Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Август
  19

  Предмет: П3-9/21

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  19.08.2022, во 09:00
 • Август
  19

  Предмет: МАЛВП-82/2022

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  19.08.2022, во 09:00
 • Август
  19

  Предмет: П1-107/22

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  19.08.2022, во 10:00
 • Август
  19

  Предмет: П1-121/22

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  19.08.2022, во 12:00
 • Август
  19

  Предмет: МАЛВП-61/2021

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  19.08.2022, во 12:00
 • Август
  19

  Предмет: МАЛВП-76/2022

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  19.08.2022, во 13:00
 • Август
  19

  Предмет: П2-8/22

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  19.08.2022, во 13:40
 • Август
  22

  Предмет: П1-188/22

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  22.08.2022, во 08:30
 • Август
  22

  Предмет: П3-6/21

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  22.08.2022, во 09:00
 • Август
  22

  Предмет: К-258/22

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  22.08.2022, во 09:00
 • Август
  22

  Предмет: К-392/22

  Судија Даут Рустеми, Судница Соба 3
  22.08.2022, во 09:30
 • Август
  22

  Предмет: П2-42/22

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  22.08.2022, во 09:30
 • Август
  22

  Предмет: К-85/22

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  22.08.2022, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: К-790/21

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  22.08.2022, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: К-448/22

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  22.08.2022, во 10:30
 • Август
  22

  Предмет: К-419/21

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  22.08.2022, во 10:30
 • Август
  22

  Предмет: РО-130/22

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  22.08.2022, во 10:30
 • Август
  22

  Предмет: П1-121/20

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  22.08.2022, во 11:30
 • Август
  22

  Предмет: П1-54/22

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  22.08.2022, во 12:00
 • Август
  22

  Предмет: К-187/22

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  22.08.2022, во 12:00
 • Август
  22

  Предмет: К-1026/20

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  22.08.2022, во 12:30
 • Август
  23

  Предмет: П1-128/22

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  23.08.2022, во 09:00
 • Август
  23

  Предмет: ПЛ1-П-52/21

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  23.08.2022, во 09:00
 • Август
  23

  Предмет: РО-1/22

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  23.08.2022, во 09:00
 • Август
  23

  Предмет: К-384/22

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  23.08.2022, во 09:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-М-120/22

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.08.2022, во 09:11
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-М-104/22

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.08.2022, во 09:11
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-М-121/22

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.08.2022, во 09:11
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-М-112/22

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.08.2022, во 09:11
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-М-107/22

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.08.2022, во 09:11
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-М-111/22

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.08.2022, во 09:11
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-М-98/22

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.08.2022, во 09:11
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-М-105/22

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.08.2022, во 09:11
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-М-103/22

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.08.2022, во 09:11
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-М-114/22

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.08.2022, во 09:11
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-М-99/22

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.08.2022, во 09:11
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-М-113/22

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.08.2022, во 09:11
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-М-102/22

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.08.2022, во 09:11
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-М-106/22

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.08.2022, во 09:11
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-М-117/22

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.08.2022, во 09:11
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-М-101/22

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.08.2022, во 09:11
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-М-116/22

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.08.2022, во 09:11
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-М-118/22

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.08.2022, во 09:11
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-М-115/22

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.08.2022, во 09:11
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-М-97/22

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.08.2022, во 09:11
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-М-111/22

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.08.2022, во 09:11
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-М-112/22

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.08.2022, во 09:11
 • Август
  23

  Предмет: РО-139/22

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  23.08.2022, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: К-260/22

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  23.08.2022, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: К-301/22

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  23.08.2022, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: К-6/22

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  23.08.2022, во 10:30
 • Август
  23

  Предмет: П2-77/22

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  23.08.2022, во 10:30
 • Август
  23

  Предмет: КМ-16/22

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.08.2022, во 12:00
 • Август
  23

  Предмет: П1-314/21

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  23.08.2022, во 12:00
 • Август
  23

