ОГЛАСНА ТАБЛА - СТ [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

ОГЛАСНА ТАБЛА - СТ

Новости  |  18.9.2020

СТ бр.88/20-18.09.2020Друштво за производство,трговија и услуги ЈОВАН-АНГЕЛА увоз-извоз ДООЕЛ Ресен

СТ бр.64/20-18.09.2020Друштво за производство , услуги и трговија ,,АКСИОС,, ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ бр.83-20-18.09.2020Друштво за производство,трговија и услуги ДУМА ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ бр.93/20-15.09.2020 - Друштво за превоз,трговија,производство,и услуги ЛАСТА ЈМ ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ бр.91/20-11.09.2020 - Друштво за производство ,трговија и услуги ,,ЗЕВС-КАФЕ ,, ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ бр.89/20-07.09.2020 - Друштво за производство,трговија и услугиЛСГ БАРИСТА увоз-извоз ДООЕЛ Битола

СТ бр.88/20-04.09.2020 - Друштво за производство,трговија и услуги ЈОВАН-АНГЕЛА увоз-извоз ДООЕЛ Ресен

СТ бр.84/20-04.09.2020 - Друштво за земјоделство,сточарство,производство,услуги и трговија на големо и мало,, АГРО-ТАШКОВСКИ,, ДООЕЛ увоз-извоз с.Кременица,Битола

СТ бр.83/20-02.09.2020 - Друштво за производство,трговија и услуги ДУМА ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ бр.72/20 - 02.9.2020 - Друштво за производство трговија услуги С-АРТ ДИЗАЈН ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ бр.80/20 - 14.08.2020 - Друштво за производство,трговија,угостителство и услуги КАЛЦ-ПРОМ 2007 извоз-увоз Демир Хисар ДООЕЛ

СТ бр.80/20-31.07.2020 - Друштво за производство,трговија,угостителство и услуги КАЛЦ-ПРОМ 2007 извоз-увоз Демир Хисар ДООЕЛ

СТ бр.53/20-31.07.2020 - Друштво за угостителство , трговија и производство ,,КАЈ ТОШЕ ,, увоз-извоз ДООЕЛ Ресен

СТ бр.75/20-27.07.2020 - Друштво за трговија на мало во неспецијализирани продавници НИКОЛ НОВА ДООЕЛ Битола

СТ бр.77/20-21.07.2020 - Друштво за производство ,трговија и услуги ,,Силвер Импекс,,ДООЕЛ Битола

СТ бр.54/20 - 21.07.2020 - руштво за производство ,трговија и услуги ,,ТРАНСПОРТ РЕКАВЕРИ,, ДООЕЛ увоз-извоз с.Љубојно Ресен

СТ бр.6/19 - 21.7.2020 - Друштво за производство, трговија и услуги ТАУРУС КОМ увоз-извоз ДООЕЛ Битола

СТ.бр. 76/20 - 20.07.2020 - Друштво за производство трговија и услуги Пеце Павлов ЧЕКИ увоз-извоз Битола ДООЕЛ

СТ-72/20 - 14.07.2020 - Друштво за производство трговија и услуги С-АРТ ДИЗАЈН ДООЕЛ увоз-извоз Битола

Ст.бр.69/20 - 13.07.2020 - Друштво за трговија и услуги ФУЕРА ДЕ ЛА ПЛАЗА ДОО Битола

Ст.бр.62/20 - 14.07.2020 - Друштво за трговија, производство и услуги Марика Ивановска Ки-Ка увоз-извоз ДООЕЛ Битола

Ст.бр.56/20 - 14.07.2020 - Друштво за услуги,трговија и производство ЦЛУЕ АБА ЗАЦ увоз-извоз ДООЕЛ Долно Оризари Битола

Ст.бр.46/20 - 14.07.2020 - Друштво за производство,услуги и трговија ТСМ ГОЛБАЛ ЛТД увоз-извоз ДООЕЛ Битола

Ст.бр.52/20 - 10.07.2020 - Трговско услужно и производно друштво ,, КЕТИ ФРИ – МИХ,, увоз-извоз Битола ДООЕЛ

СТ-68/20 - 09.07.2020 - Трговско друштво за трговија и услуги Јове Лајчаров СЛАВНИ ЦВЕТ увоз-извоз Битола ДООЕЛ

Ст.бр.40/20 - 09.07.2020 - Друштво за производство,трговија и услуги МИНА КИДС увоз-извоз ДООЕЛ с.Долно Оризари Битола

Ст.бр.35/20 - 09.07.2020 - Друштво за трговија и услуги ДИМИ-ДОРИ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ-65/20 - 07.07.2020 - Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги КОНЗУЛ увоз-извоз Битола ДООЕЛ

Ст.бр.62/20 - 29.06.2020 - Друштво за трговија, производство и услуги Марика Ивановска Ки-Ка увоз-извоз ДООЕЛ Битола

СТ-39/20 - 01.07.2020 - Друштво за услуги трговија и производство ЕЛИЗЕ-ЛУ ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ-50/20 - 24.06.2020 - Друштво за трговија ,услуги и производство ,, МБ ТОЈС,, , увоз-извоз ДООЕЛ Битола

