Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Април
  19

  Предмет: П1-365/23

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  19.04.2024, во 08:30
 • Април
  19

  Предмет: П1-422/23

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  19.04.2024, во 08:30
 • Април
  19

  Предмет: П1-57/24

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  19.04.2024, во 08:30
 • Април
  19

  Предмет: П1-397/23

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  19.04.2024, во 08:45
 • Април
  19

  Предмет: П4-28/23

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  19.04.2024, во 08:50
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-П-12/23

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  19.04.2024, во 08:55
 • Април
  19

  Предмет: П4-39/23

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  19.04.2024, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: К-225/23

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  19.04.2024, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-15/24

  Судија Реџеп Асани, Судница Судница 6
  19.04.2024, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: П2-59/23

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  19.04.2024, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: К-102/24

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Судница 4
  19.04.2024, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-16/24

  Судија Реџеп Асани, Судница Судница 6
  19.04.2024, во 09:15
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-17/24

  Судија Реџеп Асани, Судница Судница 6
  19.04.2024, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: К-106/24

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  19.04.2024, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: К-604/22

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Судница 4
  19.04.2024, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: П2-43/24

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  19.04.2024, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: П2-118/23

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  19.04.2024, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: П1-94/23

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  19.04.2024, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-18/24

  Судија Реџеп Асани, Судница Судница 6
  19.04.2024, во 09:45
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-19/24

  Судија Реџеп Асани, Судница Судница 6
  19.04.2024, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: К-132/24

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  19.04.2024, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: К-132/24

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  19.04.2024, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: П4-100/23

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  19.04.2024, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-20/24

  Судија Реџеп Асани, Судница Судница 6
  19.04.2024, во 10:15
 • Април
  19

  Предмет: К-164/24

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  19.04.2024, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-113/2023

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  19.04.2024, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: П2-22/24

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  19.04.2024, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: П1-28/24

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  19.04.2024, во 10:45
 • Април
  19

  Предмет: П1-59/24

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  19.04.2024, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: К-336/23

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Судница 4
  19.04.2024, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: К-260/23

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  19.04.2024, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: П1-370/23

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  19.04.2024, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: П1-379/23

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  19.04.2024, во 12:30
 • Април
  19

  Предмет: П1-150/20

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  19.04.2024, во 12:30
 • Април
  19

  Предмет: П1-193/23

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  19.04.2024, во 13:30
 • Април
  19

  Предмет: ВПП2-7/24

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  19.04.2024, во 14:00
 • Април
  22

  Предмет: П2-203/22

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  22.04.2024, во 08:00
 • Април
  22

  Предмет: МАЛВП-22/2024

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  22.04.2024, во 08:05
 • Април
  22

  Предмет: П1-23/24

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  22.04.2024, во 08:10
 • Април
  22

  Предмет: П2-122/23

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  22.04.2024, во 08:15
 • Април
  22

  Предмет: РО-177/23

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  22.04.2024, во 08:30
 • Април
  22

  Предмет: РО-240/23

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  22.04.2024, во 08:30
 • Април
  22

  Предмет: РО-256/23

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  22.04.2024, во 08:40
 • Април
  22

  Предмет: П1-72/24

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  22.04.2024, во 09:00
 • Април
  22

  Предмет: МАЛВП-12/2024

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  22.04.2024, во 09:00
 • Април
  22

  Предмет: П1-61/23

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  22.04.2024, во 09:00
 • Април
  22

  Предмет: ВПП-129/24

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  22.04.2024, во 09:00
 • Април
  22

  Предмет: П1-499/23

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  22.04.2024, во 09:00
 • Април
  22

  Предмет: К-43/24

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  22.04.2024, во 09:00
 • Април
  22

  Предмет: РО-180/23

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  22.04.2024, во 09:00
 • Април
  22

  Предмет: РО-325/23

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  22.04.2024, во 09:30
 • Април
  22

  Предмет: К-488/23

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Судница 4
  22.04.2024, во 09:30
 • Април
  22

  Предмет: МАЛВП-92/2023

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  22.04.2024, во 09:30
 • Април
  22

  Предмет: РО-207/22

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  22.04.2024, во 09:30
 • Април
  22

  Предмет: РО-257/23

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  22.04.2024, во 09:40
 • Април
  22