  Предмет: К-388/22

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  23.08.2022, во 12:00
 • Август
  23

  Предмет: К-365/21

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  23.08.2022, во 12:00
 • Август
  23

  Предмет: КМ-15/22

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.08.2022, во 12:30
 • Август
  24

  Предмет: П4-28/20

  Судија Мирослав Петроски, Судница Соба 2
  24.08.2022, во 08:30
 • Август
  24

  Предмет: МАЛВП-94/2022

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  24.08.2022, во 09:00
 • Август
  24

  Предмет: П3-1/22

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  24.08.2022, во 09:00
 • Август
  24

  Предмет: П4-32/22

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  24.08.2022, во 09:30
 • Август
  24

  Предмет: РО-62/22

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  24.08.2022, во 09:30
 • Август
  24

  Предмет: КМ-8/22

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  24.08.2022, во 09:30
 • Август
  24

  Предмет: П1-176/22

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  24.08.2022, во 10:00
 • Август
  24

  Предмет: К-293/22

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  24.08.2022, во 10:00
 • Август
  24

  Предмет: РО-57/22

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  24.08.2022, во 10:30
 • Август
  24

  Предмет: МАЛВП-99/2021

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  24.08.2022, во 10:30
 • Август
  24

  Предмет: ПЛ1-П-8/22

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  24.08.2022, во 11:30
 • Август
  24

  Предмет: К-304/22

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  24.08.2022, во 12:00
 • Август
  24

  Предмет: КМ-14/22

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  24.08.2022, во 12:00
 • Август
  24

  Предмет: П2-102/22

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  24.08.2022, во 12:00
 • Август
  24

  Предмет: К-414/22

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  24.08.2022, во 12:30
 • Август
  24

  Предмет: КМ-14/22

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  24.08.2022, во 13:00
 • Август
  24

  Предмет: П1-407/21

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  24.08.2022, во 14:00
 • Август
  25

  Предмет: МАЛВП-66/2022

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  25.08.2022, во 08:50
 • Август
  25

  Предмет: К-64/22

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  25.08.2022, во 09:00
 • Август
  25

  Предмет: П1-5/22

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  25.08.2022, во 09:00
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-М-246/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  25.08.2022, во 09:00
 • Август
  25

  Предмет: МАЛВП-68/2022

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  25.08.2022, во 09:00
 • Август
  25

  Предмет: МАЛВП-114/2021

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  25.08.2022, во 09:00
 • Август
  25

  Предмет: П1-314/21

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  25.08.2022, во 09:00
 • Август
  25

  Предмет: СТ-20/22

  Судија Реџеп Асани, Судница Соба 32
  25.08.2022, во 09:00
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-М-246/21

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  25.08.2022, во 09:12
 • Август
  25

  Предмет: КМ-11/22

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  25.08.2022, во 09:30
 • Август
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-5/22

  Судија Реџеп Асани, Судница Судница 6
  25.08.2022, во 09:30
 • Август
  25

  Предмет: К-241/22

  Судија Даут Рустеми, Судница Соба 3
  25.08.2022, во 09:30
 • Август
  25

  Предмет: СТ-27/22

  Судија Реџеп Асани, Судница Соба 32
  25.08.2022, во 10:00
 • Август
  25

  Предмет: К-71/22

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  25.08.2022, во 10:00
 • Август
  25

  Предмет: К-99/22

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  25.08.2022, во 10:30
 • Август
  25

  Предмет: К-352/22

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  25.08.2022, во 10:30
 • Август
  25

  Предмет: К-330/22

  Судија Даут Рустеми, Судница Соба 3
  25.08.2022, во 12:00
 • Август
  25

  Предмет: МАЛВП-124/2022

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  25.08.2022, во 12:00
 • Август
  25

  Предмет: К-333/22

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  25.08.2022, во 12:00
 • Август
  25

