Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Ноември
  29

  Предмет: МАЛВП-84/2021

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  29.11.2021, во 08:00
 • Ноември
  29

  Предмет: П4-60/21

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  29.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  29

  Предмет: П4-72/20

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  29.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПЛ1-ТС-36/21

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  29.11.2021, во 08:50
 • Ноември
  29

  Предмет: К-579/21

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  29.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  29

  Предмет: К-538/21

  Судија Емине Мурати, Судница Судница 3
  29.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-133/21

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  29.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  29

  Предмет: К-398/21

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  29.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ВПП1-59/21

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Соба 2
  29.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  29

  Предмет: П1-177/21

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 1
  29.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  29

  Предмет: П1-248/19

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 1
  29.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  29

  Предмет: К-623/21

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Судница 4
  29.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  29

  Предмет: П1-227/21

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  29.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  29

  Предмет: П1-98/21

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  29.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: П2-138/21

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  29.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-196/20

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  29.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-О-66/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  29.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-О-56/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  29.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-О-84/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  29.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-О-73/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  29.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-О-100/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  29.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-О-13/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  29.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-О-77/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  29.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-О-96/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  29.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-О-82/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  29.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-О-90/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  29.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-О-41/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  29.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-О-95/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  29.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-О-92/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  29.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-О-99/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  29.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-О-68/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  29.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-О-91/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  29.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-О-10/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  29.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: К-303/21

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  29.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: К-607/20

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  29.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: П2-76/21

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  29.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: П2-83/21

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  29.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-123/21

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 1
  29.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: П1-196/19

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 1
  29.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ВПП1-5/14

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Соба 2
  29.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  29

  Предмет: П1-305/21

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  29.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  29

  Предмет: П2-115/21

  Судија Мирослав Петроски, Судница Соба 2
  29.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  29

  Предмет: К-626/21

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  29.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-258/20

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  29.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  29

  Предмет: П3-5/21

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  29.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  29

  Предмет: П2-111/21

  Судија Мирослав Петроски, Судница Соба 2
  29.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  29

  Предмет: П4-15/21

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  29.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  29

  Предмет: К-165/20

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Судница 4
  29.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  29

  Предмет: К-576/21

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  29.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  29

  Предмет: К-166/19

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  29.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-120/21

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 1
  29.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-58/21

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  29.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  29

  Предмет: К-430/21

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Судница 4
  29.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  29

  Предмет: П1-259/20

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  29.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  29

  Предмет: К-411/21

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  29.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ВПП1-51/20

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 2
  29.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  29

  Предмет: П1-238/20

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 1
  29.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  29

  Предмет: П1-338/21

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  29.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  29

  Предмет: К-322/15

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  29.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  29

  Предмет: К-138/21

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  29.11.2021, во 13:30
 • Ноември
  30

  Предмет: П1-307/21

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  30.11.2021, во 08:15
 • Ноември
  30

  Предмет: П4-47/21

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  30.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  30

  Предмет: П4-49/21

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 1
  30.11.2021, во 08:45
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-126/21

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 1
  30.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-56/21

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  30.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-448/21

  Судија Емине Мурати, Судница Судница 3
  30.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: П1-77/21

  Судија Реџеп Асани, Судница Судница 6
  30.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: П1-286/21

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  30.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: МАЛВП-114/2021

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  30.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ТС-9/21

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  30.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-285/20

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  30.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-1045/20

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 5
  30.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-447/21

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  30.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ТС-8/21

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  30.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: П4-33/21

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  30.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: П1-118/21

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  30.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: П1-323/21

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  30.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-121/21

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 1
  30.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-570/21

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  30.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-1061/20

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  30.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-117/21

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 1
  30.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-456/21

  Судија Емине Мурати, Судница Судница 3
  30.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ТС-14/21

  Судија Реџеп Асани, Судница Судница 6
  30.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ППОВ-10/21

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  30.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-393/19

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  30.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: П1-76/21

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  30.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-665/21

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  30.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ПЛ1-П-71/21

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  30.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  30

  Предмет: П1-193/20

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  30.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  30

  Предмет: П1-296/21

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  30.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ПЛ1-П-72/21

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 1
  30.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-148/19

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  30.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-185/21

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  30.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-894/20

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Соба 5
  30.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  30

