Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Декември
  4

  Предмет: РО-10/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  04.12.2020, во 08:30
 • Декември
  4

  Предмет: РО-12/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  04.12.2020, во 08:40
 • Декември
  4

  Предмет: МАЛВП-114/2020

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.12.2020, во 09:00
 • Декември
  4

  Предмет: МАЛВП-120/2019

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.12.2020, во 09:00
 • Декември
  4

  Предмет: К-58/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  04.12.2020, во 09:00
 • Декември
  4

  Предмет: МАЛВП-112/2020

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.12.2020, во 09:15
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-45/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  04.12.2020, во 09:30
 • Декември
  4

  Предмет: П1-23/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 10
  04.12.2020, во 10:00
 • Декември
  4

  Предмет: ТС-8/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.12.2020, во 10:00
 • Декември
  4

  Предмет: К-42/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  04.12.2020, во 10:00
 • Декември
  4

  Предмет: РО-37/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  04.12.2020, во 12:30
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-60/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.12.2020, во 13:00
 • Декември
  4

  Предмет: РО-112/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.12.2020, во 13:00
 • Декември
  4

  Предмет: СТ-7/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  04.12.2020, во 13:30
 • Декември
  4

  Предмет: СТ-12/19

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  04.12.2020, во 14:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-37/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Судница 2
  07.12.2020, во 08:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-195/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  07.12.2020, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-104/2020

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  07.12.2020, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-216/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  07.12.2020, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: ТС-5/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 53
  07.12.2020, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-150/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  07.12.2020, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-147/2019

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.12.2020, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-150/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  07.12.2020, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: ВПП-75/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  07.12.2020, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-126/16

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  07.12.2020, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-118/2020

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.12.2020, во 12:30
 • Декември
  7

  Предмет: РО-99/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  07.12.2020, во 12:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-П-29/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.12.2020, во 13:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-100/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  07.12.2020, во 13:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-9/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  07.12.2020, во 13:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-716/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  07.12.2020, во 14:00
 • Декември
  7

  Предмет: СТ-18/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  07.12.2020, во 14:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-73/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  07.12.2020, во 14:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-740/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  07.12.2020, во 14:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-719/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  07.12.2020, во 14:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-167/19

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  07.12.2020, во 14:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-263/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  07.12.2020, во 15:00
 • Декември
  9

  Предмет: П2-41/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  09.12.2020, во 08:30
 • Декември
  9

  Предмет: ТС-20/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  09.12.2020, во 09:00
 • Декември
  9

  Предмет: МАЛВТС-16/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  09.12.2020, во 09:30
 • Декември
  9

  Предмет: РО-143/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  09.12.2020, во 09:50
 • Декември
  9

  Предмет: К-91/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  09.12.2020, во 10:00
 • Декември
  9

  Предмет: РО-69/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.12.2020, во 10:00
 • Декември
  9

  Предмет: П4-16/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  09.12.2020, во 10:00
 • Декември
  9

  Предмет: П4-16/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  09.12.2020, во 10:00
 • Декември
  9

  Предмет: ОДС-2/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  09.12.2020, во 10:30
 • Декември
  9

  Предмет: К-157/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  09.12.2020, во 11:00
 • Декември
  9

  Предмет: К-237/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  09.12.2020, во 13:00
 • Декември
  9

  Предмет: МАЛВТС-15/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.12.2020, во 13:00
 • Декември
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-9/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  09.12.2020, во 13:30
 • Декември
  10

  Предмет: П1-20/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  10.12.2020, во 08:15
 • Декември
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-56/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 46
  10.12.2020, во 08:20
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-Ј-33/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  10.12.2020, во 08:30
 • Декември
  10

  Предмет: РО-94/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 46
  10.12.2020, во 08:30
 • Декември
  10

  Предмет: П1-14/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 46
  10.12.2020, во 08:40
 • Декември
  10

  Предмет: К-294/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  10.12.2020, во 09:00
 • Декември
  10

  Предмет: МАЛВТС-3/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  10.12.2020, во 09:30
 • Декември
  10

  Предмет: П4-8/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  10.12.2020, во 09:30
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-Ј-70/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  10.12.2020, во 09:30
 • Декември
  10

  Предмет: МАЛВП-78/2020

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  10.12.2020, во 10:00
 • Декември
  10

  Предмет: ТС-17/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  10.12.2020, во 10:00
 • Декември
  10

  Предмет: К-287/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 1
  10.12.2020, во 10:00
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-Ј-87/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  10.12.2020, во 10:15
 • Декември
  10

  Предмет: ОДС-6/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  10.12.2020, во 10:30
 • Декември
  10

  Предмет: К-241/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  10.12.2020, во 11:00
 • Декември
  10

  Предмет: ТС-15/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  10.12.2020, во 11:00
 • Декември
  10

  Предмет: К-64/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  10.12.2020, во 11:00
 • Декември
  10

  Предмет: К-203/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  10.12.2020, во 12:00
 • Декември
  10

  Предмет: П4-15/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  10.12.2020, во 13:00
 • Декември
  10

  Предмет: TСПОВ-2/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  10.12.2020, во 13:30
 • Декември
  10

  Предмет: ПЛ1-П-18/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  10.12.2020, во 14:00
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-Ј-16/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  10.12.2020, во 14:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПЛ1-П-27/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  11.12.2020, во 09:00
 • Декември
  11

  Предмет: П2-60/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  11.12.2020, во 09:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-139/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  11.12.2020, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-135/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  11.12.2020, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-154/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  11.12.2020, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: П4-17/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  11.12.2020, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: П1-22/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  11.12.2020, во 10:30
 • Декември
  11

  Предмет: К-260/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  11.12.2020, во 11:00
 • Декември
  11

  Предмет: МАЛВП-60/2018

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  11.12.2020, во 11:30
 • Декември
  11

  Предмет: К-306/15

  Судија Катерина Цоневска, Судница Соба 2
  11.12.2020, во 12:00
 • Декември
  11

  Предмет: СТ-19/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  11.12.2020, во 12:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-703/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  11.12.2020, во 13:30
 • Декември
  11

  Предмет: П2-28/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  11.12.2020, во 13:30
 • Декември
  11

  Предмет: МАЛВП-111/2020

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  11.12.2020, во 14:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-325/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  11.12.2020, во 14:00
 • Декември
  11

  Предмет: РО-96/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  11.12.2020, во 14:30
 • Декември
  14

  Предмет: РО-115/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  14.12.2020, во 09:30
 • Декември
  14

  Предмет: К-273/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  14.12.2020, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: ВПП1-5/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.12.2020, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-73/2019

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  14.12.2020, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: К-39/20

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  14.12.2020, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: ТС1-7/18

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  14.12.2020, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: РО-116/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  14.12.2020, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: К-162/17

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  14.12.2020, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПЛ1-ТС-59/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  14.12.2020, во 11:00
 • Декември
  14

  Предмет: К-149/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  14.12.2020, во 11:00
 • Декември
  14

  Предмет: ВПП-291/16

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.12.2020, во 11:00
 • Декември
  14

  Предмет: К-225/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  14.12.2020, во 12:00