  Предмет: КМ-12/22

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  25.08.2022, во 12:00
 • Август
  26

  Предмет: МАЛВП-44/2022

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  26.08.2022, во 08:30
 • Август
  26

  Предмет: П1-116/22

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  26.08.2022, во 08:30
 • Август
  26

  Предмет: К-324/22

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  26.08.2022, во 09:00
 • Август
  26

  Предмет: РО-115/22

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  26.08.2022, во 09:00
 • Август
  26

  Предмет: СТ-29/22

  Судија Реџеп Асани, Судница Соба 32
  26.08.2022, во 09:00
 • Август
  26

  Предмет: МАЛВП-2/2022

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  26.08.2022, во 09:00
 • Август
  26

  Предмет: К-409/22

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  26.08.2022, во 09:00
 • Август
  26

  Предмет: П2-4/22

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  26.08.2022, во 09:10
 • Август
  26

  Предмет: РО-100/22

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  26.08.2022, во 09:15
 • Август
  26

  Предмет: РО-95/22

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  26.08.2022, во 09:15
 • Август
  26

  Предмет: РО-127/21

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  26.08.2022, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: РО-55/22

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  26.08.2022, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: СТ-24/22

  Судија Реџеп Асани, Судница Соба 32
  26.08.2022, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: П1-120/22

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  26.08.2022, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: СТ-28/22

  Судија Реџеп Асани, Судница Соба 32
  26.08.2022, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: П2-114/21

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  26.08.2022, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: П2-64/22

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  26.08.2022, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: П2-52/22

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  26.08.2022, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: К-615/21

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 6
  26.08.2022, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: К-410/22

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  26.08.2022, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: РО-51/22

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  26.08.2022, во 10:30
 • Август
  26

  Предмет: П2-84/22

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  26.08.2022, во 11:30
 • Август
  26

  Предмет: К-342/22

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  26.08.2022, во 11:30
 • Август
  26

  Предмет: РО-92/22

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  26.08.2022, во 11:30
 • Август
  26

  Предмет: К-391/22

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  26.08.2022, во 12:00
 • Август
  26

  Предмет: П1-203/21

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  26.08.2022, во 12:30
 • Август
  26

  Предмет: К-33/22

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  26.08.2022, во 12:30
 • Август
  26

  Предмет: П2-78/22

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  26.08.2022, во 13:00
 • Август
  26

  Предмет: П2-78/22

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  26.08.2022, во 13:00
 • Август
  26

  Предмет: К-261/22

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  26.08.2022, во 13:00
 • Август
  29

  Предмет: ПЛ1-П-24/22

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  29.08.2022, во 08:30
 • Август
  29

  Предмет: П2-15/22

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  29.08.2022, во 09:00
 • Август
  29

  Предмет: К-250/22

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  29.08.2022, во 09:00
 • Август
  29

  Предмет: ПЛ1-П-18/22

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  29.08.2022, во 09:30
 • Август
  29

  Предмет: П1-43/22

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  29.08.2022, во 10:00
 • Август
  29

  Предмет: К-446/22

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  29.08.2022, во 10:00
 • Август
  29

  Предмет: К-411/22

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  29.08.2022, во 10:00
 • Август
  29

  Предмет: К-341/22

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  29.08.2022, во 10:30
 • Август
  29

  Предмет: К-399/22

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  29.08.2022, во 10:30
 • Август
  29

  Предмет: РО-58/22

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  29.08.2022, во 10:30
 • Август
  29

  Предмет: ПЛ1-П-31/22

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  29.08.2022, во 11:30
 • Август
  29

  Предмет: РО-112/22

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  29.08.2022, во 11:30
 • Август
  29

  Предмет: РО-134/22

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  29.08.2022, во 12:30
 • Август
  29

  Предмет: К-167/22

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  29.08.2022, во 12:30
 • Август
  29

  Предмет: П1-324/21

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  29.08.2022, во 14:00
 • Август
  30