  Предмет: МАЛВП-120/2021

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  30.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-227/21

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  30.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-64/21

  Судија Емине Мурати, Судница Судница 3
  30.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  30

  Предмет: П2-95/20

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  30.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-414/21

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  30.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  30

  Предмет: П1-443/19

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  30.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-868/20

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  30.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  30

  Предмет: П1-321/21

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  30.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  30

  Предмет: П1-269/21

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 1
  30.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-344/20

  Судија Емине Мурати, Судница Судница 3
  30.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  30

  Предмет: П2-100/21

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 1
  30.11.2021, во 13:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-861/20

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  30.11.2021, во 13:30
 • Декември
  1

  Предмет: П1-148/21

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  01.12.2021, во 08:00
 • Декември
  1

  Предмет: РО-110/21

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  01.12.2021, во 08:00
 • Декември
  1

  Предмет: МАЛВП-117/2021

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Соба 6
  01.12.2021, во 08:00
 • Декември
  1

  Предмет: МАЛВП-86/2021

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  01.12.2021, во 08:05
 • Декември
  1

  Предмет: РО-79/21

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  01.12.2021, во 08:10
 • Декември
  1

  Предмет: П1-319/21

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  01.12.2021, во 08:30
 • Декември
  1

  Предмет: МАЛВП-147/2020

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  01.12.2021, во 08:30
 • Декември
  1

  Предмет: П2-193/21

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Соба 6
  01.12.2021, во 09:00
 • Декември
  1

  Предмет: СТ-41/21

  Судија Реџеп Асани, Судница Соба 32
  01.12.2021, во 09:00
 • Декември
  1

  Предмет: П2-123/21

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 1
  01.12.2021, во 09:00
 • Декември
  1

  Предмет: ВПП-31/21

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 2
  01.12.2021, во 09:00
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-348/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  01.12.2021, во 09:11
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-471/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  01.12.2021, во 09:11
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-368/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  01.12.2021, во 09:11
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-319/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  01.12.2021, во 09:11
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-323/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  01.12.2021, во 09:11
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-426/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  01.12.2021, во 09:11
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-534/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  01.12.2021, во 09:11
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-303/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  01.12.2021, во 09:11
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-402/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  01.12.2021, во 09:11
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-408/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  01.12.2021, во 09:11
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-525/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  01.12.2021, во 09:11
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-516/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  01.12.2021, во 09:11
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-266/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  01.12.2021, во 09:11
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-494/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  01.12.2021, во 09:11
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-298/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  01.12.2021, во 09:11
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-378/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  01.12.2021, во 09:11
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-371/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  01.12.2021, во 09:11
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-442/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  01.12.2021, во 09:11
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-285/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  01.12.2021, во 09:11
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-343/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  01.12.2021, во 09:11
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-539/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  01.12.2021, во 09:11
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-310/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  01.12.2021, во 09:11
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-276/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  01.12.2021, во 09:11
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-340/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  01.12.2021, во 09:11
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-366/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  01.12.2021, во 09:11
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-480/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  01.12.2021, во 09:11
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-400/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  01.12.2021, во 09:11
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-446/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  01.12.2021, во 09:11
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-476/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  01.12.2021, во 09:11
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-365/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  01.12.2021, во 09:11
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-539/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  01.12.2021, во 09:11
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-427/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  01.12.2021, во 09:11
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-214/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  01.12.2021, во 09:11
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-527/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  01.12.2021, во 09:11
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-438/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  01.12.2021, во 09:11
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-353/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  01.12.2021, во 09:11
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-291/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  01.12.2021, во 09:11
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-336/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  01.12.2021, во 09:11
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-352/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  01.12.2021, во 09:11
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-385/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  01.12.2021, во 09:11
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-422/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  01.12.2021, во 09:11
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-410/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  01.12.2021, во 09:11
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-469/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  01.12.2021, во 09:11
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-462/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  01.12.2021, во 09:12
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-457/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  01.12.2021, во 09:12
 • Декември
  1

  Предмет: МАЛВП-127/2019

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  01.12.2021, во 09:30
 • Декември
  1

  Предмет: ПЛ1-П-59/21

  Судија Реџеп Асани, Судница Судница 6
  01.12.2021, во 09:30
 • Декември
  1

  Предмет: ВПП-49/21

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 2
  01.12.2021, во 09:30
 • Декември
  1

