Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јуни
  17

  Предмет: ВПП-35/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Соба 1
  17.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  17

  Предмет: ВПП-35/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  17.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  17

  Предмет: П1.20/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  17.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  17

  Предмет: ВПП2-11/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  17.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  17

  Предмет: П1.11/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  17.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  17

  Предмет: П4-8/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  17.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  17

  Предмет: К.53/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 2
  17.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  17

  Предмет: П1.43/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  17.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  17

  Предмет: П1.9/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  17.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  17

  Предмет: ТС1-1/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Соба 1
  17.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  17

  Предмет: П1.131/20

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  17.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  17

  Предмет: К.35/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 2
  17.06.2024, во 13:30
 • Јуни
  17

  Предмет: ВПП1-6/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  17.06.2024, во 14:00
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-200/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Соба 1
  18.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-411/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Соба 1
  18.06.2024, во 09:15
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-204/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  18.06.2024, во 09:20
 • Јуни
  18

  Предмет: ВПП1-13/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Соба 1
  18.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-815/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  18.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-Ј-64/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  18.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-Ј-63/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  18.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-817/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  18.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-О-78/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  18.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-О-77/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  18.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-816/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  18.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  18

  Предмет: П1.111/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  18.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  18

  Предмет: МАЛВП-240/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 2
  18.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  18

  Предмет: МАЛВП-388/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 2
  18.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  18

  Предмет: ВПП1-35/20

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Соба 1
  18.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-М-17/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  18.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-М-22/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  18.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-М-21/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  18.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  18

  Предмет: ВПП2-18/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  18.06.2024, во 10:35
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-304/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  18.06.2024, во 10:45
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-324/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Соба 1
  18.06.2024, во 10:50
 • Јуни
  18

  Предмет: МАЛВП-341/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 2
  18.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  18

  Предмет: МАЛВП-345/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  18.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  18

  Предмет: К.89/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  18.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-573/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  18.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-553/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  18.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-558/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  18.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-475/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  18.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-592/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  18.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-484/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  18.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-561/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  18.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-374/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  18.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-381/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  18.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-356/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  18.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-О-39/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  18.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-373/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  18.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-434/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  18.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  18

  Предмет: П1.6/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  18.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  18

  Предмет: МАЛВП-347/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 2
  18.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  18

  Предмет: МАЛВП-353/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  18.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-О-60/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  18.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-Ј-40/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  18.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-147/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  18.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-59/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  18.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-597/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  18.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-594/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  18.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-Ј-11/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  18.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-123/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  18.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-377/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  18.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-Ј-20/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  18.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  18

  Предмет: МАЛВП-44/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  18.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  18

  Предмет: ПЛ1-П-23/22

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 2
  18.06.2024, во 13:15
 • Јуни
  18

  Предмет: МАЛВП-260/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  18.06.2024, во 13:30
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-438/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  18.06.2024, во 13:30
 • Јуни
  18

  Предмет: К.169/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  18.06.2024, во 13:30
 • Јуни
  18

  Предмет: МАЛВП-228/24

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  18.06.2024, во 13:45
 • Јуни
  19

  Предмет: ВПП-151/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Соба 1
  19.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  19

  Предмет: ВПП-144/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Соба 1
  19.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  19

  Предмет: К.166/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  19.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  19

  Предмет: МАЛВП-470/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  19.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  19

  Предмет: МАЛВП-486/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 2
  19.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-27/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  19.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-13/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  19.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  19

  Предмет: МАЛВП-503/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 2
  19.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  19

  Предмет: МАЛВП-504/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 2
  19.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  19

  Предмет: МАЛВП-515/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 2
  19.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  19

  Предмет: К.90/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 2
  19.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  19

  Предмет: ПРК-С-682/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  19.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  19

  Предмет: ПРК-С-288/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  19.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  19

  Предмет: ПРК-С-260/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  19.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  19

