Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-249/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  27.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-224/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  27.06.2022, во 08:40
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-203/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  27.06.2022, во 08:50
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-175/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  27.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-194/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  27.06.2022, во 09:10
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-248/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  27.06.2022, во 09:20
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-123/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  27.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-519/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-251/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  27.06.2022, во 09:40
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-149/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  27.06.2022, во 09:50
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-124/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  27.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-511/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ВПП1-4/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: К-83/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  27.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-184/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  27.06.2022, во 10:10
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-21/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.06.2022, во 10:15
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-126/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  27.06.2022, во 10:20
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-171/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  27.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-160/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  27.06.2022, во 10:40
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-270/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  27.06.2022, во 10:50
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-303/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  27.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  27

  Предмет: П1-8/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  27

  Предмет: К-ООА-14/2022

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  27.06.2022, во 13:30
 • Јуни
  28

  Предмет: П2-17/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  28

  Предмет: ТС-2/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  28

  Предмет: П2-94/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-230/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  29.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-200/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  29.06.2022, во 09:10
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-201/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  29.06.2022, во 09:20
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-238/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  29.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-141/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  29.06.2022, во 09:40
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-227/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  29.06.2022, во 09:50
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-257/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  29.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  29

  Предмет: К-156/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  29.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-985/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  29.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  30

  Предмет: КМ-6/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  30.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  30

  Предмет: ЗАМ-К-6/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  30.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-365/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  30

  Предмет: К-22/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  30.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  30

  Предмет: МАЛВП-87/2021

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-Ј-45/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-Ј-18/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  30

  Предмет: РО-68/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  30

  Предмет: К-272/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 1
  30.06.2022, во 13:00
 • Јуни
  30

  Предмет: П1-15/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.06.2022, во 13:30
 • Јули
  1

  Предмет: РО-83/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  01.07.2022, во 08:00
 • Јули
  1

  Предмет: П4-25/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  01.07.2022, во 09:00
 • Јули
  1

  Предмет: ПРК-С-533/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  01.07.2022, во 09:00
 • Јули
  1

  Предмет: П2-32/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  01.07.2022, во 09:30
 • Јули
  1

  Предмет: К-148/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  01.07.2022, во 10:00
 • Јули
  1

  Предмет: МАЛВП-11/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.07.2022, во 10:30
 • Јули
  1

  Предмет: ПЛ1-П-9/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  01.07.2022, во 11:00
 • Јули
  1

  Предмет: К-195/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 1
  01.07.2022, во 11:00
 • Јули
  1

  Предмет: ПЛ1-ТС-23/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.07.2022, во 12:00
 • Јули
  1

  Предмет: РО-88/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  01.07.2022, во 13:00
 • Јули
  1

  Предмет: ПЛ1-ТС-14/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  01.07.2022, во 13:30
 • Јули
  4

  Предмет: П4-31/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  04.07.2022, во 08:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-239/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  04.07.2022, во 08:30
 • Јули
  4

  Предмет: ЗАВ-58/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.07.2022, во 08:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-243/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  04.07.2022, во 08:40
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-122/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  04.07.2022, во 08:50
 • Јули
  4

  Предмет: КПОВ-7/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.07.2022, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-121/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  04.07.2022, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: ЗАВ-57/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  04.07.2022, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-163/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  04.07.2022, во 09:10
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-189/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  04.07.2022, во 09:10
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-241/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  04.07.2022, во 09:20
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-187/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  04.07.2022, во 09:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-146/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  04.07.2022, во 09:50
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-191/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  04.07.2022, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: К-323/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  04.07.2022, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: К-293/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  04.07.2022, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-170/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  04.07.2022, во 10:10
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-197/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  04.07.2022, во 10:20
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-229/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  04.07.2022, во 10:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-207/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  04.07.2022, во 10:40
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-192/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  04.07.2022, во 10:50
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-174/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  04.07.2022, во 11:00
 • Јули
  4

  Предмет: К-165/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  04.07.2022, во 11:00
 • Јули
  4

  Предмет: П2-39/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.07.2022, во 11:30
 • Јули
  4

  Предмет: РО-99/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.07.2022, во 12:00
 • Јули
  4

  Предмет: К-282/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  04.07.2022, во 12:00
 • Јули
  4

  Предмет: К-49/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  04.07.2022, во 12:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-О-62/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  04.07.2022, во 12:00
 • Јули
  4

  Предмет: РО-103/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.07.2022, во 12:30
 • Јули
  4

  Предмет: РО-105/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.07.2022, во 13:00
 • Јули
  4

  Предмет: К-74/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  04.07.2022, во 14:00
 • Јули
  5

