Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Февруари
  25

  Предмет: К.134/20

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  25.02.2021, во 08:30
 • Февруари
  25

  Предмет: К.13/19

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  25.02.2021, во 14:00
 • Февруари
  26

  Предмет: К.71/19

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  26.02.2021, во 12:00
 • Март
  2

  Предмет: РО-111/20

  Судија Виолета Миладинова, Судница Судница 2
  02.03.2021, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: РО-112/20

  Судија Виолета Миладинова, Судница Судница 2
  02.03.2021, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: РО-45/20

  Судија Виолета Миладинова, Судница Судница 2
  02.03.2021, во 10:30
 • Март
  2

  Предмет: РО-74/20

  Судија Виолета Миладинова, Судница Судница 2
  02.03.2021, во 12:30
 • Март
  3

  Предмет: П2-43/20

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  03.03.2021, во 08:30
 • Март
  3

  Предмет: РО-23/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Судница 2
  03.03.2021, во 09:00
 • Март
  3

  Предмет: П2-37/20

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  03.03.2021, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: П2-13/20

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  03.03.2021, во 12:00
 • Март
  3

  Предмет: П3-6/20

  Судија Виолета Миладинова, Судница Судница 2
  03.03.2021, во 12:00
 • Март
  3

  Предмет: П2-35/20

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  03.03.2021, во 13:30
 • Март
  4

  Предмет: П4-9/20

  Судија Виолета Миладинова, Судница Судница 2
  04.03.2021, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: РО-108/20

  Судија Виолета Миладинова, Судница Судница 2
  04.03.2021, во 12:30
 • Март
  4

  Предмет: К.101/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  04.03.2021, во 14:00
 • Март
  5

  Предмет: К.50/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  05.03.2021, во 12:00
 • Март
  9

  Предмет: П2-7/21

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  09.03.2021, во 08:30
 • Март
  9

  Предмет: П1-19/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Судница 2
  09.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: П2-36/20

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: П2-44/20

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  09.03.2021, во 12:00
 • Март
  10

  Предмет: П1-29/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Судница 2
  10.03.2021, во 10:00
 • Март
  10

  Предмет: П2-5/21

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  10.03.2021, во 10:00
 • Март
  10

  Предмет: П2-38/20

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  10.03.2021, во 12:00
 • Март
  10

  Предмет: П2-41/20

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  10.03.2021, во 13:30
 • Март
  11

  Предмет: П2-27/20

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  11.03.2021, во 08:30
 • Март
  11

  Предмет: РО-36/20

  Судија Виолета Миладинова, Судница Судница 2
  11.03.2021, во 09:00
 • Март
  11

  Предмет: РО-69/20

  Судија Виолета Миладинова, Судница Судница 2
  11.03.2021, во 10:00
 • Март
  11

  Предмет: П2-31/20

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  11.03.2021, во 10:30
 • Март
  11

  Предмет: РО-152/20

  Судија Виолета Миладинова, Судница Судница 2
  11.03.2021, во 12:00
 • Март
  11

  Предмет: П2-25/20

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  11.03.2021, во 12:30
 • Март
  12

  Предмет: П2-33/20

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  12.03.2021, во 09:00
 • Март
  12

  Предмет: РО-23/20

  Судија Виолета Миладинова, Судница Судница 2
  12.03.2021, во 09:00
 • Март
  12

  Предмет: РО-48/20

  Судија Виолета Миладинова, Судница Судница 2
  12.03.2021, во 10:00
 • Март
  12

  Предмет: П2-39/20

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  12.03.2021, во 10:00
 • Март
  12

  Предмет: П2-3/21

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  12.03.2021, во 12:00
 • Март
  12

  Предмет: П2-2/21

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  12.03.2021, во 13:30
 • Март
  15

  Предмет: К.109/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  15.03.2021, во 08:30
 • Март
  15

  Предмет: РО-137/20

  Судија Виолета Миладинова, Судница Судница 2
  15.03.2021, во 09:00
 • Март
  15

  Предмет: РО-81/20

  Судија Виолета Миладинова, Судница Судница 2
  15.03.2021, во 10:00
 • Март
  15

  Предмет: РО-82/20

  Судија Виолета Миладинова, Судница Судница 2
  15.03.2021, во 12:00
 • Март
  15

  Предмет: К.107/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  15.03.2021, во 12:00
 • Март
  15

