Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Февруари
  26

  Предмет: П1.100/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  26.02.2021, во 08:40
 • Февруари
  26

  Предмет: П1.36/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  26.02.2021, во 09:00
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-313/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  26.02.2021, во 09:20
 • Февруари
  26

  Предмет: П1.85/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  26.02.2021, во 09:40
 • Февруари
  26

  Предмет: П1.69/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  26.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: П1.88/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  26.02.2021, во 10:20
 • Февруари
  26

  Предмет: ТС-1/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  26.02.2021, во 10:30
 • Февруари
  26

  Предмет: К-ПП-19/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  26.02.2021, во 10:30
 • Февруари
  26

  Предмет: К.300/20

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  26.02.2021, во 12:00
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-336/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  26.02.2021, во 12:00
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-338/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  26.02.2021, во 12:20
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-432/18

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  26.02.2021, во 12:40
 • Февруари
  26

  Предмет: ВПП1-55/19

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  26.02.2021, во 13:00
 • Февруари
  26

  Предмет: П1.156/19

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  26.02.2021, во 13:00
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-О-2/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  01.03.2021, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-614/20

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  01.03.2021, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-О-326/20

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  01.03.2021, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-О-325/20

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  01.03.2021, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-602/20

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  01.03.2021, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-262/20

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  01.03.2021, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-О-2/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  01.03.2021, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: КМ-7/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  01.03.2021, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: П3-1/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  01.03.2021, во 10:15
 • Март
  1

  Предмет: П4-57/19

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  01.03.2021, во 10:30
 • Март
  1

  Предмет: К.159/20

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  01.03.2021, во 10:30
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-151/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  01.03.2021, во 10:30
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-149/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  01.03.2021, во 10:30
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-148/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  01.03.2021, во 10:30
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-131/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  01.03.2021, во 10:30
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-159/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  01.03.2021, во 10:30
 • Март
  1

  Предмет: П1.56/19

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  01.03.2021, во 10:40
 • Март
  1

  Предмет: РО-158/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  01.03.2021, во 10:50
 • Март
  1

  Предмет: ПЛ1-П-38/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  01.03.2021, во 11:00
 • Март
  1

  Предмет: ПЛ1-П-38/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  01.03.2021, во 11:10
 • Март
  1

  Предмет: ПЛ1-П-39/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  01.03.2021, во 11:10
 • Март
  1

  Предмет: РО-270/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  01.03.2021, во 11:20
 • Март
  1

  Предмет: РО-280/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  01.03.2021, во 11:30
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-133/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  01.03.2021, во 11:30
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-11/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  01.03.2021, во 11:30
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-84/20

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  01.03.2021, во 11:30
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-О-300/20

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  01.03.2021, во 11:30
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-157/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  01.03.2021, во 11:30
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-139/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  01.03.2021, во 11:30
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-146/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  01.03.2021, во 11:30
 • Март
  1

  Предмет: КМ-8/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  01.03.2021, во 11:30
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-О-12/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  01.03.2021, во 11:30
 • Март
  1

  Предмет: РО-273/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  01.03.2021, во 11:40
 • Март
  1

  Предмет: РО-276/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  01.03.2021, во 11:50
 • Март
  1

  Предмет: РО-217/19

  Судија Драган Миноски, Судница Соба 1
  01.03.2021, во 12:00
 • Март
  1

  Предмет: КМ-20/20

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  01.03.2021, во 12:00
 • Март
  1

  Предмет: РО-368/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  01.03.2021, во 12:10
 • Март
  1

  Предмет: РВПП-77/19

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  01.03.2021, во 12:20
 • Март
  1

  Предмет: РО-37/19

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  01.03.2021, во 12:20
 • Март
  1

  Предмет: РО-154/19

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  01.03.2021, во 12:20
 • Март
  1

  Предмет: РО-44/19

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  01.03.2021, во 12:30
 • Март
  1

  Предмет: К.46/20

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  01.03.2021, во 12:30
 • Март
  1

  Предмет: РО-90/19

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  01.03.2021, во 12:40
 • Март
  1

  Предмет: РО-97/19

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  01.03.2021, во 12:50
 • Март
  1

  Предмет: МАЛВП-641/2019

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  01.03.2021, во 13:00
 • Март
  1

  Предмет: К.109/20

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  01.03.2021, во 13:00
 • Март
  1

  Предмет: РО-35/19

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  01.03.2021, во 13:10
 • Март
  1

