Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јули
  6

  Предмет: ПРК-О-39/20

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  06.07.2020, во 09:00
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-О-40/20

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  06.07.2020, во 09:05
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-О-41/20

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  06.07.2020, во 09:10
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-76/20

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  06.07.2020, во 09:15
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-77/20

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  06.07.2020, во 09:20
 • Јули
  6

  Предмет: МАЛВП-3/20

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  06.07.2020, во 09:30
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-Ј-13/20

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  06.07.2020, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: РО-2/20

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  06.07.2020, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: РО-2/20

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  06.07.2020, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: П1-24/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  06.07.2020, во 12:00
 • Јули
  7

  Предмет: П2-31/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  07.07.2020, во 09:00
 • Јули
  7

  Предмет: П2-8/20

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  07.07.2020, во 09:00
 • Јули
  7

  Предмет: П1-46/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  07.07.2020, во 10:00
 • Јули
  7

  Предмет: П1-18/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  07.07.2020, во 12:30
 • Јули
  8

  Предмет: К-53/20

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  08.07.2020, во 10:00
 • Јули
  8

  Предмет: К-43/20

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  08.07.2020, во 12:00
 • Јули
  8

  Предмет: К-45/20

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  08.07.2020, во 13:00
 • Јули
  9

  Предмет: П1-11/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  09.07.2020, во 10:00
 • Јули
  9

  Предмет: ВПП-16/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  09.07.2020, во 10:00
 • Јули
  9

  Предмет: П1-11/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  09.07.2020, во 10:00
 • Јули
  9

  Предмет: П1-24/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  09.07.2020, во 12:30
 • Јули
  9

  Предмет: П4-13/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  09.07.2020, во 12:30
 • Јули
  10

  Предмет: П2-35/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  10.07.2020, во 09:30
 • Јули
  10

  Предмет: МАЛВП-5/20

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  10.07.2020, во 10:00
 • Јули
  10

  Предмет: П2-6/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  10.07.2020, во 10:00
 • Јули
  10

  Предмет: РО-5/20

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  10.07.2020, во 12:00
 • Јули
  10

  Предмет: РО-6/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  10.07.2020, во 12:30
 • Јули
  10

  Предмет: П4-12/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  10.07.2020, во 13:00
 • Јули
  13

  Предмет: П1-4/20

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  13.07.2020, во 09:00
 • Јули
  13

  Предмет: П4-1/20

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  13.07.2020, во 09:30
 • Јули
  13

  Предмет: П1-18/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  13.07.2020, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: П1-6/20

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  13.07.2020, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: П1-13/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  13.07.2020, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: П1-8/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  13.07.2020, во 10:30
 • Јули
  13

  Предмет: П1-29/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  13.07.2020, во 12:00
 • Јули
  14

  Предмет: П2-3/20

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  14.07.2020, во 09:00
 • Јули
  14

  Предмет: П2-9/20

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  14.07.2020, во 09:15
 • Јули
  14

  Предмет: П3-2/18

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  14.07.2020, во 09:30
 • Јули
  14

  Предмет: К-14/20

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  14.07.2020, во 12:00
 • Јули
  14

  Предмет: П1-16/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  14.07.2020, во 12:00
 • Јули
  14

  Предмет: П1-16/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  14.07.2020, во 12:05
 • Јули
  30

  Предмет: П1-33/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  30.07.2020, во 10:30
 • Август
  18

  Предмет: К-10/20

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  18.08.2020, во 10:00
 • Август
  18

  Предмет: К-9/20

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  18.08.2020, во 12:00
 • Август
  20

  Предмет: К-54/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  20.08.2020, во 12:00
 • Август
  20

  Предмет: К-58/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  20.08.2020, во 12:30
 • Септември
  1

  Предмет: П1-10/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  01.09.2020, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: П2-34/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  02.09.2020, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: П2-4/20

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  02.09.2020, во 09:30
 • Септември
  3

  Предмет: РО-3/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  03.09.2020, во 09:00
 • Септември
  3

  Предмет: РО-11/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  03.09.2020, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: П2-10/20

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  03.09.2020, во 12:30
 • Септември
  4

  Предмет: МАЛВП-26/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  04.09.2020, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: МАЛВП-14/20

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  04.09.2020, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: МАЛВП-24/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  04.09.2020, во 12:00
 • Септември
  7

  Предмет: П1-33/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  07.09.2020, во 10:00
 • Септември
  7

  Предмет: ПЛ1-П-3/20

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  07.09.2020, во 10:30
 • Септември
  7

  Предмет: МАЛВП-16/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 1
  07.09.2020, во 12:30
 • Септември
  10

  Предмет: К-8/20

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  10.09.2020, во 09:30
 • Септември
  10

  Предмет: МАЛВП-11/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  10.09.2020, во 10:00
 • Септември
  10

  Предмет: П1-28/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  10.09.2020, во 12:00
 • Септември
  10

  Предмет: П1-42/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  10.09.2020, во 12:00
 • Септември
  10

  Предмет: П1-15/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  10.09.2020, во 13:00
 • Септември
  11

  Предмет: РО-3/20

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  11.09.2020, во 10:00
 • Септември
  11

  Предмет: РО-3/20

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  11.09.2020, во 10:00
 • Септември
  11

  Предмет: РО-6/20

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  11.09.2020, во 10:00
 • Септември
  11

  Предмет: П4-12/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  11.09.2020, во 12:00
 • Септември
  15

  Предмет: МАЛВП-20/20

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  15.09.2020, во 10:00
 • Септември
  15

  Предмет: К-26/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  15.09.2020, во 11:30
 • Септември
  15

  Предмет: ВПП1-1/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  15.09.2020, во 12:00
 • Септември
  15

  Предмет: МАЛВП-1/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  15.09.2020, во 12:00
 • Септември
  16

  Предмет: П1-43/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  16.09.2020, во 12:00
 • Септември
  18

  Предмет: П1-29/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  18.09.2020, во 09:30
 • Септември
  18

  Предмет: П1-8/20

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  18.09.2020, во 10:00
 • Септември
  18

  Предмет: МАЛВП-19/20

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  18.09.2020, во 12:30
 • Септември
  18

  Предмет: П1-25/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  18.09.2020, во 13:00
 • Септември
  24

  Предмет: П1-25/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  24.09.2020, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: МАЛВП-22/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  24.09.2020, во 12:00
 • Септември
  25

  Предмет: П1-3/20

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  25.09.2020, во 10:00
 • Септември
  25

  Предмет: П4-16/19

  Судија Илир Исени, Судница Судница 2
  25.09.2020, во 10:00
 • Септември
  25

  Предмет: П4-13/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  25.09.2020, во 10:30
 • Септември
  25

  Предмет: П4-34/17

  Судија Илир Исени, Судница Судница 2
  25.09.2020, во 12:30
 • Септември
  29

  Предмет: МАЛВП-7/20

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  29.09.2020, во 10:00
 • Октомври
  9

  Предмет: МАЛВП-1/20

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  09.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  9

  Предмет: МАЛВП-2/20

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  09.10.2020, во 10:00
 • Декември
  21

  Предмет: К-21/19

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  21.12.2020, во 11:30