Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-492/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  29.05.2023, во 08:30
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-528/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  29.05.2023, во 08:40
 • Мај
  29

  Предмет: К-34/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  29.05.2023, во 09:00
 • Мај
  29

  Предмет: К-319/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  29.05.2023, во 09:15
 • Мај
  29

  Предмет: МАЛВТС-8/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  29.05.2023, во 09:30
 • Мај
  29

  Предмет: К-317/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  29.05.2023, во 10:00
 • Мај
  29

  Предмет: К-317/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  29.05.2023, во 10:00
 • Мај
  29

  Предмет: ВПП-10/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.05.2023, во 10:00
 • Мај
  29

  Предмет: К-217/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  29.05.2023, во 10:00
 • Мај
  29

  Предмет: ВПП-11/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.05.2023, во 10:30
 • Мај
  29

  Предмет: К-65/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  29.05.2023, во 11:00
 • Мај
  29

  Предмет: П4-6/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.05.2023, во 12:00
 • Мај
  29

  Предмет: К-129/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  29.05.2023, во 12:00
 • Мај
  29

  Предмет: К-257/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  29.05.2023, во 12:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-Ј-31/23

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  30.05.2023, во 08:30
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-Ј-36/23

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  30.05.2023, во 08:50
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-Ј-37/23

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  30.05.2023, во 09:00
 • Мај
  30

  Предмет: П4-12/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  30.05.2023, во 09:00
 • Мај
  30

  Предмет: МАЛВП-4/2023

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.05.2023, во 09:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-Ј-38/23

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  30.05.2023, во 09:15
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-102/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  30.05.2023, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-131/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  30.05.2023, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: К-69/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  30.05.2023, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: К-17/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  30.05.2023, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-17/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.05.2023, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-193/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  30.05.2023, во 10:30
 • Мај
  30

  Предмет: П2-25/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  30.05.2023, во 10:30
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-753/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  30.05.2023, во 10:40
 • Мај
  30

  Предмет: К-204/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  30.05.2023, во 11:00
 • Мај
  30

  Предмет: ВПП-17/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.05.2023, во 11:30
 • Мај
  30

  Предмет: ВПП-18/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.05.2023, во 12:00
 • Мај
  30

  Предмет: К-340/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  30.05.2023, во 12:30
 • Мај
  31

  Предмет: ПРК-О-40/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  31.05.2023, во 09:00
 • Мај
  31

  Предмет: ПЛ1-П-7/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  31.05.2023, во 10:00
 • Мај
  31

  Предмет: К-70/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  31.05.2023, во 10:00
 • Мај
  31

  Предмет: К-348/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  31.05.2023, во 10:00
 • Мај
  31

  Предмет: П2-32/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  31.05.2023, во 11:30
 • Мај
  31

  Предмет: РО-186/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  31.05.2023, во 12:30
 • Мај
  31

  Предмет: К-78/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  31.05.2023, во 13:00
 • Мај
  31

  Предмет: КРМ-2/23

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  31.05.2023, во 13:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-Ј-24/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  01.06.2023, во 08:30
 • Јуни
  1

  Предмет: К-62/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  01.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  1

  Предмет: К-73/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  01.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: К-296/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  01.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: К-132/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  01.06.2023, во 11:00
 • Јуни
  1

  Предмет: К-138/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  01.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  1

  Предмет: К-326/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  01.06.2023, во 12:30
 • Јуни
  2

  Предмет: ВПП1-2/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  02.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  5

  Предмет: МАЛВТС-3/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  05.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  5

  Предмет: К-50/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  05.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  5

  Предмет: МАЛВТС-5/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  05.06.2023, во 09:30
 • Јуни
  5

  Предмет: МАЛВТС-6/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  05.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  5

  Предмет: К-240/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  05.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  5

  Предмет: ВПП-72/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  5

  Предмет: ВПП-72/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  5

  Предмет: К-78/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  05.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  5

  Предмет: К-40/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  05.06.2023, во 11:00
 • Јуни
  5

  Предмет: П2-15/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.06.2023, во 11:30
 • Јуни
  5