  Предмет: РО-10/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  01.03.2021, во 13:30
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-М-2/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  01.03.2021, во 13:30
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-М-3/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  01.03.2021, во 13:30
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-М-6/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 3
  01.03.2021, во 13:30
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-М-4/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  01.03.2021, во 13:30
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-М-1/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  01.03.2021, во 13:30
 • Март
  1

  Предмет: РО-190/19

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  01.03.2021, во 13:40
 • Март
  1

  Предмет: МАЛВП-612/2019

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  01.03.2021, во 13:50
 • Март
  2

  Предмет: П4-32/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  02.03.2021, во 01:00
 • Март
  2

  Предмет: ВПП1-45/19

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  02.03.2021, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: ПЛ1-П-14/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  02.03.2021, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: РО-14/20

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  02.03.2021, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: РО-101/20

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  02.03.2021, во 09:10
 • Март
  2

  Предмет: П1.34/20

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  02.03.2021, во 09:15
 • Март
  2

  Предмет: П2-111/19

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  02.03.2021, во 09:20
 • Март
  2

  Предмет: РО-95/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  02.03.2021, во 09:20
 • Март
  2

  Предмет: РО-19/20

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  02.03.2021, во 09:20
 • Март
  2

  Предмет: РО-172/20

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  02.03.2021, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-М-32/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  02.03.2021, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-144/20

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  02.03.2021, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-204/20

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  02.03.2021, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-261/20

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  02.03.2021, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-43/20

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  02.03.2021, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-68/20

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  02.03.2021, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: П1.52/20

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  02.03.2021, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: РО-92/19

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  02.03.2021, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: РО-392/20

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  02.03.2021, во 09:40
 • Март
  2

  Предмет: РО-151/19

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  02.03.2021, во 09:40
 • Март
  2

  Предмет: РО-108/19

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  02.03.2021, во 09:45
 • Март
  2

  Предмет: РО-411/20

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  02.03.2021, во 09:50
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-114/20

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  02.03.2021, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-244/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  02.03.2021, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-125/20

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  02.03.2021, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-Ј-17/20

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  02.03.2021, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-2/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  02.03.2021, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: РО-39/20

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  02.03.2021, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: РО-105/19

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  02.03.2021, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: МАЛВП-735/2019

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 2
  02.03.2021, во 10:10
 • Март
  2

  Предмет: РО-36/19

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  02.03.2021, во 10:15
 • Март
  2

  Предмет: РО-109/19

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  02.03.2021, во 10:15
 • Март
  2

  Предмет: РО-205/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  02.03.2021, во 10:30
 • Март
  2

  Предмет: П4-65/19

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  02.03.2021, во 10:30
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-М-30/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  02.03.2021, во 10:30
 • Март
  2

  Предмет: П2-46/20

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  02.03.2021, во 10:40
 • Март
  2

  Предмет: РО-363/20

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  02.03.2021, во 10:45
 • Март
  2

  Предмет: РО-127/19

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  02.03.2021, во 10:45
 • Март
  2

  Предмет: К.3/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  02.03.2021, во 11:30
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-М-56/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  02.03.2021, во 11:30
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-303/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  02.03.2021, во 11:30
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-271/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  02.03.2021, во 11:30
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-184/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  02.03.2021, во 11:30
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-1/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  02.03.2021, во 12:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-131/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  02.03.2021, во 12:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-1004/19

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  02.03.2021, во 12:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-М-34/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  02.03.2021, во 12:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-212/20

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  02.03.2021, во 12:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-321/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  02.03.2021, во 12:00
 • Март
  2

  Предмет: РО-180/19

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  02.03.2021, во 12:00
 • Март
  2

  Предмет: РО-75/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  02.03.2021, во 12:00
 • Март
  2

  Предмет: РО-86/19

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  02.03.2021, во 12:15
 • Март
  2

  Предмет: МАЛВП-49/2020

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  02.03.2021, во 12:30
 • Март
  2

  Предмет: РО-319/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  02.03.2021, во 12:30
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-149/20

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  02.03.2021, во 12:30
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-143/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  02.03.2021, во 12:30
 • Март
  2

  Предмет: П4-47/19

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  02.03.2021, во 13:00
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-222/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 3
  03.03.2021, во 09:30
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-213/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 3
  03.03.2021, во 09:30
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-210/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 3
  03.03.2021, во 09:30
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-18/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 3
  03.03.2021, во 09:30
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-217/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 3
  03.03.2021, во 09:30
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-218/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 3
  03.03.2021, во 09:30
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-Ј-1/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 3
  03.03.2021, во 09:30
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-355/20

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  03.03.2021, во 09:30
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-261/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  03.03.2021, во 09:45
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-571/20

