Kërkoni sipas kalendarit të gjykimeve

Gjykatësi
Numri i lëndës
Salla e gjukimeve

Data e gjykimit
_

Kalendari i gjykatës

Kalendari i gjykatës

Përdorni fushat tekstuale për kërkim, që gjenden në anën e majtë. • Dhjetor
  7

  Lënda: ПРК-Ј-126/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  07.12.2023, во 08:45
 • Dhjetor
  7

  Lënda: К-199/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  07.12.2023, во 09:00
 • Dhjetor
  7

  Lënda: П4-5/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  07.12.2023, во 09:00
 • Dhjetor
  7

  Lënda: ПЛ1-ТС-27/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  07.12.2023, во 09:00
 • Dhjetor
  7

  Lënda: ПЛ1-П-22/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  07.12.2023, во 09:15
 • Dhjetor
  7

  Lënda: П4-6/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  07.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  7

  Lënda: К-286/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  07.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  7

  Lënda: К-201/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  07.12.2023, во 11:00
 • Dhjetor
  7

  Lënda: П4-35/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  07.12.2023, во 11:30
 • Dhjetor
  7

  Lënda: П2-89/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  07.12.2023, во 13:30
 • Dhjetor
  7

  Lënda: ИЗС-25/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  07.12.2023, во 13:30
 • Dhjetor
  11

  Lënda: К-221/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  11.12.2023, во 08:30
 • Dhjetor
  11

  Lënda: ЗАВ-64/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  11.12.2023, во 08:45
 • Dhjetor
  11

  Lënda: МАЛВТС-21/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  11.12.2023, во 09:00
 • Dhjetor
  11

  Lënda: К-204/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  11.12.2023, во 09:00
 • Dhjetor
  11

  Lënda: К-191/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  11.12.2023, во 09:15
 • Dhjetor
  11

  Lënda: П4-24/19

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  11.12.2023, во 09:30
 • Dhjetor
  11

  Lënda: К-138/19

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  11.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  11

  Lënda: К-212/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  11.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  11

  Lënda: П1-16/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  11.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  11

  Lënda: МАЛВП-74/2023

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  11.12.2023, во 11:30
 • Dhjetor
  11

  Lënda: К-40/18

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  11.12.2023, во 12:00
 • Dhjetor
  11

  Lënda: МАЛВП-66/2022

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  11.12.2023, во 12:00
 • Dhjetor
  11

  Lënda: К-213/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  11.12.2023, во 12:00
 • Dhjetor
  11

  Lënda: П1-19/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  11.12.2023, во 12:30
 • Dhjetor
  12

  Lënda: К-222/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  12.12.2023, во 09:00
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ВПП-18/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  12.12.2023, во 09:00
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-С-480/22

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  12.12.2023, во 09:00
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ВПП-90/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  12.12.2023, во 09:05
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-С-455/22

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  12.12.2023, во 09:15
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-С-479/22

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  12.12.2023, во 09:30
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-С-748/22

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  12.12.2023, во 09:45
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-С-707/22

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  12.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  12

  Lënda: К-266/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  12.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  12

  Lënda: П4-27/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  12.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  12

  Lënda: К-220/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  12.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  12

  Lënda: П2-88/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  12.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  12

  Lënda: МАЛВП-129/2022

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  12.12.2023, во 10:15
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-С-650/22

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  12.12.2023, во 10:15
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-С-485/22

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  12.12.2023, во 10:30
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-С-740/22

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  12.12.2023, во 10:45
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-С-792/22

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  12.12.2023, во 11:00
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-С-641/22

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  12.12.2023, во 11:15
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-С-655/22

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  12.12.2023, во 11:30
 • Dhjetor
  12

  Lënda: МАЛВП-73/2023

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  12.12.2023, во 11:30
 • Dhjetor
  12

  Lënda: К-186/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  12.12.2023, во 12:00
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ВПП-18/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 2
  12.12.2023, во 12:30
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-С-522/23

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  12.12.2023, во 13:10
 • Dhjetor
  13

  Lënda: П2-50/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  13.12.2023, во 09:00
 • Dhjetor
  13

  Lënda: К-129/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  13.12.2023, во 09:00
 • Dhjetor
  13

  Lënda: К-129/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  13.12.2023, во 09:00
 • Dhjetor
  13

  Lënda: ПРК-С-273/23

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  13.12.2023, во 09:30
 • Dhjetor
  13

  Lënda: ПРК-Ј-46/22

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  13.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  13

  Lënda: К-76/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  13.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  13

  Lënda: ТС-3/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  13.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  13

  Lënda: П4-15/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  13.12.2023, во 10:30
 • Dhjetor
  13

  Lënda: К-296/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  13.12.2023, во 12:00
 • Dhjetor
  13

  Lënda: К-261/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  13.12.2023, во 12:00
 • Dhjetor
  13

  Lënda: П4-22/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  13.12.2023, во 12:30
 • Dhjetor
  13

  Lënda: П2-67/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  13.12.2023, во 12:30
 • Dhjetor
  13