  Предмет: К-153/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  05.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-19/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.06.2023, во 12:30
 • Јуни
  5

  Предмет: К-81/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  05.06.2023, во 12:30
 • Јуни
  5

  Предмет: МАЛВП-32/2023

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.06.2023, во 13:00
 • Јуни
  6

  Предмет: МАЛВТС-11/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  06.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-Ј-96/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  6

  Предмет: МАЛВТС-12/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  06.06.2023, во 09:30
 • Јуни
  6

  Предмет: МАЛВТС-13/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  06.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  6

  Предмет: МАЛВП-158/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  6

  Предмет: К-281/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  06.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  6

  Предмет: К-298/21

  Судија Сузана Милевска, Судница Судница 1
  06.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  6

  Предмет: К-79/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  06.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  6

  Предмет: П2-10/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.06.2023, во 11:30
 • Јуни
  6

  Предмет: МАЛВП-150/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.06.2023, во 11:30
 • Јуни
  6

  Предмет: К-340/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  06.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  6

  Предмет: К-199/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  06.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ВПП1-13/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.06.2023, во 12:30
 • Јуни
  6

  Предмет: П2-45/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.06.2023, во 12:30
 • Јуни
  6

  Предмет: К-99/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  06.06.2023, во 13:30
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-548/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.06.2023, во 08:30
 • Јуни
  7

  Предмет: ВПП1-2/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  07.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-М-4/23

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-887/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  7

  Предмет: К-33/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  07.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  7

  Предмет: К-121/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  07.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  7

  Предмет: П2-34/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  7

  Предмет: К-121/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  07.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  7

  Предмет: П1-12/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  07.06.2023, во 10:30
 • Јуни
  7

  Предмет: К-166/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  07.06.2023, во 11:00
 • Јуни
  7

  Предмет: П4-5/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.06.2023, во 11:30
 • Јуни
  7

  Предмет: К-117/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 2
  07.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  7

  Предмет: П2-25/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  07.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  7

  Предмет: К-281/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  07.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  7

  Предмет: ТС-3/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.06.2023, во 12:30
 • Јуни
  7

  Предмет: К-200/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  07.06.2023, во 13:00
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-О-3/23

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  08.06.2023, во 08:30
 • Јуни
  8

  Предмет: П5-4/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  08.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  8

  Предмет: К-71/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  08.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  8

  Предмет: К-230/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  08.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  8

  Предмет: К-87/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  08.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  8

  Предмет: ПЛ1-ТС-49/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  08.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  8

  Предмет: К-318/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  08.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  8

  Предмет: К-39/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  08.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  9

  Предмет: К-89/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  09.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  9

  Предмет: ТС1-12/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  09.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  9

  Предмет: К-344/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  09.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  9

  Предмет: К-253/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  09.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  9

  Предмет: К-120/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  09.06.2023, во 12:30
 • Јуни
  12

  Предмет: К-243/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  12.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  12

  Предмет: К-347/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  12.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  12

  Предмет: МАЛВП-109/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  12.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  12

  Предмет: СТ-5/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  12.06.2023, во 11:00
 • Јуни
  12

  Предмет: РО-5/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  12.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  12

  Предмет: К-306/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  12.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  12

  Предмет: РО-12/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  12.06.2023, во 12:15
 • Јуни
  12

  Предмет: РО-29/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  12.06.2023, во 12:30
 • Јуни
  12

  Предмет: РО-36/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  12.06.2023, во 12:45
 • Јуни
  12

  Предмет: К-70/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  12.06.2023, во 13:00
 • Јуни
  12

  Предмет: ПЛ1-ТС-16/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  12.06.2023, во 13:00
 • Јуни
  12

  Предмет: К-163/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  12.06.2023, во 14:00
 • Јуни
  13

  Предмет: П4-14/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  13.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-О-9/23

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  13

  Предмет: П4-1/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  13.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  13

  Предмет: К-18/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  13.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  13

  Предмет: РО-8/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  13

  Предмет: К-63/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  13.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  13

