Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна.



 • Февруари
  19

  Предмет: П1-144/18

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  19.02.2019, во 08:30
 • Февруари
  19

  Предмет: СТ-48/18

  Судија Реџеп Асани, Судница Судница 6
  19.02.2019, во 08:30
 • Февруари
  19

  Предмет: КМ-36/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  19

  Предмет: РО-9/19

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 2
  19.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  19

  Предмет: МАЛВП-183/2018

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  19.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-1/19

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  19.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  19

  Предмет: П1-293/18

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 2
  19.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  19

  Предмет: МАЛВП-153/2018

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 6
  19.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  19

  Предмет: К-155/18

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 1
  19.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  19

  Предмет: К-422/18

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  19.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-46/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  19.02.2019, во 09:12
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-84/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  19.02.2019, во 09:12
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-41/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  19.02.2019, во 09:12
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-90/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  19.02.2019, во 09:12
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-33/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  19.02.2019, во 09:12
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-27/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  19.02.2019, во 09:12
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-3/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  19.02.2019, во 09:12
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-93/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  19.02.2019, во 09:12
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-80/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  19.02.2019, во 09:12
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-38/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  19.02.2019, во 09:12
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-2/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  19.02.2019, во 09:12
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-30/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  19.02.2019, во 09:12
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-4/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  19.02.2019, во 09:12
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-71/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  19.02.2019, во 09:12
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-4/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  19.02.2019, во 09:12
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-49/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  19.02.2019, во 09:12
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-19/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  19.02.2019, во 09:12
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-86/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  19.02.2019, во 09:12
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-21/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  19.02.2019, во 09:12
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-6/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  19.02.2019, во 09:12
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-76/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  19.02.2019, во 09:12
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-68/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  19.02.2019, во 09:12
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-24/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  19.02.2019, во 09:12
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-19/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  19.02.2019, во 09:12
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-64/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  19.02.2019, во 09:12
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-63/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  19.02.2019, во 09:12
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-39/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  19.02.2019, во 09:12
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-5/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  19.02.2019, во 09:12
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-24/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  19.02.2019, во 09:12
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-47/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  19.02.2019, во 09:12
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-59/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  19.02.2019, во 09:12
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-10/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  19.02.2019, во 09:12
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-25/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  19.02.2019, во 09:12
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-37/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  19.02.2019, во 09:12
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-66/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  19.02.2019, во 09:12
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-1/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  19.02.2019, во 09:12
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-57/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  19.02.2019, во 09:12
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-60/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  19.02.2019, во 09:12
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-48/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  19.02.2019, во 09:12
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-67/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  19.02.2019, во 09:12
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-55/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  19.02.2019, во 09:12
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-58/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  19.02.2019, во 09:12
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-21/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  19.02.2019, во 09:12
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-51/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  19.02.2019, во 09:12
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-79/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  19.02.2019, во 09:12
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-45/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  19.02.2019, во 09:12
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-56/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  19.02.2019, во 09:12
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-40/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  19.02.2019, во 09:12
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-70/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  19.02.2019, во 09:12
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-28/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  19.02.2019, во 09:12
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-53/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  19.02.2019, во 09:12
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-25/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  19.02.2019, во 09:12
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-50/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  19.02.2019, во 09:12
 • Февруари
  19

  Предмет: КМ-35/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  19

  Предмет: МАЛВП-188/2018

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 5
  19.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  19

  Предмет: П2-16/19

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 2
  19.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  19

  Предмет: П2-27/19

  Судија Ваиде Арслани, Судница Судница 6
  19.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  19

  Предмет: КМ-35/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  19

  Предмет: МАЛВП-144/2018

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  19.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  19

  Предмет: П2-29/19

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 2
  19.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  19

  Предмет: К-525/18

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  19.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: КМ-11/19

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: КМ-11/19

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: К-526/18

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  19.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: П2-22/19

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 2
  19.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: П2-167/18

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 2
  19.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: П1-435/18

  Судија Ваиде Арслани, Судница Судница 6
  19.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: КМ-11/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: МАЛВП-15/2019

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 2
  19.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  19

  Предмет: К-362/18

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 1
  19.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  19

  Предмет: МАЛВП-62/2018

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  19.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  19

  Предмет: П2-25/19

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 2
  19.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  19

  Предмет: МАЛВП-3/2019

  Судија Ваиде Арслани, Судница Судница 6
  19.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  19

  Предмет: К-256/18

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 1
  19.02.2019, во 11:30
 • Февруари
  19

  Предмет: РО-161/18

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Соба 5
  19.02.2019, во 11:30
 • Февруари
  19

  Предмет: К-29/19

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  19.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  19

  Предмет: КМ-2/19

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  19

  Предмет: П1-182/18

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  19.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  19

  Предмет: К-524/18

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  19.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  19

  Предмет: П1-368/18

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 2
  19.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-51/18

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  19.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  19

  Предмет: П1-217/18

  Судија Ваиде Арслани, Судница Судница 6
  19.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  19

  Предмет: П4-45/17

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 5
  19.02.2019, во 12:30
 • Февруари
  19

  Предмет: КМ-10/19

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.02.2019, во 13:00
 • Февруари
  19

  Предмет: П1-384/16

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  19.02.2019, во 13:00
 • Февруари
  19

  Предмет: КМ-10/18

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  19.02.2019, во 13:00
 • Февруари
  19

  Предмет: К-388/18

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  19.02.2019, во 13:00
 • Февруари
  19

  Предмет: К-181/18

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  19.02.2019, во 13:30
 • Февруари
  19

  Предмет: К-35/19

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 1
  19.02.2019, во 13:30
 • Февруари
  20

  Предмет: ПЛ1-П-133/18

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  20.02.2019, во 08:00