Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Октомври
  21

  Предмет: К-8/19

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  21.10.2019, во 12:00
 • Октомври
  22

  Предмет: П1-4/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  22.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: К-40/19

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  22.10.2019, во 12:00
 • Октомври
  24

  Предмет: П1-13/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  24.10.2019, во 11:30
 • Октомври
  24

  Предмет: К-25/19

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  24.10.2019, во 12:00
 • Октомври
  25

  Предмет: П1-1/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  25.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: МАЛВП-5/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  25.10.2019, во 10:30
 • Октомври
  25

  Предмет: П1-1/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  25.10.2019, во 12:00
 • Октомври
  25

  Предмет: П1-35/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  25.10.2019, во 13:00
 • Октомври
  28

  Предмет: П1-28/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  28.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: П4-9/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  28.10.2019, во 12:00
 • Октомври
  28

  Предмет: РО-6/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  28.10.2019, во 13:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ВПП1-2/18

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  28.10.2019, во 13:00
 • Октомври
  29

  Предмет: П1-33/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  29.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: П1-8/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  29.10.2019, во 12:00
 • Октомври
  30

  Предмет: П1-37/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 1
  30.10.2019, во 12:00
 • Ноември
  4

  Предмет: П2-13/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  04.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  4

  Предмет: ПЛ1-П-1/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  04.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  5

  Предмет: ППОВ-3/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  05.11.2019, во 12:00
 • Ноември
  5

  Предмет: ВПП1-1/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  05.11.2019, во 13:00
 • Ноември
  6

  Предмет: П2-23/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  06.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  6

  Предмет: П1-10/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  06.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  6

  Предмет: ППОВ-2/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  06.11.2019, во 12:00
 • Ноември
  6

  Предмет: П1-19/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  06.11.2019, во 12:15
 • Ноември
  7

  Предмет: П2-30/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  07.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  7

  Предмет: П1-31/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  07.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  7

  Предмет: П2-21/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  07.11.2019, во 12:00
 • Ноември
  11

  Предмет: РО-8/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  11.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  11

  Предмет: П1-18/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  11.11.2019, во 12:00
 • Ноември
  12

  Предмет: П3-2/18

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  12.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  12

  Предмет: П1-11/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  12.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  12

  Предмет: П1-25/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  12.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  12

  Предмет: П1-47/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  12.11.2019, во 12:00
 • Ноември
  12

  Предмет: П1-55/15

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  12.11.2019, во 12:30
 • Ноември
  12

  Предмет: П1-29/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  12.11.2019, во 12:30
 • Ноември
  12

  Предмет: РО-5/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  12.11.2019, во 13:00
 • Ноември
  13

  Предмет: ОДС-2/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  13.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  13

  Предмет: П2-30/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  13.11.2019, во 10:06
 • Ноември
  14

  Предмет: ПЛ1-П-4/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  14.11.2019, во 10:05
 • Ноември
  14

  Предмет: П1-16/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  14.11.2019, во 13:00
 • Ноември
  15

  Предмет: П1-43/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  15.11.2019, во 12:00
 • Ноември
  15

  Предмет: РО-9/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  15.11.2019, во 12:00
 • Ноември
  18

  Предмет: П1-15/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  18.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  18

  Предмет: РО-3/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  18.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  18

  Предмет: РО-7/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  18.11.2019, во 10:05
 • Ноември
  18

  Предмет: П1-42/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  18.11.2019, во 12:30
 • Ноември
  19

  Предмет: П1-17/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  19.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К-26/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  19.11.2019, во 11:30
 • Ноември
  21

  Предмет: П1-15/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  21.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  25

  Предмет: П1-38/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  25.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  26

  Предмет: П1-46/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  26.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: П1-20/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  29.11.2019, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-6/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  05.12.2019, во 10:00
 • Декември
  19

  Предмет: П4-34/17

  Судија Илир Исени, Судница Судница 2
  19.12.2019, во 11:00
 • Септември
  15

  Предмет: К-26/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  15.09.2020, во 11:30