Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јули
  18

  Предмет: П2-89/18

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 2
  18.07.2018, во 09:00
 • Јули
  18

  Предмет: ВПП2-16/18

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 2
  18.07.2018, во 10:00
 • Јули
  18

  Предмет: П1-179/18

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 2
  18.07.2018, во 10:00
 • Јули
  18

  Предмет: К-ООА-14/18

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 1
  18.07.2018, во 10:30
 • Јули
  18

  Предмет: К-257/18

  Судија Даут Рустеми, Судница Соба 3
  18.07.2018, во 10:30
 • Јули
  19

  Предмет: К-156/18

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  19.07.2018, во 10:30
 • Јули
  23

  Предмет: П1-210/18

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 2
  23.07.2018, во 09:30
 • Јули
  24

  Предмет: К-235/18

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 1
  24.07.2018, во 10:30
 • Јули
  25

  Предмет: ВПП1-29/17

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 6
  25.07.2018, во 09:00
 • Јули
  25

  Предмет: К-135/18

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 1
  25.07.2018, во 10:30
 • Јули
  26

  Предмет: К-115/18

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 1
  26.07.2018, во 10:30
 • Јули
  31

  Предмет: ВПП2-24/18

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 2
  31.07.2018, во 09:00
 • Август
  13

  Предмет: ПЛ1-ТС-51/18

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  13.08.2018, во 09:00
 • Август
  14

  Предмет: К-130/17

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  14.08.2018, во 12:30
 • Август
  16

  Предмет: ТС-19/17

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  16.08.2018, во 09:00
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-4109/15

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  16.08.2018, во 09:12
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-944/16

  Судија Елјеса Алији, Судница Соба 16
  16.08.2018, во 09:12
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-2198/15

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  16.08.2018, во 09:12
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-452/15

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  16.08.2018, во 09:12
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-1595/16

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  16.08.2018, во 09:12
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-1398/16

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  16.08.2018, во 09:12
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-2544/15

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  16.08.2018, во 09:12
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-2271/15

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  16.08.2018, во 09:12
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-1869/15

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  16.08.2018, во 09:12
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-838/16

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  16.08.2018, во 09:12
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-506/15

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  16.08.2018, во 09:12
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-754/16

  Судија Елјеса Алији, Судница Соба 16
  16.08.2018, во 09:12
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-965/16

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  16.08.2018, во 09:12
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-764/15

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  16.08.2018, во 09:12
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-1598/15

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  16.08.2018, во 09:12
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-5072/15

  Судија Елјеса Алији, Судница Соба 16
  16.08.2018, во 09:12
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-1874/16

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  16.08.2018, во 09:12
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-4992/15

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  16.08.2018, во 09:12
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-4521/15

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  16.08.2018, во 09:12
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-132/15

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  16.08.2018, во 09:12
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-4734/15

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  16.08.2018, во 09:12
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-5111/15

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  16.08.2018, во 09:12
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-364/16

  Судија Елјеса Алији, Судница Соба 16
  16.08.2018, во 09:12
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-3771/15

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  16.08.2018, во 09:12
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-2174/15

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  16.08.2018, во 09:12
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-4226/15

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  16.08.2018, во 09:12
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-1371/16

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  16.08.2018, во 09:12
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-2195/15

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  16.08.2018, во 09:12
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-296/16

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  16.08.2018, во 09:12
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-1192/15

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  16.08.2018, во 09:12
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-4430/15

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  16.08.2018, во 09:12
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-1286/16

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  16.08.2018, во 09:12
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-2032/15

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  16.08.2018, во 09:12
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-1904/15

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  16.08.2018, во 09:12
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-4937/15

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  16.08.2018, во 09:12
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-3572/15

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  16.08.2018, во 09:12
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-237/15

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  16.08.2018, во 09:12
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-4233/15

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  16.08.2018, во 09:12
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-1097/15

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  16.08.2018, во 09:12
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-526/15

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  16.08.2018, во 09:12
 • Август
  16

  Предмет: К-352/17

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  16.08.2018, во 10:00
 • Август
  16

  Предмет: К-99/14

  Судија Емине Мурати, Судница Судница 3
  16.08.2018, во 10:30
 • Август
  16

  Предмет: К-211/18

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  16.08.2018, во 10:30
 • Август
  16

