Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Мај
  20

  Предмет: ВПП-65/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  20.05.2024, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: П1.43/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  20.05.2024, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: К.132/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  20.05.2024, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-304/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  20.05.2024, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-173/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  20.05.2024, во 09:35
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-184/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  20.05.2024, во 09:40
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-169/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  20.05.2024, во 09:45
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-79/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  20.05.2024, во 09:50
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-85/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  20.05.2024, во 09:50
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-133/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  20.05.2024, во 09:55
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-214/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  20.05.2024, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: ВПП-68/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  20.05.2024, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-39/2023

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  20.05.2024, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-267/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  20.05.2024, во 10:05
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-57/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  20.05.2024, во 10:25
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-344/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  20.05.2024, во 10:30
 • Мај
  20

  Предмет: РО-410/23

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  20.05.2024, во 10:30
 • Мај
  20

  Предмет: РО-250/20

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  20.05.2024, во 10:30
 • Мај
  20

  Предмет: П1-51/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  20.05.2024, во 10:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-345/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  20.05.2024, во 10:35
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-2026/23

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  20.05.2024, во 10:40
 • Мај
  20

  Предмет: П1.59/21

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  20.05.2024, во 11:30
 • Мај
  20

  Предмет: ВПП1-30/23

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  20.05.2024, во 11:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-597/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  20.05.2024, во 11:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-560/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  20.05.2024, во 11:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-592/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  20.05.2024, во 11:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-558/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  20.05.2024, во 11:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-594/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  20.05.2024, во 11:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-561/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  20.05.2024, во 11:30
 • Мај
  20

  Предмет: К.33/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  20.05.2024, во 11:30
 • Мај
  20

  Предмет: П2-123/23

  Судија Ирена Митреска, Судница Соба 1
  20.05.2024, во 11:45
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-523/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  20.05.2024, во 12:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-554/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  20.05.2024, во 12:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-557/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  20.05.2024, во 12:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-588/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  20.05.2024, во 12:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-591/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  20.05.2024, во 12:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-582/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  20.05.2024, во 12:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-553/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  20.05.2024, во 12:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-П-36/23

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  20.05.2024, во 12:00
 • Мај
  20

  Предмет: П2-30/24

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  20.05.2024, во 12:15
 • Мај
  20

  Предмет: П2-122/23

  Судија Ирена Митреска, Судница Соба 1
  20.05.2024, во 12:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-573/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  20.05.2024, во 12:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-Ј-40/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  20.05.2024, во 12:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-581/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  20.05.2024, во 12:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-578/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  20.05.2024, во 12:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-569/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  20.05.2024, во 12:30
 • Мај
  20

  Предмет: П4-13/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  20.05.2024, во 12:30
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-86/2022

  Судија Ирена Митреска, Судница Соба 1
  20.05.2024, во 12:45
 • Мај
  20

  Предмет: П1.62/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  20.05.2024, во 13:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-91/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  20.05.2024, во 13:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-590/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  20.05.2024, во 13:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-568/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  20.05.2024, во 13:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-О-60/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  20.05.2024, во 13:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-548/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  20.05.2024, во 13:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-115/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  20.05.2024, во 13:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-551/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  20.05.2024, во 13:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-579/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  20.05.2024, во 13:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-566/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  20.05.2024, во 13:00
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-10/2023

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  20.05.2024, во 13:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-457/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  20.05.2024, во 13:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-182/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  20.05.2024, во 13:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-514/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  20.05.2024, во 13:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-475/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  20.05.2024, во 13:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-449/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  20.05.2024, во 13:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-484/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  20.05.2024, во 13:30
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-280/2023

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  20.05.2024, во 13:30
 • Мај
  20

  Предмет: КМ-3/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  20.05.2024, во 13:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-П-26/23

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  20.05.2024, во 14:00
 • Мај
  20

  Предмет: П1.137/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Соба 1
  20.05.2024, во 14:00
 • Мај
  21

  Предмет: ВПП-32/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  21.05.2024, во 08:45
 • Мај
  21

  Предмет: РО-537/22

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  21.05.2024, во 08:50
 • Мај
  21

