Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Февруари
  24

  Предмет: К.72/19

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  24.02.2020, во 08:00
 • Февруари
  24

  Предмет: ВПП-6/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 4
  24.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  24

  Предмет: РО-90/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 4
  24.02.2020, во 12:30
 • Февруари
  24

  Предмет: РО-72/19

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  24.02.2020, во 13:00
 • Февруари
  24

  Предмет: РО-73/19

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  24.02.2020, во 13:15
 • Февруари
  24

  Предмет: РО-74/19

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  24.02.2020, во 13:30
 • Февруари
  25

  Предмет: П5-1/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 4
  25.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  25

  Предмет: П1-20/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 4
  25.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  25

  Предмет: К.109/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  25.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  25

  Предмет: П1-29/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 4
  25.02.2020, во 12:00
 • Февруари
  26

  Предмет: К.31/19

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  26.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  26

  Предмет: П1-14/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 4
  26.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-7/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 4
  26.02.2020, во 12:30
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-100/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 4
  27.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-101/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 4
  27.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-Ј-3/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 4
  27.02.2020, во 12:00
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-2/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 4
  28.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-3/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 4
  28.02.2020, во 10:15
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-4/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 4
  28.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-6/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 4
  28.02.2020, во 12:00
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-82/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 4
  28.02.2020, во 12:15
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-5/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 4
  28.02.2020, во 12:30
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-108/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 4
  28.02.2020, во 12:45
 • Февруари
  28

  Предмет: К.89/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  28.02.2020, во 14:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-Ј-4/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 4
  02.03.2020, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: П4-6/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 4
  02.03.2020, во 12:30
 • Март
  3

  Предмет: РО-11/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 4
  03.03.2020, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: РО-1/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 4
  03.03.2020, во 12:30
 • Март
  4

  Предмет: РО-111/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 4
  04.03.2020, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: 7

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 4
  04.03.2020, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: К.110/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  04.03.2020, во 12:30
 • Март
  5

  Предмет: К.43/19

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  05.03.2020, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: РО-9/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 4
  05.03.2020, во 12:00
 • Март
  6

  Предмет: РО-24/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 4
  06.03.2020, во 12:00
 • Март
  6

  Предмет: РО-25/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 4
  06.03.2020, во 12:15
 • Март
  10

  Предмет: МАЛВП-1/2020

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 4
  10.03.2020, во 10:00
 • Март
  10

  Предмет: ВПП1.13/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  10.03.2020, во 12:00
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-Ј-5/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  11.03.2020, во 10:00
 • Март
  11

  Предмет: П5-1/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 4
  11.03.2020, во 12:00
 • Март
  12

  Предмет: РО-109/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 4
  12.03.2020, во 10:00
 • Март
  12

  Предмет: ВПП-9/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 4
  12.03.2020, во 12:00
 • Март
  12

  Предмет: П1-3/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 4
  12.03.2020, во 12:30
 • Март
  13

  Предмет: К.71/19

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  13.03.2020, во 12:30
 • Март
  16

  Предмет: РО-8/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 4
  16.03.2020, во 10:00
 • Март
  16

  Предмет: РО-102/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 4
  16.03.2020, во 10:30
 • Март
  16

  Предмет: ПЛ1-П-2/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 4
  16.03.2020, во 12:30
 • Март
  17

  Предмет: РО-12/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 4
  17.03.2020, во 10:00
 • Март
  17

  Предмет: РО-13/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 4
  17.03.2020, во 10:15
 • Март
  17

  Предмет: РО-14/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 4
  17.03.2020, во 10:30
 • Март
  17

  Предмет: РО-15/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 4
  17.03.2020, во 10:45
 • Март
  17

  Предмет: РО-16/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 4
  17.03.2020, во 11:00
 • Март
  17

  Предмет: РО-17/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 4
  17.03.2020, во 11:15
 • Март
  17

  Предмет: РО-18/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 4
  17.03.2020, во 11:30
 • Март
  17

  Предмет: РО-19/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 4
  17.03.2020, во 11:45
 • Март
  17

  Предмет: РО-20/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 4
  17.03.2020, во 12:00
 • Март
  17

  Предмет: РО-21/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 4
  17.03.2020, во 12:15
 • Март
  17

  Предмет: РО-22/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 4
  17.03.2020, во 12:30
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-Ј-8/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 4
  18.03.2020, во 10:30
 • Март
  19

  Предмет: ПЛ1-П-3/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 4
  19.03.2020, во 12:00
 • Март
  23

  Предмет: К.5/19

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  23.03.2020, во 09:00
 • Март
  23

  Предмет: К.13/19

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  23.03.2020, во 10:00
 • Април
  1

  Предмет: П1-24/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 4
  01.04.2020, во 10:00
 • Април
  1

  Предмет: ВПП1.2/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 4
  01.04.2020, во 12:00