СТ-48/20 - 20.03.2020 - Друштво за шпедиција,производство,трговија и услуги КВАСЕЦ ШПЕД увоз-извоз ДООЕЛ Битола

СТ-49/20 - 05.03.2020 - Друштво за транспорт, услуги, трговија и производство МАТЕВСКИ 07 ДООЕЛ увоз-извоз Демир Хисар

СТ-38/20 - 04.03.2020 - Друштво за производство ,услуги и трговија ,,АЛБИ 99 ,, увоз-извоз ДООЕЛ Битола

СТ-46/20 - 28.02.2020 - Друштво за производство,трговија и услуги ТСМ ГЛОБАЛ ЛТД увоз-извоз ДООЕЛ Битола

СТ-30/20 - 02.03.2020 - Друштво за услуги трговија и производство ДИЊА увоз-извоз Битола ДООЕЛ

СТ-37/20 - 02.03.2019 - Друштво за градежништво, трговија и услуги ДОМ СТИЛ ТРЕНД ДООЕЛ увоз-извоз с.Долно Оризари Битола

СТ бр.28/20 - 02.03.2020 - Занаетчија Џилда Сулјеман Сулјемановска, Шнајдер ЏИЛДА СЗД Ресен

Ст.бр.248/17 - ПЛАН КОНЕЧНА РАСПРЕДЕЛБА на признатите побарувања на доверителите на ДООЕЛ ,,РТВ ОРБИС,,Битола во стечај со ЗЗК до од 17.03.2019 год. до 12.12.2019 год.

Ст.бр.40/20 - 21.02.2020 - Друштво за производство,трговија и услуги МИНА КИДС увоз-извоз ДООЕЛ с.Долно Оризари Битола

СТ бр. 26/20 - 21.02.2020 - Друштво за превоз ФАЛКОН БУС ДООЕЛ Битола

Ст.бр.19/20 - 24.02.2020 - Друштво за производство,трговија и услуги БЕДРУМ ДООЕЛ увоз-извоз Битола

Ст.бр.21/20 - 24.02.2020 - Друштво за производство,услуги и трговија на големо и мало ВАЈДЕ ЗРНЦЕ ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ-27/20 - 24.02.2020 - Друштво за трговија, услуги и транспорт ЕУРО ТРУЦКС ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ-13/20 - 21.02.2020 - Друштво за трговија и услуги ,,ДУЕ ФРАТЕЛИ,, ДООЕЛ Ресен

СТ-17/20 - 21.02.2020 - Друштво за производство трговија услуги и школа за возачи ТУРБО-КАР увоз-извоз Битола ДОО

СТ-39/20 - 21.02.2020 - Друштво за услуги трговија и производство ЕЛИЗЕ-ЛУ ДООЕЛ увоз-извоз Битола

Ст.бр.20/20 - 21.02.2020 - Друштво за дизајн,ИТ/медиуми и препрес решенија ГЕРМАН ГРАФИК СЕРВИС ДОО Битола

СТ-22/20 - 13.02.2020 - Друштво за транспорт , шпедиција ,услуги и трговија ,,Ф.А.Н. Транспорт ,,увоз-извоз ДООЕЛ Битола

Ст.бр.35/20 - 17.02.2020 - Друштво за трговија и услуги ДИМИ-ДОРИ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ-16/20 - 17.02.2019 - Друштво за производство, услуги, трговија и превоз ГИМ ТРЕЈД увоз-извоз ДООЕЛ Битола

СТ-18/20 - 17.02.2020 - Друштво за транспорт трговија и услуги СТЕ-ДАВ ТРАНС увоз-извоз ДОО Демир Хисар

СТ-37/20 - 17.02.2020 - Друштво за градежништво, трговија и услуги ДОМ СТИЛ ТРЕНД ДООЕЛ увоз-извоз с.Долно Оризари Битола

Ст.бр.32/20 - 13.02.2020 - Друштво за земјпделство ,сточарство,производство ,услуги и трговија,,МОЈНО ПРОМ,, увоз-извоз ДООЕЛ с.Мојно Могила

Ст.бр.31/20 - 13.02.2020 - Друштво за производство ,трговија и услуги ,,ВАР – КОМЕРЦ,, увоз-извоз Битола ДООЕЛ

СТ-29/20 - 11.02.2020 - Друштво за производство трговија и услуги ХОТФИШ ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ-25/20 - 07.02.2020 - Друштво за трговија ,услуги и производство ,,КАРМЕ 69,, ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ-24/20 - 07.02.2020 - Друштво за трговија на големо и мало,производство ,превоз,услуги и угостителство ,,НОВ ТИП ТРАНС,, увоз-извоз ДООЕЛ с.Трново Битола

СТ-23/20 - 07.02.2020 - Друштво за трговија,услуги и угостителство ,,КОТОВЧЕВСКИ,, увоз-извоз ДООЕЛ Ресен

Ст.бр.28/20 - 13.02.2020 - Занаетчија Џилда Сулјеман Сулјемановска,Шнајдер ЏИЛДА СЗД Ресен

