021, во 12:00
 • Март
  2

  Предмет: ПЛ1-П-69/20

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  02.03.2021, во 12:00
 • Март
  2

  Предмет: РО-246/20

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  02.03.2021, во 12:00
 • Март
  2

  Предмет: СТ-151/20

  Судија Гоче Малиновски, Судница Соба 18
  02.03.2021, во 12:00
 • Март
  2

  Предмет: П4-76/20

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 68
  02.03.2021, во 12:00
 • Март
  2

  Предмет: МАЛВП-138/2020

  Судија Ристо Сотиров, Судница Судница 37
  02.03.2021, во 12:15
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-38/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  02.03.2021, во 12:15
 • Март
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-111/20

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  02.03.2021, во 12:30
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-39/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  02.03.2021, во 12:30
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-42/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  02.03.2021, во 12:40
 • Март
  2

  Предмет: П4-26/20

  Судија Ристо Сотиров, Судница Судница 37
  02.03.2021, во 12:45
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-45/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  02.03.2021, во 12:50
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-420/19

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  02.03.2021, во 13:00
 • Март
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-134/20

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  02.03.2021, во 13:00
 • Март
  2

  Предмет: ВПП1-57/20

  Судија Дејан Крстанов, Судница Соба 19
  02.03.2021, во 13:00
 • Март
  2

  Предмет: МАЛВП-322/2018

  Судија Ристо Сотиров, Судница Судница 37
  02.03.2021, во 13:10
 • Март
  2

  Предмет: П1-31/20

  Судија Ристо Сотиров, Судница Судница 37
  02.03.2021, во 13:40
 • Март
  2

  Предмет: РО-249/20

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  02.03.2021, во 14:00
 • Март
  2

  Предмет: К-167/20

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 69
  02.03.2021, во 14:00
 • Март
  3

  Предмет: К-462/20

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 33
  03.03.2021, во 09:00
 • Март
  3

  Предмет: РО-258/20

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  03.03.2021, во 09:00
 • Март
  3

  Предмет: КМ-21/20

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  03.03.2021, во 09:00
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-О-31/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  03.03.2021, во 09:00
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-48/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  03.03.2021, во 09:00
 • Март
  3

  Предмет: К-428/19

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 1
  03.03.2021, во 09:00
 • Март
  3

  Предмет: ПЛ1-П-99/20

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 24
  03.03.2021, во 09:00
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-53/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  03.03.2021, во 09:10
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-О-80/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  03.03.2021, во 09:10
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-О-38/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  03.03.2021, во 09:20
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-77/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  03.03.2021, во 09:20
 • Март
  3

  Предмет: МАЛВП-479/2020

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  03.03.2021, во 09:20
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-90/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  03.03.2021, во 09:30
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-О-57/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  03.03.2021, во 09:30
 • Март
  3

  Предмет: КМ-17/20

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  03.03.2021, во 09:30
 • Март
  3

  Предмет: МАЛВТС-38/2020

  Судија Орхан Асим, Судница Судница 69
  03.03.2021, во 09:30
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-О-52/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  03.03.2021, во 09:40
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-95/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  03.03.2021, во 09:40
 • Март
  3

  Предмет: МАЛВП-474/2020

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  03.03.2021, во 09:40
 • Март
  3

  Предмет: П2-6/20

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 20
  03.03.2021, во 09:45
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-О-88/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  03.03.2021, во 09:50
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-99/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  03.03.2021, во 09:50
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-104/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  03.03.2021, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-О-91/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  03.03.2021, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: К-544/20

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  03.03.2021, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: П1-147/20

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 24
  03.03.2021, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: П2-143/20

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  03.03.2021, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: МАЛВП-502/2020

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 20
  03.03.2021, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-О-27/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  03.03.2021, во 10:10
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-114/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  03.03.2021, во 10:10
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-126/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  03.03.2021, во 10:20
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-О-13/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  03.03.2021, во 10:20
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-О-3/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  03.03.2021, во 10:30
 • Март
  3

