Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јуни
  8

  Предмет: П2-4/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  08.06.2023, во 08:30
 • Јуни
  8

  Предмет: К.20/21

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  08.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  8

  Предмет: К.48/21

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  08.06.2023, во 09:30
 • Јуни
  8

  Предмет: К.149/20

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  08.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  8

  Предмет: К.148/20

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  08.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  8

  Предмет: К.21/21

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  08.06.2023, во 12:30
 • Јуни
  8

  Предмет: К.32/21

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  08.06.2023, во 14:00
 • Јуни
  9

  Предмет: К.49/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  09.06.2023, во 08:30
 • Јуни
  9

  Предмет: К.27/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  09.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  9

  Предмет: К.71/18

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  09.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  12

  Предмет: П2-8/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  12.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  12

  Предмет: П1-8/21

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  12.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  12

  Предмет: П1-5/21

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  12.06.2023, во 13:00
 • Јуни
  13

  Предмет: РО-95/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  13.06.2023, во 08:30
 • Јуни
  13

  Предмет: РО-96/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  13.06.2023, во 08:45
 • Јуни
  13

  Предмет: П4-19/20

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  13.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  13

  Предмет: РО-97/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  13.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  13

  Предмет: РО-98/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  13.06.2023, во 09:15
 • Јуни
  13

  Предмет: РО-99/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  13.06.2023, во 09:30
 • Јуни
  13

  Предмет: П4-6/21

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  13.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  13

  Предмет: ВПП1.7/20

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  13.06.2023, во 14:00
 • Јуни
  14

  Предмет: МАЛВП-3/2021

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  14.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  14

  Предмет: МАЛВП-13/2020

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  14.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  14

  Предмет: П4-10/21

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  14.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  15

  Предмет: К.43/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  15.06.2023, во 08:30
 • Јуни
  15

  Предмет: К.36/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  15.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  15

  Предмет: К.72/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  15.06.2023, во 13:30
 • Јуни
  16

  Предмет: К.38/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  16.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  16

  Предмет: К.77/21

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  16.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  16

  Предмет: К.4/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  16.06.2023, во 14:00
 • Јуни
  19

  Предмет: ПРК-Ј-21/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  19.06.2023, во 08:50
 • Јуни
  19

  Предмет: П4-19/20

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  19.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  19

  Предмет: ПРК-Ј-22/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  19.06.2023, во 09:15
 • Јуни
  19

  Предмет: ПРК-Ј-26/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  19.06.2023, во 09:30
 • Јуни
  19

  Предмет: РО-30/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  19.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  19

  Предмет: РО-40/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  19.06.2023, во 12:30
 • Јуни
  19

  Предмет: П2-46/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  19.06.2023, во 14:00
 • Јуни
  20

  Предмет: МАЛВП-4/2021

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  20.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  20

  Предмет: РО-122/20

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  20.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  20

  Предмет: РО-30/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  20.06.2023, во 13:30
 • Јуни
  20

  Предмет: РО-120/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  20.06.2023, во 14:00
 • Јуни
  21

  Предмет: П2-20/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  21.06.2023, во 08:30
 • Јуни
  21

  Предмет: П2-15/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  21.06.2023, во 08:30
 • Јуни
  21

  Предмет: РО-140/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  21.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  21

  Предмет: РО-129/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  21.06.2023, во 10:15
 • Јуни
  21

  Предмет: РО-124/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  21.06.2023, во 10:30
 • Јуни
  21

  Предмет: П2-17/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  21.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  22

  Предмет: К.15/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  22.06.2023, во 08:30
 • Јуни
  22

  Предмет: К.71/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  22.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  22

  Предмет: ПРК-Ј-17/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  22.06.2023, во 13:30
 • Јуни
  22

  Предмет: ПРК-Ј-29/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  22.06.2023, во 13:50
 • Јуни
  22

  Предмет: ПРК-Ј-19/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  22.06.2023, во 14:00
 • Јуни
  22

  Предмет: ПРК-Ј-20/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  22.06.2023, во 14:10
 • Јуни
  22

  Предмет: ПРК-Ј-32/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  22.06.2023, во 14:15
 • Јуни
  23

  Предмет: П1-1/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  23.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  23

  Предмет: К.67/21

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  23.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  26

  Предмет: РО-50/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  26.06.2023, во 08:00
 • Јуни
  26

  Предмет: РО-70/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  26.06.2023, во 08:30
 • Јуни
  26

  Предмет: РО-71/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  26.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  26

