Kërkoni sipas kalendarit të gjykimeve

Gjykatësi
Numri i lëndës
Salla e gjukimeve

Data e gjykimit
_

Kalendari i gjykatës

Kalendari i gjykatës

Përdorni fushat tekstuale për kërkim, që gjenden në anën e majtë. • Tetor
  3

  Lënda: К-143/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  03.10.2023, во 09:00
 • Tetor
  3

  Lënda: РО-149/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  03.10.2023, во 09:00
 • Tetor
  3

  Lënda: РО-263/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  03.10.2023, во 09:00
 • Tetor
  3

  Lënda: РО-265/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  03.10.2023, во 09:30
 • Tetor
  3

  Lënda: РО-299/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  03.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  3

  Lënda: МАЛВП-46/2023

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  03.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  3

  Lënda: К-347/20

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  03.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  3

  Lënda: К-34/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  03.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  3

  Lënda: ПЛ1-П-13/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  03.10.2023, во 11:30
 • Tetor
  3

  Lënda: К-328/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  03.10.2023, во 12:00
 • Tetor
  3

  Lënda: РО-173/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  03.10.2023, во 12:30
 • Tetor
  3

  Lënda: ВПП1-3/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  03.10.2023, во 13:30
 • Tetor
  4

  Lënda: МАЛВТС-3/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  04.10.2023, во 09:45
 • Tetor
  4

  Lënda: МАЛВТС-5/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  04.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  4

  Lënda: РО-146/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  04.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  4

  Lënda: К-154/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  04.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  4

  Lënda: МАЛВТС-6/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  04.10.2023, во 10:15
 • Tetor
  4

  Lënda: МАЛВТС-12/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  04.10.2023, во 10:30
 • Tetor
  4

  Lënda: МАЛВТС-11/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  04.10.2023, во 10:45
 • Tetor
  4

  Lënda: МАЛВТС-13/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  04.10.2023, во 11:00
 • Tetor
  4

  Lënda: К-70/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  04.10.2023, во 11:00
 • Tetor
  4

  Lënda: ПЛ1-ТС-28/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  04.10.2023, во 11:30
 • Tetor
  4

  Lënda: СТ-11/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  04.10.2023, во 12:30
 • Tetor
  5

  Lënda: РО-159/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  05.10.2023, во 09:30
 • Tetor
  5

  Lënda: К-326/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  05.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  5

  Lënda: РО-100/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  05.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  5

  Lënda: К-142/22

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  05.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  5

  Lënda: РО-32/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  05.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  5

  Lënda: РО-101/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  05.10.2023, во 10:15
 • Tetor
  5

  Lënda: РО-128/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  05.10.2023, во 10:30
 • Tetor
  5

  Lënda: РО-130/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  05.10.2023, во 10:45
 • Tetor
  5

  Lënda: РО-134/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  05.10.2023, во 11:00
 • Tetor
  5

  Lënda: МАЛВП-28/2023

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  05.10.2023, во 11:30
 • Tetor
  5

  Lënda: К-306/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  05.10.2023, во 12:00
 • Tetor
  5

  Lënda: К-110/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  05.10.2023, во 12:00
 • Tetor
  5

  Lënda: РО-84/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  05.10.2023, во 12:30
 • Tetor
  5

  Lënda: СТ-20/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  05.10.2023, во 14:00
 • Tetor
  5

  Lënda: СТ-19/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  05.10.2023, во 14:15
 • Tetor
  6

  Lënda: ПЛ1-ТС-3/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  06.10.2023, во 09:00
 • Tetor
  6

  Lënda: ПРК-О-54/23

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  06.10.2023, во 09:00
 • Tetor
  6

  Lënda: ПРК-С-954/22

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  06.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  6

  Lënda: К-205/22

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  06.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  6

  Lënda: ЗАМ-С-9/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  06.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  6

  Lënda: К-81/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  06.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  6

  Lënda: К-221/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  06.10.2023, во 10:30
 • Tetor
  6

  Lënda: ЗАВ-44/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  06.10.2023, во 10:30
 • Tetor
  6

  Lënda: К-221/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  06.10.2023, во 10:30
 • Tetor
  6