  Предмет: ПРК-Ј-27/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  19.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  19

  Предмет: ПРК-С-250/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  19.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  19

  Предмет: ПРК-С-179/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  19.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  19

  Предмет: ПРК-С-690/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  19.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  19

  Предмет: ПРК-С-334/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  19.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  19

  Предмет: ПРК-С-605/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  19.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  19

  Предмет: ПРК-С-1979/23

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  19.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  19

  Предмет: ПРК-С-545/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  19.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  19

  Предмет: ПРК-С-340/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  19.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  19

  Предмет: ПРК-С-286/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  19.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  19

  Предмет: МАЛВП-516/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 2
  19.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  19

  Предмет: ПЛ1-П-19/22

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  19.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  19

  Предмет: ПРК-С-598/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  19.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  19

  Предмет: ПРК-С-321/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  19.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  19

  Предмет: ПРК-С-570/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  19.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  19

  Предмет: ПРК-С-599/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  19.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  19

  Предмет: ПРК-С-547/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  19.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  19

  Предмет: ПРК-О-56/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  19.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  19

  Предмет: К.224/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 2
  19.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  19

  Предмет: ВПП1-32/20

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  19.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  19

  Предмет: П4-13/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  19.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  19

  Предмет: ПРК-С-604/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  19.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  19

  Предмет: ПРК-С-582/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  19.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  19

  Предмет: ПРК-С-1345/23

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  19.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  19

  Предмет: ПРК-С-35/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  19.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  19

  Предмет: ПРК-Ј-79/23

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  19.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  19

  Предмет: ПЛ1-П-22/23

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 2
  19.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  19

  Предмет: П2-74/23

  Судија Ирена Митреска, Судница Соба 1
  19.06.2024, во 13:15
 • Јуни
  19

  Предмет: ПЛ1-П-24/21

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  19.06.2024, во 13:30
 • Јуни
  19

  Предмет: ПРК-О-34/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  19.06.2024, во 13:30
 • Јуни
  19

  Предмет: П1-51/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  19.06.2024, во 14:00
 • Јуни
  20

  Предмет: РО-410/23

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  20.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  20

  Предмет: РО-410/23

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  20.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  20

  Предмет: МАЛВП-517/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 2
  20.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  20

  Предмет: П1.35/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Соба 1
  20.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  20

  Предмет: К.213/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  20.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  20

  Предмет: П1.73/21

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  20.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  20

  Предмет: МАЛВП-519/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 2
  20.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  20

  Предмет: МАЛВП-520/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 2
  20.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  20

  Предмет: РО-408/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  20.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  20

  Предмет: П4-39/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Соба 1
  20.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  20

  Предмет: К.131/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 2
  20.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  20

  Предмет: МАЛВП-532/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  20.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  20

  Предмет: РО-98/23

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  20.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  20

  Предмет: К.202/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  20.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  20

  Предмет: К.261/23

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  20.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  20

  Предмет: ВПП-110/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  20.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  20

  Предмет: РО-474/23

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  20.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  20

  Предмет: ПЛ1-П-5/22

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  20.06.2024, во 12:15
 • Јуни
  20

  Предмет: П5-2/20

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  20.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  20

  Предмет: ВПП-311/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  20.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  20

  Предмет: РО-110/23

  Судија Ирена Митреска, Судница Соба 1
  20.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  20

  Предмет: МАЛВП-209/2021

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  20.06.2024, во 13:15
 • Јуни
  20

  Предмет: К.33/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  20.06.2024, во 13:30
 • Јуни
  24

  Предмет: П3-2/20

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Соба 1
  24.06.2024, во 08:00
 • Јуни
  24

  Предмет: РО-599/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  24.06.2024, во 09:15
 • Јуни
  24

  Предмет: РО-168/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  24.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-601/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  24.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-Ј-49/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  24.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-584/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  24.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-Ј-51/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  24.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-744/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  24.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-346/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  24.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-Ј-52/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  24.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-О-72/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  24.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-1942/23

