Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јуни
  18

  Предмет: ПЛ1-П-4/21

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  18.06.2024, во 08:30
 • Јуни
  18

  Предмет: ПЛ1-П-1/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  18.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-230/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  18.06.2024, во 13:30
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-273/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  18.06.2024, во 14:00
 • Јуни
  19

  Предмет: К.57/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  19.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  19

  Предмет: К.82/21

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  19.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  19

  Предмет: К.149/20

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  19.06.2024, во 14:00
 • Јуни
  20

  Предмет: К.56/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  20.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  20

  Предмет: К.58/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  20.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  20

  Предмет: К.64/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  20.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-274/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  20.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-271/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  20.06.2024, во 13:15
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-272/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  20.06.2024, во 13:30
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-263/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  20.06.2024, во 13:45
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-264/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  20.06.2024, во 14:00
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-276/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  20.06.2024, во 14:15
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-289/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  20.06.2024, во 14:30
 • Јуни
  21

  Предмет: К.54/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  21.06.2024, во 08:30
 • Јуни
  21

  Предмет: К.67/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  21.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  21

  Предмет: К.39/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  21.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-231/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  24.06.2024, во 08:45
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-305/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  24.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-311/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  24.06.2024, во 09:15
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-250/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  24.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-245/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  24.06.2024, во 09:45
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-296/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  24.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-295/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  24.06.2024, во 10:15
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-291/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  24.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-259/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  24.06.2024, во 10:45
 • Јуни
  24

  Предмет: РО-38/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  24.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  24

  Предмет: РО-37/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  24.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  24

  Предмет: РО-35/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  24.06.2024, во 13:30
 • Јуни
  24

  Предмет: РО-36/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  24.06.2024, во 14:00
 • Јуни
  25

  Предмет: К.54/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  25.06.2024, во 08:30
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-314/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  25.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  25

  Предмет: К.67/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  25.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  25

  Предмет: К.39/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  25.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-242/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  25.06.2024, во 12:45
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-313/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  25.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-Ј-23/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  25.06.2024, во 13:15
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-280/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  25.06.2024, во 14:15
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-253/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  25.06.2024, во 14:30
 • Јуни
  26

  Предмет: ПРК-С-336/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  26.06.2024, во 08:30
 • Јуни
  26

  Предмет: ПРК-С-345/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  26.06.2024, во 08:45
 • Јуни
  26

  Предмет: ПРК-С-339/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  26.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  26

  Предмет: ПРК-С-343/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  26.06.2024, во 09:15
 • Јуни
  26

  Предмет: ПРК-С-370/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  26.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  26

  Предмет: ПРК-С-299/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  26.06.2024, во 09:45
 • Јуни
  26

  Предмет: ПРК-С-355/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  26.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  26

  Предмет: ПРК-С-288/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  26.06.2024, во 10:15
 • Јуни
  26

  Предмет: ПРК-С-348/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  26.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  26

  Предмет: ПРК-Ј-39/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  26.06.2024, во 12:15
 • Јуни
  26

  Предмет: ПРК-Ј-37/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  26.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  26

  Предмет: ПРК-С-295/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  26.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  26

  Предмет: ПРК-С-268/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  26.06.2024, во 13:30
 • Јуни
  27

  Предмет: РО-95/21

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  27.06.2024, во 08:30
 • Јуни
  27

  Предмет: ПЛ1-П-2/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  27.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  27

  Предмет: К.11/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  27.06.2024, во 14:30
 • Јуни
  28

  Предмет: П2-26/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  28.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  28

  Предмет: МАЛВП-13/2020

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  28.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-264/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  28.06.2024, во 13:30
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-246/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  28.06.2024, во 13:45
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-275/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  28.06.2024, во 14:00
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-277/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  28.06.2024, во 14:15
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-243/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  28.06.2024, во 14:30
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-304/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  28.06.2024, во 14:45
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-297/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  28.06.2024, во 15:00
 • Јули
  1

  Предмет: МАЛВП-2/2023

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  01.07.2024, во 08:30
 • Јули
  1

  Предмет: РО-35/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  01.07.2024, во 12:00
 • Јули
  1

  Предмет: РО-36/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  01.07.2024, во 12:30
 • Јули
  1

  Предмет: РО-37/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  01.07.2024, во 13:00
 • Јули
  1

  Предмет: РО-38/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  01.07.2024, во 13:30
 • Јули
  2

  Предмет: К.5/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  02.07.2024, во 09:00
 • Јули
  2

  Предмет: П1-14/22

  Судија Костадин Ѓорѓиев, Судница Судница 4
  02.07.2024, во 09:30
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-С-453/23

  Судија Костадин Ѓорѓиев, Судница Судница 4
  02.07.2024, во 12:00
 • Јули
  2

  Предмет: К.151/20

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  02.07.2024, во 12:00
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-С-475/23

  Судија Костадин Ѓорѓиев, Судница Судница 4
  02.07.2024, во 12:10
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-С-451/23

  Судија Костадин Ѓорѓиев, Судница Судница 4
  02.07.2024, во 12:15
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-С-420/23

  Судија Костадин Ѓорѓиев, Судница Судница 4
  02.07.2024, во 12:20
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-О-53/23

  Судија Костадин Ѓорѓиев, Судница Судница 4
  02.07.2024, во 12:30
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-О-55/23