  Предмет: РО-691/22

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  21.05.2024, во 08:55
 • Мај
  21

  Предмет: МАЛВП-278/2023

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  21.05.2024, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: ВПП-86/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  21.05.2024, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: ВПП1-12/24

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  21.05.2024, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: РО-497/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  21.05.2024, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: РО-347/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  21.05.2024, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: РО-538/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  21.05.2024, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: РО-347/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  21.05.2024, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: РО-120/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  21.05.2024, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: РО-714/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  21.05.2024, во 09:15
 • Мај
  21

  Предмет: ВПП1-6/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  21.05.2024, во 09:20
 • Мај
  21

  Предмет: ВПП-87/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  21.05.2024, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: МАЛВП-53/2023

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  21.05.2024, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: РО-968/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  21.05.2024, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: РО-119/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  21.05.2024, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: РО-121/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  21.05.2024, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: К.137/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  21.05.2024, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: РО-450/23

  Судија Ахмед Идризи, Судница Соба 1
  21.05.2024, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: РО-108/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  21.05.2024, во 09:40
 • Мај
  21

  Предмет: РО-108/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  21.05.2024, во 09:40
 • Мај
  21

  Предмет: РО-260/23

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  21.05.2024, во 09:45
 • Мај
  21

  Предмет: РО-108/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  21.05.2024, во 10:00
 • Мај
  21

  Предмет: РО-1148/22

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  21.05.2024, во 10:00
 • Мај
  21

  Предмет: РО-227/23

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  21.05.2024, во 10:00
 • Мај
  21

  Предмет: МАЛВП-183/2022

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  21.05.2024, во 10:00
 • Мај
  21

  Предмет: МАЛВП-183/2022

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  21.05.2024, во 10:00
 • Мај
  21

  Предмет: ТС1-1/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  21.05.2024, во 10:00
 • Мај
  21

  Предмет: РО-931/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  21.05.2024, во 10:00
 • Мај
  21

  Предмет: РО-234/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  21.05.2024, во 10:00
 • Мај
  21

  Предмет: РО-542/21

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  21.05.2024, во 10:00
 • Мај
  21

  Предмет: РО-215/23

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  21.05.2024, во 10:15
 • Мај
  21

  Предмет: РО-224/23

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  21.05.2024, во 10:30
 • Мај
  21

  Предмет: РО-406/22

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  21.05.2024, во 10:30
 • Мај
  21

  Предмет: РО-109/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  21.05.2024, во 10:30
 • Мај
  21

  Предмет: РО-355/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  21.05.2024, во 10:30
 • Мај
  21

  Предмет: ВПП-74/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  21.05.2024, во 10:30
 • Мај
  21

  Предмет: МАЛВП-434/2022

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  21.05.2024, во 10:30
 • Мај
  21

  Предмет: ВПП-43/20

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  21.05.2024, во 10:40
 • Мај
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-35/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  21.05.2024, во 10:40
 • Мај
  21

  Предмет: РО-246/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  21.05.2024, во 10:40
 • Мај
  21

  Предмет: РО-357/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  21.05.2024, во 10:40
 • Мај
  21

  Предмет: РО-250/23

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  21.05.2024, во 10:45
 • Мај
  21

  Предмет: П3-1/24

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  21.05.2024, во 10:50
 • Мај
  21

  Предмет: РО-252/23

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  21.05.2024, во 11:00
 • Мај
  21

  Предмет: РО-472/23

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  21.05.2024, во 11:15
 • Мај
  21

  Предмет: РО-436/23

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  21.05.2024, во 11:30
 • Мај
  21

  Предмет: РО-110/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  21.05.2024, во 11:30
 • Мај
  21

  Предмет: К.109/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  21.05.2024, во 11:30
 • Мај
  21

  Предмет: ПЛ1-П-33/23

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  21.05.2024, во 11:30
 • Мај
  21

  Предмет: РО-245/23

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  21.05.2024, во 11:45
 • Мај
  21

  Предмет: РО-103/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  21.05.2024, во 12:00
 • Мај
  21

