Kërkoni sipas kalendarit të gjykimeve

Gjykatësi
Numri i lëndës
Salla e gjukimeve

Data e gjykimit
_

Kalendari i gjykatës

Kalendari i gjykatës

Përdorni fushat tekstuale për kërkim, që gjenden në anën e majtë. • Tetor
  22

  Lënda: МАЛВП-15/20

  Gjykatësi Мерсим Марку, Salla e gjukimeve Судница 2
  22.10.2020, во 09:00
 • Tetor
  22

  Lënda: ВПП1-1/19

  Gjykatësi Дамјан Илоски, Salla e gjukimeve Судница 2
  22.10.2020, во 10:00
 • Tetor
  22

  Lënda: П4-3/20

  Gjykatësi Дамјан Илоски, Salla e gjukimeve Судница 2
  22.10.2020, во 12:00
 • Tetor
  22

  Lënda: П1-11/19

  Gjykatësi Мерсим Марку, Salla e gjukimeve Судница 2
  22.10.2020, во 13:00
 • Tetor
  26

  Lënda: РО-11/19

  Gjykatësi Мерсим Марку, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.10.2020, во 09:30
 • Tetor
  27

  Lënda: П2-19/20

  Gjykatësi Мерсим Марку, Salla e gjukimeve Судница 1
  27.10.2020, во 09:00
 • Tetor
  27

  Lënda: П2-10/20

  Gjykatësi Мерсим Марку, Salla e gjukimeve Судница 1
  27.10.2020, во 09:30
 • Tetor
  27

  Lënda: К-74/20

  Gjykatësi Оруч Абазовски, Salla e gjukimeve Соба 2
  27.10.2020, во 10:00
 • Tetor
  27

  Lënda: П1-38/18

  Gjykatësi Дамјан Илоски, Salla e gjukimeve Судница 2
  27.10.2020, во 10:00
 • Tetor
  27

  Lënda: К-60/20

  Gjykatësi Оруч Абазовски, Salla e gjukimeve Соба 2
  27.10.2020, во 12:00
 • Tetor
  27

  Lënda: П1-13/19

  Gjykatësi Дамјан Илоски, Salla e gjukimeve Судница 1
  27.10.2020, во 12:00
 • Tetor
  27

  Lënda: МАЛВП-22/19

  Gjykatësi Дамјан Илоски, Salla e gjukimeve Судница 2
  27.10.2020, во 13:00
 • Tetor
  28

  Lënda: К-88/20

  Gjykatësi Оруч Абазовски, Salla e gjukimeve Соба 2
  28.10.2020, во 10:00
 • Tetor
  28

  Lënda: К-92/20

  Gjykatësi Оруч Абазовски, Salla e gjukimeve Соба 2
  28.10.2020, во 12:00
 • Tetor
  28

  Lënda: П1-28/19

  Gjykatësi Мерсим Марку, Salla e gjukimeve Судница 2
  28.10.2020, во 13:00
 • Tetor
  29

  Lënda: П1-12/20

  Gjykatësi Мерсим Марку, Salla e gjukimeve Судница 1
  29.10.2020, во 09:00
 • Tetor
  29

  Lënda: РО-6/20

  Gjykatësi Мерсим Марку, Salla e gjukimeve Судница 2
  29.10.2020, во 10:00
 • Tetor
  29

  Lënda: ВПП-11/20

  Gjykatësi Дамјан Илоски, Salla e gjukimeve Судница 1
  29.10.2020, во 10:00
 • Tetor
  29

  Lënda: МАЛВП-3/20

  Gjykatësi Мерсим Марку, Salla e gjukimeve Судница 1
  29.10.2020, во 12:30
 • Tetor
  29

  Lënda: П4-16/19

  Gjykatësi Илир Исени, Salla e gjukimeve Судница 2
  29.10.2020, во 14:30
 • Tetor
  30

  Lënda: МАЛВП-11/19

  Gjykatësi Дамјан Илоски, Salla e gjukimeve Судница 1
  30.10.2020, во 09:30
 • Tetor
  30

