Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Декември
  1

  Предмет: К-ПП-135/2021

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  01.12.2021, во 08:30
 • Декември
  1

  Предмет: ЗАВ-129/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  01.12.2021, во 08:30
 • Декември
  1

  Предмет: ВПП-52/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  01.12.2021, во 09:00
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-389/20

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  01.12.2021, во 09:00
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-26/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  01.12.2021, во 09:30
 • Декември
  1

  Предмет: П4-27/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  01.12.2021, во 09:30
 • Декември
  1

  Предмет: МАЛВП-56/2021

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  01.12.2021, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: МАЛВП-56/2021

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  01.12.2021, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-36/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  01.12.2021, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-46/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  01.12.2021, во 10:30
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-725/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  01.12.2021, во 12:00
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-686/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  01.12.2021, во 13:00
 • Декември
  1

  Предмет: МАЛВП-57/2021

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  01.12.2021, во 13:00
 • Декември
  1

  Предмет: РО-55/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  01.12.2021, во 14:00
 • Декември
  2

  Предмет: РО-48/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  02.12.2021, во 08:30
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-29/18

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  02.12.2021, во 08:40
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-24/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  02.12.2021, во 09:00
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-О-40/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  02.12.2021, во 09:30
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-589/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  02.12.2021, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: КРМ-3/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  02.12.2021, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: К-105/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  02.12.2021, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: ПЛ1-П-17/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  02.12.2021, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: К-93/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  02.12.2021, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-640/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  02.12.2021, во 10:20
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-145/18

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  02.12.2021, во 10:30
 • Декември
  2

  Предмет: РО-27/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  02.12.2021, во 10:30
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-34/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  02.12.2021, во 10:40
 • Декември
  2

  Предмет: ИЗС-11/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  02.12.2021, во 11:00
 • Декември
  2

  Предмет: П2-37/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  02.12.2021, во 11:00
 • Декември
  2

  Предмет: П2-71/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  02.12.2021, во 11:00
 • Декември
  2

  Предмет: МАЛВТС-11/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  02.12.2021, во 12:00
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-546/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  02.12.2021, во 12:00
 • Декември
  2

  Предмет: К-368/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  02.12.2021, во 12:00
 • Декември
  2

  Предмет: МАЛВП-104/2021

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  02.12.2021, во 12:30
 • Декември
  2

  Предмет: К-276/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  02.12.2021, во 13:00
 • Декември
  2

  Предмет: К-117/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  02.12.2021, во 13:30
 • Декември
  2

  Предмет: МАЛВП-85/2021

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  02.12.2021, во 13:30
 • Декември
  2

  Предмет: ЗАВ-130/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  02.12.2021, во 14:00
 • Декември
  3

  Предмет: П4-12/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  03.12.2021, во 09:00
 • Декември
  3

  Предмет: РО-38/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.12.2021, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: П4-4/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  03.12.2021, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: К-258/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  03.12.2021, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: К-38/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  03.12.2021, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-54/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.12.2021, во 10:30
 • Декември
  3

  Предмет: П3-3/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  03.12.2021, во 10:30
 • Декември
  3

  Предмет: К-334/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  03.12.2021, во 11:00
 • Декември
  3

  Предмет: К-71/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  03.12.2021, во 11:30
 • Декември
  3

  Предмет: П1-23/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.12.2021, во 11:30
 • Декември
  3

  Предмет: П1-23/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.12.2021, во 11:30
 • Декември
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-55/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  03.12.2021, во 13:00
 • Декември
  3

  Предмет: К-ПП-134/2021

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  03.12.2021, во 13:00
 • Декември
  3

  Предмет: К-242/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Соба 2
  03.12.2021, во 14:00
 • Декември
  3

  Предмет: П1-29/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  03.12.2021, во 14:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-256/18

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  06.12.2021, во 08:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-947/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.12.2021, во 08:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-948/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.12.2021, во 08:40
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-609/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  06.12.2021, во 08:40
 • Декември
  6

