Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Ноември
  19

  Предмет: ПЛ1-П-83/18

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  19.11.2018, во 08:00
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВП-103/2018

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  19.11.2018, во 08:05
 • Ноември
  19

  Предмет: П1-295/18

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  19.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВТС-7/18

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  19.11.2018, во 08:50
 • Ноември
  19

  Предмет: К-410/18

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  19.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВП-141/2018

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 5
  19.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: П4-69/18

  Судија Јагода Богданоска, Судница Соба 2
  19.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: П1-177/18

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  19.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: П1-99/18

  Судија Јагода Богданоска, Судница Соба 2
  19.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: П1-293/18

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 2
  19.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-111/18

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  19.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ВПП1-5/16

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 2
  19.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К-219/18

  Судија Емине Мурати, Судница Судница 3
  19.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1282/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1107/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1108/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1145/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1195/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1176/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1326/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1142/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1165/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1211/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1215/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1290/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1268/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1233/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1294/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1316/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1147/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1109/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1173/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1279/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1322/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1161/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1117/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1281/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1217/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1114/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1179/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1278/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1145/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1139/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1154/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1302/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1112/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1247/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1261/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1210/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1291/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1177/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1303/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1317/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1227/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1280/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1263/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1192/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1170/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1244/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1116/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1257/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1182/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1189/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1118/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1283/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1206/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1167/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1232/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1141/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1310/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1260/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1226/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1327/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1212/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1307/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1323/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1207/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1204/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1138/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1238/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1229/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1180/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1222/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1284/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1251/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1152/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1132/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.11.2018, во 09:12
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВП-143/2018

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  19.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: К-ООА-19/18

  Судија Емине Мурати, Судница Судница 2
  19.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: П1-211/18

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  19.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: П1-306/18

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 2
  19.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: К-234/18

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  19.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-112/18

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  19.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-96/18

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 5
  19.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ВПП1-63/18

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 2
  19.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-117/18

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: П4-28/18

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К-181/18

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: П1-303/18

  Судија Ваиде Арслани, Судница Судница 6
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-О-65/18

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 8
  19.11.2018, во 10:00