Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јуни
  2

  Предмет: К-37/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  02.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-52/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  02.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-Ј-26/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  02.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: П2-9/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  02.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ВПП-119/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  02.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-Ј-29/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  02.06.2020, во 09:15
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-Ј-30/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  02.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-Ј-27/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  02.06.2020, во 09:45
 • Јуни
  2

  Предмет: К-75/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  02.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-53/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  02.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: П4-3/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  02.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-31/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  02.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-Ј-22/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  02.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-Ј-23/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  02.06.2020, во 10:15
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-Ј-24/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  02.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  2

  Предмет: К-93/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 1
  02.06.2020, во 11:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ТС-6/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  02.06.2020, во 11:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ВПП-8/20

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  02.06.2020, во 11:30
 • Јуни
  2

  Предмет: К-144/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  02.06.2020, во 12:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ИЗС-6/20

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  02.06.2020, во 12:30
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-Ј-47/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  02.06.2020, во 12:30
 • Јуни
  2

  Предмет: ТС-8/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  02.06.2020, во 12:30
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-Ј-4/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  02.06.2020, во 13:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-Ј-39/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  02.06.2020, во 13:30
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-Ј-70/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  02.06.2020, во 13:30
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-Ј-40/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  02.06.2020, во 13:45
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-Ј-76/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  02.06.2020, во 14:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-Ј-41/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  02.06.2020, во 14:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-Ј-42/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  02.06.2020, во 14:15
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-Ј-43/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  02.06.2020, во 14:30
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-О-74/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  03.06.2020, во 08:45
 • Јуни
  3

  Предмет: К-51/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  03.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-О-75/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  03.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  3

  Предмет: П1-1/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  03.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  3

  Предмет: РО-32/20

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  03.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  3

  Предмет: РО-34/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  03.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-О-76/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  03.06.2020, во 09:15
 • Јуни
  3

  Предмет: СТ-12/19

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  03.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-О-77/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  03.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  3

  Предмет: РО-33/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  03.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-О-78/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  03.06.2020, во 09:45
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-О-79/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  03.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  3

  Предмет: РО-30/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  03.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  3

  Предмет: К-132/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  03.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  3

  Предмет: СТ-12/19

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  03.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-О-83/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  03.06.2020, во 10:15
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-О-84/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  03.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  3

  Предмет: РО-45/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  03.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  3

  Предмет: К-97/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  03.06.2020, во 12:00
 • Јуни
  3

  Предмет: РО-44/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  03.06.2020, во 12:00
 • Јуни
  3

  Предмет: РО-43/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  03.06.2020, во 12:30
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-О-85/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  03.06.2020, во 12:30
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-О-92/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  03.06.2020, во 12:45
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-Ј-65/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  03.06.2020, во 13:00
 • Јуни
  3

  Предмет: РО-48/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  03.06.2020, во 13:00
 • Јуни
  3

  Предмет: РО-47/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  03.06.2020, во 13:30
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-Ј-51/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  03.06.2020, во 13:30
 • Јуни
  3

  Предмет: РО-29/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  03.06.2020, во 13:40
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-Ј-78/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  03.06.2020, во 14:00
 • Јуни
  4

  Предмет: РО-26/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  04.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  4

  Предмет: ВПП-143/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  04.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  4

  Предмет: ВПП-18/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  4

  Предмет: ВПП-89/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  4

  Предмет: П4-34/19

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 46
  04.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  4

  Предмет: РО-23/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  04.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  4

  Предмет: К-95/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  04.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  4

  Предмет: ВПП-103/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  4

  Предмет: ВПП-109/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.06.2020, во 11:00
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-Ј-81/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  04.06.2020, во 12:00
 • Јуни
  4

  Предмет: К-283/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  04.06.2020, во 12:00
 • Јуни
  4

  Предмет: ВПП-31/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.06.2020, во 12:30
 • Јуни
  4

  Предмет: ОДС-4/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  04.06.2020, во 13:00
 • Јуни
  4

  Предмет: ВПП-111/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.06.2020, во 13:00
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-Ј-80/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  04.06.2020, во 13:00
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-Ј-75/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  04.06.2020, во 13:30
 • Јуни
  4

  Предмет: П4-20/18

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.06.2020, во 14:00
 • Јуни
  4

  Предмет: ОДС-1/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  04.06.2020, во 14:00
 • Јуни
  8

  Предмет: П2-41/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  08.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  8

  Предмет: ТС-9/20

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  08.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  8

  Предмет: К-136/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  08.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  8

  Предмет: РО-134/18

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  08.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  8

  Предмет: РО-79/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  08.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  8

  Предмет: РО-81/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  08.06.2020, во 11:30
 • Јуни
  8

  Предмет: РО-6/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  08.06.2020, во 12:00
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-709/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  08.06.2020, во 13:00
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-709/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  08.06.2020, во 13:00
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-657/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  08.06.2020, во 14:00
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-657/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  08.06.2020, во 14:00
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-703/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  08.06.2020, во 14:30
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-703/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  08.06.2020, во 14:30
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-436/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  09.06.2020, во 08:30
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-437/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  09.06.2020, во 08:45
 • Јуни
  9

  Предмет: ВПП-131/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  09.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-438/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  09.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  9

  Предмет: П2-11/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  09.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-440/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  09.06.2020, во 09:10
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-441/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  09.06.2020, во 09:15
 • Јуни
  9

  Предмет: ВПП-13/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  09.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-442/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  09.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-443/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  09.06.2020, во 09:45