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  24.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-Ј-56/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  24.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-О-75/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  24.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-О-51/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  24.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-353/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  24.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  24

  Предмет: РО-49/24

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  24.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  24

  Предмет: МАЛВП-335/2023

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  24.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  24

  Предмет: РО-943/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Соба 1
  24.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  24

  Предмет: РО-940/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  24.06.2024, во 10:15
 • Јуни
  24

  Предмет: РО-277/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  24.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  24

  Предмет: РО-77/24

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  24.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-766/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  24.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-751/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  24.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-757/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  24.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-765/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  24.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-747/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  24.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-Ј-58/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  24.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-750/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  24.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-760/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  24.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-753/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  24.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-762/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  24.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-763/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  24.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  24

  Предмет: РО-80/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  24.06.2024, во 10:35
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-791/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  24.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-778/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  24.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-775/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  24.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-774/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  24.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-773/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  24.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-784/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  24.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-771/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  24.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-789/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  24.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-Ј-59/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  24.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-772/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  24.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-786/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  24.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-790/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  24.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-770/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  24.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  24

  Предмет: МАЛВП-367/2022

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  24.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  24

  Предмет: МАЛВП-79/2024

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  24.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  24

  Предмет: МАЛВП-90/2024

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  24.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  24

  Предмет: МАЛВП-89/2024

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  24.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  24

  Предмет: ВПП2-15/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Соба 1
  24.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  24

  Предмет: РО-210/22

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  24.06.2024, во 13:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-798/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  24.06.2024, во 13:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-796/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  24.06.2024, во 13:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-797/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  24.06.2024, во 13:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-813/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  24.06.2024, во 13:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-809/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  24.06.2024, во 13:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-807/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  24.06.2024, во 13:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-793/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  24.06.2024, во 13:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-808/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  24.06.2024, во 13:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-794/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  24.06.2024, во 13:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-811/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  24.06.2024, во 13:30
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-6/24

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  25.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  25

  Предмет: П4-22/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  25

  Предмет: П4-35/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-8/24

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  25.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-675/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-446/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-602/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-668/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-447/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-375/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-555/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-499/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-564/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-674/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-675/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-Ј-67/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  25.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-642/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-Ј-68/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  25.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-498/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-608/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-10/24

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  25.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-11/24

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  25.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-М-10/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-347/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-390/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 10:35
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-278/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 10:40
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-375/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 10:45
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-382/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-704/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-821/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-824/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-700/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-Ј-65/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-481/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-Ј-48/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-823/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-743/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-714/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-12/24

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  25.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-16/24

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  25.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-78/24

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-827/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-830/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-843/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-835/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-826/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-840/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-831/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-842/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-842/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-839/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-834/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  25

  Предмет: П1.65/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  25

  Предмет: П1.79/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-20/24

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  25.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-21/24

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  25.06.2024, во 13:15
 • Јуни
  25

  Предмет: К.229/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 13:30
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-24/24

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 13:45
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-1065/22

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  25.06.2024, во 14:00
 • Јуни
  26

  Предмет: ВПП-89/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  26.06.2024, во 08:45
 • Јуни
  26

  Предмет: РО-415/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  26.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  26

  Предмет: МАЛВП-4/2024

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  26.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  26

  Предмет: РО-163/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  26.06.2024, во 09:15
 • Јуни
  26

  Предмет: РО-251/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  26.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  26

  Предмет: МАЛВП-6/2024

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  26.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  26

  Предмет: РО-1094/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Соба 1
  26.06.2024, во 09:40
 • Јуни
  26

  Предмет: РО-221/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  26.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  26

  Предмет: МАЛВП-8/2024

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  26.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  26

  Предмет: П4-44/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  26.06.2024, во 10:05
 • Јуни
  26

  Предмет: РО-408/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  26.06.2024, во 10:15
 • Јуни
  26