  Lënda: ПЛ1-ТС-23/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  06.10.2023, во 10:30
 • Tetor
  6

  Lënda: К-159/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  06.10.2023, во 12:00
 • Tetor
  6

  Lënda: ПЛ1-П-18/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  06.10.2023, во 12:30
 • Tetor
  9

  Lënda: К-50/22

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  09.10.2023, во 09:00
 • Tetor
  9

  Lënda: РО-129/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  09.10.2023, во 09:00
 • Tetor
  9

  Lënda: РО-130/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  09.10.2023, во 09:30
 • Tetor
  9

  Lënda: П2-17/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  09.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  9

  Lënda: П2-54/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  09.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  9

  Lënda: К-79/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  09.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  9

  Lënda: К-18/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  09.10.2023, во 11:00
 • Tetor
  9

  Lënda: ТС-5/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  09.10.2023, во 11:30
 • Tetor
  9

  Lënda: ПЛ1-ТС-4/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  09.10.2023, во 12:30
 • Tetor
  9

  Lënda: К-152/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  09.10.2023, во 12:30
 • Tetor
  9

  Lënda: К-296/22

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  09.10.2023, во 14:00
 • Tetor
  10

  Lënda: РО-261/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  10.10.2023, во 09:30
 • Tetor
  10

  Lënda: К-307/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  10.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  10

  Lënda: К-39/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  10.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  10

  Lënda: П2-63/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  10.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  10

  Lënda: ВПП1-5/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  10.10.2023, во 11:00
 • Tetor
  10

  Lënda: П4-33/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  10.10.2023, во 11:30
 • Tetor
  10

  Lënda: К-165/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  10.10.2023, во 13:00
 • Tetor
  10

  Lënda: К-124/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  10.10.2023, во 14:00
 • Tetor
  10

  Lënda: К-31/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  10.10.2023, во 14:00
 • Tetor
  10

  Lënda: К-189/22

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  10.10.2023, во 14:30
 • Tetor
  11

  Lënda: СТ-12/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  11.10.2023, во 12:30
 • Tetor
  12

  Lënda: К-101/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  12.10.2023, во 09:00
 • Tetor
  12

  Lënda: РО-239/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  12.10.2023, во 09:00
 • Tetor
  12

  Lënda: РО-240/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  12.10.2023, во 09:30
 • Tetor
  12

  Lënda: РО-243/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  12.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  12

  Lënda: К-93/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  12.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  12

  Lënda: П4-1/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  12.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  12

  Lënda: КС-КР-206/23

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  12.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  12

  Lënda: КС-КР-208/23

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  12.10.2023, во 10:30
 • Tetor
  12

  Lënda: РО-282/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  12.10.2023, во 10:30
 • Tetor
  12

  Lënda: К-170/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  12.10.2023, во 11:00
 • Tetor
  12

  Lënda: ПЛ1-ТС-30/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  12.10.2023, во 11:30
 • Tetor
  12

  Lënda: К-298/21

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 2
  12.10.2023, во 14:00
 • Tetor
  13

  Lënda: ПРК-С-46/20

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  13.10.2023, во 09:00
 • Tetor
  13

  Lënda: ПРК-С-183/20

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  13.10.2023, во 09:05
 • Tetor
  13

  Lënda: ПРК-С-343/20

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  13.10.2023, во 09:10
 • Tetor
  13

  Lënda: ПРК-С-399/20

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  13.10.2023, во 09:15
 • Tetor
  13

  Lënda: ПРК-С-614/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  13.10.2023, во 09:20
 • Tetor
  13

  Lënda: ПРК-С-22/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  13.10.2023, во 09:25
 • Tetor
  13

  Lënda: ПРК-С-433/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  13.10.2023, во 09:30
 • Tetor
  13

  Lënda: ПРК-С-1040/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 45
  13.10.2023, во 09:30
 • Tetor
  13

  Lënda: ПРК-С-534/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  13.10.2023, во 09:35
 • Tetor
  13

  Lënda: ПРК-С-587/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  13.10.2023, во 09:40
 • Tetor
  13