СТ-30/20 - 11.02.2020 - Друштво за услуги трговија и производство ДИЊА увоз-извоз Битола ДООЕЛ

СТ-13/20 - 03.02.2020 - Друштво за трговија и услуги ,,ДУЕ ФРАТЕЛИ,, ДООЕЛ Ресен

СТ-27/20 - 04.02.2020 - Друштво за трговија, услуги и транспорт ЕУРО ТРУЦКС ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ-20/20 - 03.02.2020 - Друштво за дизајн,ИТ/медиуми и препрес решенија ГЕРМАН ГРАФИК СЕРВИС ДОО Битола

СТ-21/20 - 03.02.2020 - Друштво за производство,услуги и трговија на големо и мало ВАЈДЕ ЗРНЦЕ ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ-19/20 - 03.02.2020 - Друштво за производство,трговија и услуги БЕДРУМ ДООЕЛ увоз-извоз Битола

Ст.бр.153/19 - 31.01.2020 - Месарница ГОЦЕ МАРИОВЧЕТО Ѓорѓи Ристе Степановски ТП Битола

СТ-12/20 - 30.01.2020 - Трговско друштво за производство, промет и услуги ФАЛКОН ТРАВЕЛ ДООЕЛ Битола

СТ-16/20 - 30.01.2020 - Друштво за производство, услуги, трговија и превоз ГИМ ТРЕЈД увоз-извоз ДООЕЛ Битола

СТ-18/20 - 29.01.2020 - Друштво за транспорт трговија и услуги СТЕ-ДАВ ТРАНС увоз-извоз ДОО Демир Хисар

СТ-17/20 - 29.01.2020 - Друштво за производство трговија услуги и школа за возачи ТУРБО-КАР увоз-извоз Битола ДОО

СТ-11/20 - 24.01.2020 - Друштво за производство,трговија и услуги ФИЗИООНЕ ДООЕЛ Битола

СТ-142/19 - 22.01.2020 - Друштво за , трговија,производство и услуги ,,Е РЕСПОНСЕ,, увоз-извоз ДООЕЛ Битола

СТ-150/19 - 22.01.2020 - Друштво за производство, трговија и услуги СИТИ ФИТНЕС увоз-извоз ДООЕЛ Битола

СТ-5/20 - 17.01.2020 - Друштво за услуги , трговија и производство ,,РАФАЕЛО-СТЕФАН ,,увоз-извоз ДООЕЛ Ресен

СТ-7/20 - 17.01.2020 - Друштво за производство,трговија и услуги ,, УПАЛЕ –КОМ,, увоз-извоз ДООЕЛ с.Дихово ,Битола

СТ-9/20 - 20.01.2020 - Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ,,ЦПУ,,ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ-148/19 - 20.01.2020 - Друштво за производство,услуги и трговија на големо и мало ВЕГА-КОМЕРЦ Снежана увоз-извоз Битола

СТ-151/19 - 15.01.2020 - Заштитно друштво за производство,трговија и услуги КОЛЕГА ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ-135/19 - 27.12.2019 - Општински Сојуз на Здруженија на Техничка Култура НАРОДНА ТЕХНИКА Битола

СТ-153/19 - 15.01.2020 - Месарница ГОЦЕ МАРИОВЧЕТО Ѓорѓи Ристе Степановски ТП Битола

СТ-152/19 - 13.01.2020 - Друштво за транспорт ,шпедиција услуги и трговија ,,Ф.А.Н. ТРАНСПОРТ увоз-извоз ДООЕЛ Битола

СТ-3/20 - 15.01.2020 - Друштво за производство трговија и услуги СКАЈВОКЕР ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ-144/19 - 15.01.2020 - Друштво за услуги и трговија ИНГЛИШ ФАН ХАУС ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ-146/19 - 13.01.2020 - Друштво за производство, трговија и услуги СНЕКИ НОВА ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ-150/19 - 31.12.2019 - Друштво за производство,трговија и услуги СИТИ ФИТНЕС увоз-извоз ДООЕЛ Битола

СТ-139/19 - 26.12.2019 - Друштво за производство , трговија и услуги ,,АГРО КОКА,, ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ-137/19 - 26.12.2019 - Приватна здравствена установа –ординација по општа стоматологија ,,РИ-ГО Дент,,Битола

СТ-138/19 - 25.12.2019 - Друштво за трговија производство и услуги БИЛ-БИС КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ Битола

СТ-149/19 - 20.12.2019 - Друштво за производство, трговија и услуги ,,ТИРАМИСУ ,, увоз-извоз Битола ДООЕЛ

СТ-147/19 - 20.12.2019 - Друштво за производство, услуги и трговија ПЕГО-ТРЕЈД увоз-извоз ДООЕЛ с. Могила, Могила

СТ-146/19 - 20.12.2019 - Друштво за производство, трговија и услуги СНЕКИ НОВА ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ-131/19 - 19.12.2019 - Друштво за производство , услуги и трговија ,,Интераптив,, увоз-извоз ДООЕЛ Битола