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  03.03.2021, во 09:45
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-263/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  03.03.2021, во 09:50
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-О-13/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  03.03.2021, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: МАЛВП-299/2020

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  03.03.2021, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: МАЛВП-294/2020

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  03.03.2021, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-О-322/20

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  03.03.2021, во 10:10
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-234/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  03.03.2021, во 10:15
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-229/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  03.03.2021, во 10:15
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-221/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  03.03.2021, во 10:15
 • Март
  3

  Предмет: МАЛВП-295/2020

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  03.03.2021, во 10:15
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-228/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  03.03.2021, во 10:25
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-220/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  03.03.2021, во 10:30
 • Март
  3

  Предмет: П1.129/18

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  03.03.2021, во 10:30
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-29/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 3
  03.03.2021, во 10:30
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-589/20

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 3
  03.03.2021, во 10:30
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-588/20

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 3
  03.03.2021, во 10:30
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-33/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 3
  03.03.2021, во 10:30
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-219/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  03.03.2021, во 10:40
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-Ј-5/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  03.03.2021, во 10:45
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-215/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  03.03.2021, во 10:45
 • Март
  3

  Предмет: П1.132/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  03.03.2021, во 10:50
 • Март
  3

  Предмет: ВПП-51/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 11:00
 • Март
  3

  Предмет: П1.163/19

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  03.03.2021, во 11:15
 • Март
  3

  Предмет: П2-37/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  03.03.2021, во 11:30
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-255/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 3
  03.03.2021, во 11:30
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-250/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 3
  03.03.2021, во 11:30
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-О-15/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 3
  03.03.2021, во 11:30
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-Ј-7/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 3
  03.03.2021, во 11:30
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-Ј-12/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 3
  03.03.2021, во 11:30
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-254/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 3
  03.03.2021, во 11:30
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-227/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  03.03.2021, во 11:40
 • Март
  3

  Предмет: ВПП1-34/18

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  03.03.2021, во 11:45
 • Март
  3

  Предмет: П2-61/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  03.03.2021, во 12:00
 • Март
  3

  Предмет: РО-55/19

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  03.03.2021, во 12:00
 • Март
  3

  Предмет: П1.122/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  03.03.2021, во 12:00
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-240/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  03.03.2021, во 12:00
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-225/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  03.03.2021, во 12:00
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-241/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  03.03.2021, во 12:10
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-27/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  03.03.2021, во 12:10
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-244/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  03.03.2021, во 12:15
 • Март
  3

  Предмет: РО-80/19

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  03.03.2021, во 12:20
 • Март
  3

  Предмет: П3-7/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  03.03.2021, во 12:30
 • Март
  3

  Предмет: П3-10/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  03.03.2021, во 12:40
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-Ј-75/20

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 3
  03.03.2021, во 13:30
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-100/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 3
  03.03.2021, во 13:30
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-325/2020

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  04.03.2021, во 08:40
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-П-40/20

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  04.03.2021, во 08:45
 • Март
  4

  Предмет: П5-3/20

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  04.03.2021, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-305/2020

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  04.03.2021, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: П1.165/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  04.03.2021, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-272/2020

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  04.03.2021, во 09:15
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-307/2020

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  04.03.2021, во 09:20
 • Март
  4

  Предмет: К.21/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 3
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-251/2020

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: П2-95/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-319/2020

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  04.03.2021, во 09:40
 • Март
  4

  Предмет: П1.74/20

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  04.03.2021, во 09:45
 • Март
  4

  Предмет: П2-68/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  04.03.2021, во 09:50
 • Март
  4

  Предмет: П1.26/20

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: РО-404/20

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: П2-63/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  04.03.2021, во 10:15
 • Март
  4

  Предмет: П4-4/20

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  04.03.2021, во 10:15
 • Март
  4

  Предмет: РО-406/20

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  04.03.2021, во 10:20
 • Март
  4

  Предмет: К.27/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 3
  04.03.2021, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: П3-8/19

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  04.03.2021, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: П5-2/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  04.03.2021, во 10:40
 • Март
  4

  Предмет: РО-409/20

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  04.03.2021, во 10:40
 • Март
  4

  Предмет: П2-11/21

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  04.03.2021, во 10:40
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-268/2020

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  04.03.2021, во 10:45
 • Март
  4

  Предмет: К.10/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 3
  04.03.2021, во 13:30
 • Март
  5

  Предмет: ВПП1-27/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  05.03.2021, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-117/2020

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  05.03.2021, во 09:20
 • Март
  5

  Предмет: П4-94/19

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  05.03.2021, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: РО-253/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  05.03.2021, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: РО-166/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  05.03.2021, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: РО-167/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  05.03.2021, во 10:10
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-230/2020