  Предмет: ЗАМ-С-10/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  06.12.2021, во 08:40
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-615/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  06.12.2021, во 08:50
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-949/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.12.2021, во 08:50
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-953/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.12.2021, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-12/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  06.12.2021, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-19/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.12.2021, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-955/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.12.2021, во 09:10
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-956/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.12.2021, во 09:20
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-8/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-563/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-959/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-960/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.12.2021, во 09:40
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-610/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  06.12.2021, во 09:40
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-29/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.12.2021, во 09:45
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-562/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  06.12.2021, во 09:50
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-963/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.12.2021, во 09:50
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-965/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-624/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-45/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-148/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-362/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  06.12.2021, во 10:10
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-966/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.12.2021, во 10:10
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-19/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.12.2021, во 10:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-974/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.12.2021, во 10:20
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-975/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.12.2021, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.12.2021, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-967/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.12.2021, во 10:40
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-950/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.12.2021, во 10:50
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-608/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  06.12.2021, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1219/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  06.12.2021, во 11:10
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-542/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  06.12.2021, во 11:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-954/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.12.2021, во 11:50
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-951/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.12.2021, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-41/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  06.12.2021, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-253/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  06.12.2021, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-208/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  06.12.2021, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-968/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.12.2021, во 12:10
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-973/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.12.2021, во 12:20
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-976/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.12.2021, во 12:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-912/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.12.2021, во 12:40
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-924/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.12.2021, во 12:50
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-926/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.12.2021, во 13:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-224/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  06.12.2021, во 14:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-958/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.12.2021, во 08:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-952/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.12.2021, во 08:40
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-214/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  07.12.2021, во 08:40
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-969/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.12.2021, во 08:50
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1024/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-40/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-970/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.12.2021, во 09:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-972/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.12.2021, во 09:20
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-962/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: П1-10/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-276/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-961/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.12.2021, во 09:40
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-242/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.12.2021, во 09:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-957/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.12.2021, во 09:50
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-971/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-226/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-964/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.12.2021, во 10:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-978/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.12.2021, во 10:20
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-939/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.12.2021, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-940/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.12.2021, во 10:40
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-248/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.12.2021, во 10:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-977/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.12.2021, во 10:50
 • Декември
  7

  Предмет: К-127/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-56/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.12.2021, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-941/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.12.2021, во 11:50
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-944/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.12.2021, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: П2-50/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.12.2021, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-943/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.12.2021, во 12:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-945/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.12.2021, во 12:20
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-942/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.12.2021, во 12:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-946/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.12.2021, во 12:40
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-913/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.12.2021, во 12:50
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-931/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.12.2021, во 13:00
 • Декември
  7

  Предмет: ОДС-4/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  07.12.2021, во 14:00
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-Ј-3/18

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  09.12.2021, во 08:40
 • Декември
  9

  Предмет: П2-55/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  09.12.2021, во 09:00
 • Декември
  9

  Предмет: К-150/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  09.12.2021, во 09:00
 • Декември
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-53/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  09.12.2021, во 09:00
 • Декември
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-46/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  09.12.2021, во 09:30
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-336/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.12.2021, во 09:30
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-336/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.12.2021, во 09:30
 • Декември
  9

  Предмет: ТС1-2/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  09.12.2021, во 10:00
 • Декември
  9

  Предмет: К-11/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  09.12.2021, во 10:00
 • Декември
  9

  Предмет: К-10/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  09.12.2021, во 10:00
 • Декември
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-33/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  09.12.2021, во 10:00
 • Декември
  9

  Предмет: РО-56/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.12.2021, во 11:00
 • Декември
  9

  Предмет: ЗАМ-С-8/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.12.2021, во 12:00
 • Декември
  9

  Предмет: К-100/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  09.12.2021, во 12:00
 • Декември
  9

  Предмет: К-90/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  09.12.2021, во 12:30
 • Декември
  9