СТ-143/19 - 17.12.2019 - Друштво за угостителство и услуги НАЈДО 007 ДООЕЛ Демир Хисар

СТ-140/19 - 16.12.2019 - Друштво за производство,трговија и услуги ГАМА ДВА ПЛУС ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ-134/19 - 16.12.2019 - Друштво за производство,трговија и услуги ВИКИ СОФТ увоз-извоз ДООЕЛ Битола

СТ-133/19 - 16.12.2019 - Трговското друштво за големо и мало ЧО-КО 75 Битола ДООЕЛ

СТ-139/19 - 13.12.2019 - Друштво за производство, трговија и услуги ,,АГРО КОКА,, ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ-135/19 - 12.12.2019 - Општински сојуз на здруженија на техничка култура НАРОДНА ТЕХНИКА Битола

СТ-137/19 - 11.12.2019 - Приватна здравствена установа-ординација по општа стоматологија „РИ-ГО Дент“ Битола

СТ-138/19 - 12.12.2019 - Друштво за трговија производство и услуги БИЛ-БИС КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ Битола

СТ-129/19 - 06.12.2019 - Друштво за производство , трговија и услуги Димче Драги Царовски ,,ЏИМИ,, увоз-извоз с.Кукуречани ДООЕЛ

СТ-133/19 - 02.12.2019 - Трговското друштво за големо и мало ЧО-КО 75 ДООЕЛ Битола

СТ бр.128/19 - 04.12.2019 - Друштво за производство,трговија и услуги ЕКО ШАМПИЊОНИ ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ-127/19 - 28.11.2019 - Друштво за производство,услуги и трговија ,,РОКИТРОНИК,,увоз-извоз ДООЕЛ Битола

СТ-119/19 - 27.11.2019 - Друштво за производство,трговија и услуги СЛАВЕН АНМАРИ увоз-извоз ДООЕЛ Битола

СТ-131/19 - 25.11.2019 - Друштво за производство, услуги и трговија ,, ИНТЕРАПТИВ ,, увоз-извоз ДООЕЛ Битола

СТ-123/19 - 22.11.2019 - Друштво за производство , трговија и услуги,,ДИП-М ПРОМ,, ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ-117/19 - 22.11.2019 - Друштво за производство,трговија и услуги ДУКА МЕРМЕРИ увоз-извоз ДООЕЛ Битола

СТ-129/19 - 20.11.2019 - Друштво за производство, трговија и услуги Димче Драги Царовски ,,ЏИМИ,, увоз-извоз Кукуречани ДООЕЛ

СТ-121/19 - 20.11.2019 - Друштво за производство , услуги и трговија ,,Бабе-Бабе,, увоз-извоз ДООЕЛ Битола

СТ-128/19 - 15.11.2019 - Друштво за производство,трговија и услуги ЕКО ШАМПИЊОНИ ДООЕЛ увоз-извоз Битола

Ст.бр.102/19 - 11.11.2019 - Друштво за производство, трговија, услуги, транспорт и шпедиција ЕУРОПА-ЕКСПРЕС импорт-експорт ДОО Битола

СТ-127/19 - 13.11.2019 - Друштво за производство,услуги и трговија ,,РОКИТРОНИК,, увоз-извоз ДООЕЛ Битола

СТ-123/19 - 08.11.2019 - Друштво за производство, трговија и услуги ,, ДИП-М ПРОМ,, ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ-119/19 - 05.11.2019 - Друштво за производство,трговија и услуги СЛАВЕН АНМАРИ увоз-извоз ДООЕЛ Битола

СТ-113/19 - 04.11.2019 - Друштво за угостителство, трговија и услуги ИНСТИНКТ 2017 ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ-104/19 - 04.11.2019 - Приватна здравствена установа-ординација по општа стоматологија ДЕНИЦА Битола

СТ-110/19 - 31.10.2019 - Трговец поединец за трговија на мало Жаклина Спасе Мирчевска ,,МАРВА-АС ,, ТП Битола

СТ-100/19 - 25.10.2019 - Друштво за земјоделство,сточарство ,производство , услуги и трговија на големо и мало ,,Кико Милк,,ДООЕЛ увоз-извоз с.Кукуречани Битола

Ст. бр. 105/2019 - 24.10.2019 - Друштво за услуги трговија и производство МИ МИ КОРП ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ-112/19 - 18.10.2019 - Друштво за производство, трговија и услуги КРИС-ЈОВ Мицевска Ковила ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ-106/19 - 21.10.2019 - Друштво за угостителство туризам производство услуги и трговија ИГБО ДООЕЛ увоз-извос с. Кукуречани Битола

СТ-108/19 - 16.10.2019 - Друштво за производств,трговија и услуги КОМПАНИ Ж.РАДЕВСКИ ДООЕЛ увоз-извоз Битола

Ст.бр.103/19 - 18.10.2019 - Друштво за трговија ,производство и услуги,, РОЈАЛ ФЛОР,, увоз-извоз ДООЕЛ Битола

СТ-98/19 - 15.10.2019 - Друштво за услуги , трговија и производство ,,ПОСТ МОДЕРНА ДИЗАЈН СТИДИО,,увоз-извоз ДООЕЛ Битола