  Предмет: РО-470/23

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  21.05.2024, во 12:00
 • Мај
  21

  Предмет: ПЛ1-П-32/23

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  21.05.2024, во 12:00
 • Мај
  21

  Предмет: К.53/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  21.05.2024, во 12:00
 • Мај
  21

  Предмет: МАЛВП-345/2022

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  21.05.2024, во 12:15
 • Мај
  21

  Предмет: РО-104/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  21.05.2024, во 12:30
 • Мај
  21

  Предмет: К.264/23

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  21.05.2024, во 12:30
 • Мај
  21

  Предмет: ПЛ1-П-21/23

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  21.05.2024, во 12:30
 • Мај
  21

  Предмет: ПЛ1-П-28/23

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  21.05.2024, во 13:00
 • Мај
  21

  Предмет: П4-1/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Соба 1
  21.05.2024, во 13:00
 • Мај
  21

  Предмет: П1.73/21

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  21.05.2024, во 13:00
 • Мај
  21

  Предмет: РО-105/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  21.05.2024, во 13:00
 • Мај
  21

  Предмет: МАЛВП-529/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  21.05.2024, во 13:00
 • Мај
  21

  Предмет: ПЛ1-П-24/21

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  21.05.2024, во 13:15
 • Мај
  21

  Предмет: К.72/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  21.05.2024, во 13:30
 • Мај
  21

  Предмет: РО-107/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  21.05.2024, во 13:30
 • Мај
  21

  Предмет: ПЛ1-П-24/23

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  21.05.2024, во 13:30
 • Мај
  21

  Предмет: К.35/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 2
  21.05.2024, во 13:30
 • Мај
  21

  Предмет: ПЛ1-П-29/23

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  21.05.2024, во 14:00
 • Мај
  21

  Предмет: РО-114/24

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  21.05.2024, во 14:00
 • Мај
  21

  Предмет: РО-540/22

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  21.05.2024, во 15:20
 • Мај
  22

  Предмет: ВПП1-12/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 2
  22.05.2024, во 08:45
 • Мај
  22

  Предмет: П1.53/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 09:00
 • Мај
  22

  Предмет: П1.43/20

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 09:00
 • Мај
  22

  Предмет: ВПП-40/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 09:00
 • Мај
  22

  Предмет: ВПП-135/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  22.05.2024, во 09:00
 • Мај
  22

  Предмет: РО-1/22

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 09:00
 • Мај
  22

  Предмет: ВПП-54/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 09:15
 • Мај
  22

  Предмет: ВПП1-6/21

  Судија Амдије Зенку, Судница Соба 1
  22.05.2024, во 09:20
 • Мај
  22

  Предмет: ВПП-131/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 09:30
 • Мај
  22

  Предмет: П2-125/23

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  22.05.2024, во 09:30
 • Мај
  22

  Предмет: П2-5/24

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 09:30
 • Мај
  22

  Предмет: П4-7/24

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 09:40
 • Мај
  22

  Предмет: ВПП-101/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Соба 1
  22.05.2024, во 09:40
 • Мај
  22

  Предмет: ВПП-101/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  22.05.2024, во 09:40
 • Мај
  22

  Предмет: РО-1067/22

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  22.05.2024, во 09:45
 • Мај
  22

  Предмет: П2-125/22

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  22.05.2024, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ВПП-324/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: РО-381/23

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: РО-243/19

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 10:30
 • Мај
  22

  Предмет: РО-262/23

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 10:30
 • Мај
  22

  Предмет: РО-380/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Соба 1
  22.05.2024, во 10:30
 • Мај
  22

  Предмет: ПЛ1-П-9/23

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  22.05.2024, во 10:30
 • Мај
  22

  Предмет: РО-103/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 10:30
 • Мај
  22

  Предмет: РО-378/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Соба 1
  22.05.2024, во 10:35
 • Мај
  22

  Предмет: П4-15/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 10:40
 • Мај
  22

  Предмет: П4-15/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 10:40
 • Мај
  22

  Предмет: РО-44/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 10:40
 • Мај
  22

  Предмет: П1.57/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 10:50
 • Мај
  22