  Предмет: РО-236/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  26.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  26

  Предмет: РО-629/22

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  26.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  26

  Предмет: МАЛВП-494/2021

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  26.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  26

  Предмет: РО-232/22

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  26.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  26

  Предмет: П2-96/23

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  26.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  26

  Предмет: П2-125/23

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  26.06.2024, во 13:30
 • Јуни
  26

  Предмет: П1.75/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  26.06.2024, во 14:00
 • Јуни
  26

  Предмет: П1.18/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  26.06.2024, во 14:40
 • Јуни
  27

  Предмет: П1.83/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  27.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  27

  Предмет: К.181/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  27.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  27

  Предмет: К.15/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  27.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  27

  Предмет: П1.14/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  27.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  27

  Предмет: К.186/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 2
  27.06.2024, во 13:30
 • Јуни
  28

  Предмет: П1.60/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  28.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  28

  Предмет: ВПП-112/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  28.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  28

  Предмет: ВПП-230/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Соба 1
  28.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  28

  Предмет: ВПП-169/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  28.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  28

  Предмет: ВПП-141/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  28.06.2024, во 11:45
 • Јуни
  28

  Предмет: П1.13/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  28.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  28

  Предмет: П4-3/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Соба 1
  28.06.2024, во 13:00
 • Јули
  1

  Предмет: РО-222/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  01.07.2024, во 09:00
 • Јули
  1

  Предмет: РО-77/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  01.07.2024, во 09:15
 • Јули
  1

  Предмет: РО-839/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  01.07.2024, во 09:20
 • Јули
  1

  Предмет: РО-839/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  01.07.2024, во 09:25
 • Јули
  1

  Предмет: РО-814/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  01.07.2024, во 09:30
 • Јули
  1

  Предмет: РО-318/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  01.07.2024, во 09:35
 • Јули
  1

  Предмет: РО-321/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  01.07.2024, во 09:40
 • Јули
  1

  Предмет: РО-353/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Соба 1
  01.07.2024, во 09:45
 • Јули
  1

  Предмет: РО-1064/22

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  01.07.2024, во 10:00
 • Јули
  1

  Предмет: РО-1064/22

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  01.07.2024, во 10:00
 • Јули
  1

  Предмет: РО-1054/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Соба 1
  01.07.2024, во 10:20
 • Јули
  1

  Предмет: РО-180/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  01.07.2024, во 10:30
 • Јули
  1

  Предмет: РО-914/22

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  01.07.2024, во 10:30
 • Јули
  1

  Предмет: МАЛВП-267/2023

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Соба 1
  01.07.2024, во 10:45
 • Јули
  1

  Предмет: РО-1052/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  01.07.2024, во 10:45
 • Јули
  1

  Предмет: РО-283/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  01.07.2024, во 11:00
 • Јули
  1

  Предмет: РО-198/22

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  01.07.2024, во 11:30
 • Јули
  1

  Предмет: РО-447/23

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  01.07.2024, во 11:30
 • Јули
  1

  Предмет: ВПП-137/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  01.07.2024, во 11:40
 • Јули
  1

  Предмет: МАЛВП-486/2022

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  01.07.2024, во 11:45
 • Јули
  1

  Предмет: МАЛВП-451/2022

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  01.07.2024, во 12:00
 • Јули
  1

  Предмет: МАЛВП-285/2022

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  01.07.2024, во 12:00
 • Јули
  1

  Предмет: П2-123/23

  Судија Ирена Митреска, Судница Соба 1
  01.07.2024, во 12:45
 • Јули
  1

  Предмет: РО-67/22

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  01.07.2024, во 13:00
 • Јули
  1

  Предмет: ВПП2-14/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  01.07.2024, во 13:00
 • Јули
  1

  Предмет: РО-269/21

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  01.07.2024, во 14:00
 • Јули
  1

  Предмет: РО-391/22

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  01.07.2024, во 14:00
 • Јули
  1

