ОГЛАСНА ТАБЛА - СТ, Л [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

ОГЛАСНА ТАБЛА - СТ, Л

Соопштенија за јавност  |  20.10.2017
Огласна табла за стечајни постапки и ликвидации

РЕШЕНИЕ - Ст.бр.185/17 - 19.10.2017 - Друштво за производство,трговија и услуги ФИЛ-ХРИС ДООЕЛ увоз-извоз Битола

РЕШЕНИЕ - Ст.бр.191/17 - 16.10.2017 - Индивидуален земјоделец ,,ДАМЧЕВСКИ Татјана Дејкоска-Дамчевска,, с.Средно Егри Битола

ОГЛАС - Ст.бр.184/17 - 02.10.2017 - Друштво за производство,трговија и услуги ТАКСИ МАТЕВСКИ ДООЕЛ увоз-извоз, Битола

ОГЛАС - Ст.бр.183/17 - 16.10.2017 - Друштво за трговија, производство и услуги ТАКСИ ОГНЕНОВСКИ увоз-извоз ДООЕЛ Битола

РЕШЕНИЕ - Ст.бр.176/17 - 09.10.2017 - Друштво за производство , услуги и трговија ,,СТЕФАНДЕР,, увоз-извоз ДООЕЛ с.Слоештица Демир Хисар

ОГЛАС - Ст.бр.173/17 - 09.10.2017 - Друштво за производство,трговија и услуги БАР КОД ШОП увоз-извоз Битола ДООЕЛ

ОГЛАС - Ст.бр.188/17 - 06.10.2017 - Трговско,услужно и производно друштво Татјана МЕРКУР-ТРЕИД увоз-извоз Битола ДООЕЛ

РЕШЕНИЕ - СТ.бр..172/17 - 09.10.2017 - Друштво за производство,услуги и трговија ТАМБА-ЛАМБА увоз-извоз Александар ДООЕЛ Битола

РЕШЕНИЕ - Ст.бр.155/17 - 06.10.2017 - Друштво за производство, трговија и услуги БРИОНИ ПЛУС ДООЕЛ увоз-извоз Битола

РЕШЕНИЕ - Ст.бр.189/2017 - 04.10.2017 - Занаетчија Илија Богоја Богданов ЧАНТАР ИЛЕ Битола

ОГЛАС - Ст.бр.177/17 - 03.10.2017 - Друштво за производство ,трговија и угостителство ,услуги ,,ВИКТОРИЈА-ПРЕСПА,, ДООЕЛ увоз-извоз Ресен

ОГЛАС - Ст.бр.184/17 - 02.10.2017 - Друштво за производство,трговија и услуги ТАКСИ МАТЕВСКИ ДООЕЛ увоз-извоз,Битола

ОГЛАС - Ст. бр. 170/2017 - 02.10.2017 - Друштво за производство трговија и услуги ГАРДЕН ИМИЏ увоз-извоз ДООЕЛ Битола

ОГЛАС - Ст.бр.174/2017 - 02.10.2017 - Друштво за производство,услуги и трговија БЕНДЕ МОДА ДООЕЛ увоз-извоз Битола

РЕШЕНИЕ - Ст.бр.185/17 - 29.09.2017 - Друштво за производство,трговија и услуги ФИЛ-ХРИС увоз-извоз ДООЕЛ Битола

РЕШЕНИЕ - Ст.бр.178/17 - 29.09.2017 - Друштво за производство ,трговија и услуги ,,ЕЛ-ФИ-ВЕТ,, ДООЕЛ Битола

РЕШЕНИЕ - Ст.бр.186/17 - 29.09.2017 - Друштво за земјоделство , сточарство,производство,услуги и трговија на големо и мало ,,АНЧЕ КОТЕВСКИ ,,ДООЕЛ увоз-извоз с.Кукуречани Битола

ОГЛАС - СТ.бр.183/17 - 29.09.2017 - Друштво за за трговија, производство и услуги ТАКСИ ОГНЕНОВСКИ увоз-извоз ДООЕЛ Битола