  Lënda: ПРК-С-442/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  13.10.2023, во 09:45
 • Tetor
  13

  Lënda: ПРК-Ј-126/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 45
  13.10.2023, во 09:45
 • Tetor
  13

  Lënda: ПРК-С-493/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  13.10.2023, во 09:50
 • Tetor
  13

  Lënda: ПРК-С-542/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  13.10.2023, во 09:55
 • Tetor
  13

  Lënda: ПРК-О-1/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  13.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  13

  Lënda: К-171/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  13.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  13

  Lënda: КС-КР-219/23

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  13.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  13

  Lënda: К-268/22

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  13.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  13

  Lënda: РО-40/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  13.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  13

  Lënda: ПРК-С-370/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  13.10.2023, во 10:10
 • Tetor
  13

  Lënda: ПРК-Ј-41/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  13.10.2023, во 10:15
 • Tetor
  13

  Lënda: КС-КР-213/23

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  13.10.2023, во 10:30
 • Tetor
  13

  Lënda: ПЛ1-П-15/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  13.10.2023, во 11:30
 • Tetor
  13

  Lënda: К-278/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  13.10.2023, во 12:00
 • Tetor
  13

  Lënda: К-18/22

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  13.10.2023, во 12:00
 • Tetor
  13

  Lënda: ПЛПОВ-1/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  13.10.2023, во 12:30
 • Tetor
  13

  Lënda: ПЛПОВ-1/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  13.10.2023, во 12:30
 • Tetor
  16

  Lënda: К-60/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  16.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  16

  Lënda: ПЛ1-ТС-66/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  16.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  16

  Lënda: РО-150/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  16.10.2023, во 11:30
 • Tetor
  16

  Lënda: РО-179/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  16.10.2023, во 11:30
 • Tetor
  17

  Lënda: РО-234/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  17.10.2023, во 09:30
 • Tetor
  17

  Lënda: К-199/22

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  17.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  17

  Lënda: КС-КР-45/23

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  17.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  17

  Lënda: ПРК-Ј-13/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  17.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  17

  Lënda: К-7/20

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  17.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  17

  Lënda: П1-33/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 10
  17.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  17

  Lënda: П5-3/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  17.10.2023, во 11:00
 • Tetor
  17

  Lënda: К-135/22

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  17.10.2023, во 12:30
 • Tetor
  17

  Lënda: К-61/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  17.10.2023, во 13:00
 • Tetor
  18

  Lënda: К-105/19

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  18.10.2023, во 09:00
 • Tetor
  18

  Lënda: ПРК-О-49/20

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  18.10.2023, во 09:00
 • Tetor
  18

  Lënda: ПРК-С-348/20

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  18.10.2023, во 09:05
 • Tetor
  18

  Lënda: ПРК-С-6/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  18.10.2023, во 09:10
 • Tetor
  18

  Lënda: ПРК-С-171/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  18.10.2023, во 09:15
 • Tetor
  18

  Lënda: ПРК-С-302/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  18.10.2023, во 09:20
 • Tetor
  18

  Lënda: ПРК-С-398/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  18.10.2023, во 09:25
 • Tetor
  18

  Lënda: ПРК-С-531/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  18.10.2023, во 09:30
 • Tetor
  18

  Lënda: ПРК-Ј-14/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  18.10.2023, во 09:40
 • Tetor
  18

  Lënda: ПРК-О-27/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  18.10.2023, во 09:45
 • Tetor
  18

  Lënda: КС-КР-212/23

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  18.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  18

  Lënda: К-27/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  18.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  18

  Lënda: ВПП-10/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  18.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  18

  Lënda: К-191/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  18.10.2023, во 10:30
 • Tetor
  18

  Lënda: МАЛВП-17/2023

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  18.10.2023, во 11:30
 • Tetor
  18

  Lënda: К-201/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  18.10.2023, во 12:00
 • Tetor
  18

  Lënda: ВПП1-4/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  18.10.2023, во 12:30
 • Tetor
  18

  Lënda: КС-КР-211/23

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  18.10.2023, во 14:00
 • Tetor
  19

