Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јули
  13

  Предмет: РО-263/19

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 2
  13.07.2020, во 08:00
 • Јули
  13

  Предмет: П1-40/20

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  13.07.2020, во 08:00
 • Јули
  13

  Предмет: К-618/19

  Судија Емине Мурати, Судница Соба 3
  13.07.2020, во 08:00
 • Јули
  13

  Предмет: МАЛВП-1/2020

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 2
  13.07.2020, во 08:00
 • Јули
  13

  Предмет: МАЛВП-209/2019

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  13.07.2020, во 08:05
 • Јули
  13

  Предмет: РО-261/19

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  13.07.2020, во 08:10
 • Јули
  13

  Предмет: МАЛВП-207/2019

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  13.07.2020, во 08:15
 • Јули
  13

  Предмет: МАЛВП-40/2020

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  13.07.2020, во 08:20
 • Јули
  13

  Предмет: П2-66/20

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  13.07.2020, во 08:25
 • Јули
  13

  Предмет: РО-21/20

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 2
  13.07.2020, во 08:30
 • Јули
  13

  Предмет: РО-24/20

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 5
  13.07.2020, во 08:30
 • Јули
  13

  Предмет: РО-290/19

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 2
  13.07.2020, во 08:30
 • Јули
  13

  Предмет: ПЛ1-П-98/19

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  13.07.2020, во 08:30
 • Јули
  13

  Предмет: МАЛВП-119/2019

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Соба 5
  13.07.2020, во 09:00
 • Јули
  13

  Предмет: К-529/19

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  13.07.2020, во 09:00
 • Јули
  13

  Предмет: РО-26/20

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 2
  13.07.2020, во 09:00
 • Јули
  13

  Предмет: П1-355/19

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  13.07.2020, во 09:00
 • Јули
  13

  Предмет: К-267/19

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Соба 4
  13.07.2020, во 09:00
 • Јули
  13

  Предмет: П1-409/19

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 2
  13.07.2020, во 09:00
 • Јули
  13

  Предмет: РО-160/19

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  13.07.2020, во 09:00
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-М-282/19

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  13.07.2020, во 09:11
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-М-285/19

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  13.07.2020, во 09:12
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-1782/18

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  13.07.2020, во 09:12
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-1790/18

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  13.07.2020, во 09:12
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-М-269/19

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  13.07.2020, во 09:12
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-1626/18

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  13.07.2020, во 09:12
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-М-276/19

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  13.07.2020, во 09:12
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-М-281/19

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  13.07.2020, во 09:12
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-1367/16

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  13.07.2020, во 09:12
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-1853/18

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  13.07.2020, во 09:12
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-М-264/19

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  13.07.2020, во 09:12
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-1755/18

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  13.07.2020, во 09:12
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-1656/18

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  13.07.2020, во 09:12
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-О-149/17

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  13.07.2020, во 09:12
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-1334/16

  Судија Феми Арслани, Судница Судница 5
  13.07.2020, во 09:12
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-М-279/19

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  13.07.2020, во 09:12
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-М-280/19

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  13.07.2020, во 09:12
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-М-293/19

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  13.07.2020, во 09:12
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-1803/18

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  13.07.2020, во 09:12
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-М-283/19

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  13.07.2020, во 09:12
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-1542/18

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  13.07.2020, во 09:12
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-М-278/19

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  13.07.2020, во 09:12
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-1899/18

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  13.07.2020, во 09:12
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-М-253/19

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  13.07.2020, во 09:12
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-М-253/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  13.07.2020, во 09:12
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-1443/18

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  13.07.2020, во 09:12
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-М-270/19

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  13.07.2020, во 09:12
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-1399/16

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  13.07.2020, во 09:12
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-1812/18

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  13.07.2020, во 09:12
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-М-252/19

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  13.07.2020, во 09:12
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-949/16

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  13.07.2020, во 09:12
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-М-260/19

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  13.07.2020, во 09:12
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-1356/18

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  13.07.2020, во 09:12
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-1483/18

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  13.07.2020, во 09:12
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-1731/18

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  13.07.2020, во 09:12
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-1630/18

