Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Февруари
  24

  Предмет: РО-135/19

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Соба 13
  24.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  24

  Предмет: ВПП1-29/18

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Соба 13
  24.02.2020, во 09:15
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-С-66/20

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  24.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-С-27/20

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  24.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-С-62/20

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  24.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-С-34/20

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  24.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-С-10/20

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  24.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-С-61/20

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  24.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-С-46/20

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  24.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-С-32/20

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  24.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-С-6/20

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  24.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-О-24/20

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  24.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-С-8/20

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  24.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  24

  Предмет: РО-253/19

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  24.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  24

  Предмет: РО-253/19

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  24.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-С-47/20

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  24.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  24

  Предмет: П2-120/19

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  24.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-С-41/20

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  24.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-О-23/20

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  24.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-Ј-12/20

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  24.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-О-11/20

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  24.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  24

  Предмет: РО-255/19

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  24.02.2020, во 10:15
 • Февруари
  24

  Предмет: ПЛ1-П-26/19

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  24.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-С-9/20

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  24.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-С-76/20

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  24.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-С-58/20

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  24.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  24

  Предмет: МАЛВП-853/2019

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  24.02.2020, во 10:40
 • Февруари
  24

  Предмет: МАЛВП-853/2019

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  24.02.2020, во 10:40
 • Февруари
  24

  Предмет: РО-260/19

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  24.02.2020, во 10:50
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-С-104/20

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  24.02.2020, во 11:30
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-С-108/20

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  24.02.2020, во 11:30
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-С-83/20

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  24.02.2020, во 11:30
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-С-102/20

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  24.02.2020, во 11:30
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-С-103/20

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  24.02.2020, во 11:30
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-Ј-3/20

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  24.02.2020, во 11:30
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-С-105/20

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  24.02.2020, во 11:30
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-С-77/20

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  24.02.2020, во 11:30
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-Ј-11/20

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  24.02.2020, во 11:30
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-С-100/20

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  24.02.2020, во 11:30
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-Ј-13/20

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  24.02.2020, во 11:30
 • Февруари
  24

  Предмет: П1.165/19

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  24.02.2020, во 11:40
 • Февруари
  24

  Предмет: П1.142/19

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  24.02.2020, во 11:50
 • Февруари
  24

  Предмет: МАЛВП-731/2019

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  24.02.2020, во 12:00
 • Февруари
  24

  Предмет: МАЛВП-697/2019

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  24.02.2020, во 12:10
 • Февруари
  24

  Предмет: РО-225/19

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  24.02.2020, во 12:20
 • Февруари
  24

  Предмет: К.16/20

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  24.02.2020, во 12:30
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-С-872/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  24.02.2020, во 13:00
 • Февруари
  24

  Предмет: КМ-1/20

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  24.02.2020, во 13:00
 • Февруари
  24

  Предмет: К.96/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  24.02.2020, во 14:00
 • Февруари
  25

  Предмет: РО-207/19

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  25.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  25

  Предмет: РО-21/19

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  25.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  25

  Предмет: МАЛВП-574/2019

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  25.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  25

  Предмет: МАЛВП-637/2019

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  25.02.2020, во 09:20
 • Февруари
  25

  Предмет: П4-65/19

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  25.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  25

  Предмет: МАЛВП-640/2019

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  25.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  25

  Предмет: МАЛВП-468/2019

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  25.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  25

  Предмет: МАЛВП-645/2019

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  25.02.2020, во 09:40
 • Февруари
  25

  Предмет: РО-47/19

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  25.02.2020, во 09:45
 • Февруари
  25

  Предмет: МАЛВП-647/2019

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  25.02.2020, во 09:50
 • Февруари
  25

  Предмет: РО-37/20

  Судија Амдије Зенку, Судница Соба 18
  25.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  25

  Предмет: РО-215/19

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  25.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  25

  Предмет: П1.134/19

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  25.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  25

  Предмет: МАЛВП-684/2019

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  25.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  25

  Предмет: МАЛВП-685/2019

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  25.02.2020, во 10:10
 • Февруари
  25

  Предмет: МАЛВП-840/2019

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  25.02.2020, во 10:15
 • Февруари
  25

  Предмет: МАЛВП-560/2019

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  25.02.2020, во 10:20
 • Февруари
  25

  Предмет: МАЛВП-687/2019

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  25.02.2020, во 10:20
 • Февруари
  25

  Предмет: П5-4/19

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  25.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  25

  Предмет: П1.140/19

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  25.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  25

  Предмет: МАЛВП-628/2019

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  25.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  25

  Предмет: МАЛВП-784/2019

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  25.02.2020, во 10:40
 • Февруари
  25

  Предмет: РО-72/19

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  25.02.2020, во 10:40
 • Февруари
  25

  Предмет: РО-119/19

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  25.02.2020, во 10:50
 • Февруари
  25

  Предмет: РО-121/19

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  25.02.2020, во 11:30
 • Февруари
  25

  Предмет: РО-128/19

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  25.02.2020, во 11:40
 • Февруари
  25

  Предмет: К.11/20

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 2
  25.02.2020, во 11:45
 • Февруари
  25

  Предмет: РО-120/19

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  25.02.2020, во 11:50
 • Февруари
  25

  Предмет: МАЛВП-658/2019

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  25.02.2020, во 12:00
 • Февруари
  25

  Предмет: ВПП1-1/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  25.02.2020, во 12:00
 • Февруари
  25

  Предмет: МАЛВП-669/2019

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  25.02.2020, во 12:10
 • Февруари
  25

  Предмет: РО-61/19

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  25.02.2020, во 12:20
 • Февруари
  25

  Предмет: ВПП1-47/18

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  25.02.2020, во 12:30
 • Февруари
  25

  Предмет: РО-95/19

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  25.02.2020, во 12:30
 • Февруари
  25

  Предмет: РО-38/19

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  25.02.2020, во 12:40
 • Февруари
  25

  Предмет: РО-208/19

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  25.02.2020, во 12:50
 • Февруари
  25

  Предмет: РО-276/19

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  25.02.2020, во 13:00
 • Февруари
  26

  Предмет: К.191/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  26.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВП-842/2019

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  26.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВП-777/2019

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  26.02.2020, во 10:15
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВП-448/2018

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  26.02.2020, во 10:45
 • Февруари
  26

  Предмет: ВПП-71/19

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  26.02.2020, во 11:00
 • Февруари
  26

  Предмет: П1.5/19

  Судија Драган Миноски, Судница Соба 1
  26.02.2020, во 11:00
 • Февруари
  26

  Предмет: К.149/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  26.02.2020, во 11:30
 • Февруари
  26

  Предмет: П4-61/19

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  26.02.2020, во 11:30
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВП-419/2019

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  26.02.2020, во 11:30
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВП-383/2018

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  26.02.2020, во 12:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ВПП1-27/19

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  26.02.2020, во 12:00
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВП-129/2019

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  26.02.2020, во 12:10
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВП-395/2018

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  26.02.2020, во 12:20
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-30/20

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  27.02.2020, во 08:40