ОГЛАСНА ТАБЛА - СТ, Л [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

ОГЛАСНА ТАБЛА - СТ, Л

Соопштенија за јавност  |  30.3.2018
Огласна табла за стечајни постапки и ликвидации

Ст.бр.36/2018 - 26.03.2018 - Друштво за производство, трговија и услуги ИЗАБЕЛА ТИФАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Битола

Ст.бр.261/17 - 26.03.2018 - Друштво за производство,услуги и трговија увоз-извоз ДООЕЛ КАЈ МЕРАК ЦАЦИ Битола

СТ.бр.33/18 - 02.04.2018 - Друштво за трговија,производство и услуги ЛУНА-З.Ј увоз-извоз ДООЕЛ Битола

Ст.бр.39/18 - 28.03.2018 - Друштво за транспорт, трговија и услуги ГБ-КВ ТРАНЗИТ увоз-извоз Битола ДООЕЛ

Ст.бр.40/18 - 26.03.2018 - Друштво за производство,трговија и услуги БРДАР КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ Битола

Ст. Бр.48/18 - 22.03.2018 - Занаетчија Марија Благојче Лозевска ФРИЗЕРСКО СТУДИО МАРИЈА БЕЛА Битола

СТ-14/18 - 23.03.2018 - Друштво за производство,трговија и услуги ,, Марјан- Жане,,увоз-извоз ДООЕЛ с.Долна Бела Црква Ресен

СТ-31/2018 - 23.03.2018 - Трговско друштво за трговија Мирко Талевски АМАКО ДООЕЛ експорт-импорт Битола

СТ-248/2017 - 16.03.2018 - Трговско радиодифузно друштво РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ

СТ-46/2018 - 21.03.2018 - Занаетчија Пеце Николче Тоне Фризерски салон ПЕЦЕ Битола

СТ-32/18 - 19.03.2018 - Друштво за трговија,производство и услуги БОЈНИК 63 ДООЕЛ увоз-извоз Битола

Ст.бр.16/18 - 12.03.2018 - Друштво за производство,трговија и услуги ГЕГАРАК ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Ресен

Ст.бр.23/18 - 19.03.2018 - Друштво за трговија,производство и услуги ,,УШКО АМНДА ,, увоз-извоз ДООЕЛ Битола

Ст.бр.27/18 - 19.03.2018 - Друштво за производство,трговија и услуги ПОРТА ЏЕЗ ДООЕЛ увоз-извоз Битола

Ст.бр.21/18 - 19.03.2018 - Друштво за производство ,трговија и услуги ,,Шефки – Ком ,, увоз-извоз ДООЕЛ Ресен

СТ-26-18 - 15.03.2018 - Друштво за театарска,филмска и телевизиска продукција АСТРА ВЕДА ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ-255/17 - 14.03.2018 - Занаетчија Ана Љупчо Арнаудова ЕЛЛЕ Битола

СТ-41/18 - 13.03.2018 - Трговско,услужно и производно друштво НИК-КАР ДОО увоз-извоз Битола

СТ-40/18 - 13.03.2018 - Друштво за производство,трговија и услуги БРДАР КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ Битола

СТ-35/18 - 13.03.2018 - Друштво за производство,трговија и услуги МОДУЛ ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ-22/18 - 13.03.2018 - Друштво за производство, услуги, трговија и превоз ФЕНИКС ГИФТ АНГ увоз-извоз ДООЕЛ Битола

Ст.бр.10/18 - 12.03.2018 - Индивидуален земјоделец МАР-ЈОВ Јасмина Марковска с.Добрушево,Могила

Ст.бр. 39/18 - 09.03.2018 - Друштво за транспорт, трговија и услуги ГБ-КВ ТРАНЗИТ увоз-извоз Битола ДООЕЛ

Ст.бр.34/18 - 09.03.2018 - Друштво за трговија , производство и услуги ,,ТЕСТ МЕБЕЛ,, увоз-извоз ДООЕЛ Битола