  Предмет: РО-349/23

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 11:00
 • Мај
  22

  Предмет: РО-446/22

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 11:30
 • Мај
  22

  Предмет: ПЛ1-П-27/23

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  22.05.2024, во 11:30
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-407/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 11:30
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-438/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 11:30
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-434/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 11:30
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-О-40/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 11:30
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-430/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 11:30
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-384/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 11:30
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-О-121/23

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 12:00
 • Мај
  22

  Предмет: МАЛВП-278/2022

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 12:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-356/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 12:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-381/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 12:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-417/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 12:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-425/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 12:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-393/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 12:00
 • Мај
  22

  Предмет: П4-51/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Соба 1
  22.05.2024, во 12:00
 • Мај
  22

  Предмет: РО-352/22

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 12:00
 • Мај
  22

  Предмет: РО-404/23

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 12:00
 • Мај
  22

  Предмет: РО-267/23

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 12:30
 • Мај
  22

  Предмет: РО-369/23

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 12:30
 • Мај
  22

  Предмет: К.61/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 12:30
 • Мај
  22

  Предмет: РО-295/22

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 12:30
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-374/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 12:30
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-377/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 12:30
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-405/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 12:30
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-402/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 12:30
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-413/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 12:30
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-376/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 12:30
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-373/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 13:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-58/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  22.05.2024, во 13:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-372/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 13:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-363/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 13:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-365/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 13:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-114/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  22.05.2024, во 13:00
 • Мај
  22

  Предмет: П1.121/23

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 13:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-59/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  22.05.2024, во 13:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-201/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  22.05.2024, во 13:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-Ј-21/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  22.05.2024, во 13:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-147/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  22.05.2024, во 13:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-219/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  22.05.2024, во 13:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-О-39/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 13:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-414/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 13:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-78/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  22.05.2024, во 13:00
 • Мај
  22

  Предмет: ВПП2-12/24

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 13:00
 • Мај
  22

  Предмет: РО-398/23

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 13:00
 • Мај
  22

  Предмет: МАЛВП-192/2022

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 13:00
 • Мај
  22

  Предмет: РО-154/23

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 13:30
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-160/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  22.05.2024, во 13:30
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-О-15/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  22.05.2024, во 13:30
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-Ј-20/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  22.05.2024, во 13:30
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-123/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  22.05.2024, во 13:30
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-162/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  22.05.2024, во 13:30
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-108/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  22.05.2024, во 13:30
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-Ј-11/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  22.05.2024, во 13:30
 • Мај
  22

  Предмет: ПЛ1-П-14/22

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  22.05.2024, во 13:30
 • Мај
  22

  Предмет: РО-574/22

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 14:00
 • Мај
  23

  Предмет: РО-5/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Соба 1
  23.05.2024, во 09:15
 • Мај
  23

  Предмет: ВПП-89/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  23.05.2024, во 09:30
 • Мај
  23

  Предмет: К.285/23

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  23.05.2024, во 09:30
 • Мај
  23

  Предмет: РО-440/23

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  23.05.2024, во 10:00
 • Мај
  23

  Предмет: ВПП-99/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  23.05.2024, во 10:00
 • Мај
  23

  Предмет: РО-445/23

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  23.05.2024, во 10:15
 • Мај
  23

  Предмет: РО-446/23

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  23.05.2024, во 10:30
 • Мај
  23

  Предмет: ВПП-100/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  23.05.2024, во 10:30
 • Мај
  23

  Предмет: РО-442/23

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  23.05.2024, во 10:45
 • Мај
  23

  Предмет: РО-475/23

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  23.05.2024, во 11:00
 • Мај
  23

  Предмет: К.161/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  23.05.2024, во 11:30
 • Мај
  23

  Предмет: РО-3/24

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  23.05.2024, во 11:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-288/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  23.05.2024, во 11:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-689/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  23.05.2024, во 11:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-Ј-27/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  23.05.2024, во 11:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-697/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  23.05.2024, во 11:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-Ј-45/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  23.05.2024, во 11:30
 • Мај
  23

  Предмет: РО-175/23

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  23.05.2024, во 11:45
 • Мај
  23