РЕШЕНИЕ - СТ.бр.171/17 - 29.09.2017 - Друштво за производство трговија и услуги МАРКЕТ ДАНИЕЛ увоз-извоз с. Крклино Битола

РЕШЕНИЕ - СТ.бр.182/17 - 27.09.2017 - Друштво за земјоделство, производство и услуги АГРО АНА ДООЕЛ увоз-извоз Битола

ОГЛАС - СТ.бр.181/17 - 27.09.2017 - Друштво за производство, трговија и услуги ДОКОМ-ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Битола

РЕШЕНИЕ - СТ.БР.180/17 - 27.09.2017 - Друштво за производство, трговија и услуги ЛАЈЧАР ТОЈС ДООЕЛ увоз-извоз Битола

ОГЛАС - Ст.бр.164/17 - 25.09.2017 - Друштво за услуги,трговија и производство на големо и мало ,,ЏЕЗ ФАНК,, увоз-извоз ДООЕЛ Битола

РЕШЕНИЕ - Ст.бр.169/17 - 25.09.2017 - Трговско Радиодифузно друштво ,,РТБ ОРБИС,, Битола ДООЕЛ

РЕШЕНИЕ - СТ.бр.176/17 - 26.09.2017 - Друштво за производство, услуги и трговија ,,СТЕФАНДЕР,, увоз-извоз с.Слоештица ,Демир Хисар

РЕШЕНИЕ - СТ.бр.165/17 - 25.09.2017 - Друштво за трговија на големо и мало со електронска и телекомуникациска опрема и делови и услуги ДИГИПЛУС НЕТС ДООЕЛ увоз-извоз Демир Хисар

РЕШЕНИЕ - Ст,.бр.163/17 - 25.09.2017 - Друштво за производство,услуги и трговија ВАТЕЛ КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ Битола

РЕШЕНИЕ - Ст.бр.93/17 - 15.09.2017 - Друштво за угостителство,трговија и услуги АЈЧО ТРАДИЦИЈА 1968 увоз-извоз ДООЕЛ Битола

РЕШЕНИЕ - Ст.бр.153/17 - 22.09.2017 - Друштво за производство ,трговија и услуги ,,РАНЧ ЧКОРЛЕ,, увоз-извоз ДООЕЛ с.Новаци

РЕШЕНИЕ - Ст.бр.168/17 - 22.09.2017 - Друштво за производство ,трговија и услуги ,,Тргокожа Универзал,, ДООЕЛ Битола

ОГЛАС - Ст.бр.166/17 - 22.09.2017 - Друштво за производство, промет, услуги и превоз ПРЕХ-ФРУКТ ДООЕЛ експорт-импорт Битола

РЕШЕНИЕ - Ст.бр.172/17 - 19.09.2017 - Друштво за производство,услуги и трговија ТАМБА-ЛАМБА увоз-извоз Александар ДООЕЛ Битола

ОГЛАС - Ст.бр.173/17 - 19.09.2017 - Друштво за производство,трговија и услуги БАР КОД ШОП увоз-извоз Битола ДООЕЛ

РЕШЕНИЕ - СТ 141/17 - 19.09.2017 - Друштво за трговија,производство и услуги ,,АЛИ ГРУП,, увоз-извоз ДООЕЛ Битола

ОГЛАС - Ст.бр.167/17 - 18.09.2017 - Друштво за производство,трговија и услуги ПЕРФЕКТ ФЕЈШН увоз-извозДООЕЛ Битола

ОГЛАС - Ст.бр.160/17 - 18.09.2017 - Друштво за угостителство,трговија на големо и мало и услуги КАФЕ КОМПАНИЈА увоз-извоз ДООЕЛ Битола

РЕШЕНИЕ - Ст.бр.158/17 - 14.09.2017 - Друштво за производство,трговија и услуги Иванчо,Томе,Миле ЗОДИС увоз-извоз Битола ДОО

РЕШЕНИЕ - Ст. бр. 162/2017 - 14.09.2017 - Друштво за трговија на големо и мало, проектирање, изведба, дизајн, посредување, инженеринг и услуги АРХ. СТУДИО 88 ДООЕЛ увоз-извоз Битола