  Lënda: К-347/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  19.10.2023, во 09:00
 • Tetor
  19

  Lënda: П1-24/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  19.10.2023, во 09:00
 • Tetor
  19

  Lënda: К-95/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  19.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  19

  Lënda: К-148/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  19.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  19

  Lënda: К-261/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  19.10.2023, во 12:00
 • Tetor
  19

  Lënda: К-261/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  19.10.2023, во 12:00
 • Tetor
  19

  Lënda: П2-36/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  19.10.2023, во 12:30
 • Tetor
  19

  Lënda: ПЛ1-П-7/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  19.10.2023, во 13:00
 • Tetor
  20

  Lënda: П1-19/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  20.10.2023, во 09:30
 • Tetor
  20

  Lënda: К-115/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  20.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  20

  Lënda: П4-16/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  20.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  20

  Lënda: К-32/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  20.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  20

  Lënda: РО-145/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  20.10.2023, во 11:30
 • Tetor
  20

  Lënda: МАЛВП-132/2022

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  20.10.2023, во 11:30
 • Tetor
  20

  Lënda: РО-154/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  20.10.2023, во 12:30
 • Tetor
  20

  Lënda: ЗАВ-57/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  20.10.2023, во 14:00
 • Tetor
  24

  Lënda: К-142/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  24.10.2023, во 09:00
 • Tetor
  24

  Lënda: РО-285/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  24.10.2023, во 09:00
 • Tetor
  24

  Lënda: РО-286/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  24.10.2023, во 09:30
 • Tetor
  24

  Lënda: РО-289/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  24.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  24

  Lënda: К-21/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  24.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  24

  Lënda: К-300/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  24.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  24

  Lënda: К-83/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  24.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  24

  Lënda: П1-31/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  24.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  24

  Lënda: К-151/22

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  24.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  24

  Lënda: РО-290/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  24.10.2023, во 10:30
 • Tetor
  24

  Lënda: К-235/22

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  24.10.2023, во 12:00
 • Tetor
  25

  Lënda: К-157/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  25.10.2023, во 09:00
 • Tetor
  25

  Lënda: К-120/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  25.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  25

  Lënda: РО-137/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  25.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  25

  Lënda: РО-117/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  25.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  25

  Lënda: ВПП1-8/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  25.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  25

  Lënda: РО-140/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  25.10.2023, во 10:15
 • Tetor
  25

  Lënda: К-100/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  25.10.2023, во 10:30
 • Tetor
  25

  Lënda: П2-5/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  25.10.2023, во 11:30
 • Tetor
  25

  Lënda: К-360/20

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  25.10.2023, во 12:00
 • Tetor
  25

  Lënda: П4-6/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  25.10.2023, во 12:00
 • Tetor
  26

  Lënda: СТ-13/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  26.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  26

  Lënda: ПЛ1-ТС-22/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  26.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  26

  Lënda: К-325/22

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  26.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  26

  Lënda: К-36/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  26.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  26

  Lënda: СТ-22/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  26.10.2023, во 11:00
 • Tetor
  26

  Lënda: К-240/20

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  26.10.2023, во 12:00
 • Tetor
  26

  Lënda: К-260/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  26.10.2023, во 12:00
 • Tetor
  27

  Lënda: ПЛ1-ТС-37/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  27.10.2023, во 09:00
 • Tetor
  27

  Lënda: К-125/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  27.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-30/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  27.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  27

  Lënda: ВПП-72/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  27.10.2023, во 10:30
 • Tetor
  27

  Lënda: ВПП-72/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  27.10.2023, во 10:30
 • Tetor
  27

  Lënda: П4-15/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  27.10.2023, во 11:00
 • Tetor
  27

  Lënda: К-268/20

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  27.10.2023, во 12:00
 • Tetor
  27

  Lënda: К-129/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  27.10.2023, во 12:00
 • Tetor
  30

  Lënda: РО-292/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  30.10.2023, во 09:00
 • Tetor
  30

  Lënda: РО-293/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  30.10.2023, во 09:30
 • Tetor
  30

  Lënda: РО-295/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  30.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  30

  Lënda: К-150/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  30.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  30

