Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Мај
  20

  Предмет: П2-220/18

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  20.05.2019, во 08:30
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-5/2019

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 5
  20.05.2019, во 08:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-29/19

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  20.05.2019, во 08:50
 • Мај
  20

  Предмет: К-465/18

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 1
  20.05.2019, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: РО-129/18

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 2
  20.05.2019, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: РО-147/18

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 2
  20.05.2019, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: ВПП2-15/19

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 2
  20.05.2019, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-55/2019

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  20.05.2019, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: К-65/19

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  20.05.2019, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: РО-153/18

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 2
  20.05.2019, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: РО-42/19

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 5
  20.05.2019, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВТС-15/18

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  20.05.2019, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: РО-131/18

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 2
  20.05.2019, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: РО-151/18

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 2
  20.05.2019, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: ВПП1-2/17

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 2
  20.05.2019, во 09:05
 • Мај
  20

  Предмет: ВПП1-25/19

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 2
  20.05.2019, во 09:15
 • Мај
  20

  Предмет: ППОВ-29/18

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 5
  20.05.2019, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: РО-38/19

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  20.05.2019, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: К-474/18

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  20.05.2019, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-72/18

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  20.05.2019, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: П1-182/18

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 2
  20.05.2019, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: П4-21/19

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 6
  20.05.2019, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-98/2018

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 2
  20.05.2019, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-164/2018

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  20.05.2019, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: ВПП1-41/19

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 2
  20.05.2019, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: ВПП2-6/19

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 2
  20.05.2019, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-П-34/19

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 5
  20.05.2019, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: К-302/18

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  20.05.2019, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: К-105/18

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  20.05.2019, во 10:30
 • Мај
  20

  Предмет: П1-417/18

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 6
  20.05.2019, во 10:30
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-32/2019

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  20.05.2019, во 10:30
 • Мај
  20

  Предмет: К-103/19

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  20.05.2019, во 10:30
 • Мај
  20

  Предмет: П5-4/18

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  20.05.2019, во 10:30
 • Мај
  20

  Предмет: К-66/19

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 1
  20.05.2019, во 10:30
 • Мај
  20

  Предмет: К-68/19

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 1
  20.05.2019, во 11:30
 • Мај
  20

  Предмет: П4-81/18

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  20.05.2019, во 11:30
 • Мај
  20

  Предмет: П4-81/18

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  20.05.2019, во 11:30
 • Мај
  20

  Предмет: К-312/19

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  20.05.2019, во 11:30
 • Мај
  20

  Предмет: П4-86/18

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 5
  20.05.2019, во 11:30
 • Мај
  20

  Предмет: П1-81/19

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 2
  20.05.2019, во 12:00
 • Мај
  20

  Предмет: П1-435/18

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 6
  20.05.2019, во 12:00
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-177/2018

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  20.05.2019, во 12:00
 • Мај
  20

  Предмет: ВПП-45/14

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 2
  20.05.2019, во 12:00
 • Мај
  20

  Предмет: К-189/19

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  20.05.2019, во 12:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-16/19

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  20.05.2019, во 12:00
 • Мај
  20

  Предмет: К-67/19

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 1
  20.05.2019, во 12:30
 • Мај
  20

  Предмет: П4-24/19

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 2
  20.05.2019, во 12:30
 • Мај
  20

  Предмет: К-153/18

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  20.05.2019, во 12:30
 • Мај
  20

  Предмет: П1-24/19

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 6
  20.05.2019, во 12:30
 • Мај
  20

  Предмет: К-230/19

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 1
  20.05.2019, во 12:30
 • Мај
  20

  Предмет: П1-78/19

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  20.05.2019, во 12:30
 • Мај
  20

  Предмет: РО-165/18

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  20.05.2019, во 12:30
 • Мај
  20

  Предмет: К-230/19

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 1
  20.05.2019, во 12:30
 • Мај
  20

  Предмет: К-315/19

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  20.05.2019, во 12:30
 • Мај
  20

  Предмет: П2-192/18

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 5
  20.05.2019, во 13:00
 • Мај
  20

  Предмет: ВПП-460/16

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 2
  20.05.2019, во 13:00
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-31/2019

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 6
  20.05.2019, во 13:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-45/19

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  20.05.2019, во 13:00
 • Мај
  20

  Предмет: К-185/19

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  20.05.2019, во 13:00
 • Мај
  20

  Предмет: П2-40/19

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 2
  20.05.2019, во 13:00
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-130/2018

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  20.05.2019, во 13:00
 • Мај
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-51/18

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  21.05.2019, во 08:50
 • Мај
  21

  Предмет: РО-168/18

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  21.05.2019, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: П4-4/19

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 2
  21.05.2019, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: МАЛВП-36/2019

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 2
  21.05.2019, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: РО-52/19

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 5
  21.05.2019, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-8/19

  Судија Весна Попоска, Судница Соба 2
  21.05.2019, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: К-420/18

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  21.05.2019, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-645/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  21.05.2019, во 09:12
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-674/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  21.05.2019, во 09:12
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-650/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  21.05.2019, во 09:12
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-682/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  21.05.2019, во 09:12
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-696/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  21.05.2019, во 09:12
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-651/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  21.05.2019, во 09:12
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-689/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  21.05.2019, во 09:12
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-683/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  21.05.2019, во 09:12
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-697/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  21.05.2019, во 09:12
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-666/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  21.05.2019, во 09:12
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-665/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  21.05.2019, во 09:12
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-654/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  21.05.2019, во 09:12
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-670/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  21.05.2019, во 09:12
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-655/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  21.05.2019, во 09:12
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-662/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  21.05.2019, во 09:12
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-692/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  21.05.2019, во 09:12
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-697/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  21.05.2019, во 09:12
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-693/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  21.05.2019, во 09:12
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-669/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  21.05.2019, во 09:12
 • Мај
  21

  Предмет: П1-431/18

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 2
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: КМ-16/19

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: К-97/19

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: РО-43/19

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 2
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: СТ-29/19

  Судија Реџеп Асани, Судница Соба 32
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: П1-153/18

  Судија Ваиде Арслани, Судница Судница 5
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: П4-60/18

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: П1-122/19

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 5
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: РО-78/19

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 2
  21.05.2019, во 10:00
 • Мај
  21

  Предмет: К-284/17

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  21.05.2019, во 10:00
 • Мај
  21

  Предмет: ПЛ1-П-51/19

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 2
  21.05.2019, во 10:00
 • Мај
  21

  Предмет: П1-132/19

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 2
  21.05.2019, во 10:00
 • Мај
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-18/19

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  21.05.2019, во 10:00