Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Март
  23

  Предмет: МАЛВП-256/2017

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  23.03.2018, во 08:00
 • Март
  23

  Предмет: РО-117/17

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  23.03.2018, во 08:05
 • Март
  23

  Предмет: РО-113/17

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  23.03.2018, во 08:10
 • Март
  23

  Предмет: К-3/18

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  23.03.2018, во 08:30
 • Март
  23

  Предмет: ВПП1-15/16

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 3
  23.03.2018, во 08:30
 • Март
  23

  Предмет: СТ-91/17

  Судија Реџеп Асани, Судница Соба 32
  23.03.2018, во 08:30
 • Март
  23

  Предмет: П1-419/17

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  23.03.2018, во 08:30
 • Март
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-21/18

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  23.03.2018, во 09:00
 • Март
  23

  Предмет: МАЛВП-269/2017

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 2
  23.03.2018, во 09:00
 • Март
  23

  Предмет: П1-413/17

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 5
  23.03.2018, во 09:00
 • Март
  23

  Предмет: РО-118/17

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 2
  23.03.2018, во 09:00
 • Март
  23

  Предмет: РО-16/18

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 2
  23.03.2018, во 09:00
 • Март
  23

  Предмет: К-264/17

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 1
  23.03.2018, во 09:00
 • Март
  23

  Предмет: К-238/17

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  23.03.2018, во 09:00
 • Март
  23

  Предмет: К-248/16

  Судија Емине Мурати, Судница Судница 3
  23.03.2018, во 09:00
 • Март
  23

  Предмет: РО-122/17

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 2
  23.03.2018, во 09:00
 • Март
  23

  Предмет: ТС-22/17

  Судија Весна Попоска, Судница Соба 2
  23.03.2018, во 09:30
 • Март
  23

  Предмет: П1-144/17

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 5
  23.03.2018, во 09:30
 • Март
  23

  Предмет: МАЛВП-41/2018

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  23.03.2018, во 09:30
 • Март
  23

  Предмет: ВПП2-6/18

  Судија Бетим Илази, Судница Соба 2
  23.03.2018, во 09:30
 • Март
  23

  Предмет: К-27/18

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  23.03.2018, во 10:00
 • Март
  23

  Предмет: П2-210/17

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  23.03.2018, во 10:30
 • Март
  23

  Предмет: П1-265/17

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 5
  23.03.2018, во 10:30
 • Март
  23

  Предмет: МАЛВП-40/2018

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 2
  23.03.2018, во 10:30
 • Март
  23

  Предмет: К-187/17

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 1
  23.03.2018, во 10:30
 • Март
  23

  Предмет: К-230/16

  Судија Емине Мурати, Судница Судница 3
  23.03.2018, во 10:30
 • Март
  23

  Предмет: МАЛВП-11/2018

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 2
  23.03.2018, во 10:30
 • Март
  23

  Предмет: МАЛВП-241/2017

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  23.03.2018, во 11:30
 • Март
  23

  Предмет: К-285/17

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 1
  23.03.2018, во 12:00
 • Март
  23

  Предмет: К-17/18

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  23.03.2018, во 12:00
 • Март
  23

  Предмет: ТС-1/18

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  23.03.2018, во 12:00
 • Март
  23

  Предмет: РО-26/18

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 2
  23.03.2018, во 12:00
 • Март
  23

  Предмет: К-2/18

  Судија Емине Мурати, Судница Судница 3
  23.03.2018, во 12:00
 • Март
  23

  Предмет: РО-156/17

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 2
  23.03.2018, во 12:30
 • Март
  23

  Предмет: К-40/18

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 1
  23.03.2018, во 13:30
 • Март
  23

  Предмет: П2-23/18

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 5
  23.03.2018, во 13:30
 • Март
  26

  Предмет: РО-3/18

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 2
  26.03.2018, во 08:30
 • Март
  26

  Предмет: П1-381/17

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 2
  26.03.2018, во 08:30
 • Март
  26

  Предмет: ПЛ1-П-10/18

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  26.03.2018, во 08:30
 • Март
  26

  Предмет: П1-267/17

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 2
  26.03.2018, во 08:45
 • Март
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-67/17

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  26.03.2018, во 08:50
 • Март
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-154/17

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  26.03.2018, во 08:55
 • Март
  26

  Предмет: П4-38/17

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  26.03.2018, во 09:00
 • Март
  26

  Предмет: К-73/17

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  26.03.2018, во 09:00
 • Март
  26

  Предмет: МАЛВП-37/2018

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 2
  26.03.2018, во 09:00
 • Март
  26

  Предмет: МАЛВП-78/2017

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 2
  26.03.2018, во 09:00
 • Март
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-153/17

  Судија Весна Попоска, Судница Соба 2
  26.03.2018, во 09:00
 • Март
  26

  Предмет: П1-368/16

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 2
  26.03.2018, во 09:00
 • Март
  26