  Lënda: РО-267/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  13.12.2023, во 13:00
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПРК-С-1040/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  14.12.2023, во 09:00
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПРК-С-627/22

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  14.12.2023, во 09:00
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПРК-С-502/22

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  14.12.2023, во 09:15
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПРК-С-431/22

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  14.12.2023, во 09:30
 • Dhjetor
  14

  Lënda: РО-31/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  14.12.2023, во 09:30
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПРК-С-574/22

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  14.12.2023, во 09:45
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПРК-С-888/22

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  14.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  14

  Lënda: К-39/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  14.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПЛ1-ТС-50/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  14.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  14

  Lënda: К-223/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  14.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПРК-С-584/22

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  14.12.2023, во 10:15
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ВПП1-12/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  14.12.2023, во 11:00
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПЛ1-П-13/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  14.12.2023, во 11:30
 • Dhjetor
  14

  Lënda: К-179/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  14.12.2023, во 11:30
 • Dhjetor
  14

  Lënda: К-7/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  14.12.2023, во 12:30
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ВПП1-3/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  14.12.2023, во 12:30
 • Dhjetor
  14

  Lënda: К-99/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  14.12.2023, во 13:30
 • Dhjetor
  15

  Lënda: ПРК-С-761/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  15.12.2023, во 08:45
 • Dhjetor
  15

  Lënda: ПРК-С-764/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  15.12.2023, во 09:00
 • Dhjetor
  15

  Lënda: МАЛВП-63/2023

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  15.12.2023, во 09:00
 • Dhjetor
  15

  Lënda: ПРК-С-675/22

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  15.12.2023, во 09:00
 • Dhjetor
  15

  Lënda: К-187/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  15.12.2023, во 09:00
 • Dhjetor
  15

  Lënda: ПРК-С-676/22

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  15.12.2023, во 09:15
 • Dhjetor
  15

  Lënda: ПРК-С-898/22

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  15.12.2023, во 09:30
 • Dhjetor
  15

  Lënda: РО-43/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  15.12.2023, во 09:30
 • Dhjetor
  15

  Lënda: ПРК-С-890/22

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 56
  15.12.2023, во 09:45
 • Dhjetor
  15

  Lënda: ПРК-С-863/22

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  15.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  15

  Lënda: К-107/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  15.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  15

  Lënda: К-145/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  15.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  15

  Lënda: ПРК-С-659/22

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  15.12.2023, во 10:15
 • Dhjetor
  15

  Lënda: К-226/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  15.12.2023, во 10:30
 • Dhjetor
  15

  Lënda: ВПП1-5/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  15.12.2023, во 10:30
 • Dhjetor
  15

  Lënda: К-256/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  15.12.2023, во 12:00
 • Dhjetor
  15

  Lënda: К-292/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  15.12.2023, во 13:00
 • Dhjetor
  15

  Lënda: К-34/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  15.12.2023, во 13:00
 • Dhjetor
  18

  Lënda: ЗАМ-С-12/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  18.12.2023, во 08:45
 • Dhjetor
  18

  Lënda: П1-4/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  18.12.2023, во 09:00
 • Dhjetor
  18

  Lënda: К-7/20

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  18.12.2023, во 09:00
 • Dhjetor
  18

  Lënda: МАЛВП-96/2023

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  18.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  18

  Lënda: К-250/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  18.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  18

  Lënda: К-166/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  18.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  18

  Lënda: К-197/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  18.12.2023, во 11:00
 • Dhjetor
  18

  Lënda: ВПП-18/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  18.12.2023, во 11:00
 • Dhjetor
  18

  Lënda: ТС-10/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  18.12.2023, во 11:30
 • Dhjetor
  18

  Lënda: К-240/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  18.12.2023, во 12:00
 • Dhjetor
  18

  Lënda: РО-146/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  18.12.2023, во 12:30
 • Dhjetor
  18

  Lënda: К-100/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  18.12.2023, во 13:00
 • Dhjetor
  19

  Lënda: ПРК-С-223/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  19.12.2023, во 08:30
 • Dhjetor
  19

  Lënda: ПРК-С-239/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  19.12.2023, во 08:40
 • Dhjetor
  19

  Lënda: ПРК-С-195/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  19.12.2023, во 08:45
 • Dhjetor
  19

  Lënda: ПРК-С-196/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  19.12.2023, во 08:50
 • Dhjetor
  19

  Lënda: ПРК-С-340/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  19.12.2023, во 09:00
 • Dhjetor
  19

  Lënda: ПРК-С-341/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  19.12.2023, во 09:05
 • Dhjetor
  19

  Lënda: ПРК-С-251/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  19.12.2023, во 09:10
 • Dhjetor
  19

  Lënda: ПРК-С-258/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  19.12.2023, во 09:20
 • Dhjetor
  19

  Lënda: ПРК-С-402/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  19.12.2023, во 09:25
 • Dhjetor
  19

  Lënda: ПРК-С-491/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  19.12.2023, во 09:30
 • Dhjetor
  19

  Lënda: ПРК-С-358/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  19.12.2023, во 09:35
 • Dhjetor
  19