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  05.03.2021, во 10:20
 • Март
  5

  Предмет: П4-15/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  05.03.2021, во 10:20
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-745/2019

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  05.03.2021, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-643/2019

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 110
  05.03.2021, во 10:40
 • Март
  5

  Предмет: РО-52/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  05.03.2021, во 10:40
 • Март
  5

  Предмет: РО-143/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  05.03.2021, во 10:50
 • Март
  5

  Предмет: РО-252/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  05.03.2021, во 10:50
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-406/2019

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  05.03.2021, во 12:00
 • Март
  5

  Предмет: К.15/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  05.03.2021, во 12:00
 • Март
  5

  Предмет: ВПП-35/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  05.03.2021, во 12:30
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-617/2019

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  05.03.2021, во 12:40
 • Март
  5

  Предмет: РО-132/19

  Судија Драган Миноски, Судница Соба 1
  05.03.2021, во 12:40
 • Март
  5

  Предмет: РО-131/19

  Судија Драган Миноски, Судница Соба 1
  05.03.2021, во 12:50
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-581/2019

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  05.03.2021, во 13:00
 • Март
  5

  Предмет: П1.22/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  05.03.2021, во 13:00
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-586/2019

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  05.03.2021, во 13:10
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-586/2019

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  05.03.2021, во 13:10
 • Март
  5

  Предмет: РО-126/19

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  05.03.2021, во 13:20
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-597/2019

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  05.03.2021, во 13:30
 • Март
  5

  Предмет: П1.117/19

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  05.03.2021, во 13:30
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-577/2019

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  05.03.2021, во 13:40
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-606/2019

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  05.03.2021, во 13:50
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-577/2019

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  05.03.2021, во 14:00
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-629/2019

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  05.03.2021, во 14:00
 • Март
  8

  Предмет: К.49/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 2
  08.03.2021, во 09:30
 • Март
  8

  Предмет: П1.29/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  08.03.2021, во 10:00
 • Март
  8

  Предмет: П4-82/19

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  08.03.2021, во 10:15
 • Март
  8

  Предмет: МАЛВП-409/2018

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  08.03.2021, во 10:30
 • Март
  8

  Предмет: МАЛВП-308/2020

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  08.03.2021, во 10:45
 • Март
  8

  Предмет: МАЛВП-249/2020

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  08.03.2021, во 11:00
 • Март
  8

  Предмет: ВПП1-46/19

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  08.03.2021, во 11:15
 • Март
  8

  Предмет: МАЛВП-1/2019

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  08.03.2021, во 11:30
 • Март
  8

  Предмет: П2-124/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  08.03.2021, во 11:40
 • Март
  8

  Предмет: П2-113/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  08.03.2021, во 11:50
 • Март
  8

  Предмет: П2-101/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  08.03.2021, во 12:00
 • Март
  8

  Предмет: П2-131/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  08.03.2021, во 12:10
 • Март
  8

  Предмет: РО-105/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  08.03.2021, во 12:20
 • Март
  8

  Предмет: РО-395/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  08.03.2021, во 12:30
 • Март
  9

  Предмет: П1.154/20

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  09.03.2021, во 08:50
 • Март
  9

  Предмет: П1.120/20

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  09.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: П1.111/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  09.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: РО-73/19

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  09.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: П1.130/20

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  09.03.2021, во 09:15
 • Март
  9

  Предмет: РО-229/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  09.03.2021, во 09:20
 • Март
  9

  Предмет: П1.140/20

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-Ј-76/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: РО-221/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  09.03.2021, во 09:40
 • Март
  9

  Предмет: ВПП-49/20

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  09.03.2021, во 09:45
 • Март
  9

  Предмет: П4-45/20

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: ВПП-18/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-Ј-78/20

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: МАЛВП-809/2019

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  09.03.2021, во 10:15
 • Март
  9

  Предмет: РО-152/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  09.03.2021, во 10:20
 • Март
  9

  Предмет: П4-35/19

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 2
  09.03.2021, во 10:30
 • Март
  9

  Предмет: РО-287/19

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  09.03.2021, во 10:40
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-Ј-57/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  09.03.2021, во 11:30
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-378/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  09.03.2021, во 11:30
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-М-47/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  09.03.2021, во 11:30
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-М-43/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  09.03.2021, во 11:30
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-385/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  09.03.2021, во 11:30
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-396/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  09.03.2021, во 11:30
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-358/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  09.03.2021, во 12:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-3/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  09.03.2021, во 12:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-402/20