  Предмет: РО-140/22

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  30.08.2022, во 09:00
 • Август
  30

  Предмет: РО-135/22

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  30.08.2022, во 09:00
 • Август
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-24/22

  Судија Реџеп Асани, Судница Судница 6
  30.08.2022, во 09:00
 • Август
  30

  Предмет: РО-34/22

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  30.08.2022, во 09:00
 • Август
  30

  Предмет: К-697/21

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  30.08.2022, во 09:00
 • Август
  30

  Предмет: К-255/22

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  30.08.2022, во 09:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-Ј-119/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  30.08.2022, во 09:11
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-Ј-92/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  30.08.2022, во 09:11
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-Ј-121/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  30.08.2022, во 09:11
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-Ј-143/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  30.08.2022, во 09:11
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-Ј-104/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  30.08.2022, во 09:11
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-Ј-130/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  30.08.2022, во 09:11
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-Ј-145/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  30.08.2022, во 09:11
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-Ј-148/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  30.08.2022, во 09:11
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-Ј-122/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  30.08.2022, во 09:11
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-Ј-132/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  30.08.2022, во 09:11
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-Ј-133/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  30.08.2022, во 09:11
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-Ј-159/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  30.08.2022, во 09:11
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-Ј-158/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  30.08.2022, во 09:11
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-Ј-154/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  30.08.2022, во 09:11
 • Август
  30

  Предмет: РО-148/22

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  30.08.2022, во 09:15
 • Август
  30

  Предмет: П2-103/22

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  30.08.2022, во 09:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-Ј-97/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  30.08.2022, во 09:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-Ј-94/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  30.08.2022, во 09:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-Ј-70/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  30.08.2022, во 09:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-Ј-64/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  30.08.2022, во 09:30
 • Август
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-25/22

  Судија Реџеп Асани, Судница Судница 6
  30.08.2022, во 09:30
 • Август
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-26/22

  Судија Реџеп Асани, Судница Судница 6
  30.08.2022, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: РО-30/22

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  30.08.2022, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: К-68/21

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  30.08.2022, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: П1-93/22

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  30.08.2022, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: К-56/22

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  30.08.2022, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: П2-69/22

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  30.08.2022, во 10:30
 • Август
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-27/22

  Судија Реџеп Асани, Судница Судница 6
  30.08.2022, во 10:30
 • Август
  30

  Предмет: П1-262/21

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  30.08.2022, во 11:30
 • Август
  30

  Предмет: К-405/22

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  30.08.2022, во 11:30
 • Август
  30

  Предмет: К-984/20

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  30.08.2022, во 11:30
 • Август
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-28/22

  Судија Реџеп Асани, Судница Судница 6
  30.08.2022, во 12:00
 • Август
  30

  Предмет: К-298/22

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  30.08.2022, во 12:00
 • Август
  30

  Предмет: К-135/22

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  30.08.2022, во 13:30
 • Август
  31

  Предмет: П1-193/22

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  31.08.2022, во 08:30
 • Август
  31

  Предмет: МАЛВП-53/2022

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 3
  31.08.2022, во 09:00
 • Август
  31

  Предмет: П2-117/22

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  31.08.2022, во 09:00
 • Август
  31

  Предмет: П1-174/18

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  31.08.2022, во 09:00
 • Август
  31

  Предмет: К-42/21

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  31.08.2022, во 09:00
 • Август
  31

  Предмет: ПЛ1-ТС-23/22

  Судија Реџеп Асани, Судница Судница 6
  31.08.2022, во 09:00
 • Август
  31

  Предмет: ВПП1-41/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 2
  31.08.2022, во 09:00
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-861/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-882/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-1505/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-823/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-824/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-1525/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-815/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-813/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-889/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-1686/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-1658/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-1659/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-1670/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-1681/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-1564/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-873/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-1536/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-1604/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-884/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-1619/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-1537/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-1759/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-817/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-874/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-1643/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-1526/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-805/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-862/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-1505/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-869/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-845/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-1692/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-850/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-808/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-818/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-768/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-890/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-1527/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-1494/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-1590/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-1554/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-853/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-866/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-1568/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-828/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-1727/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-851/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-768/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-1624/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-1561/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-858/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-1699/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-1687/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-835/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-803/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-878/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-875/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-827/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-801/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-817/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-1540/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-822/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-888/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-846/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-1505/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  31.08.2022, во 09:11
 • Август
  31

