Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Октомври
  21

  Предмет: РО-425/18

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 1
  21.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  21

  Предмет: П3-2/19

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Соба 13
  21.10.2019, во 09:15
 • Октомври
  21

  Предмет: РО-427/18

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Соба 1
  21.10.2019, во 09:15
 • Октомври
  21

  Предмет: РО-448/18

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 1
  21.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  21

  Предмет: К.126/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  21.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  21

  Предмет: МАЛВП-405/2018

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 1
  21.10.2019, во 09:45
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-Ј-87/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  21.10.2019, во 09:50
 • Октомври
  21

  Предмет: РО-434/18

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  21.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-742/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  21.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-459/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  21.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-722/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  21.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-611/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  21.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-554/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  21.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-744/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  21.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-758/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  21.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-614/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  21.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-Ј-18/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  21.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: П4-10/18

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  21.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-743/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  21.10.2019, во 10:15
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-757/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  21.10.2019, во 10:15
 • Октомври
  21

  Предмет: МАЛВП-338/2018

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  21.10.2019, во 10:15
 • Октомври
  21

  Предмет: РО-435/18

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  21.10.2019, во 10:15
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-Ј-91/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  21.10.2019, во 10:20
 • Октомври
  21

  Предмет: РО-429/18

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  21.10.2019, во 10:30
 • Октомври
  21

  Предмет: П1.16/19

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  21.10.2019, во 10:30
 • Октомври
  21

  Предмет: К.143/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  21.10.2019, во 10:30
 • Октомври
  21

  Предмет: РО-17/19

  Судија Амдије Зенку, Судница Соба 1
  21.10.2019, во 10:40
 • Октомври
  21

  Предмет: ВПП-12/19

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  21.10.2019, во 10:45
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-Ј-88/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  21.10.2019, во 10:45
 • Октомври
  21

  Предмет: РО-447/18

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  21.10.2019, во 10:45
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-617/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  21.10.2019, во 10:50
 • Октомври
  21

  Предмет: П1.56/19

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  21.10.2019, во 11:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-Ј-84/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  21.10.2019, во 11:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-607/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  21.10.2019, во 11:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-756/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  21.10.2019, во 11:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-Ј-86/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  21.10.2019, во 11:30
 • Октомври
  21

  Предмет: МАЛВП-3/2018

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  21.10.2019, во 11:30
 • Октомври
  21

  Предмет: МАЛВП-327/2019

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  21.10.2019, во 11:45
 • Октомври
  21

  Предмет: МАЛВП-396/2018

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  21.10.2019, во 12:00
 • Октомври
  21

  Предмет: МАЛВП-476/2019

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Соба 13
  21.10.2019, во 12:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-383/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  21.10.2019, во 12:00
 • Октомври
  21

  Предмет: МАЛВП-383/2018

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  21.10.2019, во 12:10
 • Октомври
  21

  Предмет: МАЛВП-12/2019

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Соба 13
  21.10.2019, во 12:15
 • Октомври
  21

  Предмет: К.87/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  21.10.2019, во 13:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ВПП2-28/19

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  21.10.2019, во 13:30
 • Октомври
  22

  Предмет: МАЛВП-482/2019

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  22.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  22

  Предмет: П1.13/19

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  22.10.2019, во 09:20
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-649/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  22.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: МАЛВП-256/2018

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  22.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-704/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  22.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-705/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  22.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-661/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  22.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-706/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  22.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-Ј-64/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  22.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-703/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  22.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: МАЛВП-630/2019

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  22.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: К.128/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  22.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-685/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  22.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: МАЛВП-626/2019

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  22.10.2019, во 09:45
 • Октомври
  22

  Предмет: МАЛВП-608/2019

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Соба 20
  22.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: МАЛВП-460/2019

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 2
  22.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: МАЛВП-7/2019

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  22.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: МАЛВП-472/2019

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 2
  22.10.2019, во 10:15
 • Октомври
  22

  Предмет: МАЛВП-63/2019

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  22.10.2019, во 10:20
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-708/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  22.10.2019, во 10:30
 • Октомври
  22

  Предмет: МАЛВП-410/2019

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  22.10.2019, во 10:30
 • Октомври
  22

  Предмет: МАЛВП-618/2019

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Соба 20
  22.10.2019, во 10:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-666/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  22.10.2019, во 10:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-707/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  22.10.2019, во 10:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-668/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  22.10.2019, во 10:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-643/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  22.10.2019, во 10:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-646/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  22.10.2019, во 10:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-646/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  22.10.2019, во 10:30
 • Октомври
  22

  Предмет: К.105/19

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Соба 23
  22.10.2019, во 10:30
 • Октомври
  22

  Предмет: МАЛВП-240/2019

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  22.10.2019, во 10:40
 • Октомври
  22

  Предмет: МАЛВП-579/2019

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Соба 20
  22.10.2019, во 10:45
 • Октомври
  22

  Предмет: МАЛВП-380/2019

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 2
  22.10.2019, во 10:50
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-693/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  22.10.2019, во 11:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-697/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  22.10.2019, во 11:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-694/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  22.10.2019, во 11:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-695/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  22.10.2019, во 11:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-688/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  22.10.2019, во 11:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-696/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  22.10.2019, во 11:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-687/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  22.10.2019, во 11:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-691/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  22.10.2019, во 11:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-690/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  22.10.2019, во 11:30
 • Октомври
  22

  Предмет: К.129/19

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 39
  22.10.2019, во 13:30
 • Октомври
  24

  Предмет: ВПП1-13/19

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  24.10.2019, во 08:40
 • Октомври
  24

  Предмет: П1.129/19

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  24.10.2019, во 08:40
 • Октомври
  24

  Предмет: П1.17/19

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  24.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  24

  Предмет: П5-3/19

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  24.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  24

  Предмет: П1.17/19

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  24.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  24

  Предмет: ВПП-29/19

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  24.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  24

  Предмет: МАЛВП-526/2019

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Соба 20
  24.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  24

  Предмет: МАЛВП-313/2019

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 1
  24.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  24

  Предмет: МАЛВП-546/2019

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  24.10.2019, во 09:15
 • Октомври
  24

  Предмет: ВПП-18/19

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 1
  24.10.2019, во 09:15
 • Октомври
  24

  Предмет: РО-13/19

  Судија Драган Атанаскоски, Судница Судница 1
  24.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  24

  Предмет: МАЛВП-461/2019

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 2
  24.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  24

  Предмет: МАЛВП-604/2019

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  24.10.2019, во 09:30