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  09.03.2021, во 12:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-403/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  09.03.2021, во 12:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-358/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  09.03.2021, во 12:00
 • Март
  9

  Предмет: К.2/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  09.03.2021, во 12:00
 • Март
  9

  Предмет: П4-74/19

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  09.03.2021, во 12:00
 • Март
  9

  Предмет: П1.16/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  09.03.2021, во 12:00
 • Март
  9

  Предмет: П1.140/20

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  09.03.2021, во 12:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-404/20

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  09.03.2021, во 12:30
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-М-37/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  09.03.2021, во 12:30
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-412/20

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  09.03.2021, во 12:30
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-О-173/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  09.03.2021, во 12:30
 • Март
  9

  Предмет: П1.46/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  09.03.2021, во 12:30
 • Март
  9

  Предмет: ВПП2-73/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  09.03.2021, во 13:00
 • Март
  10

  Предмет: П2-1/21

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  10.03.2021, во 09:00
 • Март
  10

  Предмет: МАЛВП-327/2020

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  10.03.2021, во 09:20
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-21/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  10.03.2021, во 09:30
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-245/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 3
  10.03.2021, во 09:30
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-232/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 3
  10.03.2021, во 09:30
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-247/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 3
  10.03.2021, во 09:30
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-239/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 3
  10.03.2021, во 09:30
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-231/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 3
  10.03.2021, во 09:30
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-238/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 3
  10.03.2021, во 09:30
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-248/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 3
  10.03.2021, во 09:30
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-236/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 3
  10.03.2021, во 09:30
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-45/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  10.03.2021, во 09:35
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-41/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  10.03.2021, во 09:45
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-432/20

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  10.03.2021, во 09:50
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-53/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  10.03.2021, во 10:00
 • Март
  10

  Предмет: РО-417/20

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  10.03.2021, во 10:00
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-258/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  10.03.2021, во 10:10
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-47/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  10.03.2021, во 10:10
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-252/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  10.03.2021, во 10:15
 • Март
  10

  Предмет: МАЛВП-323/2019

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 110
  10.03.2021, во 10:15
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-251/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  10.03.2021, во 10:20
 • Март
  10

  Предмет: МАЛВП-234/2020

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  10.03.2021, во 10:20
 • Март
  10

  Предмет: МАЛВП-33/2020

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  10.03.2021, во 10:30
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-О-303/20

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 3
  10.03.2021, во 10:30
 • Март
  10

  Предмет: МАЛВП-767/2019

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  10.03.2021, во 10:30
 • Март
  10

  Предмет: К.262/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  10.03.2021, во 10:30
 • Март
  10

  Предмет: П1.54/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  10.03.2021, во 10:30
 • Март
  10

  Предмет: РО-26/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  10.03.2021, во 10:45
 • Март
  10

  Предмет: ВПП1-10/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  10.03.2021, во 11:00
 • Март
  10

  Предмет: ВПП1-50/19

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  10.03.2021, во 11:15
 • Март
  10

  Предмет: МАЛВП-542/2019

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  10.03.2021, во 11:30
 • Март
  10

  Предмет: К.236/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 2
  10.03.2021, во 11:30
 • Март
  10

  Предмет: МАЛВП-151/2020

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  10.03.2021, во 11:40
 • Март
  10

  Предмет: МАЛВП-163/2020

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  10.03.2021, во 11:50
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-208/20

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  10.03.2021, во 12:00
 • Март
  10

  Предмет: РО-42/19

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  10.03.2021, во 12:00
 • Март
  10

  Предмет: ВПП-38/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  10.03.2021, во 13:00
 • Март
  10

  Предмет: РО-103/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  10.03.2021, во 13:00
 • Март
  10

  Предмет: РО-93/19

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  10.03.2021, во 13:10
 • Март
  10

  Предмет: МАЛВП-654/2019

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  10.03.2021, во 13:20
 • Март
  10

  Предмет: МАЛВП-674/2019

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  10.03.2021, во 13:30
 • Март
  10

  Предмет: ВПП-39/20

  Судија Драган Миноски, Судница Соба 1
  10.03.2021, во 13:30
 • Март
  10

  Предмет: РО-191/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  10.03.2021, во 13:30
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-269/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  10.03.2021, во 13:45
 • Март
  11

  Предмет: РО-117/20

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  11.03.2021, во 09:00
 • Март
  11

  Предмет: МАЛВП-279/2020

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  11.03.2021, во 09:00
 • Март
  11

  Предмет: МАЛВП-590/2019

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 2
  11.03.2021, во 09:00
 • Март
  11

  Предмет: МАЛВП-575/2019

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  11.03.2021, во 09:10
 • Март
  11

