Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Април
  6

  Предмет: ПРК-С-189/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.04.2020, во 08:30
 • Април
  6

  Предмет: ПРК-С-190/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.04.2020, во 08:40
 • Април
  6

  Предмет: ПРК-С-193/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.04.2020, во 08:45
 • Април
  6

  Предмет: П1-34/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.04.2020, во 09:00
 • Април
  6

  Предмет: ПРК-С-195/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.04.2020, во 09:00
 • Април
  6

  Предмет: ПРК-С-196/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.04.2020, во 09:10
 • Април
  6

  Предмет: ПРК-С-197/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.04.2020, во 09:15
 • Април
  6

  Предмет: ПРК-С-198/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.04.2020, во 09:30
 • Април
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-74/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  06.04.2020, во 09:30
 • Април
  6

  Предмет: ПРК-С-199/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.04.2020, во 09:45
 • Април
  6

  Предмет: К-41/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 2
  06.04.2020, во 10:00
 • Април
  6

  Предмет: ПРК-С-204/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.04.2020, во 10:10
 • Април
  6

  Предмет: ПРК-С-205/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.04.2020, во 10:15
 • Април
  6

  Предмет: ПРК-С-206/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.04.2020, во 10:30
 • Април
  6

  Предмет: ПРК-С-228/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.04.2020, во 10:35
 • Април
  6

  Предмет: ПРК-С-207/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.04.2020, во 10:40
 • Април
  6

  Предмет: ПРК-С-229/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.04.2020, во 10:45
 • Април
  6

  Предмет: ПРК-С-203/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.04.2020, во 13:00
 • Април
  6

  Предмет: К-58/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 2
  06.04.2020, во 13:00
 • Април
  6

  Предмет: П1-48/19

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  06.04.2020, во 13:30
 • Април
  7

  Предмет: ПРК-С-400/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  07.04.2020, во 08:45
 • Април
  7

  Предмет: К-46/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 2
  07.04.2020, во 09:00
 • Април
  7

  Предмет: ПРК-С-473/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  07.04.2020, во 09:00
 • Април
  7

  Предмет: К-317/18

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 1
  07.04.2020, во 09:00
 • Април
  7

  Предмет: ВПП1-5/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.04.2020, во 09:00
 • Април
  7

  Предмет: МАЛВП-21/2020

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  07.04.2020, во 09:00
 • Април
  7

  Предмет: ПРК-С-229/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  07.04.2020, во 09:15
 • Април
  7

  Предмет: ПРК-О-80/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  07.04.2020, во 09:30
 • Април
  7

  Предмет: ПРК-С-568/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  07.04.2020, во 10:00
 • Април
  7

  Предмет: МАЛВП-113/2019

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.04.2020, во 10:00
 • Април
  7

  Предмет: ПРК-С-17/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  07.04.2020, во 10:15
 • Април
  7

  Предмет: ПРК-Ј-83/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  07.04.2020, во 10:30
 • Април
  7

  Предмет: ПРК-С-244/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  07.04.2020, во 10:40
 • Април
  7

  Предмет: К-10/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 2
  07.04.2020, во 11:00
 • Април
  7

  Предмет: МАЛВП-60/2018

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.04.2020, во 12:00
 • Април
  7

  Предмет: ПРК-С-298/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  07.04.2020, во 12:30
 • Април
  7

  Предмет: ПРК-С-256/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  07.04.2020, во 13:00
 • Април
  7

  Предмет: ПРК-С-507/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  07.04.2020, во 13:15
 • Април
  7

  Предмет: ПРК-С-300/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  07.04.2020, во 13:30
 • Април
  7

  Предмет: П4-32/19

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 46
  07.04.2020, во 13:40
 • Април
  7

  Предмет: ПРК-С-498/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  07.04.2020, во 14:00
 • Април
  7

  Предмет: ПРК-О-114/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  07.04.2020, во 14:15
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-630/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  08.04.2020, во 08:30
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-Ј-64/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  08.04.2020, во 09:00
 • Април
  8

  Предмет: К-52/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 2
  08.04.2020, во 09:00
 • Април
  8

  Предмет: К-34/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 1
  08.04.2020, во 10:00
 • Април
  8

  Предмет: К-243/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 2
  08.04.2020, во 13:00
 • Април
  8

  Предмет: МАЛВП-178/2019

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  08.04.2020, во 13:30
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-Ј-55/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  08.04.2020, во 13:30
 • Април
  9

