Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Март
  23

  Предмет: ПРК-Ј-8/18

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 3
  23.03.2018, во 09:00
 • Март
  23

  Предмет: П1-12/17

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 2
  23.03.2018, во 09:30
 • Март
  23

  Предмет: К.25/18

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 3
  23.03.2018, во 10:00
 • Март
  23

  Предмет: П2-31/17

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  23.03.2018, во 10:00
 • Март
  23

  Предмет: П1-2/18

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 2
  23.03.2018, во 10:30
 • Март
  23

  Предмет: К.17/18

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 3
  23.03.2018, во 14:00
 • Март
  26

  Предмет: П2-6/18

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 4
  26.03.2018, во 09:00
 • Март
  26

  Предмет: К.18/18

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 3
  26.03.2018, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: П2-8/18

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 4
  26.03.2018, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: П2-31/17

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  26.03.2018, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: ПЛ1-П-2/18

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 4
  26.03.2018, во 12:00
 • Март
  26

  Предмет: РО-24/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  26.03.2018, во 13:00
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-О-3/18

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 3
  26.03.2018, во 13:00
 • Март
  26

  Предмет: РО-77/17

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 4
  26.03.2018, во 14:00
 • Март
  26

  Предмет: РО-22/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  26.03.2018, во 14:00
 • Март
  27

  Предмет: РО-16/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  27.03.2018, во 10:00
 • Март
  28

  Предмет: К.14/18

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 3
  28.03.2018, во 09:30
 • Март
  28

  Предмет: ПРК-С-16/18

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 3
  28.03.2018, во 13:00
 • Март
  28

  Предмет: ПРК-С-21/18

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 3
  28.03.2018, во 13:00
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-26/18

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 3
  29.03.2018, во 12:00
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-29/18

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 3
  29.03.2018, во 12:00
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-28/18

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 3
  29.03.2018, во 12:00
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-27/18

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 3
  29.03.2018, во 13:00
 • Април
  2

  Предмет: МАЛВП-2/2018

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 4
  02.04.2018, во 09:00
 • Април
  2

  Предмет: МАЛВП-65/2017

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 4
  02.04.2018, во 10:00
 • Април
  2

  Предмет: МАЛВП-58/2017

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 4
  02.04.2018, во 12:00
 • Април
  3

  Предмет: П1-31/17

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 4
  03.04.2018, во 09:00
 • Април
  3

  Предмет: П1-32/17

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 4
  03.04.2018, во 09:30
 • Април
  3

  Предмет: П1-26/17

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 4
  03.04.2018, во 10:00
 • Април
  3

  Предмет: П1-33/17

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 4
  03.04.2018, во 12:00
 • Април
  3

  Предмет: П1-1/18

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 4
  03.04.2018, во 12:30
 • Април
  3

  Предмет: МАЛВП-49/2017

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 4
  03.04.2018, во 13:30
 • Април
  4

  Предмет: К.13/18

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 3
  04.04.2018, во 09:00
 • Април
  4

  Предмет: П1-34/17

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 4
  04.04.2018, во 10:00
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-О-9/18

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 3
  04.04.2018, во 12:00
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-13/18

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 3
  04.04.2018, во 13:00
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-111/17

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 3
  04.04.2018, во 13:00
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-Ј-6/18

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 3
  05.04.2018, во 09:30
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-Ј-36/17

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 3
  05.04.2018, во 10:00
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-Ј-8/16

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  05.04.2018, во 10:00
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-О-32/17

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 3
  05.04.2018, во 10:00
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-Ј-9/16

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  05.04.2018, во 10:30
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-Ј-32/17

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 3
  05.04.2018, во 10:30
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-Ј-42/17

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 3
  05.04.2018, во 11:00
 • Април
  5

  Предмет: ВПП1.3/18

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 4
  05.04.2018, во 12:00
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-Ј-54/15

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  05.04.2018, во 12:00
 • Април
  5

  Предмет: ВПП1.4/18

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 4
  05.04.2018, во 13:00
 • Април
  11

  Предмет: ПРК-О-10/18

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 3
  11.04.2018, во 10:00
 • Април
  11

  Предмет: К.26/18

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 3
  11.04.2018, во 10:00
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-О-1/18

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 3
  12.04.2018, во 12:00
 • Април
  16

  Предмет: П5-5/17

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 4
  16.04.2018, во 10:00
 • Јули
  10

  Предмет: К.7/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  10.07.2018, во 10:00