  Предмет: РО-60/22

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  01.07.2024, во 14:15
 • Јули
  2

  Предмет: ВПП-131/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  02.07.2024, во 08:30
 • Јули
  2

  Предмет: ВПП2-6/24

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  02.07.2024, во 09:00
 • Јули
  2

  Предмет: П1.96/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  02.07.2024, во 09:00
 • Јули
  2

  Предмет: ВПП2-6/24

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  02.07.2024, во 09:00
 • Јули
  2

  Предмет: РО-879/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  02.07.2024, во 09:00
 • Јули
  2

  Предмет: РО-1150/22

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  02.07.2024, во 09:00
 • Јули
  2

  Предмет: П2-83/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Соба 1
  02.07.2024, во 09:10
 • Јули
  2

  Предмет: П1.12/24

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  02.07.2024, во 09:15
 • Јули
  2

  Предмет: П1.25/24

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  02.07.2024, во 09:30
 • Јули
  2

  Предмет: П3-3/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  02.07.2024, во 09:30
 • Јули
  2

  Предмет: МАЛВП-265/2023

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  02.07.2024, во 09:30
 • Јули
  2

  Предмет: МАЛВП-265/2023

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  02.07.2024, во 09:30
 • Јули
  2

  Предмет: П4-6/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  02.07.2024, во 09:45
 • Јули
  2

  Предмет: ВПП-19/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Соба 1
  02.07.2024, во 10:00
 • Јули
  2

  Предмет: П1.44/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  02.07.2024, во 10:00
 • Јули
  2

  Предмет: РО-1045/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  02.07.2024, во 10:00
 • Јули
  2

  Предмет: РО-929/22

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  02.07.2024, во 10:00
 • Јули
  2

  Предмет: МАЛВП-138/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  02.07.2024, во 10:00
 • Јули
  2

  Предмет: МАЛВП-138/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  02.07.2024, во 10:00
 • Јули
  2

  Предмет: МАЛВП-507/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  02.07.2024, во 10:00
 • Јули
  2

  Предмет: РО-74/23

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  02.07.2024, во 10:00
 • Јули
  2

  Предмет: МАЛВП-259/24

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  02.07.2024, во 10:20
 • Јули
  2

  Предмет: МАЛВП-448/2022

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  02.07.2024, во 10:20
 • Јули
  2

  Предмет: РО-93/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  02.07.2024, во 10:20
 • Јули
  2

  Предмет: П4-22/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  02.07.2024, во 10:20
 • Јули
  2

  Предмет: П1.77/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  02.07.2024, во 10:30
 • Јули
  2

  Предмет: РО-307/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  02.07.2024, во 10:30
 • Јули
  2

  Предмет: РО-677/22

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  02.07.2024, во 10:30
 • Јули
  2

  Предмет: РО-880/22

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  02.07.2024, во 10:30
 • Јули
  2

  Предмет: РО-247/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  02.07.2024, во 10:40
 • Јули
  2

  Предмет: ВПП-113/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  02.07.2024, во 10:40
 • Јули
  2

  Предмет: ВПП1-15/21

  Судија Амдије Зенку, Судница Соба 1
  02.07.2024, во 10:40
 • Јули
  2

  Предмет: РО-908/22

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  02.07.2024, во 10:45
 • Јули
  2

  Предмет: П1.74/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  02.07.2024, во 10:50
 • Јули
  2

  Предмет: МАЛВП-492/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  02.07.2024, во 11:00
 • Јули
  2

  Предмет: РО-263/23

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  02.07.2024, во 11:30
 • Јули
  2

  Предмет: РО-539/22

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  02.07.2024, во 11:30
 • Јули
  2

  Предмет: МАЛВП-162/2022

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  02.07.2024, во 11:30
 • Јули
  2

  Предмет: РО-185/23

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  02.07.2024, во 11:40
 • Јули
  2