  Lënda: ВПП1-11/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  30.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  30

  Lënda: РО-297/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  30.10.2023, во 10:30
 • Tetor
  30

  Lënda: К-112/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  30.10.2023, во 12:00
 • Tetor
  30

  Lënda: ТС-7/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  30.10.2023, во 12:30
 • Tetor
  30

  Lënda: ПЛ1-П-16/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  30.10.2023, во 12:30
 • Tetor
  30

  Lënda: ПЛ1-П-16/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  30.10.2023, во 12:30
 • Tetor
  30

  Lënda: ВПП-151/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  30.10.2023, во 13:00
 • Tetor
  31

  Lënda: К-8/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  31.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  31

  Lënda: РО-122/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  31.10.2023, во 11:30
 • Tetor
  31

  Lënda: К-119/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  31.10.2023, во 12:00
 • Tetor
  31

  Lënda: РО-184/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  31.10.2023, во 13:30
 • Nëntor
  1

  Lënda: РО-163/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  01.11.2023, во 10:00
 • Nëntor
  1

  Lënda: КС-КР-165/23

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  01.11.2023, во 10:00
 • Nëntor
  1

  Lënda: К-180/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  01.11.2023, во 10:00
 • Nëntor
  1

  Lënda: РО-169/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  01.11.2023, во 10:15
 • Nëntor
  1

  Lënda: РО-296/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  01.11.2023, во 10:30
 • Nëntor
  1

  Lënda: РО-90/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  01.11.2023, во 10:45
 • Nëntor
  1

  Lënda: РО-225/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  01.11.2023, во 11:00
 • Nëntor
  1

  Lënda: РО-225/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  01.11.2023, во 11:00
 • Nëntor
  1

  Lënda: МАЛВП-60/2023

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  01.11.2023, во 11:30
 • Nëntor
  2

  Lënda: РО-31/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  02.11.2023, во 09:00
 • Nëntor
  2

  Lënda: П2-49/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  02.11.2023, во 10:00
 • Nëntor
  2

  Lënda: К-237/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  02.11.2023, во 10:00
 • Nëntor
  2

  Lënda: РО-123/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  02.11.2023, во 10:30
 • Nëntor
  2

  Lënda: П4-21/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  02.11.2023, во 11:30
 • Nëntor
  2

  Lënda: ПЛ1-ТС-9/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  02.11.2023, во 12:30
 • Nëntor
  3

  Lënda: РО-43/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  03.11.2023, во 09:30
 • Nëntor
  3

  Lënda: К-341/20

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  03.11.2023, во 10:00
 • Nëntor
  3

  Lënda: К-247/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  03.11.2023, во 10:00
 • Nëntor
  3

  Lënda: К-279/22

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  03.11.2023, во 10:30
 • Nëntor
  3

  Lënda: П4-35/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  03.11.2023, во 10:30
 • Nëntor
  6

  Lënda: ПЛ1-ТС-12/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  06.11.2023, во 09:30
 • Nëntor
  6

  Lënda: К-230/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  06.11.2023, во 10:00
 • Nëntor
  6

  Lënda: П2-45/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  06.11.2023, во 10:00
 • Nëntor
  6

  Lënda: П2-45/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  06.11.2023, во 10:00
 • Nëntor
  6

  Lënda: К-243/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  06.11.2023, во 10:00
 • Nëntor
  6

  Lënda: МАЛВП-34/2023

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  06.11.2023, во 11:00
 • Nëntor
  6

  Lënda: ПЛ1-ТС-33/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  06.11.2023, во 11:30
 • Nëntor
  6

  Lënda: РО-157/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  06.11.2023, во 12:30
 • Nëntor
  6

  Lënda: РО-35/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  06.11.2023, во 12:45
 • Nëntor
  7

  Lënda: П4-11/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  07.11.2023, во 09:30
 • Nëntor
  7

  Lënda: К-200/22

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  07.11.2023, во 10:00
 • Nëntor
  7

  Lënda: РО-142/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  07.11.2023, во 10:00
 • Nëntor
  7

  Lënda: К-78/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  07.11.2023, во 10:00
 • Nëntor
  7

