Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Август
  14

  Предмет: ПРК-С-9/20

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  14.08.2020, во 09:00
 • Август
  14

  Предмет: ПРК-С-2/20

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  14.08.2020, во 09:00
 • Август
  14

  Предмет: ПРК-С-14/20

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  14.08.2020, во 09:00
 • Август
  14

  Предмет: ПРК-С-196/19

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  14.08.2020, во 09:00
 • Август
  14

  Предмет: ПРК-С-3/20

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  14.08.2020, во 09:00
 • Август
  14

  Предмет: ПРК-С-92/19

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  14.08.2020, во 10:00
 • Август
  14

  Предмет: ПРК-С-322/19

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  14.08.2020, во 10:00
 • Август
  14

  Предмет: ПРК-С-114/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  14.08.2020, во 10:00
 • Август
  14

  Предмет: ПРК-С-309/19

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  14.08.2020, во 10:00
 • Август
  14

  Предмет: ПРК-С-198/19

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  14.08.2020, во 10:00
 • Август
  14

  Предмет: ПРК-С-286/19

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  14.08.2020, во 10:00
 • Август
  14

  Предмет: ПРК-С-25/20

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  14.08.2020, во 11:00
 • Август
  14

  Предмет: ПРК-С-118/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  14.08.2020, во 12:00
 • Август
  17

  Предмет: К.25/20

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  17.08.2020, во 09:00
 • Август
  17

  Предмет: К.82/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  17.08.2020, во 12:00
 • Август
  17

  Предмет: К.101/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  17.08.2020, во 13:30
 • Август
  18

  Предмет: К.71/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  18.08.2020, во 09:00
 • Август
  18

  Предмет: К.107/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  18.08.2020, во 10:00
 • Август
  19

  Предмет: К.49/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  19.08.2020, во 09:00
 • Август
  19

  Предмет: К.66/19

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  19.08.2020, во 14:00
 • Август
  20

  Предмет: РО-58/20

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  20.08.2020, во 09:30
 • Август
  21

  Предмет: К.52/19

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  21.08.2020, во 10:00
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-307/19

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  21.08.2020, во 10:00
 • Август
  25

  Предмет: РО-71/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  25.08.2020, во 09:00
 • Август
  25

  Предмет: РО-63/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  25.08.2020, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: РО-45/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 4
  01.09.2020, во 12:30
 • Септември
  2

  Предмет: П5-5/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 4
  02.09.2020, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: П5-5/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 4
  02.09.2020, во 12:30
 • Септември
  3

  Предмет: РО-27/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 4
  03.09.2020, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: РО-26/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 4
  03.09.2020, во 10:30
 • Септември
  3

  Предмет: РО-28/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 4
  03.09.2020, во 12:30
 • Септември
  4

  Предмет: К.43/19

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  04.09.2020, во 09:00
 • Септември
  10

  Предмет: К.109/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  10.09.2020, во 10:00
 • Септември
  21

  Предмет: РО-107/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 2
  21.09.2020, во 10:00