Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Декември
  10

  Предмет: ВПП2-2/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  10.12.2019, во 09:00
 • Декември
  10

  Предмет: П2-37/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  10.12.2019, во 10:00
 • Декември
  10

  Предмет: П1-33/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  10.12.2019, во 10:00
 • Декември
  10

  Предмет: П4-14/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  10.12.2019, во 10:30
 • Декември
  10

  Предмет: РО-6/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  10.12.2019, во 12:00
 • Декември
  10

  Предмет: К-56/19

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  10.12.2019, во 12:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-61/19

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  11.12.2019, во 12:00
 • Декември
  12

  Предмет: П2-28/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  12.12.2019, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: П1-19/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  12.12.2019, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: К-57/19

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  12.12.2019, во 12:00
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-6/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  12.12.2019, во 12:30
 • Декември
  13

  Предмет: П2-20/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  13.12.2019, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-54/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Соба 5
  13.12.2019, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: П1-26/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  13.12.2019, во 12:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-59/19

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  13.12.2019, во 12:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПЛ1-П-4/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  13.12.2019, во 12:30
 • Декември
  16

  Предмет: П1-17/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  16.12.2019, во 10:00
 • Декември
  16

  Предмет: П2-27/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  16.12.2019, во 10:00
 • Декември
  16

  Предмет: П1-18/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  16.12.2019, во 12:00
 • Декември
  17

  Предмет: ВПП1-2/18

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  17.12.2019, во 09:00
 • Декември
  17

  Предмет: П1-11/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  17.12.2019, во 10:00
 • Декември
  17

  Предмет: МАЛВП-16/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  17.12.2019, во 10:00
 • Декември
  17

  Предмет: МАЛВП-22/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  17.12.2019, во 10:30
 • Декември
  17

  Предмет: К-26/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  17.12.2019, во 11:30
 • Декември
  17

  Предмет: П3-2/18

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  17.12.2019, во 12:30
 • Декември
  17

  Предмет: П1-28/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  17.12.2019, во 12:30
 • Декември
  18

  Предмет: МАЛВП-11/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  18.12.2019, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: ОДС-2/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  18.12.2019, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: П1-25/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  18.12.2019, во 10:00
 • Декември
  18

  Предмет: К-57/19

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  18.12.2019, во 12:00
 • Декември
  18

  Предмет: РО-10/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  18.12.2019, во 12:30
 • Декември
  19

  Предмет: П1-55/15

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  19.12.2019, во 10:00
 • Декември
  19

  Предмет: П4-34/17

  Судија Илир Исени, Судница Судница 2
  19.12.2019, во 11:00
 • Декември
  20

  Предмет: П1-15/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  20.12.2019, во 09:30
 • Декември
  20

  Предмет: П1-42/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  20.12.2019, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: П1-42/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  20.12.2019, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: К-20/19

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  20.12.2019, во 12:00
 • Декември
  20

  Предмет: К-63/19

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  20.12.2019, во 12:00
 • Декември
  20

  Предмет: П1-20/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  20.12.2019, во 12:00
 • Декември
  23

  Предмет: П1-15/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 1
  23.12.2019, во 10:00
 • Декември
  23

  Предмет: РО-8/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  23.12.2019, во 12:00
 • Декември
  23

  Предмет: П2-30/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  23.12.2019, во 12:30
 • Декември
  24

  Предмет: П2-25/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  24.12.2019, во 09:00
 • Декември
  24

  Предмет: П1-29/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  24.12.2019, во 10:00
 • Декември
  24

  Предмет: К-64/19

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  24.12.2019, во 10:00
 • Декември
  24

  Предмет: РО-7/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  24.12.2019, во 10:00
 • Декември
  24

  Предмет: П1-47/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  24.12.2019, во 10:30
 • Декември
  24

  Предмет: П1-8/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  24.12.2019, во 12:00
 • Декември
  25

  Предмет: П2-33/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  25.12.2019, во 09:30
 • Декември
  25

  Предмет: П4-13/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  25.12.2019, во 10:00
 • Декември
  25

  Предмет: П1-12/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  25.12.2019, во 12:00
 • Декември
  25

  Предмет: П4-12/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  25.12.2019, во 13:00
 • Декември
  26

  Предмет: П1-31/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  26.12.2019, во 10:00
 • Декември
  26

  Предмет: П1-16/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  26.12.2019, во 10:00
 • Декември
  26

  Предмет: П1-43/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  26.12.2019, во 12:00
 • Декември
  27

  Предмет: МАЛВП-15/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  27.12.2019, во 09:30
 • Декември
  27

  Предмет: П1-10/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  27.12.2019, во 10:00
 • Декември
  27

  Предмет: П1-4/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  27.12.2019, во 12:00
 • Декември
  27

  Предмет: МАЛВП-4/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  27.12.2019, во 13:00
 • Декември
  27

  Предмет: РО-3/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  27.12.2019, во 13:00
 • Јануари
  10

  Предмет: П1-46/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  10.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  16

  Предмет: П1-24/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  16.01.2020, во 12:00
 • Јануари
  17

  Предмет: П1-31/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  17.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: ВПП1-1/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  17.01.2020, во 12:00
 • Јануари
  23

  Предмет: П1-13/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  23.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  23

  Предмет: П4-16/19

  Судија Илир Исени, Судница Судница 2
  23.01.2020, во 11:30
 • Јануари
  24

  Предмет: П1-29/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  24.01.2020, во 12:00
 • Јануари
  28

  Предмет: П1-37/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  28.01.2020, во 12:00
 • Февруари
  3

  Предмет: П1-38/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  03.02.2020, во 10:30
 • Септември
  15

  Предмет: К-26/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  15.09.2020, во 11:30