  Предмет: МАЛВП-434/2020

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 24
  03.03.2021, во 10:30
 • Март
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-109/20

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  03.03.2021, во 10:30
 • Март
  3

  Предмет: К-333/19

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 1
  03.03.2021, во 10:30
 • Март
  3

  Предмет: МАЛВП-437/2020

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 20
  03.03.2021, во 10:30
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-130/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  03.03.2021, во 10:30
 • Март
  3

  Предмет: П1-78/20

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  03.03.2021, во 10:30
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-134/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  03.03.2021, во 10:40
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-138/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  03.03.2021, во 11:00
 • Март
  3

  Предмет: ВПП2-38/21

  Судија Дејан Крстанов, Судница Соба 19
  03.03.2021, во 11:00
 • Март
  3

  Предмет: П1-112/20

  Судија Орхан Асим, Судница Судница 69
  03.03.2021, во 11:00
 • Март
  3

  Предмет: К-653/20

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  03.03.2021, во 11:00
 • Март
  3

  Предмет: РО-368/20

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  03.03.2021, во 11:00
 • Март
  3

  Предмет: МАЛВП-178/2020

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  03.03.2021, во 11:00
 • Март
  3

  Предмет: МАЛВП-420/2020

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 24
  03.03.2021, во 11:00
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-140/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  03.03.2021, во 11:10
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-142/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  03.03.2021, во 11:20
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-143/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  03.03.2021, во 11:30
 • Март
  3

  Предмет: МАЛВП-381/2020

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  03.03.2021, во 11:30
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-168/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  03.03.2021, во 11:40
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-193/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  03.03.2021, во 11:50
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-203/20

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  03.03.2021, во 12:00
 • Март
  3

  Предмет: К-637/20

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  03.03.2021, во 12:00
 • Март
  3

  Предмет: К-703/20

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 33
  03.03.2021, во 12:00
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-О-184/19

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  03.03.2021, во 12:00
 • Март
  3

  Предмет: ТС1-41/20

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  03.03.2021, во 12:00
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-Ј-39/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  03.03.2021, во 12:10
 • Март
  3

  Предмет: ТС1-45/20

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  03.03.2021, во 12:30
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-Ј-11/21

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  03.03.2021, во 12:30
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-О-15/21

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  03.03.2021, во 13:00
 • Март
  3

  Предмет: РО-341/20

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 69
  03.03.2021, во 13:00
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-О-262/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  03.03.2021, во 13:10
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-1241/19

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  03.03.2021, во 13:20
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-1274/19

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  03.03.2021, во 13:30
 • Март
  3

  Предмет: П1-135/20

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 67
  03.03.2021, во 14:30
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-137/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 105
  03.03.2021, во 18:00
 • Март
  4

  Предмет: П1-128/20

  Судија Ристо Сотиров, Судница Судница 37
  04.03.2021, во 08:45
 • Март
  4

  Предмет: К-503/20

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 68
  04.03.2021, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-235/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  04.03.2021, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: ВПП1-36/20

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 22
  04.03.2021, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-П-98/20

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  04.03.2021, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: К-578/20

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 69
  04.03.2021, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-163/19

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  04.03.2021, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-237/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  04.03.2021, во 09:10
 • Март
  4

  Предмет: П1-160/20

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  04.03.2021, во 09:15
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-133/20

  Судија Ристо Сотиров, Судница Судница 37
  04.03.2021, во 09:15
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-6/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  04.03.2021, во 09:20
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-238/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  04.03.2021, во 09:20
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-99/20

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: П2-179/20

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-242/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: КМ-21/20

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: РО-350/20

  Судија Гоче Малиновски, Судница Судница 18
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: П4-95/19

  Судија Александар Илиевски, Судница Соба 82
  04.03.2021, во 09:40
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-11/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  04.03.2021, во 09:40
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-220/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  04.03.2021, во 09:40
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-П-64/20