  Предмет: РО-251/23

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  22.04.2024, во 09:50
 • Април
  22

  Предмет: КС-КР-263/21

  Судија Елјеса Алији, Судница Судница 3
  22.04.2024, во 10:00
 • Април
  22

  Предмет: П4-42/23

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  22.04.2024, во 10:00
 • Април
  22

  Предмет: МАЛВП-170/2022

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  22.04.2024, во 10:00
 • Април
  22

  Предмет: П4-90/23

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  22.04.2024, во 10:00
 • Април
  22

  Предмет: П1-183/22

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  22.04.2024, во 10:00
 • Април
  22

  Предмет: МАЛВП-57/2023

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  22.04.2024, во 10:30
 • Април
  22

  Предмет: К-103/24

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Судница 4
  22.04.2024, во 10:30
 • Април
  22

  Предмет: П1-102/23

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  22.04.2024, во 10:30
 • Април
  22

  Предмет: МАЛВП-120/2023

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  22.04.2024, во 10:30
 • Април
  22

  Предмет: РО-14/24

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  22.04.2024, во 10:30
 • Април
  22

  Предмет: П1-350/23

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  22.04.2024, во 10:30
 • Април
  22

  Предмет: МАЛВП-174/2023

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  22.04.2024, во 11:30
 • Април
  22

  Предмет: К-4/18

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  22.04.2024, во 11:30
 • Април
  22

  Предмет: П1-285/22

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  22.04.2024, во 11:30
 • Април
  22

  Предмет: П2-44/23

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  22.04.2024, во 11:30
 • Април
  22

  Предмет: РО-307/23

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  22.04.2024, во 11:45
 • Април
  22

  Предмет: ПЛ1-П-21/23

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  22.04.2024, во 12:00
 • Април
  22

  Предмет: К-236/23

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  22.04.2024, во 12:00
 • Април
  22

  Предмет: П1-58/23

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  22.04.2024, во 12:00
 • Април
  22

  Предмет: П2-61/23

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  22.04.2024, во 12:00
 • Април
  22

  Предмет: МАЛВП-100/2023

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  22.04.2024, во 12:30
 • Април
  22

  Предмет: РО-16/24

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  22.04.2024, во 12:30
 • Април
  22

  Предмет: П2-39/24

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  22.04.2024, во 13:00
 • Април
  22

  Предмет: П1-399/23

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  22.04.2024, во 13:15
 • Април
  22

  Предмет: МАЛВП-139/2023

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  22.04.2024, во 13:45
 • Април
  22

  Предмет: ВПП1-33/23

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  22.04.2024, во 14:00
 • Април
  23

  Предмет: ПЛ1-П-6/24

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  23.04.2024, во 08:30
 • Април
  23

  Предмет: МАЛВП-64/2023

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  23.04.2024, во 08:50
 • Април
  23

  Предмет: П1-153/22

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  23.04.2024, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: ВПП-272/23

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  23.04.2024, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-21/24

  Судија Реџеп Асани, Судница Судница 6
  23.04.2024, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: МАЛВП-26/2024

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  23.04.2024, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: К-101/24

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  23.04.2024, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: К-302/22

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Судница 4
  23.04.2024, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: П1-4/24

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  23.04.2024, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: МАЛВП-18/2024

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  23.04.2024, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: РО-274/23

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  23.04.2024, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-Ј-26/24

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  23.04.2024, во 09:12
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-Ј-53/24

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  23.04.2024, во 09:12
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-Ј-56/24

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  23.04.2024, во 09:12
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-Ј-61/24

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  23.04.2024, во 09:12
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-Ј-73/24

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  23.04.2024, во 09:12
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-Ј-31/24

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  23.04.2024, во 09:12
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-Ј-3/24

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  23.04.2024, во 09:12
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-Ј-48/24

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  23.04.2024, во 09:12
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-Ј-39/24

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  23.04.2024, во 09:12
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-Ј-23/24

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  23.04.2024, во 09:12
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-Ј-4/24

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  23.04.2024, во 09:12
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-Ј-22/24

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  23.04.2024, во 09:12
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-Ј-40/24

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  23.04.2024, во 09:12
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-Ј-5/24

