Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-21/19

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  20.09.2019, во 08:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-176/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  20.09.2019, во 08:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-67/19

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  20.09.2019, во 14:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-66/19

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  20.09.2019, во 14:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-112/19

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  23.09.2019, во 08:30
 • Септември
  23

  Предмет: П1-14/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 2
  23.09.2019, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: РО-114/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  23.09.2019, во 12:00
 • Септември
  23

  Предмет: П1-10/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 2
  23.09.2019, во 12:30
 • Септември
  23

  Предмет: П3-10/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  23.09.2019, во 13:00
 • Септември
  24

  Предмет: П1-19/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 2
  24.09.2019, во 09:30
 • Септември
  24

  Предмет: РО-82/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  24.09.2019, во 12:00
 • Септември
  24

  Предмет: РО-99/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 2
  24.09.2019, во 13:00
 • Септември
  25

  Предмет: П1-16/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  25.09.2019, во 10:00
 • Септември
  25

  Предмет: П4-9/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 2
  25.09.2019, во 12:30
 • Септември
  26

  Предмет: К.87/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  26.09.2019, во 09:00
 • Септември
  26

  Предмет: П4-7/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 2
  26.09.2019, во 09:30
 • Септември
  26

  Предмет: П3-2/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 2
  26.09.2019, во 10:00
 • Септември
  26

  Предмет: П4-8/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 2
  26.09.2019, во 12:30
 • Септември
  26

  Предмет: П1-13/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  26.09.2019, во 13:30
 • Септември
  27

  Предмет: ВПП-8/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  27.09.2019, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: К.90/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  27.09.2019, во 12:00
 • Септември
  27

  Предмет: КС-КР-12/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 2
  27.09.2019, во 13:30
 • Септември
  27

  Предмет: КС-КР-13/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 2
  27.09.2019, во 14:00
 • Септември
  27

  Предмет: КС-КР-14/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 2
  27.09.2019, во 14:15
 • Септември
  30

  Предмет: ПЛ1-П-9/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 2
  30.09.2019, во 09:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПЛ1-П-5/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 2
  30.09.2019, во 12:30
 • Октомври
  1

  Предмет: РО-108/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  01.10.2019, во 13:00
 • Октомври
  2

  Предмет: ВПП1.11/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  02.10.2019, во 12:00
 • Октомври
  2

  Предмет: ВПП1.9/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  02.10.2019, во 12:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-Ј-3/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  03.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-83/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  03.10.2019, во 12:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ВПП1.7/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  03.10.2019, во 12:30
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-80/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  04.10.2019, во 12:30
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-79/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  04.10.2019, во 13:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-Ј-14/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  07.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-Ј-15/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  07.10.2019, во 11:00
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-Ј-16/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  07.10.2019, во 13:00
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-Ј-20/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  08.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-Ј-17/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  08.10.2019, во 11:30
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-Ј-18/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  08.10.2019, во 12:30
 • Октомври
  8

  Предмет: К.27/19

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  08.10.2019, во 13:00
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-Ј-19/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  08.10.2019, во 13:00
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-Ј-21/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  09.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-Ј-13/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  09.10.2019, во 12:00
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-Ј-12/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  09.10.2019, во 13:00
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-Ј-27/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  10.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-Ј-22/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  10.10.2019, во 11:30
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-Ј-23/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  10.10.2019, во 12:30
 • Октомври
  10

  Предмет: РО-23/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  10.10.2019, во 13:30
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-Ј-24/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  14.10.2019, во 12:30
 • Октомври
  14

  Предмет: ВПП-5/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  14.10.2019, во 14:00
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-Ј-25/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  15.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-Ј-26/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  15.10.2019, во 12:00
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-Ј-29/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  15.10.2019, во 12:30
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-Ј-27/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  16.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-Ј-28/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  16.10.2019, во 12:00
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-Ј-30/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  16.10.2019, во 12:30
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-Ј-31/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  16.10.2019, во 13:00
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-Ј-34/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  17.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-Ј-32/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  17.10.2019, во 12:00
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-Ј-35/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  17.10.2019, во 13:00
 • Октомври
  18

  Предмет: П4-2/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  18.10.2019, во 10:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-Ј-33/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  21.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-О-7/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  21.10.2019, во 12:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-О-14/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  21.10.2019, во 12:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-О-8/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  22.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-О-17/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  22.10.2019, во 10:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-О-3/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  22.10.2019, во 12:00
 • Октомври
  24

  Предмет: ПРК-О-15/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  24.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  24

  Предмет: ПРК-О-16/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  24.10.2019, во 12:00
 • Октомври
  24

  Предмет: ПРК-Ј-36/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  24.10.2019, во 12:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-39/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  25.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-40/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  25.10.2019, во 11:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-38/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  25.10.2019, во 12:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-Ј-8/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  28.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: П5-2/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  28.10.2019, во 12:30
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-Ј-37/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 1
  29.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: П2-4/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  29.10.2019, во 12:30
 • Октомври
  30

  Предмет: П1-1/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  30.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  31

  Предмет: РО-115/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  31.10.2019, во 12:30
 • Октомври
  31

  Предмет: МАЛВП-17/2019

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  31.10.2019, во 13:00
 • Ноември
  4

  Предмет: П3-3/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  04.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  4

  Предмет: РО-87/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  04.11.2019, во 12:30
 • Ноември
  4

  Предмет: РО-88/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  04.11.2019, во 13:00
 • Ноември
  5

  Предмет: РО-89/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  05.11.2019, во 12:00
 • Ноември
  5

  Предмет: П1-4/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  05.11.2019, во 12:30
 • Ноември
  6

  Предмет: П4-10/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  06.11.2019, во 12:30
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-47/19

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  18.11.2019, во 08:30