Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Мај
  21

  Предмет: К.25/19

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  21.05.2019, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-Ј-34/18

  Судија Зоран Глигоров, Судница Судница 2
  21.05.2019, во 10:00
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-Ј-32/18

  Судија Зоран Глигоров, Судница Судница 2
  21.05.2019, во 10:00
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-Ј-35/18

  Судија Зоран Глигоров, Судница Судница 2
  21.05.2019, во 10:45
 • Мај
  21

  Предмет: К.105/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  21.05.2019, во 12:00
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-Ј-31/18

  Судија Зоран Глигоров, Судница Судница 2
  21.05.2019, во 14:00
 • Мај
  22

  Предмет: К.34/19

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  22.05.2019, во 09:00
 • Мај
  22

  Предмет: К.35/19

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  22.05.2019, во 12:00
 • Мај
  23

  Предмет: П2-48/18

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 2
  23.05.2019, во 10:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-Ј-1/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Судница 2
  23.05.2019, во 10:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-Ј-7/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Судница 2
  23.05.2019, во 10:30
 • Мај
  23

  Предмет: К.90/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  23.05.2019, во 13:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-О-4/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Судница 2
  23.05.2019, во 13:00
 • Мај
  27

  Предмет: К.31/19

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  27.05.2019, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: РО-35/19

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  27.05.2019, во 13:00
 • Мај
  28

  Предмет: К.36/19

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  28.05.2019, во 09:00
 • Мај
  28

  Предмет: К.110/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  28.05.2019, во 13:00
 • Мај
  29

  Предмет: К.6/19

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  29.05.2019, во 09:00
 • Мај
  31

  Предмет: П1-1/18

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 2
  31.05.2019, во 10:30
 • Јуни
  4

  Предмет: К.71/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  04.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  5

  Предмет: К.71/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  05.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-24/19

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  06.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-158/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  06.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-52/19

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  06.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-158/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  06.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-28/19

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  06.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-52/19

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  06.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-24/19

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  06.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-28/19

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  06.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-80/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  06.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-22/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  06.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-124/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  06.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-124/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  06.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-86/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  06.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-17/19

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  06.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-50/19

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  06.06.2019, во 10:30
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-61/19

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  06.06.2019, во 10:30
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-55/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  06.06.2019, во 10:30
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-50/19

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  06.06.2019, во 10:30
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-61/19

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  06.06.2019, во 10:30
 • Јуни
  7

  Предмет: К.55/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  07.06.2019, во 12:00
 • Јуни
  11

  Предмет: К.99/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  11.06.2019, во 13:00
 • Јуни
  21

  Предмет: ПРК-Ј-8/16

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  21.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  21

  Предмет: ПРК-С-101/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  21.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  21

  Предмет: ПРК-С-36/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  21.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  21

  Предмет: ПРК-С-47/19

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  21.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  21

  Предмет: ПРК-С-62/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  21.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  21

  Предмет: ПРК-Ј-54/15

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  21.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  21

  Предмет: ПРК-С-13/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  21.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  21

  Предмет: ПРК-С-56/19

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  21.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  21

  Предмет: ПРК-С-46/19

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  21.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  21

  Предмет: ПРК-С-39/19

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  21.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  21

  Предмет: ПРК-С-111/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  21.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  21

  Предмет: ПРК-С-173/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  21.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  21

  Предмет: ПРК-С-19/19

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  21.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  21

  Предмет: ПРК-С-208/16

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  21.06.2019, во 12:00