Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Мај
  21

  Предмет: ВПП-13/19

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  21.05.2019, во 08:40
 • Мај
  21

  Предмет: П1.31/19

  Судија Амдије Зенку, Судница Соба 1
  21.05.2019, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: МАЛВП-456/2018

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  21.05.2019, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: МАЛВП-244/2018

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  21.05.2019, во 09:15
 • Мај
  21

  Предмет: МАЛВП-279/2018

  Судија Амдије Зенку, Судница Соба 1
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: ВПП1-41/18

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: ВПП-19/19

  Судија Амдије Зенку, Судница Соба 1
  21.05.2019, во 09:40
 • Мај
  21

  Предмет: ВПП-34/19

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  21.05.2019, во 09:50
 • Мај
  21

  Предмет: П4-46/18

  Судија Амдије Зенку, Судница Соба 1
  21.05.2019, во 10:30
 • Мај
  21

  Предмет: ВПП-21/19

  Судија Амдије Зенку, Судница Соба 1
  21.05.2019, во 10:40
 • Мај
  21

  Предмет: П1.139/18

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  21.05.2019, во 12:00
 • Мај
  21

  Предмет: ВПП1-52/18

  Судија Исмаил Елези, Судница Соба 1
  21.05.2019, во 12:30
 • Мај
  21

  Предмет: ВПП2-14/19

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 1
  21.05.2019, во 13:00
 • Мај
  21

  Предмет: ВПП-57/18

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  21.05.2019, во 13:00
 • Мај
  21

  Предмет: МАЛВП-194/2018

  Судија Амдије Зенку, Судница Соба 1
  21.05.2019, во 13:00
 • Мај
  21

  Предмет: МАЛВП-458/2018

  Судија Амдије Зенку, Судница Соба 1
  21.05.2019, во 13:20
 • Мај
  21

  Предмет: МАЛВП-26/2019

  Судија Амдије Зенку, Судница Соба 1
  21.05.2019, во 13:40
 • Мај
  22

  Предмет: П2-111/18

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 1
  22.05.2019, во 09:00
 • Мај
  22

  Предмет: К.27/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  22.05.2019, во 09:00
 • Мај
  22

  Предмет: МАЛВП-476/2018

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 1
  22.05.2019, во 09:15
 • Мај
  22

  Предмет: РО-427/18

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 1
  22.05.2019, во 09:30
 • Мај
  22

  Предмет: МАЛВП-204/2019

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 1
  22.05.2019, во 09:45
 • Мај
  22

  Предмет: МАЛВП-364/2018

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: МАЛВП-154/2019

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 1
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: П4-7/19

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 1
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: МАЛВП-306/2018

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 1
  22.05.2019, во 10:15
 • Мај
  22

  Предмет: МАЛВП-19/2017

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  22.05.2019, во 10:30
 • Мај
  22

  Предмет: К.54/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  22.05.2019, во 10:30
 • Мај
  22

  Предмет: МАЛВП-49/2019

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  22.05.2019, во 10:45
 • Мај
  22

  Предмет: МАЛВП-293/2018

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  22.05.2019, во 11:00
 • Мај
  22

  Предмет: П1.202/18

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  22.05.2019, во 11:45
 • Мај
  22

  Предмет: К.66/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  22.05.2019, во 12:00
 • Мај
  22

  Предмет: РО-521/18

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  22.05.2019, во 12:00
 • Мај
  22

  Предмет: П2-121/18

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  22.05.2019, во 12:00
 • Мај
  22

  Предмет: РО-8/19

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  22.05.2019, во 12:15
 • Мај
  23

  Предмет: ВПП1-25/19

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  23.05.2019, во 08:40
 • Мај
  23

  Предмет: МАЛВП-133/2019

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  23.05.2019, во 09:00
 • Мај
  23

  Предмет: МАЛВП-248/2018

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  23.05.2019, во 09:00
 • Мај
  23

  Предмет: П2-102/18

  Судија Амдије Зенку, Судница Соба 1
  23.05.2019, во 09:20
 • Мај
  23

  Предмет: МАЛВП-177/2019

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  23.05.2019, во 09:20
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-68/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  23.05.2019, во 09:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-273/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  23.05.2019, во 09:30
 • Мај
  23