  Предмет: П2-105/21

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 1
  01.12.2021, во 09:30
 • Декември
  1

  Предмет: РО-147/21

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  01.12.2021, во 09:30
 • Декември
  1

  Предмет: К-651/20

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  01.12.2021, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: ВПП1-64/21

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Соба 58
  01.12.2021, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-691/21

  Судија Емине Мурати, Судница Судница 3
  01.12.2021, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: П4-32/21

  Судија Реџеп Асани, Судница Судница 6
  01.12.2021, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: П1-262/21

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  01.12.2021, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-292/19

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  01.12.2021, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-507/21

  Судија Емине Мурати, Судница Судница 3
  01.12.2021, во 10:30
 • Декември
  1

  Предмет: МАЛВП-184/2018

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  01.12.2021, во 10:30
 • Декември
  1

  Предмет: П1-250/21

  Судија Мирослав Петроски, Судница Соба 2
  01.12.2021, во 10:30
 • Декември
  1

  Предмет: П1-252/21

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  01.12.2021, во 11:30
 • Декември
  1

  Предмет: К-516/21

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Судница 4
  01.12.2021, во 11:30
 • Декември
  1

  Предмет: К-387/18

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  01.12.2021, во 11:30
 • Декември
  1

  Предмет: ПЛ1-П-40/20

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  01.12.2021, во 12:00
 • Декември
  1

  Предмет: П4-24/21

  Судија Реџеп Асани, Судница Судница 6
  01.12.2021, во 12:00
 • Декември
  1

  Предмет: ПЛ1-П-66/20

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  01.12.2021, во 12:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-413/21

  Судија Емине Мурати, Судница Судница 3
  01.12.2021, во 12:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-471/21

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Судница 4
  01.12.2021, во 12:00
 • Декември
  1

  Предмет: МАЛВП-34/2021

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  01.12.2021, во 12:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-546/21

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  01.12.2021, во 12:00
 • Декември
  1

  Предмет: МАЛВП-53/2021

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 1
  01.12.2021, во 12:30
 • Декември
  1

  Предмет: П1-117/21

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 1
  01.12.2021, во 13:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-548/21

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Судница 4
  01.12.2021, во 13:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-76/20

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  01.12.2021, во 13:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-678/19

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  01.12.2021, во 13:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-627/21

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  01.12.2021, во 13:30
 • Декември
  1

  Предмет: К-704/21

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Судница 4
  01.12.2021, во 13:30
 • Декември
  1

  Предмет: ВПП1-57/21

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Соба 58
  01.12.2021, во 13:30
 • Декември
  2

  Предмет: П4-1/21

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  02.12.2021, во 08:30
 • Декември
  2

  Предмет: К-721/21

  Судија Емине Мурати, Судница Судница 3
  02.12.2021, во 09:00
 • Декември
  2

  Предмет: П1-138/21

  Судија Реџеп Асани, Судница Судница 6
  02.12.2021, во 09:00
 • Декември
  2

  Предмет: П1-389/18

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  02.12.2021, во 09:00
 • Декември
  2

  Предмет: ВПП-60/21

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Соба 58
  02.12.2021, во 09:00
 • Декември
  2

  Предмет: К-532/21

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Судница 4
  02.12.2021, во 09:00
 • Декември
  2

  Предмет: ПЛ1-П-70/21

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  02.12.2021, во 09:00
 • Декември
  2

  Предмет: К-135/21

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  02.12.2021, во 09:00
 • Декември
  2

  Предмет: П1-297/21

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  02.12.2021, во 09:00
 • Декември
  2

  Предмет: К-459/21

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  02.12.2021, во 09:00
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-М-199/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  02.12.2021, во 09:11
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-М-208/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  02.12.2021, во 09:11
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-М-213/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  02.12.2021, во 09:11
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-М-206/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  02.12.2021, во 09:11
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-М-227/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  02.12.2021, во 09:11
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-М-217/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  02.12.2021, во 09:11
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-М-207/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  02.12.2021, во 09:11
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-М-196/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  02.12.2021, во 09:11
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-М-201/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  02.12.2021, во 09:11
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-М-211/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  02.12.2021, во 09:11
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-М-220/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  02.12.2021, во 09:11
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-М-104/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  02.12.2021, во 09:11
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-М-221/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  02.12.2021, во 09:11
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-95/21

