Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Март
  28

  Предмет: П2-7/23

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  28.03.2023, во 10:00
 • Март
  28

  Предмет: П1-22/22

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  28.03.2023, во 10:00
 • Март
  28

  Предмет: К-19/23

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  28.03.2023, во 10:00
 • Март
  28

  Предмет: П1-33/21

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  28.03.2023, во 13:00
 • Март
  28

  Предмет: П1-33/21

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  28.03.2023, во 13:00
 • Март
  29

  Предмет: ВПП1-1/22

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  29.03.2023, во 10:00
 • Март
  29

  Предмет: П1-18/22

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  29.03.2023, во 10:00
 • Март
  29

  Предмет: П1-6/23

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  29.03.2023, во 12:00
 • Март
  29

  Предмет: К-2/23

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  29.03.2023, во 12:00
 • Март
  29

  Предмет: П2-5/23

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  29.03.2023, во 13:00
 • Март
  30

  Предмет: РО-9/22

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  30.03.2023, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: РО-7/22

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  30.03.2023, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: РО-12/22

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  30.03.2023, во 10:30
 • Март
  30

  Предмет: РО-14/22

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  30.03.2023, во 10:45
 • Март
  30

  Предмет: РО-15/22

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  30.03.2023, во 11:00
 • Март
  30

  Предмет: РО-17/22

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  30.03.2023, во 11:15
 • Април
  4

  Предмет: МАЛВП-1/22

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  04.04.2023, во 09:00
 • Април
  4

  Предмет: П2-6/23

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  04.04.2023, во 10:00
 • Април
  4

  Предмет: П2-26/22

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  04.04.2023, во 10:05
 • Април
  6

  Предмет: П1-26/22

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  06.04.2023, во 10:00
 • Април
  6

  Предмет: П2-9/23

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  06.04.2023, во 10:00
 • Април
  6

  Предмет: П1-8/23

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  06.04.2023, во 13:00
 • Април
  7

  Предмет: ППОВ-1/23

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  07.04.2023, во 10:00
 • Април
  7

  Предмет: МАЛВП-12/22

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  07.04.2023, во 10:00
 • Април
  7

  Предмет: МАЛВП-10/22

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  07.04.2023, во 10:30
 • Април
  7

  Предмет: П2-28/22

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  07.04.2023, во 12:00
 • Април
  10

  Предмет: П1-21/22

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  10.04.2023, во 12:00
 • Април
  11

  Предмет: РО-4/22

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  11.04.2023, во 10:30
 • Април
  12

  Предмет: МАЛВП-13/22

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  12.04.2023, во 10:00
 • Април
  12

  Предмет: К-18/23

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  12.04.2023, во 12:00
 • Април
  13

  Предмет: П1-7/23

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  13.04.2023, во 10:00
 • Април
  13

  Предмет: П2-3/23

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  13.04.2023, во 13:00
 • Април
  18

  Предмет: К-17/23

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  18.04.2023, во 12:00
 • Април
  20

  Предмет: П1-7/23

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  20.04.2023, во 10:00
 • Април
  24

  Предмет: П4-4/23

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  24.04.2023, во 10:00
 • Април
  24

  Предмет: П2-7/23

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  24.04.2023, во 13:00
 • Април
  27

  Предмет: РО-8/22

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  27.04.2023, во 10:30
 • Април
  27

  Предмет: РО-10/22

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  27.04.2023, во 10:50
 • Април
  27

  Предмет: РО-11/22

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  27.04.2023, во 11:10
 • Април
  27

  Предмет: РО-13/22

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  27.04.2023, во 11:50
 • Април
  27

  Предмет: РО-16/22

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  27.04.2023, во 12:10
 • Април
  27

  Предмет: РО-16/22

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  27.04.2023, во 12:10
 • Април
  27

  Предмет: РО-18/22

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  27.04.2023, во 12:30
 • Април
  27

  Предмет: РО-19/22

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  27.04.2023, во 12:50
 • Април
  28

  Предмет: ВПП-21/22

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  28.04.2023, во 10:00
 • Април
  28

  Предмет: ВПП-1/22

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  28.04.2023, во 10:30
 • Мај
  3

  Предмет: П1-21/22

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  03.05.2023, во 10:30
 • Мај
  3

  Предмет: П1-15/22

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  03.05.2023, во 12:00
 • Мај
  4

  Предмет: П4-1/22

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  04.05.2023, во 10:00
 • Мај
  4

  Предмет: П1-12/21

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  04.05.2023, во 12:00
 • Мај
  5

  Предмет: ВПП-21/20

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  05.05.2023, во 10:00
 • Мај
  5

  Предмет: ВПП-9/22

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  05.05.2023, во 12:00
 • Мај
  10

  Предмет: П1-22/22

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  10.05.2023, во 10:00
 • Мај
  11

  Предмет: П1-31/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  11.05.2023, во 10:00
 • Мај
  11

  Предмет: П1-2/23

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  11.05.2023, во 12:00
 • Мај
  18

  Предмет: П1-28/21

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  18.05.2023, во 10:00
 • Март
  27

  Предмет: П1-28/21

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  27.03.2024, во 10:30