Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Декември
  9

  Предмет: К-239/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  09.12.2019, во 08:30
 • Декември
  9

  Предмет: К-41/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  09.12.2019, во 09:00
 • Декември
  9

  Предмет: МАЛВП-147/2019

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 46
  09.12.2019, во 09:30
 • Декември
  9

  Предмет: К-195/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  09.12.2019, во 12:30
 • Декември
  10

  Предмет: П2-39/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  10.12.2019, во 09:00
 • Декември
  10

  Предмет: К-67/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  10.12.2019, во 09:00
 • Декември
  10

  Предмет: П2-88/19

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 46
  10.12.2019, во 10:00
 • Декември
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-83/18

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  10.12.2019, во 10:00
 • Декември
  10

  Предмет: П2-87/19

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 46
  10.12.2019, во 10:00
 • Декември
  10

  Предмет: МАЛВП-14/2019

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  10.12.2019, во 11:00
 • Декември
  10

  Предмет: МАЛВП-14/2019

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  10.12.2019, во 11:30
 • Декември
  10

  Предмет: К-182/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 46
  10.12.2019, во 13:00
 • Декември
  10

  Предмет: П2-54/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  10.12.2019, во 14:30
 • Декември
  10

  Предмет: К-182/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 46
  10.12.2019, во 15:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-64/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  11.12.2019, во 09:00
 • Декември
  11

  Предмет: П2-65/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  11.12.2019, во 09:00
 • Декември
  11

  Предмет: ВПП-104/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  11.12.2019, во 09:30
 • Декември
  11

  Предмет: П2-52/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  11.12.2019, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: ВПП-70/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  11.12.2019, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: П2-55/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  11.12.2019, во 11:00
 • Декември
  11

  Предмет: ЗАМ-С-20/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  11.12.2019, во 11:30
 • Декември
  11

  Предмет: П2-57/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  11.12.2019, во 11:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-77/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  11.12.2019, во 12:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-76/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  11.12.2019, во 12:45
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-57/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  11.12.2019, во 13:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-57/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  11.12.2019, во 13:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-О-98/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  11.12.2019, во 13:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-О-98/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  11.12.2019, во 13:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-612/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  11.12.2019, во 14:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-612/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  11.12.2019, во 14:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-611/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  11.12.2019, во 14:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-610/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  11.12.2019, во 14:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-610/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  11.12.2019, во 14:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-611/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  11.12.2019, во 14:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-469/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  12.12.2019, во 08:45
 • Декември
  12

  Предмет: К-183/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  12.12.2019, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: П2-76/19

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 46
  12.12.2019, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-319/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  12.12.2019, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-125/2018

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  12.12.2019, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-320/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  12.12.2019, во 09:15
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-322/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  12.12.2019, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: П1-39/19

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 46
  12.12.2019, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПЛ1-ТС-52/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  12.12.2019, во 09:45
 • Декември
  12

  Предмет: К-321/17

  Судија Катерина Цоневска, Судница Соба 43
  12.12.2019, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-325/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  12.12.2019, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-326/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  12.12.2019, во 10:15
 • Декември
  12

  Предмет: ОДС-7/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  12.12.2019, во 10:15
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-393/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  12.12.2019, во 10:30
 • Декември
  12

  Предмет: ОДС-10/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  12.12.2019, во 10:45
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-14/2019

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  12.12.2019, во 11:30
 • Декември
  12

  Предмет: К-150/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Соба 43
  12.12.2019, во 12:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-306/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  12.12.2019, во 12:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-53/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  12.12.2019, во 12:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-307/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  12.12.2019, во 12:45
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-56/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  12.12.2019, во 13:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-56/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  12.12.2019, во 13:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-321/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  12.12.2019, во 13:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-391/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  12.12.2019, во 13:30
 • Декември
  12

  Предмет: П1-19/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  12.12.2019, во 13:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-48/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  12.12.2019, во 14:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-48/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  12.12.2019, во 14:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-392/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  12.12.2019, во 14:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-407/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  12.12.2019, во 14:15
 • Декември
  12

  Предмет: ПЛ1-П-21/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  12.12.2019, во 14:30
 • Декември
  13

  Предмет: П2-79/19

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 46
  13.12.2019, во 08:30
 • Декември
  13

  Предмет: МАЛВП-13/2019

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  13.12.2019, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-123/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  13.12.2019, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: РО-4/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.12.2019, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: РО-7/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.12.2019, во 09:15
 • Декември
  13

  Предмет: РО-9/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.12.2019, во 09:30
 • Декември
  13

  Предмет: РО-10/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.12.2019, во 09:45
 • Декември
  13

  Предмет: П2-66/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  13.12.2019, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-37/18

  Судија Катерина Цоневска, Судница Соба 43
  13.12.2019, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: РО-12/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.12.2019, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: РО-13/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.12.2019, во 10:15
 • Декември
  13

  Предмет: РО-118/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.12.2019, во 12:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-М-4/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  13.12.2019, во 12:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-135/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  13.12.2019, во 12:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-19/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  13.12.2019, во 13:00
 • Декември
  13

  Предмет: П4-14/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  13.12.2019, во 13:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-М-4/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  13.12.2019, во 13:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-19/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  13.12.2019, во 13:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-М-4/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  13.12.2019, во 13:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-19/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  13.12.2019, во 13:00
 • Декември
  13

  Предмет: СТ-92/16

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.12.2019, во 13:30
 • Декември
  13

  Предмет: МАЛВП-146/2019

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 46
  13.12.2019, во 14:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-О-101/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  13.12.2019, во 14:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-О-101/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  13.12.2019, во 14:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-258/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 46
  13.12.2019, во 14:00
 • Декември
  13

  Предмет: РО-122/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.12.2019, во 14:30
 • Декември
  13

  Предмет: МАЛВП-29/2019

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.12.2019, во 14:35
 • Декември
  16

  Предмет: КС-КР-168/19

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  16.12.2019, во 08:30
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-638/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  16.12.2019, во 08:45
 • Декември
  16

  Предмет: ВПП-116/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 46
  16.12.2019, во 08:45
 • Декември
  16

  Предмет: К-166/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  16.12.2019, во 09:00
 • Декември
  16

  Предмет: РО-67/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  16.12.2019, во 09:00
 • Декември
  16

  Предмет: ВПП-144/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Соба 43
  16.12.2019, во 09:00
 • Декември
  16

  Предмет: К-102/17

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 46
  16.12.2019, во 09:00
 • Декември
  16

  Предмет: МАЛВП-152/2019

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 46
  16.12.2019, во 09:00
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-634/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  16.12.2019, во 09:15