РЕШЕНИЕ - Ст.бр. 175/17 - 12.09.2017 - Друштво за трговија, услуги и производство РО АМ КОМАПНИ ДООЕЛ увоз-извоз Битола

РЕШЕНИЕ - Ст.бр.171/17 - 11.09.2017 - Друштво за производство трговија и услуги МАРКЕТ ДАНИЕЛ ДООЕЛ увоз-извоз с. Крклино Битола

РЕШЕНИЕ - СТ.156/17 - 12.09.2017 - Акционерско друштво за производство и промет на пружини и текстилни производи ПРУЖИНИ И ТЕКСТИЛ АД Демир Хисар

ОГЛАС - СТ.бр. 170/17 - 11.09.2017 - Друштво за производство трговија и услуги ГАРДЕН ИМИЏ увоз-извоз ДООЕЛ Битола

РЕШЕНИЕ - СТ.154/17 - 06.09.2017 - Друштво за производство, трговија и услуги ПЕТ-ТЕКСПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Битола

РЕШЕНИЕ - СТ.150/17 - 06.09.2017 - Друштво за трговија на големо и мало , услуги и извоз-увоз ,,ВЕНИТА,, ДООЕЛ Битола

ОГЛАС - Ст.бр.174/17 - 11.09.2017 - Друштво за производство, услуги и трговија БЕНДЕ МОДА ДООЕЛ увоз-извоз Битола

РЕШЕНИЕ - Ст.бр.163/17 - 06.09.2017 - Друштво за производство,услуги и трговија ВАТЕЛ КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ Битола

РЕШЕНИЕ - СТ 165/17 - 31.08.2017 - Друштво за трговија на големо и мало со електронска и телекомуникациска опрема и делови и услуги ДИГИПЛУС НЕТС ДООЕЛ увоз-извоз Демир Хисар

РЕШЕНИЕ - СТ-159/17 - 04.09.2017 - Друштво за трговија на големо и мало ПЕТКОВА ТМБ-65 увоз-извоз Битола ДООЕЛ

РЕШЕНИЕ - СТ.бр.164/17 - 01.09.2017 - Друштво за услуги , трговија и производство на големо и мало ,,ЏЕЗ ФАНК,, увоз-извоз ДООЕЛ Битола

РЕШЕНИЕ - Ст.бр.95/17 - 22.08.2017 - Друштво за производство,трговија и услуги ,,ФРУИТ МБ ТРЕЈД,,ДОО увоз-извоз с.Царев Двор Ресен со ЕМБС 6803172 , со седиште с.Царев Двор Ресен

РЕШЕНИЕ - Ст.бр.168/17 - 31.08.2017 - Друштво за производство , трговија и услуги ,,Тргокожа Универзал,,ДООЕЛ Битола

РЕШЕНИЕ - СТ 162/17 - 24.08.2017 - Друштво за трговија на големо и мало, проектирање, изведба, дизајн, посредување, инженеринг и услуги АРХ СТУДИО 88 Битола ДООЕЛ

РЕШЕНИЕ - Ст.бр.88/17 - 25.08.2017 - Друштво Ц.Д.МАКО ТРЕЈД

РЕШЕНИЕ - СТ 144/17 - 30.08.2017 - Трговец поединец за фотографија ОМЕГА ФОТО ТП Александар Ванчо Георгиев Битола

РЕШЕНИЕ - Ст.бр.147/17 - 30.08.2017 - Друштво за производство,трговија и услуги ВОЛК ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Битола

РЕШЕНИЕ - СТ 143/17 - 29.08.2017 - Друштво за трговија, производство и услуги УБАВИНИИ-МС ДООЕЛ увоз-извоз Битола

РЕШЕНИЕ - СТ 156/17 - 17.08.2017 - Акционерско друштво за производство и промет на пружини и текстилни производи ПРУЖИНИ И ТЕКСТИЛ АД Демир Хисар

РЕШЕНИЕ - СТ.бр.153/17 - 23.08.2017 - Друштво за производство ,трговија и услуги ,,РАНЧ ЧКОРЛЕ ,, увоз-извоз ДООЕЛ Новаци