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  23.04.2024, во 09:12
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-Ј-69/24

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  23.04.2024, во 09:12
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-Ј-50/24

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  23.04.2024, во 09:12
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-Ј-65/24

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  23.04.2024, во 09:12
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-Ј-27/24

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  23.04.2024, во 09:12
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-Ј-54/24

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  23.04.2024, во 09:12
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-Ј-52/24

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  23.04.2024, во 09:12
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-Ј-11/24

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  23.04.2024, во 09:12
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-Ј-34/24

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  23.04.2024, во 09:12
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-Ј-66/24

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  23.04.2024, во 09:12
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-Ј-17/24

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  23.04.2024, во 09:12
 • Април
  23

  Предмет: РО-271/23

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  23.04.2024, во 09:15
 • Април
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-22/24

  Судија Реџеп Асани, Судница Судница 6
  23.04.2024, во 09:15
 • Април
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-23/24

  Судија Реџеп Асани, Судница Судница 6
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-631/24

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1805/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1799/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1812/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1804/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1792/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-574/24

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-645/24

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1583/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1814/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-567/24

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-611/24

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-555/24

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-540/24

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-618/24

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: РО-269/23

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-551/24

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1802/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-589/24

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-546/24

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-634/24

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1801/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1796/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1675/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1817/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-590/24

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1627/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1791/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-612/24

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-601/24

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-598/24

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-597/24

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-637/24

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1822/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-622/24

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1828/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-630/24

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-592/24

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-538/24

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1811/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-561/24

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1646/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-617/24

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1810/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-643/24

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1618/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1819/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-545/24

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-573/24

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1806/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-549/24

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1823/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1577/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-564/24

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1575/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1625/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-554/24

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-646/24

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-639/24

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-532/24

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-625/24

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1829/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-547/24

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1826/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-563/24

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1816/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1820/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1609/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-646/24

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-595/24

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-576/24

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1815/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1639/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-534/24

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1830/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1671/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-623/24

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: К-553/23

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: П2-76/23

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: РО-268/23

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  23.04.2024, во 09:45
 • Април
  23

  Предмет: П2-135/23

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  23.04.2024, во 10:00
 • Април
  23

  Предмет: П1-280/23

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  23.04.2024, во 10:00
 • Април
  23

  Предмет: П2-54/24

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  23.04.2024, во 10:00
 • Април
  23

  Предмет: К-82/24

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  23.04.2024, во 10:00
 • Април
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-24/24

  Судија Реџеп Асани, Судница Судница 6
  23.04.2024, во 10:00
 • Април
  23

  Предмет: П1-415/23

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  23.04.2024, во 10:00
 • Април
  23

  Предмет: К-534/22

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  23.04.2024, во 10:00
 • Април
  23

  Предмет: К-459/23

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  23.04.2024, во 10:30
 • Април
  23

  Предмет: П4-37/22

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  23.04.2024, во 10:30
 • Април
  23

  Предмет: ВПП2-8/24

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  23.04.2024, во 10:30
 • Април
  23

  Предмет: К-463/23

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Судница 4
  23.04.2024, во 11:30
 • Април
  23

  Предмет: К-403/23

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Судница 4
  23.04.2024, во 11:30
 • Април
  23

  Предмет: П1-287/22

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  23.04.2024, во 11:30
 • Април
  23

  Предмет: К-425/23

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  23.04.2024, во 11:30
 • Април
  23

  Предмет: П1-438/23

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  23.04.2024, во 11:30
 • Април
  23

  Предмет: МАЛВП-20/2024

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  23.04.2024, во 11:45
 • Април
  23

  Предмет: СТ-13/24

  Судија Реџеп Асани, Судница Соба 32
  23.04.2024, во 12:00
 • Април
  23

  Предмет: П1-228/23

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  23.04.2024, во 12:00
 • Април
  23

  Предмет: П2-133/23

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  23.04.2024, во 12:00
 • Април
  23

  Предмет: ПЛ1-П-4/24

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  23.04.2024, во 12:30
 • Април
  23

  Предмет: П4-24/23

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  23.04.2024, во 12:30
 • Април
  23

  Предмет: П1-476/23

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  23.04.2024, во 13:00
 • Април
  23

