Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-730/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  18.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-734/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  18.10.2021, во 08:40
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-770/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  18.10.2021, во 08:50
 • Октомври
  18

  Предмет: ПЛ1-П-7/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  18.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-754/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  18.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-312/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  18.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-313/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  18.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-756/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  18.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-318/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  18.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-761/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  18.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-764/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  18.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-326/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  18.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  18

  Предмет: МАЛВП-52/2021

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  18.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-749/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  18.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-325/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  18.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-337/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  18.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-747/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  18.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-339/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  18.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  18

  Предмет: ВПП-32/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  18.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  18

  Предмет: ВПП-32/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  18.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-746/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  18.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  18

  Предмет: К-215/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  18.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-743/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  18.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-347/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  18.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-349/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  18.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-739/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  18.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-273/17

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  18.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-О-45/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  18.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-737/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  18.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-735/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  18.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-Ј-97/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  18.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-Ј-66/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  18.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  18

  Предмет: К-108/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  18.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  18

  Предмет: К-50/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  18.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-Ј-40/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  18.10.2021, во 11:15
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-430/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  18.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-558/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  18.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-562/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  18.10.2021, во 11:40
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-731/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  18.10.2021, во 11:40
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-751/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  18.10.2021, во 11:50
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-563/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  18.10.2021, во 11:50
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-565/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  18.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-742/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  18.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  18

  Предмет: К-376/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  18.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-572/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  18.10.2021, во 12:10
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-573/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  18.10.2021, во 12:15
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-579/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  18.10.2021, во 12:20
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-584/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  18.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  18

  Предмет: СТ-14/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  18.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-585/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  18.10.2021, во 12:40
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-586/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  18.10.2021, во 12:50
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-340/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  18.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  18

  Предмет: К-ПП-95/2021

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  18.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  18

  Предмет: К-233/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  18.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-354/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  18.10.2021, во 13:10
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-357/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  18.10.2021, во 13:15
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-362/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  18.10.2021, во 13:25
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-367/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  18.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-669/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  19.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  19

  Предмет: К-ООА-19/2021

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-Ј-42/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 56
  19.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-О-40/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  19.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-589/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  19.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-Ј-20/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  19.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-1/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-6/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-Ј-24/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  19.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-594/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  19.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-8/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-6/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  19

  Предмет: К-201/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  19.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  19

  Предмет: К-180/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-Ј-34/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  19.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-595/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  19.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-11/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-596/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  19.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-601/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  19.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-15/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-602/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  19.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-19/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-604/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  19.10.2021, во 10:50
 • Октомври
  19

  Предмет: К-183/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-20/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-22/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.10.2021, во 11:15
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-26/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-28/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.10.2021, во 11:45
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-29/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  19

  Предмет: К-161/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-Ј-41/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  19.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-33/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.10.2021, во 12:15
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-39/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-42/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.10.2021, во 12:45
 • Октомври
  19

  Предмет: К-46/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-44/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-45/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.10.2021, во 13:15
 • Октомври
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-34/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  19.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-49/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-51/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.10.2021, во 13:45
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-53/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.10.2021, во 14:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-53/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.10.2021, во 14:00
 • Октомври
  19

  Предмет: К-25/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  19.10.2021, во 14:00
 • Октомври
  19

  Предмет: К-64/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 14:00
 • Октомври
  19

  Предмет: К-200/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 14:15
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-58/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.10.2021, во 14:15
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-60/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.10.2021, во 14:30
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-63/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.10.2021, во 14:35
 • Октомври
  19

  Предмет: ЗАМ-С-9/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  19.10.2021, во 15:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-611/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  20.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-Ј-26/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 56
  20.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  20

  Предмет: К-289/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  20.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  20

  Предмет: П4-1/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-612/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  20.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-Ј-36/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 56
  20.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-616/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  20.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-623/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  20.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-68/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-Ј-46/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 56
  20.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-629/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  20.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-71/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-Ј-45/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 56
  20.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-630/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  20.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-637/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  20.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-71/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  20

  Предмет: К-274/17

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  20.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-Ј-47/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 56
  20.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-Ј-43/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 56
  20.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-71/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-643/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  20.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-645/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  20.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-71/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-646/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  20.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-82/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-648/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  20.10.2021, во 10:50
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-93/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-96/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.10.2021, во 11:15
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-101/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  20

