Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1456/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1430/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1431/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1436/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1470/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1448/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1424/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1429/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1437/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1446/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: РО-140/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: РО-140/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: РО-140/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К.199/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: РО-110/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  25

  Предмет: РО-111/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1466/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1465/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1454/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1467/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1472/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1427/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  25

  Предмет: К.132/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  25

  Предмет: РО-15/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  25

  Предмет: МАЛВП-323/2019

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  25

  Предмет: МАЛВП-246/2021

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 11:10
 • Октомври
  25

  Предмет: МАЛВП-21/2021

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 11:20
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1555/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1476/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1547/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1553/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1546/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1552/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  25

  Предмет: МАЛВП-39/2021

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  25

  Предмет: К.137/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  25

  Предмет: П2-61/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 11:40
 • Октомври
  25

  Предмет: МАЛВП-542/2019

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 11:50
 • Октомври
  25

  Предмет: ВПП-53/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  25

  Предмет: КМ-8/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ВПП-48/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 12:10
 • Октомври
  25

  Предмет: К.283/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  25

  Предмет: МАЛВП-409/2018

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 12:40
 • Октомври
  25

  Предмет: ВПП-36/21

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1518/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1491/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1556/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1534/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1532/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1490/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1561/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1540/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1541/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1482/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1557/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1493/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1492/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  26

  Предмет: П2-50/21

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 08:45
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-66/21

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-80/21

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 2
  26.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: МАЛВП-58/2021

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: П4-9/21

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-166/21

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 2
  26.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  26

  Предмет: К.87/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 2
  26.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-115/21

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-110/19

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 2
  26.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  26

  Предмет: МАЛВП-126/2021

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  26

  Предмет: К.172/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-959/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: К.195/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-949/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: К.193/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-О-76/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-975/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-965/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-957/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: П1.1/21

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: МАЛВП-157/2021

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: МАЛВП-54/2021

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  26

  Предмет: МАЛВП-162/2021

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  26

  Предмет: П1.164/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-921/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-921/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-937/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-977/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-974/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-945/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  26

  Предмет: МАЛВП-164/2021

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  26

  Предмет: МАЛВП-267/2020

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  26

  Предмет: К.96/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 2
  26.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-917/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-986/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-920/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-941/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-991/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-829/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-799/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-830/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-916/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-833/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-113/21

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  26

  Предмет: П2-55/21

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  26

  Предмет: МАЛВП-73/2021

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 12:40
 • Октомври
  26

  Предмет: МАЛВП-73/2021

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 12:40
 • Октомври
  26

  Предмет: МАЛВП-73/2021

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 12:40
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-887/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  27.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1618/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1252/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1620/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1589/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1573/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1615/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1608/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1577/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1605/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1612/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1593/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1616/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1629/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1631/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1632/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1633/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 09:55
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1639/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: МАЛВП-215/2020

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1645/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1684/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1678/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1671/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1672/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 10:25
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1670/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1599/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1588/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1586/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1597/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1579/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1414/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1580/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1669/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 10:35
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1667/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1643/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1663/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1652/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 10:50
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1647/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 10:50
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1651/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 10:55
 • Октомври
  27

  Предмет: ПЛ1-П-37/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  27.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ВПП1-20/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 11:10
 • Октомври
  27

  Предмет: МАЛВП-243/2021

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 11:20
 • Октомври
  27

  Предмет: МАЛВП-156/2021

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1628/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-71/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1635/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-О-110/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1644/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1638/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1637/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1649/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 11:40
 • Октомври
  27

  Предмет: ВПП1-24/19

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 11:40
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1648/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 11:45
 • Октомври
  27

  Предмет: МАЛВП-160/2021

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 11:50
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-О-107/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 2
  27.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  27

  Предмет: РО-83/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 12:10
 • Октомври
  27

  Предмет: МАЛВП-767/2019

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 12:10
 • Октомври
  27

  Предмет: П2-47/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 12:20
 • Октомври
  27

  Предмет: МАЛВП-151/2020

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  27

  Предмет: П1.105/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  27.10.2021, во 12:40
 • Октомври
  27

  Предмет: П1.105/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 12:40
 • Октомври
  27

  Предмет: РО-295/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 12:50
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1623/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1624/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1627/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1619/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1622/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  28