  Судија Ристо Сотиров, Судница Судница 37
  04.03.2021, во 09:45
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-216/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  04.03.2021, во 09:50
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-231/2020

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-214/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: ВПП1-69/20

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 22
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: К-12/21

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: ВПП-35/21

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба л.м
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-16/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: П5-5/20

  Судија Александар Илиевски, Судница Соба 82
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: К-400/20

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 68
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-208/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  04.03.2021, во 10:10
 • Март
  4

  Предмет: П4-66/20

  Судија Ристо Сотиров, Судница Судница 37
  04.03.2021, во 10:15
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-19/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  04.03.2021, во 10:20
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-188/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  04.03.2021, во 10:20
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-176/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  04.03.2021, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: П1-90/20

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  04.03.2021, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-530/2020

  Судија Орхан Асим, Судница Судница 68
  04.03.2021, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-О-16/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  04.03.2021, во 10:40
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-2/2021

  Судија Орхан Асим, Судница Судница 68
  04.03.2021, во 10:45
 • Март
  4

  Предмет: ВПП1-67/20

  Судија Ристо Сотиров, Судница Судница 37
  04.03.2021, во 10:45
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-О-18/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  04.03.2021, во 10:50
 • Март
  4

  Предмет: П5-4/19

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  04.03.2021, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: ВПП-95/20

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 22
  04.03.2021, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: ВПП-96/20

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 22
  04.03.2021, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: ВПП-94/20

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 22
  04.03.2021, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-377/2020

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  04.03.2021, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: РО-262/20

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  04.03.2021, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-О-17/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  04.03.2021, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: К-25/21

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 69
  04.03.2021, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: К-26/20

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  04.03.2021, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: РО-345/20

  Судија Гоче Малиновски, Судница Судница 18
  04.03.2021, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: П1-109/20

  Судија Александар Илиевски, Судница Соба 82
  04.03.2021, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-П-71/20

  Судија Ристо Сотиров, Судница Судница 37
  04.03.2021, во 11:15
 • Март
  4

  Предмет: К-15/20

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 35
  04.03.2021, во 11:30
 • Март
  4

  Предмет: РО-29/21

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  04.03.2021, во 11:30
 • Март
  4

  Предмет: П2-109/20

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  04.03.2021, во 11:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-270/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  04.03.2021, во 11:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-271/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  04.03.2021, во 11:35
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-272/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  04.03.2021, во 11:40
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-274/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Соба 35
  04.03.2021, во 11:45
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-П-80/20

  Судија Ристо Сотиров, Судница Судница 37
  04.03.2021, во 11:45
 • Март
  4

  Предмет: К-520/19

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 1
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-37/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-807/19

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-107/20

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: К-17/21

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: П2-13/21

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: К-13/21

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 69
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-П-91/20

  Судија Ристо Сотиров, Судница Судница 37
  04.03.2021, во 12:10
 • Март
  4

  Предмет: П2-154/20

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  04.03.2021, во 12:15
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-44/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  04.03.2021, во 12:20
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-101/20

  Судија Ристо Сотиров, Судница Судница 37
  04.03.2021, во 12:30
 • Март
  4

  Предмет: ВПП1-61/20

  Судија Александар Илиевски, Судница Соба л.м
  04.03.2021, во 12:30
 • Март
  4

  Предмет: П2-11/21

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  04.03.2021, во 12:30
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-70/20

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  04.03.2021, во 12:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-497/19

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  04.03.2021, во 12:40
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-О-176/19

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  04.03.2021, во 12:50
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-88/19

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  04.03.2021, во 13:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-1055/20

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  04.03.2021, во 13:00
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-118/20

