Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Ноември
  14

  Предмет: РО-508/18

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 1
  14.11.2018, во 09:15
 • Ноември
  14

  Предмет: РО-507/18

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 1
  14.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  14

  Предмет: К.123/18

  Судија Мира Анѓелеска, Судница Соба 19
  14.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  14

  Предмет: П2-88/18

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 1
  14.11.2018, во 09:45
 • Ноември
  14

  Предмет: П1.167/18

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 1
  14.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  14

  Предмет: П4-40/18

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 1
  14.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  14

  Предмет: К.135/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  14.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  14

  Предмет: МАЛВП-268/2018

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  14.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  14

  Предмет: МАЛВП-259/2018

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  14.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  14

  Предмет: МАЛВП-268/2018

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  14.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  14

  Предмет: МАЛВП-249/2018

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  14.11.2018, во 10:15
 • Ноември
  14

  Предмет: МАЛВП-251/2018

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 1
  14.11.2018, во 10:15
 • Ноември
  14

  Предмет: МАЛВП-262/2018

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  14.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  14

  Предмет: ППОВ-4/18

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  14.11.2018, во 10:45
 • Ноември
  14

  Предмет: МАЛВП-217/2018

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  14.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  14

  Предмет: МАЛВП-211/2018

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  14.11.2018, во 11:15
 • Ноември
  14

  Предмет: П3-10/17

  Судија Драган Миноски, Судница Соба 1
  14.11.2018, во 12:30
 • Ноември
  15

  Предмет: МАЛВП-173/2018

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  15.11.2018, во 08:20
 • Ноември
  15

  Предмет: МАЛВП-206/2018

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  15.11.2018, во 08:40
 • Ноември
  15

  Предмет: РО-504/18

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  15.11.2018, во 08:45
 • Ноември
  15

  Предмет: П5-4/18

  Судија Амдије Зенку, Судница Соба 1
  15.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  15

  Предмет: РО-239/18

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  15.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  15

  Предмет: РО-238/18

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  15.11.2018, во 09:15
 • Ноември
  15

  Предмет: МАЛВП-91/2018

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  15.11.2018, во 09:40
 • Ноември
  15

  Предмет: РО-485/18

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  15.11.2018, во 09:45
 • Ноември
  15

  Предмет: РО-500/18

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  15.11.2018, во 09:45
 • Ноември
  15

  Предмет: П1.94/18

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  15.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  15

  Предмет: П1.92/18

  Судија Амдије Зенку, Судница Соба 1
  15.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  15

  Предмет: РО-501/18

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  15.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  15

  Предмет: МАЛВП-258/2018

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  15.11.2018, во 10:15
 • Ноември
  15

  Предмет: РО-481/18

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  15.11.2018, во 10:20
 • Ноември
  15

  Предмет: МАЛВП-212/2018

  Судија Амдије Зенку, Судница Соба 1
  15.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  15

  Предмет: РО-464/18

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  15.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  15

  Предмет: ПЛ1-П-27/18

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  15.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  15

  Предмет: РО-466/18

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  15.11.2018, во 10:45
 • Ноември
  15

  Предмет: МАЛВП-263/2018

  Судија Исмаил Елези, Судница Соба 1
  15.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  15

  Предмет: РО-476/18

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  15.11.2018, во 12:30
 • Ноември
  16

  Предмет: П1.61/17

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  16.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  16

  Предмет: ВПП-8/18

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  16.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  16

  Предмет: ВПП-235/17

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 1
  16.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  16

  Предмет: ВПП-3/18

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 1
  16.11.2018, во 09:15
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-О-213/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 1
  16.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  16

  Предмет: П1.139/18

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  16.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-О-204/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  16.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-О-217/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 1
  16.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-Ј-100/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 1
  16.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-451/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 1
  16.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  16

  Предмет: ВПП-6/18

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 1
  16.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-451/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 1
  16.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  16

  Предмет: МАЛВП-196/2018

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 1
  16.11.2018, во 09:45
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-Ј-81/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  16.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-Ј-81/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 1
  16.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-425/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  16.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-О-212/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  16.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-О-211/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  16.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-602/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  16.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  16

  Предмет: К.175/18

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  16.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-644/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  16.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-602/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  16.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-637/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  16.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-788/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  16.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-О-203/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  16.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-506/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  16.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-786/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 1
  16.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-786/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 1
  16.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  16

  Предмет: ВПП1-53/16

  Судија Исмаил Елези, Судница Соба 1
  16.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  16

  Предмет: П1.84/18

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  16.11.2018, во 12:30
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВП-308/2018

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  19.11.2018, во 08:20
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВП-160/2018

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  19.11.2018, во 08:40
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВП-214/2018

  Судија Исмаил Елези, Судница Соба 1
  19.11.2018, во 08:45
 • Ноември
  19

  Предмет: П4-21/18

  Судија Амдије Зенку, Судница Соба 1
  19.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВП-145/2018

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 1
  19.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: П1.128/18

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Соба 13
  19.11.2018, во 09:15
 • Ноември
  19

  Предмет: ВПП1-44/18

  Судија Амдије Зенку, Судница Соба 1
  19.11.2018, во 09:20
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-449/18

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Соба 13
  19.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: К.172/18

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  19.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-478/18

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  19.11.2018, во 09:40
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВП-173/2017

  Судија Исмаил Елези, Судница Соба 1
  19.11.2018, во 09:45
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-524/18

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Соба 13
  19.11.2018, во 09:45
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-384/18

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Соба 20
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВП-194/2018

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВП-315/2018

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Соба 13
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К.97/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-233/18

  Судија Исмаил Елези, Судница Соба 1
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-383/18

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-237/18

  Судија Исмаил Елези, Судница Соба 1
  19.11.2018, во 10:15
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-350/18

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  19.11.2018, во 10:15
 • Ноември
  19

  Предмет: П1.50/18

  Судија Амдије Зенку, Судница Соба 1
  19.11.2018, во 10:20
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВП-209/2017

  Судија Амдије Зенку, Судница Соба 1
  19.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-419/18

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  19.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-445/18

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  19.11.2018, во 10:45
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-395/18

  Судија Драган Миноски, Судница Соба 1
  19.11.2018, во 11:15
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-93/18

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  19.11.2018, во 11:30
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-389/18

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  19.11.2018, во 11:50
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВП-181/2018

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  19.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  19

  Предмет: П1.15/18

  Судија Исмаил Елези, Судница Соба 1
  19.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  19

  Предмет: П4-36/18

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  19.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К.95/18

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  19.11.2018, во 12:30
 • Ноември
  19

  Предмет: П1.119/18

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  19.11.2018, во 13:30
 • Ноември
  20

  Предмет: П2-117/18

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Соба 1
  20.11.2018, во 08:30