  Предмет: РО-513/18

  Судија Исмаил Елези, Судница Соба 1
  23.05.2019, во 09:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-205/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  23.05.2019, во 09:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-259/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  23.05.2019, во 09:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-191/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  23.05.2019, во 09:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-272/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  23.05.2019, во 09:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-266/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  23.05.2019, во 09:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-252/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  23.05.2019, во 09:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-258/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  23.05.2019, во 09:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-89/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  23.05.2019, во 09:30
 • Мај
  23

  Предмет: МАЛВП-193/2019

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  23.05.2019, во 09:40
 • Мај
  23

  Предмет: РО-516/18

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  23.05.2019, во 09:45
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-239/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  23.05.2019, во 10:00
 • Мај
  23

  Предмет: МАЛВП-244/2019

  Судија Амдије Зенку, Судница Соба 1
  23.05.2019, во 10:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-214/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  23.05.2019, во 10:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-227/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  23.05.2019, во 10:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-321/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  23.05.2019, во 10:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-324/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  23.05.2019, во 10:00
 • Мај
  23

  Предмет: МАЛВП-143/2019

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  23.05.2019, во 10:10
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-202/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  23.05.2019, во 10:15
 • Мај
  23

  Предмет: МАЛВП-297/2018

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  23.05.2019, во 10:20
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-325/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  23.05.2019, во 10:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-330/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  23.05.2019, во 10:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-156/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  23.05.2019, во 10:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-323/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  23.05.2019, во 10:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-328/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  23.05.2019, во 10:30
 • Мај
  23

  Предмет: ВПП-11/19

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  23.05.2019, во 10:30
 • Мај
  23

  Предмет: П1.160/18

  Судија Амдије Зенку, Судница Соба 1
  23.05.2019, во 10:40
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-Ј-6/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  23.05.2019, во 10:45
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-318/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  23.05.2019, во 11:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-322/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  23.05.2019, во 11:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-315/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  23.05.2019, во 11:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-Ј-86/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  23.05.2019, во 11:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-319/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  23.05.2019, во 11:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-316/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  23.05.2019, во 11:30
 • Мај
  23

  Предмет: П4-8/19

  Судија Исмаил Елези, Судница Соба 1
  23.05.2019, во 12:00
 • Мај
  23

  Предмет: П2-13/19

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  23.05.2019, во 12:30
 • Мај
  23

  Предмет: МАЛВП-188/2019

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  23.05.2019, во 13:00
 • Мај
  23

  Предмет: ВПП2-14/19

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 1
  23.05.2019, во 13:00
 • Мај
  23

  Предмет: П2-55/19

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  23.05.2019, во 13:00
 • Мај
  27

  Предмет: МАЛВП-321/2018

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 1
  27.05.2019, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: МАЛВП-120/2018

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 1
  27.05.2019, во 09:15
 • Мај
  27

  Предмет: П1.207/18

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Соба 13
  27.05.2019, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: К.62/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  27.05.2019, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: МАЛВП-453/2018

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Соба 13
  27.05.2019, во 09:45
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-336/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  27.05.2019, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-338/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  27.05.2019, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-317/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  27.05.2019, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-339/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  27.05.2019, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-333/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  27.05.2019, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-О-70/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  27.05.2019, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: МАЛВП-89/2019

  Судија Драган Миноски, Судница Соба 1
  27.05.2019, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: МАЛВП-454/2018

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Соба 13
  27.05.2019, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-335/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  27.05.2019, во 10:15
 • Мај
  27

  Предмет: МАЛВП-248/2019

  Судија Драган Миноски, Судница Соба 1
  27.05.2019, во 10:30
 • Мај
  27

  Предмет: РО-6/19

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 1
  27.05.2019, во 10:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-Ј-33/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  27.05.2019, во 10:45
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-Ј-33/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  27.05.2019, во 10:45
 • Мај
  27

  Предмет: П1.201/18

  Судија Драган Миноски, Судница Соба 1
  27.05.2019, во 10:45