  Предмет: ВПП-56/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.12.2021, во 12:30
 • Декември
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-43/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  09.12.2021, во 12:30
 • Декември
  9

  Предмет: К-53/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  09.12.2021, во 13:00
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-165/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  10.12.2021, во 09:30
 • Декември
  10

  Предмет: МАЛВП-94/2021

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  10.12.2021, во 09:30
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-512/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  10.12.2021, во 09:45
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-201/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  10.12.2021, во 10:00
 • Декември
  10

  Предмет: К-13/14

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  10.12.2021, во 10:00
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-503/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  10.12.2021, во 10:15
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-374/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  10.12.2021, во 11:00
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-374/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  10.12.2021, во 11:00
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-1171/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  10.12.2021, во 11:30
 • Декември
  10

  Предмет: К-50/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  10.12.2021, во 12:00
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-370/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  10.12.2021, во 12:00
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-373/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  10.12.2021, во 12:10
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-282/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  10.12.2021, во 12:15
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-285/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  10.12.2021, во 12:20
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-291/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  10.12.2021, во 12:25
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-307/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  10.12.2021, во 12:30
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-324/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  10.12.2021, во 12:35
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-399/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  10.12.2021, во 12:40
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-381/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  10.12.2021, во 12:45
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-379/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  10.12.2021, во 12:50
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-42/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  10.12.2021, во 13:00
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-45/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  10.12.2021, во 13:05
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-32/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  10.12.2021, во 13:10
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-31/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  10.12.2021, во 13:15
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-511/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 449
  10.12.2021, во 13:20
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-516/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  10.12.2021, во 13:25
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-507/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  10.12.2021, во 13:30
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-509/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  10.12.2021, во 13:35
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-534/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  10.12.2021, во 13:40
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-533/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  10.12.2021, во 13:45
 • Декември
  10

  Предмет: П1-21/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  10.12.2021, во 14:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-1020/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.12.2021, во 08:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-1023/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.12.2021, во 08:40
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-1021/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.12.2021, во 08:50
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-1007/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.12.2021, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: П1-19/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  13.12.2021, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-1008/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.12.2021, во 09:10
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-1014/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.12.2021, во 09:20
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-992/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.12.2021, во 09:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-1002/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.12.2021, во 09:40
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-1016/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.12.2021, во 09:50
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-1004/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.12.2021, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-40/18

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  13.12.2021, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-15/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  13.12.2021, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПЛ1-ТС-36/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 10
  13.12.2021, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-1008/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.12.2021, во 10:10
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-1017/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.12.2021, во 10:20
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-1012/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.12.2021, во 10:20
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-1018/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.12.2021, во 10:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-1015/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.12.2021, во 10:40
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-1001/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.12.2021, во 10:50
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-998/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.12.2021, во 11:00
 • Декември
  13

  Предмет: П2-11/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.12.2021, во 11:00
 • Декември
  13

  Предмет: П2-90/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.12.2021, во 12:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-379/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  13.12.2021, во 12:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-1000/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.12.2021, во 12:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-997/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.12.2021, во 12:10
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-991/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.12.2021, во 12:20
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-988/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.12.2021, во 12:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-1020/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.12.2021, во 12:40
 • Декември
  13

  Предмет: МАЛВП-76/2021

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  13.12.2021, во 13:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-274/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  13.12.2021, во 13:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-39/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  13.12.2021, во 13:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-308/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  13.12.2021, во 14:00
 • Декември
  14

  Предмет: П2-44/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  14.12.2021, во 08:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-О-47/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  14.12.2021, во 08:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-О-48/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  14.12.2021, во 08:45
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-О-68/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  14.12.2021, во 09:00
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-75/2021

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  14.12.2021, во 09:30
 • Декември
  14

  Предмет: РО-46/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.12.2021, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: К-347/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-937/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  14.12.2021, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-938/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  14.12.2021, во 10:30
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-117/2021

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.12.2021, во 10:30
 • Декември
  14