  Предмет: РО-23/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.06.2023, во 10:15
 • Јуни
  13

  Предмет: РО-281/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.06.2023, во 10:30
 • Јуни
  13

  Предмет: РО-26/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.06.2023, во 10:45
 • Јуни
  13

  Предмет: ПЛ1-ТС-4/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.06.2023, во 11:30
 • Јуни
  13

  Предмет: К-26/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  13.06.2023, во 12:30
 • Јуни
  13

  Предмет: П4-33/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.06.2023, во 13:00
 • Јуни
  13

  Предмет: К-54/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  13.06.2023, во 13:00
 • Јуни
  13

  Предмет: СТ-2/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.06.2023, во 13:30
 • Јуни
  13

  Предмет: К-39/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  13.06.2023, во 13:30
 • Јуни
  14

  Предмет: КМ-4/23

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  14.06.2023, во 08:30
 • Јуни
  14

  Предмет: КМ-4/23

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  14.06.2023, во 08:45
 • Јуни
  14

  Предмет: К-360/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  14.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  14

  Предмет: КМ-4/23

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  14.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  14

  Предмет: РО-303/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  14.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  14

  Предмет: КМ-4/23

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  14.06.2023, во 09:15
 • Јуни
  14

  Предмет: КМ-4/23

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  14.06.2023, во 09:30
 • Јуни
  14

  Предмет: КМ-4/23

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  14.06.2023, во 09:45
 • Јуни
  14

  Предмет: КМ-4/23

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  14.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  14

  Предмет: К-93/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  14.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  14

  Предмет: МАЛВП-28/2023

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  14

  Предмет: КМ-4/23

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  14.06.2023, во 10:15
 • Јуни
  14

  Предмет: КМ-4/23

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  14.06.2023, во 10:30
 • Јуни
  14

  Предмет: КМ-4/23

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  14.06.2023, во 10:45
 • Јуни
  14

  Предмет: ТС-5/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.06.2023, во 11:30
 • Јуни
  14

  Предмет: КМ-4/23

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  14.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  14

  Предмет: ПЛ1-ТС-8/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  14.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  14

  Предмет: КМ-4/23

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  14.06.2023, во 12:15
 • Јуни
  14

  Предмет: КМ-4/23

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  14.06.2023, во 12:30
 • Јуни
  14

  Предмет: ПЛ1-ТС-6/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.06.2023, во 12:30
 • Јуни
  14

  Предмет: К-244/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  14.06.2023, во 12:30
 • Јуни
  14

  Предмет: КМ-4/23

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  14.06.2023, во 12:45
 • Јуни
  14

  Предмет: КМ-4/23

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  14.06.2023, во 13:00
 • Јуни
  14

  Предмет: КМ-4/23

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  14.06.2023, во 13:05
 • Јуни
  14

  Предмет: К-74/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  14.06.2023, во 13:30
 • Јуни
  14

  Предмет: ПЛ1-ТС-7/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.06.2023, во 13:30
 • Јуни
  14

  Предмет: К-210/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  14.06.2023, во 14:00
 • Јуни
  15

  Предмет: КМ-4/23

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  15.06.2023, во 08:30
 • Јуни
  15

  Предмет: КМ-4/23

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  15.06.2023, во 08:45
 • Јуни
  15

  Предмет: КМ-4/23

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  15.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  15

  Предмет: К-255/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  15.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  15

  Предмет: КМ-4/23

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  15.06.2023, во 09:15
 • Јуни
  15

  Предмет: П4-13/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  15.06.2023, во 09:30
 • Јуни
  15

  Предмет: КМ-4/23

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  15.06.2023, во 09:30
 • Јуни
  15

  Предмет: КМ-4/23

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  15.06.2023, во 09:45
 • Јуни
  15

  Предмет: КМ-4/23

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  15.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  15

  Предмет: РО-84/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  15.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  15

  Предмет: ПРК-С-1033/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  15.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  15

  Предмет: ПРК-С-1035/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  15.06.2023, во 10:15
 • Јуни
  15