  Lënda: ПРК-С-360/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  19.12.2023, во 09:40
 • Dhjetor
  19

  Lënda: ПРК-С-374/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  19.12.2023, во 09:50
 • Dhjetor
  19

  Lënda: ПРК-С-337/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  19.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  19

  Lënda: ЗАВ-72/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  19.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  19

  Lënda: К-136/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  19.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  19

  Lënda: ПРК-С-71/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  19.12.2023, во 10:05
 • Dhjetor
  19

  Lënda: ПРК-С-69/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  19.12.2023, во 10:10
 • Dhjetor
  19

  Lënda: ПРК-С-16/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  19.12.2023, во 10:15
 • Dhjetor
  19

  Lënda: ПРК-С-19/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  19.12.2023, во 10:20
 • Dhjetor
  19

  Lënda: ПРК-С-22/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  19.12.2023, во 10:30
 • Dhjetor
  19

  Lënda: ПРК-С-63/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  19.12.2023, во 10:40
 • Dhjetor
  19

  Lënda: ПРК-С-394/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  19.12.2023, во 10:45
 • Dhjetor
  19

  Lënda: К-61/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  19.12.2023, во 11:00
 • Dhjetor
  19

  Lënda: П4-24/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  19.12.2023, во 11:30
 • Dhjetor
  19

  Lënda: К-243/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  19.12.2023, во 12:30
 • Dhjetor
  19

  Lënda: ИЗС-26/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  19.12.2023, во 13:00
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ПЛ1-П-25/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  20.12.2023, во 09:30
 • Dhjetor
  20

  Lënda: К-40/20

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  20.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ПРК-С-325/23

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  20.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  20

  Lënda: К-340/20

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  20.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ВПП1-6/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  20.12.2023, во 11:00
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ПРК-Ј-43/19

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  20.12.2023, во 12:00
 • Dhjetor
  20

  Lënda: К-343/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  20.12.2023, во 12:30
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ПЛ1-ТС-52/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  20.12.2023, во 12:30
 • Dhjetor
  20

  Lënda: П2-94/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  20.12.2023, во 13:30
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-205/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  21.12.2023, во 08:30
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-211/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  21.12.2023, во 08:35
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-161/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  21.12.2023, во 08:40
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-150/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  21.12.2023, во 09:00
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-46/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  21.12.2023, во 09:00
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-213/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  21.12.2023, во 09:05
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-218/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  21.12.2023, во 09:10
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-51/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  21.12.2023, во 09:10
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-230/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  21.12.2023, во 09:15
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-237/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  21.12.2023, во 09:20
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-55/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  21.12.2023, во 09:20
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-267/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  21.12.2023, во 09:25
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-255/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  21.12.2023, во 09:30
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-58/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  21.12.2023, во 09:30
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-60/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  21.12.2023, во 09:40
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-354/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  21.12.2023, во 09:45
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-348/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  21.12.2023, во 09:50
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-64/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  21.12.2023, во 09:50
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-64/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  21.12.2023, во 09:50
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-346/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  21.12.2023, во 09:55
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-261/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  21.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  21

  Lënda: К-35/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  21.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-66/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  21.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  21

  Lënda: К-282/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  21.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-96/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  21.12.2023, во 10:10
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-378/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  21.12.2023, во 10:10
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-365/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  21.12.2023, во 10:15
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-41/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  21.12.2023, во 10:20
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-99/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  21.12.2023, во 10:20
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-114/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  21.12.2023, во 10:30
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-21/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  21.12.2023, во 10:30
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-1/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  21.12.2023, во 10:35
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-73/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  21.12.2023, во 10:40
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-185/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  21.12.2023, во 10:40
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-287/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  21.12.2023, во 10:50
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-289/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  21.12.2023, во 11:00
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-292/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  21.12.2023, во 11:10
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-309/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  21.12.2023, во 11:20
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-313/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  21.12.2023, во 11:30
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-536/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  21.12.2023, во 11:40
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-535/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  21.12.2023, во 11:50
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-529/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  21.12.2023, во 12:00
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-527/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  21.12.2023, во 12:10
 • Dhjetor
  21

  Lënda: К-140/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  21.12.2023, во 12:30
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ВПП-249/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  21.12.2023, во 12:30
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ВПП1-4/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  21.12.2023, во 13:00
 • Dhjetor
  21

  Lënda: СТ-11/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  21.12.2023, во 13:30
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-521/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  22.12.2023, во 09:00
 • Dhjetor
  22

  Lënda: П2-27/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  22.12.2023, во 09:00
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-633/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  22.12.2023, во 09:10
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-470/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  22.12.2023, во 09:20
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-468/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  22.12.2023, во 09:30
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-461/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  22.12.2023, во 09:40
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-457/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  22.12.2023, во 09:50
 • Dhjetor
  22

  Lënda: К-229/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  22.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  22

  Lënda: П5-3/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  22.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  22