  Lënda: МАЛВП-116/2021

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 2
  07.11.2023, во 11:30
 • Nëntor
  7

  Lënda: РО-265/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  07.11.2023, во 11:30
 • Nëntor
  7

  Lënda: РО-268/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  07.11.2023, во 12:30
 • Nëntor
  7

  Lënda: К-184/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  07.11.2023, во 12:30
 • Nëntor
  7

  Lënda: К-184/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  07.11.2023, во 12:30
 • Nëntor
  8

  Lënda: МАЛВП-66/2022

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  08.11.2023, во 09:30
 • Nëntor
  8

  Lënda: К-286/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  08.11.2023, во 10:00
 • Nëntor
  8

  Lënda: П3-2/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  08.11.2023, во 11:30
 • Nëntor
  9

  Lënda: МАЛВП-48/2023

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  09.11.2023, во 09:30
 • Nëntor
  9

  Lënda: К-287/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  09.11.2023, во 10:00
 • Nëntor
  9

  Lënda: К-111/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  09.11.2023, во 10:00
 • Nëntor
  9

  Lënda: МАЛВП-49/2023

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  09.11.2023, во 10:30
 • Nëntor
  9

  Lënda: РО-34/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  09.11.2023, во 12:30
 • Nëntor
  10

  Lënda: К-246/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  10.11.2023, во 09:00
 • Nëntor
  10

  Lënda: П1-4/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  10.11.2023, во 09:00
 • Nëntor
  10

  Lënda: К-248/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  10.11.2023, во 09:30
 • Nëntor
  10

  Lënda: К-285/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  10.11.2023, во 10:00
 • Nëntor
  10

  Lënda: П2-19/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  10.11.2023, во 10:00
 • Nëntor
  10

  Lënda: П2-76/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  10.11.2023, во 11:30
 • Nëntor
  10

  Lënda: П2-81/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  10.11.2023, во 12:30
 • Nëntor
  10

  Lënda: МАЛВП-151/2022

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  10.11.2023, во 13:00
 • Nëntor
  13

  Lënda: РО-38/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  13.11.2023, во 09:30
 • Nëntor
  13

  Lënda: РО-39/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  13.11.2023, во 10:00
 • Nëntor
  13

  Lënda: К-173/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  13.11.2023, во 10:00
 • Nëntor
  13

  Lënda: П1-6/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  13.11.2023, во 10:00
 • Nëntor
  13

  Lënda: РО-113/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  13.11.2023, во 11:30
 • Nëntor
  13

  Lënda: РО-14/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  13.11.2023, во 12:30
 • Nëntor
  13

  Lënda: РО-269/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  13.11.2023, во 12:45
 • Nëntor
  13

  Lënda: МАЛВП-29/2023

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  13.11.2023, во 13:00
 • Nëntor
  14

  Lënda: П2-45/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  14.11.2023, во 10:00
 • Nëntor
  14

  Lënda: К-191/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  14.11.2023, во 10:00
 • Nëntor
  14

  Lënda: П1-28/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  14.11.2023, во 11:00
 • Nëntor
  14

  Lënda: МАЛВП-2/2023

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  14.11.2023, во 11:30
 • Nëntor
  14

  Lënda: К-193/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  14.11.2023, во 12:30
 • Nëntor
  15

  Lënda: МАЛВП-63/2023

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  15.11.2023, во 09:30
 • Nëntor
  15

  Lënda: К-99/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  15.11.2023, во 10:00
 • Nëntor
  15

  Lënda: ПЛ1-ТС-35/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  15.11.2023, во 10:00
 • Nëntor
  15

  Lënda: П1-5/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  15.11.2023, во 10:00
 • Nëntor
  15

  Lënda: ПЛ1-ТС-37/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  15.11.2023, во 11:30
 • Nëntor
  15

  Lënda: ПЛ1-ТС-40/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  15.11.2023, во 12:30
 • Nëntor
  16

  Lënda: П5-4/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  16.11.2023, во 09:00
 • Nëntor
  16

  Lënda: К-300/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  16.11.2023, во 10:00
 • Nëntor
  16