  Предмет: МАЛВП-494/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  02.07.2024, во 11:45
 • Јули
  2

  Предмет: МАЛВП-494/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  02.07.2024, во 11:45
 • Јули
  2

  Предмет: РО-1085/22

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  02.07.2024, во 12:00
 • Јули
  2

  Предмет: МАЛВП-500/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  02.07.2024, во 12:00
 • Јули
  2

  Предмет: МАЛВП-280/2022

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  02.07.2024, во 12:00
 • Јули
  2

  Предмет: ВПП1-26/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Соба 1
  02.07.2024, во 12:00
 • Јули
  2

  Предмет: П1.58/19

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  02.07.2024, во 12:00
 • Јули
  2

  Предмет: ВПП1-12/24

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  02.07.2024, во 12:15
 • Јули
  2

  Предмет: РО-114/22

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  02.07.2024, во 12:30
 • Јули
  2

  Предмет: МАЛВП-501/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  02.07.2024, во 12:30
 • Јули
  2

  Предмет: РО-451/22

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  02.07.2024, во 12:30
 • Јули
  2

  Предмет: РО-243/19

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 2
  02.07.2024, во 13:00
 • Јули
  2

  Предмет: МАЛВП-209/2022

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 2
  02.07.2024, во 13:00
 • Јули
  2

  Предмет: РО-1051/22

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  02.07.2024, во 13:00
 • Јули
  2

  Предмет: МАЛВП-572/2019

  Судија Ирена Митреска, Судница Соба 1
  02.07.2024, во 13:15
 • Јули
  2

  Предмет: МАЛВП-29/2022

  Судија Ирена Митреска, Судница Соба 1
  02.07.2024, во 13:30
 • Јули
  2

  Предмет: РО-581/22

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  02.07.2024, во 13:30
 • Јули
  3

  Предмет: П2-46/24

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 09:00
 • Јули
  3

  Предмет: РО-383/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 09:00
 • Јули
  3

  Предмет: ВПП-185/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 09:00
 • Јули
  3

  Предмет: РО-319/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  03.07.2024, во 09:10
 • Јули
  3

  Предмет: РО-365/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 09:15
 • Јули
  3

  Предмет: РО-298/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Соба 1
  03.07.2024, во 09:15
 • Јули
  3

  Предмет: РО-824/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 09:20
 • Јули
  3

  Предмет: РО-117/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 09:30
 • Јули
  3

  Предмет: ВПП-186/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 09:30
 • Јули
  3

  Предмет: МАЛВП-61/2024

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 09:30
 • Јули
  3

  Предмет: РО-405/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 09:30
 • Јули
  3

  Предмет: РО-395/23

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 09:30
 • Јули
  3

  Предмет: РО-433/23

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 09:40
 • Јули
  3

  Предмет: РО-840/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 09:40
 • Јули
  3

  Предмет: РО-386/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 09:45
 • Јули
  3

  Предмет: МАЛВП-246/2023

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 10:00
 • Јули
  3

  Предмет: П1.105/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Соба 1
  03.07.2024, во 10:00
 • Јули
  3

  Предмет: РО-290/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 10:00
 • Јули
  3

  Предмет: РО-425/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  03.07.2024, во 10:00
 • Јули
  3

  Предмет: МАЛВП-464/2022

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 10:00
 • Јули
  3

  Предмет: РО-133/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 10:00
 • Јули
  3

  Предмет: РО-1082/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  03.07.2024, во 10:10
 • Јули
  3

  Предмет: ВПП1-18/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 10:30
 • Јули
  3

  Предмет: ВПП1-27/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 10:30
 • Јули
  3

  Предмет: РО-1120/22

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 10:30
 • Јули
  3

  Предмет: МАЛВП-390/2021

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 10:30
 • Јули
  3

  Предмет: МАЛВП-391/2021

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 10:45
 • Јули
  3

  Предмет: П4-15/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 10:50
 • Јули
  3

