Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Август
  16

  Предмет: К.5/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  16.08.2024, во 10:00
 • Август
  20

  Предмет: К.16/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  20.08.2024, во 09:00
 • Август
  20

  Предмет: К.55/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  20.08.2024, во 10:30
 • Август
  20

  Предмет: К.23/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  20.08.2024, во 12:30
 • Август
  21

  Предмет: К.82/21

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  21.08.2024, во 09:00
 • Август
  21

  Предмет: К.24/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  21.08.2024, во 12:30
 • Август
  21

  Предмет: К.54/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  21.08.2024, во 12:30
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-Ј-47/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  22.08.2024, во 09:00
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-Ј-55/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  22.08.2024, во 09:30
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-Ј-24/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  22.08.2024, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-Ј-41/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  22.08.2024, во 10:30
 • Август
  22

  Предмет: РО-33/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  22.08.2024, во 12:00
 • Август
  22

  Предмет: РО-34/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  22.08.2024, во 12:00
 • Август
  22

  Предмет: РО-35/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  22.08.2024, во 13:00
 • Август
  22

  Предмет: РО-36/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  22.08.2024, во 13:30
 • Август
  22

  Предмет: РО-37/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  22.08.2024, во 14:00
 • Август
  22

  Предмет: РО-38/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  22.08.2024, во 14:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-О-1/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  23.08.2024, во 09:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-О-17/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  23.08.2024, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-О-21/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  23.08.2024, во 12:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-О-37/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  23.08.2024, во 12:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-О-23/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  23.08.2024, во 13:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-О-24/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  23.08.2024, во 13:30
 • Август
  26

  Предмет: К.52/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  26.08.2024, во 08:30
 • Август
  26

  Предмет: К.57/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  26.08.2024, во 12:00
 • Август
  26

  Предмет: К.25/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  26.08.2024, во 13:30
 • Август
  27

  Предмет: К.42/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  27.08.2024, во 09:00
 • Август
  27

  Предмет: П2-18/24

  Судија Костадин Ѓорѓиев, Судница Судница 4
  27.08.2024, во 09:30
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-416/23

  Судија Костадин Ѓорѓиев, Судница Судница 4
  27.08.2024, во 12:00
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-16/24

  Судија Костадин Ѓорѓиев, Судница Судница 4
  27.08.2024, во 12:30
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-388/22

  Судија Костадин Ѓорѓиев, Судница Судница 4
  27.08.2024, во 12:45
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-418/22

  Судија Костадин Ѓорѓиев, Судница Судница 4
  27.08.2024, во 13:00
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-163/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  27.08.2024, во 13:00
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-165/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  27.08.2024, во 13:15
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-442/22

  Судија Костадин Ѓорѓиев, Судница Судница 4
  27.08.2024, во 13:15
 • Август
  27

  Предмет: П2-26/24

  Судија Костадин Ѓорѓиев, Судница Судница 4
  27.08.2024, во 13:30
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-181/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  27.08.2024, во 13:30
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-256/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  27.08.2024, во 13:45
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-Ј-21/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  27.08.2024, во 14:00
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-320/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  27.08.2024, во 14:15
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-295/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  29.08.2024, во 09:00
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-242/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  29.08.2024, во 09:15
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-313/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  29.08.2024, во 09:30
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-253/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  29.08.2024, во 09:45
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-277/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  29.08.2024, во 10:00
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-297/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  29.08.2024, во 10:15
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-243/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  29.08.2024, во 10:30
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-246/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  29.08.2024, во 12:00
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-Ј-39/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  29.08.2024, во 12:15
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-291/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  29.08.2024, во 13:00
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-280/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  29.08.2024, во 13:15
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-345/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  29.08.2024, во 13:30
 • Август
  30

  Предмет: К.42/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  30.08.2024, во 09:00
 • Август
  30

  Предмет: К.32/21

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  30.08.2024, во 09:01
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-473/22

  Судија Костадин Ѓорѓиев, Судница Судница 4
  30.08.2024, во 09:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-Ј-61/22

  Судија Костадин Ѓорѓиев, Судница Судница 4
  30.08.2024, во 09:35
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-482/23