  Предмет: ВПП-37/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  05.07.2022, во 08:30
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-173/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  05.07.2022, во 08:30
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-233/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  05.07.2022, во 08:40
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-236/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  05.07.2022, во 08:50
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-139/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  05.07.2022, во 09:00
 • Јули
  5

  Предмет: К-246/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  05.07.2022, во 09:00
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-150/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  05.07.2022, во 09:10
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-256/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  05.07.2022, во 09:20
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-119/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  05.07.2022, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: РО-90/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  05.07.2022, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-143/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  05.07.2022, во 09:40
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-128/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  05.07.2022, во 09:50
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-202/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  05.07.2022, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: К-207/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  05.07.2022, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-32/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 51
  05.07.2022, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-234/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  05.07.2022, во 10:10
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-127/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  05.07.2022, во 10:20
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-255/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  05.07.2022, во 10:30
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-193/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  05.07.2022, во 10:40
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-254/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  05.07.2022, во 10:50
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-М-4/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  05.07.2022, во 11:30
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВТС-3/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.07.2022, во 11:30
 • Јули
  5

  Предмет: К-268/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  05.07.2022, во 12:00
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВП-60/2022

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  05.07.2022, во 12:30
 • Јули
  5

  Предмет: К-101/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  05.07.2022, во 13:00
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-О-45/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.07.2022, во 13:30
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-Ј-40/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.07.2022, во 13:45
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-Ј-66/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.07.2022, во 13:50
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-300/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.07.2022, во 14:00
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-Ј-97/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.07.2022, во 14:15
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-479/18

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  06.07.2022, во 08:00
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-538/18

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  06.07.2022, во 08:10
 • Јули
  6

  Предмет: СТ-23/18

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  06.07.2022, во 08:30
 • Јули
  6

  Предмет: РО-9/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.07.2022, во 09:00
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-157/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.07.2022, во 09:00
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-231/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.07.2022, во 09:10
 • Јули
  6

  Предмет: РО-15/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.07.2022, во 09:15
 • Јули
  6

  Предмет: РО-12/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.07.2022, во 09:15
 • Јули
  6

  Предмет: РО-27/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.07.2022, во 09:20
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-198/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.07.2022, во 09:20
 • Јули
  6

  Предмет: РО-67/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  06.07.2022, во 09:30
 • Јули
  6

  Предмет: К-78/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  06.07.2022, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: К-161/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  06.07.2022, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: П2-95/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  06.07.2022, во 11:00
 • Јули
  6

  Предмет: К-17/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  06.07.2022, во 12:00
 • Јули
  6

  Предмет: ВПП-43/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  06.07.2022, во 12:20
 • Јули
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-35/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.07.2022, во 13:00
 • Јули
  6

  Предмет: П2-33/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  06.07.2022, во 13:30
 • Јули
  6

  Предмет: К-60/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  06.07.2022, во 13:30
 • Јули
  6

  Предмет: К-263/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  06.07.2022, во 14:00
 • Јули
  7

  Предмет: ВПП-25/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  07.07.2022, во 08:30
 • Јули
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-31/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  07.07.2022, во 09:00
 • Јули
  7

  Предмет: К-267/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  07.07.2022, во 09:00
 • Јули
  7

  Предмет: К-274/17

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  07.07.2022, во 10:00
 • Јули
  7

  Предмет: ВПП-13/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.07.2022, во 10:00
 • Јули
  7

  Предмет: К-256/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  07.07.2022, во 10:00
 • Јули
  7

  Предмет: К-312/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  07.07.2022, во 10:00
 • Јули
  7

  Предмет: П1-37/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  07.07.2022, во 10:30
 • Јули
  7

  Предмет: П2-31/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.07.2022, во 11:30
 • Јули
  7

  Предмет: ПЛ1-П-13/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  07.07.2022, во 12:30
 • Јули
  7

  Предмет: П2-94/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.07.2022, во 12:30
 • Јули
  7

  Предмет: К-28/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  07.07.2022, во 13:00
 • Јули
  7

  Предмет: К-304/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  07.07.2022, во 13:00
 • Јули
  7

  Предмет: П4-7/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.07.2022, во 14:00
 • Јули
  8

  Предмет: ПРК-Ј-51/18

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  08.07.2022, во 08:00
 • Јули
  8

  Предмет: К-298/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  08.07.2022, во 09:00
 • Јули
  8

  Предмет: П4-9/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  08.07.2022, во 10:00
 • Јули
  8

  Предмет: ВПП1-3/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  08.07.2022, во 12:00
 • Јули
  8