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  02.12.2021, во 09:12
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-2069/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  02.12.2021, во 09:12
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-2001/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  02.12.2021, во 09:12
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-31/21

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  02.12.2021, во 09:12
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-2045/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  02.12.2021, во 09:12
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-98/21

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  02.12.2021, во 09:12
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-44/21

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  02.12.2021, во 09:12
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-107/21

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  02.12.2021, во 09:12
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-49/21

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  02.12.2021, во 09:12
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-2108/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  02.12.2021, во 09:12
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-2258/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  02.12.2021, во 09:12
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-73/21

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  02.12.2021, во 09:12
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-111/21

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  02.12.2021, во 09:12
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-69/21

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  02.12.2021, во 09:12
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-66/21

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  02.12.2021, во 09:12
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-2014/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  02.12.2021, во 09:12
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-2250/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  02.12.2021, во 09:12
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-2249/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  02.12.2021, во 09:12
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-100/21

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  02.12.2021, во 09:12
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-62/21

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  02.12.2021, во 09:12
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-2094/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  02.12.2021, во 09:12
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-108/21

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  02.12.2021, во 09:12
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-106/21

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  02.12.2021, во 09:12
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-2049/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  02.12.2021, во 09:12
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-2220/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  02.12.2021, во 09:12
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-102/21

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  02.12.2021, во 09:12
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-2269/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  02.12.2021, во 09:12
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-90/21

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  02.12.2021, во 09:12
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-17/21

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  02.12.2021, во 09:12
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-2147/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  02.12.2021, во 09:12
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-2206/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  02.12.2021, во 09:12
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-2105/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  02.12.2021, во 09:12
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-2013/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  02.12.2021, во 09:12
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-13/21

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  02.12.2021, во 09:12
 • Декември
  2

  Предмет: П2-173/21

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  02.12.2021, во 09:30
 • Декември
  2

  Предмет: ВПП1-66/21

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Соба 58
  02.12.2021, во 09:30
 • Декември
  2

  Предмет: К-125/21

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  02.12.2021, во 09:30
 • Декември
  2

  Предмет: П2-57/21

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  02.12.2021, во 09:30
 • Декември
  2

  Предмет: П5-2/21

  Судија Реџеп Асани, Судница Судница 6
  02.12.2021, во 09:30
 • Декември
  2

  Предмет: К-727/21

  Судија Даут Рустеми, Судница Соба 3
  02.12.2021, во 09:30
 • Декември
  2

  Предмет: К-747/21

  Судија Емине Мурати, Судница Судница 3
  02.12.2021, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: К-615/21

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  02.12.2021, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: К-500/20

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  02.12.2021, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: К-163/21

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Судница 4
  02.12.2021, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: МАЛВП-90/2021

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  02.12.2021, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: П2-164/21

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  02.12.2021, во 10:30
 • Декември
  2

  Предмет: ВПП-73/21

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 2
  02.12.2021, во 10:30
 • Декември
  2

  Предмет: К-738/21

  Судија Емине Мурати, Судница Судница 3
  02.12.2021, во 10:30
 • Декември
  2

  Предмет: П1-164/21

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  02.12.2021, во 10:30
 • Декември
  2

  Предмет: К-33/21

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  02.12.2021, во 10:30
 • Декември
  2

  Предмет: П1-300/21

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 3
  02.12.2021, во 10:30
 • Декември
  2

  Предмет: К-23/21

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  02.12.2021, во 11:30
 • Декември
  2

  Предмет: ВПП1-50/21

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Соба 58
  02.12.2021, во 11:30
 • Декември
  2

  Предмет: П1-296/20

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  02.12.2021, во 11:30
 • Декември
  2

  Предмет: ВПП1-46/21

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Соба 58
  02.12.2021, во 12:00
 • Декември
  2

  Предмет: К-395/21

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Судница 4
  02.12.2021, во 12:00
 • Декември
  2

  Предмет: К-71/21

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  02.12.2021, во 12:00
 • Декември
  2

  Предмет: П1-77/20

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  02.12.2021, во 12:00
 • Декември
  2

