Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Декември
  9

  Предмет: РО-428/21

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  09.12.2022, во 09:00
 • Декември
  9

  Предмет: РО-393/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  09.12.2022, во 09:00
 • Декември
  9

  Предмет: ВПП1-55/19

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  09.12.2022, во 09:15
 • Декември
  9

  Предмет: РО-556/21

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  09.12.2022, во 09:15
 • Декември
  9

  Предмет: РО-555/21

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  09.12.2022, во 09:30
 • Декември
  9

  Предмет: РО-287/21

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  09.12.2022, во 09:30
 • Декември
  9

  Предмет: ВПП1-28/21

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  09.12.2022, во 09:45
 • Декември
  9

  Предмет: РО-560/21

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  09.12.2022, во 09:45
 • Декември
  9

  Предмет: К.272/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  09.12.2022, во 10:00
 • Декември
  9

  Предмет: ВПП-53/21

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  09.12.2022, во 10:00
 • Декември
  9

  Предмет: РО-566/21

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  09.12.2022, во 10:00
 • Декември
  9

  Предмет: РО-371/21

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  09.12.2022, во 10:15
 • Декември
  9

  Предмет: МАЛВП-434/2021

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  09.12.2022, во 10:30
 • Декември
  9

  Предмет: МАЛВП-434/2021

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  09.12.2022, во 10:30
 • Декември
  9

  Предмет: РО-410/21

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  09.12.2022, во 10:30
 • Декември
  9

  Предмет: МАЛВП-313/2020

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  09.12.2022, во 10:30
 • Декември
  9

  Предмет: К.257/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 2
  09.12.2022, во 10:30
 • Декември
  9

  Предмет: МАЛВП-572/2019

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  09.12.2022, во 10:40
 • Декември
  9

  Предмет: МАЛВП-468/2021

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  09.12.2022, во 10:45
 • Декември
  9

  Предмет: П1.74/21

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 2
  09.12.2022, во 10:45
 • Декември
  9

  Предмет: МАЛВП-411/2021

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  09.12.2022, во 10:50
 • Декември
  9

  Предмет: ВПП-54/21

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  09.12.2022, во 12:00
 • Декември
  9

  Предмет: К.266/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  09.12.2022, во 12:00
 • Декември
  9

  Предмет: РО-176/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  09.12.2022, во 12:15
 • Декември
  9

  Предмет: МАЛВП-435/2022

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  09.12.2022, во 12:15
 • Декември
  9

  Предмет: РО-114/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  09.12.2022, во 12:30
 • Декември
  9

  Предмет: ПЛ1-П-11/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  09.12.2022, во 12:40
 • Декември
  9

  Предмет: РО-52/21

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  09.12.2022, во 12:45
 • Декември
  9

  Предмет: ВПП-86/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  09.12.2022, во 13:00
 • Декември
  9

  Предмет: К.275/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  09.12.2022, во 13:00
 • Декември
  9

  Предмет: РО-34/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  09.12.2022, во 13:15
 • Декември
  12

  Предмет: РО-475/21

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: РО-477/21

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 09:15
 • Декември
  12

  Предмет: РО-563/21

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-1448/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-О-186/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-1017/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-1834/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-1032/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-1782/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-1663/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  12.12.2022, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-66/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-1828/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-1816/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: РО-511/21

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 09:45
 • Декември
  12

  Предмет: ВПП-87/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: РО-446/21

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: ВПП-85/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 10:10
 • Декември
  12

  Предмет: РО-524/21

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 10:15
 • Декември
  12

  Предмет: РО-252/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 10:20
 • Декември
  12

  Предмет: РО-248/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 10:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-1948/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 10:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-1960/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 10:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-1841/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 10:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-1950/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 10:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-1945/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 10:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-1959/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 10:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-95/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 10:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-1954/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 10:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-1845/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 10:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-1943/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 10:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-1835/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 10:30
 • Декември
  12

  Предмет: К.211/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 10:30
 • Декември
  12

