Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  20

  Предмет: К-54/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  20.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П2-20/17

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  21.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: П2-11/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  21.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  21

  Предмет: К-26/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  21.01.2020, во 11:30
 • Јануари
  21

  Предмет: МАЛВП-23/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  21.01.2020, во 12:00
 • Јануари
  22

  Предмет: П1-19/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  22.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  23

  Предмет: П1-13/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  23.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  23

  Предмет: ВПП-26/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  23.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  23

  Предмет: П4-16/19

  Судија Илир Исени, Судница Судница 2
  23.01.2020, во 11:30
 • Јануари
  23

  Предмет: К-3/20

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  23.01.2020, во 12:00
 • Јануари
  23

  Предмет: РО-6/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  23.01.2020, во 12:00
 • Јануари
  23

  Предмет: РО-11/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  23.01.2020, во 12:30
 • Јануари
  24

  Предмет: ППОВ-2/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  24.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  24

  Предмет: П1-33/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  24.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-4/20

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  24.01.2020, во 12:00
 • Јануари
  24

  Предмет: П1-29/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  24.01.2020, во 12:00
 • Јануари
  27

  Предмет: П2-20/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  27.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  27

  Предмет: П2-27/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  27.01.2020, во 09:05
 • Јануари
  27

  Предмет: МАЛВП-11/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  27.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: МАЛВП-11/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  27.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: П1-18/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  27.01.2020, во 12:00
 • Јануари
  28

  Предмет: П1-17/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  28.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: П1-37/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  28.01.2020, во 12:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ВПП2-1/20

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  28.01.2020, во 12:30
 • Јануари
  28

  Предмет: ВПП2-1/20

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  28.01.2020, во 12:30
 • Јануари
  29

  Предмет: МАЛВП-16/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  29.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  29

  Предмет: П3-2/18

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  29.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  29

  Предмет: МАЛВП-22/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  29.01.2020, во 12:00
 • Јануари
  29

  Предмет: РО-7/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  29.01.2020, во 12:30
 • Јануари
  29

  Предмет: РО-10/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  29.01.2020, во 13:00
 • Јануари
  30

  Предмет: П2-3/20

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  30.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  30

  Предмет: П1-29/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  30.01.2020, во 12:00
 • Јануари
  30

  Предмет: МАЛВП-6/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  30.01.2020, во 12:30
 • Јануари
  31

  Предмет: ВПП2-2/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  31.01.2020, во 09:30
 • Февруари
  3

  Предмет: МАЛВП-15/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  03.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  3

  Предмет: П1-38/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  03.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  3

  Предмет: РО-3/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  03.02.2020, во 12:30
 • Февруари
  4

  Предмет: П2-24/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  04.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  5

  Предмет: П1-20/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  05.02.2020, во 12:00
 • Февруари
  6

  Предмет: МАЛВП-25/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  06.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  6

  Предмет: РО-8/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  06.02.2020, во 12:00
 • Февруари
  7

  Предмет: П1-11/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  07.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  7

  Предмет: МАЛВП-5/20

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  07.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  10

  Предмет: П1-10/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 1
  10.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  11

  Предмет: П1-15/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  11.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  11

  Предмет: П2-32/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  11.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  11

  Предмет: П1-42/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  11.02.2020, во 12:00
 • Февруари
  18

  Предмет: П1-8/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  18.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  18

  Предмет: П1-31/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  18.02.2020, во 12:00
 • Февруари
  19

  Предмет: П1-43/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  19.02.2020, во 12:00
 • Февруари
  20

  Предмет: ВПП1-1/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 1
  20.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  20

  Предмет: П1-24/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  20.02.2020, во 12:00
 • Февруари
  24

  Предмет: П1-33/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  24.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  24

  Предмет: П1-33/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 1
  24.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  25

  Предмет: П1-47/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  25.02.2020, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: П1-25/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  05.03.2020, во 10:00
 • Март
  13

  Предмет: П4-12/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  13.03.2020, во 10:30
 • Март
  19

  Предмет: П4-34/17

  Судија Илир Исени, Судница Судница 2
  19.03.2020, во 11:30
 • Март
  23

  Предмет: П1-31/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  23.03.2020, во 12:00
 • Септември
  15

  Предмет: К-26/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  15.09.2020, во 11:30
 • Декември
  21

  Предмет: К-21/19

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  21.12.2020, во 11:30