  Предмет: К-15/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  14.12.2021, во 11:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПЛ1-ТС-39/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.12.2021, во 11:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-Ј-44/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  14.12.2021, во 12:00
 • Декември
  14

  Предмет: П2-58/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.12.2021, во 12:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-Ј-37/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  14.12.2021, во 12:30
 • Декември
  14

  Предмет: К-314/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  14.12.2021, во 13:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПЛ1-ТС-58/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  14.12.2021, во 13:30
 • Декември
  14

  Предмет: К-320/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  14.12.2021, во 14:00
 • Декември
  15

  Предмет: К-325/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  15.12.2021, во 09:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-994/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  15.12.2021, во 09:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-995/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  15.12.2021, во 09:10
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-999/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  15.12.2021, во 09:20
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-996/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  15.12.2021, во 09:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПЛ1-ТС-35/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  15.12.2021, во 09:30
 • Декември
  15

  Предмет: П4-22/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  15.12.2021, во 09:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-1019/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  15.12.2021, во 09:40
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-1025/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  15.12.2021, во 09:50
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-1011/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  15.12.2021, во 10:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПЛ1-ТС-40/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  15.12.2021, во 10:00
 • Декември
  15

  Предмет: РО-61/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  15.12.2021, во 10:00
 • Декември
  15

  Предмет: К-176/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  15.12.2021, во 10:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-1009/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  15.12.2021, во 10:10
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-989/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  15.12.2021, во 10:20
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-987/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  15.12.2021, во 10:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПЛ1-ТС-45/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  15.12.2021, во 10:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-986/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  15.12.2021, во 10:40
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-1013/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  15.12.2021, во 10:50
 • Декември
  15

  Предмет: ПЛ1-ТС-51/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  15.12.2021, во 11:00
 • Декември
  15

  Предмет: К-185/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  15.12.2021, во 11:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-990/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  15.12.2021, во 11:50
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-993/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  15.12.2021, во 12:00
 • Декември
  15

  Предмет: К-70/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  15.12.2021, во 12:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПЛ1-ТС-38/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  15.12.2021, во 12:00
 • Декември
  15

  Предмет: П1-17/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  15.12.2021, во 12:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-1010/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  15.12.2021, во 12:10
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-1006/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  15.12.2021, во 12:20
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-1012/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  15.12.2021, во 12:30
 • Декември
  15

  Предмет: МАЛВП-110/2021

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  15.12.2021, во 13:30
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-М-7/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  16.12.2021, во 09:00
 • Декември
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-20/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  16.12.2021, во 09:00
 • Декември
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-22/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  16.12.2021, во 09:30
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-260/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  16.12.2021, во 09:30
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-1168/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  16.12.2021, во 09:30
 • Декември
  16

  Предмет: К-276/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  16.12.2021, во 10:00
 • Декември
  16

  Предмет: К-11/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  16.12.2021, во 10:00
 • Декември
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-26/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  16.12.2021, во 10:00
 • Декември
  16

  Предмет: КМ-15/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  16.12.2021, во 10:00
 • Декември
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-27/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  16.12.2021, во 10:30
 • Декември
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-15/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  16.12.2021, во 11:00
 • Декември
  16

  Предмет: П4-13/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  16.12.2021, во 11:00
 • Декември
  16

  Предмет: П4-13/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  16.12.2021, во 11:00
 • Декември
  16

  Предмет: МВПОВ-1/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  16.12.2021, во 11:30
 • Декември
  16

  Предмет: К-97/15

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  16.12.2021, во 12:30
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-643/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  16.12.2021, во 13:00
 • Декември
  16

  Предмет: ЗАМ-К-26/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 56
  16.12.2021, во 13:30
 • Декември
  17

  Предмет: К-252/18

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  17.12.2021, во 10:00
 • Декември
  17

  Предмет: К-241/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  17.12.2021, во 10:00
 • Декември
  17

  Предмет: К-205/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  17.12.2021, во 11:30
 • Декември
  17