СТ-110/19 - 15.10.2019 - Трговец поединец на мало Жаклина Спасе Мирчевска ,,МАРВА-АС,,ТП Битола

СТ-104/19 - 14.10.2019 - Приватна здравствена установа-ординација по општа стоматологија ДЕНИЦА Битола

СТ-106/19 - 07.10.2019 - Друштво за угостителство туризам производство услуги и трговија ИГБО ДООЕЛ увоз-извоз с. Кукуречани, Битола

СТ-105/19 - 07.10.2019 - Друштво за услуги трговија и производство МИ МИ КОРП ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ-96/19 - 07.10.2019 - Друштво за прозиводство, трговија и услуги ДЕЈВИ БК увоз-извоз ДООЕЛ Битола

СТ-104/19 - 03.10.2019 - Приватна здравствена установа-ординација по општа стоматологија ДЕНИЦА Битола

СТ-100/19 - 01.10.2019 - Друштво за земјоделство , сточарство ,производство , услуги и трговија на големо и мало ,,Кико Милк,, ДООЕЛ увоз-извоз с.Кукуречани Битола

СТ-103/19 - 30.09.2019 - Друштво за трговија,производство и услуги ,,Ројал Флор,, увоз-извоз ДООЕЛ Битола

СТ-95/19 - 27.09.2019 - Друштво за консултански услуги , трговија и услуги ,,МОНИБИТ,, ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ-92/19 - 27.09.2019 - Друштво за производство,трговија и услуги ВИЛЛА АЛЕКСАНДАР ДООЕЛ увоз-извоз с.Слепче Демир Хисар

Ст.бр.98/19 - 24.09.2019 - Друштво за услуги , трговија и производство ,,ПОСТ МОДЕРНА ДИЗАЈН СТУДИО,, увоз-извоз ДООЕЛ Битола

СТ.бр.99/19 - 23.09.2019 - Друштво за транспорт, трговија и услуги Панајотис Анастасјадис и др. КАЈМАКЧАЛАН-4 увоз-извоз ДОО Битола

СТ-90/19 - 23.09.2019 - Друштво за производство трговија и услуги ХРИБО увоз-извоз ДОО с. Крклино Битола

СТ-82/19 - 23.09.2019 - Друштво за транспорт,трговија на големо и мало,услуги и угостителство МАРК-МАН ДООЕЛ увоз-извоз с.Покрвеник,Ресен

СТ-89/19 - 18.09.2019 - Друштво за трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги, Љупчо Насев МАГНУС Битола ДООЕЛ

СТ бр. 88/17 - 17.09.2019 - Друштво Ц.Д МАКО ТРЕЈД за производство , трговија на големо и мало , увоз-извоз, услуги и угостителство ДОО с.Царев Двор Ресен

Ст.бр.88/19 - 11.09.2019 - Друштво за производство, трговија и услуги ТРАНС СТИВ увоз-извоз ДООЕЛ Битола

Ст.бр.95/19 - 11.09.2019 - Друштво за консултански услуги , трговија и услуги ,,МОНИБИТ,, ДООЕЛ увоз-извоз Битола

Ст.бр.92/19 - 05.09.2019 - Друштво за производство,трговија и услуги ВИЛЛА АЛЕКСАНДАР ДООЕЛ увоз-извоз с.Слепче Демир Хисар

Ст.бр.86/19 - 04.09.2019 - Друштво за производство , услуги и трговија на големо и мало ,,Такси Здраве,,ДООЕЛ увоз-извоз Битола

Ст.бр.85/19 - 04.09.2019 - Друштво за производство , трговија и угостителство ,,ПАВЛОВИЌ КОМПАНИ 2012,, ДООЕЛ Битола

СТ -90/19 - 27.08.2019 - Друштво за производство трговија и услуги ХРИБО увоз-извоз ДОО с. Крклино

СТ-89/19 - 26.08.2019 - Друштво за трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги, Љупчо Насев МАГНУС Битола ДООЕЛ Битола

СТ-77/19 - 10.07.2019 - Друштво за производство,трговија и услуги САНТ увоз-извоз ДООЕЛ Битола

СТ-78/19 - 27.06.2019 - Друштво за производство, трговија и услуги ТРАНС СТИВ увоз-извоз ДООЕЛ Битола

СТ-77/19 - 24.06.2019 - Друштво за производство,трговија и услуги САНТ увоз-извоз ДООЕЛ Битола со седиште на ул.Маршал Тито бр.128 Битола

СТ-75/19 - 24.06.2019 - Друштво за производство,трговија и услуги Лилјана Кузмановска АНА увоз-извоз Битола ДООЕЛ

СТ-29/19 - 24.06.2019 - Друштво за производство , трговија и услуги ,,ТОЛДО,, ДООЕЛ увоз-извозс.Трн Битола

СТ-69/19 - Друштво за превоз ,производство,услуги и трговија на големо и мало ,,ТРАНС ПЕТКОВСКИ,, ДООЕЛ увоз-извоз Битола - 12.06.2019