  Предмет: К-121/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  08.07.2022, во 13:00
 • Јули
  8

  Предмет: РО-81/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  08.07.2022, во 13:30
 • Јули
  11

  Предмет: К-148/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 1
  11.07.2022, во 10:00
 • Јули
  11

  Предмет: К-98/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  11.07.2022, во 12:00
 • Јули
  12

  Предмет: РО-84/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  12.07.2022, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: К-168/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  13.07.2022, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: К-366/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  13.07.2022, во 11:00
 • Јули
  13

  Предмет: К-65/18

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  13.07.2022, во 11:00
 • Август
  15

  Предмет: К-259/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  15.08.2022, во 10:00
 • Август
  16

  Предмет: П1-10/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  16.08.2022, во 09:30
 • Август
  18

  Предмет: К-16/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  18.08.2022, во 10:00
 • Август
  18

  Предмет: К-79/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  18.08.2022, во 12:00
 • Август
  19

  Предмет: П4-13/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  19.08.2022, во 09:00
 • Август
  19

  Предмет: К-368/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  19.08.2022, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: МАЛВП-37/2022

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  23.08.2022, во 10:00
 • Август
  24

  Предмет: РО-100/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  24.08.2022, во 09:00
 • Август
  24

  Предмет: РО-107/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  24.08.2022, во 09:20
 • Август
  24

  Предмет: РО-102/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  24.08.2022, во 09:40
 • Август
  24

  Предмет: МАЛВП-37/2022

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  24.08.2022, во 10:00
 • Август
  25

  Предмет: П2-39/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  25.08.2022, во 09:00
 • Август
  26

  Предмет: МАЛВП-58/2022

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  26.08.2022, во 09:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-516/18

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  30.08.2022, во 08:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-586/18

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  30.08.2022, во 08:10
 • Август
  31

  Предмет: П2-13/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  31.08.2022, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: П4-11/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  01.09.2022, во 09:30
 • Септември
  1

  Предмет: К-256/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 1
  01.09.2022, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: РО-7/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  02.09.2022, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-21/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  02.09.2022, во 11:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-366/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  02.09.2022, во 11:00
 • Септември
  5

  Предмет: П1-35/16

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: К-102/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: ТС1-3/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  05.09.2022, во 11:00
 • Септември
  5

  Предмет: К-40/18

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  05.09.2022, во 12:00
 • Септември
  5

  Предмет: РО-73/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  05.09.2022, во 13:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-214/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.09.2022, во 08:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-217/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.09.2022, во 08:40
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-125/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.09.2022, во 08:50
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-185/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.09.2022, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-34/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  06.09.2022, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-153/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.09.2022, во 09:10
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-222/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.09.2022, во 09:20
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-292/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.09.2022, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-210/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.09.2022, во 09:40
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-219/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.09.2022, во 09:50
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-205/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: К-111/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-38/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: К-129/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-31/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.09.2022, во 10:10
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-199/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.09.2022, во 10:20
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-218/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.09.2022, во 10:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-186/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.09.2022, во 10:40
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-195/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.09.2022, во 10:50
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-196/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.09.2022, во 11:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-128/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.09.2022, во 11:00
 • Септември
  6

  Предмет: МАЛВП-23/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.09.2022, во 11:30
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-1166/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.09.2022, во 09:00
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-152/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.09.2022, во 09:10
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-315/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.09.2022, во 09:20
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-416/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.09.2022, во 09:30
 • Септември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-36/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  07.09.2022, во 09:30
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-78/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.09.2022, во 09:40
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-1032/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.09.2022, во 09:50
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-73/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.09.2022, во 10:00
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-23/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.09.2022, во 10:10
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-96/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.09.2022, во 10:20
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-84/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.09.2022, во 10:30
 • Септември
  7

  Предмет: К-4/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  07.09.2022, во 10:30
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-29/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.09.2022, во 10:40
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-1211/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.09.2022, во 10:50
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-786/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.09.2022, во 11:00
 • Септември
  7

  Предмет: ПЛ1-П-13/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  07.09.2022, во 11:00
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-787/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.09.2022, во 11:10
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-306/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.09.2022, во 11:20
 • Септември
  7

  Предмет: К-85/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  07.09.2022, во 12:00
 • Септември
  9

  Предмет: МАЛВП-56/2021

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  09.09.2022, во 09:00
 • Септември
  9

  Предмет: ТС1-5/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.09.2022, во 10:00
 • Септември
  9

  Предмет: МАЛВП-52/2022

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  09.09.2022, во 10:30
 • Септември
  9

  Предмет: ПЛ1-П-15/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.09.2022, во 11:30
 • Септември
  9