  Предмет: ТС-11/22

  Судија Реџеп Асани, Судница Судница 6
  31.08.2022, во 09:30
 • Август
  31

  Предмет: ТС-11/22

  Судија Реџеп Асани, Судница Судница 6
  31.08.2022, во 09:30
 • Август
  31

  Предмет: П1-198/22

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  31.08.2022, во 09:30
 • Август
  31

  Предмет: ВПП2-34/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 2
  31.08.2022, во 09:30
 • Август
  31

  Предмет: ПЛ1-ТС-29/22

  Судија Реџеп Асани, Судница Судница 6
  31.08.2022, во 10:00
 • Август
  31

  Предмет: К-776/21

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  31.08.2022, во 10:00
 • Август
  31

  Предмет: К-767/21

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  31.08.2022, во 10:00
 • Август
  31

  Предмет: П1-108/22

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  31.08.2022, во 10:30
 • Август
  31

  Предмет: МАЛВП-102/2022

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  31.08.2022, во 10:30
 • Август
  31

  Предмет: ВПП2-21/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 2
  31.08.2022, во 10:30
 • Август
  31

  Предмет: МАЛВП-148/2020

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  31.08.2022, во 11:30
 • Август
  31

  Предмет: К-739/21

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  31.08.2022, во 11:30
 • Август
  31

  Предмет: ПЛ1-П-60/22

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  31.08.2022, во 11:30
 • Август
  31

  Предмет: ТС-17/21

  Судија Реџеп Асани, Судница Судница 6
  31.08.2022, во 12:00
 • Август
  31

  Предмет: П1-31/22

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  31.08.2022, во 13:00
 • Август
  31

  Предмет: ВПП2-35/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 2
  31.08.2022, во 13:00
 • Август
  31

  Предмет: П1-250/21

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  31.08.2022, во 14:00
 • Септември
  1

  Предмет: П4-44/21

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  01.09.2022, во 09:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПЛ1-ТС-30/22

  Судија Реџеп Асани, Судница Судница 6
  01.09.2022, во 09:00
 • Септември
  1

  Предмет: К-371/22

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  01.09.2022, во 09:00
 • Септември
  1

  Предмет: МАЛВП-48/2022

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  01.09.2022, во 09:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1656/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  01.09.2022, во 09:11
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1643/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  01.09.2022, во 09:12
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-32/22

  Судија Феми Арслани, Судница Судница 9
  01.09.2022, во 09:12
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-41/22

  Судија Феми Арслани, Судница Судница 9
  01.09.2022, во 09:12
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1666/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  01.09.2022, во 09:12
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1657/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  01.09.2022, во 09:12
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1707/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  01.09.2022, во 09:12
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-6/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  01.09.2022, во 09:12
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1644/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  01.09.2022, во 09:12
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1749/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  01.09.2022, во 09:12
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1685/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  01.09.2022, во 09:12
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1701/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  01.09.2022, во 09:12
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1684/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  01.09.2022, во 09:12
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1730/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  01.09.2022, во 09:12
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1670/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  01.09.2022, во 09:12
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1665/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  01.09.2022, во 09:12
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1726/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  01.09.2022, во 09:12
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1742/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  01.09.2022, во 09:12
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1700/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  01.09.2022, во 09:12
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-4/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  01.09.2022, во 09:12
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1747/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  01.09.2022, во 09:12
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1649/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  01.09.2022, во 09:12
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1736/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  01.09.2022, во 09:12
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-54/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  01.09.2022, во 09:12
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1687/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  01.09.2022, во 09:12
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1716/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  01.09.2022, во 09:12
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-36/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  01.09.2022, во 09:12
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1681/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  01.09.2022, во 09:12
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-9/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  01.09.2022, во 09:12
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1672/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  01.09.2022, во 09:12
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-26/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  01.09.2022, во 09:12
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1673/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  01.09.2022, во 09:12
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-7/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  01.09.2022, во 09:12
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1725/22