  Предмет: П4-21/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  17.12.2021, во 11:30
 • Декември
  17

  Предмет: К-353/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  17.12.2021, во 12:00
 • Декември
  17

  Предмет: П4-3/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  17.12.2021, во 12:30
 • Декември
  17

  Предмет: РО-128/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  17.12.2021, во 13:00
 • Декември
  17

  Предмет: РО-126/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  17.12.2021, во 13:20
 • Декември
  17

  Предмет: РО-125/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  17.12.2021, во 13:40
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-Ј-99/18

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  17.12.2021, во 14:00
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1060/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.12.2021, во 08:30
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-453/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.12.2021, во 08:30
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-522/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.12.2021, во 08:35
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-530/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.12.2021, во 08:40
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1061/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.12.2021, во 08:40
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-443/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.12.2021, во 08:45
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-439/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.12.2021, во 08:50
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1066/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.12.2021, во 08:50
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-430/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 489
  20.12.2021, во 08:55
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-463/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.12.2021, во 09:00
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1067/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.12.2021, во 09:00
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1092/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.12.2021, во 09:10
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-449/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.12.2021, во 09:10
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1099/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.12.2021, во 09:20
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-527/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.12.2021, во 09:20
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-531/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.12.2021, во 09:30
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1123/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.12.2021, во 09:30
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-305/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.12.2021, во 09:30
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1122/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.12.2021, во 09:40
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1121/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.12.2021, во 09:50
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1108/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.12.2021, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: МАЛВП-62/2021

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.12.2021, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1114/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.12.2021, во 10:10
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1062/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.12.2021, во 10:20
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1063/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.12.2021, во 10:30
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1107/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.12.2021, во 10:40
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1074/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.12.2021, во 10:50
 • Декември
  20

  Предмет: К-42/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  20.12.2021, во 11:00
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1068/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 56
  20.12.2021, во 11:40
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1070/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.12.2021, во 11:50
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1100/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.12.2021, во 12:00
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1057/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.12.2021, во 12:10
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1072/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.12.2021, во 12:20
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1095/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.12.2021, во 12:30
 • Декември
  20

  Предмет: ВПП-30/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.12.2021, во 12:30
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1112/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.12.2021, во 12:40
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-1065/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.12.2021, во 08:30
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-1071/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.12.2021, во 08:40
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-1073/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.12.2021, во 08:50
 • Декември
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-48/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  21.12.2021, во 09:00
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-1077/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.12.2021, во 09:00
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-1069/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.12.2021, во 09:10
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-1102/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.12.2021, во 09:20
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-1078/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.12.2021, во 09:30
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-1101/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.12.2021, во 09:40
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-1132/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.12.2021, во 09:50
 • Декември
  21

  Предмет: МАЛВТС-15/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.12.2021, во 10:00
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-1127/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.12.2021, во 10:00
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-1120/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.12.2021, во 10:10
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-1119/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.12.2021, во 10:20
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-1111/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.12.2021, во 10:30
 • Декември
  21

  Предмет: П4-17/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  21.12.2021, во 10:30
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-1110/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.12.2021, во 10:40
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-1104/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.12.2021, во 10:50
 • Декември
  21

  Предмет: МАЛВТС-9/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.12.2021, во 11:30
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-1116/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.12.2021, во 11:40
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-1109/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.12.2021, во 11:50
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-1118/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.12.2021, во 12:00
 • Декември
  21

  Предмет: К-59/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  21.12.2021, во 12:00
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-1117/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.12.2021, во 12:10
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-1094/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.12.2021, во 12:20
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-1075/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.12.2021, во 12:30
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-860/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.12.2021, во 12:40
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-1058/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.12.2021, во 12:40
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-860/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.12.2021, во 12:45
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-786/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  22.12.2021, во 09:00
 • Декември
  22

  Предмет: К-221/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  22.12.2021, во 09:00
 • Декември
  22

