Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-164/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  27.03.2023, во 08:30
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-135/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  27.03.2023, во 09:00
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-О-32/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  27.03.2023, во 09:00
 • Март
  27

  Предмет: МАЛВП-142/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.03.2023, во 09:00
 • Март
  27

  Предмет: П4-5/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.03.2023, во 09:15
 • Март
  27

  Предмет: ТС-2/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  27.03.2023, во 09:30
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-137/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  27.03.2023, во 09:30
 • Март
  27

  Предмет: П4-36/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.03.2023, во 10:00
 • Март
  27

  Предмет: К-50/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  27.03.2023, во 10:00
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-130/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  27.03.2023, во 10:00
 • Март
  27

  Предмет: ИЗС-9/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.03.2023, во 10:00
 • Март
  27

  Предмет: К-119/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  27.03.2023, во 10:00
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-134/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  27.03.2023, во 10:30
 • Март
  27

  Предмет: МАЛВП-161/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.03.2023, во 11:30
 • Март
  27

  Предмет: К-11/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  27.03.2023, во 12:00
 • Март
  27

  Предмет: ЗАВ-19/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  27.03.2023, во 12:00
 • Март
  27

  Предмет: МАЛВП-4/2023

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.03.2023, во 12:30
 • Март
  27

  Предмет: К-27/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  27.03.2023, во 13:00
 • Март
  27

  Предмет: П2-102/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.03.2023, во 13:00
 • Март
  27

  Предмет: ЗАВ-16/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.03.2023, во 14:00
 • Март
  28

  Предмет: ПРК-С-263/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  28.03.2023, во 08:30
 • Март
  28

  Предмет: ПРК-С-162/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  28.03.2023, во 09:30
 • Март
  28

  Предмет: РО-246/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  28.03.2023, во 09:30
 • Март
  28

  Предмет: ПРК-С-365/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  28.03.2023, во 10:00
 • Март
  28

  Предмет: К-333/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  28.03.2023, во 10:00
 • Март
  28

  Предмет: К-23/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  28.03.2023, во 10:00
 • Март
  28

  Предмет: ВПП-72/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.03.2023, во 10:00
 • Март
  28

  Предмет: ТС1-10/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  28.03.2023, во 11:00
 • Март
  28

  Предмет: РО-206/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.03.2023, во 11:30
 • Март
  28

  Предмет: К-281/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  28.03.2023, во 12:00
 • Март
  28

  Предмет: ПРК-С-108/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  28.03.2023, во 12:00
 • Март
  28

  Предмет: К-271/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  28.03.2023, во 13:00
 • Март
  29

  Предмет: КМ-13/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  29.03.2023, во 08:30
 • Март
  29

  Предмет: РО-123/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  29.03.2023, во 09:00
 • Март
  29

  Предмет: РО-172/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  29.03.2023, во 09:20
 • Март
  29

  Предмет: РО-154/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  29.03.2023, во 09:40
 • Март
  29

  Предмет: РО-173/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  29.03.2023, во 10:00
 • Март
  29

  Предмет: КМ-12/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  29.03.2023, во 10:00
 • Март
  29

  Предмет: К-257/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  29.03.2023, во 10:00
 • Март
  29

  Предмет: ВПП-61/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.03.2023, во 10:00
 • Март
  29

  Предмет: К-189/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  29.03.2023, во 10:00
 • Март
  29

  Предмет: РО-167/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  29.03.2023, во 10:20
 • Март
  29

  Предмет: ВПП1-7/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.03.2023, во 11:30
 • Март
  29

  Предмет: К-233/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  29.03.2023, во 12:00
 • Март
  29

  Предмет: РО-186/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.03.2023, во 12:30
 • Март
  30

  Предмет: РО-76/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  30.03.2023, во 09:00
 • Март
  30

  Предмет: РО-120/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  30.03.2023, во 09:20
 • Март
  30

  Предмет: РО-153/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  30.03.2023, во 09:40
 • Март
  30

  Предмет: РО-163/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  30.03.2023, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: К-204/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  30.03.2023, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: К-151/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  30.03.2023, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: РО-164/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  30.03.2023, во 10:20
 • Март
  30

  Предмет: РО-174/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  30.03.2023, во 10:40
 • Март
  30