  Предмет: П4-59/23

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  23.04.2024, во 13:00
 • Април
  23

  Предмет: П2-29/24

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  23.04.2024, во 13:00
 • Април
  23

  Предмет: К-547/23

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  23.04.2024, во 13:00
 • Април
  23

  Предмет: П1-464/23

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  23.04.2024, во 13:15
 • Април
  23

  Предмет: П1-286/23

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  23.04.2024, во 13:30
 • Април
  23

  Предмет: ПЛ1-П-15/24

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  23.04.2024, во 13:40
 • Април
  23

  Предмет: П2-87/23

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  23.04.2024, во 14:15
 • Април
  24

  Предмет: К-441/22

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  24.04.2024, во 09:00
 • Април
  24

  Предмет: П2-125/23

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  24.04.2024, во 09:00
 • Април
  24

  Предмет: МАЛВП-123/2023

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  24.04.2024, во 09:00
 • Април
  24

  Предмет: ВПП1-10/24

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  24.04.2024, во 10:00
 • Април
  24

  Предмет: К-498/23

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  24.04.2024, во 10:00
 • Април
  24

  Предмет: К-378/23

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  24.04.2024, во 10:00
 • Април
  24

  Предмет: П2-172/23

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  24.04.2024, во 10:30
 • Април
  24

  Предмет: К-26/24

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Судница 4
  24.04.2024, во 11:30
 • Април
  24

  Предмет: К-110/23

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  24.04.2024, во 12:00
 • Април
  24

  Предмет: МАЛВП-187/2022

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  24.04.2024, во 12:00
 • Април
  24

  Предмет: РО-154/19

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  24.04.2024, во 13:00
 • Април
  25

  Предмет: П3-8/23

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  25.04.2024, во 08:30
 • Април
  25

  Предмет: П1-9/24

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  25.04.2024, во 08:30
 • Април
  25

  Предмет: К-13/22

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  25.04.2024, во 09:00
 • Април
  25

  Предмет: П1-460/23

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  25.04.2024, во 09:00
 • Април
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-67/23

  Судија Реџеп Асани, Судница Судница 6
  25.04.2024, во 09:00
 • Април
  25

  Предмет: ВПП-64/22

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  25.04.2024, во 09:00
 • Април
  25

  Предмет: П1-88/24

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  25.04.2024, во 09:00
 • Април
  25

  Предмет: МАЛВП-94/2023

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  25.04.2024, во 09:00
 • Април
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-68/23

  Судија Реџеп Асани, Судница Судница 6
  25.04.2024, во 09:15
 • Април
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-69/23

  Судија Реџеп Асани, Судница Судница 6
  25.04.2024, во 09:30
 • Април
  25

  Предмет: П1-378/23

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  25.04.2024, во 09:30
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-О-34/24

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  25.04.2024, во 09:30
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-О-23/24

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  25.04.2024, во 09:30
 • Април
  25

  Предмет: П1-293/22

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  25.04.2024, во 09:30
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-О-30/24

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  25.04.2024, во 09:30
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-О-28/24

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  25.04.2024, во 09:30
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-О-13/24

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  25.04.2024, во 09:30
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-О-18/24

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  25.04.2024, во 09:30
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-О-15/24

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  25.04.2024, во 09:30
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-О-32/24

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  25.04.2024, во 09:30
 • Април
  25

  Предмет: РО-37/24

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  25.04.2024, во 09:40
 • Април
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-70/23

  Судија Реџеп Асани, Судница Судница 6
  25.04.2024, во 09:45
 • Април
  25

  Предмет: РО-38/24

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  25.04.2024, во 09:50
 • Април
  25

  Предмет: РО-43/24

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  25.04.2024, во 10:00
 • Април
  25

  Предмет: РО-300/23

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  25.04.2024, во 10:00
 • Април
  25

  Предмет: ВПП-65/22

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  25.04.2024, во 10:00
 • Април
  25

  Предмет: П1-62/23

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  25.04.2024, во 10:00
 • Април
  25

  Предмет: РО-46/24

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  25.04.2024, во 10:10
 • Април
  25

  Предмет: МАЛВП-182/2023

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  25.04.2024, во 10:30
 • Април
  25

  Предмет: ВПП-36/24

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  25.04.2024, во 10:30
 • Април
  25