  Предмет: РО-72/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  26.06.2023, во 09:30
 • Јуни
  26

  Предмет: РО-73/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  26.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  26

  Предмет: РО-84/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  26.06.2023, во 10:30
 • Јуни
  26

  Предмет: РО-85/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  26.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  26

  Предмет: РО-86/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  26.06.2023, во 12:30
 • Јуни
  26

  Предмет: РО-87/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  26.06.2023, во 13:00
 • Јуни
  26

  Предмет: РО-88/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  26.06.2023, во 13:30
 • Јуни
  26

  Предмет: РО-90/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  26.06.2023, во 14:00
 • Јуни
  27

  Предмет: РО-1/21

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  27.06.2023, во 08:30
 • Јуни
  27

  Предмет: РО-2/21

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  27.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  27

  Предмет: РО-11/21

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  27.06.2023, во 09:30
 • Јуни
  27

  Предмет: РО-16/21

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  27.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: РО-48/21

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  27.06.2023, во 10:30
 • Јуни
  27

  Предмет: РО-49/21

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  27.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  27

  Предмет: РО-50/21

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  27.06.2023, во 12:30
 • Јуни
  27

  Предмет: РО-54/21

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  27.06.2023, во 13:30
 • Јуни
  27

  Предмет: РО-131/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  27.06.2023, во 14:00
 • Јуни
  27

  Предмет: РО-16/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  27.06.2023, во 14:30
 • Јуни
  28

  Предмет: ВПП1.4/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  28.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  28

  Предмет: ВПП-5/20

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  28.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-Ј-25/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  28.06.2023, во 14:00
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-Ј-44/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  28.06.2023, во 14:15
 • Јуни
  29

  Предмет: К.75/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  29.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  29

  Предмет: РО-8/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  29.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  29

  Предмет: РО-5/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  29.06.2023, во 12:15
 • Јуни
  29

  Предмет: РО-9/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  29.06.2023, во 12:30
 • Јуни
  29

  Предмет: РО-6/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  29.06.2023, во 12:45
 • Јуни
  29

  Предмет: РО-10/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  29.06.2023, во 13:00
 • Јуни
  29

  Предмет: РО-12/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  29.06.2023, во 13:15
 • Јуни
  29

  Предмет: РО-7/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  29.06.2023, во 13:30
 • Јуни
  29

  Предмет: РО-13/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  29.06.2023, во 13:45
 • Јуни
  29

  Предмет: РО-14/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  29.06.2023, во 14:00
 • Јуни
  29

  Предмет: П2-19/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  29.06.2023, во 14:05
 • Јуни
  29

  Предмет: РО-17/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  29.06.2023, во 14:15
 • Јуни
  30

  Предмет: К.73/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  30.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  30

  Предмет: К.22/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  30.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  30

  Предмет: П2-10/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  30.06.2023, во 13:30
 • Јули
  3

  Предмет: РО-8/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  03.07.2023, во 09:00
 • Јули
  3

  Предмет: П1-15/21

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  03.07.2023, во 12:00
 • Јули
  3

  Предмет: П1-17/20

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  03.07.2023, во 13:00
 • Јули
  4

  Предмет: П2-16/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  04.07.2023, во 08:30
 • Јули
  4

  Предмет: П2-22/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  04.07.2023, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: П4-17/20

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  04.07.2023, во 12:00
 • Јули
  5

  Предмет: РО-52/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  05.07.2023, во 08:00
 • Јули
  5

  Предмет: РО-53/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  05.07.2023, во 08:15
 • Јули
  5

  Предмет: РО-55/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  05.07.2023, во 08:30
 • Јули
  5

  Предмет: РО-56/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  05.07.2023, во 08:45
 • Јули
  5

  Предмет: РО-57/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  05.07.2023, во 09:00
 • Јули
  5

  Предмет: РО-58/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  05.07.2023, во 09:15
 • Јули
  5

  Предмет: РО-59/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  05.07.2023, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: РО-60/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  05.07.2023, во 09:45
 • Јули
  5

  Предмет: РО-61/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  05.07.2023, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: РО-64/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  05.07.2023, во 10:15
 • Јули
  5

  Предмет: РО-65/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  05.07.2023, во 10:30
 • Јули
  5

  Предмет: РО-66/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  05.07.2023, во 10:45
 • Јули
  5

  Предмет: РО-68/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  05.07.2023, во 11:00
 • Јули
  5

  Предмет: РО-69/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  05.07.2023, во 11:15
 • Јули
  5