  Lënda: К-75/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  22.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-452/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  22.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-443/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  22.12.2023, во 10:10
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-443/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  22.12.2023, во 10:10
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-436/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  22.12.2023, во 10:20
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-434/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  22.12.2023, во 10:30
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-431/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  22.12.2023, во 10:40
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-430/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  22.12.2023, во 10:50
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-421/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  22.12.2023, во 11:00
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-416/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  22.12.2023, во 11:10
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-412/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  22.12.2023, во 11:20
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-551/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  22.12.2023, во 11:30
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-545/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  22.12.2023, во 11:40
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-544/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  22.12.2023, во 11:50
 • Dhjetor
  22

  Lënda: К-261/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  22.12.2023, во 12:00
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-541/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  22.12.2023, во 12:00
 • Dhjetor
  22

  Lënda: К-205/22

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  22.12.2023, во 12:00
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-539/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  22.12.2023, во 12:10
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-600/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  22.12.2023, во 12:20
 • Dhjetor
  22

  Lënda: СТ-26/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  22.12.2023, во 12:30
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-469/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  22.12.2023, во 12:30
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПЛ1-ТС-20/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  22.12.2023, во 13:00
 • Dhjetor
  25

  Lënda: К-199/22

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  25.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  25

  Lënda: ТС-5/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  25.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  25

  Lënda: К-275/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  25.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  25

  Lënda: К-145/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  25.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  25

  Lënda: ПЛ1-ТС-49/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  25.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  25

  Lënda: П2-48/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  25.12.2023, во 12:00
 • Dhjetor
  25

  Lënda: К-227/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  25.12.2023, во 12:30
 • Dhjetor
  25

  Lënda: ПЛ1-П-23/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  25.12.2023, во 12:30
 • Dhjetor
  26

  Lënda: МАЛВП-128/2023

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  26.12.2023, во 09:00
 • Dhjetor
  26

  Lënda: РО-261/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  26.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  26

  Lënda: К-66/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  26.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  26

  Lënda: К-1/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 56
  26.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  26

  Lënda: К-155/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  26.12.2023, во 12:00
 • Dhjetor
  26

  Lënda: П4-26/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  26.12.2023, во 12:30
 • Dhjetor
  26

  Lënda: К-146/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  26.12.2023, во 13:00
 • Dhjetor
  27

  Lënda: К-219/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  27.12.2023, во 09:00
 • Dhjetor
  27

  Lënda: ПЛ1-ТС-58/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  27.12.2023, во 09:30
 • Dhjetor
  27

  Lënda: К-235/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  27.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  27

  Lënda: К-172/22

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  27.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  27

  Lënda: К-216/22

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  27.12.2023, во 10:30
 • Dhjetor
  27

  Lënda: ПЛ1-ТС-67/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  27.12.2023, во 10:30
 • Dhjetor
  27

  Lënda: ПЛ1-ТС-75/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  27.12.2023, во 11:30
 • Dhjetor
  27

  Lënda: ПЛ1-ТС-25/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  27.12.2023, во 11:30
 • Dhjetor
  27

  Lënda: К-341/20

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  27.12.2023, во 12:00
 • Dhjetor
  27

  Lënda: К-279/22

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  27.12.2023, во 12:15
 • Dhjetor
  27

  Lënda: ПЛ1-ТС-53/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  27.12.2023, во 12:30
 • Dhjetor
  27

  Lënda: К-259/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  27.12.2023, во 12:30
 • Dhjetor
  27

  Lënda: К-259/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  27.12.2023, во 12:30
 • Dhjetor
  28

  Lënda: К-299/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  28.12.2023, во 09:00
 • Dhjetor
  28

  Lënda: ВПП-24/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  28.12.2023, во 09:00
 • Dhjetor
  28

  Lënda: К-237/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  28.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  28

  Lënda: П3-2/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  28.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  28

  Lënda: СТ-12/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  28.12.2023, во 10:30
 • Dhjetor
  28

  Lënda: К-245/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  28.12.2023, во 12:00
 • Janar
  3

  Lënda: КС-КР-165/23

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  03.01.2024, во 09:00
 • Janar
  4

  Lënda: ПЛ1-ТС-45/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  04.01.2024, во 09:30
 • Janar
  4

  Lënda: П4-33/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  04.01.2024, во 10:00
 • Janar
  4

  Lënda: ПЛ1-ТС-94/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  04.01.2024, во 10:30
 • Janar
  4

  Lënda: ПЛ1-ТС-50/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  04.01.2024, во 11:30
 • Janar
  5

  Lënda: ПЛ1-П-20/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  05.01.2024, во 09:30
 • Janar
  5

  Lënda: П1-33/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  05.01.2024, во 10:00
 • Janar
  5

  Lënda: ПЛ1-П-28/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  05.01.2024, во 10:30
 • Janar
  8

  Lënda: РО-40/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  08.01.2024, во 10:00
 • Janar
  9

  Lënda: К-292/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  09.01.2024, во 09:00
 • Janar
  9

  Lënda: ВПП-235/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  09.01.2024, во 09:00
 • Janar
  9

  Lënda: ПЛ1-ТС-54/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  09.01.2024, во 09:30
 • Janar
  9

  Lënda: К-37/22

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Соба 3
  09.01.2024, во 10:00
 • Janar
  9