  Предмет: МАЛВП-791/2019

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  28

  Предмет: МАЛВП-113/2021

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  28

  Предмет: МАЛВП-142/2021

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  28

  Предмет: МАЛВП-141/2021

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  28

  Предмет: МАЛВП-595/2019

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  28

  Предмет: МАЛВП-619/2019

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-1507/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-1522/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-1504/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-1498/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-1513/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-1517/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-1497/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-1501/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: МАЛВП-628/2019

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  28

  Предмет: РО-264/19

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: П2-79/21

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: МАЛВП-144/2021

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-1566/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 10:03
 • Октомври
  28

  Предмет: ПЛ1-П-31/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  28

  Предмет: МАЛВП-165/2021

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  28

  Предмет: П2-71/21

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-1510/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-1511/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-1570/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-1565/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-1563/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  28

  Предмет: РО-394/20

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  28

  Предмет: П2-122/21

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  28

  Предмет: МАЛВП-167/2021

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-О-106/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-Ј-68/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-1030/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-Ј-53/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-1049/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-1076/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-1085/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ВПП1-15/21

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  28

  Предмет: МАЛВП-238/2020

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  28.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-819/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-889/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-849/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-875/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  29

  Предмет: РО-195/19

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  29.10.2021, во 08:45
 • Октомври
  29

  Предмет: МАЛВП-631/2019

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  29.10.2021, во 08:50
 • Октомври
  29

  Предмет: РО-57/21

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  29.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  29

  Предмет: МАЛВП-138/2021

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  29.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  29

  Предмет: МАЛВП-292/2020

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  29.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  29

  Предмет: К.214/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 2
  29.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  29

  Предмет: РО-195/19

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 094
  29.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  29

  Предмет: П1.124/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  29.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  29

  Предмет: МАЛВП-680/2019

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  29.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  29

  Предмет: МАЛВП-130/2021

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  29.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: К.217/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 2
  29.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: МАЛВП-176/2021

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  29.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  29

  Предмет: РО-132/21

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  29.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  29

  Предмет: К.221/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  29.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  29

  Предмет: П4-5/21

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  29.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  29

  Предмет: К.125/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 2
  29.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  29

  Предмет: К.213/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  29.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  29

  Предмет: РО-32/21

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  29.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  29

  Предмет: МАЛВТС-2/21

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  29.10.2021, во 12:15
 • Октомври
  29

  Предмет: РО-89/21

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  29.10.2021, во 12:45
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-М-66/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 113
  29.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-М-64/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 113
  29.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-М-58/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 113
  29.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-М-57/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 113
  29.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-М-35/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 113
  29.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-М-65/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 113
  29.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  29

  Предмет: КМ-16/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 113
  29.10.2021, во 14:00
 • Ноември
  1

  Предмет: К.153/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  01.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  1

  Предмет: МАЛВП-232/2021

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  01.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  1

  Предмет: РО-162/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  01.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  1

  Предмет: РО-161/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  01.11.2021, во 10:45
 • Ноември
  1

  Предмет: МАЛВП-154/2021

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  01.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  1

  Предмет: МАЛВП-154/2021

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  01.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  1

  Предмет: ВПП1-33/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  01.11.2021, во 11:10
 • Ноември
  1

  Предмет: РО-390/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  01.11.2021, во 11:20
 • Ноември
  1

  Предмет: РО-391/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  01.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  1

  Предмет: К.123/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  01.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  1

  Предмет: П2-51/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  01.11.2021, во 11:40
 • Ноември
  1

  Предмет: П2-85/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  01.11.2021, во 11:50
 • Ноември
  1

  Предмет: П2-61/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  01.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  1

  Предмет: П1.97/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  01.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  1

  Предмет: П1.97/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  01.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-1693/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  01.11.2021, во 13:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-846/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  01.11.2021, во 13:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-867/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  01.11.2021, во 13:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-806/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  01.11.2021, во 13:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-44/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  01.11.2021, во 13:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-1697/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  01.11.2021, во 13:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-932/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  01.11.2021, во 13:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-1698/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  01.11.2021, во 13:30
 • Ноември
  1

  Предмет: П4-32/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  01.11.2021, во 13:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-64/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  01.11.2021, во 13:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-1692/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  01.11.2021, во 13:30
 • Ноември
  2