  Предмет: РО-374/23

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 2
  23.05.2024, во 11:50
 • Мај
  23

  Предмет: МАЛВП-391/2022

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  23.05.2024, во 12:00
 • Мај
  23

  Предмет: П2-126/23

  Судија Ирена Митреска, Судница Соба 1
  23.05.2024, во 12:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-696/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  23.05.2024, во 12:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-686/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  23.05.2024, во 12:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-682/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  23.05.2024, во 12:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-695/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  23.05.2024, во 12:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-694/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  23.05.2024, во 12:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-690/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  23.05.2024, во 12:00
 • Мај
  23

  Предмет: ВПП1-7/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  23.05.2024, во 12:00
 • Мај
  23

  Предмет: П2-129/23

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  23.05.2024, во 12:15
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-179/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  23.05.2024, во 12:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-Ј-3/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  23.05.2024, во 12:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-200/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  23.05.2024, во 12:30
 • Мај
  23

  Предмет: К.166/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  23.05.2024, во 12:30
 • Мај
  23

  Предмет: МАЛВП-20/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Соба 1
  23.05.2024, во 12:45
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-О-34/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  23.05.2024, во 13:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-250/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  23.05.2024, во 13:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-286/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  23.05.2024, во 13:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-260/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  23.05.2024, во 13:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-35/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  23.05.2024, во 13:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-1880/23

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  23.05.2024, во 13:30
 • Мај
  23

  Предмет: РО-1091/22

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  23.05.2024, во 15:15
 • Мај
  27

  Предмет: П1.18/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  27.05.2024, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: П1.11/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  27.05.2024, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-1942/23

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  27.05.2024, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-Ј-6/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  27.05.2024, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-О-66/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  27.05.2024, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-353/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  27.05.2024, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-О-51/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  27.05.2024, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-346/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  27.05.2024, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-563/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  27.05.2024, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-406/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  27.05.2024, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-641/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  27.05.2024, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-542/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  27.05.2024, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-О-55/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  27.05.2024, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: П1.18/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  27.05.2024, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: СТ-12/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  27.05.2024, во 10:30
 • Мај
  27

  Предмет: МАЛВП-667/2019

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  27.05.2024, во 10:30
 • Мај
  27

  Предмет: К.90/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  27.05.2024, во 10:30
 • Мај
  27

  Предмет: П4-24/24

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  27.05.2024, во 10:40
 • Мај
  27

  Предмет: РО-513/21

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  27.05.2024, во 10:45
 • Мај
  27

  Предмет: ПЛ1-П-5/24

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  27.05.2024, во 11:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-651/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  27.05.2024, во 11:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-655/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  27.05.2024, во 11:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-648/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  27.05.2024, во 11:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-657/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  27.05.2024, во 11:30
 • Мај
  27

  Предмет: К.144/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  27.05.2024, во 11:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-642/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  27.05.2024, во 11:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-663/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  27.05.2024, во 11:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-659/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  27.05.2024, во 11:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-650/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  27.05.2024, во 11:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-643/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  27.05.2024, во 11:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-653/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  27.05.2024, во 11:30
 • Мај
  27

  Предмет: К.298/23

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  27.05.2024, во 12:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПЛ1-П-6/24

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  27.05.2024, во 12:00
 • Мај
  27

  Предмет: П4-8/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  27.05.2024, во 12:00
 • Мај
  27

  Предмет: П1.11/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  27.05.2024, во 12:30
 • Мај
  27

  Предмет: МАЛВП-246/2023

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  27.05.2024, во 12:30
 • Мај
  27

  Предмет: МАЛВП-267/2023

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  27.05.2024, во 13:00
 • Мај
  27

  Предмет: К.74/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  27.05.2024, во 13:00
 • Мај
  27

  Предмет: МАЛВП-251/2023

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  27.05.2024, во 13:30
 • Мај
  27

  Предмет: ВПП1-10/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  27.05.2024, во 13:30
 • Мај
  27

  Предмет: К.52/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  27.05.2024, во 13:30
 • Мај
  27