  Предмет: МАЛВП-595/2019

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  11.03.2021, во 09:20
 • Март
  11

  Предмет: МАЛВП-587/2019

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  11.03.2021, во 09:20
 • Март
  11

  Предмет: МАЛВП-598/2019

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  11.03.2021, во 09:30
 • Март
  11

  Предмет: К.24/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  11.03.2021, во 09:30
 • Март
  11

  Предмет: П1.13/20

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 2
  11.03.2021, во 09:30
 • Март
  11

  Предмет: МАЛВП-610/2019

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  11.03.2021, во 09:40
 • Март
  11

  Предмет: МАЛВП-619/2019

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  11.03.2021, во 09:40
 • Март
  11

  Предмет: П1.86/20

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 2
  11.03.2021, во 09:45
 • Март
  11

  Предмет: РО-370/20

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 2
  11.03.2021, во 10:00
 • Март
  11

  Предмет: СТ-10/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  11.03.2021, во 10:00
 • Март
  11

  Предмет: МАЛВП-8/2021

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  11.03.2021, во 10:00
 • Март
  11

  Предмет: РО-208/20

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  11.03.2021, во 10:10
 • Март
  11

  Предмет: П1.75/20

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 2
  11.03.2021, во 10:15
 • Март
  11

  Предмет: П2-137/19

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 2
  11.03.2021, во 10:30
 • Март
  11

  Предмет: МАЛВП-600/2019

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  11.03.2021, во 10:30
 • Март
  11

  Предмет: РО-79/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  11.03.2021, во 10:30
 • Март
  11

  Предмет: МАЛВП-372/2019

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  11.03.2021, во 10:40
 • Март
  11

  Предмет: РО-263/20

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 2
  11.03.2021, во 10:45
 • Март
  11

  Предмет: РО-181/20

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  11.03.2021, во 10:50
 • Март
  11

  Предмет: МАЛВП-226/2020

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  11.03.2021, во 11:00
 • Март
  11

  Предмет: П1.105/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  11.03.2021, во 11:30
 • Март
  11

  Предмет: МАЛВП-471/2019

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  11.03.2021, во 11:40
 • Март
  11

  Предмет: РО-44/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  11.03.2021, во 11:50
 • Март
  11

  Предмет: ВПП-40/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  11.03.2021, во 12:00
 • Март
  11

  Предмет: П1.115/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  11.03.2021, во 13:30
 • Март
  11

  Предмет: МАЛВП-44/2020

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  11.03.2021, во 14:00
 • Март
  12

  Предмет: РО-23/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  12.03.2021, во 09:00
 • Март
  12

  Предмет: РО-25/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  12.03.2021, во 09:15
 • Март
  12

  Предмет: РО-243/19

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  12.03.2021, во 09:30
 • Март
  12

  Предмет: РО-159/19

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  12.03.2021, во 09:45
 • Март
  12

  Предмет: РО-155/19

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  12.03.2021, во 10:00
 • Март
  12

  Предмет: РО-144/19

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  12.03.2021, во 10:15
 • Март
  12

  Предмет: РО-16/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  12.03.2021, во 10:30
 • Март
  12

  Предмет: РО-192/19

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  12.03.2021, во 10:40
 • Март
  12

  Предмет: РО-188/19

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  12.03.2021, во 10:50
 • Март
  12

  Предмет: П4-50/19

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  12.03.2021, во 12:00
 • Март
  12

  Предмет: ВПП1-30/20

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 2
  12.03.2021, во 12:00
 • Март
  12

  Предмет: К.25/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  12.03.2021, во 12:00
 • Март
  12

  Предмет: П4-21/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  12.03.2021, во 12:30
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-271/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  15.03.2021, во 09:30
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-87/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 3
  15.03.2021, во 09:30
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-286/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  15.03.2021, во 09:30
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-274/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  15.03.2021, во 09:30
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-281/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  15.03.2021, во 09:30
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-551/20

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 3
  15.03.2021, во 09:30
 • Март
  15

  Предмет: К.113/20

  Судија Баки Алили, Судница Соба 419
  15.03.2021, во 10:00
 • Март
  15

  Предмет: П2-121/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  15.03.2021, во 10:00
 • Март
  15

  Предмет: МАЛВП-261/2020

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  15.03.2021, во 10:15
 • Март
  15

  Предмет: РО-253/19

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  15.03.2021, во 10:30
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-266/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  15.03.2021, во 10:30
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-521/20

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 3
  15.03.2021, во 10:30
 • Март
  15