  Предмет: МАЛВП-23/2021

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  02.12.2021, во 12:00
 • Декември
  2

  Предмет: К-450/21

  Судија Емине Мурати, Судница Судница 3
  02.12.2021, во 12:00
 • Декември
  2

  Предмет: МАЛВП-45/2021

  Судија Реџеп Асани, Судница Судница 6
  02.12.2021, во 12:00
 • Декември
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-17/21

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  02.12.2021, во 12:00
 • Декември
  2

  Предмет: К-27/21

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  02.12.2021, во 12:00
 • Декември
  2

  Предмет: П1-332/21

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  02.12.2021, во 12:30
 • Декември
  2

  Предмет: О-467/21

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Соба 58
  02.12.2021, во 12:30
 • Декември
  2

  Предмет: МАЛВП-92/2021

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  02.12.2021, во 12:30
 • Декември
  2

  Предмет: К-491/20

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Судница 4
  02.12.2021, во 13:00
 • Декември
  2

  Предмет: П2-88/21

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  02.12.2021, во 13:00
 • Декември
  2

  Предмет: К-463/21

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  02.12.2021, во 13:00
 • Декември
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-38/21

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  02.12.2021, во 13:00
 • Декември
  2

  Предмет: К-588/21

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  02.12.2021, во 13:00
 • Декември
  2

  Предмет: К-1116/20

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  02.12.2021, во 13:30
 • Декември
  2

  Предмет: К-337/21

  Судија Емине Мурати, Судница Судница 3
  02.12.2021, во 13:30
 • Декември
  3

  Предмет: К-452/21

  Судија Емине Мурати, Судница Судница 3
  03.12.2021, во 09:00
 • Декември
  3

  Предмет: К-21/21

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  03.12.2021, во 09:00
 • Декември
  3

  Предмет: П5-3/21

  Судија Реџеп Асани, Судница Судница 6
  03.12.2021, во 09:00
 • Декември
  3

  Предмет: РО-86/21

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  03.12.2021, во 09:00
 • Декември
  3

  Предмет: МАЛВП-57/2021

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  03.12.2021, во 09:00
 • Декември
  3

  Предмет: П1-234/20

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  03.12.2021, во 09:00
 • Декември
  3

  Предмет: ВПП1-61/21

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Соба 58
  03.12.2021, во 09:00
 • Декември
  3

  Предмет: К-364/21

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Судница 4
  03.12.2021, во 09:00
 • Декември
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-29/21

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  03.12.2021, во 09:00
 • Декември
  3

  Предмет: К-731/21

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  03.12.2021, во 09:00
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-1203/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  03.12.2021, во 09:11
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-1218/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  03.12.2021, во 09:11
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-1140/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  03.12.2021, во 09:11
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-1199/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  03.12.2021, во 09:11
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-1252/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  03.12.2021, во 09:11
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-116/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  03.12.2021, во 09:11
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-1171/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  03.12.2021, во 09:11
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-1131/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  03.12.2021, во 09:11
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-1193/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  03.12.2021, во 09:11
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-1204/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  03.12.2021, во 09:11
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-1246/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  03.12.2021, во 09:11
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-1248/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  03.12.2021, во 09:11
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-1149/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  03.12.2021, во 09:11
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-1235/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  03.12.2021, во 09:11
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-214/19

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  03.12.2021, во 09:11
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-1176/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  03.12.2021, во 09:11
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-25/19

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  03.12.2021, во 09:11
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-1168/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  03.12.2021, во 09:11
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-1139/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  03.12.2021, во 09:11
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-1136/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  03.12.2021, во 09:11
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-1127/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  03.12.2021, во 09:11
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-1192/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  03.12.2021, во 09:11
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-1161/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  03.12.2021, во 09:11
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-1163/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  03.12.2021, во 09:11
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-1200/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  03.12.2021, во 09:11
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-1167/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 16
  03.12.2021, во 09:11
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-1224/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  03.12.2021, во 09:11
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-1154/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  03.12.2021, во 09:11
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-1189/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  03.12.2021, во 09:11
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-1170/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  03.12.2021, во 09:11
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-1220/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  03.12.2021, во 09:11
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-1221/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  03.12.2021, во 09:11
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-1157/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  03.12.2021, во 09:11
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-1233/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  03.12.2021, во 09:11
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-1223/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  03.12.2021, во 09:11
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-556/19

