Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Февруари
  18

  Предмет: П3-1/18

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 1
  18.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  18

  Предмет: П1.159/18

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 2
  18.02.2019, во 09:15
 • Февруари
  18

  Предмет: МАЛВП-321/2018

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Соба 13
  18.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  18

  Предмет: МАЛВП-190/2018

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 1
  18.02.2019, во 09:45
 • Февруари
  18

  Предмет: К.191/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 1
  18.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  18

  Предмет: ВПП-37/18

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 1
  18.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  18

  Предмет: П1.205/18

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 2
  18.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  18

  Предмет: МАЛВП-30/2019

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 2
  18.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  18

  Предмет: РО-533/18

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 1
  18.02.2019, во 10:15
 • Февруари
  18

  Предмет: К.21/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 2
  18.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  18

  Предмет: К.4/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  18.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  18

  Предмет: П4-36/18

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  18.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  18

  Предмет: МАЛВП-19/2019

  Судија Драган Миноски, Судница Соба 1
  18.02.2019, во 10:45
 • Февруари
  18

  Предмет: МАЛВП-259/2018

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  18.02.2019, во 11:00
 • Февруари
  18

  Предмет: К.184/18

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  18.02.2019, во 11:30
 • Февруари
  18

  Предмет: ППОВ-4/18

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  18.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  18

  Предмет: ВПП1-37/18

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  18.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  18

  Предмет: ВПП-73/18

  Судија Драган Миноски, Судница Соба 1
  18.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  18

  Предмет: МАЛВП-386/2018

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  18.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  19

  Предмет: П1.204/18

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  19.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  19

  Предмет: ВПП-62/18

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  19.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  19

  Предмет: П2-44/17

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  19.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  19

  Предмет: П1.191/17

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  19.02.2019, во 09:20
 • Февруари
  19

  Предмет: МАЛВП-219/2018

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  19.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  19

  Предмет: МАЛВП-247/2018

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  19.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  19

  Предмет: МАЛВП-247/2018

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  19.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  19

  Предмет: МАЛВП-219/2018

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  19.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  19

  Предмет: П1.175/18

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  19.02.2019, во 09:40
 • Февруари
  19

  Предмет: ПЛ1-П-34/18

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  19.02.2019, во 09:45
 • Февруари
  19

  Предмет: П2-18/18

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  19.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: ВПП-66/18

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  19.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: РО-485/18

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Соба 20
  19.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: РО-464/18

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Соба 20
  19.02.2019, во 10:15
 • Февруари
  19

  Предмет: П4-30/18

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  19.02.2019, во 10:20
 • Февруари
  19

  Предмет: РО-466/18

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Соба 20
  19.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  19

  Предмет: ВПП-61/18

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  19.02.2019, во 10:40
 • Февруари
  19

  Предмет: МАЛВП-293/2018

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Соба 20
  19.02.2019, во 10:45
 • Февруари
  19

  Предмет: П1.151/18

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  19.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  20

  Предмет: РО-512/18

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 1
  20.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  20

  Предмет: П1.194/18

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  20.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  20

  Предмет: МАЛВП-315/2018

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 1
  20.02.2019, во 09:15
 • Февруари
  20

  Предмет: РО-425/18

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 1
  20.02.2019, во 09:15
 • Февруари
  20

  Предмет: МАЛВП-464/2018

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  20.02.2019, во 09:20
 • Февруари
  20

  Предмет: ВПП1-41/18

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  20.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  20

  Предмет: РО-454/18

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 1
  20.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  20

  Предмет: МАЛВП-33/2019

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  20.02.2019, во 09:40
 • Февруари
  20

  Предмет: П1.129/18

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Соба 13
  20.02.2019, во 09:45
 • Февруари
  20

  Предмет: РО-493/18

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  20.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-О-243/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  20.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  20

  Предмет: МАЛВП-251/2018

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 1
  20.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-С-124/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  20.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-С-72/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  20.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  20

  Предмет: РО-450/18

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  20.02.2019, во 10:15
 • Февруари
  20

  Предмет: МАЛВП-477/2018

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  20.02.2019, во 10:20
 • Февруари
  20

  Предмет: РО-494/18

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  20.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-О-17/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  20.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  20

  Предмет: К.13/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  20.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  20

  Предмет: П4-53/18

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  20.02.2019, во 10:40
 • Февруари
  20

  Предмет: РО-451/18

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  20.02.2019, во 10:45
 • Февруари
  20

  Предмет: МАЛВП-327/2018

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  20.02.2019, во 11:00
 • Февруари
  20

  Предмет: МАЛВП-3/2018

  Судија Драган Миноски, Судница Соба 1
  20.02.2019, во 11:15
 • Февруари
  20

  Предмет: РО-531/18

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  20.02.2019, во 11:40
 • Февруари
  20

  Предмет: МАЛВП-402/2018

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  20.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  20

  Предмет: П4-23/18

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  20.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  20

  Предмет: МАЛВП-401/2018

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  20.02.2019, во 12:15
 • Февруари
  20

  Предмет: МАЛВП-432/2018

  Судија Драган Миноски, Судница Соба 1
  20.02.2019, во 12:30
 • Февруари
  21

  Предмет: МАЛВП-412/2018

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Соба 20
  21.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: П1.39/18

  Судија Амдије Зенку, Судница Соба 1
  21.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-128/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  21.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: МАЛВП-358/2018

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Соба 20
  21.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-130/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  21.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-О-18/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  21.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: МАЛВП-264/2018

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Соба 20
  21.02.2019, во 09:45
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-127/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  21.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: П4-34/18

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Соба 20
  21.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-129/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  21.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-6/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 1
  21.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-38/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 1
  21.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-434/18

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  21.02.2019, во 10:20
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-448/18

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  21.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-435/18

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  21.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-О-22/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 19
  21.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-О-19/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  21.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-О-23/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 2
  21.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-429/18

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  21.02.2019, во 10:40
 • Февруари
  21

  Предмет: МАЛВП-479/2018

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Соба 20
  21.02.2019, во 10:45
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-447/18

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  21.02.2019, во 10:50
 • Февруари
  21

  Предмет: К.26/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 2
  21.02.2019, во 11:30
 • Февруари
  22

  Предмет: МАЛВП-285/2018

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 2
  22.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  22

  Предмет: П1.165/18

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  22.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  22

  Предмет: МАЛВП-73/2018

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 2
  22.02.2019, во 09:15
 • Февруари
  22

  Предмет: МАЛВП-246/2018

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  22.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  22

  Предмет: МАЛВП-337/2018

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 1
  22.02.2019, во 09:45
 • Февруари
  22

  Предмет: ВПП1-5/19

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  22.02.2019, во 09:45
 • Февруари
  22

  Предмет: П1.181/18

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 1
  22.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  22

  Предмет: РО-426/18

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  22.02.2019, во 10:10
 • Февруари
  22

  Предмет: ВПП1-53/16

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  22.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  25

  Предмет: РО-425/18

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 2
  25.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  25

  Предмет: П1.131/18

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 1
  25.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  25

  Предмет: РО-427/18

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 2
  25.02.2019, во 09:15