  Предмет: К.288/20

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  15.03.2021, во 10:30
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-289/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  15.03.2021, во 10:30
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-О-17/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  15.03.2021, во 10:30
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-278/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  15.03.2021, во 10:30
 • Март
  15

  Предмет: П2-107/19

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  15.03.2021, во 10:45
 • Март
  15

  Предмет: МАЛВП-316/2020

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  15.03.2021, во 11:00
 • Март
  15

  Предмет: П1.141/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  15.03.2021, во 11:15
 • Март
  15

  Предмет: П1.148/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  15.03.2021, во 11:30
 • Март
  15

  Предмет: К.14/21

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  15.03.2021, во 11:30
 • Март
  15

  Предмет: РО-381/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  15.03.2021, во 11:40
 • Март
  15

  Предмет: П2-65/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  15.03.2021, во 11:50
 • Март
  15

  Предмет: К.226/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  15.03.2021, во 12:00
 • Март
  15

  Предмет: МАЛВП-280/2020

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  15.03.2021, во 12:00
 • Март
  15

  Предмет: РО-398/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  15.03.2021, во 12:20
 • Март
  15

  Предмет: ПЛ1-П-20/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  15.03.2021, во 12:30
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-М-7/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  15.03.2021, во 13:30
 • Март
  16

  Предмет: МАЛВП-304/2020

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 2
  16.03.2021, во 08:45
 • Март
  16

  Предмет: МАЛВП-287/2020

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 09:00
 • Март
  16

  Предмет: П2-22/20

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 09:00
 • Март
  16

  Предмет: РО-122/19

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 09:00
 • Март
  16

  Предмет: П1.134/20

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 09:15
 • Март
  16

  Предмет: РО-138/19

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 09:15
 • Март
  16

  Предмет: РО-256/20

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 09:20
 • Март
  16

  Предмет: П2-143/20

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 09:30
 • Март
  16

  Предмет: ПРК-О-187/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 09:30
 • Март
  16

  Предмет: ПРК-О-183/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 09:30
 • Март
  16

  Предмет: ПРК-С-28/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 09:30
 • Март
  16

  Предмет: ПРК-О-5/21

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  16.03.2021, во 09:30
 • Март
  16

  Предмет: МАЛВП-173/2020

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 09:30
 • Март
  16

  Предмет: РО-195/19

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 09:30
 • Март
  16

  Предмет: П1.66/20

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 09:45
 • Март
  16

  Предмет: РО-108/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 09:45
 • Март
  16

  Предмет: РО-51/20

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 09:45
 • Март
  16

  Предмет: МАЛВП-323/2020

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 10:00
 • Март
  16

  Предмет: ПРК-С-40/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 10:00
 • Март
  16

  Предмет: ПРК-Ј-6/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 10:00
 • Март
  16

  Предмет: ПРК-С-57/21

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  16.03.2021, во 10:00
 • Март
  16

  Предмет: ПРК-С-43/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 10:00
 • Март
  16

  Предмет: ПРК-С-36/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 10:00
 • Март
  16

  Предмет: ПРК-Ј-72/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 10:00
 • Март
  16

  Предмет: МАЛВП-680/2019

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 10:00
 • Март
  16

  Предмет: П4-31/20

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 2
  16.03.2021, во 10:00
 • Март
  16

  Предмет: МАЛВП-144/2020

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 10:15
 • Март
  16

  Предмет: РО-189/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 10:15
 • Март
  16

  Предмет: МАЛВП-311/2020

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 10:20
 • Март
  16

  Предмет: РО-83/19

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 10:30
 • Март
  16

  Предмет: ВПП-34/20

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 10:30
 • Март
  16

  Предмет: МАЛВП-274/2020

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 10:40
 • Март
  16

  Предмет: ВПП1-19/20

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 10:45
 • Март
  16

  Предмет: РО-48/19

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 10:45
 • Март
  16

  Предмет: К.271/20

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 11:30
 • Март
  16

  Предмет: ПРК-С-24/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 11:30
 • Март
  16

  Предмет: ПРК-М-36/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 11:30
 • Март
  16

  Предмет: ПРК-С-23/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 11:30
 • Март
  16

  Предмет: ПРК-О-194/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 11:30
 • Март
  16

  Предмет: ПРК-С-58/21

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  16.03.2021, во 11:30
 • Март
  16

  Предмет: ПРК-Ј-2/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 11:30
 • Март
  16

  Предмет: ПРК-С-349/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 11:30
 • Март
  16

  Предмет: ПРК-М-57/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 11:30
 • Март
  16

  Предмет: ПРК-С-15/21

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  16.03.2021, во 12:00
 • Март
  16