  Судија Феми Арслани, Судница Судница 9
  01.09.2022, во 09:12
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-51/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  01.09.2022, во 09:12
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1727/22

  Судија Феми Арслани, Судница Судница 9
  01.09.2022, во 09:12
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1645/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  01.09.2022, во 09:12
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1732/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  01.09.2022, во 09:12
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1648/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  01.09.2022, во 09:12
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1717/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  01.09.2022, во 09:12
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-4/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  01.09.2022, во 09:12
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1695/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  01.09.2022, во 09:12
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1697/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  01.09.2022, во 09:12
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-8/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  01.09.2022, во 09:12
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1743/22

  Судија Феми Арслани, Судница Судница 9
  01.09.2022, во 09:12
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1713/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  01.09.2022, во 09:12
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1705/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  01.09.2022, во 09:12
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1647/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  01.09.2022, во 09:12
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1669/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  01.09.2022, во 09:12
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1724/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  01.09.2022, во 09:12
 • Септември
  1

  Предмет: ПЛ1-ТС-31/22

  Судија Реџеп Асани, Судница Соба 6
  01.09.2022, во 09:30
 • Септември
  1

  Предмет: МАЛВТС-3/22

  Судија Реџеп Асани, Судница Судница 6
  01.09.2022, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: К-435/22

  Судија Емине Мурати, Судница Судница 3
  01.09.2022, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: ВПП-33/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 2
  01.09.2022, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: К-417/22

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  01.09.2022, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: П2-75/22

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  01.09.2022, во 10:30
 • Септември
  1

  Предмет: К-428/22

  Судија Емине Мурати, Судница Судница 3
  01.09.2022, во 12:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПЛ1-ТС-14/22

  Судија Реџеп Асани, Судница Судница 6
  01.09.2022, во 12:00
 • Септември
  1

  Предмет: O1-13/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 2
  01.09.2022, во 12:00
 • Септември
  1

  Предмет: К-578/21

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  01.09.2022, во 12:00
 • Септември
  1

  Предмет: К-451/22

  Судија Емине Мурати, Судница Судница 3
  01.09.2022, во 12:30
 • Септември
  1

  Предмет: К-192/22

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  01.09.2022, во 12:30
 • Септември
  1

  Предмет: К-450/22

  Судија Емине Мурати, Судница Судница 3
  01.09.2022, во 13:00
 • Септември
  1

  Предмет: ВПП1-41/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 2
  01.09.2022, во 13:00
 • Септември
  1

  Предмет: К-348/22

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  01.09.2022, во 13:00
 • Септември
  1

  Предмет: К-449/22

  Судија Емине Мурати, Судница Судница 3
  01.09.2022, во 13:30
 • Септември
  1

  Предмет: К-214/22

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  01.09.2022, во 13:30
 • Септември
  2

  Предмет: К-285/22

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  02.09.2022, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: ТС-8/22

  Судија Реџеп Асани, Судница Судница 6
  02.09.2022, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: П1-142/22

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  02.09.2022, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-32/22

  Судија Емине Мурати, Судница Судница 3
  02.09.2022, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПЛ1-П-7/22

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  02.09.2022, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: ВПП-5/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 2
  02.09.2022, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-176/19

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  02.09.2022, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-378/22

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  02.09.2022, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: К-328/22

  Судија Емине Мурати, Судница Судница 3
  02.09.2022, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: К-385/22