  Судија Ристо Сотиров, Судница Судница 37
  04.03.2021, во 13:00
 • Март
  4

  Предмет: П2-119/19

  Судија Ристо Сотиров, Судница Судница 37
  04.03.2021, во 13:20
 • Март
  4

  Предмет: ВПП1-68/20

  Судија Дејан Крстанов, Судница Соба 19
  04.03.2021, во 13:30
 • Март
  4

  Предмет: РО-574/19

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  04.03.2021, во 14:00
 • Март
  5

  Предмет: ПЛ1-П-72/20

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 37
  05.03.2021, во 08:50
 • Март
  5

  Предмет: П1-26/20

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 37
  05.03.2021, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: К-14/21

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 35
  05.03.2021, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: К-679/20

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 69
  05.03.2021, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: РО-295/20

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 33
  05.03.2021, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: РО-291/20

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 33
  05.03.2021, во 09:15
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-30/2021

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 37
  05.03.2021, во 09:20
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-499/2020

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 37
  05.03.2021, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВТС-41/2020

  Судија Гоче Малиновски, Судница Судница 18
  05.03.2021, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: К-425/19

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 35
  05.03.2021, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: РО-293/20

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 33
  05.03.2021, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: РО-297/20

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 33
  05.03.2021, во 09:45
 • Март
  5

  Предмет: РО-296/20

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 33
  05.03.2021, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: К-575/20

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 69
  05.03.2021, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-130/20

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 24
  05.03.2021, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-15/2021

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 37
  05.03.2021, во 10:15
 • Март
  5

  Предмет: РО-292/20

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 33
  05.03.2021, во 10:15
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-529/2020

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 37
  05.03.2021, во 10:20
 • Март
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-218/19

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 24
  05.03.2021, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: РО-284/20

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 33
  05.03.2021, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: П1-134/20

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 37
  05.03.2021, во 10:45
 • Март
  5

  Предмет: П4-79/20

  Судија Гоче Малиновски, Судница Судница 18
  05.03.2021, во 11:00
 • Март
  5

  Предмет: К-592/20

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 35
  05.03.2021, во 11:30
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-455/2020

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 24
  05.03.2021, во 11:30
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-1/2021

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 37
  05.03.2021, во 11:30
 • Март
  5

  Предмет: П1-85/20

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 37
  05.03.2021, во 11:45
 • Март
  5

  Предмет: К-91/20

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  05.03.2021, во 12:00
 • Март
  5

  Предмет: ТС1-11/20

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 24
  05.03.2021, во 12:30
 • Март
  5

  Предмет: К-353/20

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 35
  05.03.2021, во 12:30
 • Март
  5

  Предмет: К-ООА-5/21

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  05.03.2021, во 13:00
 • Март
  5

  Предмет: К-445/18

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 69
  05.03.2021, во 13:00
 • Март
  5

  Предмет: П1-120/20

  Судија Кирил Јовановски, Судница Соба 46
  05.03.2021, во 14:00
 • Март
  8

  Предмет: РО-611/19

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  08.03.2021, во 09:00
 • Март
  8

  Предмет: МАЛВП-503/2020

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  08.03.2021, во 10:30
 • Март
  8

  Предмет: МАЛВП-523/2020

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  08.03.2021, во 11:00
 • Март
  9

  Предмет: ЗАМ-К-1/21

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 69
  09.03.2021, во 08:50
 • Март
  9

  Предмет: К-612/20

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 69
  09.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: РО-140/20

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  09.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: ВПП-51/20

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 26
  09.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-1803/20

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  09.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: П1-99/20

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 71
  09.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: К-685/20

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 22
  09.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-808/20

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  09.03.2021, во 09:10
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-876/20

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  09.03.2021, во 09:20
 • Март
  9

  Предмет: П1-112/18

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: РО-353/20

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: ВПП1-63/20

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: К-654/20

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 22
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: МАЛВТС-4/2021

  Судија Гоче Малиновски, Судница Соба 18
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: МАЛВП-500/2020

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 68
  09.03.2021, во 09:40
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-Ј-21/20

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Соба 35
  09.03.2021, во 09:40
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-Ј-119/20