  Предмет: ПРК-С-42/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 12:00
 • Март
  16

  Предмет: ПРК-С-11/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 12:00
 • Март
  16

  Предмет: ПРК-М-42/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 12:00
 • Март
  16

  Предмет: ПРК-С-32/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 12:00
 • Март
  16

  Предмет: ПРК-С-14/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 12:00
 • Март
  16

  Предмет: ПРК-С-16/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 12:00
 • Март
  16

  Предмет: К.296/20

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 12:00
 • Март
  16

  Предмет: РО-66/19

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 12:00
 • Март
  16

  Предмет: РО-43/19

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 12:15
 • Март
  16

  Предмет: РО-219/19

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 12:30
 • Март
  16

  Предмет: ПРК-С-374/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 12:30
 • Март
  16

  Предмет: ПРК-С-48/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 12:30
 • Март
  16

  Предмет: ПРК-С-623/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 12:30
 • Март
  16

  Предмет: ПРК-О-205/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 12:30
 • Март
  16

  Предмет: ПРК-С-50/21

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  16.03.2021, во 12:30
 • Март
  16

  Предмет: ПРК-О-206/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 12:30
 • Март
  16

  Предмет: ПРК-С-624/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 12:30
 • Март
  16

  Предмет: ПРК-С-62/21

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  16.03.2021, во 12:30
 • Март
  16

  Предмет: ПРК-С-8/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 12:30
 • Март
  16

  Предмет: ПРК-С-52/21

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  16.03.2021, во 12:30
 • Март
  16

  Предмет: МАЛВП-615/2019

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 12:45
 • Март
  16

  Предмет: ПРК-С-72/21

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  16.03.2021, во 13:00
 • Март
  16

  Предмет: ПРК-С-68/21

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  16.03.2021, во 13:00
 • Март
  16

  Предмет: ПРК-С-64/21

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  16.03.2021, во 13:00
 • Март
  16

  Предмет: МАЛВП-631/2019

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 13:00
 • Март
  16

  Предмет: МАЛВП-613/2019

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 13:15
 • Март
  16

  Предмет: П1.32/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 13:30
 • Март
  17

  Предмет: ПЛ1-П-42/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  17.03.2021, во 10:00
 • Март
  17

  Предмет: ПРК-С-118/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  17.03.2021, во 10:00
 • Март
  17

  Предмет: ПРК-С-73/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  17.03.2021, во 10:00
 • Март
  17

  Предмет: ПРК-С-115/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  17.03.2021, во 10:05
 • Март
  17

  Предмет: ПРК-С-69/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  17.03.2021, во 10:10
 • Март
  17

  Предмет: ПРК-С-65/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  17.03.2021, во 10:20
 • Март
  17

  Предмет: ПРК-С-63/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  17.03.2021, во 10:30
 • Март
  17

  Предмет: П1.149/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  17.03.2021, во 10:30
 • Март
  17

  Предмет: П4-47/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  17.03.2021, во 10:45
 • Март
  17

  Предмет: П1.9/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  17.03.2021, во 11:00
 • Март
  17

  Предмет: П1.135/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  17.03.2021, во 11:10
 • Март
  17

  Предмет: П1.133/19

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  17.03.2021, во 11:20
 • Март
  17

  Предмет: РО-401/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  17.03.2021, во 11:30
 • Март
  17

  Предмет: ПРК-С-267/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  17.03.2021, во 11:40
 • Март
  17

  Предмет: ПРК-С-268/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  17.03.2021, во 11:50
 • Март
  17

  Предмет: ПРК-О-11/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  17.03.2021, во 12:00
 • Март
  17

  Предмет: ПРК-С-127/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  17.03.2021, во 12:00
 • Март
  17

  Предмет: ПРК-С-275/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  17.03.2021, во 12:00
 • Март
  17

  Предмет: П4-29/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  17.03.2021, во 12:00
 • Март
  17

  Предмет: ПРК-С-93/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  17.03.2021, во 12:10
 • Март
  17

  Предмет: ПРК-С-285/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  17.03.2021, во 12:30
 • Март
  17

  Предмет: МАЛВП-168/2020

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  17.03.2021, во 12:30
 • Март
  17

  Предмет: ПРК-С-276/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 1
  17.03.2021, во 12:35
 • Март
  17

  Предмет: ПРК-С-283/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  17.03.2021, во 12:40
 • Март
  17

  Предмет: П4-42/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  17.03.2021, во 12:40
 • Март
  17

  Предмет: ПРК-С-288/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  17.03.2021, во 12:50
 • Март
  17

  Предмет: ПРК-С-277/21

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  17.03.2021, во 12:50