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  03.12.2021, во 09:11
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-1188/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  03.12.2021, во 09:11
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-1223/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  03.12.2021, во 09:11
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-1807/18

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  03.12.2021, во 09:11
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-1188/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  03.12.2021, во 09:11
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-1241/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  03.12.2021, во 09:11
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-575/19

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  03.12.2021, во 09:11
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-1186/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  03.12.2021, во 09:11
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-1209/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  03.12.2021, во 09:11
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-1236/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  03.12.2021, во 09:11
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-1201/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  03.12.2021, во 09:12
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-1174/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  03.12.2021, во 09:12
 • Декември
  3

  Предмет: ВПП2-64/21

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Соба 58
  03.12.2021, во 09:30
 • Декември
  3

  Предмет: ВПП1-59/21

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Соба 58
  03.12.2021, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: К-391/21

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 4
  03.12.2021, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: П2-176/21

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  03.12.2021, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: П4-8/21

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  03.12.2021, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: К-225/21

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  03.12.2021, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: К-273/21

  Судија Емине Мурати, Судница Судница 3
  03.12.2021, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: К-235/21

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  03.12.2021, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: П3-9/21

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  03.12.2021, во 10:30
 • Декември
  3

  Предмет: К-536/21

  Судија Емине Мурати, Судница Судница 3
  03.12.2021, во 11:30
 • Декември
  3

  Предмет: П2-201/21

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Соба 6
  03.12.2021, во 11:30
 • Декември
  3

  Предмет: К-541/21

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Судница 4
  03.12.2021, во 11:30
 • Декември
  3

  Предмет: К-490/20

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  03.12.2021, во 11:30
 • Декември
  3

  Предмет: МАЛВП-106/2021

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  03.12.2021, во 12:00
 • Декември
  3

  Предмет: П1-397/19

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  03.12.2021, во 12:00
 • Декември
  3

  Предмет: ПЛ1-П-53/21

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  03.12.2021, во 12:30
 • Декември
  3

  Предмет: К-602/21

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  03.12.2021, во 12:30
 • Декември
  3

  Предмет: К-498/21

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Судница 4
  03.12.2021, во 13:00
 • Декември
  6

  Предмет: П1-324/21

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  06.12.2021, во 08:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-363/21

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  06.12.2021, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: П1-238/21

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 1
  06.12.2021, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: РО-136/21

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  06.12.2021, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: РО-21/21

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  06.12.2021, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-743/21

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  06.12.2021, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-683/21

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: РО-16/21

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: П1-73/21

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-П-10/21

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 1
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: П1-167/20

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-419/21

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-62/2021

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 1
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-16/21

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Судница 4
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-П-32/21

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: РО-107/21

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: П2-172/21

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: РО-105/21

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  06.12.2021, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: П1-283/21

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  06.12.2021, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: П2-132/21

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 1
  06.12.2021, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: РО-135/21

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  06.12.2021, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-622/21

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  06.12.2021, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-526/21

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  06.12.2021, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: П3-3/20

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  06.12.2021, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-382/21

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  06.12.2021, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: П2-197/21

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 2
  06.12.2021, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: КМ-14/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  06.12.2021, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: КМ-14/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  06.12.2021, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: КМ-14/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  06.12.2021, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-609/21

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  06.12.2021, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-728/21

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  06.12.2021, во 12:30
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-22/2021

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  06.12.2021, во 12:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-638/20

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  06.12.2021, во 12:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-814/20

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  06.12.2021, во 12:30
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-113/2021

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 1
  06.12.2021, во 13:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-435/18

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  06.12.2021, во 13:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-690/21

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  06.12.2021, во 13:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-501/21

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Судница 4
  06.12.2021, во 23:00
 • Декември
  7

  Предмет: ВПП-ПОВ-6/19

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  07.12.2021, во 08:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-621/21

  Судија Емине Мурати, Судница Судница 3
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-702/20

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: СТ-33/21

  Судија Реџеп Асани, Судница Судница 6
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: ППОВ-10/20