  Предмет: МАЛВП-150/2021

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  02.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  2

  Предмет: РО-164/21

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  02.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  2

  Предмет: РО-165/21

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  02.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  2

  Предмет: МАЛВП-153/2021

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  02.11.2021, во 09:20
 • Ноември
  2

  Предмет: МАЛВП-239/2021

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  02.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  2

  Предмет: К.175/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  02.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  2

  Предмет: МАЛВП-302/2020

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  02.11.2021, во 09:40
 • Ноември
  2

  Предмет: П1.27/21

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  02.11.2021, во 09:45
 • Ноември
  2

  Предмет: РО-65/19

  Судија Исмаил Елези, Судница Соба 1
  02.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  2

  Предмет: МАЛВП-18/2021

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  02.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  2

  Предмет: К.155/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  02.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-5/21

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  02.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  2

  Предмет: РО-56/19

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  02.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  2

  Предмет: ВПП1-30/20

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Соба 1
  02.11.2021, во 10:20
 • Ноември
  2

  Предмет: РО-56/21

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  02.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  2

  Предмет: К.224/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 2
  02.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  2

  Предмет: К.202/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  02.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  2

  Предмет: ВПП1-32/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Соба 1
  02.11.2021, во 10:40
 • Ноември
  2

  Предмет: К.200/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  02.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  2

  Предмет: К.223/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  02.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  2

  Предмет: МАЛВП-851/2019

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  02.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  2

  Предмет: РО-356/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Соба 1
  02.11.2021, во 12:15
 • Ноември
  2

  Предмет: РО-356/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  02.11.2021, во 12:15
 • Ноември
  2

  Предмет: РО-331/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  02.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  2

  Предмет: К.104/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  02.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  2

  Предмет: П2-81/21

  Судија Исмаил Елези, Судница Соба 1
  02.11.2021, во 12:45
 • Ноември
  2

  Предмет: РО-425/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  02.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  2

  Предмет: КМ-22/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  02.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  2

  Предмет: П2-81/21

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  02.11.2021, во 21:00
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-996/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  03.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1229/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  03.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1207/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  03.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1218/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  03.11.2021, во 09:35
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1219/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  03.11.2021, во 09:40
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1217/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  03.11.2021, во 09:45
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-969/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  03.11.2021, во 09:45
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-О-113/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  03.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-50/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  03.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1354/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1341/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1358/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1352/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-67/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1357/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  3

  Предмет: ВПП-7/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  3

  Предмет: ВПП-6/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1323/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  03.11.2021, во 10:20
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1329/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  03.11.2021, во 10:25
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1326/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  03.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1686/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1291/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-О-102/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1282/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1283/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1293/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  3

  Предмет: МАЛВП-234/2021

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-816/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  03.11.2021, во 10:35
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1690/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 10:35
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1699/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 10:40
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1729/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 10:45
 • Ноември
  3

  Предмет: МАЛВП-249/2021

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 10:45
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1706/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 10:50
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1726/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 10:50
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1709/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 10:55
 • Ноември
  3

  Предмет: МАЛВП-34/2021

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  3

  Предмет: П1.10/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 11:10
 • Ноември
  3

  Предмет: П4-22/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 11:20
 • Ноември
  3

  Предмет: П1.65/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  3

  Предмет: К.225/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-О-105/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1295/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1294/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1308/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1307/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1710/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 11:35
 • Ноември
  3

  Предмет: МАЛВП-97/2021

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 11:40
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-75/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 11:45
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-О-115/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 11:50
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1731/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 11:55
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1762/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1463/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1363/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1262/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1353/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1266/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  3

  Предмет: П2-15/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1761/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 12:05
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1759/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 12:10
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1008/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 12:10
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1757/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 12:15
 • Ноември
  3

  Предмет: МАЛВП-69/2021

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 12:15
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1752/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 12:20
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1741/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 12:25
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1740/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1286/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1277/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1285/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1290/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1292/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1268/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1739/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 12:35
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1737/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 12:40
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1734/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 12:45
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1724/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  3

  Предмет: П1.151/20

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  3

  Предмет: КМ-5/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 2
  03.11.2021, во 13:30
 • Ноември
  4