  Lënda: П2-20/20

  Gjykatësi Мерсим Марку, Salla e gjukimeve Судница 1
  30.10.2020, во 09:30
 • Tetor
  30

  Lënda: П1-42/18

  Gjykatësi Дамјан Илоски, Salla e gjukimeve Судница 1
  30.10.2020, во 10:00
 • Tetor
  30

  Lënda: П1-15/18

  Gjykatësi Дамјан Илоски, Salla e gjukimeve Судница 2
  30.10.2020, во 12:00
 • Nëntor
  2

  Lënda: РО-3/20

  Gjykatësi Дамјан Илоски, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.11.2020, во 10:00
 • Nëntor
  2

  Lënda: П1-46/18

  Gjykatësi Дамјан Илоски, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.11.2020, во 12:30
 • Nëntor
  3

  Lënda: П4-13/19

  Gjykatësi Мерсим Марку, Salla e gjukimeve Судница 2
  03.11.2020, во 10:00
 • Nëntor
  3

  Lënda: РО-2/20

  Gjykatësi Мерсим Марку, Salla e gjukimeve Судница 2
  03.11.2020, во 10:05
 • Nëntor
  4

  Lënda: К-93/20

  Gjykatësi Оруч Абазовски, Salla e gjukimeve Соба 2
  04.11.2020, во 10:00
 • Nëntor
  4

  Lënda: К-94/20

  Gjykatësi Оруч Абазовски, Salla e gjukimeve Соба 2
  04.11.2020, во 12:00
 • Nëntor
  5

  Lënda: П1-31/17

  Gjykatësi Дамјан Илоски, Salla e gjukimeve Судница 2
  05.11.2020, во 10:00
 • Nëntor
  5

  Lënda: П1-18/19

  Gjykatësi Дамјан Илоски, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.11.2020, во 12:00
 • Nëntor
  6

  Lënda: ПРК-С-143/20

  Gjykatësi Оруч Абазовски, Salla e gjukimeve Соба 2
  06.11.2020, во 09:30
 • Nëntor
  6

  Lënda: П1-3/20

  Gjykatësi Мерсим Марку, Salla e gjukimeve Судница 1
  06.11.2020, во 10:00
 • Nëntor
  6

  Lënda: ПРК-С-142/20

  Gjykatësi Оруч Абазовски, Salla e gjukimeve Соба 2
  06.11.2020, во 10:10
 • Nëntor
  6

  Lënda: ПРК-Ј-26/20

  Gjykatësi Оруч Абазовски, Salla e gjukimeve Соба 2
  06.11.2020, во 10:25
 • Nëntor
  6

  Lënda: МАЛВП-2/20

  Gjykatësi Мерсим Марку, Salla e gjukimeve Судница 2
  06.11.2020, во 10:30
 • Nëntor
  6

  Lënda: ПРК-С-168/20

  Gjykatësi Оруч Абазовски, Salla e gjukimeve Соба 2
  06.11.2020, во 10:40
 • Nëntor
  6

  Lënda: МАЛВП-1/20

  Gjykatësi Мерсим Марку, Salla e gjukimeve Судница 2
  06.11.2020, во 10:40
 • Nëntor
  6

  Lënda: П1-43/18

  Gjykatësi Дамјан Илоски, Salla e gjukimeve Судница 2
  06.11.2020, во 12:00
 • Nëntor
  6

  Lënda: К-67/20

  Gjykatësi Оруч Абазовски, Salla e gjukimeve Соба 2
  06.11.2020, во 12:00
 • Nëntor
  6

  Lënda: РО-7/19

  Gjykatësi Мерсим Марку, Salla e gjukimeve Судница 2
  06.11.2020, во 12:00
 • Nëntor
  9

  Lënda: П1-15/20

  Gjykatësi Мерсим Марку, Salla e gjukimeve Судница 2
  09.11.2020, во 09:30
 • Nëntor
  9

  Lënda: П2-23/20

  Gjykatësi Мерсим Марку, Salla e gjukimeve Судница 2
  09.11.2020, во 10:00
 • Nëntor
  9

  Lënda: ПЛ1-П-6/20

  Gjykatësi Мерсим Марку, Salla e gjukimeve Судница 2
  09.11.2020, во 12:30
 • Nëntor
  10