  Предмет: РО-538/21

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 10:30
 • Декември
  12

  Предмет: РО-233/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  12.12.2022, во 10:40
 • Декември
  12

  Предмет: РО-544/21

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 10:45
 • Декември
  12

  Предмет: РО-286/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 10:50
 • Декември
  12

  Предмет: РО-287/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 11:00
 • Декември
  12

  Предмет: РО-228/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  12.12.2022, во 11:10
 • Декември
  12

  Предмет: РО-227/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  12.12.2022, во 11:20
 • Декември
  12

  Предмет: РО-256/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  12.12.2022, во 11:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-1966/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 11:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-85/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 11:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-1967/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 11:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-1969/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 11:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-1970/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 11:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-1964/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 11:30
 • Декември
  12

  Предмет: К.207/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 11:30
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-505/2022

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 11:30
 • Декември
  12

  Предмет: РО-258/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  12.12.2022, во 11:40
 • Декември
  12

  Предмет: РО-212/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  12.12.2022, во 11:50
 • Декември
  12

  Предмет: РО-212/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 11:50
 • Декември
  12

  Предмет: К.101/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 12:00
 • Декември
  12

  Предмет: ВПП-52/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 12:00
 • Декември
  12

  Предмет: РО-65/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 12:10
 • Декември
  12

  Предмет: РО-258/20

  Судија Драган Миноски, Судница Соба 1
  12.12.2022, во 12:20
 • Декември
  12

  Предмет: РО-258/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 12:20
 • Декември
  12

  Предмет: РО-404/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 12:30
 • Декември
  12

  Предмет: РО-404/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 12:30
 • Декември
  12

  Предмет: КМ-11/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 12:30
 • Декември
  12

  Предмет: РО-412/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 12:35
 • Декември
  12

  Предмет: РО-413/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 12:40
 • Декември
  12

  Предмет: РО-424/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 12:45
 • Декември
  12

  Предмет: РО-434/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 12:45
 • Декември
  12

  Предмет: РО-432/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 12:50
 • Декември
  12

  Предмет: РО-434/21

  Судија Драган Миноски, Судница Соба 1
  12.12.2022, во 12:55
 • Декември
  12

  Предмет: РО-463/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 13:00
 • Декември
  12

  Предмет: К.123/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 13:00
 • Декември
  12

  Предмет: ЗАМ-С-18/22

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 13:00
 • Декември
  12

  Предмет: РО-491/22

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 13:10
 • Декември
  12

  Предмет: РО-491/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 13:10
 • Декември
  12

  Предмет: РО-473/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 13:10
 • Декември
  12

  Предмет: РО-483/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 13:20
 • Декември
  12

  Предмет: РО-478/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 13:30
 • Декември
  12

  Предмет: РО-478/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 13:30
 • Декември
  12

  Предмет: П1.38/22

  Судија Драган Миноски, Судница Соба 1
  12.12.2022, во 13:30
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-458/2021

  Судија Драган Миноски, Судница Соба 1
  12.12.2022, во 14:00
 • Декември
  12

  Предмет: КМ-10/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 2
  12.12.2022, во 14:30
 • Декември
  13

  Предмет: МАЛВП-494/2021

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 2
  13.12.2022, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПЛ1-ТС-41/22

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 1
  13.12.2022, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПЛ1-ТС-43/22

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 1
  13.12.2022, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: РО-481/21

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  13.12.2022, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: РО-516/21

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  13.12.2022, во 09:15
 • Декември
  13

  Предмет: П2-142/21

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  13.12.2022, во 09:15
 • Декември
  13

  Предмет: П1.153/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  13.12.2022, во 09:30
 • Декември
  13

  Предмет: РО-521/21

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  13.12.2022, во 09:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПЛ1-ТС-42/22

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 1
  13.12.2022, во 09:30
 • Декември
  13

  Предмет: ТС-3/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  13.12.2022, во 09:45
 • Декември
  13

