Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  20

  Предмет: П4-79/19

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  20.01.2020, во 08:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ТС-14/19

  Судија Весна Попоска, Судница Соба 2
  20.01.2020, во 08:45
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-26/19

  Судија Весна Попоска, Судница Соба 2
  20.01.2020, во 08:50
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-57/19

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  20.01.2020, во 08:55
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1/19

  Судија Весна Попоска, Судница Соба 2
  20.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: К-257/19

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  20.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: К-97/19

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  20.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: П4-17/19

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 2
  20.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: П1-391/19

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  20.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: К-112/19

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 1
  20.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-100/19

  Судија Весна Попоска, Судница Соба 2
  20.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: К-389/19

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  20.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: К-654/19

  Судија Емине Мурати, Судница Соба 3
  20.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: П2-135/19

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  20.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: К-587/19

  Судија Емине Мурати, Судница Судница 3
  20.01.2020, во 11:30
 • Јануари
  20

  Предмет: П1-408/19

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  20.01.2020, во 11:30
 • Јануари
  20

  Предмет: П4-59/18

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 5
  20.01.2020, во 11:30
 • Јануари
  20

  Предмет: П1-154/19

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  20.01.2020, во 12:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-59/19

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  20.01.2020, во 12:00
 • Јануари
  20

  Предмет: К-656/19

  Судија Емине Мурати, Судница Соба 3
  20.01.2020, во 12:00
 • Јануари
  20

  Предмет: К-455/19

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  20.01.2020, во 12:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-61/19

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  20.01.2020, во 12:30
 • Јануари
  20

  Предмет: К-688/19

  Судија Емине Мурати, Судница Судница 3
  20.01.2020, во 13:00
 • Јануари
  20

  Предмет: П1-343/19

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 2
  20.01.2020, во 13:00
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-227/19

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 5
  21.01.2020, во 08:00
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-52/19

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  21.01.2020, во 08:30
 • Јануари
  21

  Предмет: МАЛВП-178/2019

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 2
  21.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-157/19

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 6
  21.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: МАЛВП-41/2019

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  21.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ВПП1-68/19

  Судија Бетим Илази, Судница Соба 3
  21.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-47/19

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  21.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П1-384/19

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 2
  21.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: К-258/19

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 1
  21.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П1-334/19

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 2
  21.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-145/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  21.01.2020, во 09:12
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-146/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 7
  21.01.2020, во 09:12
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-119/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  21.01.2020, во 09:12
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-142/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  21.01.2020, во 09:12
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-255/16

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  21.01.2020, во 09:12
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-1423/16

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  21.01.2020, во 09:12
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-120/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  21.01.2020, во 09:12
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-131/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  21.01.2020, во 09:12
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-1367/16

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  21.01.2020, во 09:12
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-110/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  21.01.2020, во 09:12
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-109/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  21.01.2020, во 09:12
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-1677/16

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  21.01.2020, во 09:12
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-1399/16

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  21.01.2020, во 09:12
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-106/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  21.01.2020, во 09:12
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-1334/16

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  21.01.2020, во 09:12
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-118/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  21.01.2020, во 09:12
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-130/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  21.01.2020, во 09:12
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-1830/16

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  21.01.2020, во 09:12
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-1703/16

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  21.01.2020, во 09:12
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-137/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  21.01.2020, во 09:12
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-1729/16

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  21.01.2020, во 09:12
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-103/19

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  21.01.2020, во 09:12
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-949/16

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  21.01.2020, во 09:12
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-168/16

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  21.01.2020, во 09:12
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-148/19

  Судија Ваиде Арслани, Судница Соба 609
  21.01.2020, во 09:15
 • Јануари
  21

  Предмет: К-401/19

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  21.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: П1-230/18

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  21.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: П1-86/19

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 2
  21.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: К-627/19

  Судија Емине Мурати, Судница Соба 3
  21.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-263/19

  Судија Ваиде Арслани, Судница Судница 6
  21.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: П1-311/19

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 5
  21.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ТС-17/19

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  21.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-102/19

  Судија Весна Попоска, Судница Соба 2
  21.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-127/19

  Судија Ваиде Арслани, Судница Судница 6
  21.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: К-669/19

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  21.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: К-ООА-54/19

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 1
  21.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: МАЛВП-175/2019

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 2
  21.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: МАЛВП-183/2018

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  21.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-72/19

  Судија Весна Попоска, Судница Соба 2
  21.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: К-443/19

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  21.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: МАЛВП-181/2019

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 2
  21.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  21

  Предмет: К-628/19

  Судија Емине Мурати, Судница Соба 3
  21.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  21

  Предмет: МАЛВП-144/2018

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  21.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  21

  Предмет: К-284/19

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  21.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-272/19

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  21.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  21

  Предмет: К-474/19

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Соба 1
  21.01.2020, во 11:30
 • Јануари
  21

  Предмет: П1-94/19

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  21.01.2020, во 11:30
 • Јануари
  21

  Предмет: К-52/17

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  21.01.2020, во 11:30
 • Јануари
  21

  Предмет: К-472/18

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  21.01.2020, во 11:30
 • Јануари
  21

  Предмет: МАЛВП-179/2019

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 5
  21.01.2020, во 11:30
 • Јануари
  21

  Предмет: П1-105/19

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 2
  21.01.2020, во 12:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П1-242/19

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  21.01.2020, во 12:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-81/19

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  21.01.2020, во 12:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П4-62/18

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 2
  21.01.2020, во 12:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П1-146/19

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 2
  21.01.2020, во 12:00
 • Јануари
  21

  Предмет: К-148/19

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  21.01.2020, во 12:00
 • Јануари
  21

  Предмет: К-72/19

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  21.01.2020, во 12:00
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-161/19

  Судија Ваиде Арслани, Судница Судница 6
  21.01.2020, во 12:00
 • Јануари
  21

  Предмет: К-402/18

  Судија Емине Мурати, Судница Судница 3
  21.01.2020, во 12:30
 • Јануари
  21

  Предмет: П2-97/19

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  21.01.2020, во 12:30
 • Јануари
  21

  Предмет: П2-190/19

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 2
  21.01.2020, во 12:30
 • Јануари
  21

  Предмет: К-578/19

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Судница 1
  21.01.2020, во 13:00
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-259/19

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  21.01.2020, во 13:00
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-265/19

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 2
  21.01.2020, во 13:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П4-47/17

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 5
  21.01.2020, во 13:00
 • Јануари
  21

  Предмет: К-218/18

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  21.01.2020, во 13:30