Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Февруари
  19

  Предмет: РО-70/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  19.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  19

  Предмет: РО-64/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  19.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: П5-4/18

  Судија Зоран Глигоров, Судница Судница 2
  19.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  20

  Предмет: К.88/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  20.02.2019, во 08:00
 • Февруари
  20

  Предмет: К.106/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  20.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  20

  Предмет: К.103/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  20.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  20

  Предмет: К.90/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  20.02.2019, во 13:30
 • Февруари
  21

  Предмет: П2-40/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  21.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: МАЛВП-34/2018

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 2
  21.02.2019, во 11:00
 • Февруари
  22

  Предмет: К.99/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  22.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  22

  Предмет: К.95/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  22.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  22

  Предмет: МАЛВП-36/2018

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 2
  22.02.2019, во 13:00
 • Февруари
  25

  Предмет: К.87/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  25.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  26

  Предмет: К.74/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  26.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  26

  Предмет: ВПП2-1/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 2
  26.02.2019, во 11:00
 • Февруари
  26

  Предмет: К.36/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  26.02.2019, во 11:00
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-О-31/18

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 2
  28.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  28

  Предмет: П1-18/18

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 2
  28.02.2019, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: ВПП1.20/18

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 2
  04.03.2019, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: РО-118/18

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 2
  05.03.2019, во 10:00
 • Март
  6

  Предмет: РО-124/18

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 2
  06.03.2019, во 10:00
 • Март
  11

  Предмет: РО-109/18

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 2
  11.03.2019, во 10:00
 • Март
  11

  Предмет: РО-110/18

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 2
  11.03.2019, во 10:30
 • Март
  14

  Предмет: РО-119/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  14.03.2019, во 10:00
 • Март
  22

  Предмет: К.109/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  22.03.2019, во 12:00
 • Април
  2

  Предмет: РО-82/18

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 2
  02.04.2019, во 10:30
 • Април
  2

  Предмет: РО-80/18

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 2
  02.04.2019, во 11:00