Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Ноември
  15

  Предмет: П1-31/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  15.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  15

  Предмет: П1-23/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Соба 3
  15.11.2018, во 12:30
 • Ноември
  16

  Предмет: ВПП1-1/18

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  16.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  16

  Предмет: ВПП-24/18

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  16.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  16

  Предмет: К-42/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  16.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  16

  Предмет: К-26/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  16.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  16

  Предмет: П4-31/18

  Судија Илир Исени, Судница Судница 2
  16.11.2018, во 14:30
 • Ноември
  19

  Предмет: П2-5/18

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  19.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-10/18

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: П1-16/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  19.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  19

  Предмет: П1-25/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Соба 3
  19.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  20

  Предмет: К-58/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: П1-19/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Соба 3
  20.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  23

  Предмет: П1-52/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  23.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  23

  Предмет: П1-49/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  23.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  23

  Предмет: П1-55/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  23.11.2018, во 12:30
 • Ноември
  26

  Предмет: П2-20/18

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  26.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  26

  Предмет: ВПП-63/17

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  26.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  26

  Предмет: П1-38/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  26.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  26

  Предмет: П1-28/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  26.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  26

  Предмет: ПИ-3/18

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  26.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  26

  Предмет: ПИ-4/18

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  26.11.2018, во 12:05
 • Ноември
  27

  Предмет: П4-24/18

  Судија Илир Исени, Судница Судница 2
  27.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: П4-26/18

  Судија Илир Исени, Судница Судница 2
  29.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: П4-27/18

  Судија Илир Исени, Судница Судница 2
  29.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: П4-34/17

  Судија Илир Исени, Судница Судница 2
  29.11.2018, во 11:30
 • Ноември
  30

  Предмет: П4-29/18

  Судија Илир Исени, Судница Судница 2
  30.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: П1-40/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  30.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: П2-9/18

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  30.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: П1-41/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  30.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: П4-30/18

  Судија Илир Исени, Судница Судница 2
  30.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  30

  Предмет: П4-18/18

  Судија Илир Исени, Судница Судница 2
  30.11.2018, во 12:30
 • Ноември
  30

  Предмет: П4-28/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  30.11.2018, во 13:00
 • Декември
  3

  Предмет: РО-1/18

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  03.12.2018, во 10:00
 • Декември
  4

  Предмет: К-52/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  04.12.2018, во 10:30
 • Декември
  4

  Предмет: К-51/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  04.12.2018, во 12:00
 • Декември
  5

  Предмет: П4-8/18

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  05.12.2018, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: П1-28/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  05.12.2018, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: П1-38/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  05.12.2018, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: К-50/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  05.12.2018, во 12:30
 • Декември
  6

  Предмет: П1-31/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  06.12.2018, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: П1-24/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  06.12.2018, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-35/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  06.12.2018, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: П1-35/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  06.12.2018, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: П4-20/18

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  07.12.2018, во 12:00
 • Декември
  10

  Предмет: П1-27/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  10.12.2018, во 12:00
 • Декември
  11

  Предмет: П4-11/17

  Судија Илир Исени, Судница Судница 2
  11.12.2018, во 09:00
 • Декември
  24

  Предмет: П1-14/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  24.12.2018, во 10:30
 • Декември
  27

  Предмет: П1-43/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  27.12.2018, во 10:30
 • Јануари
  24

  Предмет: П4-25/18

  Судија Илир Исени, Судница Судница 2
  24.01.2019, во 12:00