  Предмет: К-357/23

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  25.04.2024, во 10:30
 • Април
  25

  Предмет: П1-117/23

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  25.04.2024, во 10:30
 • Април
  25

  Предмет: К-13/24

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Судница 4
  25.04.2024, во 10:30
 • Април
  25

  Предмет: МАЛВП-14/2023

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  25.04.2024, во 10:45
 • Април
  25

  Предмет: РО-379/22

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  25.04.2024, во 11:30
 • Април
  25

  Предмет: К-378/23

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  25.04.2024, во 11:30
 • Април
  25

  Предмет: РО-312/23

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  25.04.2024, во 11:45
 • Април
  25

  Предмет: К-146/24

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  25.04.2024, во 12:00
 • Април
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-73/23

  Судија Реџеп Асани, Судница Судница 6
  25.04.2024, во 12:00
 • Април
  25

  Предмет: П1-94/24

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  25.04.2024, во 12:00
 • Април
  25

  Предмет: П4-24/22

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  25.04.2024, во 12:00
 • Април
  25

  Предмет: К-34/24

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Судница 4
  25.04.2024, во 12:00
 • Април
  25

  Предмет: П2-114/23

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  25.04.2024, во 12:00
 • Април
  25

  Предмет: П1-478/23

  Судија Јагода Богданоска, Судница Соба 1
  25.04.2024, во 12:00
 • Април
  25

  Предмет: РО-28/24

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  25.04.2024, во 12:00
 • Април
  25

  Предмет: П3-1/24

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  25.04.2024, во 12:30
 • Април
  25

  Предмет: П1-38/23

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  25.04.2024, во 12:30
 • Април
  25

  Предмет: П1-54/23

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  25.04.2024, во 13:00
 • Април
  25

  Предмет: МАЛВП-112/2023

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  25.04.2024, во 13:00
 • Април
  25

  Предмет: ВПП1-47/23

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  25.04.2024, во 13:30
 • Април
  25

  Предмет: РО-217/23

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  25.04.2024, во 14:00
 • Април
  26

  Предмет: П1-338/23

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  26.04.2024, во 08:30
 • Април
  26

  Предмет: П4-97/23

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  26.04.2024, во 08:30
 • Април
  26

  Предмет: П1-364/23

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  26.04.2024, во 08:30
 • Април
  26

  Предмет: П4-69/21

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  26.04.2024, во 09:00
 • Април
  26

  Предмет: К-328/23

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  26.04.2024, во 09:00
 • Април
  26

  Предмет: СТ-4/24

  Судија Реџеп Асани, Судница Судница 6
  26.04.2024, во 09:00
 • Април
  26

  Предмет: ВПП1-20/24

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  26.04.2024, во 09:00
 • Април
  26

  Предмет: П1-86/24

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  26.04.2024, во 09:00
 • Април
  26

  Предмет: МАЛВП-131/2023

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  26.04.2024, во 09:30
 • Април
  26

  Предмет: ТС-3/24

  Судија Реџеп Асани, Судница Судница 6
  26.04.2024, во 09:30
 • Април
  26

  Предмет: П4-78/23

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  26.04.2024, во 09:30
 • Април
  26

  Предмет: МАЛВП-17/2024

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  26.04.2024, во 09:30
 • Април
  26

  Предмет: К-492/23

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Судница 4
  26.04.2024, во 09:30
 • Април
  26

  Предмет: К-87/22

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Судница 4
  26.04.2024, во 09:30
 • Април
  26

  Предмет: К-87/22

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  26.04.2024, во 09:30
 • Април
  26

  Предмет: ВПП-78/24

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  26.04.2024, во 10:00
 • Април
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-80/23

  Судија Реџеп Асани, Судница Судница 6
  26.04.2024, во 10:00
 • Април
  26

  Предмет: П2-9/24

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  26.04.2024, во 10:00
 • Април
  26

  Предмет: К-592/22

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  26.04.2024, во 10:00
 • Април
  26

  Предмет: МАЛВТС-1/24

  Судија Реџеп Асани, Судница Судница 6
  26.04.2024, во 10:30
 • Април
  26

  Предмет: П1-53/24

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  26.04.2024, во 10:30
 • Април
  26