  Lënda: П2-55/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  16.11.2023, во 10:00
 • Nëntor
  16

  Lënda: ПЛ1-ТС-42/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  16.11.2023, во 11:30
 • Nëntor
  16

  Lënda: ПЛ1-ТС-41/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  16.11.2023, во 12:30
 • Nëntor
  17

  Lënda: ВПП-139/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  17.11.2023, во 10:00
 • Nëntor
  17

  Lënda: ПЛ1-П-20/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  17.11.2023, во 11:30
 • Nëntor
  17

  Lënda: МАЛВП-42/2022

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  17.11.2023, во 12:00
 • Nëntor
  20

  Lënda: К-292/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  20.11.2023, во 10:00
 • Nëntor
  20

  Lënda: МАЛВП-40/2023

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  20.11.2023, во 11:30
 • Nëntor
  21

  Lënda: К-189/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  21.11.2023, во 10:00
 • Nëntor
  21

  Lënda: П2-58/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  21.11.2023, во 12:30
 • Nëntor
  22

  Lënda: П2-67/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  22.11.2023, во 09:30
 • Nëntor
  22

  Lënda: МАЛВП-50/2023

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  22.11.2023, во 10:00
 • Nëntor
  22

  Lënda: К-169/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  22.11.2023, во 10:00
 • Nëntor
  23

  Lënda: К-57/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  23.11.2023, во 10:00
 • Nëntor
  23

  Lënda: К-224/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  23.11.2023, во 12:30
 • Nëntor
  24

  Lënda: К-194/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  24.11.2023, во 10:00
 • Nëntor
  24

  Lënda: П4-30/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  24.11.2023, во 10:00
 • Nëntor
  24

  Lënda: К-198/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  24.11.2023, во 12:00
 • Nëntor
  27

  Lënda: К-187/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  27.11.2023, во 10:00
 • Nëntor
  27

  Lënda: П1-10/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  27.11.2023, во 10:00
 • Nëntor
  27

  Lënda: РО-198/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  27.11.2023, во 12:30
 • Nëntor
  28

  Lënda: К-301/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  28.11.2023, во 10:00
 • Nëntor
  28

  Lënda: МАЛВП-84/2023

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  28.11.2023, во 11:30
 • Nëntor
  29

  Lënda: МАЛВТС-4/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  29.11.2023, во 10:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-41/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  29.11.2023, во 10:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: МАЛВТС-7/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  29.11.2023, во 10:15
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-170/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  29.11.2023, во 10:30
 • Nëntor
  29

  Lënda: МАЛВТС-10/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  29.11.2023, во 10:30
 • Nëntor
  29

  Lënda: МАЛВТС-8/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  29.11.2023, во 10:45
 • Nëntor
  29

  Lënda: МАЛВТС-9/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  29.11.2023, во 11:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: МАЛВП-10/2023

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  29.11.2023, во 12:30
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-158/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  29.11.2023, во 12:30
 • Nëntor
  30

  Lënda: К-343/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  30.11.2023, во 10:00
 • Nëntor
  30

  Lënda: СТ-5/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  30.11.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  1

  Lënda: К-342/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  01.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  1

  Lënda: К-52/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 45
  01.12.2023, во 11:00
 • Dhjetor
  4

  Lënda: К-225/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  04.12.2023, во 09:00
 • Dhjetor
  4

  Lënda: РО-159/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  04.12.2023, во 09:30
 • Dhjetor
  4

  Lënda: П1-18/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  04.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  4

  Lënda: К-146/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  04.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  5

  Lënda: ПЛ1-П-22/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  05.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  5

  Lënda: К-127/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  05.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  5

  Lënda: К-253/22

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  05.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  5

  Lënda: К-236/22

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  05.12.2023, во 11:00
 • Dhjetor
  5

  Lënda: П4-5/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  05.12.2023, во 11:30
 • Dhjetor
  5

  Lënda: МАЛВТС-22/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  05.12.2023, во 11:30
 • Dhjetor
  5

  Lënda: МАЛВП-21/2023

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  05.12.2023, во 12:00
 • Dhjetor
  5

