Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Август
  22

  Предмет: К.254/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  22.08.2022, во 10:30
 • Август
  22

  Предмет: К.97/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  22.08.2022, во 11:30
 • Август
  22

  Предмет: К.290/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  22.08.2022, во 12:00
 • Август
  22

  Предмет: К.141/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  22.08.2022, во 13:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-213/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  23.08.2022, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-330/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  23.08.2022, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-215/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  23.08.2022, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-1282/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  23.08.2022, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-346/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  23.08.2022, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-О-20/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  23.08.2022, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-206/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  23.08.2022, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-336/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  23.08.2022, во 10:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-317/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  23.08.2022, во 10:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-325/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  23.08.2022, во 10:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-350/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  23.08.2022, во 10:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-1150/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  23.08.2022, во 11:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-1234/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  23.08.2022, во 11:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-86/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  23.08.2022, во 11:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-Ј-67/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  23.08.2022, во 11:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-99/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  23.08.2022, во 11:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-О-10/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  23.08.2022, во 11:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-О-11/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  23.08.2022, во 12:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-142/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  23.08.2022, во 12:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-424/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  23.08.2022, во 12:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-Ј-62/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  23.08.2022, во 12:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-452/21

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  23.08.2022, во 12:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-705/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  23.08.2022, во 12:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-27/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  23.08.2022, во 12:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-О-2/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  23.08.2022, во 12:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-161/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  23.08.2022, во 12:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-417/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  23.08.2022, во 12:30
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-175/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  24.08.2022, во 10:00
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-203/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  24.08.2022, во 10:00
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-185/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  24.08.2022, во 10:00
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-197/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  24.08.2022, во 10:00
 • Август
  24

  Предмет: МАЛВП-128/2022

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  24.08.2022, во 10:00
 • Август
  24

  Предмет: ВПП-44/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  24.08.2022, во 10:00
 • Август
  24

  Предмет: ВПП-44/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  24.08.2022, во 10:00
 • Август
  24

  Предмет: ВПП-44/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  24.08.2022, во 10:00
 • Август
  24

  Предмет: ПЛ1-ТС-11/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  24.08.2022, во 10:10
 • Август
  24

  Предмет: ВПП-56/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  24.08.2022, во 10:30
 • Август
  24

  Предмет: ВПП-56/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  24.08.2022, во 10:30
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-О-22/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  24.08.2022, во 10:30
 • Август
  24

  Предмет: П4-7/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  24.08.2022, во 10:40
 • Август
  24

  Предмет: П1.69/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  24.08.2022, во 10:50
 • Август
  24

  Предмет: РО-127/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  24.08.2022, во 11:10
 • Август
  24

  Предмет: МАЛВП-174/2022

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  24.08.2022, во 11:20
 • Август
  24

  Предмет: П1.129/18

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  24.08.2022, во 11:30
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-О-15/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  24.08.2022, во 11:30
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-164/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  24.08.2022, во 11:30
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-166/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  24.08.2022, во 11:30
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-176/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  24.08.2022, во 11:30
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-171/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  24.08.2022, во 11:30
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-1335/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  24.08.2022, во 11:30
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-1292/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  24.08.2022, во 11:30
 • Август
  24

  Предмет: П1.63/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  24.08.2022, во 11:40
 • Август
  24

  Предмет: П1.160/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  24.08.2022, во 12:00
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-2054/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  24.08.2022, во 12:00
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-2098/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  24.08.2022, во 12:00
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-1910/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  24.08.2022, во 12:00
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-1907/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  24.08.2022, во 12:00
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-2113/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  24.08.2022, во 12:00
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-1909/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  24.08.2022, во 12:00
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-1473/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  24.08.2022, во 12:00
 • Август
  24

  Предмет: П1.47/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  24.08.2022, во 12:10
 • Август
  24

  Предмет: ТС-9/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  24.08.2022, во 12:30
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-2080/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  24.08.2022, во 12:30
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-2056/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  24.08.2022, во 12:30
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-2178/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  24.08.2022, во 12:30
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-О-186/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  24.08.2022, во 12:30
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-2169/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  24.08.2022, во 12:30
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-1928/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  24.08.2022, во 12:30
 • Август
  24