  Предмет: П2-26/24

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  26.04.2024, во 10:30
 • Април
  26

  Предмет: П2-172/23

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  26.04.2024, во 10:45
 • Април
  26

  Предмет: П1-149/23

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  26.04.2024, во 11:30
 • Април
  26

  Предмет: К-493/23

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Судница 4
  26.04.2024, во 11:30
 • Април
  26

  Предмет: К-429/23

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  26.04.2024, во 11:30
 • Април
  26

  Предмет: К-398/23

  Судија Емине Мурати, Судница Судница 3
  26.04.2024, во 12:00
 • Април
  26

  Предмет: П2-113/23

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  26.04.2024, во 12:00
 • Април
  26

  Предмет: П4-10/24

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  26.04.2024, во 12:00
 • Април
  26

  Предмет: П2-5/24

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  26.04.2024, во 12:30
 • Април
  26

  Предмет: П1-37/24

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  26.04.2024, во 13:00
 • Април
  26

  Предмет: П1-330/23

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  26.04.2024, во 13:30
 • Април
  26

  Предмет: МАЛВП-41/2023

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  26.04.2024, во 13:30
 • Април
  26

  Предмет: П1-420/22

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  26.04.2024, во 14:00
 • Април
  26

  Предмет: П1-516/22

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  26.04.2024, во 14:00
 • Април
  29

  Предмет: РО-10/24

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 08:30
 • Април
  29

  Предмет: П2-31/24

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 09:00
 • Април
  29

  Предмет: РО-195/23

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  29.04.2024, во 09:00
 • Април
  29

  Предмет: ВПП1-7/24

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  29.04.2024, во 09:00
 • Април
  29

  Предмет: РО-9/24

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  29.04.2024, во 09:00
 • Април
  29

  Предмет: П1-387/23

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  29.04.2024, во 09:00
 • Април
  29

  Предмет: П1-49/24

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 09:00
 • Април
  29

  Предмет: РО-19/24

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 09:00
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-1296/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  29.04.2024, во 09:11
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-1181/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  29.04.2024, во 09:11
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-933/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  29.04.2024, во 09:11
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-567/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  29.04.2024, во 09:11
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-959/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  29.04.2024, во 09:11
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-1351/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  29.04.2024, во 09:11
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-382/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  29.04.2024, во 09:11
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-715/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  29.04.2024, во 09:11
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-1127/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  29.04.2024, во 09:11
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-608/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  29.04.2024, во 09:11
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-319/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  29.04.2024, во 09:11
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-1104/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  29.04.2024, во 09:11
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-1068/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  29.04.2024, во 09:11
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-1085/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  29.04.2024, во 09:11
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-2498/23

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  29.04.2024, во 09:11
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-690/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  29.04.2024, во 09:11
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-1306/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  29.04.2024, во 09:11
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-489/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  29.04.2024, во 09:11
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-827/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  29.04.2024, во 09:11
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-420/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  29.04.2024, во 09:11
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-117/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  29.04.2024, во 09:11
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-349/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  29.04.2024, во 09:11
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-294/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  29.04.2024, во 09:11
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-993/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  29.04.2024, во 09:11
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-884/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  29.04.2024, во 09:11
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-913/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  29.04.2024, во 09:11
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-92/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  29.04.2024, во 09:11
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-470/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  29.04.2024, во 09:11
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-305/22

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  29.04.2024, во 09:11
 • Април
  29

  Предмет: РО-189/23

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  29.04.2024, во 09:30
 • Април
  29

  Предмет: П4-5/24

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 09:30
 • Април
  29

  Предмет: РО-123/23

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 09:40
 • Април
  29

  Предмет: РО-190/23

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 09:50
 • Април
  29

  Предмет: РО-175/23

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 10:00
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-525/23

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Соба 34
  29.04.2024, во 10:00
 • Април
  29

  Предмет: ??-210/22

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  29.04.2024, во 10:00
 • Април
  29

  Предмет: К-116/24

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Судница 4
  29.04.2024, во 10:00
 • Април
  29

  Предмет: РО-202/23

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  29.04.2024, во 10:00
 • Април
  29

  Предмет: РО-219/23

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 10:10
 • Април
  29

  Предмет: РО-310/23

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 32
  29.04.2024, во 10:20
 • Април
  29

