Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Ноември
  30

  Предмет: РО-109/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  30.11.2020, во 08:20
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-102/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  30.11.2020, во 08:30
 • Ноември
  30

  Предмет: П1-24/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.11.2020, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-118/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  30.11.2020, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: МАЛВП-96/2020

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  30.11.2020, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: П1-15/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  30.11.2020, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-58/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  30.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-273/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  30.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-11/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: П4-27/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  30.11.2020, во 11:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ВПП2-10/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  30.11.2020, во 11:30
 • Ноември
  30

  Предмет: КМ-13/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Соба 43
  30.11.2020, во 12:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-249/20

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  30.11.2020, во 12:30
 • Ноември
  30

  Предмет: МАЛВП-109/2019

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.11.2020, во 12:30
 • Ноември
  30

  Предмет: П2-41/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  30.11.2020, во 13:00
 • Ноември
  30

  Предмет: П4-13/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  30.11.2020, во 13:00
 • Ноември
  30

  Предмет: СТ-16/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  30.11.2020, во 14:00
 • Ноември
  30

  Предмет: СТ-15/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  30.11.2020, во 14:30
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-101/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  30.11.2020, во 15:00
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-173/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  01.12.2020, во 08:30
 • Декември
  1

  Предмет: ПЛ1-ТС-21/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  01.12.2020, во 08:30
 • Декември
  1

  Предмет: П4-23/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  01.12.2020, во 08:30
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-172/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  01.12.2020, во 08:35
 • Декември
  1

  Предмет: РО-106/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  01.12.2020, во 08:40
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-169/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  01.12.2020, во 08:45
 • Декември
  1

  Предмет: РО-101/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  01.12.2020, во 08:50
 • Декември
  1

  Предмет: ВПП-14/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  01.12.2020, во 09:00
 • Декември
  1

  Предмет: РО-113/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.12.2020, во 09:00
 • Декември
  1

  Предмет: ВПП-14/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  01.12.2020, во 09:00
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-167/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  01.12.2020, во 09:00
 • Декември
  1

  Предмет: МАЛВТС-1/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.12.2020, во 09:15
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-171/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  01.12.2020, во 09:15
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-170/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  01.12.2020, во 09:30
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-168/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  01.12.2020, во 09:45
 • Декември
  1

  Предмет: ТС-21/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  01.12.2020, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: П1-13/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  01.12.2020, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: МАЛВП-104/2019

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.12.2020, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-163/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  01.12.2020, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-162/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  01.12.2020, во 10:15
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-159/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  01.12.2020, во 10:30
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-160/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  01.12.2020, во 10:40
 • Декември
  1

  Предмет: П1-22/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  01.12.2020, во 11:00
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-187/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  01.12.2020, во 12:20
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-164/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  01.12.2020, во 12:30
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-177/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  01.12.2020, во 12:45
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-176/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  01.12.2020, во 13:00
 • Декември
  1

  Предмет: ПЛ1-ТС-55/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.12.2020, во 13:00
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-178/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  01.12.2020, во 13:15
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-179/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  01.12.2020, во 13:30
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-182/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  01.12.2020, во 13:45
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-194/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  01.12.2020, во 14:00
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-181/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  01.12.2020, во 14:15
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-180/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  01.12.2020, во 14:30
 • Декември
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-23/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  02.12.2020, во 08:20
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-184/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  02.12.2020, во 08:30
 • Декември
  2

  Предмет: РО-86/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  02.12.2020, во 08:30
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-188/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  02.12.2020, во 08:30
 • Декември
  2

  Предмет: РО-79/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  02.12.2020, во 08:40
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-186/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  02.12.2020, во 08:40
 • Декември
  2

  Предмет: РО-94/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  02.12.2020, во 09:00
 • Декември
  2

  Предмет: К-6/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  02.12.2020, во 09:00
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-185/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  02.12.2020, во 09:00
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-183/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  02.12.2020, во 09:15
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-244/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  02.12.2020, во 09:30
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-400/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  02.12.2020, во 09:45
 • Декември
  2

  Предмет: П4-4/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  02.12.2020, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: П1-14/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  02.12.2020, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: К-263/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  02.12.2020, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: ТС-22/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  02.12.2020, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: К-40/18

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  02.12.2020, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-568/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  02.12.2020, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-473/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  02.12.2020, во 10:15
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-229/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  02.12.2020, во 10:30
 • Декември
  2

  Предмет: МАЛВП-114/2020

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  02.12.2020, во 10:30
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-3/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  02.12.2020, во 10:40
 • Декември
  2

  Предмет: МАЛВП-112/2020

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  02.12.2020, во 11:00
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-321/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  02.12.2020, во 12:30
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-324/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  02.12.2020, во 12:45
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-498/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  02.12.2020, во 13:00
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-507/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  02.12.2020, во 13:15
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-298/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  02.12.2020, во 13:30
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-256/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  02.12.2020, во 13:45
 • Декември
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-56/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  02.12.2020, во 14:00
 • Декември
  3

  Предмет: П4-21/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  03.12.2020, во 08:15
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-О-80/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  03.12.2020, во 08:30
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-300/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  03.12.2020, во 08:45
 • Декември
  3

  Предмет: П4-14/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  03.12.2020, во 09:00
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-О-114/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  03.12.2020, во 09:00
 • Декември
  3

  Предмет: ВПП-18/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  03.12.2020, во 09:00
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-17/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  03.12.2020, во 09:15
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-85/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  03.12.2020, во 09:30
 • Декември
  3

  Предмет: ВПП-28/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  03.12.2020, во 09:30
 • Декември
  3

  Предмет: ВПП-12/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.12.2020, во 09:30
 • Декември
  3

  Предмет: ВПП-103/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  03.12.2020, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: ПЛ1-П-40/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.12.2020, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-83/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  03.12.2020, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: К-224/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  03.12.2020, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: К-272/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  03.12.2020, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-77/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  03.12.2020, во 10:30
 • Декември
  3

  Предмет: П1-20/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  03.12.2020, во 11:00