  Lënda: РО-67/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  09.01.2024, во 10:00
 • Janar
  9

  Lënda: К-238/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  09.01.2024, во 10:00
 • Janar
  9

  Lënda: РО-74/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  09.01.2024, во 10:15
 • Janar
  9

  Lënda: РО-76/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  09.01.2024, во 10:30
 • Janar
  9

  Lënda: ПЛ1-ТС-46/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  09.01.2024, во 10:30
 • Janar
  9

  Lënda: РО-93/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  09.01.2024, во 10:45
 • Janar
  9

  Lënda: РО-95/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  09.01.2024, во 11:00
 • Janar
  9

  Lënda: К-203/22

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  09.01.2024, во 12:00
 • Janar
  9

  Lënda: ПЛ1-П-25/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  09.01.2024, во 12:30
 • Janar
  9

  Lënda: К-239/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  09.01.2024, во 13:00
 • Janar
  9

  Lënda: ВПП-234/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  09.01.2024, во 13:30
 • Janar
  10

  Lënda: П2-46/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  10.01.2024, во 09:00
 • Janar
  10

  Lënda: МАЛВП-46/2023

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  10.01.2024, во 10:00
 • Janar
  10

  Lënda: К-169/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  10.01.2024, во 10:00
 • Janar
  10

  Lënda: ПЛ1-ТС-96/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  10.01.2024, во 10:00
 • Janar
  10

  Lënda: МАЛВП-90/2023

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  10.01.2024, во 11:30
 • Janar
  10

  Lënda: РО-275/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  10.01.2024, во 12:00
 • Janar
  10

  Lënda: РТС-1/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  10.01.2024, во 13:00
 • Janar
  10

  Lënda: ЗАВ-68/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  10.01.2024, во 14:00
 • Janar
  11

  Lënda: МАЛВП-48/2023

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  11.01.2024, во 09:00
 • Janar
  11

  Lënda: К-268/20

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  11.01.2024, во 10:00
 • Janar
  11

  Lënda: МАЛВП-49/2023

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  11.01.2024, во 10:00
 • Janar
  11

  Lënda: МАЛВП-17/2023

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  11.01.2024, во 10:00
 • Janar
  11

  Lënda: К-230/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  11.01.2024, во 12:00
 • Janar
  11

  Lënda: ПРК-С-889/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  11.01.2024, во 12:30
 • Janar
  11

  Lënda: ПРК-С-894/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  11.01.2024, во 12:45
 • Janar
  11

  Lënda: ПРК-С-793/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  11.01.2024, во 13:00
 • Janar
  11

  Lënda: ПРК-С-718/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  11.01.2024, во 13:15
 • Janar
  11

  Lënda: ПРК-С-727/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  11.01.2024, во 13:30
 • Janar
  11

  Lënda: ПРК-С-791/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  11.01.2024, во 13:45
 • Janar
  12

  Lënda: РО-263/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  12.01.2024, во 09:00
 • Janar
  12

  Lënda: РО-265/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  12.01.2024, во 09:30
 • Janar
  12

  Lënda: РО-299/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  12.01.2024, во 10:00
 • Janar
  12

  Lënda: К-216/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  12.01.2024, во 10:00
 • Janar
  12

  Lënda: ПЛ1-ТС-56/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  12.01.2024, во 10:00
 • Janar
  12

  Lënda: К-209/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  12.01.2024, во 10:30
 • Janar
  12

  Lënda: К-196/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  12.01.2024, во 11:00
 • Janar
  12

  Lënda: РО-179/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  12.01.2024, во 11:30
 • Janar
  12

  Lënda: К-205/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  12.01.2024, во 12:00
 • Janar
  12

  Lënda: РО-180/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  12.01.2024, во 12:00
 • Janar
  12

  Lënda: РО-182/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  12.01.2024, во 12:15
 • Janar
  12

  Lënda: РО-183/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  12.01.2024, во 12:30
 • Janar
  12

  Lënda: К-164/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  12.01.2024, во 12:30
 • Janar
  15

  Lënda: П1-19/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  15.01.2024, во 09:30
 • Janar
  15

  Lënda: К-202/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  15.01.2024, во 10:00
 • Janar
  15

  Lënda: П4-16/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  15.01.2024, во 10:00
 • Janar
  15

  Lënda: К-247/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  15.01.2024, во 11:00
 • Janar
  15

  Lënda: РО-234/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  15.01.2024, во 11:30
 • Janar
  15

  Lënda: К-203/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  15.01.2024, во 12:00
 • Janar
  15

  Lënda: ВПП-248/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  15.01.2024, во 12:30
 • Janar
  16

  Lënda: П4-26/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  16.01.2024, во 10:00
 • Janar
  16

  Lënda: К-210/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  16.01.2024, во 10:00
 • Janar
  16

  Lënda: РО-123/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  16.01.2024, во 10:00
 • Janar
  16

  Lënda: П2-5/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  16.01.2024, во 11:30
 • Janar
  16

  Lënda: ПЛ1-ТС-58/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  16.01.2024, во 11:30
 • Janar
  16