  Предмет: МАЛВП-186/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 11:00
 • Јули
  3

  Предмет: РО-466/23

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 11:15
 • Јули
  3

  Предмет: МАЛВП-493/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 11:15
 • Јули
  3

  Предмет: РО-2/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 11:30
 • Јули
  3

  Предмет: МАЛВП-499/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 11:30
 • Јули
  3

  Предмет: П2-95/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 11:30
 • Јули
  3

  Предмет: РО-1047/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 11:30
 • Јули
  3

  Предмет: МАЛВП-475/2022

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  03.07.2024, во 11:30
 • Јули
  3

  Предмет: РО-4/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 11:45
 • Јули
  3

  Предмет: МАЛВП-407/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 2
  03.07.2024, во 11:45
 • Јули
  3

  Предмет: РО-334/23

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 12:00
 • Јули
  3

  Предмет: РО-257/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 12:00
 • Јули
  3

  Предмет: МАЛВП-51/2023

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 12:00
 • Јули
  3

  Предмет: МАЛВП-599/2019

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 12:15
 • Јули
  3

  Предмет: МАЛВП-323/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 12:30
 • Јули
  3

  Предмет: МАЛВП-323/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 12:30
 • Јули
  3

  Предмет: РО-743/22

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 12:30
 • Јули
  3

  Предмет: К.237/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 2
  03.07.2024, во 12:30
 • Јули
  3

  Предмет: МАЛВП-28/2023

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 13:00
 • Јули
  3

  Предмет: П4-15/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 13:00
 • Јули
  3

  Предмет: П1.12/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 13:30
 • Јули
  3

  Предмет: МАЛВП-70/2024

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 13:30
 • Јули
  3

  Предмет: МАЛВП-75/2024

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 13:45
 • Јули
  3

  Предмет: МАЛВП-71/2023

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 14:00
 • Јули
  3

  Предмет: РО-641/22

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 14:00
 • Јули
  3

  Предмет: РО-641/22

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 14:00
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВП-209/2023

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  04.07.2024, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-6/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  04.07.2024, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: РО-877/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  04.07.2024, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-12/24

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  04.07.2024, во 09:15
 • Јули
  4

  Предмет: РО-650/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  04.07.2024, во 09:30
 • Јули
  4

  Предмет: П1.29/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  04.07.2024, во 09:30
 • Јули
  4

  Предмет: К.157/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  04.07.2024, во 09:30
 • Јули
  4

  Предмет: РО-183/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  04.07.2024, во 09:30
 • Јули
  4

  Предмет: ВПП1-36/21

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  04.07.2024, во 09:40
 • Јули
  4

  Предмет: ВПП1-36/21

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  04.07.2024, во 09:40
 • Јули
  4

  Предмет: ВПП2-230/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  04.07.2024, во 09:50
 • Јули
  4

  Предмет: РО-390/21

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  04.07.2024, во 09:50
 • Јули
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-8/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  04.07.2024, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: П4-74/19

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  04.07.2024, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: РО-169/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  04.07.2024, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВП-524/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  04.07.2024, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВП-525/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  04.07.2024, во 10:15
 • Јули
  4

  Предмет: РО-517/21

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  04.07.2024, во 10:20
 • Јули
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-3/24

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  04.07.2024, во 10:30
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВТС-1/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  04.07.2024, во 10:30
 • Јули
  4

  Предмет: РО-143/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  04.07.2024, во 10:30
 • Јули
  4

  Предмет: РО-463/23

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  04.07.2024, во 10:30
 • Јули
  4

  Предмет: РО-464/23

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  04.07.2024, во 10:45
 • Јули
  4

  Предмет: РО-149/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  04.07.2024, во 10:45
 • Јули
  4

  Предмет: П4-5/24

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  04.07.2024, во 10:50
 • Јули
  4

  Предмет: П1.134/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Соба 1
  04.07.2024, во 10:50
 • Јули
  4

