Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  18

  Предмет: РО-131/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  18.01.2021, во 08:15
 • Јануари
  18

  Предмет: П2-31/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  18.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: К-273/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  18.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: К-354/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  18.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ТС1-1/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  18.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: МАЛВП-119/2019

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  18.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: МАЛВП-139/2020

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  18.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ВПП-75/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  18.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ТС-13/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  18.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ВПП-75/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  18.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  18

  Предмет: МАЛВТС-18/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  18.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  18

  Предмет: МАЛВТС-6/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  18.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  18

  Предмет: П1-45/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  18.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ЗАВ-103/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  18.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  18

  Предмет: К-321/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  18.01.2021, во 14:00
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-175/19

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  18.01.2021, во 14:00
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-11/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВТС-18/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.01.2021, во 09:15
 • Јануари
  20

  Предмет: К-326/18

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  20.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: К-60/20

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  20.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ТС-22/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВТС-18/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-28/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-101/2020

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-85/2020

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-134/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  20.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-138/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  20.01.2021, во 12:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-6/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.01.2021, во 12:30
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-48/2020

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  20

  Предмет: П2-81/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  20.01.2021, во 14:00
 • Јануари
  21

  Предмет: МАЛВТС-3/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  21.01.2021, во 08:40
 • Јануари
  21

  Предмет: К-207/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  21.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ЗАМ-К-25/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  21.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П2-26/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  21.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-514/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  21.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ЗАМ-К-26/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  21.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: К-358/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  21.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: К-187/16

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  21.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: МАЛВП-137/2019

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  21.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-42/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-25/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  21.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: МАЛВП-32/2019

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  21.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  21

  Предмет: К-282/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  21.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-31/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-37/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.01.2021, во 12:30
 • Јануари
  21

  Предмет: К-278/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  21.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ТС-17/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-9/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  21.01.2021, во 14:00
 • Јануари
  21

  Предмет: К-139/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  21.01.2021, во 14:00
 • Јануари
  21

  Предмет: К-260/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  21.01.2021, во 14:30
 • Јануари
  21

  Предмет: К-359/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  21.01.2021, во 15:00
 • Јануари
  21

  Предмет: К-6/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  21.01.2021, во 15:00
 • Јануари
  22

  Предмет: КМ-18/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  22.01.2021, во 08:30
 • Јануари
  22

  Предмет: КМ-6/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  22.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  22

  Предмет: РО-58/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  22.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: П4-5/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  22.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: К-237/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  22.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: КМ-11/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  22.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: К-150/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  22.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: П4-24/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  22.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-40/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-38/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  22

  Предмет: К-281/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 1
  22.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-43/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  22

  Предмет: ВПП-119/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.01.2021, во 13:30
 • Јануари
  22

  Предмет: МАЛВП-158/2019

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  22.01.2021, во 14:00
 • Јануари
  22

  Предмет: П2-47/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  22.01.2021, во 14:00
 • Јануари
  25

  Предмет: П5-2/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  25.01.2021, во 08:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-65/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  25.01.2021, во 08:40
 • Јануари
  25

  Предмет: П5-4/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  25.01.2021, во 08:45
 • Јануари
  25

  Предмет: К-250/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ОДС-5/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: МАЛВП-113/2020

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-13/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-13/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: КС-КР-92/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-46/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-49/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-245/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  25.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  25

  Предмет: КМ-10/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  25.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-30/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-162/17

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  25.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ВПП-291/16

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.01.2021, во 12:30
 • Јануари
  25

  Предмет: КМ-19/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  25.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-54/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  25.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-203/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  25.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-228/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  25.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-286/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  25.01.2021, во 13:10
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-458/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  26.01.2021, во 08:30
 • Јануари
  26

  Предмет: К-ПП-144/2020

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  26.01.2021, во 08:40
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-457/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  26.01.2021, во 08:40
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-456/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  26.01.2021, во 08:50
 • Јануари
  26

  Предмет: КМ-16/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  26.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-454/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  26.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  26

  Предмет: П2-4/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  26.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-451/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  26.01.2021, во 09:15
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-406/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  26.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-260/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  26.01.2021, во 09:45
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-261/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  26.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  26

  Предмет: К-292/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 10:00