  Предмет: РО-212/21

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  13.12.2022, во 09:45
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-1833/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  13.12.2022, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-1831/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  13.12.2022, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-1826/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  13.12.2022, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-О-162/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  13.12.2022, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-83/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  13.12.2022, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-О-161/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  13.12.2022, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: РО-195/19

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  13.12.2022, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: П1.98/21

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 2
  13.12.2022, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПЛ1-ТС-40/22

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 1
  13.12.2022, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: П5-1/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  13.12.2022, во 10:15
 • Декември
  13

  Предмет: РО-59/21

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 2
  13.12.2022, во 10:20
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-1805/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  13.12.2022, во 10:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-1810/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  13.12.2022, во 10:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-1798/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  13.12.2022, во 10:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-1800/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  13.12.2022, во 10:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-1803/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  13.12.2022, во 10:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-1789/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  13.12.2022, во 10:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПЛ1-ТС-25/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  13.12.2022, во 10:30
 • Декември
  13

  Предмет: РО-250/20

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 2
  13.12.2022, во 10:40
 • Декември
  13

  Предмет: ПЛ1-П-12/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  13.12.2022, во 10:45
 • Декември
  13

  Предмет: РО-542/21

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  13.12.2022, во 10:50
 • Декември
  13

  Предмет: МАЛВП-512/2022

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 1
  13.12.2022, во 11:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-1769/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  13.12.2022, во 11:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-79/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  13.12.2022, во 11:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-1817/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  13.12.2022, во 11:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-1787/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  13.12.2022, во 11:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-1766/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  13.12.2022, во 11:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-1779/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  13.12.2022, во 12:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-1830/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  13.12.2022, во 12:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-1784/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  13.12.2022, во 12:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-1795/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  13.12.2022, во 12:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-1825/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  13.12.2022, во 12:00
 • Декември
  13

  Предмет: МАЛВП-520/2022

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 1
  13.12.2022, во 12:00
 • Декември
  13

  Предмет: РО-501/21

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  13.12.2022, во 12:00
 • Декември
  13

  Предмет: П1.43/20

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  13.12.2022, во 12:00
 • Декември
  13

  Предмет: ВПП1-6/21

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  13.12.2022, во 12:30
 • Декември
  13

  Предмет: МАЛВП-519/2022

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 1
  13.12.2022, во 12:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-1775/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  13.12.2022, во 12:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-1767/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  13.12.2022, во 12:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-О-155/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  13.12.2022, во 12:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-1796/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  13.12.2022, во 12:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-1778/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  13.12.2022, во 12:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-1806/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  13.12.2022, во 12:30
 • Декември
  13

  Предмет: СТ-2/22

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  13.12.2022, во 13:00
 • Декември
  13

  Предмет: П4-16/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  13.12.2022, во 13:00
 • Декември
  13

  Предмет: П4-17/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  13.12.2022, во 13:00
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-373/2021

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 09:00
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-490/2021

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 2
  14.12.2022, во 09:15
 • Декември
  14

  Предмет: РО-409/21

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 2
  14.12.2022, во 09:30
 • Декември
  14

  Предмет: П1.131/21

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 09:45
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1975/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 09:45
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1965/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 09:50
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1968/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 09:55
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1937/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  14.12.2022, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1972/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1707/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-856/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-Ј-48/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-778/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-876/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1398/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  14.12.2022, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-763/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-411/2022

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: РО-3/22

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-514/2022

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1942/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 10:05
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1949/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 10:10
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1977/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 10:10
 • Декември
  14

  Предмет: П4-45/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 10:10
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1955/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 10:15
 • Декември
  14

  Предмет: РО-13/22

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 10:15
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1956/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 10:20
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-406/2022

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 10:20
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1961/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 10:25
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1941/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 10:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-788/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  14.12.2022, во 10:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-Ј-31/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 10:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-351/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 10:30
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-408/2022

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 10:30
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-303/2021

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 2
  14.12.2022, во 10:30
 • Декември
  14