  Lënda: СТ-29/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  16.01.2024, во 12:00
 • Janar
  16

  Lënda: ПРК-С-797/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  16.01.2024, во 12:30
 • Janar
  16

  Lënda: ПРК-С-700/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  16.01.2024, во 12:45
 • Janar
  16

  Lënda: ПРК-С-702/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  16.01.2024, во 13:00
 • Janar
  16

  Lënda: ПРК-С-638/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  16.01.2024, во 13:15
 • Janar
  16

  Lënda: ПРК-С-634/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  16.01.2024, во 13:30
 • Janar
  16

  Lënda: ПРК-С-855/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  16.01.2024, во 13:45
 • Janar
  17

  Lënda: П4-30/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  17.01.2024, во 09:00
 • Janar
  17

  Lënda: К-111/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  17.01.2024, во 10:00
 • Janar
  17

  Lënda: П1-31/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  17.01.2024, во 10:00
 • Janar
  17

  Lënda: К-70/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  17.01.2024, во 10:00
 • Janar
  17

  Lënda: ВПП-253/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  17.01.2024, во 12:00
 • Janar
  18

  Lënda: П4-24/19

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  18.01.2024, во 09:30
 • Janar
  18

  Lënda: К-18/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  18.01.2024, во 10:00
 • Janar
  18

  Lënda: К-ПП-181/2023

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  18.01.2024, во 10:00
 • Janar
  18

  Lënda: К-252/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  18.01.2024, во 10:00
 • Janar
  18

  Lënda: МАЛВП-75/2023

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  18.01.2024, во 10:00
 • Janar
  18

  Lënda: П4-30/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  18.01.2024, во 11:30
 • Janar
  18

  Lënda: К-253/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  18.01.2024, во 11:30
 • Janar
  18

  Lënda: ПРК-С-854/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  18.01.2024, во 12:30
 • Janar
  18

  Lënda: ПРК-С-821/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  18.01.2024, во 12:45
 • Janar
  18

  Lënda: ПРК-С-713/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  18.01.2024, во 13:00
 • Janar
  18

  Lënda: ПРК-С-893/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  18.01.2024, во 13:15
 • Janar
  18

  Lënda: ПРК-С-456/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  18.01.2024, во 13:30
 • Janar
  18

  Lënda: ПРК-С-577/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  18.01.2024, во 13:45
 • Janar
  22

  Lënda: ВПП-153/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  22.01.2024, во 10:00
 • Janar
  22

  Lënda: К-326/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  22.01.2024, во 10:00
 • Janar
  22

  Lënda: К-17/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  22.01.2024, во 10:00
 • Janar
  22

  Lënda: СТ-24/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  22.01.2024, во 10:00
 • Janar
  22

  Lënda: РО-198/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  22.01.2024, во 11:30
 • Janar
  22

  Lënda: К-200/22

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  22.01.2024, во 12:00
 • Janar
  23

  Lënda: РО-31/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  23.01.2024, во 09:00
 • Janar
  23

  Lënda: РО-137/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  23.01.2024, во 10:00
 • Janar
  23

  Lënda: К-306/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  23.01.2024, во 10:00
 • Janar
  23

  Lënda: РО-196/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  23.01.2024, во 10:15
 • Janar
  23

  Lënda: ПЛ1-П-16/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  23.01.2024, во 11:30
 • Janar
  23

  Lënda: ПРК-С-766/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  23.01.2024, во 12:30
 • Janar
  23

  Lënda: ПРК-С-769/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  23.01.2024, во 12:45
 • Janar
  23

  Lënda: ПРК-С-780/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  23.01.2024, во 13:00
 • Janar
  23

  Lënda: ПРК-С-785/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  23.01.2024, во 13:15
 • Janar
  23

  Lënda: ПРК-С-786/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  23.01.2024, во 13:30
 • Janar
  23

  Lënda: ПРК-С-555/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  23.01.2024, во 13:45
 • Janar
  24

  Lënda: К-254/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  24.01.2024, во 10:00
 • Janar
  24

  Lënda: К-26/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  24.01.2024, во 11:00
 • Janar
  24

  Lënda: ТС-7/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  24.01.2024, во 11:30
 • Janar
  24

  Lënda: К-255/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  24.01.2024, во 12:30
 • Janar
  24

  Lënda: П4-21/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  24.01.2024, во 12:30
 • Janar
  25

  Lënda: П2-56/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  25.01.2024, во 09:00
 • Janar
  25

  Lënda: П4-29/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  25.01.2024, во 10:00
 • Janar
  25

  Lënda: К-272/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  25.01.2024, во 10:00
 • Janar
  25

  Lënda: РО-184/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  25.01.2024, во 11:30
 • Janar
  25

  Lënda: К-340/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  25.01.2024, во 12:30
 • Janar
  26

  Lënda: МАЛВП-60/2023

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  26.01.2024, во 10:00
 • Janar
  26

  Lënda: МАЛВП-60/2023

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  26.01.2024, во 10:00
 • Janar
  26

  Lënda: МАЛВП-60/2023

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  26.01.2024, во 10:00
 • Janar
  26