  Предмет: К.77/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  15.03.2021, во 14:00
 • Март
  16

  Предмет: РО-129/20

  Судија Виолета Миладинова, Судница Судница 2
  16.03.2021, во 09:00
 • Март
  16

  Предмет: РО-107/20

  Судија Виолета Миладинова, Судница Судница 2
  16.03.2021, во 10:00
 • Март
  16

  Предмет: РО-130/20

  Судија Виолета Миладинова, Судница Судница 2
  16.03.2021, во 12:00
 • Март
  16

  Предмет: К.137/20

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 12:30
 • Март
  17

  Предмет: П1-1/20

  Судија Виолета Миладинова, Судница Судница 2
  17.03.2021, во 09:00
 • Март
  17

  Предмет: ПРК-Ј-9/20

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  17.03.2021, во 12:00
 • Март
  18

  Предмет: П2-24/20

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  18.03.2021, во 09:00
 • Март
  18

  Предмет: П1-3/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Судница 2
  18.03.2021, во 09:00
 • Март
  18

  Предмет: ПЛ1-П-5/20

  Судија Виолета Миладинова, Судница Судница 2
  18.03.2021, во 12:00
 • Март
  18

  Предмет: К.107/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  18.03.2021, во 12:00
 • Март
  18

  Предмет: К.77/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  18.03.2021, во 14:00
 • Март
  22

  Предмет: П3-1/20

  Судија Виолета Миладинова, Судница Судница 2
  22.03.2021, во 09:00
 • Март
  23

  Предмет: П3-2/20

  Судија Виолета Миладинова, Судница Судница 2
  23.03.2021, во 10:00
 • Март
  24

  Предмет: П4-4/20

  Судија Виолета Миладинова, Судница Судница 2
  24.03.2021, во 09:00
 • Март
  25

  Предмет: МАЛВП-8/2020

  Судија Виолета Миладинова, Судница Судница 2
  25.03.2021, во 09:00
 • Март
  26

  Предмет: П1-20/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Судница 2
  26.03.2021, во 09:00
 • Март
  26

  Предмет: П1-15/20

  Судија Виолета Миладинова, Судница Судница 2
  26.03.2021, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: К.25/20

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  26.03.2021, во 13:00
 • Април
  5

  Предмет: К.136/20

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  05.04.2021, во 08:30
 • Април
  6

  Предмет: РО-140/20

  Судија Виолета Миладинова, Судница Судница 2
  06.04.2021, во 09:00
 • Април
  6

  Предмет: РО-141/20

  Судија Виолета Миладинова, Судница Судница 2
  06.04.2021, во 09:15
 • Април
  6

  Предмет: РО-142/20

  Судија Виолета Миладинова, Судница Судница 2
  06.04.2021, во 09:30
 • Април
  6

  Предмет: РО-144/20

  Судија Виолета Миладинова, Судница Судница 2
  06.04.2021, во 09:45
 • Април
  6

  Предмет: РО-145/20

  Судија Виолета Миладинова, Судница Судница 2
  06.04.2021, во 10:00
 • Април
  6

  Предмет: РО-146/20

  Судија Виолета Миладинова, Судница Судница 2
  06.04.2021, во 10:15
 • Април
  6

  Предмет: РО-147/20

  Судија Виолета Миладинова, Судница Судница 2
  06.04.2021, во 10:30
 • Април
  6

  Предмет: РО-148/20

  Судија Виолета Миладинова, Судница Судница 2
  06.04.2021, во 10:45
 • Април
  6

  Предмет: РО-149/20

  Судија Виолета Миладинова, Судница Судница 2
  06.04.2021, во 11:00
 • Април
  6

  Предмет: РО-150/20

  Судија Виолета Миладинова, Судница Судница 2
  06.04.2021, во 11:15
 • Април
  6

  Предмет: РО-151/20

  Судија Виолета Миладинова, Судница Судница 2
  06.04.2021, во 11:30
 • Април
  6

  Предмет: РО-143/20

  Судија Виолета Миладинова, Судница Судница 2
  06.04.2021, во 12:30
 • Април
  26

  Предмет: К.13/19

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  26.04.2021, во 14:00