  Предмет: П2-40/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-103/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.10.2021, во 11:45
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-276/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-106/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-Ј-25/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 56
  20.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  20

  Предмет: К-213/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  20.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-113/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.10.2021, во 12:15
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-114/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-116/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.10.2021, во 12:45
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-117/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ЗАМ-К-25/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 56
  20.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-125/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.10.2021, во 13:15
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-128/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  20

  Предмет: СТ-16/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  20.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-129/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.10.2021, во 13:45
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-135/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.10.2021, во 14:00
 • Октомври
  20

  Предмет: СТ-13/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  20.10.2021, во 14:00
 • Октомври
  20

  Предмет: К-171/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  20.10.2021, во 14:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-138/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.10.2021, во 14:15
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-142/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.10.2021, во 14:30
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-145/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.10.2021, во 14:35
 • Октомври
  20

  Предмет: ЗАВ-98/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  20.10.2021, во 15:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-482/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  21.10.2021, во 08:40
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-606/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  21.10.2021, во 08:45
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-599/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  21.10.2021, во 08:50
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-600/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  21.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  21

  Предмет: МАЛВП-75/2021

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  21.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  21

  Предмет: К-ООА-25/2021

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  21.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-587/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  21.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-609/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  21.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-610/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  21.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-148/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-614/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  21.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-177/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-615/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  21.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-617/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  21.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-177/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: К-29/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  21.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-619/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  21.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-621/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  21.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-624/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  21.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-625/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  21.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-552/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  21.10.2021, во 10:50
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-608/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  21.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  21

  Предмет: К-341/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  21.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-177/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-182/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.10.2021, во 11:15
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-185/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 566
  21.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  21

  Предмет: П2-21/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  21.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-188/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.10.2021, во 11:45
 • Октомври
  21

  Предмет: К-200/17

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  21.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  21

  Предмет: К-60/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  21.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-30/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  21.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  22

  Предмет: МАЛВП-85/2021

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  22.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-242/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  22.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-161/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-169/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-42/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: К-13/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  22.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ВПП1-7/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  22.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-244/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-246/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-148/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-255/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.10.2021, во 10:50
 • Октомври
  22

  Предмет: РО-44/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  22.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-258/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  22

  Предмет: К-124/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  22.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-264/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.10.2021, во 11:15
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-265/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-271/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.10.2021, во 11:45
 • Октомври
  22

  Предмет: П4-21/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  22.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-276/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  22

  Предмет: К-183/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  22.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-301/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.10.2021, во 12:45
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-311/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  22

  Предмет: К-182/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  22.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-316/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.10.2021, во 13:15
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-321/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-41/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  22.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-322/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.10.2021, во 13:45
 • Октомври
  22

  Предмет: П2-64/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.10.2021, во 14:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-324/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.10.2021, во 14:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-330/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.10.2021, во 14:15
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-336/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.10.2021, во 14:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-338/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.10.2021, во 14:35
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-338/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.10.2021, во 14:35
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-345/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.10.2021, во 14:40
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-350/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.10.2021, во 14:45
 • Октомври
  25

  Предмет: ЗАВ-108/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  25.10.2021, во 08:15
 • Октомври
  25

  Предмет: ЗАВ-106/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  25.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ЗАВ-27/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  25.10.2021, во 08:40
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-3/18

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  25.10.2021, во 08:50
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-212/18

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  25.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-725/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  25.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-2/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  25.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-29/18

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  25.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-686/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  25.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-48/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  25.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-41/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  25.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-711/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  25.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-192/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-401/19

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  25.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-204/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-710/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  25.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-44/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  25.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-46/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  25.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-724/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  25.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-207/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-240/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  25.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-208/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-3/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  25.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-215/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-222/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-8/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  25.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-218/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-242/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  25.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-226/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.10.2021, во 11:15
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-228/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-760/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  25.10.2021, во 11:40
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-230/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.10.2021, во 11:45
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-744/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  25.10.2021, во 11:50
 • Октомври
  25

  Предмет: К-243/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  25.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-234/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  25