  Предмет: К.131/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  27.05.2024, во 14:00
 • Мај
  27

  Предмет: П2-108/23

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  27.05.2024, во 14:00
 • Мај
  27

  Предмет: П2-31/24

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  27.05.2024, во 14:00
 • Мај
  27

  Предмет: МАЛВП-54/2022

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  27.05.2024, во 15:00
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-603/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 111
  28.05.2024, во 01:00
 • Мај
  28

  Предмет: РО-449/23

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 09:00
 • Мај
  28

  Предмет: П1.13/24

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 09:00
 • Мај
  28

  Предмет: ВПП2-11/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 09:00
 • Мај
  28

  Предмет: РО-568/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  28.05.2024, во 09:15
 • Мај
  28

  Предмет: П1.22/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 09:20
 • Мај
  28

  Предмет: РО-650/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  28.05.2024, во 09:20
 • Мај
  28

  Предмет: П1.22/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 09:20
 • Мај
  28

  Предмет: РО-745/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  28.05.2024, во 09:30
 • Мај
  28

  Предмет: П1.20/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 09:30
 • Мај
  28

  Предмет: П4-25/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 09:30
 • Мај
  28

  Предмет: МАЛВП-247/2023

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  28.05.2024, во 09:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-589/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 09:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-567/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 09:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-584/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 09:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-375/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 09:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-447/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 09:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-555/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 09:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-О-48/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 09:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-586/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 09:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-361/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 09:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-446/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 09:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-439/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 09:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-523/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 09:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-564/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 09:30
 • Мај
  28

  Предмет: РО-216/23

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 09:30
 • Мај
  28

  Предмет: РО-759/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  28.05.2024, во 09:40
 • Мај
  28

  Предмет: П1.27/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 09:45
 • Мај
  28

  Предмет: П2-20/24

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 09:45
 • Мај
  28

  Предмет: МАЛВП-91/2024

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 2
  28.05.2024, во 09:45
 • Мај
  28

  Предмет: РО-842/22

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 09:45
 • Мај
  28

  Предмет: РО-1100/22

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 10:00
 • Мај
  28

  Предмет: МАЛВП-358/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 10:00
 • Мај
  28

  Предмет: ТС-2/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 10:00
 • Мај
  28

  Предмет: МАЛВП-473/2023

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  28.05.2024, во 10:00
 • Мај
  28

  Предмет: ВПП-114/24

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 10:15
 • Мај
  28

  Предмет: П1.134/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 10:20
 • Мај
  28

  Предмет: РО-1064/22

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 10:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-Ј-43/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 10:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-678/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 10:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-О-70/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 1
  28.05.2024, во 10:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-676/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 10:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-О-68/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 10:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-672/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 10:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-673/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 10:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-668/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 10:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-667/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 10:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-674/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 10:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-675/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 10:30
 • Мај
  28

  Предмет: РО-1099/22

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 10:30
 • Мај
  28

  Предмет: МАЛВП-368/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 10:30
 • Мај
  28

  Предмет: П1.58/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 10:40
 • Мај
  28

  Предмет: П1.58/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Соба 1
  28.05.2024, во 10:40
 • Мај
  28

  Предмет: РО-177/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  28.05.2024, во 10:40
 • Мај
  28

  Предмет: МАЛВП-490/2023

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  28.05.2024, во 10:45
 • Мај
  28

  Предмет: РО-360/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  28.05.2024, во 10:50
 • Мај
  28

  Предмет: РО-665/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 10:50
 • Мај
  28

  Предмет: МАЛВП-528/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 11:00
 • Мај
  28

  Предмет: МАЛВП-507/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 11:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-498/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 11:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-499/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 11:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-Ј-73/23

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 11:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-Ј-35/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 1
  28.05.2024, во 11:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-Ј-37/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  28.05.2024, во 11:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-517/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  28.05.2024, во 11:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-1394/23

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  28.05.2024, во 11:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-510/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  28.05.2024, во 11:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-507/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  28.05.2024, во 11:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-601/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 11:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-593/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 11:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-281/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 11:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-411/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 11:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-602/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 11:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-1217/23

