Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Февруари
  28

  Предмет: П1.97/20

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  28.02.2024, во 08:45
 • Февруари
  28

  Предмет: П4-27/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  28.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  28

  Предмет: ВПП-21/20

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  28.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  28

  Предмет: ВПП-133/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  28.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-446/22

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 2
  28.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  28

  Предмет: ВПП1-28/21

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  28.02.2024, во 09:20
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-77/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 2
  28.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-352/22

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 2
  28.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-577/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  28.02.2024, во 09:35
 • Февруари
  28

  Предмет: ВПП-42/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  28.02.2024, во 09:40
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-222/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 2
  28.02.2024, во 09:45
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-19/23

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  28.02.2024, во 09:45
 • Февруари
  28

  Предмет: МАЛВП-209/2022

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  28.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-295/22

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 2
  28.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  28

  Предмет: ТС-2/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  28.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-83/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 2
  28.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  28

  Предмет: ВПП-53/21

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  28.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-948/23

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 17
  28.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-1672/23

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 17
  28.02.2024, во 10:05
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-839/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 2
  28.02.2024, во 10:15
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-390/21

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  28.02.2024, во 10:20
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-814/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 2
  28.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  28

  Предмет: К.267/23

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  28.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  28

  Предмет: ВПП1-11/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 110
  28.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-706/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  28.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-398/23

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 2
  28.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  28

  Предмет: МАЛВП-338/2021

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  28.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-391/21

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  28.02.2024, во 10:40
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-313/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  28.02.2024, во 10:40
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-450/21

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  28.02.2024, во 11:30
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-687/22

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  28.02.2024, во 11:30
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-687/22

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  28.02.2024, во 11:30
 • Февруари
  28

  Предмет: МАЛВП-404/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  28.02.2024, во 11:30
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-687/22

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  28.02.2024, во 11:30
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-371/23

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  28.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  28

  Предмет: МАЛВП-476/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  28.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  28

  Предмет: К.258/23

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 2
  28.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  28

  Предмет: П4-36/20

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 2
  28.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-272/23

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  28.02.2024, во 12:15
 • Февруари
  28

  Предмет: МАЛВП-478/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  28.02.2024, во 12:15
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-356/23

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 2
  28.02.2024, во 13:00
 • Февруари
  28

  Предмет: ВПП2-3/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  28.02.2024, во 13:00
 • Февруари
  28

  Предмет: П1.79/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  28.02.2024, во 13:00
 • Февруари
  28

  Предмет: П1.140/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  28.02.2024, во 13:30
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-321/22

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  28.02.2024, во 15:00
 • Февруари
  28

  Предмет: МАЛВП-67/2021

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  28.02.2024, во 15:15
 • Февруари
  29

  Предмет: ВПП-300/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 08:30
 • Февруари
  29

  Предмет: РО-362/22

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 08:45
 • Февруари
  29

  Предмет: ПРК-С-79/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  29

  Предмет: РО-1090/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  29

  Предмет: ВПП-128/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Соба 1
  29.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  29

  Предмет: ВПП-104/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 09:15
 • Февруари
  29

  Предмет: РО-829/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 09:15
 • Февруари
  29

  Предмет: ПРК-С-84/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 09:15
 • Февруари
  29

  Предмет: К.50/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  29

  Предмет: П2-133/23

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  29

  Предмет: РО-1101/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  29

  Предмет: РО-1102/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 09:45
 • Февруари
  29

  Предмет: РО-1106/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  29

  Предмет: ВПП2-230/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  29.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  29

  Предмет: МАЛВП-152/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  29

  Предмет: ПРК-С-142/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  29

  Предмет: ПРК-С-131/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  29

  Предмет: РО-228/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 10:10
 • Февруари
  29

  Предмет: РО-1113/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 10:10
 • Февруари
  29

  Предмет: РО-1093/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 10:20
 • Февруари
  29

  Предмет: РО-1096/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  29

  Предмет: ПРК-С-124/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  29

  Предмет: К.58/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  29

  Предмет: МАЛВП-161/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  29

  Предмет: ПРК-С-120/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 10:35
 • Февруари
  29

  Предмет: ПРК-С-111/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 10:40
 • Февруари
  29

