Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВП-28/2018

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 2
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К.60/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: П2-49/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  19.11.2018, во 13:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ВПП-5/18

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 2
  19.11.2018, во 14:30
 • Ноември
  20

  Предмет: К.55/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  20.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: РО-75/18

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 2
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: К.85/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  20.11.2018, во 13:30
 • Ноември
  21

  Предмет: К.26/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  21.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  21

  Предмет: К.91/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  21.11.2018, во 13:30
 • Ноември
  22

  Предмет: РО-39/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  22.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  22

  Предмет: РО-42/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  22.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  22

  Предмет: РО-65/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  22.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  22

  Предмет: РО-66/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  22.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  22

  Предмет: РО-67/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  22.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-С-74/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  22.11.2018, во 13:00
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-Ј-21/18

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 2
  22.11.2018, во 13:30
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-С-115/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  22.11.2018, во 14:00
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-С-80/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  22.11.2018, во 14:15
 • Ноември
  23

  Предмет: П2-14/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  23.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  23

  Предмет: П2-6/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  23.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  26

  Предмет: П2-39/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  26.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  26

  Предмет: К.56/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  26.11.2018, во 13:30
 • Ноември
  27

  Предмет: К.36/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  27.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  27

  Предмет: К.65/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  27.11.2018, во 13:30
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-55/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  29.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-62/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  29.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-63/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  29.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-72/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  29.11.2018, во 13:00
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-71/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  29.11.2018, во 13:30
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-68/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  29.11.2018, во 14:00
 • Ноември
  30

  Предмет: П3-4/18

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 2
  30.11.2018, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: К.61/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  03.12.2018, во 09:30
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-208/16

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  21.12.2018, во 09:30
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-34/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  21.12.2018, во 09:30
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-22/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  21.12.2018, во 09:30
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-55/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  21.12.2018, во 09:30
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-36/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  21.12.2018, во 09:30
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-28/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  21.12.2018, во 09:30
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-62/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  21.12.2018, во 09:30
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-58/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  21.12.2018, во 09:30
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-13/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  21.12.2018, во 09:30
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-Ј-8/16

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  27.12.2018, во 14:30
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-Ј-54/15

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  27.12.2018, во 14:30
 • Јануари
  8

  Предмет: ПРК-С-101/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  08.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  8

  Предмет: ПРК-С-75/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  08.01.2019, во 10:00