Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Септември
  17

  Предмет: П1-4/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  17.09.2019, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВП-6/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  17.09.2019, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: К-26/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  17.09.2019, во 11:30
 • Септември
  17

  Предмет: П1-35/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  17.09.2019, во 12:00
 • Септември
  18

  Предмет: П1-28/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  18.09.2019, во 10:00
 • Септември
  18

  Предмет: РО-5/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  18.09.2019, во 10:00
 • Септември
  19

  Предмет: П2-16/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  19.09.2019, во 10:00
 • Септември
  19

  Предмет: ОДС-2/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  19.09.2019, во 12:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-25/19

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  20.09.2019, во 12:00
 • Септември
  23

  Предмет: П1-15/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  23.09.2019, во 10:30
 • Септември
  23

  Предмет: П1-42/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  23.09.2019, во 12:00
 • Септември
  24

  Предмет: П1-43/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  24.09.2019, во 12:00
 • Септември
  25

  Предмет: П1-31/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  25.09.2019, во 10:30
 • Септември
  25

  Предмет: П1-7/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  25.09.2019, во 12:30
 • Септември
  26

  Предмет: ППОВ-2/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  26.09.2019, во 10:00
 • Септември
  26

  Предмет: П4-34/17

  Судија Илир Исени, Судница Судница 2
  26.09.2019, во 12:00
 • Септември
  27

  Предмет: ВПП-10/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  27.09.2019, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: П1-1/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  27.09.2019, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: МАЛВП-5/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  27.09.2019, во 10:30
 • Септември
  27

  Предмет: П1-18/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  27.09.2019, во 12:00
 • Септември
  27

  Предмет: П1-15/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  27.09.2019, во 12:30
 • Септември
  30

  Предмет: П2-29/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  30.09.2019, во 09:30
 • Септември
  30

  Предмет: П2-28/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  30.09.2019, во 09:45
 • Септември
  30

  Предмет: П2-24/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  30.09.2019, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: П1-10/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  30.09.2019, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-8/19

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  30.09.2019, во 12:00
 • Октомври
  1

  Предмет: П1-29/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  01.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  1

  Предмет: П1-8/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  01.10.2019, во 12:30
 • Октомври
  2

  Предмет: П2-13/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  02.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  2

  Предмет: П2-23/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  02.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  2

  Предмет: П1-19/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  02.10.2019, во 10:15
 • Октомври
  3

  Предмет: П1-9/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  03.10.2019, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: П1-20/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  03.10.2019, во 12:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПЛ1-П-1/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  04.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ВПП1-2/18

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  04.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: П1-11/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  04.10.2019, во 12:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-36/19

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  07.10.2019, во 12:00
 • Октомври
  9

  Предмет: П3-2/18

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  09.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  9

  Предмет: РО-5/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  09.10.2019, во 10:30
 • Октомври
  10

  Предмет: П1-38/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  10.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  14

  Предмет: П1-16/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  14.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  15

  Предмет: П1-31/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  15.10.2019, во 12:00
 • Октомври
  17

  Предмет: П1-46/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  17.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  17

  Предмет: П1-55/15

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  17.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: П4-9/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  28.10.2019, во 12:00
 • Октомври
  30

  Предмет: П1-37/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 1
  30.10.2019, во 12:00