  Предмет: МАЛВП-158/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.03.2023, во 11:30
 • Март
  30

  Предмет: К-86/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  30.03.2023, во 12:00
 • Март
  31

  Предмет: МАЛВТС-13/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  31.03.2023, во 08:15
 • Март
  31

  Предмет: К-85/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  31.03.2023, во 09:00
 • Март
  31

  Предмет: РО-184/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  31.03.2023, во 09:30
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-404/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  03.04.2023, во 08:30
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-897/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  03.04.2023, во 08:40
 • Април
  3

  Предмет: П1-19/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  03.04.2023, во 09:00
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-822/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  03.04.2023, во 09:00
 • Април
  3

  Предмет: ТС-10/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  03.04.2023, во 09:05
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-28/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.04.2023, во 09:30
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-423/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.04.2023, во 09:45
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-63/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.04.2023, во 09:50
 • Април
  3

  Предмет: К-296/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  03.04.2023, во 10:00
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-350/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.04.2023, во 10:30
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-230/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.04.2023, во 10:45
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-323/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.04.2023, во 11:00
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-178/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.04.2023, во 11:15
 • Април
  3

  Предмет: ВПП-7/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.04.2023, во 11:30
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-3/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.04.2023, во 11:30
 • Април
  3

  Предмет: К-286/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  03.04.2023, во 12:00
 • Април
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-4/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.04.2023, во 12:30
 • Април
  3

  Предмет: К-240/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  03.04.2023, во 13:00
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-О-49/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.04.2023, во 08:30
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-Ј-6/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  04.04.2023, во 08:30
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-619/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.04.2023, во 08:40
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-6/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.04.2023, во 08:45
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-302/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.04.2023, во 08:50
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-398/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.04.2023, во 09:00
 • Април
  4

  Предмет: РО-255/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.04.2023, во 09:15
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-Ј-3/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  04.04.2023, во 09:15
 • Април
  4

  Предмет: К-18/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  04.04.2023, во 10:00
 • Април
  4

  Предмет: П2-15/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.04.2023, во 10:00
 • Април
  4

  Предмет: К-181/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  04.04.2023, во 10:00
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-Ј-48/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  04.04.2023, во 10:00
 • Април
  4

  Предмет: П2-33/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.04.2023, во 11:30
 • Април
  4

  Предмет: МАЛВП-109/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.04.2023, во 11:30
 • Април
  4

  Предмет: РО-2/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.04.2023, во 12:00
 • Април
  4

  Предмет: К-268/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  04.04.2023, во 13:00
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-Ј-93/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  05.04.2023, во 08:30
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-Ј-94/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  05.04.2023, во 09:30
 • Април
  5

  Предмет: РО-149/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  05.04.2023, во 09:30
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-С-186/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  05.04.2023, во 09:30
 • Април
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-6/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.04.2023, во 10:00
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-Ј-134/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  05.04.2023, во 10:00
 • Април
  5

  Предмет: К-99/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  05.04.2023, во 10:00
 • Април
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-6/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.04.2023, во 10:00
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-С-71/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.04.2023, во 10:00
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-О-43/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.04.2023, во 10:15
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-Ј-16/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  05.04.2023, во 10:30
 • Април
  5

  Предмет: РО-150/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  05.04.2023, во 11:00
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-Ј-156/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  05.04.2023, во 11:00
 • Април
  5

  Предмет: П4-33/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.04.2023, во 11:30
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-Ј-162/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  05.04.2023, во 12:00
 • Април
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-95/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.04.2023, во 12:30
 • Април
  5

  Предмет: П2-24/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  05.04.2023, во 12:45
 • Април
  5

  Предмет: П2-100/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  05.04.2023, во 13:00
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-Ј-128/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  05.04.2023, во 13:00
 • Април
  6

  Предмет: ПРК-С-101/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.04.2023, во 08:30
 • Април
  6

  Предмет: ПРК-Ј-22/23

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.04.2023, во 08:50
 • Април
  6

  Предмет: ПРК-С-678/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.04.2023, во 09:00
 • Април
  6

  Предмет: РО-2/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  06.04.2023, во 09:00
 • Април
  6

  Предмет: К-236/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  06.04.2023, во 10:00
 • Април
  6

  Предмет: П2-72/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.04.2023, во 10:00
 • Април
  6