Ст.бр.23/18 - 06.03.2018 - Друштво за трговија , производство и услуги ,,УШКО АМАНДА ,, увоз-извоз ДООЕЛ Битола

Ст.бр. 261/17 - 07.03.2018 - Друштво за производство трговија и услуги БEЛОНА БИЛАНС увоз-извоз Битола

Ст.бр.29/18 - 26.03.2018 - Друштво за производство,трговија и услуги ЛД ТРЕЈД увоз-извоз ДООЕЛ Битола

Ст.бр.9/2018 - 05.03.2018 - Друштво за трговија, производство и услуги ЈАФФА ФРУИТ увоз-извоз ДООЕЛ Ресен

Ст.бр.36/18 - 05.03.2018 - Друштво за производство, трговија и услуги ИЗАБЕЛА ТИФАНИ увоз-извоз ДООЕЛ Битола

Ст.бр.17/2018 - 05.03.2018 - Друштво за подготовка и послужување на храна АЛТЕЈА СНЕЖАНА ДООЕЛ Битола

Ст.бр.21/18 - 26.02.2018 - Друштво за производство,трговија и услуги ,,Шефки-Ком,, увоз-извоз ДООЕЛ Ресен

Ст.бр.6/18 - 26.02.2018 - Друштво за производство , трговија и услуги,,НИЛА МИК ТРАНС,,увоз-извоз ДОО Битола

Ст.бр.11/18 - 26.02.2018 - Друштво за производство,трговија и услуги ВИ-ОЛ ДВА Битола увоз-извоз ДООЕЛ

СТ-18/2018 - 28.02.2018 - Занаетчија Сувеља Идриз Аљче Фризерски Салон СУЕЉА С.З.Д.Ресен

СТ-24/18 - 28.02.2018 - Друштво за трговија и услуги ,,АУРА СПА ЦЕНТАР,, увоз-извоз ДООЕЛ Битола

СТ-12/18 - 27.02.2018 - Друштво за производство трговија и услуги Бела Бела ДООЕЛ увоз извоз Битола

РЕШЕНИЕ - Ст.бр. 7/2018 - 23.02.2018 - Трговско друштво за трговија на големо и мало НОВА ТРГОВИЈА Димитар ДООЕЛ Битола

РЕШЕНИЕ - СТ-4/18 - 22.02.2018 - Индивидуален земјоделец ТИРАТА Драги Пандо Митревски с.Д.Агларци Новаци

РЕШЕНИЕ - СТ-30/18 - 22.02.2018 - Друштво за производство,трговија и услуги АГЕНДА ДВА ДООЕЛ Горно Оризари,Битола

РЕШЕНИЕ - Ст.бр.31/18 - 22.02.2018 - Трговско друштво за трговија Мирко Талевски АМАКО ДООЕЛ експорт-импорт Битола

ОГЛАС - Ст.бр.16/18 - 19.02.2018 - Друштво за производство,трговија и услуги ГЕГАРАК ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Ресен

ОГЛАС - Ст.бр. 27/18 - 19.02.2018 - Друштво за производство,трговија и услуги ПОРТА ЏЕЗ ДООЕЛ увоз-извоз Битола

РЕШЕНИЕ - СТ-26-18 - 19.02.2018 - Друштво за театарска,филмска и телевизиска продукција АСТРА ВЕДА ДООЕЛ увоз-извоз Битола

РЕШЕНИЕ - Ст.бр.22/18 - 20.02.2018 - Друштво за производство, услуги, трговија и превоз ФЕНИКС ГИФТ АНГ увоз-извоз ДООЕЛ Битола

РЕШЕНИЕ - СТ-20/18 - 15.02.2018 - Друштво за угостителство,трговија и производство ,,ЈЕТИ-НЕВ,, увоз-извоз ДООЕЛ с.Бабино Демир Хисар