  Предмет: КМ-4/23

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  15.06.2023, во 10:15
 • Јуни
  15

  Предмет: КМ-4/23

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  15.06.2023, во 10:30
 • Јуни
  15

  Предмет: ПРК-С-1040/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  15.06.2023, во 10:30
 • Јуни
  15

  Предмет: ПРК-С-1040/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  15.06.2023, во 10:30
 • Јуни
  15

  Предмет: КМ-4/23

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  15.06.2023, во 10:35
 • Јуни
  15

  Предмет: ПРК-С-1037/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  15.06.2023, во 10:45
 • Јуни
  15

  Предмет: ПРК-С-1055/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  15.06.2023, во 11:00
 • Јуни
  15

  Предмет: К-214/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  15.06.2023, во 11:00
 • Јуни
  15

  Предмет: К-167/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  15.06.2023, во 11:00
 • Јуни
  15

  Предмет: ПРК-С-1066/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  15.06.2023, во 11:15
 • Јуни
  15

  Предмет: ПРК-С-1056/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  15.06.2023, во 11:15
 • Јуни
  15

  Предмет: ПРК-С-1063/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  15.06.2023, во 11:30
 • Јуни
  15

  Предмет: МАЛВТС-17/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  15.06.2023, во 11:30
 • Јуни
  15

  Предмет: ПРК-С-1020/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  15.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  15

  Предмет: ПРК-С-1071/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  15.06.2023, во 12:15
 • Јуни
  15

  Предмет: ПРК-С-1085/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  15.06.2023, во 12:30
 • Јуни
  15

  Предмет: К-ПП-65/2023

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  15.06.2023, во 12:30
 • Јуни
  15

  Предмет: ПРК-О-109/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  15.06.2023, во 12:45
 • Јуни
  15

  Предмет: ПРК-О-110/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  15.06.2023, во 13:00
 • Јуни
  15

  Предмет: ПРК-С-1017/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  15.06.2023, во 13:15
 • Јуни
  15

  Предмет: ПРК-Ј-149/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  15.06.2023, во 13:30
 • Јуни
  15

  Предмет: ПРК-Ј-149/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  15.06.2023, во 13:30
 • Јуни
  15

  Предмет: ПРК-Ј-126/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  15.06.2023, во 13:45
 • Јуни
  15

  Предмет: ПРК-Ј-163/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  15.06.2023, во 14:00
 • Јуни
  16

  Предмет: К-30/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  16.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  16

  Предмет: ПРК-С-423/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  16.06.2023, во 09:30
 • Јуни
  16

  Предмет: П1-5/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  16.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  16

  Предмет: К-60/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  16.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-28/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  16.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  16

  Предмет: СТ-6/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  16.06.2023, во 11:30
 • Јуни
  16

  Предмет: П2-10/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  16.06.2023, во 11:30
 • Јуни
  16

  Предмет: К-7/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  16.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  16

  Предмет: К-267/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  16.06.2023, во 13:00
 • Јуни
  19

  Предмет: МАЛВП-58/2022

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  19.06.2023, во 09:30
 • Јуни
  19

  Предмет: К-95/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  19.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  19

  Предмет: П1-33/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  19

  Предмет: РО-185/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  19.06.2023, во 11:00
 • Јуни
  19

  Предмет: РО-40/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.06.2023, во 11:30
 • Јуни
  19

  Предмет: ВПП-20/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.06.2023, во 12:30
 • Јуни
  19

  Предмет: К-32/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  19.06.2023, во 12:30
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-О-44/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.06.2023, во 08:30
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-135/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.06.2023, во 08:40
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-Ј-39/23

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-О-41/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.06.2023, во 09:30
 • Јуни
  20

  Предмет: П1-14/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.06.2023, во 09:30
 • Јуни
  20

  Предмет: К-28/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  20.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  20

  Предмет: РО-85/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  20

  Предмет: П1-5/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.06.2023, во 11:00
 • Јуни
  20

  Предмет: МАЛВП-17/2023

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.06.2023, во 11:30
 • Јуни
  20