РЕШЕНИЕ - Ст.бр.155/17 - 23.08.2017 - Друштво за производство, трговија и услуги БРИОНИ ПЛУС ДООЕЛ увоз-извоз Битола

РЕШЕНИЕ - Ст.бр.121/17 - 22.08.2017 - Друштво за производство,трговија и услуги ВАТЕЛ ТРЕЈД увоз-извоз ДООЕЛ Битола

РЕШЕНИЕ - Ст.Бр.148/17 - 22.08.2017 - Друштво за производство,услуги и трговија ЈАНИ 07 увоз-извоз ДООЕЛ Битола

РЕШЕНИЕ - СТ 154/17 - 21.08.2017 - Друштво за производство, трговија и услуги ПЕТ-ТЕКСПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Битола

РЕШЕНИЕ - СТ 159/17 - 21.08.2017 - Друштво за трговија на големо и мало ПЕТКОВА ТМБ-65 увоз-извоз Битола ДООЕЛ

РЕШЕНИЕ - СТ 138/17 - 13.07.2017 - Акционерско Друштво Ракометен Клуб ,,ПРЕСПА 2010,, с.Грнцари Ресен

РЕШЕНИЕ - СТ 135/17 - 13.07.2017 - Друштво за производство,трговија и услуги МОРИТЦ-ТРЕЈД увоз-извоз ДООЕЛ Битола

РЕШЕНИЕ - СТ 127/17 - 13.07.2017 - Друштво за услуги, производство и трговија ИЗО-ДИЗАЈН увоз-извоз ДООЕЛ Битола

РЕШЕНИЕ - СТ 143/17 - 11.07.2017 - Друштво за трговија, производство и услуги УБАВИНИИ-МС ДООЕЛ увоз-извоз Битола

РЕШЕНИЕ - СТ 130/17 - 11.07.2017 - Друштво за производство,трговија и услуги ЕН-ТИ-ЕС увоз-извоз ДООЕЛ с.Стење Ресен

РЕШЕНИЕ - СТ 136/17 - 10.07.2017 - Друштво за производство,трговија и услуги БАГАРДА увоз-извоз ДООЕЛ Битола

РЕШЕНИЕ - СТ 134/17 - 10.07.2017 - Друштво за трговија,,ДЕТСКА ИГРА,, ДООЕЛ експорт-импорт Битола

РЕШЕНИЕ - СТ 129/17 - 29.06.2017 - Друштво за производство, трговија и услуги БИТПРЕС увоз-извоз ДОО Битола

РЕШЕНИЕ - СТ 100/17 - 29.06.2017 - Друштво за производство,трговија и услуги ГАМА ДВА увоз-извоз ДООЕЛ Битола

РЕШЕНИЕ - СТ 142/17 - 29.06.2017 - Друштво за угостителство и трговија ЗЛ-71 ДООЕЛ Битола

РЕШЕНИЕ - СТ 21/17 - 21.06.2017 - ДООЕЛ ЈОШКА ТРАНС Битола

РЕШЕНИЕ - СТ 125/17 - 19.06.2017 - Друштво за производство , трговија и услуги ,,БИМА – КОМЕРЦ ,, увоз-извоз ДООЕЛ Битола

РЕШЕНИЕ СТ 131/17 - 03.07.2017 Друштво за услуги,трговија и производство  ЦЛУЕ АБА БТ увоз-извоз ДООЕЛ Долно Оризари Битола 

РЕШЕНИЕ СТ 145/17 - 12.07.2017 Друштво за превоз, трговија и услуги ГОИЛ-ЧИСТ ДООЕЛ увоз-извоз Битола

РЕШЕНИЕ СТ 142/17 - 12.07.2017 Друштво за угостителство и трговија ЗЛ-71 ДООЕЛ Битола

РЕШЕНИЕ СТ 148/17 - 11.07.2017 Друштво за производство,услуги и трговија ЈАНИ 07 увоз-извоз ДООЕЛ Битола

