Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Март
  19

  Предмет: П1-6/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  19.03.2018, во 13:00
 • Март
  20

  Предмет: П1-8/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Соба 3
  20.03.2018, во 09:00
 • Март
  20

  Предмет: П4-37/17

  Судија Илир Исени, Судница Судница 2
  20.03.2018, во 10:00
 • Март
  20

  Предмет: К-59/17

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  20.03.2018, во 12:00
 • Март
  20

  Предмет: П4-11/18

  Судија Илир Исени, Судница Судница 2
  20.03.2018, во 13:30
 • Март
  21

  Предмет: П1-31/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  21.03.2018, во 10:00
 • Март
  21

  Предмет: П1-56/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  21.03.2018, во 10:30
 • Март
  22

  Предмет: РО-1/18

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  22.03.2018, во 10:00
 • Март
  22

  Предмет: П4-11/17

  Судија Илир Исени, Судница Судница 2
  22.03.2018, во 10:00
 • Март
  22

  Предмет: П2-4/18

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  22.03.2018, во 11:30
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-О-19/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  23.03.2018, во 09:30
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-С-52/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  23.03.2018, во 09:30
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-С-53/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  23.03.2018, во 09:35
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-С-24/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  23.03.2018, во 09:40
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-С-55/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  23.03.2018, во 09:40
 • Март
  23

  Предмет: П4-9/18

  Судија Илир Исени, Судница Судница 2
  23.03.2018, во 09:45
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-С-54/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  23.03.2018, во 09:45
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-С-56/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  23.03.2018, во 09:50
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-С-57/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  23.03.2018, во 09:55
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-С-67/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  23.03.2018, во 10:00
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-С-58/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  23.03.2018, во 10:00
 • Март
  23

  Предмет: ПЛ1-П-1/18

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  23.03.2018, во 10:00
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-С-68/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  23.03.2018, во 10:00
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-Ј-2/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  23.03.2018, во 10:00
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-Ј-4/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  23.03.2018, во 10:00
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-О-11/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  23.03.2018, во 10:05
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-С-59/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  23.03.2018, во 10:05
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-С-60/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  23.03.2018, во 10:10
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-С-61/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  23.03.2018, во 10:10
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-С-62/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  23.03.2018, во 10:20
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-С-16/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  23.03.2018, во 10:30
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-О-25/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  23.03.2018, во 10:30
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-С-63/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  23.03.2018, во 10:30
 • Март
  23

  Предмет: П4-50/17

  Судија Илир Исени, Судница Судница 2
  23.03.2018, во 10:30
 • Март
  23

  Предмет: П3-1/17

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  23.03.2018, во 10:30
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-О-15/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  23.03.2018, во 10:35
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-С-64/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  23.03.2018, во 10:35
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-О-26/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  23.03.2018, во 10:35
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-С-65/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  23.03.2018, во 10:40
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-С-66/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  23.03.2018, во 10:45
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-О-28/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  23.03.2018, во 11:00
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-О-22/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  23.03.2018, во 11:00
 • Март
  23

  Предмет: П3-2/16

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  23.03.2018, во 11:30
 • Март
  23

  Предмет: П4-13/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  23.03.2018, во 12:00
 • Март
  23

  Предмет: П4-40/17

  Судија Илир Исени, Судница Судница 2
  23.03.2018, во 12:30
 • Март
  26

  Предмет: П1-12/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  26.03.2018, во 10:30
 • Март
  26

  Предмет: П1-9/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  26.03.2018, во 12:30
 • Март
  26

  Предмет: П1-19/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  26.03.2018, во 13:00
 • Март
  26

  Предмет: П1-19/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  26.03.2018, во 13:00
 • Март
  27

  Предмет: К-9/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  27.03.2018, во 09:30
 • Март
  27

  Предмет: П4-19/17

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  27.03.2018, во 10:00
 • Март
  27

  Предмет: П4-33/16

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  27.03.2018, во 10:30
 • Март
  27

  Предмет: П2-3/18

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  27.03.2018, во 10:30
 • Март
  28

  Предмет: П1-50/16

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  28.03.2018, во 10:30
 • Март
  28

  Предмет: П1-21/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  28.03.2018, во 12:00
 • Март
  29

  Предмет: П4-10/18

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  29.03.2018, во 10:00
 • Март
  29

  Предмет: П4-10/18

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  29.03.2018, во 10:00
 • Март
  29

  Предмет: К-18/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  29.03.2018, во 10:00
 • Март
  29

  Предмет: П1-43/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  29.03.2018, во 10:30
 • Април
  4

  Предмет: К-13/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  04.04.2018, во 10:00
 • Април
  4

  Предмет: ВПП-63/17

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  04.04.2018, во 12:00
 • Април
  10

  Предмет: К-42/17

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  10.04.2018, во 12:00
 • Април
  11

  Предмет: П2-30/17

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  11.04.2018, во 10:00
 • Април
  11

  Предмет: П2-33/17

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  11.04.2018, во 10:30
 • Април
  12

  Предмет: П4-7/18

  Судија Илир Исени, Судница Соба 4
  12.04.2018, во 10:00
 • Април
  12

  Предмет: П1-51/16

  Судија Илир Исени, Судница Судница 2
  12.04.2018, во 11:30
 • Април
  13

  Предмет: ВПП1-3/17

  Судија Илир Исени, Судница Судница 2
  13.04.2018, во 09:30
 • Април
  13

  Предмет: П1-3/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  13.04.2018, во 10:00
 • Април
  13

  Предмет: РО-4/18

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  13.04.2018, во 10:00
 • Април
  13

  Предмет: П1-2/18

  Судија Илир Исени, Судница Судница 2
  13.04.2018, во 10:30
 • Април
  13

  Предмет: РО-2/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  13.04.2018, во 10:30
 • Април
  13

  Предмет: РО-5/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  13.04.2018, во 10:45
 • Април
  13

  Предмет: РО-3/18

  Судија Илир Исени, Судница Судница 2
  13.04.2018, во 11:30
 • Април
  13

  Предмет: П4-26/17

  Судија Илир Исени, Судница Судница 2
  13.04.2018, во 12:30
 • Април
  13

  Предмет: П4-24/17

  Судија Илир Исени, Судница Судница 2
  13.04.2018, во 13:30
 • Април
  16

  Предмет: ВПП1-2/17

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  16.04.2018, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: П1-7/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  16.04.2018, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: П1-22/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  19.04.2018, во 12:00
 • Април
  20

  Предмет: П1-51/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  20.04.2018, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: П4-13/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  20.04.2018, во 12:00
 • Април
  24

  Предмет: П4-34/17

  Судија Илир Исени, Судница Судница 2
  24.04.2018, во 10:00