  Предмет: ТС-10/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  24.08.2022, во 12:50
 • Август
  24

  Предмет: СТ-8/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  24.08.2022, во 13:00
 • Август
  25

  Предмет: МАЛВП-605/2019

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  25.08.2022, во 09:00
 • Август
  25

  Предмет: П2-57/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  25.08.2022, во 09:00
 • Август
  25

  Предмет: МАЛВП-600/2019

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  25.08.2022, во 09:20
 • Август
  25

  Предмет: П2-89/21

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  25.08.2022, во 10:00
 • Август
  25

  Предмет: К.39/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  25.08.2022, во 10:00
 • Август
  25

  Предмет: К.86/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  25.08.2022, во 10:30
 • Август
  25

  Предмет: К.118/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  25.08.2022, во 11:30
 • Август
  25

  Предмет: К.8/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  25.08.2022, во 12:30
 • Август
  25

  Предмет: К.118/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  25.08.2022, во 12:30
 • Август
  25

  Предмет: К.286/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  25.08.2022, во 13:00
 • Август
  29

  Предмет: ВПП-36/22

  Судија Драган Миноски, Судница Соба 1
  29.08.2022, во 10:00
 • Август
  29

  Предмет: ВПП-36/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  29.08.2022, во 10:00
 • Август
  29

  Предмет: МАЛВП-204/2022

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  29.08.2022, во 10:10
 • Август
  29

  Предмет: РО-246/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  29.08.2022, во 10:20
 • Август
  29

  Предмет: РО-242/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  29.08.2022, во 10:30
 • Август
  29

  Предмет: РО-242/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  29.08.2022, во 10:30
 • Август
  29

  Предмет: РО-243/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  29.08.2022, во 10:40
 • Август
  29

  Предмет: ВПП-52/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  29.08.2022, во 10:50
 • Август
  29

  Предмет: ВПП1-20/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  29.08.2022, во 11:00
 • Август
  29

  Предмет: РО-281/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  29.08.2022, во 11:20
 • Август
  29

  Предмет: РО-110/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  29.08.2022, во 11:30
 • Август
  29

  Предмет: П2-131/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  29.08.2022, во 11:40
 • Август
  29

  Предмет: П2-134/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  29.08.2022, во 11:50
 • Август
  29

  Предмет: П1.51/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  29.08.2022, во 12:00
 • Август
  29

  Предмет: ВПП1-39/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  29.08.2022, во 12:30
 • Август
  29

  Предмет: РО-325/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  29.08.2022, во 12:40
 • Август
  29

  Предмет: РО-329/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  29.08.2022, во 12:50
 • Август
  29

  Предмет: РО-146/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  29.08.2022, во 13:00
 • Август
  29

  Предмет: РО-395/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  29.08.2022, во 13:10
 • Август
  29

  Предмет: РО-6/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  29.08.2022, во 13:20
 • Август
  29

  Предмет: П4-23/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  29.08.2022, во 13:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-808/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  30.08.2022, во 01:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-518/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  30.08.2022, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-806/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  30.08.2022, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-807/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  30.08.2022, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-810/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  30.08.2022, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-513/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  30.08.2022, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-524/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  30.08.2022, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-805/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  30.08.2022, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-804/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  30.08.2022, во 10:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-787/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  30.08.2022, во 10:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-Ј-48/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  30.08.2022, во 10:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-846/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  30.08.2022, во 10:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-788/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  30.08.2022, во 10:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-801/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  30.08.2022, во 10:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-О-36/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  30.08.2022, во 10:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-496/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  30.08.2022, во 10:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-826/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  30.08.2022, во 11:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-828/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  30.08.2022, во 11:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-495/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  30.08.2022, во 11:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-783/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  30.08.2022, во 11:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-760/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  30.08.2022, во 11:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-532/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  30.08.2022, во 11:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-522/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  30.08.2022, во 11:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-Ј-31/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  30.08.2022, во 11:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-540/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  30.08.2022, во 11:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-836/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  30.08.2022, во 11:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-765/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  30.08.2022, во 12:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-508/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  30.08.2022, во 12:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-766/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  30.08.2022, во 12:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-771/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  30.08.2022, во 12:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-774/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  30.08.2022, во 12:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-763/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  30.08.2022, во 12:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-878/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  30.08.2022, во 12:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-880/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  30.08.2022, во 12:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-778/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  30.08.2022, во 12:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-876/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  30.08.2022, во 12:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-856/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  30.08.2022, во 12:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-491/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  30.08.2022, во 12:30
 • Август
  31