  Предмет: П1.125/21

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 10:40
 • Февруари
  29

  Предмет: РО-1097/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 10:40
 • Февруари
  29

  Предмет: ПРК-С-105/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 10:45
 • Февруари
  29

  Предмет: ПРК-С-101/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 10:50
 • Февруари
  29

  Предмет: РО-1098/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 10:50
 • Февруари
  29

  Предмет: ПРК-С-85/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 10:55
 • Февруари
  29

  Предмет: МАЛВП-163/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 11:00
 • Февруари
  29

  Предмет: МАЛВП-179/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 11:30
 • Февруари
  29

  Предмет: К.52/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 11:30
 • Февруари
  29

  Предмет: МАЛВП-181/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  29

  Предмет: П5-1/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  29

  Предмет: МАЛВП-281/2022

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 12:30
 • Февруари
  29

  Предмет: К.1/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 2
  29.02.2024, во 13:00
 • Февруари
  29

  Предмет: П1.1/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 13:00
 • Февруари
  29

  Предмет: П1.6/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 13:30
 • Февруари
  29

  Предмет: П1.55/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 14:00
 • Февруари
  29

  Предмет: РО-934/22

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 15:00
 • Февруари
  29

  Предмет: РО-139/22

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 15:10
 • Февруари
  29

  Предмет: РО-527/22

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 15:15
 • Февруари
  29

  Предмет: МАЛВП-8/2023

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 15:15
 • Февруари
  29

  Предмет: РО-903/22

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 15:20
 • Февруари
  29

  Предмет: РО-211/22

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Соба 1
  29.02.2024, во 15:25
 • Март
  1

  Предмет: П4-43/21

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  01.03.2024, во 08:45
 • Март
  1

  Предмет: РО-501/21

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  01.03.2024, во 09:00
 • Март
  1

  Предмет: ВПП1-22/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  01.03.2024, во 09:00
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-165/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  01.03.2024, во 09:00
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-171/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  01.03.2024, во 09:05
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-173/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  01.03.2024, во 09:10
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-183/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  01.03.2024, во 09:15
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-180/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  01.03.2024, во 09:20
 • Март
  1

  Предмет: РО-115/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  01.03.2024, во 09:20
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-184/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  01.03.2024, во 09:25
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-169/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  01.03.2024, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: РО-205/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  01.03.2024, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: РО-12/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  01.03.2024, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: РО-12/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  01.03.2024, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-176/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  01.03.2024, во 09:35
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-2013/23

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  01.03.2024, во 09:40
 • Март
  1

  Предмет: РО-120/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  01.03.2024, во 09:40
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-2014/23

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  01.03.2024, во 09:45
 • Март
  1

  Предмет: РО-13/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  01.03.2024, во 09:50
 • Март
  1

  Предмет: РО-268/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  01.03.2024, во 09:50
 • Март
  1

  Предмет: П1.73/21

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  01.03.2024, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: РО-418/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  01.03.2024, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: РО-269/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  01.03.2024, во 10:15
 • Март
  1

  Предмет: РО-229/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  01.03.2024, во 10:20
 • Март
  1

  Предмет: РО-362/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  01.03.2024, во 10:30
 • Март
  1

  Предмет: ВПП1-16/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  01.03.2024, во 10:30
 • Март
  1

  Предмет: К.21/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 2
  01.03.2024, во 10:30
 • Март
  1

  Предмет: П4-42/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  01.03.2024, во 10:40
 • Март
  1

  Предмет: П1.59/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  01.03.2024, во 11:45
 • Март
  1

  Предмет: П1.85/20

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  01.03.2024, во 12:40
 • Март
  1

  Предмет: П1.106/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  01.03.2024, во 13:00
 • Март
  4

  Предмет: ВПП1-9/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  04.03.2024, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: РО-1100/22

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  04.03.2024, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: РО-1099/22

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  04.03.2024, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-О-24/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  04.03.2024, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-241/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  04.03.2024, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-269/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  04.03.2024, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-О-25/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  04.03.2024, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-О-27/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  04.03.2024, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-241/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  04.03.2024, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-245/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  04.03.2024, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-О-30/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  04.03.2024, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-272/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  04.03.2024, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-О-31/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  04.03.2024, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: П1.115/21

