Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  24

  Предмет: РО-4/21

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  24.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  24

  Предмет: РО-3/21

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  24.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  25

  Предмет: П2-15/21

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  25.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-25/21

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  25.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ВПП1-1/21

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  25.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-22/21

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  25.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  26

  Предмет: П1-29/21

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  26.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  26

  Предмет: РО-5/21

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  26.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  26

  Предмет: К-4/22

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  26.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  27

  Предмет: ВПП2-2/21

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  27.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  28

  Предмет: ВПП2-1/22

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  28.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: П1-15/21

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  28.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  28

  Предмет: П1-18/20

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  28.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  28

  Предмет: ВПП-21/20

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  28.01.2022, во 13:30
 • Јануари
  31

  Предмет: П4-18/21

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  31.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  31

  Предмет: ВПП1-2/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  31.01.2022, во 12:00
 • Февруари
  2

  Предмет: П2-33/21

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  02.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  2

  Предмет: К-170/21

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  02.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  2

  Предмет: К-178/21

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  02.02.2022, во 12:00
 • Февруари
  2

  Предмет: П2-20/21

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  02.02.2022, во 12:00
 • Февруари
  2

  Предмет: П2-2/22

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  02.02.2022, во 12:30
 • Февруари
  3

  Предмет: К-3/22

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  03.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  3

  Предмет: П5-1/21

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  03.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  3

  Предмет: К-2/22

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  03.02.2022, во 12:00
 • Февруари
  4

  Предмет: К-6/22

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  04.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  4

  Предмет: МАЛВП-5/21

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  04.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  4

  Предмет: П2-26/21

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  04.02.2022, во 12:00
 • Февруари
  7

  Предмет: П2-30/21

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  07.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  7

  Предмет: П1-31/21

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  07.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  8

  Предмет: П1-31/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  08.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  9

  Предмет: П2-37/21

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  09.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  9

  Предмет: П1-23/21

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  09.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-12/22

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  09.02.2022, во 12:00
 • Февруари
  9

  Предмет: П1-11/21

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  09.02.2022, во 12:00
 • Февруари
  10

  Предмет: П1-33/21

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  10.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  10

  Предмет: П2-27/21

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  10.02.2022, во 12:00
 • Февруари
  11

  Предмет: П4-14/21

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  11.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  15

  Предмет: П2-1/22

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  15.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  15

  Предмет: П1-26/21

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  15.02.2022, во 12:00
 • Февруари
  22

  Предмет: МАЛВП-15/21

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  22.02.2022, во 12:00
 • Февруари
  25

  Предмет: П1-25/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 1
  25.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  25

  Предмет: МАЛВП-16/21

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 1
  25.02.2022, во 10:30