  Предмет: МАЛВП-23/2021

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  31.08.2022, во 10:00
 • Август
  31

  Предмет: МАЛВП-145/2021

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  31.08.2022, во 10:10
 • Август
  31

  Предмет: РО-71/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  31.08.2022, во 10:20
 • Август
  31

  Предмет: П4-37/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  31.08.2022, во 10:30
 • Август
  31

  Предмет: П1.108/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  31.08.2022, во 10:40
 • Август
  31

  Предмет: П1.38/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  31.08.2022, во 10:50
 • Август
  31

  Предмет: МАЛВП-22/2022

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  31.08.2022, во 11:00
 • Август
  31

  Предмет: П4-1/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  31.08.2022, во 11:30
 • Август
  31

  Предмет: РО-91/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  31.08.2022, во 11:40
 • Август
  31

  Предмет: РО-62/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  31.08.2022, во 11:50
 • Август
  31

  Предмет: МАЛВП-261/2021

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  31.08.2022, во 12:00
 • Август
  31

  Предмет: П1.24/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  31.08.2022, во 12:30
 • Август
  31

  Предмет: МАЛВП-279/2022

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  31.08.2022, во 12:40
 • Август
  31

  Предмет: П1.54/20

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  31.08.2022, во 12:50
 • Август
  31

  Предмет: МАЛВП-329/2022

  Судија Драган Миноски, Судница Соба 1
  31.08.2022, во 13:00
 • Август
  31

  Предмет: П4-9/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  31.08.2022, во 13:00
 • Август
  31

  Предмет: П4-36/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  31.08.2022, во 13:30
 • Септември
  1

  Предмет: П2-53/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  01.09.2022, во 09:00
 • Септември
  1

  Предмет: П2-29/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  01.09.2022, во 09:20
 • Септември
  1

  Предмет: П2-77/22

  Судија Амдије Зенку, Судница Судница 1
  01.09.2022, во 09:45
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1200/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  01.09.2022, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1173/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  01.09.2022, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1216/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  01.09.2022, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1197/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  01.09.2022, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1156/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  01.09.2022, во 10:10
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1217/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  01.09.2022, во 10:10
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1177/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  01.09.2022, во 10:10
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1160/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  01.09.2022, во 10:15
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1157/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  01.09.2022, во 10:20
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1146/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  01.09.2022, во 10:30
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1149/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  01.09.2022, во 10:50
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-О-101/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  01.09.2022, во 12:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1111/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  01.09.2022, во 12:10
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1137/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  01.09.2022, во 12:20
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1135/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  01.09.2022, во 12:25
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-О-109/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  01.09.2022, во 12:30
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1133/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  01.09.2022, во 12:30
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1131/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  01.09.2022, во 12:35
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1128/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  01.09.2022, во 12:40
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1125/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  01.09.2022, во 12:45
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1123/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  01.09.2022, во 12:50
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1122/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  01.09.2022, во 12:55
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1147/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  01.09.2022, во 13:00
 • Септември
  2

  Предмет: К.188/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  02.09.2022, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: К.193/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  02.09.2022, во 10:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-1077/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-487/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-1083/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-1089/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-1074/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-1072/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-56/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-1078/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-1071/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: МАЛВП-209/2022

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 10:10
 • Септември
  5

  Предмет: МАЛВП-206/2022

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 10:20
 • Септември
  5

  Предмет: РО-272/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 10:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-962/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 10:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-916/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 10:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-937/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 10:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-952/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 10:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-946/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 10:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-961/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 10:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-928/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 10:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-924/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 10:30
 • Септември
  5