  Lënda: К-79/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  26.01.2024, во 11:00
 • Janar
  26

  Lënda: К-36/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  26.01.2024, во 11:00
 • Janar
  26

  Lënda: К-260/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  26.01.2024, во 12:30
 • Janar
  26

  Lënda: ВПП1-9/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  26.01.2024, во 13:00
 • Janar
  29

  Lënda: К-283/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  29.01.2024, во 10:00
 • Janar
  29

  Lënda: П2-35/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  29.01.2024, во 10:00
 • Janar
  29

  Lënda: К-152/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  29.01.2024, во 10:00
 • Janar
  29

  Lënda: ПЛ1-ТС-33/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  29.01.2024, во 10:00
 • Janar
  29

  Lënda: РО-287/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  29.01.2024, во 11:30
 • Janar
  29

  Lënda: К-165/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  29.01.2024, во 12:00
 • Janar
  29

  Lënda: К-280/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  29.01.2024, во 12:00
 • Janar
  29

  Lënda: К-269/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  29.01.2024, во 12:30
 • Janar
  29

  Lënda: ПРК-С-573/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  29.01.2024, во 12:30
 • Janar
  29

  Lënda: ПРК-С-572/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  29.01.2024, во 12:45
 • Janar
  29

  Lënda: К-273/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  29.01.2024, во 13:00
 • Janar
  29

  Lënda: ПРК-С-570/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  29.01.2024, во 13:00
 • Janar
  29

  Lënda: ПРК-С-566/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  29.01.2024, во 13:15
 • Janar
  29

  Lënda: ПРК-С-524/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  29.01.2024, во 13:30
 • Janar
  29

  Lënda: ПРК-С-515/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  29.01.2024, во 13:45
 • Janar
  30

  Lënda: К-262/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  30.01.2024, во 09:00
 • Janar
  30

  Lënda: РО-159/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  30.01.2024, во 09:30
 • Janar
  30

  Lënda: К-124/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  30.01.2024, во 10:00
 • Janar
  30

  Lënda: ПЛ1-ТС-61/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  30.01.2024, во 10:00
 • Janar
  30

  Lënda: К-131/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  30.01.2024, во 11:00
 • Janar
  30

  Lënda: РО-268/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  30.01.2024, во 12:30
 • Janar
  30

  Lënda: П2-58/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  30.01.2024, во 13:30
 • Janar
  31

  Lënda: К-265/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  31.01.2024, во 09:00
 • Janar
  31

  Lënda: К-93/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  31.01.2024, во 10:00
 • Janar
  31

  Lënda: П2-105/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  31.01.2024, во 10:00
 • Janar
  31

  Lënda: ПЛ1-ТС-40/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  31.01.2024, во 12:30
 • Shkurt
  1

  Lënda: МАЛВП-38/2023

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  01.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  1

  Lënda: К-101/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  01.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  1

  Lënda: РО-295/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  01.02.2024, во 11:30
 • Shkurt
  1

  Lënda: ПРК-С-513/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  01.02.2024, во 12:30
 • Shkurt
  1

  Lënda: ПРК-С-487/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  01.02.2024, во 12:45
 • Shkurt
  1

  Lënda: ПРК-С-498/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  01.02.2024, во 13:00
 • Shkurt
  1

  Lënda: ПРК-С-477/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  01.02.2024, во 13:15
 • Shkurt
  1

  Lënda: ПРК-С-449/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  01.02.2024, во 13:30
 • Shkurt
  1

  Lënda: ПРК-С-458/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  01.02.2024, во 13:45
 • Shkurt
  2

  Lënda: К-286/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  02.02.2024, во 09:00
 • Shkurt
  2

  Lënda: П2-92/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  02.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  2

  Lënda: К-142/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  02.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  2

  Lënda: МАЛВП-29/2023

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  02.02.2024, во 11:30
 • Shkurt
  2

  Lënda: П4-6/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  02.02.2024, во 12:00
 • Shkurt
  2

  Lënda: РО-14/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  02.02.2024, во 12:30
 • Shkurt
  2

  Lënda: П1-9/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  02.02.2024, во 13:00
 • Shkurt
  5

  Lënda: К-27/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  05.02.2024, во 09:00
 • Shkurt
  5

  Lënda: П1-6/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  05.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  6

  Lënda: П2-94/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  06.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  6

  Lënda: П2-94/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  06.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  6

  Lënda: П2-94/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  06.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  6

  Lënda: ПЛ1-ТС-34/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  06.02.2024, во 11:30
 • Shkurt
  7

  Lënda: К-191/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  07.02.2024, во 09:00
 • Shkurt
  7

  Lënda: П4-24/19

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  07.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  7

  Lënda: МАЛВП-2/2023

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  07.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  7

  Lënda: МАЛВТС-27/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  07.02.2024, во 12:30
 • Shkurt
  8

  Lënda: К-95/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  08.02.2024, во 09:00
 • Shkurt
  8

  Lënda: П2-45/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  08.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  8

  Lënda: К-364/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  08.02.2024, во 11:00
 • Shkurt
  8