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  04.03.2024, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: П1.143/21

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  04.03.2024, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: РО-265/23

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  04.03.2024, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: РО-270/23

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  04.03.2024, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-24/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  04.03.2024, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-273/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  04.03.2024, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-259/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  04.03.2024, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-256/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  04.03.2024, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-265/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  04.03.2024, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-263/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  04.03.2024, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-248/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  04.03.2024, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-25/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  04.03.2024, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-441/2022

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  04.03.2024, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: РО-110/23

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  04.03.2024, во 11:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-300/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  04.03.2024, во 11:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-296/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  04.03.2024, во 11:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-292/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  04.03.2024, во 11:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-277/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  04.03.2024, во 11:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-289/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  04.03.2024, во 11:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-284/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  04.03.2024, во 11:30
 • Март
  4

  Предмет: К.299/23

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  04.03.2024, во 11:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-275/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  04.03.2024, во 11:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-О-35/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  04.03.2024, во 11:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-287/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  04.03.2024, во 11:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-281/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  04.03.2024, во 11:30
 • Март
  4

  Предмет: РО-282/23

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  04.03.2024, во 11:30
 • Март
  4

  Предмет: РО-436/23

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  04.03.2024, во 11:45
 • Март
  4

  Предмет: П1.14/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  04.03.2024, во 11:45
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-490/2023

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  04.03.2024, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: РО-363/23

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 2
  04.03.2024, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-421/2022

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  04.03.2024, во 12:15
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-440/2022

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  04.03.2024, во 12:30
 • Март
  4

  Предмет: П1.107/21

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  04.03.2024, во 12:30
 • Март
  4

  Предмет: РО-412/23

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 2
  04.03.2024, во 12:30
 • Март
  4

  Предмет: К.11/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  04.03.2024, во 12:30
 • Март
  4

  Предмет: К.264/23

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  04.03.2024, во 13:00
 • Март
  4

  Предмет: П1.118/23

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  04.03.2024, во 13:00
 • Март
  4

  Предмет: РО-419/23

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 2
  04.03.2024, во 13:00
 • Март
  4

  Предмет: П1.86/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  04.03.2024, во 13:00
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-П-26/21

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  04.03.2024, во 13:00
 • Март
  4

  Предмет: ЗАМ-С-18/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  04.03.2024, во 13:05
 • Март
  4

  Предмет: ЗАМ-С-4/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  04.03.2024, во 13:20
 • Март
  4

  Предмет: ВПП-326/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  04.03.2024, во 13:30
 • Март
  4

  Предмет: ВПП-326/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  04.03.2024, во 13:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-854/23

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  04.03.2024, во 13:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-39/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  04.03.2024, во 13:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-О-8/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  04.03.2024, во 13:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-6/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  04.03.2024, во 13:30
 • Март
  4

  Предмет: К.289/23

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  04.03.2024, во 14:00
 • Март
  4

  Предмет: ВПП-138/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  04.03.2024, во 14:00
 • Март
  4

  Предмет: ВПП-138/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  04.03.2024, во 14:00
 • Март
  4

  Предмет: ВПП-34/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  04.03.2024, во 14:30
 • Март
  4

  Предмет: ВПП-34/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  04.03.2024, во 14:30
 • Март
  4

  Предмет: ВПП-86/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  04.03.2024, во 14:35
 • Март
  4

  Предмет: РО-335/23

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 2
  04.03.2024, во 15:00
 • Март
  5

  Предмет: РО-154/23

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: П1.56/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: РО-772/22

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: РО-234/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: РО-200/22

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Соба 1
  05.03.2024, во 09:15
 • Март
  5

  Предмет: РО-196/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 09:20
 • Март
  5

  Предмет: РО-724/22

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Соба 1
  05.03.2024, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: П1.58/19

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: РО-574/22

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: РО-119/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 09:40
 • Март
  5

  Предмет: П1.30/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 09:45
 • Март
  5

  Предмет: П1.58/21

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: РО-317/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: ВПП-189/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-340/2022

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: РО-250/20

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-415/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: РО-449/23

