Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Март
  23

  Предмет: ВПП-8/18

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  23.03.2018, во 08:40
 • Март
  23

  Предмет: П2-135/17

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  23.03.2018, во 09:00
 • Март
  23

  Предмет: К.31/18

  Судија Мира Анѓелеска, Судница Соба 19
  23.03.2018, во 09:00
 • Март
  23

  Предмет: ВПП-235/17

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Соба 13
  23.03.2018, во 09:00
 • Март
  23

  Предмет: ПЛ1-П-11/18

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 1
  23.03.2018, во 09:15
 • Март
  23

  Предмет: РО-95/18

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  23.03.2018, во 09:30
 • Март
  23

  Предмет: МАЛВП-219/2017

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Соба 13
  23.03.2018, во 09:30
 • Март
  23

  Предмет: ВПП-235/17

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Соба 13
  23.03.2018, во 09:45
 • Март
  23

  Предмет: ВПП-235/17

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 1
  23.03.2018, во 09:45
 • Март
  23

  Предмет: МАЛВП-66/2018

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  23.03.2018, во 09:45
 • Март
  23

  Предмет: ВПП-173/16

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 1
  23.03.2018, во 10:00
 • Март
  23

  Предмет: К.188/17

  Судија Мира Анѓелеска, Судница Соба 19
  23.03.2018, во 10:00
 • Март
  23

  Предмет: РО-73/18

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  23.03.2018, во 10:00
 • Март
  23

  Предмет: РО-69/18

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  23.03.2018, во 10:30
 • Март
  23

  Предмет: К.28/18

  Судија Мира Анѓелеска, Судница Соба 19
  23.03.2018, во 10:30
 • Март
  23

  Предмет: П2-23/18

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  23.03.2018, во 12:00
 • Март
  23

  Предмет: МАЛВП-249/2017

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  23.03.2018, во 12:00
 • Март
  26

  Предмет: П4-59/17

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Соба 13
  26.03.2018, во 09:00
 • Март
  26

  Предмет: РО-66/18

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 1
  26.03.2018, во 09:15
 • Март
  26

  Предмет: К.38/18

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  26.03.2018, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: РО-49/18

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 1
  26.03.2018, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: РО-97/18

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 2
  26.03.2018, во 09:45
 • Март
  26

  Предмет: РО-980/17

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  26.03.2018, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-183/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  26.03.2018, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-Ј-17/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  26.03.2018, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-О-56/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  26.03.2018, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: МАЛВП-46/2018

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  26.03.2018, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-Ј-16/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  26.03.2018, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-180/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  26.03.2018, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-113/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  26.03.2018, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-О-59/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  26.03.2018, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-Ј-72/17

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  26.03.2018, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-206/18

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  26.03.2018, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: ВПП-6/18

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 1
  26.03.2018, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: П2-3/18

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  26.03.2018, во 10:15
 • Март
  26

  Предмет: П2-3/18

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  26.03.2018, во 10:15
 • Март
  26

  Предмет: РО-105/18

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 2
  26.03.2018, во 10:15
 • Март
  26

  Предмет: ВПП1-25/17

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  26.03.2018, во 10:30
 • Март
  26

  Предмет: РО-99/18

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  26.03.2018, во 10:40
 • Март
  26

  Предмет: МАЛВП-18/2016

  Судија Миле Анѓелески, Судница Судница 1
  26.03.2018, во 11:00
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-150/18

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  26.03.2018, во 11:30
 • Март
  26

  Предмет: К.147/17

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  26.03.2018, во 11:30
 • Март
  26

  Предмет: К.139/16

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  26.03.2018, во 11:30
 • Март
  26

  Предмет: МАЛВП-8/2018

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  26.03.2018, во 12:00
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-462/17

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  27.03.2018, во 08:30
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-532/17

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  27.03.2018, во 08:45
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-171/18

  Судија Мира Анѓелеска, Судница Соба 19
  27.03.2018, во 09:00
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-169/18

  Судија Мира Анѓелеска, Судница Соба 19
  27.03.2018, во 09:00
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-170/18

  Судија Мира Анѓелеска, Судница Соба 19
  27.03.2018, во 09:00
 • Март
  27

  Предмет: ВПП-94/15

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  27.03.2018, во 09:00
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-529/17

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  27.03.2018, во 09:00
 • Март
  27