  Предмет: РО-78/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.09.2022, во 11:30
 • Септември
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-29/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  09.09.2022, во 12:00
 • Септември
  9

  Предмет: МАЛВТС-6/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.09.2022, во 12:30
 • Септември
  9

  Предмет: ВПП-41/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.09.2022, во 12:30
 • Септември
  9

  Предмет: ВПП-10/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.09.2022, во 13:00
 • Септември
  9

  Предмет: ВПП-7/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.09.2022, во 13:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-213/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  12.09.2022, во 09:00
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-93/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 56
  12.09.2022, во 09:10
 • Септември
  12

  Предмет: К-296/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 10:00
 • Септември
  12

  Предмет: К-21/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 1
  12.09.2022, во 10:00
 • Септември
  12

  Предмет: ПЛ1-ТС-17/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  12.09.2022, во 10:00
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-120/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  12.09.2022, во 10:50
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-237/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  12.09.2022, во 11:00
 • Септември
  12

  Предмет: П1-12/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  12.09.2022, во 12:00
 • Септември
  12

  Предмет: К-103/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 12:00
 • Септември
  12

  Предмет: МАЛВП-68/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  12.09.2022, во 12:30
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-О-69/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.09.2022, во 08:30
 • Септември
  13

  Предмет: П1-30/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  13.09.2022, во 09:00
 • Септември
  13

  Предмет: МАЛВП-54/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 10:00
 • Септември
  13

  Предмет: К-55/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 10:00
 • Септември
  13

  Предмет: П4-5/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.09.2022, во 11:30
 • Септември
  13

  Предмет: ПЛ1-ТС-24/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.09.2022, во 12:00
 • Септември
  13

  Предмет: К-29/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 12:00
 • Септември
  13

  Предмет: П4-16/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.09.2022, во 12:30
 • Септември
  14

  Предмет: МАЛВП-67/2022

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  14.09.2022, во 09:00
 • Септември
  14

  Предмет: К-94/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  14.09.2022, во 09:00
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-Ј-24/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  14.09.2022, во 09:00
 • Септември
  14

  Предмет: МВПОВ-1/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  14.09.2022, во 10:00
 • Септември
  14

  Предмет: МАЛВП-110/2021

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  14.09.2022, во 11:00
 • Септември
  14

  Предмет: МАЛВП-118/2021

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  14.09.2022, во 12:00
 • Септември
  15

  Предмет: МАЛВП-10/2022

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  15.09.2022, во 09:30
 • Септември
  15

  Предмет: РО-24/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  15.09.2022, во 10:00
 • Септември
  15

  Предмет: К-130/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  15.09.2022, во 10:00
 • Септември
  15

  Предмет: ПЛ1-П-11/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  15.09.2022, во 11:30
 • Септември
  15

  Предмет: ПЛ1-ТС-39/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  15.09.2022, во 11:30
 • Септември
  15

  Предмет: ВПП-44/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  15.09.2022, во 13:00
 • Септември
  15

  Предмет: ВПП-46/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  15.09.2022, во 13:15
 • Септември
  16

  Предмет: ПЛ1-П-18/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  16.09.2022, во 09:00
 • Септември
  16

  Предмет: РО-62/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  16.09.2022, во 10:00
 • Септември
  16

  Предмет: РО-63/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  16.09.2022, во 10:15
 • Септември
  16

  Предмет: РО-51/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  16.09.2022, во 10:30
 • Септември
  16

  Предмет: РО-49/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  16.09.2022, во 10:45
 • Септември
  16

  Предмет: ПЛ1-П-17/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  16.09.2022, во 11:30
 • Септември
  16

  Предмет: РО-37/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  16.09.2022, во 11:30
 • Септември
  19

  Предмет: МАЛВТС-7/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.09.2022, во 10:00
 • Септември
  19

  Предмет: К-18/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  19.09.2022, во 10:00
 • Септември
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-41/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.09.2022, во 11:30
 • Септември
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-44/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.09.2022, во 12:30
 • Септември
  20

  Предмет: ВПП1-2/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  20.09.2022, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: ТС-5/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.09.2022, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: К-135/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  20.09.2022, во 11:00
 • Септември
  22

  Предмет: К-170/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  22.09.2022, во 10:00
 • Септември
  22

  Предмет: П4-14/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.09.2022, во 11:30
 • Септември
  23

  Предмет: П4-34/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  23.09.2022, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПЛ1-П-2/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  23.09.2022, во 11:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-105/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  29.09.2022, во 10:00
 • Мај
  12

  Предмет: К-54/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  12.05.2023, во 10:00