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: РО-961/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 10:15
 • Март
  5

  Предмет: РО-355/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 10:20
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-482/2022

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: П1.13/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-432/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: РО-216/23

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: РО-357/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 10:40
 • Март
  5

  Предмет: РО-891/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 10:45
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-433/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 11:00
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-434/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 11:30
 • Март
  5

  Предмет: РО-476/22

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 11:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-160/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 11:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-Ј-9/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 11:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-Ј-20/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 11:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-Ј-17/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 11:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-Ј-16/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 11:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-Ј-10/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 11:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-О-6/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 11:30
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-183/2022

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 11:30
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-301/2022

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 12:00
 • Март
  5

  Предмет: ВПП1-22/20

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 12:00
 • Март
  5

  Предмет: П1.52/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 12:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-148/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 12:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-162/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 12:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-145/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 12:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-156/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 12:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-154/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 12:00
 • Март
  5

  Предмет: РО-842/22

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 12:00
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-438/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 12:00
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-450/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 12:30
 • Март
  5

  Предмет: РО-698/22

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 12:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-134/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 12:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-125/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 12:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-118/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 12:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-147/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 12:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-157/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 12:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-123/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 12:30
 • Март
  5

  Предмет: РО-90/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Соба 1
  05.03.2024, во 12:30
 • Март
  5

  Предмет: РО-209/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 12:40
 • Март
  5

  Предмет: РО-89/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 12:45
 • Март
  5

  Предмет: РО-88/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 13:00
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-436/2022

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 13:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-82/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 13:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-98/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 13:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-О-15/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 13:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-821/23

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 13:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-Ј-16/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 13:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-113/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 13:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-98/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 13:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-95/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 13:00
 • Март
  5

  Предмет: РО-479/22

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 13:00
 • Март
  5

  Предмет: К.285/23

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 13:00
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-98/2022

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 13:30
 • Март
  5

  Предмет: РО-427/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 13:30
 • Март
  5

  Предмет: П2-117/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 14:00
 • Март
  6

  Предмет: РО-171/22

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Соба 1
  06.03.2024, во 08:50
 • Март
  6

  Предмет: П2-14/24

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 09:00
 • Март
  6

  Предмет: ВПП-5/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 09:00
 • Март
  6

  Предмет: ВПП-5/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 09:00
 • Март
  6

  Предмет: РО-868/22

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 09:00
 • Март
  6

  Предмет: РО-869/22

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 09:30
 • Март
  6

  Предмет: П1.145/20

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 09:30
 • Март
  6

  Предмет: П2-24/23

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 09:30
 • Март
  6

  Предмет: РО-369/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Соба 1
  06.03.2024, во 09:30
 • Март
  6

  Предмет: РО-372/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 09:45
 • Март
  6

  Предмет: РО-302/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 09:45
 • Март
  6

  Предмет: РО-787/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 10:00
 • Март
  6

  Предмет: П1.99/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 10:00
 • Март
  6

  Предмет: К.229/23

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 2
  06.03.2024, во 10:00
 • Март
  6

  Предмет: РО-795/22

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 10:00
 • Март
  6

  Предмет: МАЛВП-442/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 10:00
 • Март
  6

  Предмет: РО-882/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 10:15
 • Март
  6

  Предмет: РО-970/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 10:30
 • Март
  6

  Предмет: К.267/23

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 10:30
 • Март
  6

  Предмет: П2-43/22

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 10:30
 • Март
  6

  Предмет: П2-43/22

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 10:30
 • Март
  6

  Предмет: П1.53/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 10:30
 • Март
  6

  Предмет: МАЛВП-445/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 10:30
 • Март
  6

  Предмет: РО-1050/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 10:45
 • Март
  6

  Предмет: МАЛВП-447/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 11:00
 • Март
  6

  Предмет: П2-126/23

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 11:30
 • Март
  6

  Предмет: РО-384/23

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 11:30
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-62/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 11:30
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-49/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 11:30
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-76/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 11:30
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-О-3/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 11:30
 • Март
  6

  Предмет: РО-953/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 11:30
 • Март
  6

  Предмет: П2-125/22

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 11:30
 • Март
  6

  Предмет: ВПП-50/20

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Соба 1
  06.03.2024, во 11:45
 • Март
  6