СТ-29/19 - Друштво за производство,трговија и услуги ,,ТОЛДО,, ДООЕЛ увоз-извоз с.Трн Битола - 05.06.2019

СТ-61/19 - Друштво за трговија,услуги и производство ,,АППЛЕ АЈАД,, увоз-извоз ДООЕЛ с.Лавци Ресен - 29.05.2019

СТ-64/19 - Друштво за производство на текстилна конфекција, трговија и консалтинг ТУЛИП експорт-импорт ДОО Битола - 29.05.2019

СТ-28/19 - Друштво за производство , услуги и трговија на големо и мало ,, Шишман Рекордс,, ДООЕЛ увоз-извоз Битола - 20.05.2019

СТ-48/19 - Јавно трговско друштво за производство, трговија на големо и мало, угостителство и услуги Нанчовски Тони и др. НАНЧОВСКИ ЈТД Ресен - 15.05.2019

СТ-52/19 - Друштво за производство трговија и услуги ЛСГ ДООЕЛ увоз-извоз Битола - 13.05.2019

Ст.бр.63/19 - 10.05.2019 - Друштво за производство,трговија и услуги Лилјана Кузмановска АНА увоз-извоз Битола ДООЕЛ

Ст.бр.62/19 - 10.05.2019 - Друштво за производство,трговија и услуги МИК ТРЕЈДИНГ ГРУП увоз-извоз Битола ДОО

Ст.бр.51/19 - 25.04.2019 - Занаетчија Златомир Степаноски ТАПАЦЕР ЗЛАТКО СЗД Ресен

Ст.бр.50/19 - 24.04.2019 - Трговско друштво за производство,трговија на големо и мало ,услуги и промет ,, МИКОС МАК,, ДООЕЛ увоз-извоз Ресен

Ст.бр.46/19 - 24.04.2019 - Друштво за производство,трговија и услуги ,, ДИГИТАЛ РЕСПОНСЕ,, увоз-извоз ДООЕЛ Битола

СТ-54/19 - 24.04.2019 - Друштво за производство,трговија и услуги ,,МИКИ – БУРГЕР,, ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ-49/19 - 25.04.2019 - Друштво за производство, трговија и услуги ЕКСПЕРТ МЕБЕЛ увоз-извоз Битола ДОО

Ст.бр.56/19 - 24.04.2019 - Друштво за производство,трговија и услуги А&Ј ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Ресен

СТ-38/19 - 22.04.2019 - Друштво за трговија,услугии угостителство ,,ЈУЛИ ГОР,, увоз-извоз ДООЕЛ с.Езерани Ресен

СТ-52/19 - 17.04.2019 - Друштво за производство трговија и услуги ЛСГ ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ-48/19 - 16.04.2019 - Јавно трговско друштво за производство,трговија на големо и мало угостителство и услуги Нанчовски Тони и др. НАНЧОВСКИ ЈТД Ресен

СТ-24/19 - 15.04.2019 - Друштво за производство,трговија и услуги ,, АМАРИЛИС ВЕЛ,, увоз-извоз ДООЕЛ Битола

СТ-44/19 - 15.04.2019 - Друштво за туризам и трговија на големо и мало ГЛОБУС КЛУБ ДОО увоз-извоз Битола

Ст.бр.42/19 - 17.04.2019 - Друштво за превоз и услуги ,, ДЕ-ДАР ПРЕВОЗ,, увоз-извоз ДООЕЛ Битола

Ст. бр. 37/2019 - 17.04.2019 - Трговско друштво за трговија и услуги Јован Булевски БУЛКА увоз-извоз Битола ДООЕЛ

Ст.бр.50/19 - 11.04.2019 - Трговско друштво за производство,трговија на големо и мало , услуги и промет ,,МИКОС - МАК,, ДООЕЛ увоз-извоз Ресен

Ст.бр.39/19 - 10.04.2019 - Друштво за производство, трговија и услуги ,,САРА И ТРИ СРЦА ,,ДООЕЛ увоз-извоз Ресен

Ст.бр.51/19 - 10.04.2019 - Занаетчија Златомир Степаноски ТАПАЦЕР ЗЛАТКО Ресен

Ст.бр.46/19 - 04.04.2019 - Друштво за производство,трговија и услуги ,,ДИГИТАЛ РЕСПОНСЕ,, ДООЕЛ увоз-извоз ДООЕЛ Битола

Ст.бр.45/19 - 02.04.2019 - Трговско радиодифузно друштво ТВ ЛАЖАНИ ДООЕЛ Битола

СТ-49/19 - 10.04.2019 - Друштво за производство, трговија и услуги ЕКСПЕРТ МЕБЕЛ увоз-извоз Битола ДОО

СТ-38/19 - 09.04.2019 - Друштво за трговија, услуги и угостителство ,,Јули-Гор,, увоз-извоз ДООЕЛ с.Езерани Ресен

СТ-11/19 - 08.04.2019 - Друштво за производство трговија и услуги МАИТ ПЕТРОЛ увоз-извоз ДООЕЛ Демир Хисар