  Предмет: К-296/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  06.04.2023, во 10:00
 • Април
  6

  Предмет: РО-139/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  06.04.2023, во 10:30
 • Април
  6

  Предмет: П2-95/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.04.2023, во 11:30
 • Април
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-7/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.04.2023, во 12:30
 • Април
  6

  Предмет: К-340/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  06.04.2023, во 12:30
 • Април
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-8/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  06.04.2023, во 13:00
 • Април
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-49/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  07.04.2023, во 10:00
 • Април
  7

  Предмет: К-3/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  07.04.2023, во 10:00
 • Април
  7

  Предмет: ВПП-51/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.04.2023, во 10:00
 • Април
  7

  Предмет: К-273/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  07.04.2023, во 10:00
 • Април
  7

  Предмет: РО-29/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.04.2023, во 11:30
 • Април
  7

  Предмет: К-283/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  07.04.2023, во 12:00
 • Април
  7

  Предмет: П1-33/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.04.2023, во 12:30
 • Април
  7

  Предмет: ПРК-С-531/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  07.04.2023, во 14:00
 • Април
  10

  Предмет: РО-138/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  10.04.2023, во 09:00
 • Април
  10

  Предмет: К-12/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  10.04.2023, во 09:00
 • Април
  10

  Предмет: РО-44/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  10.04.2023, во 09:30
 • Април
  10

  Предмет: РО-118/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  10.04.2023, во 10:00
 • Април
  10

  Предмет: К-299/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  10.04.2023, во 10:00
 • Април
  10

  Предмет: П1-31/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  10.04.2023, во 10:00
 • Април
  10

  Предмет: К-82/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  10.04.2023, во 10:00
 • Април
  10

  Предмет: РО-117/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  10.04.2023, во 10:30
 • Април
  10

  Предмет: РО-85/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  10.04.2023, во 11:30
 • Април
  10

  Предмет: К-3/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  10.04.2023, во 12:00
 • Април
  10

  Предмет: К-39/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  10.04.2023, во 12:00
 • Април
  10

  Предмет: К-92/23

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  10.04.2023, во 12:00
 • Април
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-9/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  10.04.2023, во 12:30
 • Април
  11

  Предмет: ПРК-М-1/23

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  11.04.2023, во 09:00
 • Април
  11

  Предмет: РО-145/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  11.04.2023, во 09:00
 • Април
  11

  Предмет: РО-132/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  11.04.2023, во 09:30
 • Април
  11

  Предмет: ВПП-21/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  11.04.2023, во 10:00
 • Април
  11

  Предмет: РО-224/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  11.04.2023, во 10:00
 • Април
  11

  Предмет: СТ-ТС-1/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  11.04.2023, во 10:00
 • Април
  11

  Предмет: К-136/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  11.04.2023, во 10:00
 • Април
  11

  Предмет: К-136/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  11.04.2023, во 10:00
 • Април
  11

  Предмет: П1-16/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  11.04.2023, во 11:30
 • Април
  11

  Предмет: К-305/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  11.04.2023, во 12:00
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-193/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  12.04.2023, во 08:30
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-О-3/23

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  12.04.2023, во 08:30
 • Април
  12

  Предмет: ПЛ1-П-19/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  12.04.2023, во 09:00
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-О-4/23

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  12.04.2023, во 09:30
 • Април
  12

  Предмет: К-360/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  12.04.2023, во 10:00
 • Април
  12

  Предмет: П1-25/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  12.04.2023, во 10:00
 • Април
  12

  Предмет: К-347/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  12.04.2023, во 10:00
 • Април
  12

  Предмет: ПЛ1-П-28/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  12.04.2023, во 10:00
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-О-7/23

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  12.04.2023, во 10:30
 • Април
  12

  Предмет: К-125/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  12.04.2023, во 10:30
 • Април
  12

  Предмет: К-260/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  12.04.2023, во 11:00
 • Април
  12

  Предмет: К-72/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  12.04.2023, во 11:00
 • Април
  12

  Предмет: ПЛ1-ТС-74/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  12.04.2023, во 11:30
 • Април
  12

  Предмет: К-274/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  12.04.2023, во 12:30
 • Април
  12

  Предмет: К-121/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  12.04.2023, во 13:00
 • Април
  12