  Предмет: РО-297/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 12:00
 • Март
  6

  Предмет: К.257/23

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 12:00
 • Март
  6

  Предмет: К.258/23

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 12:00
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-175/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 12:00
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-47/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 12:00
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-174/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 12:00
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-185/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 12:00
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-Ј-21/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 12:00
 • Март
  6

  Предмет: РО-415/23

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 12:00
 • Март
  6

  Предмет: МАЛВП-23/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 12:00
 • Март
  6

  Предмет: РО-164/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 12:15
 • Март
  6

  Предмет: РО-1123/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 12:30
 • Март
  6

  Предмет: МАЛВП-257/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 12:30
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-232/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 12:30
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-О-19/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 12:30
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-238/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 12:30
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-О-22/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 12:30
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-231/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 12:30
 • Март
  6

  Предмет: РО-1152/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 12:45
 • Март
  6

  Предмет: РО-1153/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 13:00
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-219/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 13:00
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-215/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 13:00
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-226/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 13:00
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-228/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 13:00
 • Март
  6

  Предмет: МАЛВП-20/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 2
  06.03.2024, во 13:00
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-212/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 13:30
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-О-23/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 13:30
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-О-22/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 13:30
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-201/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 13:30
 • Март
  6

  Предмет: ВПП1-36/21

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 13:30
 • Март
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-13/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 14:00
 • Март
  7

  Предмет: П1.25/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 08:45
 • Март
  7

  Предмет: ВПП-125/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 2
  07.03.2024, во 09:00
 • Март
  7

  Предмет: ВПП1-12/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 09:00
 • Март
  7

  Предмет: П2-9/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 09:00
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-129/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 09:00
 • Март
  7

  Предмет: П2-100/23

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 09:00
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-87/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 09:00
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-90/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 09:10
 • Март
  7

  Предмет: П2-32/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 09:10
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-158/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 09:15
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-153/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 09:20
 • Март
  7

  Предмет: П4-33/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  07.03.2024, во 09:20
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-149/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 09:25
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-143/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 09:30
 • Март
  7

  Предмет: К.7/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 2
  07.03.2024, во 09:30
 • Март
  7

  Предмет: МАЛВП-458/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 09:30
 • Март
  7

  Предмет: РО-275/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 09:30
 • Март
  7

  Предмет: П4-41/21

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 09:30
 • Март
  7

  Предмет: ЗАМ-С-1/24

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 09:30
 • Март
  7

  Предмет: П1.39/21

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 09:30
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-139/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 09:35
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-192/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 09:40
 • Март
  7

  Предмет: П1.18/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  07.03.2024, во 09:40
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-196/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 09:45
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-222/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 09:50
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-224/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 09:55
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-225/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 10:00
 • Март
  7

  Предмет: МАЛВП-461/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 10:00
 • Март
  7

  Предмет: ЗАМ-С-10/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 10:00
 • Март
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-4/24

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  07.03.2024, во 10:00
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-236/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 10:05
 • Март
  7

  Предмет: П1.122/20

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  07.03.2024, во 10:20
 • Март
  7

  Предмет: П1.74/20

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 10:30
 • Март
  7

  Предмет: К.8/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 2
  07.03.2024, во 10:30
 • Март
  7

  Предмет: МАЛВП-459/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 10:30
 • Март
  7

  Предмет: РО-949/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  07.03.2024, во 10:40
 • Март
  7

  Предмет: ВПП1-15/21

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 10:45
 • Март
  7

  Предмет: ВПП-18/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 10:50
 • Март
  7

  Предмет: П2-12/24

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 2
  07.03.2024, во 11:00
 • Март
  7

  Предмет: К.75/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 2
  07.03.2024, во 11:30
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-О-5/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 11:30
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-115/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 11:30
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-137/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 11:30
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-Ј-17/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 11:30
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-119/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 11:30
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-114/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 11:30
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-106/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 12:00
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-89/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 12:00
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-110/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 12:00
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-93/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 12:00
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-91/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 12:00
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-108/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 12:00
 • Март
  7

  Предмет: П1.32/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 12:00
 • Март
  7