  Предмет: К.158/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 10:30
 • Септември
  5

  Предмет: МАЛВП-223/2022

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 10:40
 • Септември
  5

  Предмет: МАЛВП-218/2022

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 10:50
 • Септември
  5

  Предмет: МАЛВП-215/2022

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 11:00
 • Септември
  5

  Предмет: МАЛВП-231/2022

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 11:10
 • Септември
  5

  Предмет: МАЛВП-228/2022

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 11:20
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-841/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 11:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-820/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 11:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-О-68/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 11:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-520/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 11:30
 • Септември
  5

  Предмет: К.30/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 11:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-848/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 11:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-1110/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 11:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-О-102/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 11:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-520/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 11:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-796/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 11:30
 • Септември
  5

  Предмет: ВПП-45/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 11:40
 • Септември
  5

  Предмет: МАЛВП-63/2022

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 11:50
 • Септември
  5

  Предмет: ВПП-47/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 11:50
 • Септември
  5

  Предмет: МАЛВП-44/2022

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 12:00
 • Септември
  5

  Предмет: К.196/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 12:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-877/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 12:00
 • Септември
  5

  Предмет: МАЛВП-203/2021

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 12:10
 • Септември
  5

  Предмет: МАЛВП-327/2021

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 12:20
 • Септември
  5

  Предмет: O1-2/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  05.09.2022, во 12:30
 • Септември
  5

  Предмет: К.59/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 12:30
 • Септември
  5

  Предмет: РО-273/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 12:40
 • Септември
  5

  Предмет: РО-53/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 12:50
 • Септември
  5

  Предмет: РО-388/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 13:00
 • Септември
  6

  Предмет: РО-501/21

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  06.09.2022, во 08:45
 • Септември
  6

  Предмет: РО-179/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  06.09.2022, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: РО-173/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  06.09.2022, во 09:15
 • Септември
  6

  Предмет: РО-147/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  06.09.2022, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: К.160/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  06.09.2022, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-43/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  06.09.2022, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-577/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  06.09.2022, во 09:40
 • Септември
  6

  Предмет: РО-117/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  06.09.2022, во 09:45
 • Септември
  6

  Предмет: РО-117/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  06.09.2022, во 09:45
 • Септември
  6

  Предмет: РО-193/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-944/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-926/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  06.09.2022, во 10:15
 • Септември
  6

  Предмет: РО-165/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  06.09.2022, во 10:15
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-953/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  06.09.2022, во 10:20
 • Септември
  6

  Предмет: РО-347/21

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  06.09.2022, во 10:25
 • Септември
  6

  Предмет: МАЛВП-196/2021

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  06.09.2022, во 10:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-О-87/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  06.09.2022, во 10:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-954/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  06.09.2022, во 10:30
 • Септември
  6

  Предмет: РО-122/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  06.09.2022, во 10:35
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1067/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  06.09.2022, во 10:40
 • Септември
  6

  Предмет: РО-506/21

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  06.09.2022, во 10:45
 • Септември
  6

  Предмет: К.129/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  06.09.2022, во 11:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-938/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  06.09.2022, во 12:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-892/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  06.09.2022, во 12:00
 • Септември
  6

  Предмет: К.75/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  06.09.2022, во 12:00
 • Септември
  6

  Предмет: П4-34/21

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  06.09.2022, во 12:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1055/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  06.09.2022, во 12:15
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1056/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  06.09.2022, во 12:20
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1058/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  06.09.2022, во 12:30
 • Септември
  6

  Предмет: К.62/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  06.09.2022, во 12:30
 • Септември
  6

  Предмет: ВПП1-17/21

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  06.09.2022, во 12:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1059/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  06.09.2022, во 12:35
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1062/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  06.09.2022, во 12:40
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1034/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  06.09.2022, во 12:50
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-О-48/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  06.09.2022, во 13:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-О-88/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  06.09.2022, во 13:10
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1042/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  06.09.2022, во 13:10
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-О-92/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  06.09.2022, во 13:15
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-955/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  07.09.2022, во 10:00
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-О-75/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  07.09.2022, во 10:00
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-О-56/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  07.09.2022, во 10:00
 • Септември
  7