  Lënda: П1-8/20

  Gjykatësi Дамјан Илоски, Salla e gjukimeve Судница 2
  10.11.2020, во 10:00
 • Nëntor
  10

  Lënda: П4-34/17

  Gjykatësi Илир Исени, Salla e gjukimeve Судница 2
  10.11.2020, во 11:30
 • Nëntor
  11

  Lënda: К-97/20

  Gjykatësi Оруч Абазовски, Salla e gjukimeve Соба 2
  11.11.2020, во 12:00
 • Nëntor
  11

  Lënda: К-98/20

  Gjykatësi Оруч Абазовски, Salla e gjukimeve Соба 2
  11.11.2020, во 12:00
 • Nëntor
  12

  Lënda: П1-16/19

  Gjykatësi Мерсим Марку, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.11.2020, во 09:30
 • Nëntor
  12

  Lënda: ОДС-2/20

  Gjykatësi Мерсим Марку, Salla e gjukimeve Судница 2
  12.11.2020, во 12:30
 • Nëntor
  16

  Lënda: П1-24/19

  Gjykatësi Дамјан Илоски, Salla e gjukimeve Судница 2
  16.11.2020, во 10:00
 • Nëntor
  16

  Lënda: П1-43/18

  Gjykatësi Дамјан Илоски, Salla e gjukimeve Судница 1
  16.11.2020, во 12:00
 • Nëntor
  17

  Lënda: П3-2/18

  Gjykatësi Мерсим Марку, Salla e gjukimeve Судница 2
  17.11.2020, во 10:00
 • Nëntor
  18

  Lënda: К-43/20

  Gjykatësi Оруч Абазовски, Salla e gjukimeve Соба 2
  18.11.2020, во 12:00
 • Nëntor
  19

  Lënda: П1-20/19

  Gjykatësi Дамјан Илоски, Salla e gjukimeve Судница 2
  19.11.2020, во 10:30
 • Nëntor
  20

  Lënda: П1-29/18

  Gjykatësi Дамјан Илоски, Salla e gjukimeve Судница 2
  20.11.2020, во 10:00
 • Nëntor
  23

  Lënda: П1-11/20

  Gjykatësi Мерсим Марку, Salla e gjukimeve Судница 2
  23.11.2020, во 12:00
 • Nëntor
  24

  Lënda: П1-33/18

  Gjykatësi Дамјан Илоски, Salla e gjukimeve Судница 2
  24.11.2020, во 12:00
 • Nëntor
  27

  Lënda: П4-12/19

  Gjykatësi Дамјан Илоски, Salla e gjukimeve Судница 2
  27.11.2020, во 12:00
 • Nëntor
  30

  Lënda: П1-25/17

  Gjykatësi Дамјан Илоски, Salla e gjukimeve Судница 2
  30.11.2020, во 10:00
 • Nëntor
  30

  Lënda: П5-1/20

  Gjykatësi Дамјан Илоски, Salla e gjukimeve Судница 1
  30.11.2020, во 12:00
 • Dhjetor
  3

  Lënda: П1-10/18

  Gjykatësi Дамјан Илоски, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.12.2020, во 10:00
 • Dhjetor
  11

  Lënda: МАЛВП-7/20

  Gjykatësi Дамјан Илоски, Salla e gjukimeve Судница 2
  11.12.2020, во 10:00
 • Dhjetor
  14

  Lënda: П1-8/20

  Gjykatësi Дамјан Илоски, Salla e gjukimeve Судница 2
  14.12.2020, во 10:00
 • Dhjetor
  17

  Lënda: МАЛВП-24/19

  Gjykatësi Дамјан Илоски, Salla e gjukimeve Судница 2
  17.12.2020, во 12:00
 • Dhjetor
  21

  Lënda: К-21/19

  Gjykatësi Оруч Абазовски, Salla e gjukimeve Соба 2
  21.12.2020, во 11:30
 • Tetor
  13

  Lënda: П1-20/19

  Gjykatësi Дамјан Илоски, Salla e gjukimeve Судница 2
  13.10.2021, во 10:00