Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јули
  18

  Предмет: РО-354/18

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  18.07.2018, во 09:00
 • Јули
  23

  Предмет: К.27/18

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  23.07.2018, во 09:30
 • Јули
  26

  Предмет: ПРК-С-315/18

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  26.07.2018, во 09:30
 • Јули
  26

  Предмет: ПРК-С-88/18

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  26.07.2018, во 09:30
 • Јули
  26

  Предмет: ПРК-С-413/18

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  26.07.2018, во 09:30
 • Јули
  26

  Предмет: ПРК-С-131/18

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  26.07.2018, во 09:30
 • Јули
  26

  Предмет: ПРК-Ј-13/18

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  26.07.2018, во 09:30
 • Јули
  26

  Предмет: ПРК-С-421/18

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  26.07.2018, во 09:30
 • Јули
  26

  Предмет: ПРК-С-360/18

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  26.07.2018, во 09:30
 • Август
  6

  Предмет: К.38/18

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 3
  06.08.2018, во 11:00
 • Август
  15

  Предмет: ВПП-5/18

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  15.08.2018, во 09:00
 • Август
  15

  Предмет: ВПП-5/18

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 2
  15.08.2018, во 09:00
 • Август
  15

  Предмет: ВПП-29/16

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  15.08.2018, во 09:30
 • Август
  15

  Предмет: РО-184/18

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  15.08.2018, во 10:00
 • Август
  16

  Предмет: П4-4/18

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  16.08.2018, во 09:00
 • Август
  16

  Предмет: РО-92/18

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  16.08.2018, во 09:30
 • Август
  16

  Предмет: МАЛВП-120/2018

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  16.08.2018, во 09:45
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-435/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  16.08.2018, во 10:00
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-323/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  16.08.2018, во 10:00
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-О-126/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  16.08.2018, во 10:00
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-416/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  16.08.2018, во 10:00
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-390/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  16.08.2018, во 10:00
 • Август
  16

  Предмет: ВПП1-28/17

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  16.08.2018, во 10:00
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-410/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  16.08.2018, во 10:00
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-411/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  16.08.2018, во 10:00
 • Август
  16

  Предмет: МАЛВП-132/2018

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 3
  16.08.2018, во 10:15
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-446/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  16.08.2018, во 10:30
 • Август
  16

  Предмет: РО-153/18

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  16.08.2018, во 10:30
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-О-136/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  16.08.2018, во 10:30
 • Август
  16

  Предмет: П2-39/18

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  16.08.2018, во 10:40
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-Ј-50/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  16.08.2018, во 11:30
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-442/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  16.08.2018, во 12:00
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-474/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  16.08.2018, во 12:30
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-404/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  16.08.2018, во 12:30
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-349/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  16.08.2018, во 12:30
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-456/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 2
  16.08.2018, во 12:30
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-471/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  16.08.2018, во 12:30
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-440/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  16.08.2018, во 12:30
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-458/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  16.08.2018, во 12:30
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-383/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  16.08.2018, во 12:30
 • Август
  17

  Предмет: К.153/17

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 1
  17.08.2018, во 10:00
 • Август
  17

  Предмет: К.93/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  17.08.2018, во 11:30
 • Август
  17

  Предмет: К.46/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  17.08.2018, во 12:30
 • Август
  21

  Предмет: РО-251/18

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  21.08.2018, во 09:00
 • Август
  21

  Предмет: РО-89/18

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  21.08.2018, во 09:15
 • Август
  21

  Предмет: РО-239/18

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  21.08.2018, во 09:30
 • Август
  21

  Предмет: РО-238/18

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  21.08.2018, во 10:00
 • Август
  21

  Предмет: П1.33/18

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Соба 1
  21.08.2018, во 10:15
 • Август
  21

  Предмет: РО-271/18

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  21.08.2018, во 10:15
 • Август
  21

  Предмет: МАЛВП-125/2018

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 3
  21.08.2018, во 10:30
 • Август
  23

  Предмет: П1.102/18

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 3
  23.08.2018, во 08:00
 • Август
  23

  Предмет: П4-61/17

  Судија Амдије Зенку, Судница Соба 1
  23.08.2018, во 08:40
 • Август
  23

  Предмет: РО-1104/17

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Соба 20
  23.08.2018, во 09:00
 • Август
  23

  Предмет: РО-258/18

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  23.08.2018, во 09:00
 • Август
  23

  Предмет: РО-267/18

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  23.08.2018, во 09:20
 • Август
  23

  Предмет: РО-270/18

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  23.08.2018, во 09:30
 • Август
  23

  Предмет: МАЛВП-136/2018

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  23.08.2018, во 09:30
 • Август
  23

  Предмет: РО-278/18

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  23.08.2018, во 09:40
 • Август
  23

  Предмет: П2-49/18

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  23.08.2018, во 09:45
 • Август
  23

  Предмет: РО-284/18

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  23.08.2018, во 09:50
 • Август
  23

  Предмет: П1.81/18

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  23.08.2018, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-451/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  23.08.2018, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-454/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  23.08.2018, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-О-139/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  23.08.2018, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-450/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 2
  23.08.2018, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-461/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  23.08.2018, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: ВПП1-28/18

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Соба 20
  23.08.2018, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-Ј-62/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  23.08.2018, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-О-138/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  23.08.2018, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-479/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  23.08.2018, во 10:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-487/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  23.08.2018, во 10:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-480/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  23.08.2018, во 10:30
 • Август
  23

  Предмет: П2-44/17

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Соба 20
  23.08.2018, во 10:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-469/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  23.08.2018, во 10:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-485/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  23.08.2018, во 10:30
 • Август
  23

  Предмет: МАЛВП-147/2018

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  23.08.2018, во 10:40
 • Август
  23

  Предмет: РО-291/18

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  23.08.2018, во 10:45
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-495/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  23.08.2018, во 11:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-496/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  23.08.2018, во 11:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-492/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  23.08.2018, во 11:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-Ј-17/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  23.08.2018, во 12:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-О-118/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  23.08.2018, во 12:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-Ј-64/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  23.08.2018, во 12:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-425/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  23.08.2018, во 12:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-517/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  23.08.2018, во 12:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-515/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  23.08.2018, во 12:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-511/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  23.08.2018, во 13:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-514/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  23.08.2018, во 13:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-497/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  23.08.2018, во 13:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-518/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  23.08.2018, во 13:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-505/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  23.08.2018, во 13:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-498/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  23.08.2018, во 13:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-506/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  23.08.2018, во 13:00
 • Август
  24

  Предмет: К.51/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  24.08.2018, во 10:00
 • Август
  24

  Предмет: К.32/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 2
  24.08.2018, во 12:00
 • Август
  29

  Предмет: МАЛВП-181/2018

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  29.08.2018, во 10:00
 • Август
  29

  Предмет: МАЛВП-152/2018

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  29.08.2018, во 10:15
 • Август
  29

  Предмет: П4-36/17

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  29.08.2018, во 10:30
 • Август
  29

  Предмет: МАЛВП-191/2018

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  29.08.2018, во 10:45
 • Август
  29

  Предмет: П2-61/17

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  29.08.2018, во 11:00