Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Септември
  16

  Предмет: РО-13/19

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  16.09.2019, во 08:30
 • Септември
  16

  Предмет: КМ-43/19

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  16.09.2019, во 09:00
 • Септември
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-54/19

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  16.09.2019, во 09:00
 • Септември
  16

  Предмет: КМ-44/19

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  16.09.2019, во 09:00
 • Септември
  16

  Предмет: МАЛВП-83/2019

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  16.09.2019, во 09:00
 • Септември
  16

  Предмет: КМ-45/19

  Судија Магдалена Мишоска, Судница Соба 16
  16.09.2019, во 09:00
 • Септември
  16

  Предмет: П2-106/19

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 5
  16.09.2019, во 09:00
 • Септември
  16

  Предмет: К-257/19

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  16.09.2019, во 09:00
 • Септември
  16

  Предмет: ВПП1-26/19

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 2
  16.09.2019, во 09:00
 • Септември
  16

  Предмет: РО-90/19

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 2
  16.09.2019, во 09:00
 • Септември
  16

  Предмет: П1-170/18

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 5
  16.09.2019, во 09:30
 • Септември
  16

  Предмет: ПЛ1-П-55/19

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 2
  16.09.2019, во 09:30
 • Септември
  16

  Предмет: К-211/18

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Соба 4
  16.09.2019, во 09:30
 • Септември
  16

  Предмет: РО-128/19

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  16.09.2019, во 09:30
 • Септември
  16

  Предмет: РО-51/19

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  16.09.2019, во 09:30
 • Септември
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-52/19

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  16.09.2019, во 10:00
 • Септември
  16

  Предмет: П2-79/19

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  16.09.2019, во 10:00
 • Септември
  16

  Предмет: П2-58/19

  Судија Ваиде Арслани, Судница Судница 6
  16.09.2019, во 10:00
 • Септември
  16

  Предмет: П1-155/19

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 2
  16.09.2019, во 10:00
 • Септември
  16

  Предмет: К-419/18

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  16.09.2019, во 10:00
 • Септември
  16

  Предмет: П1-391/18

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  16.09.2019, во 10:00
 • Септември
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-53/19

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  16.09.2019, во 10:20
 • Септември
  16

  Предмет: К-463/19

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  16.09.2019, во 10:30
 • Септември
  16

  Предмет: МАЛВП-172/2018

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  16.09.2019, во 10:30
 • Септември
  16

  Предмет: П1-150/19

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 2
  16.09.2019, во 10:30
 • Септември
  16

  Предмет: П1-6/18

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  16.09.2019, во 10:30
 • Септември
  16

  Предмет: К-116/19

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Соба 4
  16.09.2019, во 10:30
 • Септември
  16

  Предмет: П1-173/19

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 5
  16.09.2019, во 11:30
 • Септември
  16

  Предмет: ПЛ1-П-36/19

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  16.09.2019, во 11:30
 • Септември
  16

  Предмет: МАЛВП-34/2019

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  16.09.2019, во 12:00
 • Септември
  16

  Предмет: К-254/18

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Соба 4
  16.09.2019, во 12:00
 • Септември
  16

  Предмет: К-ПП-155/19

  Судија Елјеса Алији, Судница Соба 46
  16.09.2019, во 12:00
 • Септември
  16

  Предмет: К-527/19

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  16.09.2019, во 12:00
 • Септември
  16

  Предмет: ВПП1-49/19

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 2
  16.09.2019, во 12:00
 • Септември
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-30/19

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  16.09.2019, во 12:00
 • Септември
  16

  Предмет: П4-57/19

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 4
  16.09.2019, во 12:30
 • Септември
  16

  Предмет: К-437/19

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 1
  16.09.2019, во 13:00
 • Септември
  16

  Предмет: ППОВ-28/18

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  16.09.2019, во 13:00
 • Септември
  17

  Предмет: ПЛ1-П-60/19

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 2
  17.09.2019, во 08:30
 • Септември
  17

  Предмет: К-520/19

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  17.09.2019, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: ТС-3/19

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  17.09.2019, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: РО-153/19

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 5
  17.09.2019, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: П1-389/18

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 2
  17.09.2019, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: К-91/19

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 1
  17.09.2019, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: СТ-49/19

  Судија Реџеп Асани, Судница Судница 5
  17.09.2019, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: П4-10/17

  Судија Ваиде Арслани, Судница Судница 5
  17.09.2019, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: РО-130/19

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 2
  17.09.2019, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: П1-90/19

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  17.09.2019, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: К-292/19

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Соба 1
  17.09.2019, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: ПЛ1-П-64/19

  Судија Јагода Богданоска, Судница Соба 2
  17.09.2019, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: К-57/19

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Соба 4
  17.09.2019, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: К-439/19

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  17.09.2019, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: П1-204/19

  Судија Ваиде Арслани, Судница Судница 6
  17.09.2019, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-1228/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  17.09.2019, во 09:12
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-1965/18

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  17.09.2019, во 09:12
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-2033/18

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  17.09.2019, во 09:12
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-1258/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  17.09.2019, во 09:12
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-1978/18

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  17.09.2019, во 09:12
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-1207/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  17.09.2019, во 09:12
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-1982/18

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  17.09.2019, во 09:12
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-1246/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  17.09.2019, во 09:12
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-1202/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  17.09.2019, во 09:12
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-1988/18

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  17.09.2019, во 09:12
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-1231/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  17.09.2019, во 09:12
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-1188/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  17.09.2019, во 09:12
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-1216/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  17.09.2019, во 09:12
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-1254/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  17.09.2019, во 09:12
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-1253/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  17.09.2019, во 09:12
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-1252/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  17.09.2019, во 09:12
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-1255/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  17.09.2019, во 09:12
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-1214/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  17.09.2019, во 09:12
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-1218/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  17.09.2019, во 09:12
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-2007/18

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  17.09.2019, во 09:12
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-1217/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  17.09.2019, во 09:12
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-2071/18

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  17.09.2019, во 09:12
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-1941/18

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  17.09.2019, во 09:12
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-1191/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  17.09.2019, во 09:12
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-1189/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  17.09.2019, во 09:12
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-1237/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  17.09.2019, во 09:12
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-1212/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  17.09.2019, во 09:12
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-1235/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  17.09.2019, во 09:12
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-1910/18

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  17.09.2019, во 09:12
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-1963/18

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  17.09.2019, во 09:12
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-1940/18

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  17.09.2019, во 09:12
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-1230/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  17.09.2019, во 09:12
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-1260/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  17.09.2019, во 09:12
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-1208/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  17.09.2019, во 09:12
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-1242/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  17.09.2019, во 09:12
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-2015/18

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  17.09.2019, во 09:12
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-1203/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  17.09.2019, во 09:12
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-1977/18

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  17.09.2019, во 09:12
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-1994/18

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  17.09.2019, во 09:12
 • Септември
  17

  Предмет: РО-92/19

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  17.09.2019, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: П4-41/19

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 2
  17.09.2019, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: РО-49/19

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 2
  17.09.2019, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВП-109/2019

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 5
  17.09.2019, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВП-81/2019

  Судија Ваиде Арслани, Судница Судница 6
  17.09.2019, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: РО-69/19

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  17.09.2019, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: П1-173/17

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 2
  17.09.2019, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: ПЛ1-П-2/19

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 2
  17.09.2019, во 10:00