  Предмет: ЗАВ-20/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  12.04.2023, во 14:00
 • Април
  13

  Предмет: ПЛ1-П-29/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  13.04.2023, во 09:00
 • Април
  13

  Предмет: ПЛ1-П-25/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  13.04.2023, во 10:00
 • Април
  13

  Предмет: К-342/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  13.04.2023, во 10:00
 • Април
  13

  Предмет: К-269/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  13.04.2023, во 10:30
 • Април
  13

  Предмет: РО-300/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  13.04.2023, во 11:00
 • Април
  18

  Предмет: ПЛ1-П-7/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  18.04.2023, во 09:00
 • Април
  18

  Предмет: ПЛ1-П-14/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  18.04.2023, во 10:00
 • Април
  18

  Предмет: К-300/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  18.04.2023, во 10:00
 • Април
  18

  Предмет: К-300/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  18.04.2023, во 10:00
 • Април
  18

  Предмет: К-15/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  18.04.2023, во 10:00
 • Април
  18

  Предмет: К-238/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  18.04.2023, во 10:30
 • Април
  18

  Предмет: К-364/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  18.04.2023, во 12:30
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-О-8/23

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  19.04.2023, во 08:30
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВТС-8/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  19.04.2023, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-О-9/23

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  19.04.2023, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-28/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  19.04.2023, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-144/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  19.04.2023, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: П2-22/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.04.2023, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: К-122/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  19.04.2023, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: К-79/17

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  19.04.2023, во 10:15
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-147/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  19.04.2023, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-153/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  19.04.2023, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-П-3/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.04.2023, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: П4-23/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.04.2023, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-155/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  19.04.2023, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: К-78/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  19.04.2023, во 12:30
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-20/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.04.2023, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-16/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.04.2023, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: ВПП-83/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.04.2023, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: К-278/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  20.04.2023, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: К-254/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  20.04.2023, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: П2-23/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.04.2023, во 11:30
 • Април
  20

  Предмет: К-37/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  20.04.2023, во 12:00
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-П-6/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.04.2023, во 12:30
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-5/2023

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.04.2023, во 13:00
 • Април
  21

  Предмет: К-315/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  21.04.2023, во 10:00
 • Април
  21

  Предмет: К-328/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  21.04.2023, во 10:00
 • Април
  21

  Предмет: К-255/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  21.04.2023, во 10:00
 • Април
  21

  Предмет: К-133/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  21.04.2023, во 12:00
 • Април
  21

  Предмет: П4-10/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  21.04.2023, во 13:00
 • Април
  24

  Предмет: ПЛ1-ТС-30/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  24.04.2023, во 09:00
 • Април
  24

  Предмет: ПЛ1-ТС-25/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  24.04.2023, во 10:00
 • Април
  24

  Предмет: К-347/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  24.04.2023, во 10:00
 • Април
  24

  Предмет: ПЛ1-ТС-2/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  24.04.2023, во 10:00
 • Април
  24

  Предмет: К-19/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  24.04.2023, во 10:00
 • Април
  24

  Предмет: ПЛ1-П-24/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  24.04.2023, во 11:30
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-534/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  25.04.2023, во 08:30
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-533/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  25.04.2023, во 08:40
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-535/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  25.04.2023, во 08:50
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-532/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  25.04.2023, во 09:00
 • Април
  25

  Предмет: П4-18/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  25.04.2023, во 09:00
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-557/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  25.04.2023, во 09:10
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-556/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  25.04.2023, во 09:20
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-554/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  25.04.2023, во 09:30
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-540/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  25.04.2023, во 09:40
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-562/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  25.04.2023, во 09:50
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-582/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  25.04.2023, во 10:00
 • Април
  25

  Предмет: К-344/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  25.04.2023, во 10:00
 • Април
  25

  Предмет: МАЛВП-75/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.04.2023, во 10:00
 • Април
  25

  Предмет: К-103/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  25.04.2023, во 10:00
 • Април
  25

  Предмет: К-103/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  25.04.2023, во 10:00
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-571/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  25.04.2023, во 10:10
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-519/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  25.04.2023, во 10:20
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-521/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  25.04.2023, во 10:30
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-484/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  25.04.2023, во 10:40
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-529/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  25.04.2023, во 10:50
 • Април
  25