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  09.03.2021, во 09:50
 • Март
  9

  Предмет: ВПП-120/19

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 26
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: МАЛВТС-23/2020

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-500/20

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-140/20

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: МАЛВП-497/2020

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 68
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: П4-2/21

  Судија Гоче Малиновски, Судница Судница 18
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: ВПП-38/21

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба л.м
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: ВПП-24/21

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба л.м
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: ВПП-33/21

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба л.м
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: ВПП-25/21

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба л.м
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-977/20

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  09.03.2021, во 10:20
 • Март
  9

  Предмет: РО-628/19

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  09.03.2021, во 10:30
 • Март
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-131/20

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  09.03.2021, во 10:30
 • Март
  9

  Предмет: МАЛВТС-3/2021

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  09.03.2021, во 10:30
 • Март
  9

  Предмет: РО-366/20

  Судија Гоче Малиновски, Судница Соба 18
  09.03.2021, во 10:30
 • Март
  9

  Предмет: РВПП-1566/19

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 71
  09.03.2021, во 10:30
 • Март
  9

  Предмет: П1-58/20

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 68
  09.03.2021, во 10:30
 • Март
  9

  Предмет: МАЛВП-365/2020

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 71
  09.03.2021, во 11:00
 • Март
  9

  Предмет: П1-131/20

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 68
  09.03.2021, во 11:00
 • Март
  9

  Предмет: РО-397/19

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  09.03.2021, во 11:00
 • Март
  9

  Предмет: ВПП1-72/20

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 26
  09.03.2021, во 11:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-Ј-63/20

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  09.03.2021, во 11:00
 • Март
  9

  Предмет: П1-131/20

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  09.03.2021, во 11:00
 • Март
  9

  Предмет: К-251/19

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 69
  09.03.2021, во 11:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-1768/20

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  09.03.2021, во 11:10
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-1224/19

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  09.03.2021, во 11:20
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-О-120/20

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  09.03.2021, во 11:30
 • Март
  9

  Предмет: МАЛВП-447/2020

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  09.03.2021, во 11:30
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-Ј-52/19

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Соба 35
  09.03.2021, во 11:30
 • Март
  9

  Предмет: П2-180/20

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 68
  09.03.2021, во 11:30
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-М-6/20

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 22
  09.03.2021, во 12:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-М-3/20

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 22
  09.03.2021, во 12:00
 • Март
  9

  Предмет: МАЛВТС-36/2020

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 68
  09.03.2021, во 12:00
 • Март
  9

  Предмет: МАЛВП-463/2020

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  09.03.2021, во 12:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-О-174/20

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  09.03.2021, во 12:00
 • Март
  9

  Предмет: ВПП1-24/20

  Судија Дејан Крстанов, Судница Соба 26
  09.03.2021, во 12:00
 • Март
  9

  Предмет: МАЛВТС-29/2020

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  09.03.2021, во 12:00
 • Март
  9

  Предмет: РО-252/20

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  09.03.2021, во 12:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-М-7/20

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 22
  09.03.2021, во 12:10
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-М-2/21

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 22
  09.03.2021, во 12:20
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-М-8/20

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 22
  09.03.2021, во 12:30
 • Март
  9

  Предмет: П3-21/19

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 68
  09.03.2021, во 12:30
 • Март
  9

  Предмет: П2-96/20

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  09.03.2021, во 12:30
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-М-1/21

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 22
  09.03.2021, во 12:40
 • Март
  9

  Предмет: ВПП1-34/20

  Судија Дејан Крстанов, Судница Соба 19
  09.03.2021, во 13:00
 • Март
  9

  Предмет: ПЛ1-П-98/20

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  09.03.2021, во 13:00
 • Март
  9

  Предмет: К-62/21

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 69
  09.03.2021, во 13:00
 • Март
  9

  Предмет: РО-214/20

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  09.03.2021, во 13:30
 • Март
  9