  Предмет: П1.36/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 12:30
 • Март
  7

  Предмет: П1.39/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 12:30
 • Март
  7

  Предмет: П1.94/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 12:30
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-1/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 12:30
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-Ј-5/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 12:30
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-83/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 12:30
 • Март
  7

  Предмет: К.54/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 2
  07.03.2024, во 12:30
 • Март
  7

  Предмет: П1.19/24

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 12:40
 • Март
  7

  Предмет: СТ-21/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 13:00
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-46/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 13:00
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-12/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 13:00
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-72/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 13:00
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-36/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 13:00
 • Март
  7

  Предмет: КПОВ-2/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 13:00
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-63/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 13:00
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-64/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 13:00
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-65/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 13:00
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-28/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 13:00
 • Март
  7

  Предмет: К.83/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 2
  07.03.2024, во 13:30
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-227/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  08.03.2024, во 09:00
 • Март
  8

  Предмет: П4-11/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  08.03.2024, во 09:00
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-188/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  08.03.2024, во 09:30
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-187/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  08.03.2024, во 10:00
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-220/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  08.03.2024, во 10:05
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-239/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  08.03.2024, во 10:10
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-207/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  08.03.2024, во 10:20
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-214/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  08.03.2024, во 10:25
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-216/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  08.03.2024, во 10:30
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-213/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  08.03.2024, во 10:35
 • Март
  11

  Предмет: РО-403/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Соба 1
  11.03.2024, во 09:00
 • Март
  11

  Предмет: РО-380/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Соба 1
  11.03.2024, во 09:10
 • Март
  11

  Предмет: РО-335/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Соба 1
  11.03.2024, во 09:20
 • Март
  11

  Предмет: П1.56/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  11.03.2024, во 09:30
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-51/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  11.03.2024, во 09:30
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-6/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  11.03.2024, во 09:30
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-О-4/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  11.03.2024, во 09:30
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-66/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  11.03.2024, во 09:30
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-Ј-5/23

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  11.03.2024, во 09:30
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-34/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  11.03.2024, во 09:30
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-25/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  11.03.2024, во 09:30
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-10/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  11.03.2024, во 09:30
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-43/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  11.03.2024, во 09:30
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-Ј-1/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  11.03.2024, во 09:30
 • Март
  11

  Предмет: СТ-6/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Соба 42
  11.03.2024, во 10:00
 • Март
  11

  Предмет: РО-478/21

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  11.03.2024, во 10:15
 • Март
  11

  Предмет: МАЛВП-672/2019

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  11.03.2024, во 10:30
 • Март
  11

  Предмет: П1.64/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  11.03.2024, во 10:30
 • Март
  11

  Предмет: К.294/23

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 2
  11.03.2024, во 10:30
 • Март
  11

  Предмет: К.61/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 2
  11.03.2024, во 11:30
 • Март
  11

  Предмет: К.129/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  11.03.2024, во 11:30
 • Март
  11

  Предмет: РО-946/22

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  11.03.2024, во 11:30
 • Март
  11

  Предмет: РО-231/22

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  11.03.2024, во 11:45
 • Март
  11

  Предмет: МАЛВП-353/2022

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  11.03.2024, во 12:00
 • Март
  11

  Предмет: ПЛЖ-1/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  11.03.2024, во 12:00
 • Март
  11

  Предмет: МАЛВП-117/2022

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  11.03.2024, во 12:30
 • Март
  11

  Предмет: К.298/23

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  11.03.2024, во 12:30
 • Март
  11

  Предмет: К.298/23

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  11.03.2024, во 12:30
 • Март
  11

  Предмет: К.6/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  11.03.2024, во 13:00
 • Март
  11

  Предмет: К.6/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  11.03.2024, во 13:00
 • Март
  11

  Предмет: К.9/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 2
  11.03.2024, во 13:00
 • Март
  11

  Предмет: МАЛВП-134/2021

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  11.03.2024, во 13:00
 • Март
  11

  Предмет: РО-194/22

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  11.03.2024, во 13:30
 • Март
  11

  Предмет: МАЛВП-100/2022

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  11.03.2024, во 13:30
 • Март
  11