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  13.07.2020, во 09:12
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-М-275/19

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  13.07.2020, во 09:12
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-М-259/19

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  13.07.2020, во 09:12
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-М-248/19

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  13.07.2020, во 09:12
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-1994/18

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  13.07.2020, во 09:12
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-М-256/19

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  13.07.2020, во 09:12
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-М-284/19

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  13.07.2020, во 09:12
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-1684/18

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  13.07.2020, во 09:12
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-1386/18

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  13.07.2020, во 09:12
 • Јули
  13

  Предмет: ВПП1-29/20

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Соба 2
  13.07.2020, во 09:30
 • Јули
  13

  Предмет: ПЛ1-П-5/20

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 2
  13.07.2020, во 09:30
 • Јули
  13

  Предмет: ВПП1-28/19

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Соба 2
  13.07.2020, во 09:30
 • Јули
  13

  Предмет: К-513/20

  Судија Емине Мурати, Судница Судница 3
  13.07.2020, во 09:30
 • Јули
  13

  Предмет: РО-16/20

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  13.07.2020, во 09:30
 • Јули
  13

  Предмет: МАЛВП-70/2020

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  13.07.2020, во 09:30
 • Јули
  13

  Предмет: МАЛВП-53/2020

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 2
  13.07.2020, во 09:30
 • Јули
  13

  Предмет: РО-306/19

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  13.07.2020, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: К-167/20

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  13.07.2020, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: К-86/19

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Соба 4
  13.07.2020, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: П1-20/20

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 2
  13.07.2020, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: РО-15/20

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 2
  13.07.2020, во 10:30
 • Јули
  13

  Предмет: К-531/19

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  13.07.2020, во 10:30
 • Јули
  13

  Предмет: МАЛВП-129/2018

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 5
  13.07.2020, во 10:30
 • Јули
  13

  Предмет: МАЛВП-3/2020

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  13.07.2020, во 10:30
 • Јули
  13

  Предмет: К-172/20

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  13.07.2020, во 11:30
 • Јули
  13

  Предмет: К-148/19

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  13.07.2020, во 11:30
 • Јули
  13

  Предмет: П1-418/19

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 5
  13.07.2020, во 11:30
 • Јули
  13

  Предмет: К-148/19

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  13.07.2020, во 11:30
 • Јули
  13

  Предмет: П1-145/18

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  13.07.2020, во 11:30
 • Јули
  13

  Предмет: РО-88/19

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 2
  13.07.2020, во 11:30
 • Јули
  13

  Предмет: ВПП1-51/20

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Соба 2
  13.07.2020, во 12:00
 • Јули
  13

  Предмет: П1-248/19

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 2
  13.07.2020, во 12:00
 • Јули
  13

  Предмет: П1-380/18

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 2
  13.07.2020, во 12:00
 • Јули
  13

  Предмет: ПЛ1-П-78/18

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  13.07.2020, во 12:00
 • Јули
  13

  Предмет: К-354/20

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Соба 4
  13.07.2020, во 12:00
 • Јули
  13

  Предмет: П2-67/20

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 2
  13.07.2020, во 12:30
 • Јули
  13

  Предмет: ВПП1-16/20

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Соба 2
  13.07.2020, во 12:30
 • Јули
  13

  Предмет: К-340/20

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  13.07.2020, во 12:30
 • Јули
  13

  Предмет: П1-295/17

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  13.07.2020, во 12:30
 • Јули
  13

  Предмет: К-531/20

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  13.07.2020, во 12:30
 • Јули
  13

  Предмет: КМ-58/19

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  13.07.2020, во 12:30
 • Јули
  13

  Предмет: ПЛ1-П-16/20

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 2
  13.07.2020, во 12:30
 • Јули
  13

  Предмет: П2-193/19

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 2
  13.07.2020, во 13:00
 • Јули
  13

  Предмет: ВПП1-32/20

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Соба 2
  13.07.2020, во 13:00
 • Јули
  13

  Предмет: К-400/20

  Судија Емине Мурати, Судница Судница 4
  13.07.2020, во 13:00