  Предмет: К.138/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  07.09.2022, во 10:00
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-903/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  07.09.2022, во 10:00
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-52/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  07.09.2022, во 10:00
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-904/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  07.09.2022, во 10:00
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-899/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  07.09.2022, во 10:00
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-883/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  07.09.2022, во 10:00
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-О-76/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  07.09.2022, во 10:00
 • Септември
  7

  Предмет: ВПП-43/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  07.09.2022, во 10:00
 • Септември
  7

  Предмет: П4-24/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  07.09.2022, во 10:10
 • Септември
  7

  Предмет: МАЛВП-213/2022

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  07.09.2022, во 10:20
 • Септември
  7

  Предмет: П4-18/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  07.09.2022, во 10:30
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-968/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  07.09.2022, во 10:30
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-912/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  07.09.2022, во 10:30
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-969/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  07.09.2022, во 10:30
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-967/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  07.09.2022, во 10:30
 • Септември
  7

  Предмет: МАЛВП-256/2022

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  07.09.2022, во 10:40
 • Септември
  7

  Предмет: МАЛВП-8/2022

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  07.09.2022, во 10:40
 • Септември
  7

  Предмет: МАЛВП-24/2022

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  07.09.2022, во 10:50
 • Септември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-6/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  07.09.2022, во 11:00
 • Септември
  7

  Предмет: МАЛВП-30/2022

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  07.09.2022, во 11:10
 • Септември
  7

  Предмет: ПЛ1-П-19/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  07.09.2022, во 11:30
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-909/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  07.09.2022, во 11:30
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-908/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  07.09.2022, во 11:30
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-886/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  07.09.2022, во 11:30
 • Септември
  7

  Предмет: МАЛВП-191/2021

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  07.09.2022, во 11:40
 • Септември
  7

  Предмет: ВПП1-7/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  07.09.2022, во 12:00
 • Септември
  7

  Предмет: П1.29/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  07.09.2022, во 12:00
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-36/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  07.09.2022, во 12:00
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-569/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  07.09.2022, во 12:00
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-568/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  07.09.2022, во 12:00
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-884/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  07.09.2022, во 12:00
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-906/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  07.09.2022, во 12:00
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-О-40/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  07.09.2022, во 12:00
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-933/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  07.09.2022, во 12:00
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-О-82/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  07.09.2022, во 12:00
 • Септември
  7

  Предмет: К.143/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  07.09.2022, во 12:00
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-596/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  07.09.2022, во 12:30
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-605/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  07.09.2022, во 12:30
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-565/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  07.09.2022, во 12:30
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-587/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  07.09.2022, во 12:30
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-599/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  07.09.2022, во 12:30
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-567/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  07.09.2022, во 12:30
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-589/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  07.09.2022, во 12:30
 • Септември
  7

  Предмет: П1.95/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 2
  07.09.2022, во 12:30
 • Септември
  7

  Предмет: П1.58/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  07.09.2022, во 12:40
 • Септември
  7

  Предмет: РО-531/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  07.09.2022, во 12:50
 • Септември
  7

  Предмет: П1.57/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  07.09.2022, во 13:00
 • Септември
  7

  Предмет: К.117/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  07.09.2022, во 13:00
 • Септември
  7

  Предмет: П1.143/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  07.09.2022, во 14:00
 • Септември
  9

  Предмет: РО-283/21

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  09.09.2022, во 08:45
 • Септември
  9

  Предмет: МАЛВП-179/2022

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  09.09.2022, во 09:00
 • Септември
  9

  Предмет: МАЛВП-180/2022

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  09.09.2022, во 09:15
 • Септември
  9

  Предмет: П4-16/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  09.09.2022, во 09:30
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-С-603/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  09.09.2022, во 09:30
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-С-712/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  09.09.2022, во 09:40
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-С-699/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  09.09.2022, во 09:45
 • Септември
  9