  Предмет: П1-59/20

  Судија Кирил Јовановски, Судница Соба 46
  09.03.2021, во 14:00
 • Март
  10

  Предмет: МАЛВП-79/2020

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 20
  10.03.2021, во 09:00
 • Март
  10

  Предмет: К-484/20

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 68
  10.03.2021, во 09:00
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-871/20

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  10.03.2021, во 09:00
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-О-9/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  10.03.2021, во 09:00
 • Март
  10

  Предмет: РО-375/20

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 69
  10.03.2021, во 09:00
 • Март
  10

  Предмет: К-416/20

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 1
  10.03.2021, во 09:00
 • Март
  10

  Предмет: КМ-1/21

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  10.03.2021, во 09:00
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-О-22/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  10.03.2021, во 09:10
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-О-28/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  10.03.2021, во 09:20
 • Март
  10

  Предмет: П1-125/20

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 24
  10.03.2021, во 09:30
 • Март
  10

  Предмет: К-456/20

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 68
  10.03.2021, во 09:30
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-О-30/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  10.03.2021, во 09:30
 • Март
  10

  Предмет: КМ-20/20

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  10.03.2021, во 09:30
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-747/20

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  10.03.2021, во 09:30
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-1087/20

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  10.03.2021, во 09:40
 • Март
  10

  Предмет: П5-8/20

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  10.03.2021, во 09:40
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-О-50/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  10.03.2021, во 09:40
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-917/19

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  10.03.2021, во 09:50
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-917/19

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Соба 18
  10.03.2021, во 09:50
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-О-53/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  10.03.2021, во 09:50
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-О-63/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  10.03.2021, во 10:00
 • Март
  10

  Предмет: К-635/20

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  10.03.2021, во 10:00
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-1837/20

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  10.03.2021, во 10:00
 • Март
  10

  Предмет: МАЛВП-489/2020

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 24
  10.03.2021, во 10:00
 • Март
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-151/20

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  10.03.2021, во 10:00
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-О-71/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  10.03.2021, во 10:10
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-О-94/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  10.03.2021, во 10:20
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-О-21/20

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  10.03.2021, во 10:20
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-1061/20

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  10.03.2021, во 10:30
 • Март
  10

  Предмет: РО-251/20

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  10.03.2021, во 10:30
 • Март
  10

  Предмет: К-377/20

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 68
  10.03.2021, во 10:30
 • Март
  10

  Предмет: П4-50/20

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба 24
  10.03.2021, во 10:30
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-О-103/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  10.03.2021, во 10:30
 • Март
  10

  Предмет: МАЛВП-38/2020

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  10.03.2021, во 10:30
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-850/20

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  10.03.2021, во 10:40
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-2049/20

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  10.03.2021, во 10:50
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-О-245/20

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  10.03.2021, во 11:00
 • Март
  10

  Предмет: РО-253/20

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  10.03.2021, во 11:00
 • Март
  10

  Предмет: К-33/19

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 37
  10.03.2021, во 11:00
 • Март
  10

  Предмет: П2-73/20

  Судија Кирил Јовановски, Судница Судница 20
  10.03.2021, во 11:00
 • Март
  10

  Предмет: МАЛВП-402/2020

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  10.03.2021, во 11:00
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-Ј-118/19

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  10.03.2021, во 11:10
 • Март
  10

  Предмет: ПЛ1-П-92/20

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  10.03.2021, во 11:15
 • Март
  10

  Предмет: РО-374/20

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  10.03.2021, во 11:20
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-Ј-27/20

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  10.03.2021, во 11:20
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-1834/20

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  10.03.2021, во 11:40
 • Март
  10

  Предмет: МАЛВТС-31/2020

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  10.03.2021, во 11:40
 • Март
  10

  Предмет: П2-43/20

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  10.03.2021, во 11:45
 • Март
  10