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-109/2021

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-645/20

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-1105/20

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: П1-360/21

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1742/21

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  07.12.2021, во 09:11
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-695/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  07.12.2021, во 09:11
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-688/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  07.12.2021, во 09:11
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-588/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  07.12.2021, во 09:11
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-754/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  07.12.2021, во 09:11
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-777/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  07.12.2021, во 09:11
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-773/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  07.12.2021, во 09:11
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-694/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  07.12.2021, во 09:11
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-622/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  07.12.2021, во 09:11
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-699/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  07.12.2021, во 09:11
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-691/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  07.12.2021, во 09:11
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-592/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  07.12.2021, во 09:11
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-751/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  07.12.2021, во 09:11
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-619/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  07.12.2021, во 09:11
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-656/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  07.12.2021, во 09:11
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-682/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  07.12.2021, во 09:11
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-636/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  07.12.2021, во 09:11
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-659/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  07.12.2021, во 09:11
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-719/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  07.12.2021, во 09:11
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-620/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  07.12.2021, во 09:11
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-649/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  07.12.2021, во 09:11
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-736/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  07.12.2021, во 09:11
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-665/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  07.12.2021, во 09:11
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-604/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  07.12.2021, во 09:11
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-650/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  07.12.2021, во 09:11
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-762/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  07.12.2021, во 09:11
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-654/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  07.12.2021, во 09:11
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-590/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  07.12.2021, во 09:11
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-603/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  07.12.2021, во 09:11
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-740/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  07.12.2021, во 09:11
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-677/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  07.12.2021, во 09:11
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-591/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  07.12.2021, во 09:11
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-604/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  07.12.2021, во 09:11
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-643/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  07.12.2021, во 09:11
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-753/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  07.12.2021, во 09:11
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-727/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  07.12.2021, во 09:12
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1696/21

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  07.12.2021, во 09:12
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-39/20

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  07.12.2021, во 09:12
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-156/20

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  07.12.2021, во 09:12
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1747/21

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  07.12.2021, во 09:12
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1685/21

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  07.12.2021, во 09:12
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1749/21

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  07.12.2021, во 09:12
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-19/20

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  07.12.2021, во 09:12
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1713/21

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  07.12.2021, во 09:12
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1700/21

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  07.12.2021, во 09:12
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1741/21

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  07.12.2021, во 09:12
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1695/21

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  07.12.2021, во 09:12
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-89/20

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  07.12.2021, во 09:12
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1683/21

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  07.12.2021, во 09:12
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1709/21

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  07.12.2021, во 09:12
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1720/21

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  07.12.2021, во 09:12
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1726/21

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  07.12.2021, во 09:12
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1715/21

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  07.12.2021, во 09:12
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-73/20

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  07.12.2021, во 09:12
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1723/21

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  07.12.2021, во 09:12
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1717/21

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  07.12.2021, во 09:12
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1746/21

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  07.12.2021, во 09:12
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1771/21

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  07.12.2021, во 09:12
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1682/21

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  07.12.2021, во 09:12
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-129/20

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  07.12.2021, во 09:12
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1708/21

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  07.12.2021, во 09:12
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-162/20

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  07.12.2021, во 09:12
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1732/21

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  07.12.2021, во 09:12
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1725/21

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  07.12.2021, во 09:12
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-143/20

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  07.12.2021, во 09:12
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1730/21

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  07.12.2021, во 09:12
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-104/20

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  07.12.2021, во 09:12
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-148/20

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  07.12.2021, во 09:12
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1701/21

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  07.12.2021, во 09:12
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1693/21

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  07.12.2021, во 09:12
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1679/21

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  07.12.2021, во 09:12
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1684/21

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  07.12.2021, во 09:12
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1757/21

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  07.12.2021, во 09:12
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1754/21

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  07.12.2021, во 09:12
 • Декември
  7

  Предмет: П1-310/21

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: П1-182/20

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-709/20

  Судија Емине Мурати, Судница Судница 3
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: СТ-40/21

  Судија Реџеп Асани, Судница Соба 32
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-484/21

  Судија Емине Мурати, Судница Судница 3
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-37/21

  Судија Реџеп Асани, Судница Судница 6
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-205/19

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-97/21

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-427/21

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-735/21

  Судија Даут Рустеми, Судница Соба 3
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: П1-343/21

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-131/21

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  07.12.2021, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: РО-93/21

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  07.12.2021, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: П1-251/20

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  07.12.2021, во 10:30