  Предмет: ВПП1-4/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.06.2023, во 12:30
 • Јуни
  20

  Предмет: К-83/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  20.06.2023, во 12:30
 • Јуни
  20

  Предмет: К-21/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  20.06.2023, во 12:45
 • Јуни
  21

  Предмет: К-31/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  21.06.2023, во 03:00
 • Јуни
  21

  Предмет: ПРК-С-371/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.06.2023, во 08:30
 • Јуни
  21

  Предмет: ПРК-С-369/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.06.2023, во 08:50
 • Јуни
  21

  Предмет: МАЛВП-9/2023

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  21.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  21

  Предмет: ПРК-С-367/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.06.2023, во 09:10
 • Јуни
  21

  Предмет: ПРК-С-366/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.06.2023, во 09:30
 • Јуни
  21

  Предмет: ПРК-С-370/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.06.2023, во 09:50
 • Јуни
  21

  Предмет: К-16/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  21.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  21

  Предмет: П1-31/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  21

  Предмет: ПРК-С-368/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.06.2023, во 10:10
 • Јуни
  21

  Предмет: ПЛ1-П-3/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.06.2023, во 11:30
 • Јуни
  21

  Предмет: К-36/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  21.06.2023, во 13:00
 • Јуни
  22

  Предмет: ПРК-С-537/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  22.06.2023, во 08:30
 • Јуни
  22

  Предмет: ПРК-С-550/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  22.06.2023, во 08:40
 • Јуни
  22

  Предмет: ПРК-С-465/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  22.06.2023, во 08:50
 • Јуни
  22

  Предмет: ПРК-С-464/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  22.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  22

  Предмет: ПРК-С-462/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  22.06.2023, во 09:10
 • Јуни
  22

  Предмет: ПРК-С-461/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  22.06.2023, во 09:20
 • Јуни
  22

  Предмет: ПРК-С-472/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  22.06.2023, во 09:30
 • Јуни
  22

  Предмет: ПРК-С-526/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  22.06.2023, во 09:40
 • Јуни
  22

  Предмет: ПРК-С-543/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  22.06.2023, во 09:50
 • Јуни
  22

  Предмет: ПРК-С-503/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  22.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  22

  Предмет: К-237/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  22.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  22

  Предмет: РО-82/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  22

  Предмет: РО-82/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  22

  Предмет: ПРК-С-496/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  22.06.2023, во 10:10
 • Јуни
  22

  Предмет: РО-71/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.06.2023, во 10:15
 • Јуни
  22

  Предмет: ПРК-С-494/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  22.06.2023, во 10:20
 • Јуни
  22

  Предмет: ПРК-С-490/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  22.06.2023, во 10:30
 • Јуни
  22

  Предмет: ПРК-С-486/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  22.06.2023, во 10:40
 • Јуни
  22

  Предмет: РО-54/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.06.2023, во 10:45
 • Јуни
  22

  Предмет: РО-294/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.06.2023, во 10:45
 • Јуни
  22

  Предмет: ПРК-С-558/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  22.06.2023, во 10:50
 • Јуни
  22

  Предмет: РО-53/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.06.2023, во 11:00
 • Јуни
  22

  Предмет: К-170/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  22.06.2023, во 11:00
 • Јуни
  22

  Предмет: РО-117/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.06.2023, во 12:30
 • Јуни
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-2/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.06.2023, во 13:30
 • Јуни
  23

  Предмет: К-151/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  23.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  23

  Предмет: П2-23/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  23.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  23

  Предмет: К-243/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  23.06.2023, во 11:00
 • Јуни
  23

  Предмет: П2-100/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  23.06.2023, во 13:00
 • Јуни
  26

  Предмет: П4-30/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  26.06.2023, во 09:30
 • Јуни
  26

  Предмет: К-247/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  26.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  26

  Предмет: П2-36/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  26

  Предмет: РО-262/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  26.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  26

  Предмет: П2-5/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.06.2023, во 12:30
 • Јуни
  26

  Предмет: К-274/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  26.06.2023, во 12:30
 • Јуни
  26