  Предмет: РО-311/23

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 10:30
 • Април
  29

  Предмет: П1-83/24

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  29.04.2024, во 10:30
 • Април
  29

  Предмет: К-469/23

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  29.04.2024, во 10:30
 • Април
  29

  Предмет: П1-283/21

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  29.04.2024, во 10:30
 • Април
  29

  Предмет: П2-46/24

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 10:30
 • Април
  29

  Предмет: П1-366/23

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 11:30
 • Април
  29

  Предмет: П1-142/23

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  29.04.2024, во 11:30
 • Април
  29

  Предмет: ПЛ1-П-14/24

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  29.04.2024, во 11:45
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-2850/23

  Судија Мерита Алиу, Судница Соба 42
  29.04.2024, во 12:00
 • Април
  29

  Предмет: П2-209/23

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 12:00
 • Април
  29

  Предмет: П1-248/22

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  29.04.2024, во 12:00
 • Април
  29

  Предмет: РО-285/22

  Судија Бетим Илази, Судница Соба 5
  29.04.2024, во 12:00
 • Април
  29

  Предмет: П1-277/22

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  29.04.2024, во 12:30
 • Април
  29

  Предмет: П4-77/23

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 12:30
 • Април
  29

  Предмет: РО-21/24

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  29.04.2024, во 12:30
 • Април
  29

  Предмет: П1-399/23

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  29.04.2024, во 12:45
 • Април
  29

  Предмет: РО-32/24

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  29.04.2024, во 12:45
 • Април
  29

  Предмет: РО-35/24

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  29.04.2024, во 13:00
 • Април
  29

  Предмет: П1-334/23

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  29.04.2024, во 13:00
 • Април
  29

  Предмет: П1-43/24

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 13:00
 • Април
  29

  Предмет: ВПП1-16/24

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  29.04.2024, во 13:00
 • Април
  29

  Предмет: РО-47/24

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  29.04.2024, во 13:15
 • Април
  29

  Предмет: П1-68/24

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  29.04.2024, во 13:30
 • Април
  29

  Предмет: ВПП1-17/24

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  29.04.2024, во 13:30
 • Април
  29

  Предмет: ВПП2-12/24

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 14:00
 • Април
  29

  Предмет: П2-208/23

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  29.04.2024, во 14:00
 • Април
  30

  Предмет: РО-51/24

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  30.04.2024, во 08:30
 • Април
  30

  Предмет: П4-12/24

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  30.04.2024, во 09:00
 • Април
  30

  Предмет: МАЛВП-170/2023

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  30.04.2024, во 09:00
 • Април
  30

  Предмет: К-394/23

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 3
  30.04.2024, во 09:00
 • Април
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-38/24

  Судија Реџеп Асани, Судница Судница 6
  30.04.2024, во 09:00
 • Април
  30

  Предмет: РО-134/23

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  30.04.2024, во 09:00
 • Април
  30

  Предмет: ПЛ1-П-12/24

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  30.04.2024, во 09:00
 • Април
  30

  Предмет: РО-13/24

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  30.04.2024, во 09:00
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-1743/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  30.04.2024, во 09:12
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-2715/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  30.04.2024, во 09:12
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-3381/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  30.04.2024, во 09:12
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-1747/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  30.04.2024, во 09:12
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-1725/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  30.04.2024, во 09:12
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-3262/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  30.04.2024, во 09:12
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-2528/23

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  30.04.2024, во 09:12
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-3386/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  30.04.2024, во 09:12
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-1724/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  30.04.2024, во 09:12
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-1742/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  30.04.2024, во 09:12
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-2569/23

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  30.04.2024, во 09:12
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-1610/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  30.04.2024, во 09:12
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-2590/23

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  30.04.2024, во 09:12
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-3340/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  30.04.2024, во 09:12
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-2552/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  30.04.2024, во 09:12
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-3336/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  30.04.2024, во 09:12
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-1551/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  30.04.2024, во 09:12
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-3231/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  30.04.2024, во 09:12
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-2743/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  30.04.2024, во 09:12
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-2583/23

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  30.04.2024, во 09:12
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-2514/23

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  30.04.2024, во 09:12
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-2552/23