  Судија Емине Мурати, Судница Судница 3
  02.09.2022, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: МАЛВП-45/2021

  Судија Реџеп Асани, Судница Судница 6
  02.09.2022, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-707/20

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  02.09.2022, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: ВПП1-1/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 2
  02.09.2022, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: ВПП1-29/20

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 2
  02.09.2022, во 10:30
 • Септември
  2

  Предмет: МАЛВП-55/2022

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  02.09.2022, во 10:30
 • Септември
  2

  Предмет: К-470/20

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  02.09.2022, во 11:30
 • Септември
  2

  Предмет: П1-148/17

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  02.09.2022, во 11:30
 • Септември
  2

  Предмет: П1-41/22

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  02.09.2022, во 12:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-611/21

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  02.09.2022, во 12:00
 • Септември
  2

  Предмет: П2-76/22

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  02.09.2022, во 13:00
 • Септември
  5

  Предмет: П1-377/21

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  05.09.2022, во 08:30
 • Септември
  5

  Предмет: П1-313/21

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  05.09.2022, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: МАЛВП-95/2022

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  05.09.2022, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: РО-96/22

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 2
  05.09.2022, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: К-387/22

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Судница 4
  05.09.2022, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: П2-34/22

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  05.09.2022, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: К-430/22

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  05.09.2022, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: П2-71/22

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  05.09.2022, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: П1-69/22

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  05.09.2022, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: ВПП1-52/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 2
  05.09.2022, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: П1-372/21

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 6
  05.09.2022, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: МАЛВП-73/2022

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: МАЛВП-56/2022

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 2
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: К-376/22

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Судница 4
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: П2-85/22

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: К-4/18

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: П1-118/22

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  05.09.2022, во 10:30
 • Септември
  5

  Предмет: П1-293/21

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 10:30
 • Септември
  5

  Предмет: ВПП1-38/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 2
  05.09.2022, во 10:30
 • Септември
  5

  Предмет: ВПП1-22/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 2
  05.09.2022, во 10:30
 • Септември
  5

  Предмет: П1-319/21

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  05.09.2022, во 10:30
 • Септември
  5

  Предмет: П1-228/22

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  05.09.2022, во 11:30
 • Септември
  5

  Предмет: П1-214/22

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  05.09.2022, во 11:30
 • Септември
  5

  Предмет: МАЛВП-201/2018

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  05.09.2022, во 11:30
 • Септември
  5

  Предмет: К-178/22

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Судница 4
  05.09.2022, во 11:30
 • Септември
  5

  Предмет: МАЛВП-90/2021

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  05.09.2022, во 11:30
 • Септември
  5

  Предмет: П2-43/22

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Соба 5
  05.09.2022, во 12:00
 • Септември
  5

  Предмет: П2-106/22

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 12:00
 • Септември
  5

  Предмет: К-395/22

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Судница 4
  05.09.2022, во 12:00
 • Септември
  5

  Предмет: ВПП1-66/21

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 2
  05.09.2022, во 12:00
 • Септември
  5

  Предмет: К-421/22

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  05.09.2022, во 12:00
 • Септември
  5

  Предмет: П2-72/22

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 2
  05.09.2022, во 12:30
 • Септември
  5

  Предмет: П1-125/22

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  05.09.2022, во 12:30
 • Септември
  5

  Предмет: П1-23/22

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  05.09.2022, во 13:00
 • Септември
  5

  Предмет: П4-39/22

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 13:00
 • Септември
  5

  Предмет: К-270/22

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Судница 4
  05.09.2022, во 13:00
 • Септември
  6

  Предмет: РО-128/22

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  06.09.2022, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: РО-64/22

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  06.09.2022, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: ТС-3/22

  Судија Реџеп Асани, Судница Судница 6
  06.09.2022, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: К-205/22

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  06.09.2022, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: К-335/22

  Судија Емине Мурати, Судница Судница 3
  06.09.2022, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: П4-14/22