  Предмет: К-96/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  26.06.2023, во 13:30
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-392/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  27.06.2023, во 08:30
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-347/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  27.06.2023, во 08:40
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-354/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  27.06.2023, во 08:50
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-343/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  27.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  27

  Предмет: МАЛВП-53/2022

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  27.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-329/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  27.06.2023, во 09:10
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-344/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  27.06.2023, во 09:20
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-336/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  27.06.2023, во 09:30
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-436/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  27.06.2023, во 09:40
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-437/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  27.06.2023, во 09:50
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-397/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  27.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: К-301/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  27.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: РО-120/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-398/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  27.06.2023, во 10:10
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-414/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  27.06.2023, во 10:20
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-374/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  27.06.2023, во 10:30
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-410/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  27.06.2023, во 10:40
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-448/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  27.06.2023, во 10:50
 • Јуни
  27

  Предмет: К-119/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  27.06.2023, во 11:00
 • Јуни
  27

  Предмет: К-293/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  27.06.2023, во 12:30
 • Јуни
  27

  Предмет: МАЛВП-25/2023

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.06.2023, во 12:30
 • Јуни
  27

  Предмет: К-145/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  27.06.2023, во 13:00
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-453/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  28.06.2023, во 08:30
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-483/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  28.06.2023, во 08:50
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-452/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  28.06.2023, во 09:10
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-О-26/23

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  28.06.2023, во 09:30
 • Јуни
  28

  Предмет: К-287/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  28.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  28

  Предмет: К-287/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  28.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  28

  Предмет: МАЛВП-75/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  28

  Предмет: К-285/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  28.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  28

  Предмет: П2-20/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  28.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  28

  Предмет: РО-11/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.06.2023, во 12:30
 • Јуни
  29

  Предмет: К-272/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  29.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-457/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  29.06.2023, во 09:30
 • Јуни
  29

  Предмет: К-282/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  29.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-37/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  30.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  30

  Предмет: К-286/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  30.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  30

  Предмет: К-ПП-88/2023

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  30

  Предмет: ВПП-49/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.06.2023, во 10:30
 • Јуни
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-11/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.06.2023, во 11:30
 • Јуни
  30

  Предмет: К-99/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  30.06.2023, во 11:30
 • Јуни
  30

  Предмет: К-300/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  30.06.2023, во 12:30
 • Јули
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-55/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  03.07.2023, во 09:30
 • Јули
  3

  Предмет: К-155/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  03.07.2023, во 10:00
 • Јули
  3

  Предмет: РО-30/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.07.2023, во 10:00
 • Јули
  3

  Предмет: К-203/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  03.07.2023, во 10:00
 • Јули
  3

  Предмет: К-210/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  03.07.2023, во 11:00
 • Јули
  3

  Предмет: МАЛВТС-15/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.07.2023, во 11:30
 • Јули
  3

  Предмет: К-142/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  03.07.2023, во 12:00
 • Јули
  3

  Предмет: П1-24/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  03.07.2023, во 12:00
 • Јули
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-22/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.07.2023, во 12:30
 • Јули
  3

  Предмет: К-292/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  03.07.2023, во 12:30
 • Јули
  4

  Предмет: ВПП1-8/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.07.2023, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: К-101/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  04.07.2023, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: ВПП1-11/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.07.2023, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-66/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.07.2023, во 10:30
 • Јули
  4

  Предмет: П4-32/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.07.2023, во 11:30
 • Јули
  4

  Предмет: К-205/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  04.07.2023, во 13:00
 • Јули
  5

  Предмет: ТС-10/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  05.07.2023, во 09:00
 • Јули
  5

  Предмет: К-29/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  05.07.2023, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: П2-41/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.07.2023, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: К-261/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  05.07.2023, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: П2-107/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  05.07.2023, во 11:00
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВП-130/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.07.2023, во 11:30
 • Јули
  5

  Предмет: К-36/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  05.07.2023, во 12:00
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВП-33/2023

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.07.2023, во 12:30
 • Јули
  5