Ст.бр.30/19 - 22.03.2019 - Заштитно друштво за транспорт ,производство , трговија и услуги ,, ФИМАКО,, ДООЕЛ увоз-извоз с.Кравари Битола

Ст.бр.31/19 - 20.03.2019 - Друштво за производство, трговија и услуги ,,ДВА ЕЛЕНИ 2017,, ДООЕЛ увоз-извоз Ресен

СТ. 160/2018 - 20.03.2019 - Друштво за транспорт и услуги Старпрес-Груп ДООЕЛ од Ресен

Ст-35/19 - 25.03.2019 - Друштво за производство,услуги и трговија на големо и мало БЛЕМЕН КОНСТРУКТОР ДООЕЛ увоз-извоз с.Смилево Демир Хисар

СТ-34/19 - 25.03.2019 - Друштво за трговија производство и услуги КИНАЛ ИНЖЕНЕРИНГ увоз-извоз Битола ДООЕЛ

СТ-36/19 - 20.03.2019 - Друштво за производство, трговија и услуги ПАЈЛАН ЕКСКЛУЗИВ ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ-4/19 - 18.03.2019 - Друштво за производство,трговија и услуги ,, АЛФА-ГРАДБА,, ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ-36/19 - 05.03.2019 - Друштво за производство, трговија и услуги ПАЈЛАН ЕКСКЛУЗИВ ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ-35/19 - 05.03.2019 - Друштво за производство,услуги и трговија на големо и мало БЛЕМЕН КОНСТРУКТОР ДООЕЛ увоз-извоз с.Смилево Демир Хисар

СТ-34/19 - 05.03.2019 - Друштво за трговија производство и услуги КИНАЛ ИНЖЕНЕРИНГ увоз-извоз Битола ДООЕЛ

СТ-27/19 - 11.03.2019 - Друштво за трговија АСИТ 2013 увоз-извоз с. Сопотница, Демир Хисар ДООЕЛ

Ст.бр.26/19 - 18.03.2019 - Друштво за такси превоз,услуги и трговија на големо и мало ПИРАВА-ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ.бр.16/19 - 27.02.2019 - Друштво за трговија на големо и мало СЕЗАМ Роберт ДООЕЛ увоз-извоз Битола

Ст.бр.25/19 - 28.02.2019 - Приватна здравствена установа-ординација по општа стоматологија Д-р.Лилјана и д-р Орце со п.о. Ресен

Ст.бр.6/2019 - 26.02.2019 - Друштво за производство, трговија и услуги ТАУРУС КОМ увоз-извоз ДООЕЛ Битола

СТ-23/19 - 25.02.2019 - Друштво за такси превоз,шпедиција, трговија,услуги и производство ЈМ ДИНАМИК ДООЕЛ Битола

СТ-9/19 - 25.02.2019 - Друштво за трговија,производство и услуги Пешевски Горан и др. ВОДОПЛОД увоз-извоз Ресен

СТ-21/19 - 25.02.2019 - Друштво за производство,трговија и услуги ДОЈНИДИ ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ-8/19 - 25.02.2019 - Друштво за производство , трговија и услуги ,, ЖУЛИОН,, увоз-извоз ДООЕЛ Битола

Ст.бр.27/19 - 20.02.2019 - Друштво за трговија АСИТ 2013 увоз-извоз с.Сопотница Демир Хисар ДООЕЛ

Ст.бр.14/19 - 18.02.2019 - Друштво за угостителство , трговија и услуги ,,РОСА-ГРИЛ,, увоз-извоз ДООЕЛ Ресен

Ст. бр. 12/2019 - 15.02.2019 - Друштво за производство трговија и услуги ВИТЕА-ИНОКС ДООЕЛ увоз-извоз Битола

Ст.бр.25/19 - 15.02.2019 - Приватна здравствена ординација по општа стоматологија ,,д-р Лилјана и д-р Орце ,, со п.о.Ресен

Ст.бр.110/18 - 13.02.2019 - ДОО САИТИС Битола

Ст.бр.6/19 - 08.02.2019 - Друштво за производство, трговија и услуги ТАУРУС КОМ увоз-извоз ДООЕЛ Битола

Ст.бр.2/19 - 08.02.2019 - Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ИНТЕРНОВА-КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ-21/2019 - 11.02.2019 - Друштво за производство,трговија и услуги ДОЈНИДИ ДООЕЛ

Ст.бр.8/19 - 07.02.2019 - Друштво за производство,трговија и услуги ,,ЖУЛИОН,, увоз-извоз ДООЕЛ Битола

Ст.бр.22/19 - 06.02.2019 - Друштво за производство, трговија и услуги ЏОЛИЈАНИ увоз-извоз ДОО Битола

Ст.бр.20/19 - 07.02.2019 - Друштво за производство,трговија и услуги ГИФТАХОЛИКС ДООЕЛ Битола

СТ.бр.16/19 - 04.02.2019 - Друштво за трговија на големо и мало СЕЗАМ Роберт ДООЕЛ увоз-извоз Битола