  Предмет: П1.89/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 10:40
 • Декември
  14

  Предмет: ВПП-21/20

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 2
  14.12.2022, во 10:45
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1530/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 10:45
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-О-160/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 10:50
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-243/2022

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  14.12.2022, во 10:50
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-О-117/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 10:55
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-277/2022

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 10:55
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-417/2022

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 11:00
 • Декември
  14

  Предмет: П4-41/21

  Судија Драган Миноски, Судница Соба 1
  14.12.2022, во 11:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1561/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 11:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1402/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  14.12.2022, во 11:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1206/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 11:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1234/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 11:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1232/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 11:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1228/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 11:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1208/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 11:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1208/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  14.12.2022, во 11:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1191/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 11:30
 • Декември
  14

  Предмет: П4-44/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 11:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1594/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 11:35
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-420/2022

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 11:40
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-423/2022

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 11:50
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-418/2022

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 12:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1951/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 12:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-136/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  14.12.2022, во 12:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1186/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 12:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-2006/21

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  14.12.2022, во 12:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1378/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  14.12.2022, во 12:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-2007/21

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  14.12.2022, во 12:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-403/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  14.12.2022, во 12:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-Ј-64/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  14.12.2022, во 12:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-771/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 12:00
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-513/2022

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 12:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-Ј-94/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 12:10
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1781/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  14.12.2022, во 12:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1367/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  14.12.2022, во 12:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1356/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  14.12.2022, во 12:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-Ј-1/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  14.12.2022, во 12:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1385/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  14.12.2022, во 12:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-357/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  14.12.2022, во 12:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1411/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  14.12.2022, во 12:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-135/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  14.12.2022, во 12:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1390/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  14.12.2022, во 12:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1405/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  14.12.2022, во 12:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-431/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  14.12.2022, во 12:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-Ј-60/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 12:40
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1477/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 13:00
 • Декември
  14

  Предмет: П1.76/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 13:00
 • Декември
  14

  Предмет: П2-143/22

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 13:00
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-315/2022

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 13:10
 • Декември
  14

  Предмет: П4-48/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 13:30
 • Декември
  14

  Предмет: ВПП1-3/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  14.12.2022, во 13:30
 • Декември
  14

  Предмет: П2-141/22

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 13:30
 • Декември
  14

  Предмет: П1.78/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 14:00
 • Декември
  15

  Предмет: МАЛВП-469/2022

  Судија Исмаил Елези, Судница Соба 1
  15.12.2022, во 08:45
 • Декември
  15

  Предмет: МАЛВП-516/2022

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 1
  15.12.2022, во 09:00
 • Декември
  15

  Предмет: П4-49/21

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  15.12.2022, во 09:00
 • Декември
  15

  Предмет: РО-5/22

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  15.12.2022, во 09:15
 • Декември
  15

  Предмет: МАЛВП-446/2022

  Судија Исмаил Елези, Судница Соба 1
  15.12.2022, во 09:15
 • Декември
  15

  Предмет: МАЛВП-282/2021

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  15.12.2022, во 09:30
 • Декември
  15

  Предмет: К.135/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  15.12.2022, во 09:30
 • Декември
  15

  Предмет: П2-79/22

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  15.12.2022, во 09:45
 • Декември
  15

  Предмет: П1.41/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  15.12.2022, во 09:45
 • Декември
  15

  Предмет: МАЛВП-409/2022

  Судија Исмаил Елези, Судница Соба 1
  15.12.2022, во 10:00
 • Декември
  15

  Предмет: МАЛВП-518/2022

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 1
  15.12.2022, во 10:00
 • Декември
  15

  Предмет: П2-39/22

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  15.12.2022, во 10:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-1286/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  15.12.2022, во 10:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-1288/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  15.12.2022, во 10:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-О-112/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  15.12.2022, во 10:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-1165/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  15.12.2022, во 10:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-О-118/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  15.12.2022, во 10:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-О-110/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  15.12.2022, во 10:00
 • Декември
  15