  Предмет: МАЛВП-543/2019

  Судија Александар Илиевски, Судница Судница 22
  10.03.2021, во 12:00
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-О-192/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  10.03.2021, во 12:00
 • Март
  10

  Предмет: П1-126/20

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 43
  10.03.2021, во 12:00
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-Ј-55/20

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  10.03.2021, во 12:00
 • Март
  10

  Предмет: К-604/20

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 33
  10.03.2021, во 12:00
 • Март
  10

  Предмет: К-29/21

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  10.03.2021, во 12:00
 • Март
  10

  Предмет: К-33/21

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  10.03.2021, во 12:00
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-О-202/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  10.03.2021, во 12:10
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-О-234/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  10.03.2021, во 12:20
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-О-235/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  10.03.2021, во 12:30
 • Март
  10

  Предмет: РО-627/19

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  10.03.2021, во 12:30
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-О-237/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  10.03.2021, во 12:40
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-О-1/21

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  10.03.2021, во 12:50
 • Март
  10

  Предмет: П1-30/19

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 69
  10.03.2021, во 13:00
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-Ј-66/20

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 18
  10.03.2021, во 13:00
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-О-5/21

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  10.03.2021, во 13:00
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-О-8/21

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  10.03.2021, во 13:10
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-О-9/21

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  10.03.2021, во 13:20
 • Март
  10

  Предмет: РО-576/19

  Судија Татјана Митревска, Судница Соба 58
  10.03.2021, во 14:00
 • Март
  11

  Предмет: МАЛВП-415/2019

  Судија Ристо Сотиров, Судница Судница 37
  11.03.2021, во 08:45
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-694/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  11.03.2021, во 09:00
 • Март
  11

  Предмет: К-295/20

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 20
  11.03.2021, во 09:00
 • Март
  11

  Предмет: РО-184/20

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  11.03.2021, во 09:00
 • Март
  11

  Предмет: К-251/19

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 69
  11.03.2021, во 09:00
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-Ј-129/20

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  11.03.2021, во 09:00
 • Март
  11

  Предмет: ВПП-21/20

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 22
  11.03.2021, во 09:00
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-690/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  11.03.2021, во 09:05
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-678/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  11.03.2021, во 09:10
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-672/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  11.03.2021, во 09:15
 • Март
  11

  Предмет: МАЛВП-484/2020

  Судија Орхан Асим, Судница Судница 68
  11.03.2021, во 09:15
 • Март
  11

  Предмет: ВПП-22/20

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 22
  11.03.2021, во 09:15
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-664/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  11.03.2021, во 09:20
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-662/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  11.03.2021, во 09:25
 • Март
  11

  Предмет: МАЛВП-39/2021

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  11.03.2021, во 09:30
 • Март
  11

  Предмет: ВПП-43/20

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 22
  11.03.2021, во 09:30
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-Ј-153/20

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  11.03.2021, во 09:30
 • Март
  11

  Предмет: П2-124/20

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  11.03.2021, во 09:30
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-641/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  11.03.2021, во 09:30
 • Март
  11

  Предмет: К-75/20

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 68
  11.03.2021, во 09:30
 • Март
  11

  Предмет: РО-388/20

  Судија Гоче Малиновски, Судница Соба 18
  11.03.2021, во 09:30
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-637/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  11.03.2021, во 09:35
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-633/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  11.03.2021, во 09:40
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-628/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  11.03.2021, во 09:45
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-624/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  11.03.2021, во 09:50
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-621/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  11.03.2021, во 09:55
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-1054/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  11.03.2021, во 10:00
 • Март
  11

  Предмет: МАЛВП-20/2021

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  11.03.2021, во 10:00
 • Март
  11

  Предмет: РО-187/20

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  11.03.2021, во 10:00
 • Март
  11

  Предмет: ТС1-41/20

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  11.03.2021, во 10:00
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-282/21

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Соба 35
  11.03.2021, во 10:00
 • Март
  11