Ст.бр.17/19 - 31.01.2019 - Друштво за трговија,транспорт и услуги ,,ИНТЕРНЕЈШЕНЕЛ ПРЕСПА епл трејдинг компани лимитед ,, увоз-извоз ДООЕЛ с.Крани Ресен

Ст.бр.15/19 - 29.01.2019 - Друштво за угостителство,трговија и услуги,,РОСА –ГРИЛ,, увоз-извоз ДООЕЛ Ресен

Ст.бр.23/19 - 06.02.2019 - Друштво за такси превоз,шпедиција,трговија,услуги и производство ЈМ ДИНАМИК ДООЕЛ Битола

СТ-4-19 - 28.01.2019 - Друштво за производство,трговија и услуги ,, АЛФА ГРАДБА,, ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ-9/2019 - 29.01.2019 - Друштво за трговија,производство и услуги Пешевски Горан и др. ВОДОПЛОД увоз-извоз Ресен ЈТД

СТ.бр. 12/19 - 25.01.2019 - Друштво за производство трговија и услуги ВИТЕА-ИНОКС ДООЕЛ увоз-извоз Битола

Ст.бр.7/19 - 24.01.2019 - Друштво за трговија и услуги ,,ДИГИТАЛ МЈУЗИК,,ДООЕЛ Битола       

Ст.бр.176/18 - 25.01.2019 - Друштво за земјоделство,сточарство ,производство , услуги и трговија на големо и мало ,,АГРО ЈАНЕВСКИ,, ДООЕЛ увоз-извоз с.Бистрица , Битола

СТ -11/19 - 25.01.2019 - Друштво за производство трговија и услуги МАИТ ПЕТРОЛ увоз-извоз ДООЕЛ Демир Хисар

Ст.бр.182/2018 - 23.01.2019 - Друштво за производство, трговија и услуги БРАВО КОНСТРУКТИОН ДООЕЛ увоз-извоз Битола

Ст.бр.169/18 - 21.01.2019 - Трговско друштво за производство , трговија и услуги ,,ИНТЕР ФЕЈС,, ДОО увоз-извоз Битола

СТ-88/17 - 18.12.2018 - Друштво Ц.Д МАКО ТРЕЈД за производство , трговија на големо и мало , увоз-извоз, услуги и угостителство ДОО с.Царев Двор Ресен

Ст.бр.5/19 - 15.01.2019 - Друштво за производство ,услуги и трговија на големо и мало,увоз-извоз ,,ИВА –ПАРТНЕР,, Битола ,ДООЕЛ

СТ бр. 3/19 - 14.01.2019 - Друштво за производство трговија и услуги ПРОФИ увоз-извоз ДООЕЛ Битола

Ст.бр.138/18 - 10.01.2019 - Друштво за производство,услуги,трговија на големо и мало БИЈАМИ увоз-извоз Благојче ДООЕЛ Битола

СТ.бр.2/19 - 10.01.2019 - Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ИНТЕРНОВА-КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Битола

Ст.бр. 176/18 - 09.01.2019 - Друштво за земјоделство,сточарство , производство , услуги и трговија на големо и мало,,АГРО ЈАНЕВСКИ,, ДООЕЛ увоз-извоз с.Бистрица

Ст.бр.175/18 - 09.01.2019 - Друштво за трговија,производство и услуги РИСТЕВСКИ СТИЛ ДООЕЛ Битола

Ст.бр. 1/19 - 10.01.2019 - Трговско друштво за производство,трговија и услуги НИБО Никола ДООЕЛ увоз-извоз Битола

Ст.бр.161/18 - 10.01.2019 - Друштво за угостителство, трговија и услуги БЕОГРАДСКА ДООЕЛ увоз-извоз Битола

Ст.бр. 168/18 - 26.12.2018 - Друштво за производство , услуги и трговија ,,САБИРЧЕ,, увоз-извоз ДООЕЛ Битола

СТ. 178/18 - 26.12.2018 - Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ЛОРАЛ

СТ 170/18 - 28.12.2018 - Друштво за производство,трговија и услуги КОФИ ШОП ЕДЕН ДООЕЛ увоз-извоз Битола

Ст.бр.176/18 - 27.12.2018 - Друштво за земјоделство,сточарство , производство , услуги и трговија на големо и мало,,АГРО ЈАНЕВСКИ,, ДООЕЛ увоз-извоз с.Бистрица Битола 

Ст.бр. 172/18 - 28.12.2018 - Друштво за производство , услуги и трговија ,,НЕЛА 78 КОМПАНИ,, увоз-извоз ДООЕЛ Битола

Ст.бр.180/18 - 28.12.2018 - Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало КОРА 2 ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ 181/18 - 04.01.2019 - Друштво за производство, трговија и услуги ДЕНИМА-НОВА увоз-извоз ДООЕЛ Битола

Ст.бр.173/18 - 04.01.2019 - Друштво за трговија,услуги и производство ,, ДЕА СЛ8,,ДООЕЛ увоз-извоз Битола

Ст.бр.182/18 - 04.01.2019 - Друштво за производство, трговија и услуги БРАВО КОНСТРУКТИОН ДООЕЛ увоз-извоз Битола

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_