Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  29

  Предмет: КС-КР-130/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  29.01.2020, во 08:20
 • Јануари
  29

  Предмет: ПРК-С-324/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  29.01.2020, во 08:45
 • Јануари
  29

  Предмет: П2-39/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  29.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  29

  Предмет: МАЛВП-168/2019

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 58
  29.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  29

  Предмет: К-156/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 46
  29.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  29

  Предмет: ПРК-С-564/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  29.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  29

  Предмет: П2-50/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  29.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  29

  Предмет: П1-40/19

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 58
  29.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  29

  Предмет: ПЛ1-ТС-1/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  29.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  29

  Предмет: ПРК-С-415/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  29.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  29

  Предмет: К-217/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 2
  29.01.2020, во 11:30
 • Јануари
  29

  Предмет: ПРК-Ј-69/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  29.01.2020, во 12:30
 • Јануари
  29

  Предмет: К-182/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 46
  29.01.2020, во 13:00
 • Јануари
  29

  Предмет: ПРК-С-393/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  29.01.2020, во 13:30
 • Јануари
  29

  Предмет: П1-33/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  29.01.2020, во 14:00
 • Јануари
  29

  Предмет: МАЛВП-149/2019

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 58
  29.01.2020, во 14:00
 • Јануари
  29

  Предмет: ВПП-104/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  29.01.2020, во 14:10
 • Јануари
  29

  Предмет: ВПП-70/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  29.01.2020, во 14:20
 • Јануари
  30

  Предмет: КС-КР-153/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  30.01.2020, во 08:20
 • Јануари
  30

  Предмет: К-222/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  30.01.2020, во 08:30
 • Јануари
  30

  Предмет: П4-15/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  30.01.2020, во 08:30
 • Јануари
  30

  Предмет: ВПП-227/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 46
  30.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  30

  Предмет: МАЛВП-174/2019

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 58
  30.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-М-43/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  30.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  30

  Предмет: К-137/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  30.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ВПП-149/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  30.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  30

  Предмет: ТС-3/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  30.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  30

  Предмет: К-272/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 46
  30.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-Ј-90/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  30.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  30

  Предмет: К-248/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  30.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  30

  Предмет: К-305/17

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  30.01.2020, во 10:15
 • Јануари
  30

  Предмет: К-257/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  30.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  30

  Предмет: П1-31/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  30.01.2020, во 11:30
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-Ј-74/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  30.01.2020, во 12:00
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-157/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  30.01.2020, во 13:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-228/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  30.01.2020, во 13:00
 • Јануари
  30

  Предмет: К-293/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Соба 43
  30.01.2020, во 14:00
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-163/19

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 58
  30.01.2020, во 14:00
 • Јануари
  31

  Предмет: П1-19/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  31.01.2020, во 08:00
 • Јануари
  31

  Предмет: МАЛВП-163/2019

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 58
  31.01.2020, во 08:40
 • Јануари
  31

  Предмет: К-177/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 46
  31.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  31

  Предмет: ПРК-С-314/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  31.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  31

  Предмет: П2-77/19

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 58
  31.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  31

  Предмет: П2-69/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  31.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  31

  Предмет: П2-82/19

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 58
  31.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  31

  Предмет: ПРК-С-636/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  31.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  31

  Предмет: П2-28/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  31.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  31

  Предмет: П2-72/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  31.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  31

  Предмет: ТС-10/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  31.01.2020, во 11:30
 • Јануари
  31

  Предмет: ПРК-С-473/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  31.01.2020, во 12:30
 • Јануари
  31

  Предмет: К-254/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 46
  31.01.2020, во 13:00
 • