Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Август
  15

  Предмет: ПРК-О-60/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  15.08.2018, во 11:00
 • Август
  15

  Предмет: ПРК-О-61/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  15.08.2018, во 11:00
 • Август
  16

  Предмет: П2-29/17

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  16.08.2018, во 10:00
 • Август
  16

  Предмет: П1-50/16

  Судија Дамјан Илоски, Судница Соба 3
  16.08.2018, во 10:00
 • Август
  17

  Предмет: П1-52/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  17.08.2018, во 10:30
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-Ј-11/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  31.08.2018, во 09:00
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-Ј-12/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  31.08.2018, во 09:00
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-116/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  31.08.2018, во 09:10
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-117/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  31.08.2018, во 09:15
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-118/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  31.08.2018, во 09:20
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-О-56/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  31.08.2018, во 09:30
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-112/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  31.08.2018, во 09:30
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-Ј-13/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  31.08.2018, во 09:30
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-119/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  31.08.2018, во 09:30
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-О-64/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  31.08.2018, во 09:30
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-120/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  31.08.2018, во 09:35
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-О-57/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  31.08.2018, во 09:40
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-О-65/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  31.08.2018, во 09:40
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-110/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  31.08.2018, во 09:40
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-О-66/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  31.08.2018, во 09:45
 • Август
  31

  Предмет: П1-16/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  31.08.2018, во 10:00
 • Август
  31

  Предмет: ВПП1-2/17

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  31.08.2018, во 10:00
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-121/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  31.08.2018, во 10:00
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-122/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  31.08.2018, во 10:10
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-О-54/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  31.08.2018, во 10:10
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-О-55/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  31.08.2018, во 10:15
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-123/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  31.08.2018, во 10:15
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-О-51/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  31.08.2018, во 10:20
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-129/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  31.08.2018, во 10:20
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-О-50/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  31.08.2018, во 10:20
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-131/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  31.08.2018, во 10:25
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-О-49/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  31.08.2018, во 10:25
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-132/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  31.08.2018, во 10:30
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-О-52/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  31.08.2018, во 10:30
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-133/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  31.08.2018, во 10:30
 • Август
  31

  Предмет: П1-56/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  31.08.2018, во 10:30
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-127/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  31.08.2018, во 10:35
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-О-53/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  31.08.2018, во 10:40
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-134/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  31.08.2018, во 10:40
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-124/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  31.08.2018, во 10:40
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-128/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  31.08.2018, во 10:40
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-126/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  31.08.2018, во 10:45
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-О-48/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  31.08.2018, во 10:50
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-О-59/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  31.08.2018, во 11:00
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-О-62/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  31.08.2018, во 11:00
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-О-58/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  31.08.2018, во 11:00
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-О-63/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  31.08.2018, во 11:00
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-88/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  31.08.2018, во 12:00
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-90/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  31.08.2018, во 12:00
 • Септември
  3

  Предмет: П2-32/17

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  03.09.2018, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: П2-10/18

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  03.09.2018, во 10:30
 • Септември
  3

  Предмет: П2-36/17

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  03.09.2018, во 12:00
 • Септември
  4

  Предмет: П4-21/18

  Судија Илир Исени, Судница Судница 2
  04.09.2018, во 09:30
 • Септември
  4

  Предмет: П4-19/18

  Судија Илир Исени, Судница Судница 2
  04.09.2018, во 10:30
 • Септември
  4

  Предмет: П4-14/18

  Судија Илир Исени, Судница Судница 2
  04.09.2018, во 11:30
 • Септември
  4

  Предмет: К-42/17

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  04.09.2018, во 12:00
 • Септември
  4

  Предмет: РО-3/18

  Судија Илир Исени, Судница Судница 2
  04.09.2018, во 12:30
 • Септември
  4

  Предмет: П4-23/18

  Судија Илир Исени, Судница Судница 2
  04.09.2018, во 13:30
 • Септември
  5

  Предмет: К-25/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  05.09.2018, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: РО-1/18

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  05.09.2018, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: П2-11/18

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  05.09.2018, во 10:30
 • Септември
  6

  Предмет: П4-37/17

  Судија Илир Исени, Судница Судница 2
  06.09.2018, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: П4-11/17

  Судија Илир Исени, Судница Судница 2
  06.09.2018, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: П1-7/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  06.09.2018, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: П1-48/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  06.09.2018, во 10:30
 • Септември
  6

  Предмет: К-29/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  06.09.2018, во 12:00
 • Септември
  6

  Предмет: К-29/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  06.09.2018, во 13:00
 • Септември
  7

  Предмет: РО-15/18

  Судија Илир Исени, Судница Судница 2
  07.09.2018, во 09:45
 • Септември
  7

  Предмет: ПЛ1-П-3/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  07.09.2018, во 10:00
 • Септември
  7

  Предмет: РО-16/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  07.09.2018, во 10:30
 • Септември
  7

  Предмет: П4-8/18

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  07.09.2018, во 10:30
 • Септември
  7

  Предмет: П4-9/18

  Судија Илир Исени, Судница Судница 2
  07.09.2018, во 10:30
 • Септември
  7

  Предмет: РО-4/18

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  07.09.2018, во 11:30
 • Септември
  7

  Предмет: РО-4/18

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  07.09.2018, во 11:30
 • Септември
  7

  Предмет: П1-17/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  07.09.2018, во 12:00
 • Септември
  10

  Предмет: П2-33/17

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  10.09.2018, во 09:00
 • Септември
  10

  Предмет: П1-52/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  10.09.2018, во 10:30
 • Септември
  10

  Предмет: П2-4/18

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  10.09.2018, во 11:30
 • Септември
  10

  Предмет: П1-22/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  10.09.2018, во 12:00
 • Септември
  10

  Предмет: П1-54/15

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  10.09.2018, во 13:00
 • Септември
  11

  Предмет: П1-13/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  11.09.2018, во 10:30
 • Септември
  11

  Предмет: К-26/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  11.09.2018, во 12:00
 • Септември
  11

  Предмет: П1-25/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Соба 3
  11.09.2018, во 12:00
 • Септември
  12

  Предмет: П2-30/17

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  12.09.2018, во 09:00
 • Септември
  12

  Предмет: П2-3/18

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  12.09.2018, во 09:00
 • Септември
  12

  Предмет: РО-10/18

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  12.09.2018, во 10:00
 • Септември
  12

  Предмет: П1-29/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  12.09.2018, во 10:30
 • Септември
  12

  Предмет: РО-13/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  12.09.2018, во 12:15
 • Септември
  13

  Предмет: П1-43/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Соба 2
  13.09.2018, во 10:30
 • Септември
  14

  Предмет: П4-34/17

  Судија Илир Исени, Судница Судница 2
  14.09.2018, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: П2-5/18

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  17.09.2018, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: РО-2/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  17.09.2018, во 10:30
 • Септември
  17

  Предмет: РО-5/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  17.09.2018, во 10:45
 • Септември
  18

  Предмет: П1-31/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  18.09.2018, во 10:30