ОГЛАС - Ст.бр. 166/15 - 16.02.2018 - Фабрика за шеќер 4-ти Ноември Битола АД

ОГЛАС - Ст.бр.256/17 - 12.02.2018 - Друштво за производство,трговија и услуги ДАРИЈАНО увоз-извоз ДООЕЛ Битола

ОГЛАС - Ст.бр.9/18 - 12.02.2018 - Друштво за трговија, производство и услуги ЈАФФА ФРУИТ увоз-извоз ДООЕЛ Ресен

РЕШЕНИЕ - СТ-14-18 - 12.02.2018 - Друштво за производство ,трговија и угостителство ,,МАРЈАН – ЖАНЕ,, увоз-извоз ДООЕЛ с.Долна Бела Црква Ресен

РЕШЕНИЕ - СТ.бр. 18-18 - 12.02.2018 - Занаетчија Сувеља Идриз Аљче Фризерски салон ,,СУЕЉА ,, С.З.Д Ресен

РЕШЕНИЕ - СТ-15-18 - 12.02.2018 - Друштво за угостителство,трговија на големо и мало и услуги СТОНАНУ 9900 увоз-извоз ДООЕЛ Битола

РЕШЕНИЕ - СТ.бр. 7/18 - 09.02.2018 - Трговско друштво за трговија на големо и мало НОВА ТРГОВИЈА Димитар ДООЕЛ Битола

РЕШЕНИЕ - Ст.бр. 17/18 - 07.02.2018 - Друштво за подготовка и послужување на храна АЛТЕЈА СНЕЖАНА ДООЕЛ Битола

РЕШЕНИЕ - СТ-8/18 - 05.02.2018 - ДТУТ ЈАФА-ТРАНС Ресен

ОГЛАС - Ст.бр.11/18 - 07.02.2018 - Друштво за производство,трговија и услуги ВИ-ОЛ ДВА ув-изв ДООЕЛ Битола

ОГЛАС - Ст. Бр.10/18 - 07.02.2018 - Индивидуален земјоделец МАР-ЈОВ Јасмина Марковска с.Добрушево,Могила

ОГЛАС - Ст.бр.6/18 - 06.02.2018 - Друштво за производство,трговија и услуги ,,НИЛА МИК ТРАНС,, увоз-извоз ДОО Битола

ОГЛАС - Ст.бр.253/17 - 05.02.2018 - Трговско, услужно и производно друштво ЗИМ КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ Битола, со седиште во Битола

РЕШЕНИЕ - СТ-247/17 - 02.02.2018 - Друштво за производство, трговија и услуги ДИЗАЈН СТУДИО ЈУРУКОВ ДООЕЛ увоз-извоз Битола

РЕШЕНИЕ - СТ-259-17 - 01.02.2018 - Друштво за производство,трговија и услуги РОЈАЛС МЕАТ увоз-извоз ДООЕЛ Битола

ОГЛАС - СТ.бр. 1/18 - 01.02.2018 - Друштво за теаатрска , филмска и телевизиска продукција АСТРА ВЕДА ДООЕЛ увоз-извоз Битола

РЕШЕНИЕ - СТ.бр. 252/17 - 26.01.2018 - Друштво за производство,трговија и услуги ЕЗА Кире ДООЕЛ Битола

РЕШЕНИЕ - СТ-5/18 - 29.01.2018 - Друштво за производство,трговија и услуги МАССЕЈ-ФЕРГУСОН увоз-иавоз ДООЕЛ Ресен

РЕШЕНИЕ - СТ-4/18 - 29.01.2018 - Индивидуален земјоделец ТИРАТА Драги Пандо Митревски с.Д.Агларци Новаци

РЕШЕНИЕ - СТ.бр. 257/17 - 24.01.2018 - Друштво за производство, трговија и услуги ФИБО-Б2 увоз-извоз ДООЕЛ с.Избишта Ресен

