Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Мај
  22

  Предмет: К-14/19

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  22.05.2019, во 12:00
 • Мај
  23

  Предмет: МАЛВП-3/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  23.05.2019, во 09:00
 • Мај
  23

  Предмет: К-8/19

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  23.05.2019, во 12:00
 • Мај
  27

  Предмет: РО-3/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  27.05.2019, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: К-19/19

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  27.05.2019, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: П1-15/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  27.05.2019, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: П1-10/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  27.05.2019, во 10:30
 • Мај
  27

  Предмет: МАЛВП-7/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  27.05.2019, во 11:30
 • Мај
  27

  Предмет: К-13/19

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  27.05.2019, во 12:00
 • Мај
  27

  Предмет: П4-5/19

  Судија Илир Исени, Судница Судница 2
  27.05.2019, во 14:30
 • Мај
  28

  Предмет: П1-52/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  28.05.2019, во 10:00
 • Мај
  29

  Предмет: П1-38/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  29.05.2019, во 10:30
 • Мај
  29

  Предмет: П1-28/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  29.05.2019, во 12:00
 • Мај
  30

  Предмет: П1-34/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  30.05.2019, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: П2-8/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  30.05.2019, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: П1-5/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  30.05.2019, во 10:30
 • Мај
  30

  Предмет: П3-2/18

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  30.05.2019, во 10:30
 • Мај
  30

  Предмет: П2-2/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  30.05.2019, во 11:30
 • Мај
  31

  Предмет: П1-35/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  31.05.2019, во 12:00
 • Јуни
  6

  Предмет: П1-43/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  06.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  6

  Предмет: П1-33/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  06.06.2019, во 12:00
 • Јуни
  7

  Предмет: П1-16/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  07.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  7

  Предмет: П1-43/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  07.06.2019, во 10:30
 • Јуни
  10

  Предмет: П2-5/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  10.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  10

  Предмет: П1-42/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  10.06.2019, во 10:30
 • Јуни
  11

  Предмет: П5-1/18

  Судија Илир Исени, Судница Судница 2
  11.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  11

  Предмет: П1-55/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  11.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  12

  Предмет: П4-7/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  12.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  12

  Предмет: МАЛВП-6/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  12.06.2019, во 11:30
 • Јуни
  12

  Предмет: П1-46/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  12.06.2019, во 12:00
 • Јуни
  13

  Предмет: П1-27/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  13.06.2019, во 10:30
 • Јуни
  13

  Предмет: П1-29/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  13.06.2019, во 12:00
 • Јуни
  17

  Предмет: П1-54/15

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  17.06.2019, во 12:00
 • Јуни
  17

  Предмет: П1-55/15

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  17.06.2019, во 13:00
 • Јуни
  18

  Предмет: К-21/19

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  18.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  19

  Предмет: К-22/19

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  19.06.2019, во 12:00
 • Јуни
  20

  Предмет: К-23/19

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  20.06.2019, во 12:00
 • Јуни
  21

  Предмет: П1-1/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  21.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  25

  Предмет: П1-7/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  25.06.2019, во 10:30
 • Јуни
  25

  Предмет: П2-7/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  25.06.2019, во 11:30
 • Јуни
  25

  Предмет: К-26/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  25.06.2019, во 11:30
 • Јуни
  25

  Предмет: П1-31/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  25.06.2019, во 12:30
 • Јуни
  26

  Предмет: П1-19/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  26.06.2019, во 10:30
 • Јуни
  26

  Предмет: П1-25/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  26.06.2019, во 12:00
 • Јуни
  28

  Предмет: МАЛВП-5/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 3
  28.06.2019, во 10:30
 • Јули
  5

  Предмет: П4-34/17

  Судија Илир Исени, Судница Судница 2
  05.07.2019, во 13:30
 • Јули
  9

  Предмет: П1-31/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  09.07.2019, во 10:30
 • Јули
  12

  Предмет: П1-9/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  12.07.2019, во 12:00