  Предмет: РО-441/19

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  11.03.2021, во 10:00
 • Март
  11

  Предмет: ВПП-234/19

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 22
  11.03.2021, во 10:00
 • Март
  11

  Предмет: ВПП-47/21

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба л.м
  11.03.2021, во 10:00
 • Март
  11

  Предмет: ВПП-48/21

  Судија Злата Маџароска, Судница Соба л.м
  11.03.2021, во 10:00
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-1089/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  11.03.2021, во 10:05
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-446/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  11.03.2021, во 10:10
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-449/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  11.03.2021, во 10:15
 • Март
  11

  Предмет: МАЛВП-41/2021

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  11.03.2021, во 10:15
 • Март
  11

  Предмет: ВПП-10/20

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 22
  11.03.2021, во 10:15
 • Март
  11

  Предмет: МАЛВП-300/2020

  Судија Ристо Сотиров, Судница Судница 37
  11.03.2021, во 10:15
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-456/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  11.03.2021, во 10:20
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-474/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  11.03.2021, во 10:25
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-354/20

  Судија Беџет Мехмети, Судница Судница 26
  11.03.2021, во 10:30
 • Март
  11

  Предмет: МАЛВП-576/2020

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  11.03.2021, во 10:30
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-Ј-130/20

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  11.03.2021, во 10:30
 • Март
  11

  Предмет: П2-119/20

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  11.03.2021, во 10:30
 • Март
  11

  Предмет: МАЛВП-7/2021

  Судија Орхан Асим, Судница Соба 68
  11.03.2021, во 10:45
 • Март
  11

  Предмет: МАЛВП-209/2020

  Судија Ристо Сотиров, Судница Судница 37
  11.03.2021, во 10:45
 • Март
  11

  Предмет: К-658/20

  Судија Цветанка Никодиноска, Судница Судница 68
  11.03.2021, во 11:00
 • Март
  11

  Предмет: К-356/20

  Судија Тони Јовановски, Судница Судница 69
  11.03.2021, во 11:00
 • Март
  11

  Предмет: РО-168/20

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  11.03.2021, во 11:00
 • Март
  11

  Предмет: К-642/20

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  11.03.2021, во 11:00
 • Март
  11

  Предмет: К-646/20

  Судија Татјана Петровска, Судница Судница 71
  11.03.2021, во 11:00
 • Март
  11

  Предмет: МАЛВП-451/2020

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  11.03.2021, во 11:00
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-Ј-131/20

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  11.03.2021, во 11:00
 • Март
  11

  Предмет: П4-109/19

  Судија Снежана Дојчиновска, Судница Судница 33
  11.03.2021, во 11:00
 • Март
  11

  Предмет: ВПП1-1/21

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 22
  11.03.2021, во 11:00
 • Март
  11

  Предмет: РО-338/20

  Судија Ристо Сотиров, Судница Судница 37
  11.03.2021, во 11:10
 • Март
  11

  Предмет: МАЛВП-279/2020

  Судија Ристо Сотиров, Судница Судница 37
  11.03.2021, во 11:15
 • Март
  11

  Предмет: ТС1-23/19

  Судија Гоче Малиновски, Судница Судница 18
  11.03.2021, во 11:30
 • Март
  11

  Предмет: ВПП1-37/20

  Судија Дејан Крстанов, Судница Судница 22
  11.03.2021, во 11:30
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-Ј-133/20

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Соба 35
  11.03.2021, во 11:30
 • Март
  11

  Предмет: МАЛВП-454/2020

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  11.03.2021, во 11:30
 • Март
  11

  Предмет: П4-52/20

  Судија Елизабета Манели Ташевска, Судница Судница 24
  11.03.2021, во 12:00
 • Март
  11

  Предмет: РО-227/20

  Судија Татјана Митревска, Судница Судница 27
  11.03.2021, во 12:00
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-911/20

  Судија Драган Јаковлевски, Судница Судница 35
  11.03.2021, во 12:00