  Предмет: П4-4/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  25.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-771/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  25.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-240/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.10.2021, во 12:15
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-201/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.10.2021, во 12:15
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-320/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-О-19/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  25.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-О-14/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  25.10.2021, во 12:40
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-165/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.10.2021, во 12:45
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-О-17/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  25.10.2021, во 12:50
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-347/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-355/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.10.2021, во 13:15
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-512/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-503/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.10.2021, во 13:45
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-713/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  26.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-714/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  26.10.2021, во 08:45
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-О-46/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  26.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-712/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  26.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-708/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  26.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-О-2/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  26.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-709/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  26.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: МАЛВТС-14/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  26.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-Ј-16/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  26.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-685/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  26.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  26

  Предмет: К-241/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: К-379/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: МАЛВП-55/2021

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-707/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-Ј-10/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  26.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-727/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  26.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  26

  Предмет: К-84/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  26.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  26

  Предмет: К-42/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  26.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-43/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  26.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-748/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  26.10.2021, во 11:40
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-762/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  26.10.2021, во 11:50
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-753/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  26.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  26

  Предмет: К-379/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  26.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  26

  Предмет: МАЛВП-6/2021

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-Ј-37/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 56
  26.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  26

  Предмет: МАЛВП-43/2021

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  26.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  26

  Предмет: К-104/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  26.10.2021, во 14:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-715/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  27.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-715/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 56
  27.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-812/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  27.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-12/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  27.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-17/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  27.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  27

  Предмет: П1-10/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-687/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-14/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  27.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  27

  Предмет: К-71/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-49/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-736/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  27.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-29/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  27.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-750/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  27.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-741/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  27.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  27

  Предмет: РО-38/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-32/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  27.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-752/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  27.10.2021, во 10:50
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-690/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  27.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-667/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 56
  27.10.2021, во 11:10
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-670/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  27.10.2021, во 11:20
 • Октомври
  27

  Предмет: К-127/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  27.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  27

  Предмет: КМ-1/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Соба 43
  27.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ВПП-12/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  27.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  27

  Предмет: КМ-15/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Соба 43
  27.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-27/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  27.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-99/18

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  27.10.2021, во 14:00
 • Октомври
  27

  Предмет: КМ-1/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Соба 43
  27.10.2021, во 14:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПСО-22/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  28.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-О-25/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  28.10.2021, во 08:40
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-О-74/19

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  28.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-О-40/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  28.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: МАЛВП-84/2021

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  28.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-170/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  28.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  28

  Предмет: К-368/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: РО-121/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-192/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-188/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  28.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  28

  Предмет: РО-124/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  28

  Предмет: РО-148/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-О-31/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  28.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-Ј-40/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  28.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  28

  Предмет: МАЛВП-83/2021

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  28

  Предмет: МАЛВТС-13/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-152/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  28.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-233/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  28.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ЗАМ-С-8/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-205/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  28.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-Ј-34/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  28.10.2021, во 13:10
 • Октомври
  28

  Предмет: РО-48/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  28.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  28

  Предмет: К-128/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  28.10.2021, во 14:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-308/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  29.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-387/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  29.10.2021, во 08:40
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-Ј-38/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  29.10.2021, во 08:50
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-277/18

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  29.10.2021, во 08:50
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-202/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  29.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-324/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  29.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-288/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  29.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-О-47/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  29.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-О-2/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  29.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-509/18

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  29.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-241/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  29.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-О-4/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  29.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-206/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  29.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-324/18

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  29.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-170/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  29.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-О-173/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  29.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: МАЛВП-14/2021

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: П2-11/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: К-177/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  29.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-321/18

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  29.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-473/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  29.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-О-70/19

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  29.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-24/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  29.10.2021, во 10:50
 • Октомври
  29

  Предмет: ПЛ1-ТС-44/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.10.2021, во 11:00
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-768/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 56
  01.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-733/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 56
  01.11.2021, во 09:10
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-773/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  01.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-738/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  01.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-758/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  01.11.2021, во 09:40
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-755/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 56
  01.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  1

  Предмет: К-10/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  01.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  1

  Предмет: РО-5/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-740/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 56
  01.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-745/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 56
  01.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-766/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 56
  01.11.2021, во 10:40
 • Ноември
  1

  Предмет: П4-13/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-374/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-374/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-757/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  01.11.2021, во 11:40
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-718/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.11.2021, во 11:45
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-774/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  01.11.2021, во 11:50
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-763/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 56
  01.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-719/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-767/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 56
  01.11.2021, во 12:15
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-720/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-772/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 56
  01.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-769/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  01.11.2021, во 12:45
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-О-50/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  01.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-О-55/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  02.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-765/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  02.11.2021, во 08:40
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-765/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  02.11.2021, во 08:40
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-778/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  02.11.2021, во 08:50
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-704/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  02.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-728/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  02.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-688/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  02.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  2

