Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  22

  Предмет: КМ-18/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  22.01.2021, во 08:30
 • Јануари
  22

  Предмет: КМ-6/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  22.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  22

  Предмет: РО-58/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  22.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: П4-5/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  22.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: К-237/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  22.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: КМ-11/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  22.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: К-150/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  22.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: П4-24/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  22.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-40/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-38/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  22

  Предмет: К-281/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 1
  22.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-43/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  22

  Предмет: ВПП-119/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.01.2021, во 13:30
 • Јануари
  22

  Предмет: МАЛВП-158/2019

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  22.01.2021, во 14:00
 • Јануари
  22

  Предмет: ЗАВ-3/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.01.2021, во 14:00
 • Јануари
  22

  Предмет: П2-47/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  22.01.2021, во 14:00
 • Јануари
  25

  Предмет: П5-2/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  25.01.2021, во 08:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-65/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  25.01.2021, во 08:40
 • Јануари
  25

  Предмет: П5-4/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  25.01.2021, во 08:45
 • Јануари
  25

  Предмет: ОДС-5/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-250/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-28/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-13/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: МАЛВП-113/2020

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-13/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: КС-КР-92/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-46/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-49/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-245/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  25.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  25

  Предмет: КМ-10/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  25.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-30/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-162/17

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  25.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ВПП-291/16

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.01.2021, во 12:30
 • Јануари
  25

  Предмет: КМ-19/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  25.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-54/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  25.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-203/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  25.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-228/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  25.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-286/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  25.01.2021, во 13:10
 • Јануари
  26

  Предмет: МАЛВП-139/2020

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  26.01.2021, во 08:30
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-458/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  26.01.2021, во 08:30
 • Јануари
  26

  Предмет: К-ПП-144/2020

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  26.01.2021, во 08:40
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-457/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  26.01.2021, во 08:40
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-456/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  26.01.2021, во 08:50
 • Јануари
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-31/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-454/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  26.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  26

  Предмет: КМ-16/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  26.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  26

  Предмет: П2-4/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  26.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-451/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  26.01.2021, во 09:15
 • Јануари
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-37/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.01.2021, во 09:15
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-406/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  26.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-260/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  26.01.2021, во 09:45
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-261/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  26.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  26

  Предмет: К-292/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  26

  Предмет: П2-57/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-93/18

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  26.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-298/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  26.01.2021, во 10:15
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-299/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  26.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  26

  Предмет: К-285/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  26

  Предмет: РО-111/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  26.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  26

  Предмет: РО-121/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  26.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  26

  Предмет: КМ-15/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  26.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-62/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  26.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  26

  Предмет: К-271/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-55/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-300/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  26.01.2021, во 12:30
 • Јануари
  26

  Предмет: МАЛВП-147/2019

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.01.2021, во 12:30
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-301/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  26.01.2021, во 12:45
 • Јануари
  26

  Предмет: П1-30/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  26.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-302/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  26.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-369/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  26.01.2021, во 13:15
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-370/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  26.01.2021, во 13:30
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-279/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  26.01.2021, во 13:45
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-3/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  26.01.2021, во 14:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-319/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  26.01.2021, во 14:00
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-Ј-87/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  27.01.2021, во 08:30
 • Јануари
  27

  Предмет: К-294/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  27.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  27

  Предмет: П1-22/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  27.01.2021, во 09:15
 • Јануари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-45/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  27.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: МАЛВП-50/2019

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  27.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: К-272/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  27.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: П1-9/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: СТ-7/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  27.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  27

  Предмет: К-222/17

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  27.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  27

  Предмет: СТ-12/19

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  27.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-246/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  27.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  27

  Предмет: ВПП1-12/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  27

  Предмет: КМ-17/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  27.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  27

  Предмет: ЗАМ-С-1/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  27.01.2021, во 14:30
 • Јануари
  28

  Предмет: РО-138/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  28.01.2021, во 08:40
 • Јануари
  28

  Предмет: ЗАВ-99/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  28.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  28

  Предмет: КМ-20/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  28.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  28

  Предмет: П1-27/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  28.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  28

  Предмет: ЗАВ-2/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  28.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  28

  Предмет: К-233/17

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  28.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: К-42/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  28.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ПЛ1-П-40/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ВПП1-4/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  28.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  28

  Предмет: К-355/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  28.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ПЛ1-П-26/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.01.2021, во 12:30
 • Јануари
  28

  Предмет: К-249/20

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  28.01.2021, во 13:00