Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Септември
  21

  Предмет: ПРК-Ј-8/20

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  21.09.2020, во 09:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-104/20

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  21.09.2020, во 09:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-126/20

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  21.09.2020, во 09:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-Ј-28/20

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  21.09.2020, во 09:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-61/20

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  21.09.2020, во 09:30
 • Септември
  21

  Предмет: П1.29/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  21.09.2020, во 10:00
 • Септември
  21

  Предмет: П1.29/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  21.09.2020, во 10:00
 • Септември
  21

  Предмет: К.171/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 2
  21.09.2020, во 10:00
 • Септември
  21

  Предмет: П3-1/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  21.09.2020, во 10:15
 • Септември
  21

  Предмет: П3-1/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  21.09.2020, во 10:15
 • Септември
  21

  Предмет: К.118/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  21.09.2020, во 10:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-108/20

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  21.09.2020, во 10:30
 • Септември
  21

  Предмет: П1.21/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  21.09.2020, во 10:30
 • Септември
  21

  Предмет: К.189/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 2
  21.09.2020, во 10:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-Ј-47/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  21.09.2020, во 10:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-279/20

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  21.09.2020, во 10:30
 • Септември
  21

  Предмет: МАЛВП-848/2019

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  21.09.2020, во 10:45
 • Септември
  21

  Предмет: П1.42/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  21.09.2020, во 11:00
 • Септември
  21

  Предмет: РО-42/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  21.09.2020, во 11:15
 • Септември
  21

  Предмет: РО-158/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  21.09.2020, во 11:25
 • Септември
  21

  Предмет: РО-145/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  21.09.2020, во 11:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-142/20

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  21.09.2020, во 11:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-137/20

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  21.09.2020, во 11:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-143/20

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  21.09.2020, во 11:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-262/20

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  21.09.2020, во 11:30
 • Септември
  21

  Предмет: ТС-5/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  21.09.2020, во 11:40
 • Септември
  21

  Предмет: П2-45/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  21.09.2020, во 12:00
 • Септември
  21

  Предмет: МАЛВП-174/2019

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  21.09.2020, во 12:00
 • Септември
  21

  Предмет: КМ-1/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  21.09.2020, во 12:30
 • Септември
  21

  Предмет: К.49/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  21.09.2020, во 12:30
 • Септември
  21

  Предмет: К.164/20

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  21.09.2020, во 13:30
 • Септември
  21

  Предмет: К.213/20

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  21.09.2020, во 14:00
 • Септември
  21

  Предмет: К.154/20

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  21.09.2020, во 14:30
 • Септември
  22

  Предмет: П2-42/20

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  22.09.2020, во 08:40
 • Септември
  22

  Предмет: РО-107/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Соба 1
  22.09.2020, во 08:45
 • Септември
  22

  Предмет: МАЛВП-628/2019

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  22.09.2020, во 09:00
 • Септември
  22

  Предмет: РО-52/19

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 2
  22.09.2020, во 09:00
 • Септември
  22

  Предмет: РО-104/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  22.09.2020, во 09:00
 • Септември
  22

  Предмет: П1.189/18

  Судија Исмаил Елези, Судница Соба 1
  22.09.2020, во 09:15
 • Септември
  22

  Предмет: РО-68/19

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 2
  22.09.2020, во 09:15
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-С-198/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  22.09.2020, во 09:30
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-С-204/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  22.09.2020, во 09:30
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-О-91/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  22.09.2020, во 09:30
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-С-216/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  22.09.2020, во 09:30
 • Септември
  22

  Предмет: МАЛВП-578/2019

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  22.09.2020, во 09:30
 • Септември
  22

  Предмет: РО-69/19

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 2
  22.09.2020, во 09:30
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-С-215/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  22.09.2020, во 09:30
 • Септември
  22

  Предмет: МАЛВП-599/2019

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  22.09.2020, во 09:45
 • Септември
  22

  Предмет: РО-53/19

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 2
  22.09.2020, во 09:45
 • Септември
  22

  Предмет: МАЛВП-589/2019

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  22.09.2020, во 10:00
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-С-222/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  22.09.2020, во 10:00
 • Септември
  22

  Предмет: РО-216/19

  Судија Исмаил Елези, Судница Соба 1
  22.09.2020, во 10:00
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-О-96/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  22.09.2020, во 10:00
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-С-197/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  22.09.2020, во 10:00
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-С-199/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  22.09.2020, во 10:00
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-О-110/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  22.09.2020, во 10:00
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-Ј-30/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  22.09.2020, во 10:00
 • Септември
  22

  Предмет: РО-64/19

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 2
  22.09.2020, во 10:00
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-С-134/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  22.09.2020, во 10:00
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-С-220/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  22.09.2020, во 10:00
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-Ј-17/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  22.09.2020, во 10:00
 • Септември
  22

  Предмет: РО-49/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  22.09.2020, во 10:10
 • Септември
  22

  Предмет: РО-119/19

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  22.09.2020, во 10:10
 • Септември
  22

  Предмет: РО-110/19

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Соба 20
  22.09.2020, во 10:15
 • Септември
  22

  Предмет: МАЛВП-607/2019

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  22.09.2020, во 10:15
 • Септември
  22

  Предмет: РО-72/19

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  22.09.2020, во 10:20
 • Септември
  22

  Предмет: РО-106/19

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Соба 20
  22.09.2020, во 10:20
 • Септември
  22

  Предмет: РО-128/19

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  22.09.2020, во 10:30
 • Септември
  22

  Предмет: МАЛВП-602/2019

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  22.09.2020, во 10:30
 • Септември
  22

  Предмет: РО-101/19

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Соба 20
  22.09.2020, во 10:30
 • Септември
  22

  Предмет: РО-120/19

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  22.09.2020, во 10:40
 • Септември
  22

  Предмет: РО-112/19

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Соба 20
  22.09.2020, во 10:45
 • Септември
  22

  Предмет: МАЛВП-582/2019

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  22.09.2020, во 10:45
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-С-190/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  22.09.2020, во 11:30
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-Ј-15/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  22.09.2020, во 11:30
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-С-193/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  22.09.2020, во 11:30
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-С-218/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  22.09.2020, во 11:30
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-С-184/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  22.09.2020, во 11:40
 • Септември
  22

  Предмет: ВПП-3/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  22.09.2020, во 12:00
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-О-80/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  22.09.2020, во 13:00
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-О-75/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  22.09.2020, во 13:00
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-О-77/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  22.09.2020, во 13:00
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-С-173/20

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  22.09.2020, во 13:00
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-С-234/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  22.09.2020, во 13:30
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-О-83/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  22.09.2020, во 13:30
 • Септември
  23

  Предмет: МАЛВП-634/2019

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Соба 20
  23.09.2020, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: МАЛВП-698/2019

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Соба 20
  23.09.2020, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: МАЛВП-234/2020

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  23.09.2020, во 09:20
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-261/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  23.09.2020, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: К.204/20

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 2
  23.09.2020, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-О-43/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  23.09.2020, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-10/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  23.09.2020, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-О-47/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  23.09.2020, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: РО-181/20

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Соба 20
  23.09.2020, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-Ј-40/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  23.09.2020, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: РО-245/20

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  23.09.2020, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-259/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  23.09.2020, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-Ј-32/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  23.09.2020, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: К.208/20

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  23.09.2020, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-О-114/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  23.09.2020, во 10:00