Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Септември
  28

  Предмет: ИЗС-12/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  28.09.2020, во 08:30
 • Септември
  28

  Предмет: КС-КР-79/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  28.09.2020, во 08:30
 • Септември
  28

  Предмет: ВПП-1/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  28.09.2020, во 09:00
 • Септември
  28

  Предмет: П2-32/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  28.09.2020, во 09:00
 • Септември
  28

  Предмет: П4-9/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  28.09.2020, во 09:00
 • Септември
  28

  Предмет: ВПП-6/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  28.09.2020, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: МАЛВП-93/2020

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.09.2020, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: ВПП-63/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  28.09.2020, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: П1-45/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  28.09.2020, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: П2-43/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  28.09.2020, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: ВПП-77/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  28.09.2020, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: П2-36/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  28.09.2020, во 11:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-239/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  28.09.2020, во 12:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-242/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  28.09.2020, во 13:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-145/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  28.09.2020, во 13:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-О-43/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  29.09.2020, во 08:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-509/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  29.09.2020, во 08:40
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-141/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  29.09.2020, во 08:45
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-514/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  29.09.2020, во 09:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-244/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  29.09.2020, во 09:10
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-12/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  29.09.2020, во 09:15
 • Септември
  29

  Предмет: ВПП-114/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  29.09.2020, во 09:15
 • Септември
  29

  Предмет: П3-5/19

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  29.09.2020, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-75/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  29.09.2020, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-575/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  29.09.2020, во 09:40
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-516/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  29.09.2020, во 09:45
 • Септември
  29

  Предмет: ВПП-44/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  29.09.2020, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: ВПП-1/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.09.2020, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-68/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  29.09.2020, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-561/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  29.09.2020, во 10:10
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-279/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  29.09.2020, во 10:15
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-273/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  29.09.2020, во 10:20
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-54/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  29.09.2020, во 10:30
 • Септември
  29

  Предмет: ВПП-9/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.09.2020, во 10:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-50/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  29.09.2020, во 10:40
 • Септември
  29

  Предмет: ТС1-8/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  29.09.2020, во 11:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-246/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  29.09.2020, во 11:00
 • Септември
  29

  Предмет: П1-4/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.09.2020, во 12:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-579/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  29.09.2020, во 13:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-2/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  29.09.2020, во 15:00
 • Септември
  30

  Предмет: СТ-7/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  30.09.2020, во 09:30
 • Септември
  30

  Предмет: МАЛВП-81/2019

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  30.09.2020, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-249/20

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  30.09.2020, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: П4-21/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  30.09.2020, во 11:00
 • Октомври
  1

  Предмет: КС-КР-29/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  01.10.2020, во 08:30
 • Октомври
  1

  Предмет: К-ООА-25/2020

  Судија Олгица Ристовска, Судница Судница 2
  01.10.2020, во 08:30
 • Октомври
  1

  Предмет: КС-КР-33/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  01.10.2020, во 08:45
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-С-726/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  01.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  1

  Предмет: РО-67/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  01.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  1

  Предмет: МАЛВП-94/2019

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  01.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  1

  Предмет: К-ООА-13/2019

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  01.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-О-21/20

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  01.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  1

  Предмет: П1-41/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  01.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  1

  Предмет: МАЛВП-61/2020

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  01.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  1

  Предмет: МАЛВП-51/2019

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  01.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  1

  Предмет: П4-35/18

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  01.10.2020, во 10:15
 • Октомври
  1

  Предмет: П4-27/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  01.10.2020, во 11:30
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-С-158/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  01.10.2020, во 12:30
 • Октомври
  1

  Предмет: ВПП-33/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  01.10.2020, во 13:30
 • Октомври
  1

  Предмет: П4-5/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  01.10.2020, во 13:40
 • Октомври
  2

  Предмет: КС-КР-58/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  02.10.2020, во 08:30
 • Октомври
  2

  Предмет: КС-КР-62/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  02.10.2020, во 08:45
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-М-9/20

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  02.10.2020, во 08:45
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-М-7/20

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  02.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  2

  Предмет: П2-13/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  02.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  2

  Предмет: К-102/17

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  02.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-М-6/20

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  02.10.2020, во 09:15
 • Октомври
  2

  Предмет: РО-3/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  02.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-М-12/20

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  02.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  2

  Предмет: К-235/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  02.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  2

  Предмет: МАЛВП-101/2019

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  02.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-М-13/20

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  02.10.2020, во 09:40
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-М-16/20

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  02.10.2020, во 09:42
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-М-17/20

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  02.10.2020, во 09:45
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-М-18/20

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  02.10.2020, во 09:50
 • Октомври
  2

  Предмет: К-233/17

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  02.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  2

  Предмет: РО-8/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  02.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  2

  Предмет: РО-2/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  02.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-М-10/20

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  02.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-654/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  02.10.2020, во 11:00
 • Октомври
  2

  Предмет: МАЛВП-27/2019

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  02.10.2020, во 11:30
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-644/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  02.10.2020, во 11:30
 • Октомври
  2

  Предмет: ТС-19/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  02.10.2020, во 13:00
 • Октомври
  2

  Предмет: ЗАМ-С-3/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  02.10.2020, во 13:30
 • Октомври
  2

  Предмет: П2-78/19

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  02.10.2020, во 13:30
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-Ј-16/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  02.10.2020, во 14:00
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-741/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  02.10.2020, во 14:00
 • Октомври
  2

  Предмет: ЗАМ-С-5/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  02.10.2020, во 14:00
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-507/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  02.10.2020, во 14:00
 • Октомври
  2

  Предмет: ЗАМ-С-6/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  02.10.2020, во 14:30
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-767/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  02.10.2020, во 14:30
 • Октомври
  2

  Предмет: ЗАМ-С-2/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  02.10.2020, во 15:00
 • Октомври
  2

  Предмет: ЗАМ-С-4/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  02.10.2020, во 15:10
 • Октомври
  5

  Предмет: КС-КР-63/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  05.10.2020, во 08:30
 • Октомври
  5

  Предмет: КС-КР-66/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  05.10.2020, во 08:45
 • Октомври
  5

  Предмет: К-112/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  05.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: П1-14/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  05.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: К-99/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  05.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: К-191/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  05.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: П2-14/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.10.2020, во 10:00