  Предмет: К-70/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  05.07.2023, во 12:30
 • Јули
  6

  Предмет: К-315/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  06.07.2023, во 09:00
 • Јули
  6

  Предмет: П4-20/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  06.07.2023, во 09:00
 • Јули
  6

  Предмет: К-307/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  06.07.2023, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: П2-38/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.07.2023, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: РО-122/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.07.2023, во 11:30
 • Јули
  6

  Предмет: К-321/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.07.2023, во 12:30
 • Јули
  6

  Предмет: К-308/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.07.2023, во 13:30
 • Јули
  7

  Предмет: П1-34/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.07.2023, во 10:00
 • Јули
  7

  Предмет: К-278/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  07.07.2023, во 10:00
 • Јули
  11

  Предмет: К-268/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  11.07.2023, во 10:00
 • Јули
  11

  Предмет: К-79/17

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  11.07.2023, во 12:00
 • Август
  21

  Предмет: К-66/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  21.08.2023, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: К-41/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  04.09.2023, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: РО-124/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.09.2023, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: РО-129/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.09.2023, во 10:15
 • Септември
  4

  Предмет: РО-135/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.09.2023, во 10:30
 • Септември
  4

  Предмет: РО-258/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.09.2023, во 10:45
 • Септември
  4

  Предмет: РО-62/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.09.2023, во 11:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПЛ1-П-11/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.09.2023, во 11:30
 • Септември
  5

  Предмет: П1-6/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.09.2023, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: К-57/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  05.09.2023, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: П2-19/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.09.2023, во 11:30
 • Септември
  5

  Предмет: МАЛВП-29/2023

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.09.2023, во 12:00
 • Септември
  5

  Предмет: П2-45/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.09.2023, во 12:30
 • Септември
  5

  Предмет: К-224/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  05.09.2023, во 12:30
 • Септември
  6

  Предмет: К-126/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  06.09.2023, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-14/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.09.2023, во 11:30
 • Септември
  6

  Предмет: К-124/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  06.09.2023, во 12:30
 • Септември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-12/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  07.09.2023, во 09:30
 • Септември
  7

  Предмет: К-343/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  07.09.2023, во 10:00
 • Септември
  7

  Предмет: МАЛВП-2/2023

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.09.2023, во 11:30
 • Септември
  7

  Предмет: К-127/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  07.09.2023, во 12:30
 • Септември
  11

  Предмет: П4-9/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  11.09.2023, во 09:30
 • Септември
  11

  Предмет: К-129/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  11.09.2023, во 10:00
 • Септември
  11

  Предмет: РО-33/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  11.09.2023, во 10:00
 • Септември
  11

  Предмет: РО-14/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  11.09.2023, во 11:30
 • Септември
  12

  Предмет: МАЛВП-19/2023

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  12.09.2023, во 10:00
 • Септември
  12

  Предмет: К-135/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  12.09.2023, во 10:00
 • Септември
  12

  Предмет: К-52/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  12.09.2023, во 10:00
 • Септември
  12

  Предмет: РО-145/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  12.09.2023, во 11:30
 • Септември
  12

  Предмет: МАЛВП-40/2023

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  12.09.2023, во 11:30
 • Септември
  12

  Предмет: К-325/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  12.09.2023, во 12:00
 • Септември
  12

  Предмет: К-7/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 2
  12.09.2023, во 12:30
 • Септември
  13

  Предмет: МАЛВП-150/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.09.2023, во 10:00
 • Септември
  13

  Предмет: К-347/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  13.09.2023, во 10:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПЛ1-ТС-25/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.09.2023, во 11:30
 • Септември
  13

  Предмет: РО-156/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.09.2023, во 12:30
 • Септември
  13

  Предмет: К-250/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  13.09.2023, во 12:30
 • Септември
  14

  Предмет: П4-35/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  14.09.2023, во 09:30
 • Септември
  14

  Предмет: К-136/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  14.09.2023, во 10:00
 • Септември
  14

  Предмет: К-17/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  14.09.2023, во 10:00
 • Септември
  14