  Предмет: П2-43/22

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  15.12.2022, во 10:10
 • Декември
  15

  Предмет: П2-56/22

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  15.12.2022, во 10:20
 • Декември
  15

  Предмет: П2-66/22

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  15.12.2022, во 10:25
 • Декември
  15

  Предмет: П1.138/21

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  15.12.2022, во 10:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-1117/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  15.12.2022, во 10:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-1127/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  15.12.2022, во 10:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-1113/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 110
  15.12.2022, во 10:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-1116/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  15.12.2022, во 10:30
 • Декември
  15

  Предмет: П1.67/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  15.12.2022, во 10:30
 • Декември
  15

  Предмет: П2-86/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  15.12.2022, во 10:40
 • Декември
  15

  Предмет: П1.147/21

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  15.12.2022, во 10:40
 • Декември
  15

  Предмет: МАЛВП-123/2021

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  15.12.2022, во 10:45
 • Декември
  15

  Предмет: ПЛ1-П-26/21

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 2
  15.12.2022, во 10:55
 • Декември
  15

  Предмет: П2-105/22

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  15.12.2022, во 10:55
 • Декември
  15

  Предмет: ПЛ1-П-26/21

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  15.12.2022, во 10:55
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-1138/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  15.12.2022, во 11:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-О-106/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  15.12.2022, во 11:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-1126/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  15.12.2022, во 11:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-1130/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  15.12.2022, во 11:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-О-103/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  15.12.2022, во 11:30
 • Декември
  15

  Предмет: К.200/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 1
  15.12.2022, во 11:30
 • Декември
  15

  Предмет: П1.127/22

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 1
  15.12.2022, во 11:30
 • Декември
  15

  Предмет: П1.5/21

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  15.12.2022, во 12:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-1121/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  15.12.2022, во 12:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-О-111/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  15.12.2022, во 12:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-1124/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  15.12.2022, во 12:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-1280/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  15.12.2022, во 12:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-1144/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  15.12.2022, во 12:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-1158/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  15.12.2022, во 12:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-1145/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  15.12.2022, во 12:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-1141/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  15.12.2022, во 12:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-1153/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  15.12.2022, во 12:30
 • Декември
  15

  Предмет: МАЛВП-526/2022

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 1
  15.12.2022, во 12:30
 • Декември
  15

  Предмет: МАЛВП-525/2022

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 1
  15.12.2022, во 13:00
 • Декември
  15

  Предмет: КМ-11/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  15.12.2022, во 13:30
 • Декември
  15

  Предмет: КМ-12/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 1
  15.12.2022, во 14:00
 • Декември
  15

  Предмет: КМ-13/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  15.12.2022, во 14:30
 • Декември
  16

  Предмет: РО-172/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  16.12.2022, во 08:45
 • Декември
  16

  Предмет: РО-515/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  16.12.2022, во 09:00
 • Декември
  16

  Предмет: РО-518/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  16.12.2022, во 09:15
 • Декември
  16

  Предмет: МАЛВП-594/2019

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  16.12.2022, во 09:30
 • Декември
  16

  Предмет: П1.132/22

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 1
  16.12.2022, во 09:30
 • Декември
  16

  Предмет: РО-474/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  16.12.2022, во 09:45
 • Декември
  16

  Предмет: РО-470/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  16.12.2022, во 10:00
 • Декември
  16

  Предмет: РО-116/21

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  16.12.2022, во 10:00
 • Декември
  16

  Предмет: К.160/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 2
  16.12.2022, во 10:00
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-1980/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  16.12.2022, во 10:00
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-1989/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  16.12.2022, во 10:00
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-1991/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  16.12.2022, во 10:05
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-1773/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  16.12.2022, во 10:10
 • Декември
  16

  Предмет: РО-121/21

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  16.12.2022, во 10:10
 • Декември
  16