  Предмет: К-240/15

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  16.08.2018, во 11:30
 • Август
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-139/16

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  16.08.2018, во 12:00
 • Август
  16

  Предмет: К-49/18

  Судија Емине Мурати, Судница Судница 3
  16.08.2018, во 12:00
 • Август
  16

  Предмет: К-295/14

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  16.08.2018, во 12:30
 • Август
  16

  Предмет: П3-5/16

  Судија Ваиде Арслани, Судница Судница 5
  16.08.2018, во 13:30
 • Август
  17

  Предмет: П1-169/18

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  17.08.2018, во 08:30
 • Август
  17

  Предмет: ПРК-С-1356/17

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  17.08.2018, во 09:12
 • Август
  17

  Предмет: ПРК-С-2521/17

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  17.08.2018, во 09:12
 • Август
  17

  Предмет: ПРК-С-2586/17

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  17.08.2018, во 09:12
 • Август
  17

  Предмет: ПРК-С-2336/17

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  17.08.2018, во 09:12
 • Август
  17

  Предмет: ПРК-С-2287/17

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  17.08.2018, во 09:12
 • Август
  17

  Предмет: ПРК-С-1837/17

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  17.08.2018, во 09:12
 • Август
  17

  Предмет: ПРК-С-2474/17

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  17.08.2018, во 09:12
 • Август
  17

  Предмет: ПРК-С-27/17

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  17.08.2018, во 09:12
 • Август
  17

  Предмет: ПРК-С-2341/17

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  17.08.2018, во 09:12
 • Август
  17

  Предмет: ПРК-С-2470/17

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  17.08.2018, во 09:12
 • Август
  17

  Предмет: ПРК-С-2592/17

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  17.08.2018, во 09:12
 • Август
  17

  Предмет: ПРК-С-2253/17

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  17.08.2018, во 09:12
 • Август
  17

  Предмет: ПРК-С-2301/17

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  17.08.2018, во 09:12
 • Август
  17

  Предмет: ПРК-С-2582/17

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  17.08.2018, во 09:12
 • Август
  17

  Предмет: ПРК-С-2389/17

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  17.08.2018, во 09:12
 • Август
  17

  Предмет: ПРК-С-831/17

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  17.08.2018, во 09:12
 • Август
  17

  Предмет: ПРК-С-2508/17

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  17.08.2018, во 09:12
 • Август
  17

  Предмет: ПРК-С-2262/17

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  17.08.2018, во 09:12
 • Август
  17

  Предмет: ПРК-С-648/17

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  17.08.2018, во 09:12
 • Август
  17

  Предмет: ПРК-С-1303/17

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  17.08.2018, во 09:12
 • Август
  17

  Предмет: ПРК-С-1473/17

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  17.08.2018, во 09:12
 • Август
  17

  Предмет: ПРК-С-2528/17

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  17.08.2018, во 09:12
 • Август
  17

  Предмет: ПРК-С-2375/17

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  17.08.2018, во 09:12
 • Август
  17

  Предмет: ПРК-С-2178/17

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  17.08.2018, во 09:12
 • Август
  17

  Предмет: ПРК-С-977/17

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  17.08.2018, во 09:12
 • Август
  17

  Предмет: ПРК-С-2254/17

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  17.08.2018, во 09:12
 • Август
  17

  Предмет: ПРК-С-2494/17

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  17.08.2018, во 09:12
 • Август
  17

  Предмет: ПРК-С-2210/17

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  17.08.2018, во 09:12
 • Август
  17

  Предмет: ПРК-С-2291/17

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  17.08.2018, во 09:12
 • Август
  17

  Предмет: ПРК-С-1133/17

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  17.08.2018, во 09:12
 • Август
  17

  Предмет: ПРК-С-1618/17

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  17.08.2018, во 09:12
 • Август
  17

  Предмет: ПРК-С-2631/17

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  17.08.2018, во 09:12
 • Август
  17

  Предмет: ПРК-С-2654/17

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  17.08.2018, во 09:12
 • Август
  17

  Предмет: ПРК-С-2257/17

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  17.08.2018, во 09:12
 • Август
  17

  Предмет: ПРК-С-1262/17

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  17.08.2018, во 09:12
 • Август
  17

  Предмет: ПРК-С-73/17

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  17.08.2018, во 09:12