РЕШЕНИЕ - СТ-248/17 - 24.01.2018 - Трговско радиодифузно друштво ,,РТБ ОРБИС,, Битола ДООЕЛ

РЕШЕНИЕ - Ст.бр.244/17 - 11.01.2018 - Друштво за производство, трговија на големо и мало и услуги АГРО МИХАЈЛОВСКИ увоз-извоз ДООЕЛ с.Породин Битола

РЕШЕНИЕ - СТ.234/17 - 25.01.2018 - Друштво за производство,трговија,градежништво и услуги ,,ДЕАН ИНЖЕНЕРИНГ,, увоз-извоз ДООЕЛ Битола

РЕШЕНИЕ - СТ-2/18 - 25.01.2018 - Друштво за производство,услуги и трговија ,, ПОТОСИ,, увоз-извоз ДООЕЛ Битола

ОГЛАС - Ст.бр.256/17 - 23.01.2018 - Друштво за производство,трговија и услуги ДАРИЈАНО увоз-извоз ДООЕЛ Битола

ОГЛАС - Ст.бр.249/2017 - 24.01.2018 - Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ШЕИК-ИН ДООЕЛ увоз-извоз ДООЕЛ с.Кравари Битола

РЕШЕНИЕ - Ст.260/17 - 22.01.2018 - Друштво за производство,трговија и услуги АВТО ДЕЛОВИ ТОМЕ увоз-извоз ДООЕЛ Битола

РЕШЕНИЕ - Ст.250/17 - 22.01.2018 - Друштво за производство ,трговија и услуги ,,НАТУРАЛ 2015,, ДООЕЛ увоз-извоз Ресен

ОГЛАС - СТ. 233/17 - 22.01.2018 - Друштво за производство,трговија и услуги БИТ ПЕКАРА ДООЕЛ увоз-извоз Битола

ОГЛАС - Ст.бр.258/17 - 22.01.2018 - Друштво за трговија на големо и мало АНЕ И НИКИ Тодорка Божиновска ДООЕЛ увоз-извоз Битола

ОГЛАС - Ст.бр.243/17 - 22.01.2018 - Друштво за трговија,производство и услуги ЛУНА-З.Ј увоз-извоз ДООЕЛ Битола

ОГЛАС - Ст.бр.242/17 - 15.01.2018 - Друштво за производство,трговија и услуги ПЕКАРА МАРИО увоз-извоз Битола

ОГЛАС - Ст.бр.246/17 - 15.01.2018 - Друштво за производство,трговија и услуги ВАН ГРУП увоз-извоз ДООЕЛ Битола

РЕШЕНИЕ - СТ-260/17 - 05.01.2018 - Друштво за производство,трговија и услуги АВТО ДЕЛОВИ ТОМЕ увоз-извоз ДООЕЛ Битола

РЕШЕНИЕ - СТ-2/18 - 05.01.2018 - Друштво за производство , услуги и трговија ,,ПОТОСИ,, увоз-извоз ДООЕЛ Битола

ОГЛАС - Ст. Бр.258/17 - 05.01.2018 - Друштво за трговија на големо и мало АНЕ И НИКИ Тодорка Божиновска ДООЕЛ увоз-извоз Битола

РЕШЕНИЕ - Ст.бр.255/17 - 04.01.2018 - Занаетчија Ана Љупчо Арнаудова ЕЛЛЕ Битола

РЕШЕНИЕ - СТ.бр. 259/17 - 04.01.2018 - Друштво за производство,трговија и услуги РОЈАЛС МЕАТ увоз-извоз ДООЕЛ Битола

ОГЛАС - СТ.бр.253/17 - 02.01.2018 -Трговско, услужно и производно друштво ЗИМ КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ Битола, со седиште во Битола

ОГЛАС - Ст.бр.239/17 - 03.01.2018 - Друштво за производство,трговија и услуги АР-БЕСТ увоз-извоз ДООЕЛ с.Наколец,Ресен

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_