  Судија Костадин Ѓорѓиев, Судница Судница 4
  02.07.2024, во 13:15
 • Јули
  2

  Предмет: РО-141/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  02.07.2024, во 15:00
 • Јули
  3

  Предмет: К.32/21

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  03.07.2024, во 08:30
 • Јули
  3

  Предмет: К.71/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  03.07.2024, во 10:00
 • Јули
  3

  Предмет: К.42/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  03.07.2024, во 12:00
 • Јули
  4

  Предмет: К.52/21

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  04.07.2024, во 08:30
 • Јули
  4

  Предмет: П2-18/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 1
  04.07.2024, во 10:30
 • Јули
  4

  Предмет: К.55/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  04.07.2024, во 12:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-Ј-17/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  04.07.2024, во 13:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-234/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  04.07.2024, во 13:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-256/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  04.07.2024, во 13:45
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-Ј-19/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  04.07.2024, во 14:00
 • Јули
  5

  Предмет: П2-51/23

  Судија Костадин Ѓорѓиев, Судница Судница 4
  05.07.2024, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: РО-23/24

  Судија Костадин Ѓорѓиев, Судница Судница 4
  05.07.2024, во 12:00
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-О-45/23

  Судија Костадин Ѓорѓиев, Судница Судница 4
  05.07.2024, во 12:30
 • Јули
  5

  Предмет: РО-20/24

  Судија Костадин Ѓорѓиев, Судница Судница 4
  05.07.2024, во 13:00
 • Јули
  8

  Предмет: ПЛ1-П-9/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  08.07.2024, во 08:30
 • Јули
  8

  Предмет: П1-9/22

  Судија Костадин Ѓорѓиев, Судница Судница 4
  08.07.2024, во 09:30
 • Јули
  8

  Предмет: ВПП-156/24

  Судија Костадин Ѓорѓиев, Судница Судница 4
  08.07.2024, во 11:00
 • Јули
  8

  Предмет: П4-7/21

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  08.07.2024, во 12:00
 • Јули
  8

  Предмет: ВПП1.1/24

  Судија Костадин Ѓорѓиев, Судница Судница 4
  08.07.2024, во 12:30
 • Јули
  8

  Предмет: РО-25/24

  Судија Костадин Ѓорѓиев, Судница Судница 4
  08.07.2024, во 13:00
 • Јули
  8

  Предмет: ПЛ1-П-2/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  08.07.2024, во 14:00
 • Јули
  9

  Предмет: К.16/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  09.07.2024, во 09:00
 • Јули
  9

  Предмет: К.48/21

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  09.07.2024, во 12:00
 • Јули
  10

  Предмет: К.35/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  10.07.2024, во 09:00
 • Јули
  10

  Предмет: П1-1/24

  Судија Костадин Ѓорѓиев, Судница Судница 4
  10.07.2024, во 09:30
 • Јули
  10

  Предмет: РО-56/23

  Судија Костадин Ѓорѓиев, Судница Судница 4
  10.07.2024, во 10:00
 • Јули
  10

  Предмет: РО-5/24

  Судија Костадин Ѓорѓиев, Судница Судница 4
  10.07.2024, во 12:00
 • Јули
  10

  Предмет: П2-10/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  10.07.2024, во 12:00
 • Јули
  10

  Предмет: МАЛВП-8/2024

  Судија Костадин Ѓорѓиев, Судница Судница 4
  10.07.2024, во 13:00
 • Јули
  10

  Предмет: МАЛВП-7/2024

  Судија Костадин Ѓорѓиев, Судница Судница 4
  10.07.2024, во 14:00
 • Јули
  12

  Предмет: П1-7/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  12.07.2024, во 09:00
 • Август
  26

  Предмет: К.52/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  26.08.2024, во 08:30
 • Август
  27

  Предмет: П2-18/24

  Судија Костадин Ѓорѓиев, Судница Судница 4
  27.08.2024, во 09:30
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-416/23

  Судија Костадин Ѓорѓиев, Судница Судница 4
  27.08.2024, во 12:00
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-16/24

  Судија Костадин Ѓорѓиев, Судница Судница 4
  27.08.2024, во 12:30
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-388/22

  Судија Костадин Ѓорѓиев, Судница Судница 4
  27.08.2024, во 12:45
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-418/22

  Судија Костадин Ѓорѓиев, Судница Судница 4
  27.08.2024, во 13:00
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-442/22

  Судија Костадин Ѓорѓиев, Судница Судница 4
  27.08.2024, во 13:15
 • Август
  30

  Предмет: П1-6/24

  Судија Костадин Ѓорѓиев, Судница Судница 4
  30.08.2024, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: П2-22/24

  Судија Костадин Ѓорѓиев, Судница Судница 4
  30.08.2024, во 12:00
 • Септември
  2

  Предмет: К.14/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  02.09.2024, во 09:00
 • Септември
  3

  Предмет: П1-13/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  03.09.2024, во 12:00
 • Септември
  10

  Предмет: ВПП1.14/20

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  10.09.2024, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: К.63/23

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  17.09.2024, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: К.23/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  17.09.2024, во 12:00
 • Септември
  24

  Предмет: К.52/22

  Судија Миле Ѓоргиев, Судница Судница 4
  24.09.2024, во 09:00