  Lënda: МАЛВТС-21/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  05.12.2023, во 12:00
 • Dhjetor
  5

  Lënda: РО-271/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  05.12.2023, во 12:30
 • Dhjetor
  5

  Lënda: К-214/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  05.12.2023, во 12:30
 • Dhjetor
  6

  Lënda: К-310/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  06.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  6

  Lënda: К-227/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  06.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  6

  Lënda: П2-74/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  06.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  6

  Lënda: П2-84/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  06.12.2023, во 11:30
 • Dhjetor
  6

  Lënda: ПЛ1-ТС-49/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  06.12.2023, во 12:30
 • Dhjetor
  7

  Lënda: К-199/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  07.12.2023, во 09:00
 • Dhjetor
  7

  Lënda: П4-6/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  07.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  7

  Lënda: К-201/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  07.12.2023, во 11:00
 • Dhjetor
  11

  Lënda: К-204/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  11.12.2023, во 09:00
 • Dhjetor
  11

  Lënda: К-212/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  11.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  11

  Lënda: П1-16/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  11.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  11

  Lënda: К-138/19

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  11.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  11

  Lënda: МАЛВП-74/2023

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  11.12.2023, во 11:30
 • Dhjetor
  11

  Lënda: К-40/18

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  11.12.2023, во 12:00
 • Dhjetor
  11

  Lënda: К-213/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  11.12.2023, во 12:00
 • Dhjetor
  11

  Lënda: П1-19/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  11.12.2023, во 12:30
 • Dhjetor
  12

  Lënda: К-222/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  12.12.2023, во 09:00
 • Dhjetor
  12

  Lënda: К-220/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  12.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  12

  Lënda: П2-88/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  12.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  12

  Lënda: МАЛВП-73/2023

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  12.12.2023, во 11:30
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ВПП-18/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 2
  12.12.2023, во 12:30
 • Dhjetor
  13

  Lënda: К-129/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  13.12.2023, во 09:00
 • Dhjetor
  13

  Lënda: К-129/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  13.12.2023, во 09:00
 • Dhjetor
  13

  Lënda: ТС-3/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  13.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  13

  Lënda: П4-22/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  13.12.2023, во 12:30
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПЛ1-ТС-50/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  14.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  14

  Lënda: К-223/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  14.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  14

  Lënda: К-39/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  14.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  14

  Lënda: К-7/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  14.12.2023, во 12:30
 • Dhjetor
  15

  Lënda: К-145/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  15.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  18

  Lënda: К-250/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  18.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  19

  Lënda: К-136/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  19.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  19

  Lënda: К-243/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  19.12.2023, во 12:30
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ПЛ1-П-25/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  20.12.2023, во 09:30
 • Dhjetor
  20

  Lënda: К-40/20

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  20.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  20

  Lënda: К-340/20

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  20.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  21

  Lënda: К-282/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  21.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  21

  Lënda: К-140/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  21.12.2023, во 12:30
 • Dhjetor
  22

  Lënda: К-229/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  22.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  25

  Lënda: К-145/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  25.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  25

  Lënda: К-275/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  25.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  25

  Lënda: ПЛ1-ТС-49/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  25.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  25

  Lënda: К-227/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  25.12.2023, во 12:30
 • Dhjetor
  26

  Lënda: К-1/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 56
  26.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  26

  Lënda: К-66/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  26.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  26

  Lënda: П4-26/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  26.12.2023, во 12:30
 • Dhjetor
  27

  Lënda: К-219/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  27.12.2023, во 09:00
 • Dhjetor
  27

  Lënda: К-235/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  27.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  27

  Lënda: К-172/22

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  27.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  28

  Lënda: К-237/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  28.12.2023, во 10:00
 • Janar
  9

  Lënda: К-238/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  09.01.2024, во 10:00
 • Janar
  9

  Lënda: К-239/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  09.01.2024, во 13:00
 • Janar
  16

  Lënda: К-210/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  16.01.2024, во 10:00
 • Qershor
  27

  Lënda: П4-10/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  27.06.2024, во 11:30
 • Maj
  9

  Lënda: К-40/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  09.05.2025, во 10:00