  Lënda: РО-142/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  08.02.2024, во 11:30
 • Shkurt
  8

  Lënda: ПРК-С-454/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  08.02.2024, во 12:30
 • Shkurt
  8

  Lënda: ПРК-С-428/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  08.02.2024, во 12:45
 • Shkurt
  8

  Lënda: ПРК-С-509/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  08.02.2024, во 13:00
 • Shkurt
  8

  Lënda: ПРК-С-511/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  08.02.2024, во 13:15
 • Shkurt
  9

  Lënda: К-267/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  09.02.2024, во 09:00
 • Shkurt
  9

  Lënda: ПЛ1-ТС-27/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  09.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  9

  Lënda: ПЛ1-ТС-41/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  09.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  9

  Lënda: К-32/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  09.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  9

  Lënda: ПЛ1-П-20/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  09.02.2024, во 11:30
 • Shkurt
  12

  Lënda: К-142/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  12.02.2024, во 09:00
 • Shkurt
  12

  Lënda: К-50/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  12.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  12

  Lënda: ПЛ1-П-27/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  12.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  12

  Lënda: К-300/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  12.02.2024, во 11:00
 • Shkurt
  12

  Lënda: П4-7/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  12.02.2024, во 11:30
 • Shkurt
  12

  Lënda: К-281/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Соба 3
  12.02.2024, во 12:00
 • Shkurt
  12

  Lënda: П1-18/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  12.02.2024, во 12:30
 • Shkurt
  13

  Lënda: К-83/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  13.02.2024, во 09:00
 • Shkurt
  13

  Lënda: К-300/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  13.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  13

  Lënda: РО-311/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  13.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  13

  Lënda: МАЛВП-40/2023

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  13.02.2024, во 11:30
 • Shkurt
  13

  Lënda: К-80/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  13.02.2024, во 12:00
 • Shkurt
  14

  Lënda: К-157/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  14.02.2024, во 09:00
 • Shkurt
  14

  Lënda: К-180/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  14.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  14

  Lënda: РО-157/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  14.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  14

  Lënda: К-228/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  14.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  14

  Lënda: МАЛВП-141/2022

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  14.02.2024, во 11:30
 • Shkurt
  14

  Lënda: ПЛ1-ТС-63/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  14.02.2024, во 12:30
 • Shkurt
  15

  Lënda: К-39/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  15.02.2024, во 09:00
 • Shkurt
  15

  Lënda: ПЛ1-ТС-65/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  15.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  15

  Lënda: К-281/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  15.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  15

  Lënda: К-125/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  15.02.2024, во 10:30
 • Shkurt
  15

  Lënda: МАЛВП-115/2023

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  15.02.2024, во 11:30
 • Shkurt
  15

  Lënda: К-285/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  15.02.2024, во 12:00
 • Shkurt
  15

  Lënda: МАЛВТС-28/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  15.02.2024, во 12:30
 • Shkurt
  16

  Lënda: К-129/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  16.02.2024, во 09:00
 • Shkurt
  16

  Lënda: МАЛВП-50/2023

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  16.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  16

  Lënda: К-205/22

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  16.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  19

  Lënda: К-150/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  19.02.2024, во 09:00
 • Shkurt
  19

  Lënda: РО-317/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  19.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  19

  Lënda: ТС-12/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  19.02.2024, во 11:30
 • Shkurt
  19

  Lënda: К-225/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  19.02.2024, во 12:00
 • Shkurt
  20

  Lënda: ТС1-3/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  20.02.2024, во 09:00
 • Shkurt
  20

  Lënda: К-237/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  20.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  20

  Lënda: ПЛ1-ТС-47/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  20.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  20

  Lënda: П2-79/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  20.02.2024, во 12:30
 • Shkurt
  21

  Lënda: К-268/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  21.02.2024, во 08:30
 • Shkurt
  21

  Lënda: К-328/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  21.02.2024, во 09:00
 • Shkurt
  21

  Lënda: ВПП-238/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  21.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  21

  Lënda: К-243/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  21.02.2024, во 10:30
 • Shkurt
  21

  Lënda: ВПП-254/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  21.02.2024, во 11:30
 • Shkurt
  22

  Lënda: К-184/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  22.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  22

  Lënda: ВПП-156/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  22.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  22

  Lënda: РО-218/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  22.02.2024, во 10:30
 • Shkurt
  22

  Lënda: ВПП-158/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  22.02.2024, во 10:30
 • Shkurt
  22

  Lënda: РО-18/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  22.02.2024, во 11:30
 • Shkurt
  22

  Lënda: РО-18/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  22.02.2024, во 11:30
 • Shkurt
  22

  Lënda: РО-218/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  22.02.2024, во 12:00
 • Shkurt
  22

  Lënda: РО-23/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  22.02.2024, во 12:30
 • Shkurt
  22

  Lënda: К-274/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  22.02.2024, во 13:00
 • Shkurt
  23

  Lënda: К-282/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  23.02.2024, во 09:00
 • Shkurt
  23

  Lënda: ПРК-О-68/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  23.02.2024, во 10:00