  Предмет: РО-521/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  16.12.2022, во 10:10
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-1988/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  16.12.2022, во 10:15
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-1993/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  16.12.2022, во 10:15
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-1492/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 2
  16.12.2022, во 10:20
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-1992/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 1
  16.12.2022, во 10:20
 • Декември
  16

  Предмет: РО-112/21

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  16.12.2022, во 10:20
 • Декември
  16

  Предмет: РО-532/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  16.12.2022, во 10:20
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-Ј-78/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  16.12.2022, во 10:25
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-1998/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  16.12.2022, во 10:30
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-О-150/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  16.12.2022, во 10:30
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-1507/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  16.12.2022, во 10:30
 • Декември
  16

  Предмет: РО-128/22

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  16.12.2022, во 10:30
 • Декември
  16

  Предмет: РО-528/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  16.12.2022, во 10:30
 • Декември
  16

  Предмет: РО-989/22

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 1
  16.12.2022, во 10:30
 • Декември
  16

  Предмет: МАЛВП-146/2021

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  16.12.2022, во 10:40
 • Декември
  16

  Предмет: РО-469/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  16.12.2022, во 10:40
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-1470/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  16.12.2022, во 10:40
 • Декември
  16

  Предмет: РО-990/22

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 1
  16.12.2022, во 10:45
 • Декември
  16

  Предмет: РО-562/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  16.12.2022, во 10:45
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-1642/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  16.12.2022, во 10:50
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-1887/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  16.12.2022, во 10:55
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-2029/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  16.12.2022, во 11:30
 • Декември
  16

  Предмет: РО-998/22

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 1
  16.12.2022, во 11:30
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-2027/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  16.12.2022, во 11:35
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-2021/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  16.12.2022, во 11:40
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-1839/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  16.12.2022, во 11:40
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-2013/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  16.12.2022, во 11:45
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-Ј-71/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  16.12.2022, во 11:45
 • Декември
  16

  Предмет: РО-999/22

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 1
  16.12.2022, во 11:45
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-2006/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  16.12.2022, во 11:50
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-2005/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  16.12.2022, во 11:55
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-2002/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  16.12.2022, во 12:00
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-О-164/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  16.12.2022, во 12:00
 • Декември
  16

  Предмет: РО-548/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  16.12.2022, во 12:00
 • Декември
  16

  Предмет: РО-1001/22

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 1
  16.12.2022, во 12:00
 • Декември
  16

  Предмет: РО-547/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  16.12.2022, во 12:00
 • Декември
  16

  Предмет: П4-74/19

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  16.12.2022, во 12:00
 • Декември
  16

  Предмет: РО-1002/22

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 1
  16.12.2022, во 12:15
 • Декември
  16

  Предмет: РО-1003/22

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 1
  16.12.2022, во 12:30
 • Декември
  16

  Предмет: РО-506/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  16.12.2022, во 12:30
 • Декември
  16

  Предмет: РО-1004/22

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 1
  16.12.2022, во 12:45
 • Декември
  16

  Предмет: РО-569/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  16.12.2022, во 12:45
 • Декември
  16

  Предмет: РО-556/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  16.12.2022, во 13:00
 • Декември
  16

  Предмет: РО-1005/22

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 1
  16.12.2022, во 13:00
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-О-192/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 1
  16.12.2022, во 13:00
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-2032/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 1
  16.12.2022, во 13:10
 • Декември
  16

  Предмет: РО-1006/22

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 1
  16.12.2022, во 13:15
 • Декември
  16

  Предмет: РО-446/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  16.12.2022, во 13:15
 • Декември
  16

  Предмет: РО-1007/22

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 1
  16.12.2022, во 13:30
 • Декември
  16

  Предмет: РО-221/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  16.12.2022, во 13:30
 • Декември
  16

  Предмет: ВПП-59/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  16.12.2022, во 13:45
 • Декември
  16

  Предмет: РО-1008/22

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 1
  16.12.2022, во 13:45
 • Декември
  19

  Предмет: П2-145/22

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 2
  19.12.2022, во 09:00
 • Декември
  19