  Предмет: П4-7/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.09.2023, во 10:00
 • Септември
  14

  Предмет: ПЛ1-ТС-25/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.09.2023, во 11:30
 • Септември
  14

  Предмет: К-225/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  14.09.2023, во 12:00
 • Септември
  15

  Предмет: К-179/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  15.09.2023, во 10:00
 • Септември
  15

  Предмет: П1-22/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  15.09.2023, во 10:00
 • Септември
  15

  Предмет: К-275/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  15.09.2023, во 10:00
 • Септември
  18

  Предмет: К-140/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  18.09.2023, во 10:00
 • Септември
  18

  Предмет: МАЛВТС-4/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  18.09.2023, во 10:00
 • Септември
  18

  Предмет: К-268/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Соба 2
  18.09.2023, во 10:00
 • Септември
  18

  Предмет: МАЛВТС-7/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  18.09.2023, во 10:15
 • Септември
  18

  Предмет: МАЛВТС-10/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  18.09.2023, во 10:30
 • Септември
  18

  Предмет: МАЛВТС-8/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  18.09.2023, во 10:45
 • Септември
  18

  Предмет: МАЛВТС-9/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  18.09.2023, во 11:00
 • Септември
  18

  Предмет: К-141/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  18.09.2023, во 12:00
 • Септември
  19

  Предмет: К-143/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  19.09.2023, во 10:00
 • Септември
  19

  Предмет: РО-66/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.09.2023, во 10:00
 • Септември
  19

  Предмет: РО-66/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.09.2023, во 10:00
 • Септември
  19

  Предмет: К-235/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  19.09.2023, во 10:00
 • Септември
  19

  Предмет: РО-72/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.09.2023, во 10:15
 • Септември
  19

  Предмет: РО-85/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.09.2023, во 10:20
 • Септември
  19

  Предмет: РО-103/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.09.2023, во 10:30
 • Септември
  19

  Предмет: РО-104/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.09.2023, во 10:40
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-10/2023

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.09.2023, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-77/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  20.09.2023, во 10:00
 • Септември
  21

  Предмет: ПЛ1-П-8/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.09.2023, во 10:00
 • Септември
  21

  Предмет: К-1/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  21.09.2023, во 10:00
 • Септември
  21

  Предмет: К-253/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  21.09.2023, во 10:00
 • Септември
  21

  Предмет: К-66/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  21.09.2023, во 10:00
 • Септември
  21

  Предмет: П4-10/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  21.09.2023, во 13:00
 • Септември
  22

  Предмет: ПЛ1-П-25/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  22.09.2023, во 10:00
 • Септември
  22

  Предмет: К-296/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  22.09.2023, во 12:30
 • Септември
  25

  Предмет: К-61/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  25.09.2023, во 09:00
 • Септември
  25

  Предмет: К-138/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  25.09.2023, во 10:00
 • Септември
  25

  Предмет: РО-105/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.09.2023, во 10:00
 • Септември
  25

  Предмет: РО-105/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.09.2023, во 10:00
 • Септември
  25

  Предмет: РО-108/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.09.2023, во 10:15
 • Септември
  25

  Предмет: РО-109/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.09.2023, во 10:20
 • Септември
  25

  Предмет: РО-106/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.09.2023, во 10:30
 • Септември
  25

  Предмет: РО-112/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.09.2023, во 10:40
 • Септември
  25

  Предмет: К-40/18

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  25.09.2023, во 12:00
 • Септември
  26

  Предмет: К-90/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  26.09.2023, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-65/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 2
  27.09.2023, во 09:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-142/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 2
  28.09.2023, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-142/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  28.09.2023, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-300/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 2
  28.09.2023, во 12:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-364/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 2
  29.09.2023, во 10:00
 • Октомври
  2

  Предмет: К-310/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  02.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  18

  Предмет: К-105/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  18.10.2023, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: К-236/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  05.12.2023, во 11:00
 • Јуни
  27

  Предмет: П4-10/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.06.2024, во 11:30
 • Мај
  9

  Предмет: К-40/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  09.05.2025, во 10:00