РЕШЕНИЕ СТ 146/17 - 12.07.2017 Друштво за производство, трговија и услуги СИДНИ ФЕШН ДООЕЛ увоз-извоз Битола

РЕШЕНИЕ СТ 134/17 - 10.07.2017 Друштво за трговија,,ДЕТСКА  ИГРА,,ДООЕЛ експорт-импорт Битола

РЕШЕНИЕ СТ 136/17 - 10.07.2017 Друштво за производство,трговија и услуги БАГАРДА увоз-извоз ДООЕЛ Битола

РЕШЕНИЕ СТ 145/17 - 03.07.2017 Друштво за превоз, трговија и услуги ГОИЛ-ЧИСТ ДООЕЛ увоз-извоз Битола

РЕШЕНИЕ СТ 133/17 - 06.07.2017 Друштво за производство, трговија и услуги БЕБЕ МАРКЕТ увоз-извоз ДООЕЛ Битола

РЕШЕНИЕ СТ 123/17 - 03.07.2017 Друштво за превоз, трговија и услуги СКОПСКО ЈЛ ТРАНСПОРТ ДООЕЛ Битола

РЕШЕНИЕ СТ 146/17 - 03.07.2017 Друштво за трговија и услуги СИДНИ ФЕШН ДООЕЛ увоз-извоз Битола

РЕШЕНИЕ - СТ 124/17 - 22.06.2017 - Друштво за производство и преработка на овошје и зеленчук, текстил,трговија, услуги и обезбедување ТЕМПЛЕР увоз-извоз ДООЕЛ Ресен

РЕШЕНИЕ - Ст.бр.135/17 - 21.06.2017 - Друштво за производство,трговија и услуги МОРИТЦ-ТРЕЈД увоз-извоз ДООЕЛ Битола

РЕШЕНИЕ - Ст.бр.139/17 - 21.06.2017 - Друштво за производство,трговија и услуги БИМ 2016 увоз-извоз ДООЕЛ Демир Хисар

РЕШЕНИЕ - Ст.бр.130/17 - 21.06.2017 - Друштво за производство,трговија и услуги ЕН-ТИ-ЕС увоз-извоз ДООЕЛ с.Стење Ресен

РЕШЕНИЕ - Ст.бр.138/17 - 21.06.2017 - Акционерско друштво Ракометен Клуб ,,ПРЕСПА 2010 ,, с.Грнчари Ресен

РЕШЕНИЕ - Ст.бр.116/17 - 21.06.2017 - Друштво за производство,трговија и услуги ,,ЛУКА-МАТЕА,, увоз-извоз ДООЕЛ с.Могила

РЕШЕНИЕ - Ст.бр.134/17 - 21.06..2017 - Друштво за трговија ,,ДЕТСКА ИГРА,, експорт – импорт Битола

РЕШЕНИЕ - Ст.бр. 133/17 - 20.06.2017 - Друштво за производство,трговија и услуги БЕБЕ МАРКЕТ увоз-извоз ДООЕЛ Битола

РЕШЕНИЕ - СТ.БР. 107/17 - 20.06.2017 - Друштво за производство,трговија и услуги ,, ЛЕГОРА ,, ДООЕЛ увоз-извоз Битола

РЕШЕНИЕ - Ст.бр.127/17 - 19.06.2017 - Друштво за услуги, производство и трговија ИЗО-ДИЗАЈН увоз-извоз ДООЕЛ Битола

РЕШЕНИЕ - СТ.БР.101/17 - 20.06.2017- Друштво за производство,трговија,угостителство,градежништво и услуги УНИМЕТАЛ-ЕСНАФ ДООЕЛ увоз-извоз Битола

РЕШЕНИЕ - СТ.БР.117/17 - 19.06.2017 - Друштво за производство,трговија и услуги БЕСТ БУРГЕР увоз-извоз ДООЕЛ Битола

РЕШЕНИЕ - СТ.БР.112/17 - 19.06.2017 - Друштво за производство,трговија и услуги МИНИНГ-М увоз-извоз ДООЕЛ с.Кравари,Битола

