Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Февруари
  19

  Предмет: П5-1/18

  Судија Илир Исени, Судница Судница 2
  19.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  19

  Предмет: П4-26/18

  Судија Илир Исени, Судница Судница 2
  19.02.2019, во 11:30
 • Февруари
  21

  Предмет: П4-32/18

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  21.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: П1-37/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 1
  21.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  22

  Предмет: П4-35/18

  Судија Илир Исени, Судница Судница 2
  22.02.2019, во 09:45
 • Февруари
  22

  Предмет: П1-1/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  22.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  22

  Предмет: РО-20/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 1
  22.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  22

  Предмет: П4-38/18

  Судија Илир Исени, Судница Судница 2
  22.02.2019, во 11:30
 • Февруари
  22

  Предмет: П4-1/19

  Судија Илир Исени, Судница Судница 2
  22.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  22

  Предмет: П4-27/18

  Судија Илир Исени, Судница Судница 2
  22.02.2019, во 12:30
 • Февруари
  25

  Предмет: П2-24/18

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  25.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  25

  Предмет: П4-8/18

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  25.02.2019, во 09:05
 • Февруари
  25

  Предмет: П1-43/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  25.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  25

  Предмет: П1-34/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 3
  25.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  25

  Предмет: П1-31/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 1
  25.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  26

  Предмет: П1-6/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  26.02.2019, во 09:45
 • Февруари
  26

  Предмет: П4-3/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  26.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: П1-15/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 1
  26.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  26

  Предмет: П1-39/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 1
  26.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  26

  Предмет: П1-23/18

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  26.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  27

  Предмет: П2-25/18

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  27.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  28

  Предмет: П4-11/17

  Судија Илир Исени, Судница Судница 2
  28.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  28

  Предмет: ОДС-1/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  28.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-19/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 1
  28.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  28

  Предмет: ОДС-2/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  28.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  28

  Предмет: П4-36/18

  Судија Илир Исени, Судница Судница 2
  28.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  28

  Предмет: П4-37/18

  Судија Илир Исени, Судница Судница 2
  28.02.2019, во 13:00
 • Март
  1

  Предмет: П1-4/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  01.03.2019, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: П1-5/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  04.03.2019, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: П1-33/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  04.03.2019, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: П1-28/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 1
  04.03.2019, во 12:00
 • Март
  5

  Предмет: П4-34/17

  Судија Илир Исени, Судница Судница 2
  05.03.2019, во 11:30
 • Март
  6

  Предмет: П1-55/15

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  06.03.2019, во 12:00
 • Март
  7

  Предмет: РО-1/19

  Судија Илир Исени, Судница Судница 2
  07.03.2019, во 11:30
 • Март
  11

  Предмет: П1-52/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 1
  11.03.2019, во 10:00
 • Март
  11

  Предмет: П1-31/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 1
  11.03.2019, во 10:30
 • Март
  11

  Предмет: П1-54/15

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  11.03.2019, во 12:00
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-9/19

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  12.03.2019, во 10:00
 • Март
  12

  Предмет: П1-27/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 1
  12.03.2019, во 10:30
 • Март
  12

  Предмет: К-26/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  12.03.2019, во 11:30
 • Март
  13

  Предмет: П1-8/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  13.03.2019, во 10:30
 • Март
  13

  Предмет: П1-55/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 1
  13.03.2019, во 12:00
 • Март
  15

  Предмет: П1-35/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 1
  15.03.2019, во 12:00
 • Март
  18

  Предмет: П1-29/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  18.03.2019, во 09:45
 • Март
  18

  Предмет: П1-47/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 1
  18.03.2019, во 10:00
 • Март
  18

  Предмет: П1-19/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 1
  18.03.2019, во 10:30
 • Март
  18

  Предмет: П1-36/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  18.03.2019, во 12:00
 • Март
  20

  Предмет: П1-48/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  20.03.2019, во 10:30
 • Март
  22

  Предмет: МАЛВП-3/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  22.03.2019, во 10:30
 • Март
  25

  Предмет: РО-23/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 3
  25.03.2019, во 10:30
 • Март
  28

  Предмет: П1-16/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 1
  28.03.2019, во 12:00
 • Април
  22

  Предмет: П1-14/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  22.04.2019, во 10:30