  Предмет: П4-28/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  22.12.2021, во 09:00
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-787/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  22.12.2021, во 09:10
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-886/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 56
  22.12.2021, во 09:20
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-866/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  22.12.2021, во 09:30
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-О-72/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  22.12.2021, во 09:40
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-753/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  22.12.2021, во 10:00
 • Декември
  22

  Предмет: МАЛВТС-17/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  22.12.2021, во 10:00
 • Декември
  22

  Предмет: К-292/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  22.12.2021, во 10:00
 • Декември
  22

  Предмет: К-210/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  22.12.2021, во 10:00
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-О-71/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  22.12.2021, во 10:10
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-935/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  22.12.2021, во 10:20
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-899/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  22.12.2021, во 10:30
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-658/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 56
  22.12.2021, во 11:40
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-Ј-48/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 56
  22.12.2021, во 12:00
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-821/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  22.12.2021, во 13:00
 • Декември
  22

  Предмет: К-303/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  22.12.2021, во 13:00
 • Декември
  22

  Предмет: П4-21/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  22.12.2021, во 13:00
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-220/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  23.12.2021, во 08:40
 • Декември
  23

  Предмет: КМ-14/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  23.12.2021, во 09:00
 • Декември
  23

  Предмет: П1-24/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  23.12.2021, во 09:30
 • Декември
  23

  Предмет: МАЛВП-87/2021

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  23.12.2021, во 10:00
 • Декември
  23

  Предмет: К-27/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  23.12.2021, во 10:00
 • Декември
  23

  Предмет: КМ-16/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  23.12.2021, во 10:00
 • Декември
  23

  Предмет: К-274/17

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  23.12.2021, во 11:00
 • Декември
  23

  Предмет: К-240/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  23.12.2021, во 11:00
 • Декември
  23

  Предмет: П4-16/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  23.12.2021, во 11:00
 • Декември
  23

  Предмет: ПЛ1-П-21/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  23.12.2021, во 12:00
 • Декември
  23

  Предмет: К-ПП-129/2021

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  23.12.2021, во 14:00
 • Декември
  24

  Предмет: ПРК-С-331/19

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  24.12.2021, во 09:20
 • Декември
  24

  Предмет: ПРК-С-2/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  24.12.2021, во 09:40
 • Декември
  24

  Предмет: ПРК-С-277/18

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  24.12.2021, во 09:50
 • Декември
  24

  Предмет: К-293/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  24.12.2021, во 10:00
 • Декември
  24

  Предмет: СТ-15/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  24.12.2021, во 10:00
 • Декември
  24

  Предмет: ПЛ1-ТС-25/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  24.12.2021, во 10:30
 • Декември
  24

  Предмет: РО-60/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  24.12.2021, во 11:00
 • Декември
  24

  Предмет: К-364/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  24.12.2021, во 12:00
 • Декември
  24

  Предмет: П2-21/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  24.12.2021, во 12:30
 • Декември
  27

  Предмет: К-247/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  27.12.2021, во 10:00
 • Декември
  27

  Предмет: ВПП-28/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.12.2021, во 10:00
 • Декември
  27

  Предмет: ТС-18/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.12.2021, во 11:00
 • Декември
  27

  Предмет: К-239/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  27.12.2021, во 12:00
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-148/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.12.2021, во 12:00
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-161/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.12.2021, во 12:10
 • Декември
  28

  Предмет: ПРК-С-14/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  28.12.2021, во 08:40
 • Декември
  28

  Предмет: ПРК-С-566/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  28.12.2021, во 08:50
 • Декември
  28

  Предмет: ПРК-С-637/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  28.12.2021, во 09:00
 • Декември
  28

  Предмет: ПРК-С-839/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  28.12.2021, во 09:00
 • Декември
  28

  Предмет: ПРК-О-25/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  28.12.2021, во 09:10
 • Декември
  28

  Предмет: ВПП-39/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  28.12.2021, во 10:00
 • Декември
  28

  Предмет: МАЛВП-55/2021

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.12.2021, во 10:00
 • Декември
  28