  Предмет: П1.213/17

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Соба 20
  27.03.2018, во 09:00
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-22/18

  Судија Мира Анѓелеска, Судница Судница 1
  27.03.2018, во 09:00
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-176/18

  Судија Мира Анѓелеска, Судница Соба 19
  27.03.2018, во 09:00
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-161/18

  Судија Мира Анѓелеска, Судница Соба 19
  27.03.2018, во 09:00
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-177/18

  Судија Мира Анѓелеска, Судница Соба 19
  27.03.2018, во 09:00
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-О-268/17

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  27.03.2018, во 09:10
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-343/16

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  27.03.2018, во 09:30
 • Март
  27

  Предмет: РО-401/16

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  27.03.2018, во 09:30
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-О-58/18

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  27.03.2018, во 09:30
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-165/18

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  27.03.2018, во 09:30
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-179/18

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  27.03.2018, во 09:30
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-174/18

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  27.03.2018, во 09:30
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-104/18

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  27.03.2018, во 09:30
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-159/18

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  27.03.2018, во 09:30
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-175/18

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  27.03.2018, во 09:30
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-249/17

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  27.03.2018, во 09:30
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-168/18

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  27.03.2018, во 09:30
 • Март
  27

  Предмет: ВПП-250/17

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  27.03.2018, во 09:40
 • Март
  27

  Предмет: РО-1169/17

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  27.03.2018, во 09:45
 • Март
  27

  Предмет: МАЛВП-2/2018

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Соба 20
  27.03.2018, во 10:00
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-44/17

  Судија Исмаил Елези, Судница Соба 22
  27.03.2018, во 10:00
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-О-74/16

  Судија Исмаил Елези, Судница Соба 1
  27.03.2018, во 10:00
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-160/18

  Судија Мира Анѓелеска, Судница Соба 19
  27.03.2018, во 10:00
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-О-253/17

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  27.03.2018, во 10:00
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-157/18

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  27.03.2018, во 10:00
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-О-57/18

  Судија Мира Анѓелеска, Судница Судница 1
  27.03.2018, во 10:00
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-О-60/18

  Судија Мира Анѓелеска, Судница Судница 1
  27.03.2018, во 10:00
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-Ј-98/17

  Судија Мира Анѓелеска, Судница Соба 19
  27.03.2018, во 10:00
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-190/18

  Судија Мира Анѓелеска, Судница Соба 19
  27.03.2018, во 10:15
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-198/18

  Судија Мира Анѓелеска, Судница Соба 19
  27.03.2018, во 10:15
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-197/18

  Судија Мира Анѓелеска, Судница Соба 19
  27.03.2018, во 10:15
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-194/18

  Судија Мира Анѓелеска, Судница Соба 19
  27.03.2018, во 10:15
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-193/18

  Судија Мира Анѓелеска, Судница Соба 19
  27.03.2018, во 10:15
 • Март
  27

  Предмет: МАЛВП-22/2018

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  27.03.2018, во 10:15
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-204/18

  Судија Мира Анѓелеска, Судница Соба 19
  27.03.2018, во 10:15
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-200/18

  Судија Мира Анѓелеска, Судница Соба 19
  27.03.2018, во 10:15
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-196/18

  Судија Мира Анѓелеска, Судница Соба 19
  27.03.2018, во 10:15
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-191/18

  Судија Мира Анѓелеска, Судница Соба 19
  27.03.2018, во 10:15
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-181/18

  Судија Мира Анѓелеска, Судница Соба 19
  27.03.2018, во 10:15
 • Март
  27

  Предмет: ВПП1-48/17

  Судија Амдије Зенку, Судница Соба 1
  27.03.2018, во 10:20
 • Март
  27

  Предмет: П1.209/17

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Соба 20
  27.03.2018, во 10:30
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-10/16

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  27.03.2018, во 10:30
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-О-55/18

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  27.03.2018, во 10:30
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-475/17

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  27.03.2018, во 10:30
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-546/15

  Судија Исмаил Елези, Судница Соба 22
  27.03.2018, во 10:30
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-299/15

  Судија Исмаил Елези, Судница Соба 22
  27.03.2018, во 10:30
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-Ј-15/18

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  27.03.2018, во 10:30
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-О-55/18

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  27.03.2018, во 10:30
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-319/17

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  27.03.2018, во 10:30