Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Април
  19

  Предмет: ВПП-21/20

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  19.04.2024, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: П1-29/23

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  19.04.2024, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-14/23

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  19.04.2024, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: К-23/24

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  19.04.2024, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-7/24

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  19.04.2024, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-10/23

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  19.04.2024, во 11:00
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-5/23

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  19.04.2024, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: П2-10/24

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  19.04.2024, во 12:30
 • Април
  19

  Предмет: П1-34/23

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  19.04.2024, во 13:00
 • Април
  22

  Предмет: МАЛВП-4/24

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  22.04.2024, во 09:30
 • Април
  22

  Предмет: П2-7/24

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  22.04.2024, во 10:00
 • Април
  22

  Предмет: П4-2/24

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  22.04.2024, во 10:00
 • Април
  22

  Предмет: П4-4/24

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  22.04.2024, во 10:30
 • Април
  22

  Предмет: П1-11/23

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  22.04.2024, во 12:00
 • Април
  22

  Предмет: П2-3/24

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  22.04.2024, во 12:30
 • Април
  23

  Предмет: ВПП-1/24

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  23.04.2024, во 10:00
 • Април
  23

  Предмет: ВПП1-1/24

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  23.04.2024, во 12:00
 • Април
  25

  Предмет: П1-3/24

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  25.04.2024, во 10:00
 • Април
  25

  Предмет: П4-1/22

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  25.04.2024, во 10:30
 • Април
  25

  Предмет: К-30/24

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  25.04.2024, во 12:00
 • Април
  26

  Предмет: П4-15/23

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  26.04.2024, во 08:30
 • Април
  26

  Предмет: МАЛВП-12/23

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  26.04.2024, во 09:00
 • Април
  26

  Предмет: П1-2/23

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  26.04.2024, во 10:00
 • Април
  26

  Предмет: П2-5/24

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  26.04.2024, во 10:00
 • Април
  26

  Предмет: ПЛ1-П-2/23

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  26.04.2024, во 10:30
 • Април
  26

  Предмет: ВПП1-7/23

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  26.04.2024, во 12:30
 • Април
  29

  Предмет: П1-18/21

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 08:30
 • Април
  29

  Предмет: МАЛВП-1/24

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  29.04.2024, во 10:00
 • Април
  29

  Предмет: ПЛ1-П-1/24

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 10:00
 • Април
  30

  Предмет: П1-28/21

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  30.04.2024, во 08:30
 • Април
  30

  Предмет: П4-17/23

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  30.04.2024, во 10:00
 • Мај
  9

  Предмет: П1-2/24

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  09.05.2024, во 10:00
 • Мај
  9

  Предмет: П1-15/22

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  09.05.2024, во 12:00
 • Мај
  10

  Предмет: ВПП1-3/23

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  10.05.2024, во 09:30
 • Мај
  10

  Предмет: МАЛВП-2/24

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  10.05.2024, во 10:00
 • Мај
  10

  Предмет: ВПП1-8/23

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  10.05.2024, во 12:30
 • Мај
  10

  Предмет: ВПП1-2/23

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  10.05.2024, во 12:30
 • Мај
  13

  Предмет: П2-6/24

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  13.05.2024, во 09:30
 • Мај
  13

  Предмет: ПЛ1-П-3/24

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  13.05.2024, во 10:30
 • Мај
  14

  Предмет: П1-31/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  14.05.2024, во 10:00
 • Мај
  15

  Предмет: П4-5/24

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  15.05.2024, во 10:00
 • Мај
  15

  Предмет: П4-3/24

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  15.05.2024, во 10:30
 • Мај
  16

  Предмет: П4-16/23

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  16.05.2024, во 09:30
 • Мај
  16

  Предмет: П4-18/23

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  16.05.2024, во 09:30
 • Мај
  16

  Предмет: К-11/24

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  16.05.2024, во 12:00
 • Мај
  17

  Предмет: МАЛВП-3/24

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  17.05.2024, во 10:00
 • Мај
  17

  Предмет: МАЛВП-5/24

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  17.05.2024, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: П1-38/23

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  20.05.2024, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: П1-4/24

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  20.05.2024, во 10:00
 • Мај
  21

  Предмет: К-22/23

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  21.05.2024, во 10:00
 • Мај
  21

  Предмет: П1-35/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  21.05.2024, во 10:30
 • Мај
  22

  Предмет: П1-1/24

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  22.05.2024, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ВПП1-8/23

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  22.05.2024, во 12:00
 • Јуни
  11

  Предмет: П4-2/23

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  11.06.2024, во 10:00
 • Октомври
  9

  Предмет: П1-31/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  09.10.2025, во 10:00