  Предмет: ПРК-О-52/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  28.12.2021, во 10:00
 • Декември
  28

  Предмет: ПЛ1-ТС-50/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.12.2021, во 12:30
 • Декември
  28

  Предмет: ПРК-С-36/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  28.12.2021, во 13:30
 • Декември
  29

  Предмет: П4-29/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  29.12.2021, во 10:30
 • Јануари
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-59/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  4

  Предмет: МАЛВТС-18/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  5

  Предмет: ПРК-С-473/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  05.01.2022, во 08:40
 • Јануари
  5

  Предмет: ПРК-С-505/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  05.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  5

  Предмет: ПРК-С-415/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  05.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  5

  Предмет: ПРК-С-55/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  05.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  5

  Предмет: ПРК-С-312/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  05.01.2022, во 10:40
 • Јануари
  10

  Предмет: РО-35/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  10.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  10

  Предмет: К-229/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  10.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  10

  Предмет: К-290/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Соба 2
  10.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  10

  Предмет: К-186/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  10.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  10

  Предмет: МАЛВП-116/2021

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  10.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  10

  Предмет: МАЛВТС-15/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  10.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  11

  Предмет: ВПП1-7/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 44
  11.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-474/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  11.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  11

  Предмет: К-33/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  11.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  11

  Предмет: К-134/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  11.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-510/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  11.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  11

  Предмет: П2-83/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  11.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  11

  Предмет: ПЛ1-П-23/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  11.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  11

  Предмет: К-377/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  11.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  11

  Предмет: П2-65/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  11.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  11

  Предмет: К-288/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  11.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  11

  Предмет: ПЛ1-ТС-52/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  11.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  12

  Предмет: К-227/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  12.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  12

  Предмет: К-255/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  12.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  13

  Предмет: К-322/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  13.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  13

  Предмет: П4-24/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  13

  Предмет: К-46/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  13.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  13

  Предмет: К-4/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  13.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  14

  Предмет: ПЛ1-ТС-41/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  14.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  14

  Предмет: ВПП-48/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  14

  Предмет: К-204/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  14.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  14

  Предмет: ПРК-С-179/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  14

  Предмет: ПРК-С-394/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.01.2022, во 10:45
 • Јануари
  14

  Предмет: ПРК-С-622/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  14

  Предмет: ПРК-Ј-15/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.01.2022, во 11:15
 • Јануари
  14

  Предмет: ПРК-С-4/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  14

  Предмет: ПРК-С-58/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.01.2022, во 11:45
 • Јануари
  14

  Предмет: ПРК-С-5/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  14

  Предмет: ПРК-С-638/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.01.2022, во 12:15
 • Јануари
  14

  Предмет: ПРК-Ј-13/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  14

  Предмет: ПРК-Ј-21/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  17

  Предмет: ВПП1-13/19

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  17.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: МАЛВП-99/2021

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  17.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: К-243/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  17.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: К-312/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  17.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: П2-83/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  17.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-62/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  17.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  17

  Предмет: К-65/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  17.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  17

  Предмет: К-219/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  17.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  18

  Предмет: К-90/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  18.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-5/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  18.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: МАЛВП-109/2021

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  18.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  18

  Предмет: К-55/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  18.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  20

  Предмет: К-187/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: К-346/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: К-108/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  20.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  20

  Предмет: К-102/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  20.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  21

  Предмет: К-188/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  21.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-32/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: К-267/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  21.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ТС-1/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  24.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-23/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  25.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-3/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  25.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: МАЛВП-72/2021

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  28

  Предмет: П2-39/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  28.01.2022, во 10:00
 • Февруари
  2

  Предмет: МАЛВТС-14/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  02.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  3

  Предмет: К-232/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 10
  03.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  9

  Предмет: К-98/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  09.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  15

  Предмет: TСПОВ-1/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  15.02.2022, во 12:00
 • Мај
  13

  Предмет: К-229/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  13.05.2022, во 09:00