Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Ноември
  20

  Предмет: К-44/19

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  20.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: П4-10/19

  Судија Илир Исени, Судница Судница 2
  20.11.2019, во 14:30
 • Ноември
  21

  Предмет: П1-15/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  21.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  25

  Предмет: П1-38/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  25.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  25

  Предмет: П1-28/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  25.11.2019, во 11:00
 • Ноември
  25

  Предмет: К-40/19

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  25.11.2019, во 12:00
 • Ноември
  25

  Предмет: П1-24/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  25.11.2019, во 12:30
 • Ноември
  26

  Предмет: П1-46/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  26.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  26

  Предмет: МАЛВП-18/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  26.11.2019, во 12:00
 • Ноември
  26

  Предмет: МАЛВП-19/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  26.11.2019, во 12:30
 • Ноември
  27

  Предмет: К-46/19

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  27.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  27

  Предмет: К-46/19

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  27.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  28

  Предмет: К-49/19

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  28.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  28

  Предмет: П4-9/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  28.11.2019, во 12:00
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-10/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  28.11.2019, во 12:30
 • Ноември
  29

  Предмет: П1-29/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  29.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: П1-20/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  29.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  29

  Предмет: МАЛВП-4/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  29.11.2019, во 12:00
 • Декември
  2

  Предмет: ВПП1-1/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  02.12.2019, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: П1-37/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  03.12.2019, во 12:00
 • Декември
  3

  Предмет: К-53/19

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  03.12.2019, во 12:00
 • Декември
  5

  Предмет: П1-13/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  05.12.2019, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: К-55/19

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  05.12.2019, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-6/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  05.12.2019, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: П1-31/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  05.12.2019, во 12:00
 • Декември
  10

  Предмет: П1-33/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  10.12.2019, во 10:00
 • Декември
  10

  Предмет: П2-37/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  10.12.2019, во 10:00
 • Декември
  10

  Предмет: П4-14/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  10.12.2019, во 10:30
 • Декември
  10

  Предмет: РО-6/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  10.12.2019, во 12:00
 • Декември
  10

  Предмет: К-56/19

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  10.12.2019, во 12:00
 • Декември
  12

  Предмет: П2-28/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  12.12.2019, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: П1-19/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  12.12.2019, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-6/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  12.12.2019, во 12:30
 • Декември
  13

  Предмет: П2-20/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  13.12.2019, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-54/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Соба 5
  13.12.2019, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: П1-26/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  13.12.2019, во 12:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПЛ1-П-4/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  13.12.2019, во 12:30
 • Декември
  16

  Предмет: П2-27/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  16.12.2019, во 10:00
 • Декември
  16

  Предмет: П1-18/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  16.12.2019, во 12:00
 • Декември
  17

  Предмет: П1-11/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  17.12.2019, во 10:00
 • Декември
  17

  Предмет: П3-2/18

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  17.12.2019, во 12:30
 • Декември
  18

  Предмет: ОДС-2/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  18.12.2019, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: П1-25/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  18.12.2019, во 10:00
 • Декември
  19

  Предмет: П1-55/15

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  19.12.2019, во 10:00
 • Декември
  19

  Предмет: П4-34/17

  Судија Илир Исени, Судница Судница 2
  19.12.2019, во 11:00
 • Декември
  23

  Предмет: РО-8/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  23.12.2019, во 12:00
 • Декември
  23

  Предмет: П2-30/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  23.12.2019, во 12:30
 • Декември
  24

  Предмет: РО-7/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  24.12.2019, во 10:00
 • Декември
  24

  Предмет: П1-29/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  24.12.2019, во 10:00
 • Декември
  24

  Предмет: П1-47/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  24.12.2019, во 10:30
 • Декември
  24

  Предмет: П1-8/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  24.12.2019, во 12:00
 • Декември
  26

  Предмет: П1-31/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  26.12.2019, во 10:00
 • Декември
  26

  Предмет: П1-16/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  26.12.2019, во 10:00
 • Декември
  26

  Предмет: П1-43/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  26.12.2019, во 12:00
 • Декември
  27

  Предмет: МАЛВП-15/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  27.12.2019, во 09:30
 • Декември
  27

  Предмет: П1-10/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  27.12.2019, во 10:00
 • Декември
  27

  Предмет: П1-4/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  27.12.2019, во 12:00
 • Декември
  27

  Предмет: РО-3/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  27.12.2019, во 13:00
 • Септември
  15

  Предмет: К-26/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  15.09.2020, во 11:30