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  30.04.2024, во 09:12
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-2601/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  30.04.2024, во 09:12
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-2520/23

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  30.04.2024, во 09:12
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-3337/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  30.04.2024, во 09:12
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-2508/23

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  30.04.2024, во 09:12
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-2571/23

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  30.04.2024, во 09:12
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-1554/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  30.04.2024, во 09:12
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-2680/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  30.04.2024, во 09:12
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-2671/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  30.04.2024, во 09:12
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-3378/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  30.04.2024, во 09:12
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-2517/23

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  30.04.2024, во 09:12
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-2545/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  30.04.2024, во 09:12
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-1647/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  30.04.2024, во 09:12
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-2582/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  30.04.2024, во 09:12
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-2734/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  30.04.2024, во 09:12
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-1666/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  30.04.2024, во 09:12
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-2580/23

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  30.04.2024, во 09:12
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-2537/23

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  30.04.2024, во 09:12
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-2689/22

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 14
  30.04.2024, во 09:12
 • Април
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-37/24

  Судија Реџеп Асани, Судница Судница 6
  30.04.2024, во 09:15
 • Април
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-36/24

  Судија Реџеп Асани, Судница Судница 6
  30.04.2024, во 09:30
 • Април
  30

  Предмет: П2-212/23

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  30.04.2024, во 09:30
 • Април
  30

  Предмет: РО-22/24

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  30.04.2024, во 09:30
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-1838/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  30.04.2024, во 09:30
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-1834/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  30.04.2024, во 09:30
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-1915/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  30.04.2024, во 09:30
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-1883/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  30.04.2024, во 09:30
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-1870/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  30.04.2024, во 09:30
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-1877/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  30.04.2024, во 09:30
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-1868/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  30.04.2024, во 09:30
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-1875/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  30.04.2024, во 09:30
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-1884/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  30.04.2024, во 09:30
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-1835/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  30.04.2024, во 09:30
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-1910/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  30.04.2024, во 09:30
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-1867/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  30.04.2024, во 09:30
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-1911/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  30.04.2024, во 09:30
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-1839/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  30.04.2024, во 09:30
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-1872/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  30.04.2024, во 09:30
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-1843/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  30.04.2024, во 09:30
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-1832/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  30.04.2024, во 09:30
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-1878/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  30.04.2024, во 09:30
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-1907/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  30.04.2024, во 09:30
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-1852/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  30.04.2024, во 09:30
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-1862/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  30.04.2024, во 09:30
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-1898/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  30.04.2024, во 09:30
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-1914/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  30.04.2024, во 09:30
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-1866/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  30.04.2024, во 09:30
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-1888/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  30.04.2024, во 09:30
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-1864/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  30.04.2024, во 09:30
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-1842/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  30.04.2024, во 09:30
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-1892/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  30.04.2024, во 09:30
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-1865/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  30.04.2024, во 09:30
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-1897/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  30.04.2024, во 09:30
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-1853/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  30.04.2024, во 09:30
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-1882/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  30.04.2024, во 09:30
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-1837/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  30.04.2024, во 09:30
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-1894/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  30.04.2024, во 09:30
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-1917/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  30.04.2024, во 09:30
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-1900/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  30.04.2024, во 09:30
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-1879/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  30.04.2024, во 09:30
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-1902/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  30.04.2024, во 09:30
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-1886/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  30.04.2024, во 09:30
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-1833/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  30.04.2024, во 09:30
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-1919/23

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 16
  30.04.2024, во 09:30
 • Април
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-35/24

  Судија Реџеп Асани, Судница Судница 6
  30.04.2024, во 09:45
 • Април
  30

  Предмет: РО-401/22

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  30.04.2024, во 10:00
 • Април
  30

  Предмет: МАЛВТС-2/24

  Судија Реџеп Асани, Судница Судница 6
  30.04.2024, во 10:00
 • Април
  30

  Предмет: П4-29/24

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  30.04.2024, во 10:00
 • Април
  30

  Предмет: МАЛВП-24/2024

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  30.04.2024, во 10:00
 • Април
  30

  Предмет: П2-11/24

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  30.04.2024, во 10:00
 • Април
  30

  Предмет: П4-84/22

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  30.04.2024, во 10:30