РЕШЕНИЕ - Ст.бр.120/17 - 19.06.2017 - Друштво за производство, трговија и услуги ДВЕ СОНЦА МВ увоз-извоз Битола

РЕШЕНИЕ - Ст 113/17 - 19.06.2017 - Друштво за производство,трговија и услуги КРИПС увоз-извоз ДООЕЛ Битола

РЕШЕНИЕ - СТ 119/17 - 19.06.2017 - Трговско друштво за трговија на големо и мало и увоз-извоз Лилјана Димовска БИБА Битола ДООЕЛ

РЕШЕНИЕ - Ст.бр.122/17 - 16.06.2017 - Друштво за производство , трговија и услуги ,, ЗОТЕКС-М,, увоз-извоз ДООЕЛ Битола

РЕШЕНИЕ - Ст 115/17 - 13.06.2017 - Друштво за производство,трговија и услуги БИТПРЕС увоз-извоз ДОО Битола

РЕШЕНИЕ - СТ 100/17 - 13.06.2017 - Друштво за производство,трговија и услуги ГАМА ДВА увоз-извоз ДООЕЛ Битола

РЕШЕНИЕ - Ст.бр.131/17 - 13.06.2017 - Друштво за услуги,трговија и производство ЦЛУЕ АБА БТ увоз-извоз ДООЕЛ Долно Оризари Битола

РЕШЕНИЕ - СТ бр.125/17 - 09.06.2017 - Друштво за производство,трговија и услуги ,,БИМА-КОМЕРЦ,, увоз-извоз ДООЕЛ Битола

РЕШЕНИЕ - СТ бр.97/17 - 07.06.2017 - Трговско друштво за производство ,трговија и услуги ,,АВЕЛ,, ДОО увоз-извоз Битола

РЕШЕНИЕ - СТ 129/17 - 13.06.2017 - Друштво за производство,трговија и услуги БИТПРЕС увоз-извоз ДОО Битола

РЕШЕНИЕ - СТ 93/2017 - 12.06.2017 - ДООЕЛ “АЈЧО ТРАДИЦИЈА 1968” Битола

РЕШЕНИЕ - СТ 99/2017 - 05.06.2017 - Друштво за производство,трговија и услуги ФЕШН СТЕЈЏ МАРИЈАНА увоз-извоз ДООЕЛ Битола

РЕШЕНИЕ - СТ 121/17 - 06.07.2017 - Друштво за производство, трговија и услуги ВАТЕЛ ТРЕЈД увоз извоз ДООЕЛ Битола

РЕШЕНИЕ - Ст.бр. 123/17 - 07.06.2017 - Друштво за превоз, трговија и услуги СКОПСКО ЈЛ ТРАНСПОРТ ДООЕЛ Битола

РЕШЕНИЕ - Ст.бр. 124/17 - 07.06.2017 - Друштво за производство и преработка на овошје и зеленчук, текстил, трговија, услуги и обезбедување ТЕМПЛЕР увоз-извоз ДООЕЛ Ресен

РЕШЕНИЕ - Ст.бр.118/17 - 07.06.2017 - Производно трговско и услужно друштво Верица Спировска ВА-МА ПРОМ увоз-извоз Битола ДООЕЛ

РЕШЕНИЕ - Ст.бр.116/17 - 06.06.2017 - Друштво за производство , трговија и услуги ,,ЛУКА – МАТЕА,, увоз-извоз ДООЕЛ с.Могила , Могила

РЕШЕНИЕ - Ст.бр.111/17 - 06.06.2017 - Друштво за производство,угостителство,трговија на големо и мало и услуги ЕРЏАН ПРОМЕТ увоз-извоз ДООЕЛ Битола

РЕШЕНИЕ - СТ.БР.109/17 - 05.06.2017 - Друштво за производство, трговија и услуги ДОО ЦРНО БЕЛО ПЛУС ДОО увоз-извоз Битола

РЕШЕНИЕ - Ст 102/17 - 01.06.2017 - Друштво за производство, трговија и услуги КИКИ И СИМОН ДООЕЛ увоз-извоз Ресен

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_