  Предмет: П4-17/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  09.09.2022, во 09:45
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-С-691/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  09.09.2022, во 09:50
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-С-318/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  09.09.2022, во 09:55
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-С-361/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  09.09.2022, во 10:00
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-С-794/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  09.09.2022, во 10:00
 • Септември
  9

  Предмет: МАЛВП-173/2022

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  09.09.2022, во 10:00
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-С-372/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  09.09.2022, во 10:10
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-С-822/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  09.09.2022, во 10:15
 • Септември
  9

  Предмет: П1.32/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  09.09.2022, во 10:15
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-С-823/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  09.09.2022, во 10:20
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-С-1069/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  09.09.2022, во 10:30
 • Септември
  9

  Предмет: РО-40/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  09.09.2022, во 10:30
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-С-1079/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  09.09.2022, во 10:35
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-С-1082/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  09.09.2022, во 10:40
 • Септември
  9

  Предмет: РО-36/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  09.09.2022, во 10:40
 • Септември
  9

  Предмет: РО-34/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  09.09.2022, во 10:45
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-С-1085/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  09.09.2022, во 10:45
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-С-1086/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  09.09.2022, во 10:50
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-С-1087/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  09.09.2022, во 10:55
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-С-1088/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  09.09.2022, во 11:00
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-С-997/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  09.09.2022, во 12:00
 • Септември
  9

  Предмет: К.175/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  09.09.2022, во 12:30
 • Септември
  9

  Предмет: МАЛВП-17/2022

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  09.09.2022, во 12:30
 • Септември
  9

  Предмет: К.172/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  09.09.2022, во 13:00
 • Септември
  9

  Предмет: К.184/22

  Судија Флутурије Дервиши, Судница Судница 1
  09.09.2022, во 13:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-О-79/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 09:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-974/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 09:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-1035/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  12.09.2022, во 09:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-О-81/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 09:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-О-83/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 09:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-1032/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 09:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-994/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 09:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-О-81/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 09:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-992/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  12.09.2022, во 09:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-993/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  12.09.2022, во 09:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-О-81/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 40
  12.09.2022, во 09:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-972/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 09:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-974/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 09:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-1035/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Соба 1
  12.09.2022, во 09:30
 • Септември
  12

  Предмет: РО-254/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 10:00
 • Септември
  12

  Предмет: К.208/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 10:00
 • Септември
  12

  Предмет: МАЛВП-214/2022

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 10:00
 • Септември
  12

  Предмет: РО-215/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 10:10
 • Септември
  12

  Предмет: РО-216/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 10:20
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-1000/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 10:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-996/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 10:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-1012/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 10:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-1026/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 10:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-1025/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 10:30
 • Септември
  12

  Предмет: РО-217/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 10:30
 • Септември
  12

  Предмет: К.101/21

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 10:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-1017/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 10:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-1028/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 10:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-1033/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 10:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-1063/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 10:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-976/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 10:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-1002/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 10:30
 • Септември
  12

  Предмет: РО-108/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 10:30
 • Септември
  12

  Предмет: РО-252/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 10:40
 • Септември
  12

  Предмет: РО-248/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 10:50
 • Септември
  12

  Предмет: РО-233/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 11:00
 • Септември
  12

  Предмет: РО-227/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 11:10
 • Септември
  12

  Предмет: РО-228/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 11:20
 • Септември
  12

  Предмет: РО-256/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 11:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-1037/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 11:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-1004/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 11:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-1005/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 11:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-1039/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 11:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-1043/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 11:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-979/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 11:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-1030/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 11:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-1048/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 11:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-1036/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 11:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-989/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 11:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-1050/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 11:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-1052/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 11:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-981/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 11:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-990/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 11:30
 • Септември
  12

  Предмет: РО-258/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 11:40
 • Септември
  12

  Предмет: РО-212/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 11:50
 • Септември
  12

  Предмет: РО-286/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 12:00
 • Септември
  12

  Предмет: РО-223/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 12:00
 • Септември
  12

