Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  24

  Предмет: К.63/21

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  24.01.2022, во 08:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К.58/21

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  24.01.2022, во 08:30
 • Јануари
  25

  Предмет: П2-11/21

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  25.01.2022, во 13:30
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-С-500/21

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  04.02.2022, во 08:00
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-С-503/21

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  04.02.2022, во 08:30
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-С-469/21

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  04.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-С-459/21

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  04.02.2022, во 09:15
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-С-464/21

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  04.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-С-488/21

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  04.02.2022, во 09:45
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-С-501/21

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  04.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-С-457/21

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  04.02.2022, во 10:15
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-С-493/21

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  04.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-С-504/21

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  04.02.2022, во 10:45
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-С-456/21

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  04.02.2022, во 10:50
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-С-81/20

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  04.02.2022, во 12:00