  Предмет: РО-171/20

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  4

  Предмет: П2-116/21

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  4

  Предмет: П2-89/21

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 09:20
 • Ноември
  4

  Предмет: РО-173/20

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 09:20
 • Ноември
  4

  Предмет: К.122/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  4

  Предмет: РО-58/19

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 09:40
 • Ноември
  4

  Предмет: РО-54/19

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  4

  Предмет: МАЛВП-315/2020

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1330/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1197/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1392/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1317/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1389/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1171/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1194/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1091/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1316/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1178/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1327/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  4

  Предмет: МАЛВП-624/2019

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 10:20
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1109/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1106/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1442/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1425/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1444/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1100/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1423/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1099/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1101/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  4

  Предмет: К.59/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  4

  Предмет: ВПП-8/21

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 10:40
 • Ноември
  4

  Предмет: РО-397/20

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 10:50
 • Ноември
  4

  Предмет: К.126/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1112/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1451/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1110/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1335/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1457/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  4

  Предмет: К.126/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1125/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1445/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1453/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1259/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1337/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1114/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1435/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1128/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1315/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1137/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1321/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1134/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1338/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1440/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1156/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  4

  Предмет: МАЛВП-360/2021

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1441/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1443/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1458/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1452/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1461/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1460/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  4

  Предмет: КМ-8/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 13:30
 • Ноември
  4

  Предмет: КМ-10/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 14:00
 • Ноември
  4

  Предмет: КМ-15/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 14:30
 • Ноември
  5

  Предмет: П2-149/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  05.11.2021, во 08:40
 • Ноември
  5

  Предмет: П4-37/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Соба 1
  05.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-1558/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  05.11.2021, во 09:25
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-1526/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  05.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  5

  Предмет: П5-2/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  05.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-1568/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  05.11.2021, во 09:35
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-1516/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  05.11.2021, во 09:40
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-1548/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  05.11.2021, во 09:45
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-740/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  05.11.2021, во 09:45
 • Ноември
  5

  Предмет: П1.4/21

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  05.11.2021, во 09:45
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-1269/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  05.11.2021, во 09:50
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-757/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  05.11.2021, во 09:55
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-1432/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  05.11.2021, во 09:55
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-21/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  05.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-1281/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  05.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-1189/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  05.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  5

  Предмет: РО-74/21

  Судија Исмаил Елези, Судница Соба 1
  05.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-1203/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  05.11.2021, во 10:05
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-1300/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  05.11.2021, во 10:10
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-1288/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  05.11.2021, во 10:10
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-1287/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  05.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  5

  Предмет: ВПП1-10/21

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  05.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  5

  Предмет: ВПП1-10/21

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  05.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  5

  Предмет: ВПП1-10/21

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  05.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-1280/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  05.11.2021, во 10:20
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-1182/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  05.11.2021, во 10:25
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-948/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  05.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-27/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Соба 1
  05.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-56/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  05.11.2021, во 10:35
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-1342/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  05.11.2021, во 10:35
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-60/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  05.11.2021, во 10:45
 • Ноември
  5

  Предмет: ВПП1-28/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  05.11.2021, во 10:45
 • Ноември
  5

  Предмет: РО-76/21

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  05.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  5

  Предмет: П1.58/19

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  05.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-О-118/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  05.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  5

  Предмет: К.121/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  05.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-1382/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  05.11.2021, во 12:10
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-1384/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  05.11.2021, во 12:15
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-1385/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  05.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-1381/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  05.11.2021, во 12:40
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-1657/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  08.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-1683/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  08.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-1681/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  08.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-1653/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  08.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-1682/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  08.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-1680/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  08.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-1665/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  08.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-1674/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  08.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-1646/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  08.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  8

  Предмет: ВПП-30/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  08.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  8

  Предмет: КМ-11/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  08.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  8

  Предмет: МАЛВП-258/2021

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  08.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  8

  Предмет: ПЛ1-ТС-14/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  08.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  8

  Предмет: ПЛ1-ТС-14/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  08.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-1656/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  08.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-1299/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  08.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-1278/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  08.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-1658/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  08.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-1666/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  08.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-1659/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  08.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  8

  Предмет: К.191/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  08.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  8

  Предмет: ПЛ1-П-19/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  08.11.2021, во 10:45
 • Ноември
  8

  Предмет: ПЛ1-П-19/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  08.11.2021, во 10:45