  Предмет: ВПП-5/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.04.2023, во 11:30
 • Април
  25

  Предмет: РО-11/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.04.2023, во 12:00
 • Април
  25

  Предмет: К-62/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  25.04.2023, во 12:00
 • Април
  25

  Предмет: П2-81/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  25.04.2023, во 12:00
 • Април
  25

  Предмет: К-71/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Соба 3
  25.04.2023, во 13:00
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-506/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  26.04.2023, во 08:30
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-469/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  26.04.2023, во 08:40
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-569/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  26.04.2023, во 08:50
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-466/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  26.04.2023, во 09:00
 • Април
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-25/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  26.04.2023, во 09:00
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-500/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  26.04.2023, во 09:10
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-492/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  26.04.2023, во 09:20
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-491/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  26.04.2023, во 09:30
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-549/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  26.04.2023, во 09:40
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-579/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  26.04.2023, во 09:50
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-545/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  26.04.2023, во 10:00
 • Април
  26

  Предмет: П5-1/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  26.04.2023, во 10:00
 • Април
  26

  Предмет: К-348/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  26.04.2023, во 10:00
 • Април
  26

  Предмет: РО-218/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.04.2023, во 10:00
 • Април
  26

  Предмет: К-21/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  26.04.2023, во 10:00
 • Април
  26

  Предмет: РО-287/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.04.2023, во 10:00
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-499/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  26.04.2023, во 10:10
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-493/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  26.04.2023, во 10:20
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-548/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  26.04.2023, во 10:30
 • Април
  26

  Предмет: РО-157/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.04.2023, во 10:30
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-542/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  26.04.2023, во 10:40
 • Април
  26

  Предмет: РО-170/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.04.2023, во 10:45
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-476/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  26.04.2023, во 10:50
 • Април
  26

  Предмет: П4-30/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  26.04.2023, во 11:00
 • Април
  26

  Предмет: РО-279/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.04.2023, во 11:00
 • Април
  26

  Предмет: РО-30/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.04.2023, во 12:30
 • Април
  26

  Предмет: К-26/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  26.04.2023, во 12:30
 • Април
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-37/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  27.04.2023, во 09:00
 • Април
  27

  Предмет: К-170/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  27.04.2023, во 10:00
 • Април
  27

  Предмет: П1-22/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.04.2023, во 10:00
 • Април
  27

  Предмет: К-299/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  27.04.2023, во 10:00
 • Април
  27

  Предмет: П4-32/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.04.2023, во 11:30
 • Април
  27

  Предмет: К-52/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  27.04.2023, во 11:30
 • Април
  27

  Предмет: К-199/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  27.04.2023, во 12:00
 • Април
  27

  Предмет: ПЛ1-П-11/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.04.2023, во 12:30
 • Април
  27

  Предмет: П4-10/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  27.04.2023, во 13:00
 • Април
  28

  Предмет: ВПП1-8/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  28.04.2023, во 09:00
 • Април
  28

  Предмет: К-307/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  28.04.2023, во 10:00
 • Април
  28

  Предмет: К-34/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  28.04.2023, во 10:00
 • Април
  28

  Предмет: МАЛВП-131/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.04.2023, во 10:00
 • Април
  28

  Предмет: РО-302/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.04.2023, во 11:30
 • Април
  28

  Предмет: К-142/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  28.04.2023, во 12:00
 • Април
  28

  Предмет: СТ-57/16

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.04.2023, во 12:30
 • Април
  28

  Предмет: К-36/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  28.04.2023, во 12:30
 • Мај
  2

  Предмет: К-41/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  02.05.2023, во 10:00
 • Мај
  2

  Предмет: К-55/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  02.05.2023, во 13:00
 • Мај
  2

  Предмет: К-55/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  02.05.2023, во 13:00
 • Мај
  3

  Предмет: П5-1/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  03.05.2023, во 09:30
 • Мај
  3

  Предмет: П1-1/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.05.2023, во 10:00
 • Мај
  3

  Предмет: ВПП1-11/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.05.2023, во 10:00
 • Мај
  3

  Предмет: К-54/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  03.05.2023, во 10:00
 • Мај
  3

  Предмет: РО-264/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  03.05.2023, во 10:30
 • Мај
  3

  Предмет: МАЛВП-8/2023

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.05.2023, во 11:30
 • Мај
  3