  Предмет: ВПП1-33/21

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  11.03.2024, во 13:30
 • Март
  11

  Предмет: МАЛВП-251/2022

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  11.03.2024, во 14:00
 • Март
  12

  Предмет: МАЛВП-459/2021

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  12.03.2024, во 08:45
 • Март
  12

  Предмет: МАЛВП-162/2022

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  12.03.2024, во 09:00
 • Март
  12

  Предмет: П4-4/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  12.03.2024, во 09:00
 • Март
  12

  Предмет: ВПП-168/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  12.03.2024, во 09:00
 • Март
  12

  Предмет: РО-816/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  12.03.2024, во 09:00
 • Март
  12

  Предмет: РО-396/23

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  12.03.2024, во 09:00
 • Март
  12

  Предмет: РО-767/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  12.03.2024, во 09:15
 • Март
  12

  Предмет: П4-5/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  12.03.2024, во 09:20
 • Март
  12

  Предмет: РО-864/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  12.03.2024, во 09:20
 • Март
  12

  Предмет: П1.122/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  12.03.2024, во 09:30
 • Март
  12

  Предмет: РО-1069/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  12.03.2024, во 09:30
 • Март
  12

  Предмет: П2-65/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  12.03.2024, во 09:30
 • Март
  12

  Предмет: МАЛВП-304/2022

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  12.03.2024, во 09:30
 • Март
  12

  Предмет: РО-308/23

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  12.03.2024, во 09:30
 • Март
  12

  Предмет: П4-8/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  12.03.2024, во 09:40
 • Март
  12

  Предмет: П4-31/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  12.03.2024, во 10:00
 • Март
  12

  Предмет: РО-376/23

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  12.03.2024, во 10:00
 • Март
  12

  Предмет: МАЛВП-138/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  12.03.2024, во 10:00
 • Март
  12

  Предмет: П4-38/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  12.03.2024, во 10:20
 • Март
  12

  Предмет: МАЛВП-273/2021

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  12.03.2024, во 10:30
 • Март
  12

  Предмет: П1.113/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  12.03.2024, во 10:30
 • Март
  12

  Предмет: РО-426/23

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  12.03.2024, во 10:30
 • Март
  12

  Предмет: МАЛВП-448/2022

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  12.03.2024, во 10:30
 • Март
  12

  Предмет: П4-41/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  12.03.2024, во 10:40
 • Март
  12

  Предмет: П1.103/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  12.03.2024, во 10:50
 • Март
  12

  Предмет: МАЛВП-492/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  12.03.2024, во 11:00
 • Март
  12

  Предмет: РО-1151/22

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  12.03.2024, во 11:00
 • Март
  12

  Предмет: РО-1060/22

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  12.03.2024, во 11:30
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-О-12/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  12.03.2024, во 11:30
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-Ј-10/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  12.03.2024, во 11:30
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-Ј-7/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  12.03.2024, во 11:30
 • Март
  12

  Предмет: МАЛВП-494/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  12.03.2024, во 11:30
 • Март
  12

  Предмет: РО-365/22

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  12.03.2024, во 11:45
 • Март
  12

  Предмет: П4-10/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  12.03.2024, во 12:00
 • Март
  12

  Предмет: МАЛВП-500/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  12.03.2024, во 12:00
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-Ј-22/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  12.03.2024, во 12:00
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-23/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  12.03.2024, во 12:00
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-О-26/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  12.03.2024, во 12:00
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-Ј-3/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  12.03.2024, во 12:00
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-35/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  12.03.2024, во 12:00
 • Март
  12

  Предмет: РО-1083/22

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  12.03.2024, во 12:00
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-18/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  12.03.2024, во 12:30
 • Март
  12

  Предмет: КПОВ-2/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  12.03.2024, во 12:30
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-19/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  12.03.2024, во 12:30
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-11/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  12.03.2024, во 12:30
 • Март
  12

  Предмет: МАЛВП-501/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  12.03.2024, во 12:30
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-177/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  12.03.2024, во 13:00
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-186/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  12.03.2024, во 13:00
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-7/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  12.03.2024, во 13:00
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-170/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  12.03.2024, во 13:00
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-179/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  12.03.2024, во 13:00