  Предмет: МАЛВП-310/2022

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 09:00
 • Декември
  19

  Предмет: МАЛВП-327/2022

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 09:15
 • Декември
  19

  Предмет: МАЛВП-335/2022

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 09:30
 • Декември
  19

  Предмет: МАЛВП-367/2022

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 09:45
 • Декември
  19

  Предмет: П2-149/22

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 10:00
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-1415/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 10:00
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-О-134/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 10:00
 • Декември
  19

  Предмет: РО-417/22

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 10:00
 • Декември
  19

  Предмет: РО-550/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 10:00
 • Декември
  19

  Предмет: МАЛВП-256/2022

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 10:00
 • Декември
  19

  Предмет: РО-552/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 10:10
 • Декември
  19

  Предмет: ВПП-56/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 10:10
 • Декември
  19

  Предмет: РО-418/22

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 10:15
 • Декември
  19

  Предмет: ВПП-5/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 10:20
 • Декември
  19

  Предмет: РО-553/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 10:20
 • Декември
  19

  Предмет: РО-557/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 10:20
 • Декември
  19

  Предмет: РО-562/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 10:30
 • Декември
  19

  Предмет: РО-554/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 10:30
 • Декември
  19

  Предмет: ВПП-8/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 10:30
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-1550/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 10:30
 • Декември
  19

  Предмет: К.34/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 10:30
 • Декември
  19

  Предмет: РО-456/22

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 10:30
 • Декември
  19

  Предмет: РО-458/22

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 10:45
 • Декември
  19

  Предмет: ВПП-94/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 10:50
 • Декември
  19

  Предмет: РО-564/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 11:00
 • Декември
  19

  Предмет: ВПП-15/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 11:00
 • Декември
  19

  Предмет: РО-239/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 11:10
 • Декември
  19

  Предмет: ВПП-98/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 11:10
 • Декември
  19

  Предмет: РО-567/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 11:10
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-1451/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 11:30
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-1450/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 11:30
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-1449/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 11:30
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-1457/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 11:30
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-1544/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 11:30
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-1432/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 11:30
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-1454/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 11:30
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-1538/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 11:30
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-1434/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 11:30
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-1546/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 11:30
 • Декември
  19

  Предмет: РО-293/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 11:30
 • Декември
  19

  Предмет: РО-872/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 11:40
 • Декември
  19

  Предмет: РО-395/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 11:40
 • Декември
  19

  Предмет: РО-396/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 11:50
 • Декември
  19

  Предмет: РО-442/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 11:50
 • Декември
  19

  Предмет: РО-399/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 12:00
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-1465/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 12:00
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-1421/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 12:00
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-1464/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 12:00
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-1467/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 12:00
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-1430/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 12:00
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-1446/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 12:00
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-О-136/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 12:00
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-1435/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 12:00
 • Декември
  19

  Предмет: РО-407/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 12:10
 • Декември
  19

  Предмет: РО-409/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 12:20
 • Декември
  19

  Предмет: РО-570/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 12:30
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-1429/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 12:30
 • Декември
  19

  Предмет: РО-448/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 12:30
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-1500/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 12:30
 • Декември
  19

  Предмет: РО-455/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 12:40
 • Декември
  19

  Предмет: РО-431/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 12:50
 • Декември
  19

  Предмет: РО-438/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 13:00
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-1487/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 13:00
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-1548/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 13:00
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-1545/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 13:00
 • Декември
  19

  Предмет: РО-110/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 13:10
 • Декември
  19

  Предмет: РО-364/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 13:30
 • Декември
  19

  Предмет: РО-127/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  19.12.2022, во 13:30
 • Декември
  20

  Предмет: РО-516/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  20.12.2022, во 09:00
 • Декември
  20

  Предмет: РО-489/22

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  20.12.2022, во 09:00
 • Декември
  20

  Предмет: МАЛВП-517/2022

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 1
  20.12.2022, во 09:00
 • Декември
  20

  Предмет: РО-454/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  20.12.2022, во 09:10
 • Декември
  20