  Судија Костадин Ѓорѓиев, Судница Судница 4
  30.08.2024, во 09:40
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-20/24

  Судија Костадин Ѓорѓиев, Судница Судница 4
  30.08.2024, во 09:45
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6/24

  Судија Костадин Ѓорѓиев, Судница Судница 4
  30.08.2024, во 09:50
 • Август
  30

  Предмет: П1-6/24

  Судија Костадин Ѓорѓиев, Судница Судница 4
  30.08.2024, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: П2-22/24

  Судија Костадин Ѓорѓиев, Судница Судница 4
  30.08.2024, во 12:00
 • Август
  30

  Предмет: К.7/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  30.08.2024, во 12:00
 • Август
  30

  Предмет: К.5/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  30.08.2024, во 13:00
 • Септември
  2

  Предмет: К.14/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  02.09.2024, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: РО-14/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  02.09.2024, во 12:00
 • Септември
  2

  Предмет: РО-152/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  02.09.2024, во 13:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-245/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  03.09.2024, во 08:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-305/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  03.09.2024, во 08:45
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-29/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  03.09.2024, во 09:00
 • Септември
  3

  Предмет: П1-13/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  03.09.2024, во 12:00
 • Септември
  4

  Предмет: МАЛВП-20/2022

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  04.09.2024, во 09:00
 • Септември
  4

  Предмет: К.11/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  04.09.2024, во 12:00
 • Септември
  4

  Предмет: К.50/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  04.09.2024, во 14:00
 • Септември
  5

  Предмет: К.53/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  05.09.2024, во 08:45
 • Септември
  5

  Предмет: К.22/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  05.09.2024, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: К.51/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  05.09.2024, во 12:30
 • Септември
  6

  Предмет: К.10/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  06.09.2024, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: К.8/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  06.09.2024, во 12:00
 • Септември
  6

  Предмет: К.9/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  06.09.2024, во 13:00
 • Септември
  10

  Предмет: ВПП1.14/20

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  10.09.2024, во 09:00
 • Септември
  10

  Предмет: П4-5/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  10.09.2024, во 12:00
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-О-13/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  10.09.2024, во 14:00
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-О-35/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  10.09.2024, во 14:30
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-С-337/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  11.09.2024, во 08:45
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-С-200/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  11.09.2024, во 09:00
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-С-374/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  11.09.2024, во 09:15
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-С-300/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  11.09.2024, во 09:30
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-С-349/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  11.09.2024, во 09:45
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-С-350/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  11.09.2024, во 10:00
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-С-330/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  11.09.2024, во 10:15
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-С-346/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  11.09.2024, во 12:00
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-С-329/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  11.09.2024, во 12:15
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-С-367/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  11.09.2024, во 12:30
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-33/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  11.09.2024, во 13:00
 • Септември
  12

  Предмет: К.28/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  12.09.2024, во 09:00
 • Септември
  12

  Предмет: К.20/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  12.09.2024, во 12:00
 • Септември
  12

  Предмет: К.21/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  12.09.2024, во 13:00
 • Септември
  17

  Предмет: К.63/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  17.09.2024, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: К.23/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  17.09.2024, во 12:00
 • Септември
  17

  Предмет: К.33/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  17.09.2024, во 13:00
 • Септември
  18

  Предмет: К.54/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  18.09.2024, во 09:00
 • Септември
  18

  Предмет: К.64/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  18.09.2024, во 12:00
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-235/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  18.09.2024, во 14:00
 • Септември
  23

  Предмет: ВПП1.4/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  23.09.2024, во 13:00
 • Септември
  24

  Предмет: К.52/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  24.09.2024, во 09:00
 • Септември
  24

  Предмет: К.56/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  24.09.2024, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: К.58/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  24.09.2024, во 12:00
 • Септември
  24

  Предмет: К.15/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  24.09.2024, во 13:30
 • Септември
  30

  Предмет: К.68/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  30.09.2024, во 08:30
 • Септември
  30

  Предмет: К.59/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  30.09.2024, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: К.24/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  30.09.2024, во 12:00
 • Октомври
  9

  Предмет: ПЛ1-П-1/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  09.10.2024, во 12:00