  Предмет: РО-465/23

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  04.07.2024, во 11:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПЛ1-П-10/23

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 2
  04.07.2024, во 11:30
 • Јули
  4

  Предмет: РО-161/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  04.07.2024, во 11:30
 • Јули
  4

  Предмет: К.84/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 2
  04.07.2024, во 11:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПЛ1-П-17/23

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 2
  04.07.2024, во 11:45
 • Јули
  4

  Предмет: РО-163/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  04.07.2024, во 11:45
 • Јули
  4

  Предмет: РО-165/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  04.07.2024, во 12:00
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВП-256/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  04.07.2024, во 12:00
 • Јули
  4

  Предмет: ТС-1/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Соба 1
  04.07.2024, во 12:00
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВП-474/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  04.07.2024, во 12:30
 • Јули
  4

  Предмет: РО-176/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  04.07.2024, во 12:30
 • Јули
  4

  Предмет: П2-1/23

  Судија Ирена Митреска, Судница Соба 1
  04.07.2024, во 12:45
 • Јули
  4

  Предмет: РО-21/23

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  04.07.2024, во 13:00
 • Јули
  4

  Предмет: П1.58/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Соба 1
  04.07.2024, во 13:00
 • Јули
  4

  Предмет: К.179/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  04.07.2024, во 13:00
 • Јули
  4

  Предмет: К.194/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  04.07.2024, во 14:00
 • Јули
  5

  Предмет: П4-12/24

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  05.07.2024, во 09:00
 • Јули
  5

  Предмет: РО-170/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  05.07.2024, во 09:00
 • Јули
  5

  Предмет: ВПП-80/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  05.07.2024, во 09:15
 • Јули
  5

  Предмет: РО-295/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  05.07.2024, во 09:20
 • Јули
  5

  Предмет: ВПП1-16/21

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  05.07.2024, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: К.164/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 2
  05.07.2024, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: РО-470/22

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  05.07.2024, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: П1.98/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  05.07.2024, во 09:40
 • Јули
  5

  Предмет: РО-177/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Соба 1
  05.07.2024, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: РО-292/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  05.07.2024, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: П5-3/21

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  05.07.2024, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: РО-1048/22

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  05.07.2024, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: РО-360/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Соба 1
  05.07.2024, во 10:20
 • Јули
  5

  Предмет: ВПП-42/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  05.07.2024, во 10:20
 • Јули
  5

  Предмет: ВПП-42/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  05.07.2024, во 10:20
 • Јули
  5

  Предмет: П2-9/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  05.07.2024, во 10:30
 • Јули
  5

  Предмет: П4-43/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  05.07.2024, во 10:30
 • Јули
  5

  Предмет: П1.131/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  05.07.2024, во 10:30
 • Јули
  5

  Предмет: РО-1049/22

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  05.07.2024, во 10:30
 • Јули
  5

  Предмет: П1.18/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  05.07.2024, во 10:40
 • Јули
  5

  Предмет: ТС-3/24

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  05.07.2024, во 10:40
 • Јули
  5

  Предмет: РО-969/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  05.07.2024, во 10:45
 • Јули
  5

  Предмет: П1.11/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  05.07.2024, во 10:50
 • Јули
  5

  Предмет: К.172/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 2
  05.07.2024, во 11:30
 • Јули
  5

  Предмет: РО-1068/22

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  05.07.2024, во 11:30
 • Јули
  5

  Предмет: РО-11/23

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  05.07.2024, во 12:00
 • Јули
  5

  Предмет: РО-201/23

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  05.07.2024, во 12:30
 • Јули
  5

  Предмет: К.81/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  05.07.2024, во 12:30
 • Јули
  5

  Предмет: П1.65/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  05.07.2024, во 13:00
 • Јули
  5

  Предмет: П1.21/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Соба 1
  05.07.2024, во 13:30