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  28.05.2024, во 11:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-455/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  28.05.2024, во 11:30
 • Мај
  28

  Предмет: МАЛВП-340/2022

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  28.05.2024, во 11:30
 • Мај
  28

  Предмет: П4-6/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 11:45
 • Мај
  28

  Предмет: ПЛ1-ТС-18/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 11:45
 • Мај
  28

  Предмет: П4-6/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 11:45
 • Мај
  28

  Предмет: РО-353/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 12:00
 • Мај
  28

  Предмет: МАЛВП-482/2022

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  28.05.2024, во 12:00
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-496/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  28.05.2024, во 12:00
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-506/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  28.05.2024, во 12:00
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-505/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  28.05.2024, во 12:00
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-504/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  28.05.2024, во 12:00
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-495/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  28.05.2024, во 12:00
 • Мај
  28

  Предмет: МАЛВП-521/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 12:00
 • Мај
  28

  Предмет: МАЛВП-377/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 12:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-489/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  28.05.2024, во 12:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-453/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  28.05.2024, во 12:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-474/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  28.05.2024, во 12:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-448/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  28.05.2024, во 12:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-451/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  28.05.2024, во 12:30
 • Мај
  28

  Предмет: МАЛВП-98/2022

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  28.05.2024, во 12:30
 • Мај
  28

  Предмет: РО-318/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 12:30
 • Мај
  28

  Предмет: РО-321/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 2
  28.05.2024, во 13:00
 • Мај
  28

  Предмет: П1.33/24

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 13:00
 • Мај
  28

  Предмет: РО-841/22

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  28.05.2024, во 13:00
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-465/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  28.05.2024, во 13:00
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-461/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  28.05.2024, во 13:00
 • Мај
  28

  Предмет: МАЛВП-390/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 13:00
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-О-72/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 13:00
 • Мај
  28

  Предмет: РО-282/23

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 13:00
 • Мај
  28

  Предмет: РО-844/22

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  28.05.2024, во 13:15
 • Мај
  28

  Предмет: РО-995/22

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  28.05.2024, во 13:30
 • Мај
  28

  Предмет: К.48/24

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 13:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-687/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 13:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-693/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 13:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-Ј-47/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 13:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-692/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 13:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-633/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 13:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-691/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 13:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-681/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 13:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-688/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 13:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-685/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 13:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-683/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 13:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-684/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 13:30
 • Мај
  28

  Предмет: РО-419/23

  Судија Ирена Митреска, Судница Соба 1
  28.05.2024, во 13:30
 • Мај
  28

  Предмет: ВПП1-28/23

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 14:00
 • Мај
  29

  Предмет: П2-19/24

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 09:00
 • Мај
  29

  Предмет: ВПП-111/24

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  29.05.2024, во 09:00
 • Мај
  29

  Предмет: П1.26/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 09:00
 • Мај
  29

  Предмет: ВПП-33/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  29.05.2024, во 09:00
 • Мај
  29

  Предмет: ВПП-111/24

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  29.05.2024, во 09:00
 • Мај
  29

  Предмет: РО-756/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  29.05.2024, во 09:15
 • Мај
  29

  Предмет: П4-2/24

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 09:20
 • Мај
  29

  Предмет: МАЛВП-265/2023

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  29.05.2024, во 09:30
 • Мај
  29

  Предмет: РО-784/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  29.05.2024, во 09:30
 • Мај
  29

  Предмет: П1.93/21

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 09:30
 • Мај
  29

  Предмет: П1.9/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 09:30
 • Мај
  29

  Предмет: П1.9/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 09:30
 • Мај
  29

  Предмет: МАЛВП-486/2022

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 09:30
 • Мај
  29

  Предмет: РО-868/22

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 09:30
 • Мај
  29

  Предмет: ВПП1-4/24

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 09:40
 • Мај
  29

  Предмет: ВПП1-5/24

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 10:00
 • Мај
  29

  Предмет: П1.4/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 10:00
 • Мај
  29

  Предмет: ПЛ1-П-3/23

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  29.05.2024, во 10:00
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-1894/23

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 17
  29.05.2024, во 10:00
 • Мај
  29