  Предмет: ПЛ1-П-7/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.05.2023, во 12:30
 • Мај
  4

  Предмет: П4-35/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.05.2023, во 09:30
 • Мај
  4

  Предмет: РО-274/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.05.2023, во 10:00
 • Мај
  4

  Предмет: К-57/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  04.05.2023, во 10:00
 • Мај
  4

  Предмет: К-40/18

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  04.05.2023, во 10:00
 • Мај
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-11/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.05.2023, во 11:30
 • Мај
  4

  Предмет: РО-28/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.05.2023, во 11:30
 • Мај
  4

  Предмет: К-138/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  04.05.2023, во 12:00
 • Мај
  4

  Предмет: П2-18/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.05.2023, во 12:30
 • Мај
  4

  Предмет: К-343/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  04.05.2023, во 13:30
 • Мај
  5

  Предмет: МАЛВП-123/2022

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  05.05.2023, во 09:00
 • Мај
  5

  Предмет: МАЛВП-163/2022

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  05.05.2023, во 10:00
 • Мај
  5

  Предмет: СТ-2/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.05.2023, во 11:30
 • Мај
  8

  Предмет: ПЛ1-П-1/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  08.05.2023, во 09:00
 • Мај
  8

  Предмет: П4-22/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  08.05.2023, во 10:00
 • Мај
  8

  Предмет: К-48/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  08.05.2023, во 10:00
 • Мај
  8

  Предмет: К-308/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  08.05.2023, во 10:00
 • Мај
  8

  Предмет: К-61/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  08.05.2023, во 10:00
 • Мај
  8

  Предмет: К-52/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  08.05.2023, во 12:30
 • Мај
  8

  Предмет: К-135/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  08.05.2023, во 13:00
 • Мај
  9

  Предмет: ПРК-Ј-85/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  09.05.2023, во 08:30
 • Мај
  9

  Предмет: МАЛВП-53/2022

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  09.05.2023, во 09:00
 • Мај
  9

  Предмет: К-324/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  09.05.2023, во 09:00
 • Мај
  9

  Предмет: ПРК-Ј-5/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  09.05.2023, во 09:30
 • Мај
  9

  Предмет: МАЛВП-18/2022

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  09.05.2023, во 09:45
 • Мај
  9

  Предмет: П2-28/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.05.2023, во 10:00
 • Мај
  9

  Предмет: К-253/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  09.05.2023, во 11:00
 • Мај
  9

  Предмет: МАЛВП-12/2023

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.05.2023, во 12:30
 • Мај
  9

  Предмет: П2-26/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.05.2023, во 12:30
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-О-38/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  10.05.2023, во 08:30
 • Мај
  10

  Предмет: П1-14/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  10.05.2023, во 09:00
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-О-39/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  10.05.2023, во 09:00
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-О-50/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  10.05.2023, во 09:30
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-О-37/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  10.05.2023, во 10:00
 • Мај
  10

  Предмет: К-330/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  10.05.2023, во 10:00
 • Мај
  10

  Предмет: К-210/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  10.05.2023, во 10:00
 • Мај
  10

  Предмет: ВПП-42/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  10.05.2023, во 10:00
 • Мај
  10

  Предмет: ВПП-64/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  10.05.2023, во 10:30
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-О-40/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  10.05.2023, во 10:30
 • Мај
  10

  Предмет: П1-5/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  10.05.2023, во 10:30
 • Мај
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-14/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  10.05.2023, во 11:30
 • Мај
  11

  Предмет: ПРК-О-36/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  11.05.2023, во 08:30
 • Мај
  11

  Предмет: П1-24/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  11.05.2023, во 08:30
 • Мај
  11

  Предмет: ПЛ1-ТС-55/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  11.05.2023, во 09:00
 • Мај
  11

  Предмет: ПРК-С-326/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  11.05.2023, во 09:30
 • Мај
  11

  Предмет: ПРК-С-325/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  11.05.2023, во 10:00
 • Мај
  11

  Предмет: К-267/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  11.05.2023, во 10:00
 • Мај
  11

  Предмет: ВПП1-3/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  11.05.2023, во 10:00
 • Мај
  11

  Предмет: К-315/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  11.05.2023, во 10:00
 • Мај
  11