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  06.09.2022, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: П1-350/21

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  06.09.2022, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-63/20

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  06.09.2022, во 09:11
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-О-56/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  06.09.2022, во 09:11
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-2507/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  06.09.2022, во 09:11
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-19/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  06.09.2022, во 09:11
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-О-56/21

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  06.09.2022, во 09:11
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-87/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-82/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1751/22

  Судија Феми Арслани, Судница Судница 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1805/22

  Судија Феми Арслани, Судница Судница 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1814/22

  Судија Феми Арслани, Судница Судница 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-102/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-69/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-187/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1800/22

  Судија Феми Арслани, Судница Судница 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1752/22

  Судија Феми Арслани, Судница Судница 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1767/22

  Судија Феми Арслани, Судница Судница 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-146/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-191/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-195/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1756/22

  Судија Феми Арслани, Судница Судница 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-157/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-132/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-151/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-О-89/21

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-200/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-111/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1790/22

  Судија Феми Арслани, Судница Судница 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1755/22

  Судија Феми Арслани, Судница Судница 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1798/22

  Судија Феми Арслани, Судница Судница 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1820/22

  Судија Феми Арслани, Судница Судница 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1780/22

  Судија Феми Арслани, Судница Судница 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-О-105/21

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1858/22

  Судија Феми Арслани, Судница Судница 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-148/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-204/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1810/22

  Судија Феми Арслани, Судница Судница 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-220/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-88/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-О-72/21

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-125/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1822/22

  Судија Феми Арслани, Судница Судница 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-195/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1809/22

  Судија Феми Арслани, Судница Судница 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1788/22

  Судија Феми Арслани, Судница Судница 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-87/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-111/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-151/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1823/22

  Судија Феми Арслани, Судница Судница 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1772/22

  Судија Феми Арслани, Судница Судница 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1781/22

  Судија Феми Арслани, Судница Судница 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1807/22

  Судија Феми Арслани, Судница Судница 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1754/22

  Судија Феми Арслани, Судница Судница 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-157/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-220/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-180/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-191/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-125/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1787/22

  Судија Феми Арслани, Судница Судница 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-100/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-102/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-О-72/21

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-55/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-200/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1770/22

  Судија Феми Арслани, Судница Судница 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1802/22

  Судија Феми Арслани, Судница Судница 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1859/22

  Судија Феми Арслани, Судница Судница 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-146/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1813/22

  Судија Феми Арслани, Судница Судница 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-55/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-100/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-88/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-69/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-132/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-161/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-180/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1816/22

  Судија Феми Арслани, Судница Судница 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1872/22

  Судија Феми Арслани, Судница Судница 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-204/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 16
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-82/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-105/21

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-О-89/21

  Судија Феми Арслани, Судница Судница 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-161/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1868/22

  Судија Феми Арслани, Судница Судница 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-187/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1869/22

  Судија Феми Арслани, Судница Судница 9
  06.09.2022, во 09:12
 • Септември
  6

  Предмет: РО-70/22

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  06.09.2022, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: П1-286/20

  Судија Реџеп Асани, Судница Судница 6
  06.09.2022, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: РО-37/22

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  06.09.2022, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: РО-88/22

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  06.09.2022, во 09:45
 • Септември
  6

  Предмет: РО-90/22

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: П1-196/22

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-11/22

  Судија Реџеп Асани, Судница Судница 6
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: К-832/20

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: К-581/21

  Судија Емине Мурати, Судница Судница 3
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: К-374/22

  Судија Емине Мурати, Судница Судница 3
  06.09.2022, во 10:30
 • Септември
  6

  Предмет: МАЛВП-51/2022

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 6
  06.09.2022, во 10:30
 • Септември
  6

  Предмет: МАЛВП-9/2022

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 6
  06.09.2022, во 11:30
 • Септември
  6

  Предмет: П3-8/21

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  06.09.2022, во 11:30