Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Август
  22

  Предмет: МАЛВП-437/2019

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  22.08.2019, во 08:20
 • Август
  22

  Предмет: МАЛВП-437/2019

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  22.08.2019, во 08:20
 • Август
  22

  Предмет: МАЛВП-417/2019

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  22.08.2019, во 08:40
 • Август
  22

  Предмет: П1.31/19

  Судија Амдије Зенку, Судница Соба 1
  22.08.2019, во 09:00
 • Август
  22

  Предмет: К.103/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  22.08.2019, во 09:30
 • Август
  22

  Предмет: МАЛВП-387/2019

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  22.08.2019, во 09:40
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-498/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 1
  22.08.2019, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-487/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 1
  22.08.2019, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-466/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 1
  22.08.2019, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: МАЛВП-402/2019

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  22.08.2019, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-465/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 1
  22.08.2019, во 10:15
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-463/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 1
  22.08.2019, во 10:15
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-462/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 1
  22.08.2019, во 10:15
 • Август
  22

  Предмет: П2-61/19

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  22.08.2019, во 10:20
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-457/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 1
  22.08.2019, во 10:20
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-457/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 1
  22.08.2019, во 10:30
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-519/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 1
  22.08.2019, во 10:30
 • Август
  22

  Предмет: К.102/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  22.08.2019, во 10:30
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-459/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 1
  22.08.2019, во 10:30
 • Август
  22

  Предмет: МАЛВП-457/2019

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  22.08.2019, во 10:30
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-523/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 1
  22.08.2019, во 10:35
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-514/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 1
  22.08.2019, во 10:40
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-504/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 1
  22.08.2019, во 10:40
 • Август
  22

  Предмет: П1.26/19

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  22.08.2019, во 10:40
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-507/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 1
  22.08.2019, во 10:45
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-502/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 1
  22.08.2019, во 10:45
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-Ј-59/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 1
  22.08.2019, во 12:00
 • Август
  22

  Предмет: К.111/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 1
  22.08.2019, во 12:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-299/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  23.08.2019, во 09:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-390/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  23.08.2019, во 09:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-394/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  23.08.2019, во 09:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-292/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  23.08.2019, во 09:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-371/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  23.08.2019, во 09:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-314/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  23.08.2019, во 09:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-Ј-37/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  23.08.2019, во 09:30
 • Август
  23

  Предмет: К.88/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  23.08.2019, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-Ј-47/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  23.08.2019, во 10:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-452/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  23.08.2019, во 10:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-348/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  23.08.2019, во 10:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-149/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  23.08.2019, во 10:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-445/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 1
  23.08.2019, во 10:30
 • Август
  23

  Предмет: К.70/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  23.08.2019, во 10:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-453/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  23.08.2019, во 10:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-449/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  23.08.2019, во 10:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-О-86/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  23.08.2019, во 10:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-444/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  23.08.2019, во 10:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-О-117/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  23.08.2019, во 11:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-Ј-53/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  23.08.2019, во 11:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-О-117/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  23.08.2019, во 11:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-443/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  23.08.2019, во 11:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-Ј-53/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  23.08.2019, во 11:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-Ј-58/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  23.08.2019, во 11:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-Ј-56/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  23.08.2019, во 11:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-Ј-56/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  23.08.2019, во 11:30
 • Август
  23

  Предмет: К.54/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  23.08.2019, во 12:00
 • Август
  23

  Предмет: К.105/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  23.08.2019, во 13:00
 • Август
  26

  Предмет: К.59/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  26.08.2019, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-357/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  26.08.2019, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-357/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  26.08.2019, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-350/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  26.08.2019, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-353/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  26.08.2019, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-333/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  26.08.2019, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-326/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  26.08.2019, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-421/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  26.08.2019, во 10:10
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-398/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  26.08.2019, во 10:10
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-365/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  26.08.2019, во 10:15
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-402/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  26.08.2019, во 10:15
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-365/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  26.08.2019, во 10:15
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-403/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  26.08.2019, во 10:20
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-404/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  26.08.2019, во 10:30
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-405/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  26.08.2019, во 10:30
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-407/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  26.08.2019, во 10:30
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-411/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  26.08.2019, во 10:40
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-О-104/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  26.08.2019, во 10:50
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-О-104/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  26.08.2019, во 10:50
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-413/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  26.08.2019, во 11:30
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-414/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  26.08.2019, во 11:30
 • Август
  26

  Предмет: К.130/18

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  26.08.2019, во 11:30
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-409/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  26.08.2019, во 11:30
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-416/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  26.08.2019, во 12:00
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-418/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  26.08.2019, во 12:00
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-417/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  26.08.2019, во 12:00
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-415/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  26.08.2019, во 12:00
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-Ј-18/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  26.08.2019, во 12:30
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-Ј-18/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  26.08.2019, во 12:30
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-Ј-46/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  26.08.2019, во 12:45
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-Ј-46/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  26.08.2019, во 12:45
 • Август
  26

  Предмет: К.87/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  26.08.2019, во 13:00
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-О-110/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  27.08.2019, во 08:30
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-О-111/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  27.08.2019, во 08:30
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-О-108/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  27.08.2019, во 08:30
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-О-115/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  27.08.2019, во 08:30
 • Август
  27

  Предмет: П2-134/18

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  27.08.2019, во 08:40
 • Август
  27

  Предмет: П2-71/18

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  27.08.2019, во 08:40
 • Август
  27

  Предмет: МАЛВП-429/2019

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  27.08.2019, во 08:40
 • Август
  27

  Предмет: МАЛВП-459/2019

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  27.08.2019, во 09:00
 • Август
  27

  Предмет: МАЛВП-431/2019

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  27.08.2019, во 09:00
 • Август
  27

  Предмет: ВПП-7/19

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  27.08.2019, во 09:00
 • Август
  27

  Предмет: П1.81/19

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  27.08.2019, во 09:20
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-399/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  27.08.2019, во 09:30