  Предмет: ПРК-С-457/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  11.05.2023, во 10:30
 • Мај
  11

  Предмет: ТС-4/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  11.05.2023, во 11:30
 • Мај
  11

  Предмет: К-90/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  11.05.2023, во 12:00
 • Мај
  12

  Предмет: К-54/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  12.05.2023, во 10:00
 • Мај
  12

  Предмет: ПЛ1-ТС-15/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  12.05.2023, во 10:00
 • Мај
  12

  Предмет: К-275/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  12.05.2023, во 10:00
 • Мај
  12

  Предмет: П4-15/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  12.05.2023, во 10:00
 • Мај
  12

  Предмет: МАЛВП-2/2023

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  12.05.2023, во 11:30
 • Мај
  12

  Предмет: К-40/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  12.05.2023, во 12:00
 • Мај
  15

  Предмет: ВПП-18/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  15.05.2023, во 09:00
 • Мај
  15

  Предмет: К-31/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Соба 3
  15.05.2023, во 10:00
 • Мај
  15

  Предмет: МАЛВП-19/2023

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  15.05.2023, во 10:00
 • Мај
  15

  Предмет: К-319/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  15.05.2023, во 10:00
 • Мај
  15

  Предмет: П5-2/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  15.05.2023, во 10:30
 • Мај
  15

  Предмет: МАЛВТС-4/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  15.05.2023, во 11:30
 • Мај
  15

  Предмет: МАЛВТС-7/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  15.05.2023, во 11:45
 • Мај
  15

  Предмет: МАЛВТС-7/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  15.05.2023, во 11:45
 • Мај
  15

  Предмет: МАЛВТС-10/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  15.05.2023, во 12:00
 • Мај
  15

  Предмет: К-47/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  15.05.2023, во 12:00
 • Мај
  15

  Предмет: МАЛВТС-8/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  15.05.2023, во 12:15
 • Мај
  15

  Предмет: МАЛВТС-9/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  15.05.2023, во 12:30
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С-501/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  16.05.2023, во 08:30
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С-516/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  16.05.2023, во 08:40
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С-471/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  16.05.2023, во 08:50
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С-470/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  16.05.2023, во 09:00
 • Мај
  16

  Предмет: МАЛВТС-2/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  16.05.2023, во 09:00
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С-463/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  16.05.2023, во 09:10
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С-505/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  16.05.2023, во 09:20
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С-583/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  16.05.2023, во 09:30
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С-497/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  16.05.2023, во 09:40
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С-459/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  16.05.2023, во 09:50
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С-578/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  16.05.2023, во 10:00
 • Мај
  16

  Предмет: РО-51/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  16.05.2023, во 10:00
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С-528/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  16.05.2023, во 10:10
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С-527/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  16.05.2023, во 10:20
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С-520/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  16.05.2023, во 10:30
 • Мај
  16

  Предмет: П5-5/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  16.05.2023, во 10:30
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С-536/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  16.05.2023, во 10:40
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С-330/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  16.05.2023, во 10:50
 • Мај
  16

  Предмет: РО-47/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  16.05.2023, во 11:30
 • Мај
  16

  Предмет: РО-45/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  16.05.2023, во 11:45
 • Мај
  16

  Предмет: РО-49/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  16.05.2023, во 12:00
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С-447/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  17.05.2023, во 08:30
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С-439/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  17.05.2023, во 08:40
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С-541/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  17.05.2023, во 08:50
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С-544/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  17.05.2023, во 09:00
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С-561/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  17.05.2023, во 09:10
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С-551/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  17.05.2023, во 09:20
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С-547/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  17.05.2023, во 09:30
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С-426/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  17.05.2023, во 09:40
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С-508/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  17.05.2023, во 09:50
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С-415/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  17.05.2023, во 10:00
 • Мај
  17

  Предмет: П2-11/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  17.05.2023, во 10:00
 • Мај
  17

  Предмет: К-1/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  17.05.2023, во 10:00
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С-539/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  17.05.2023, во 10:10
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С-401/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  17.05.2023, во 10:20
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С-546/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  17.05.2023, во 10:30
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С-411/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  17.05.2023, во 10:40
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С-425/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  17.05.2023, во 10:50
 • Мај
  17

  Предмет: РО-125/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  17.05.2023, во 11:30
 • Мај
  17