  Предмет: К-232/17

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 2
  09.04.2020, во 09:00
 • Април
  9

  Предмет: ПРК-Ј-99/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  09.04.2020, во 09:00
 • Април
  9

  Предмет: РО-24/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  09.04.2020, во 09:00
 • Април
  9

  Предмет: РО-21/20

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  09.04.2020, во 09:00
 • Април
  9

  Предмет: РО-20/20

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  09.04.2020, во 09:20
 • Април
  9

  Предмет: МАЛВП-23/2020

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  09.04.2020, во 09:30
 • Април
  9

  Предмет: МАЛВП-166/2019

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  09.04.2020, во 10:00
 • Април
  9

  Предмет: ПРК-О-71/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  09.04.2020, во 12:30
 • Април
  9

  Предмет: МАЛВП-103/2018

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  09.04.2020, во 12:30
 • Април
  9

  Предмет: ПРК-О-72/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  09.04.2020, во 13:00
 • Април
  9

  Предмет: ПРК-О-70/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  09.04.2020, во 13:30
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-Ј-1/20

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  10.04.2020, во 08:30
 • Април
  10

  Предмет: К-246/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 2
  10.04.2020, во 09:00
 • Април
  10

  Предмет: П1-44/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  10.04.2020, во 09:00
 • Април
  10

  Предмет: РО-29/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 46
  10.04.2020, во 09:30
 • Април
  10

  Предмет: РО-102/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  10.04.2020, во 10:00
 • Април
  10

  Предмет: РО-103/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  10.04.2020, во 11:40
 • Април
  13

  Предмет: ПРК-С-436/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  13.04.2020, во 08:30
 • Април
  13

  Предмет: ПРК-С-437/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  13.04.2020, во 08:45
 • Април
  13

  Предмет: ПРК-С-438/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  13.04.2020, во 09:00
 • Април
  13

  Предмет: ПРК-С-440/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  13.04.2020, во 09:10
 • Април
  13

  Предмет: ПРК-С-441/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  13.04.2020, во 09:15
 • Април
  13

  Предмет: ПРК-С-442/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  13.04.2020, во 09:30
 • Април
  13

  Предмет: МАЛВП-7/2019

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.04.2020, во 09:30
 • Април
  13

  Предмет: ПРК-С-443/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  13.04.2020, во 09:45
 • Април
  13

  Предмет: К-320/18

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  13.04.2020, во 10:00
 • Април
  13

  Предмет: К-89/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Соба 2
  13.04.2020, во 10:00
 • Април
  13

  Предмет: ПРК-С-439/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  13.04.2020, во 10:00
 • Април
  13

  Предмет: К-74/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 2
  13.04.2020, во 10:00
 • Април
  13

  Предмет: ПРК-С-445/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  13.04.2020, во 10:10
 • Април
  13

  Предмет: ПРК-С-446/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  13.04.2020, во 10:15
 • Април
  13

  Предмет: ПРК-С-447/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  13.04.2020, во 10:30
 • Април
  13

  Предмет: ПРК-С-448/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  13.04.2020, во 10:40
 • Април
  13

  Предмет: МАЛВП-85/2019

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.04.2020, во 11:30
 • Април
  13

  Предмет: ПРК-С-444/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  13.04.2020, во 13:00
 • Април
  13

  Предмет: ПРК-С-449/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  13.04.2020, во 13:15
 • Април
  13

  Предмет: ПРК-С-450/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  13.04.2020, во 13:30
 • Април
  14

  Предмет: К-13/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  14.04.2020, во 09:00
 • Април
  14

  Предмет: СТ-1/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  14.04.2020, во 09:30
 • Април
  14

  Предмет: РО-78/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  14.04.2020, во 09:30
 • Април
  14

  Предмет: К-141/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  14.04.2020, во 10:00
 • Април
  14

  Предмет: К-182/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 2
  14.04.2020, во 10:00
 • Април
  14

  Предмет: К-182/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 2
  14.04.2020, во 10:00
 • Април
  14

  Предмет: ИЗС-14/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  14.04.2020, во 11:30
 • Април
  14

  Предмет: К-35/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  14.04.2020, во 12:00
 • Април
  14

  Предмет: К-38/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 2
  14.04.2020, во 12:30
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-231/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  15.04.2020, во 08:30
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-232/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  15.04.2020, во 08:40
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-233/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  15.04.2020, во 08:45
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-230/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  15.04.2020, во 09:00
 • Април
  15

  Предмет: К-135/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 2
  15.04.2020, во 09:00