  Предмет: К-135/17

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  26.03.2018, во 09:00
 • Март
  26

  Предмет: РО-182/17

  Судија Ваиде Арслани, Судница Судница 5
  26.03.2018, во 09:00
 • Март
  26

  Предмет: П2-228/16

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 2
  26.03.2018, во 09:00
 • Март
  26

  Предмет: ПЛ1-П-158/17

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 5
  26.03.2018, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: КМ-35/17

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 9
  26.03.2018, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: К-67/16

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  26.03.2018, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: ПЛ1-П-164/17

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  26.03.2018, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: МАЛВП-260/2017

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  26.03.2018, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-23/18

  Судија Весна Попоска, Судница Соба 2
  26.03.2018, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: К-23/18

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 1
  26.03.2018, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: П2-29/17

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 2
  26.03.2018, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: П1-349/17

  Судија Ваиде Арслани, Судница Судница 6
  26.03.2018, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: П2-12/18

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  26.03.2018, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: К-20/18

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  26.03.2018, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-163/17

  Судија Весна Попоска, Судница Соба 2
  26.03.2018, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: П1-418/17

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 2
  26.03.2018, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: К-ООА-1/18

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  26.03.2018, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: П1-356/17

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Соба 5
  26.03.2018, во 10:30
 • Март
  26

  Предмет: КМ-4/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 9
  26.03.2018, во 10:30
 • Март
  26

  Предмет: ВПП2-23/17

  Судија Бетим Илази, Судница Соба 2
  26.03.2018, во 10:30
 • Март
  26

  Предмет: П4-32/17

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 2
  26.03.2018, во 10:30
 • Март
  26

  Предмет: К-350/15

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  26.03.2018, во 10:30
 • Март
  26

  Предмет: МАЛВП-9/2018

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 3
  26.03.2018, во 10:30
 • Март
  26

  Предмет: П1-356/17

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Соба 5
  26.03.2018, во 10:30
 • Март
  26

  Предмет: П1-246/17

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 5
  26.03.2018, во 11:30
 • Март
  26

  Предмет: П4-89/17

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  26.03.2018, во 11:30
 • Март
  26

  Предмет: РО-173/17

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Соба 5
  26.03.2018, во 11:30
 • Март
  26

  Предмет: РО-196/17

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  26.03.2018, во 11:30
 • Март
  26

  Предмет: МАЛВП-197/2017

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 2
  26.03.2018, во 12:00
 • Март
  26

  Предмет: П4-79/17

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  26.03.2018, во 12:00
 • Март
  26

  Предмет: К-88/18

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  26.03.2018, во 12:00
 • Март
  26

  Предмет: КМ-3/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 9
  26.03.2018, во 12:00
 • Март
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-25/18

  Судија Весна Попоска, Судница Соба 2
  26.03.2018, во 12:00
 • Март
  26

  Предмет: К-46/18

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  26.03.2018, во 12:00
 • Март
  26

  Предмет: К-294/17

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 1
  26.03.2018, во 12:00
 • Март
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-33/18

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  26.03.2018, во 12:30
 • Март
  26

  Предмет: П2-226/17

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 5
  26.03.2018, во 12:30
 • Март
  26

  Предмет: П2-38/18

  Судија Ваиде Арслани, Судница Судница 5
  26.03.2018, во 12:30
 • Март
  26

  Предмет: П2-30/18

  Судија Ваиде Арслани, Судница Судница 6
  26.03.2018, во 12:30
 • Март
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-13/18

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  26.03.2018, во 12:30
 • Март
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-159/17

  Судија Весна Попоска, Судница Соба 2
  26.03.2018, во 13:00
 • Март
  26

  Предмет: К-184/17

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  26.03.2018, во 13:30
 • Март
  26

  Предмет: К-291/17

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 1
  26.03.2018, во 13:30
 • Март
  26

  Предмет: П1-345/17

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 5
  26.03.2018, во 13:30
 • Март
  26

  Предмет: П1-91/18

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  26.03.2018, во 14:40
 • Март
  27

  Предмет: МАЛВП-267/2017

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  27.03.2018, во 08:00
 • Март
  27

  Предмет: П2-36/18

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  27.03.2018, во 08:30
 • Март
  27

  Предмет: К-91/18

  Судија Емине Мурати, Судница Судница 3
  27.03.2018, во 08:30
 • Март
  27

  Предмет: ВПП1-1/18

  Судија Бетим Илази, Судница Соба 2
  27.03.2018, во 08:30
 • Март
  27

  Предмет: СТ-86/17

  Судија Реџеп Асани, Судница Судница 5
  27.03.2018, во 08:30
 • Март
  27

  Предмет: К-47/17

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 1
  27.03.2018, во 09:00
 • Март
  27

  Предмет: К-94/18

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  27.03.2018, во 09:00