  Предмет: РО-155/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  17.05.2023, во 11:40
 • Мај
  17

  Предмет: РО-241/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  17.05.2023, во 11:50
 • Мај
  17

  Предмет: РО-242/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  17.05.2023, во 12:00
 • Мај
  17

  Предмет: К-268/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  17.05.2023, во 12:00
 • Мај
  17

  Предмет: РО-288/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  17.05.2023, во 12:10
 • Мај
  17

  Предмет: РО-27/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  17.05.2023, во 12:15
 • Мај
  18

  Предмет: РО-236/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  18.05.2023, во 10:00
 • Мај
  18

  Предмет: К-61/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  18.05.2023, во 10:00
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-С-325/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  18.05.2023, во 10:00
 • Мај
  18

  Предмет: МАЛВП-25/2022

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  18.05.2023, во 10:00
 • Мај
  18

  Предмет: П2-106/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  18.05.2023, во 11:00
 • Мај
  18

  Предмет: МАЛВП-141/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  18.05.2023, во 11:30
 • Мај
  18

  Предмет: К-72/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  18.05.2023, во 12:00
 • Мај
  18

  Предмет: П4-7/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  18.05.2023, во 12:30
 • Мај
  19

  Предмет: П4-6/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  19.05.2023, во 09:30
 • Мај
  19

  Предмет: К-65/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  19.05.2023, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: К-7/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  22.05.2023, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: МАЛВП-10/2023

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.05.2023, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: К-8/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  22.05.2023, во 12:30
 • Мај
  23

  Предмет: К-310/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  23.05.2023, во 10:00
 • Мај
  23

  Предмет: П1-34/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  23.05.2023, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: К-70/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  25.05.2023, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: ВПП1-13/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.05.2023, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: К-150/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  25.05.2023, во 12:30
 • Мај
  26

  Предмет: МАЛВТС-9/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  26.05.2023, во 10:00
 • Мај
  29

  Предмет: К-317/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  29.05.2023, во 10:00
 • Мај
  29

  Предмет: К-317/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  29.05.2023, во 10:00
 • Мај
  29

  Предмет: К-217/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  29.05.2023, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: К-69/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  30.05.2023, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: К-340/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  30.05.2023, во 12:30
 • Мај
  31

  Предмет: К-70/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  31.05.2023, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: К-73/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  01.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: К-326/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  01.06.2023, во 12:30
 • Јуни
  2

  Предмет: ВПП1-2/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  02.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  5

  Предмет: К-78/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  05.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  5

  Предмет: К-81/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  05.06.2023, во 12:30
 • Јуни
  6

  Предмет: К-79/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  06.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  8

  Предмет: К-87/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  08.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  9

  Предмет: К-89/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  09.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  9

  Предмет: ТС1-12/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  09.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  12

  Предмет: К-243/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  12.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  13

  Предмет: К-63/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  13.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  14

  Предмет: К-93/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  14.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  15

  Предмет: ПРК-С-1033/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  15.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  15

  Предмет: ПРК-С-1035/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  15.06.2023, во 10:15
 • Јуни
  15

  Предмет: ПРК-С-1040/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  15.06.2023, во 10:30
 • Јуни
  15

  Предмет: ПРК-С-1040/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  15.06.2023, во 10:30
 • Јуни
  15

  Предмет: ПРК-С-1037/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  15.06.2023, во 10:45
 • Јуни
  15

  Предмет: ПРК-С-1055/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  15.06.2023, во 11:00
 • Јуни
  15

  Предмет: ПРК-С-1056/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  15.06.2023, во 11:15
 • Јуни
  15

  Предмет: ПРК-С-1066/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  15.06.2023, во 11:15
 • Јуни
  15

  Предмет: ПРК-С-1063/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  15.06.2023, во 11:30
 • Јуни
  15

  Предмет: ПРК-С-1020/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  15.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  15

  Предмет: ПРК-Ј-149/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  15.06.2023, во 13:30
 • Јуни
  15

  Предмет: ПРК-Ј-126/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  15.06.2023, во 13:45
 • Октомври
  18

  Предмет: К-105/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  18.10.2023, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: К-236/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  05.12.2023, во 11:00
 • Мај
  9

  Предмет: К-40/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  09.05.2025, во 10:00