  Предмет: ВПП1-9/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 12:00
 • Септември
  12

  Предмет: РО-225/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 12:10
 • Септември
  12

  Предмет: РО-225/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 12:10
 • Септември
  12

  Предмет: РО-235/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 12:20
 • Септември
  12

  Предмет: К.67/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 12:30
 • Септември
  12

  Предмет: РО-287/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 12:40
 • Септември
  12

  Предмет: РО-289/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 12:50
 • Септември
  12

  Предмет: РО-322/22

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 13:00
 • Септември
  12

  Предмет: КМ-11/20

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 13:00
 • Септември
  12

  Предмет: РО-456/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 13:10
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-50/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 13:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-2022/21

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 13:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-44/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 13:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-О-41/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 13:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-1068/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 13:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-902/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 13:30
 • Септември
  12

  Предмет: К.106/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 14:00
 • Септември
  12

  Предмет: П1.108/21

  Судија Драган Миноски, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 14:00
 • Септември
  13

  Предмет: РО-97/21

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 08:45
 • Септември
  13

  Предмет: РО-244/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 09:00
 • Септември
  13

  Предмет: РО-181/21

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 09:00
 • Септември
  13

  Предмет: МАЛВП-226/2022

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 09:00
 • Септември
  13

  Предмет: РО-288/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 09:15
 • Септември
  13

  Предмет: РО-258/21

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 09:20
 • Септември
  13

  Предмет: РО-421/21

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 09:30
 • Септември
  13

  Предмет: РО-381/21

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 09:30
 • Септември
  13

  Предмет: РО-234/21

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 09:35
 • Септември
  13

  Предмет: РО-444/21

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 09:40
 • Септември
  13

  Предмет: РО-488/21

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 09:45
 • Септември
  13

  Предмет: РО-232/21

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 10:00
 • Септември
  13

  Предмет: РО-232/21

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 10:00
 • Септември
  13

  Предмет: РО-486/21

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 10:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-957/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 10:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-939/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 10:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-941/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 10:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-948/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 10:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-960/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 10:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-659/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 10:00
 • Септември
  13

  Предмет: РО-307/21

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 10:10
 • Септември
  13

  Предмет: ВПП1-40/21

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 10:15
 • Септември
  13

  Предмет: МАЛВП-282/2021

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 10:20
 • Септември
  13

  Предмет: ПЛ1-ТС-2/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 10:30
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-929/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 10:30
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-935/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 10:30
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-934/22

  Судија Баки Алили, Судница Соба 1
  13.09.2022, во 10:30
 • Септември
  13

  Предмет: МАЛВП-123/2021

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 10:40
 • Септември
  13

  Предмет: МАЛВП-123/2021

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 10:40
 • Септември
  13

  Предмет: РО-100/21

  Судија Исмаил Елези, Судница Соба 1
  13.09.2022, во 10:40
 • Септември
  13

  Предмет: МАЛВП-335/2021

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 10:50
 • Септември
  13

  Предмет: ВПП1-37/21

  Судија Јованка Стојаноска, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 10:55
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-919/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 11:30
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-920/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 11:30
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-931/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 11:30
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-921/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 11:30
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-923/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 11:30
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-971/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 12:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-914/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 12:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-О-80/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 12:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-584/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 12:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-917/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 12:00
 • Септември
  13

  Предмет: П1.142/21

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 12:00
 • Септември
  13

  Предмет: П2-44/22

  Судија Исмаил Елези, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 12:45
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-608/22

  Судија Баки Алили, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 13:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-679/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 13:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-О-90/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 13:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-О-85/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 13:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-О-74/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 13:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-854/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 13:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-740/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 13:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-574/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 13:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-698/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 13:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-850/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 13:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-О-93/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 13:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-865/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 13:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-М-16/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 13:30
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-М-32/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 14:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-М-35/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 14:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-М-40/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 14:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-М-31/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 14:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-М-43/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 14:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-М-47/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 14:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-М-49/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 14:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-М-37/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 14:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-М-20/22

  Судија Билјана Кижеска, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 14:00