  Предмет: РО-869/22

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 10:00
 • Мај
  29

  Предмет: МАЛВП-518/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 10:00
 • Мај
  29

  Предмет: ВПП-64/24

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 10:15
 • Мај
  29

  Предмет: ВПП-66/24

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 10:30
 • Мај
  29

  Предмет: МАЛВП-103/2023

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  29.05.2024, во 10:30
 • Мај
  29

  Предмет: МАЛВП-508/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 10:30
 • Мај
  29

  Предмет: РО-415/23

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 10:30
 • Мај
  29

  Предмет: П4-35/21

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 10:40
 • Мај
  29

  Предмет: ВПП-67/24

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 10:45
 • Мај
  29

  Предмет: РО-655/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 10:45
 • Мај
  29

  Предмет: П1.85/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 10:50
 • Мај
  29

  Предмет: П1.22/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 10:50
 • Мај
  29

  Предмет: РО-85/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 10:50
 • Мај
  29

  Предмет: МАЛВП-402/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 11:00
 • Мај
  29

  Предмет: МАЛВП-547/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 11:30
 • Мај
  29

  Предмет: РО-396/23

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 11:30
 • Мај
  29

  Предмет: МАЛВП-446/2023

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  29.05.2024, во 11:30
 • Мај
  29

  Предмет: К.20/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  29.05.2024, во 11:30
 • Мај
  29

  Предмет: МАЛВП-66/2024

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  29.05.2024, во 12:00
 • Мај
  29

  Предмет: ТС1-1/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 12:00
 • Мај
  29

  Предмет: МАЛВП-533/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 12:00
 • Мај
  29

  Предмет: МАЛВП-186/2022

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 12:30
 • Мај
  29

  Предмет: МАЛВП-67/2023

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  29.05.2024, во 12:30
 • Мај
  29

  Предмет: К.130/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  29.05.2024, во 12:30
 • Мај
  29

  Предмет: МАЛВП-126/2023

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  29.05.2024, во 13:00
 • Мај
  29

  Предмет: ВПП-48/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 13:00
 • Мај
  29

  Предмет: МАЛВП-146/2024

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 13:00
 • Мај
  29

  Предмет: ВПП-14/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Соба 1
  29.05.2024, во 13:30
 • Мај
  29

  Предмет: МАЛВП-58/2023

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 2
  29.05.2024, во 13:30
 • Мај
  29

  Предмет: К.34/24

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  29.05.2024, во 13:30
 • Мај
  29

  Предмет: ВПП-83/22

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 13:40
 • Мај
  29

  Предмет: ВПП-3/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Соба 1
  29.05.2024, во 13:45
 • Мај
  29

  Предмет: МАЛВП-61/2024

  Судија Андреа Апостолска Малиновска, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 13:45
 • Мај
  29

  Предмет: ВПП-35/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 14:00
 • Мај
  29

  Предмет: ВПП-263/23

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Соба 1
  29.05.2024, во 14:30
 • Мај
  30

  Предмет: П4-11/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  30.05.2024, во 09:00
 • Мај
  30

  Предмет: ВПП-73/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  30.05.2024, во 09:00
 • Мај
  30

  Предмет: ВПП-11/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  30.05.2024, во 09:15
 • Мај
  30

  Предмет: ВПП-253/24

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  30.05.2024, во 09:20
 • Мај
  30

  Предмет: К.181/24

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  30.05.2024, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: ВПП1-16/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  30.05.2024, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: ВПП-254/24

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  30.05.2024, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: ВПП1-6/24

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 1
  30.05.2024, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: РО-308/23

  Судија Ахмед Идризи, Судница Судница 1
  30.05.2024, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: МАЛВП-254/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  30.05.2024, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: МАЛВП-254/2023

  Судија Ирена Митреска, Судница Судница 1
  30.05.2024, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: ВПП-26/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  30.05.2024, во 09:40
 • Мај
  30

  Предмет: ВПП-1/23

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  30.05.2024, во 09:50
 • Мај
  30

  Предмет: СТ-4/24

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  30.05.2024, во 10:00