  Предмет: К-232/17

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  02.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  2

  Предмет: МВПОВ-1/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  02.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-726/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  02.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-О-42/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  02.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-О-51/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  02.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  2

  Предмет: П1-21/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  02.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-О-53/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  02.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-50/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  03.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  3

  Предмет: МАЛВП-113/2020

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  03.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-48/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  03.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  3

  Предмет: К-126/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  03.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  3

  Предмет: К-208/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  03.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-49/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  03.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  3

  Предмет: МАЛВП-17/2021

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  03.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  3

  Предмет: К-149/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  03.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-51/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  03.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  3

  Предмет: К-90/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  03.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-658/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  03.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  3

  Предмет: П5-4/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  03.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  3

  Предмет: К-96/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  03.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  3

  Предмет: РО-55/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  03.11.2021, во 13:30
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-М-5/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  04.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  4

  Предмет: К-53/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  04.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  4

  Предмет: ПЛ1-П-12/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  04.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  4

  Предмет: ВПП-35/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  4

  Предмет: К-65/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  04.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  4

  Предмет: ВПП-36/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  4

  Предмет: ПЛ1-П-16/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-39/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  4

  Предмет: К-55/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  04.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  4

  Предмет: ТС-2/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  04.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  4

  Предмет: К-142/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  04.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-29/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  04.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  4

  Предмет: МАЛВП-86/2021

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  04.11.2021, во 13:30
 • Ноември
  4

  Предмет: П2-84/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  04.11.2021, во 14:30
 • Ноември
  5

  Предмет: РО-40/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  05.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  5

  Предмет: П4-17/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  05.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-36/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  5

  Предмет: К-203/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  05.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  5

  Предмет: П1-19/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  05.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  5

  Предмет: К-205/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  05.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-38/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  5

  Предмет: СТ-15/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  05.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  5

  Предмет: ПЛ1-П-9/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  5

  Предмет: К-168/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  05.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  5

  Предмет: СТ-19/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 51
  05.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-777/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  08.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-780/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  08.11.2021, во 08:40
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-781/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  08.11.2021, во 08:50
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-784/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  08.11.2021, во 09:10
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-785/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  08.11.2021, во 09:20
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-788/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  08.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  8

  Предмет: ТС1-1/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  08.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-789/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  08.11.2021, во 09:40
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-790/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  08.11.2021, во 09:50
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-775/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  08.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  8

  Предмет: К-49/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  08.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  8

  Предмет: МАЛВП-62/2021

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  08.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-787/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  08.11.2021, во 10:20
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-795/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  08.11.2021, во 10:50
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-796/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  08.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  8

  Предмет: ПЛ1-ТС-47/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  08.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-797/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  08.11.2021, во 11:50
 • Ноември
  8

  Предмет: К-33/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  08.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  8

  Предмет: ТС-1/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  08.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-798/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  08.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-799/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  08.11.2021, во 12:10
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-802/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  08.11.2021, во 12:20
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-804/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  08.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  8

  Предмет: К-187/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  08.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  9

  Предмет: К-15/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  09.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-676/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  09.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-17/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  9

  Предмет: П4-6/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  09.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  9

  Предмет: П2-58/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-800/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  09.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  9

  Предмет: К-27/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  09.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-801/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  09.11.2021, во 10:10
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-803/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  09.11.2021, во 10:20
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-805/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  09.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-807/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  09.11.2021, во 10:40
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-810/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  09.11.2021, во 10:50
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-809/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  09.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  9

  Предмет: МАЛВТС-15/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-808/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  09.11.2021, во 11:50
 • Ноември
  9

  Предмет: К-37/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  09.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-783/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  09.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-792/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  09.11.2021, во 12:10
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-791/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  09.11.2021, во 12:20
 • Ноември
  9

  Предмет: ВПП-42/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-776/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  09.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-811/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  09.11.2021, во 12:40
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-779/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  09.11.2021, во 12:50
 • Ноември
  10

  Предмет: ПРК-С-389/18

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  10.11.2021, во 08:50
 • Ноември
  10

  Предмет: ПРК-С-564/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  10.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  10

  Предмет: К-164/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  10.11.2021, во 09:00