  Предмет: РО-452/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  20.12.2022, во 09:20
 • Декември
  20

  Предмет: МАЛВП-343/2022

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  20.12.2022, во 09:30
 • Декември
  20

  Предмет: РО-491/22

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  20.12.2022, во 09:30
 • Декември
  20

  Предмет: РО-369/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  20.12.2022, во 09:40
 • Декември
  20

  Предмет: РО-490/22

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  20.12.2022, во 09:45
 • Декември
  20

  Предмет: РО-492/22

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  20.12.2022, во 09:45
 • Декември
  20

  Предмет: МАЛВП-300/2022

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  20.12.2022, во 09:50
 • Декември
  20

  Предмет: МАЛВП-515/2022

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 1
  20.12.2022, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: РО-517/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  20.12.2022, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: РО-574/22

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  20.12.2022, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1840/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  20.12.2022, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1910/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  20.12.2022, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-О-173/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  20.12.2022, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1902/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  20.12.2022, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: МАЛВП-307/2022

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  20.12.2022, во 10:10
 • Декември
  20

  Предмет: РО-575/22

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  20.12.2022, во 10:15
 • Декември
  20

  Предмет: МАЛВП-288/2022

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  20.12.2022, во 10:20
 • Декември
  20

  Предмет: РО-471/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  20.12.2022, во 10:30
 • Декември
  20

  Предмет: РО-576/22

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  20.12.2022, во 10:30
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-О-178/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  20.12.2022, во 10:30
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-О-182/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  20.12.2022, во 10:30
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1837/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  20.12.2022, во 10:30
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1838/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  20.12.2022, во 10:30
 • Декември
  20

  Предмет: РО-433/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  20.12.2022, во 10:40
 • Декември
  20

  Предмет: РО-488/22

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  20.12.2022, во 10:45
 • Декември
  20

  Предмет: ТС-1/22

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  20.12.2022, во 10:50
 • Декември
  20

  Предмет: МАЛВП-494/2022

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 1
  20.12.2022, во 11:30
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1857/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  20.12.2022, во 11:30
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1870/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  20.12.2022, во 11:30
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1864/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  20.12.2022, во 11:30
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1849/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  20.12.2022, во 11:30
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1858/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  20.12.2022, во 11:30
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1863/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  20.12.2022, во 11:30
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-864/21

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  20.12.2022, во 12:00
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1874/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  20.12.2022, во 12:00
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-2159/21

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  20.12.2022, во 12:00
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1883/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  20.12.2022, во 12:00
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1736/21

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  20.12.2022, во 12:00
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-43/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 19
  20.12.2022, во 12:00
 • Декември
  20

  Предмет: МАЛВП-495/2022

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 1
  20.12.2022, во 12:00
 • Декември
  20

  Предмет: РО-67/19

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  20.12.2022, во 12:00
 • Декември
  20

  Предмет: ВПП-74/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  20.12.2022, во 12:15
 • Декември
  20

  Предмет: ВПП1-13/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  20.12.2022, во 12:30
 • Декември
  20

  Предмет: ВПП1-13/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  20.12.2022, во 12:30
 • Декември
  20

  Предмет: К.216/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 1
  20.12.2022, во 12:30
 • Декември
  20

  Предмет: РО-554/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  20.12.2022, во 12:45
 • Декември
  20

  Предмет: РО-476/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  20.12.2022, во 12:50
 • Декември
  20

  Предмет: РО-543/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  20.12.2022, во 13:00
 • Декември
  20

  Предмет: МАЛВП-522/2022

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 1
  20.12.2022, во 13:00
 • Декември
  20

  Предмет: РО-571/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  20.12.2022, во 13:10
 • Декември
  20

  Предмет: РО-439/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  20.12.2022, во 13:15
 • Декември
  20

  Предмет: РО-464/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  20.12.2022, во 13:25
 • Декември
  20

  Предмет: МАЛВП-328/2022

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  20.12.2022, во 13:30