  Предмет: РО-77/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  05.07.2023, во 11:30
 • Јули
  5

  Предмет: РО-79/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  05.07.2023, во 11:45
 • Јули
  5

  Предмет: РО-81/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  05.07.2023, во 12:00
 • Јули
  5

  Предмет: П2-22/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  05.07.2023, во 12:05
 • Јули
  5

  Предмет: РО-82/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  05.07.2023, во 12:15
 • Јули
  6

  Предмет: К.68/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  06.07.2023, во 08:30
 • Јули
  6

  Предмет: К.59/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  06.07.2023, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: П2-4/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  06.07.2023, во 14:00
 • Јули
  10

  Предмет: К.1/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  10.07.2023, во 09:00
 • Јули
  10

  Предмет: П2-5/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  10.07.2023, во 12:00
 • Јули
  10

  Предмет: РО-139/20

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  10.07.2023, во 14:00
 • Јули
  11

  Предмет: П2-18/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  11.07.2023, во 09:00
 • Јули
  11

  Предмет: П1-8/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  11.07.2023, во 12:00
 • Јули
  12

  Предмет: РО-11/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  12.07.2023, во 09:00
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-Ј-27/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  12.07.2023, во 12:00
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-Ј-28/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  12.07.2023, во 12:15
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-О-24/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  12.07.2023, во 12:30
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-Ј-24/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  12.07.2023, во 12:30
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-Ј-23/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  12.07.2023, во 12:45
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-Ј-31/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  12.07.2023, во 13:00
 • Август
  16

  Предмет: ВПП1.7/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  16.08.2023, во 09:00
 • Август
  16

  Предмет: П4-11/20

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  16.08.2023, во 12:00
 • Август
  17

  Предмет: П2-41/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  17.08.2023, во 09:00
 • Август
  21

  Предмет: МАЛВП-12/2021

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  21.08.2023, во 09:30
 • Август
  21

  Предмет: П3-2/21

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  21.08.2023, во 12:00
 • Август
  21

  Предмет: П2-17/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  21.08.2023, во 14:00
 • Август
  22

  Предмет: П4-1/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  22.08.2023, во 09:00
 • Август
  22

  Предмет: П2-18/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  22.08.2023, во 12:00
 • Август
  22

  Предмет: П4-18/20

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  22.08.2023, во 14:00
 • Август
  23

  Предмет: П1-24/21

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  23.08.2023, во 08:30
 • Август
  23

  Предмет: П4-11/21

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  23.08.2023, во 12:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-О-26/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  23.08.2023, во 13:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-Ј-43/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  23.08.2023, во 14:00
 • Август
  24

  Предмет: П3-1/21

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  24.08.2023, во 12:00
 • Август
  24

  Предмет: ВПП-1/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  24.08.2023, во 14:00
 • Август
  24

  Предмет: ВПП-6/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  24.08.2023, во 14:30
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-Ј-17/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  29.08.2023, во 08:30
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-Ј-35/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  29.08.2023, во 08:30
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-Ј-19/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  29.08.2023, во 08:45
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-Ј-21/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  29.08.2023, во 08:50
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-Ј-20/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  29.08.2023, во 09:00
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-Ј-22/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  29.08.2023, во 09:15
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-Ј-39/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  29.08.2023, во 09:15
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-Ј-26/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  29.08.2023, во 09:30
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-Ј-47/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  29.08.2023, во 09:30
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-Ј-29/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  29.08.2023, во 09:45
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-Ј-34/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  29.08.2023, во 09:45
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-Ј-30/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  29.08.2023, во 10:00
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-Ј-32/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  29.08.2023, во 10:15
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-Ј-33/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  29.08.2023, во 10:30
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-Ј-37/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  29.08.2023, во 10:45
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-Ј-40/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  29.08.2023, во 12:00
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-Ј-41/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  29.08.2023, во 12:15
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-Ј-45/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  29.08.2023, во 12:30
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-Ј-48/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  29.08.2023, во 12:45
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-Ј-49/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  29.08.2023, во 13:00
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-Ј-52/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  29.08.2023, во 13:15
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-Ј-54/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  29.08.2023, во 13:30
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-Ј-53/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  29.08.2023, во 13:45
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-Ј-55/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  29.08.2023, во 14:15
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-Ј-36/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  29.08.2023, во 14:30
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-Ј-51/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  29.08.2023, во 14:40
 • Август
  30

  Предмет: П1-14/21

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  30.08.2023, во 09:00