Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-479/2019

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  20.09.2019, во 08:45
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-390/2019

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  20.09.2019, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-313/2019

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 2
  20.09.2019, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-477/2018

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  20.09.2019, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-9/2019

  Судија Амдије Зенку, Судница Соба 1
  20.09.2019, во 09:15
 • Септември
  20

  Предмет: ВПП-18/19

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 1
  20.09.2019, во 09:15
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-481/2019

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  20.09.2019, во 09:15
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-45/2019

  Судија Амдије Зенку, Судница Соба 1
  20.09.2019, во 09:20
 • Септември
  20

  Предмет: К.132/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  20.09.2019, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: К.95/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  20.09.2019, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: РО-13/19

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Соба 1
  20.09.2019, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-375/2019

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  20.09.2019, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-368/2019

  Судија Амдије Зенку, Судница Соба 1
  20.09.2019, во 09:40
 • Септември
  20

  Предмет: ВПП1-28/19

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Соба 1
  20.09.2019, во 09:45
 • Септември
  20

  Предмет: П4-48/18

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 1
  20.09.2019, во 09:45
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-11/2019

  Судија Амдије Зенку, Судница Соба 1
  20.09.2019, во 09:50
 • Септември
  20

  Предмет: П1.76/19

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  20.09.2019, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-274/2019

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 2
  20.09.2019, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-52/2019

  Судија Амдије Зенку, Судница Соба 1
  20.09.2019, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-408/2019

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  20.09.2019, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: К.70/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 2
  20.09.2019, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-163/2019

  Судија Амдије Зенку, Судница Соба 1
  20.09.2019, во 10:10
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-138/2019

  Судија Амдије Зенку, Судница Соба 1
  20.09.2019, во 10:10
 • Септември
  20

  Предмет: ВПП-43/19

  Судија Амдије Зенку, Судница Соба 1
  20.09.2019, во 10:20
 • Септември
  20

  Предмет: П1.88/19

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  20.09.2019, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: К.113/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 1
  20.09.2019, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: П1.54/19

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 1
  20.09.2019, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: П1.88/19

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  20.09.2019, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-449/2019

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  20.09.2019, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-395/2019

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  20.09.2019, во 10:45
 • Септември
  20

  Предмет: П1.96/19

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  20.09.2019, во 11:00
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-95/2019

  Судија Драган Миноски, Судница Соба 1
  20.09.2019, во 11:15
 • Септември
  20

  Предмет: П1.83/19

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  20.09.2019, во 11:40
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-490/2019

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 1
  20.09.2019, во 12:00
 • Септември
  20

  Предмет: К.79/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  20.09.2019, во 12:00
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-416/2019

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  20.09.2019, во 12:00
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-451/2019

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  20.09.2019, во 12:10
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-484/2019

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 1
  20.09.2019, во 12:15
 • Септември
  23

  Предмет: П4-16/19

  Судија Амдије Зенку, Судница Соба 1
  23.09.2019, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: МАЛВП-476/2019

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 1
  23.09.2019, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: МАЛВП-470/2019

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 1
  23.09.2019, во 09:15
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-О-137/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  23.09.2019, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: К.19/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  23.09.2019, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: МАЛВП-467/2019

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 1
  23.09.2019, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-Ј-75/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  23.09.2019, во 09:40
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-Ј-73/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  23.09.2019, во 09:45
 • Септември
  23

  Предмет: МАЛВП-450/2019

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 1
  23.09.2019, во 09:45
 • Септември
  23

  Предмет: МАЛВП-396/2019

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 1
  23.09.2019, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: МАЛВП-440/2019

  Судија Драган Миноски, Судница Соба 1
  23.09.2019, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: П4-25/19

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 1
  23.09.2019, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-615/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  23.09.2019, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-365/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  23.09.2019, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-Ј-71/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  23.09.2019, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-577/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  23.09.2019, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-Ј-81/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  23.09.2019, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-611/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  23.09.2019, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-353/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  23.09.2019, во 10:10
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-612/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  23.09.2019, во 10:10
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-402/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  23.09.2019, во 10:10
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-457/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  23.09.2019, во 10:15
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-614/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  23.09.2019, во 10:15
 • Септември
  23

  Предмет: МАЛВП-405/2019

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 1
  23.09.2019, во 10:15
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-459/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  23.09.2019, во 10:20
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-502/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  23.09.2019, во 10:20
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-Ј-74/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  23.09.2019, во 10:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-407/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  23.09.2019, во 10:30
 • Септември
  23

  Предмет: РО-511/18

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  23.09.2019, во 10:30
 • Септември
  23

  Предмет: К.121/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  23.09.2019, во 10:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-607/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  23.09.2019, во 10:40
 • Септември
  23

  Предмет: РО-517/18

  Судија Драган Миноски, Судница Соба 1
  23.09.2019, во 10:45
 • Септември
  23

  Предмет: ПЛ1-П-6/19

  Судија Драган Миноски, Судница Соба 1
  23.09.2019, во 10:45
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-О-113/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  23.09.2019, во 10:50
 • Септември
  23

  Предмет: П2-76/18

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  23.09.2019, во 11:00
 • Септември
  23

  Предмет: П1.45/19

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  23.09.2019, во 11:30
 • Септември
  23

  Предмет: К.123/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  23.09.2019, во 11:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-Ј-18/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  23.09.2019, во 11:30
 • Септември
  23

  Предмет: МАЛВП-423/2019

  Судија Драган Миноски, Судница Соба 1
  23.09.2019, во 11:40
 • Септември
  23

  Предмет: МАЛВП-324/2018

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  23.09.2019, во 11:40
 • Септември
  23

  Предмет: ВПП1-13/19

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  23.09.2019, во 12:00
 • Септември
  23

  Предмет: К.111/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  23.09.2019, во 13:30
 • Септември
  24

  Предмет: П1.192/18

  Судија Амдије Зенку, Судница Соба 1
  24.09.2019, во 08:40
 • Септември
  24

  Предмет: К.85/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  24.09.2019, во 09:00
 • Септември
  24

  Предмет: П4-45/19

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  24.09.2019, во 09:00
 • Септември
  24

  Предмет: П4-55/19

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  24.09.2019, во 09:00
 • Септември
  24

  Предмет: П1.191/17

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  24.09.2019, во 09:00
 • Септември
  24

  Предмет: МАЛВП-491/2019

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 2
  24.09.2019, во 09:15
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-О-136/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  24.09.2019, во 09:30
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-443/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  24.09.2019, во 09:30
 • Септември
  24

  Предмет: МАЛВП-496/2019

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  24.09.2019, во 09:30
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-610/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  24.09.2019, во 09:30
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-Ј-53/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  24.09.2019, во 09:30
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-О-117/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  24.09.2019, во 09:30
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-613/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  24.09.2019, во 09:30
 • Септември
  24

  Предмет: МАЛВП-312/2019

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  24.09.2019, во 09:30
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-Ј-58/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  24.09.2019, во 09:30
 • Септември
  24

  Предмет: МАЛВП-461/2019

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 3
  24.09.2019, во 09:40
 • Септември
  24

  Предмет: П4-14/19

  Судија Амдије Зенку, Судница Соба 1
  24.09.2019, во 09:40
 • Септември
  24

  Предмет: П1.182/18

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  24.09.2019, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: МАЛВП-469/2019

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  24.09.2019, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: П1.84/19

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 3
  24.09.2019, во 10:10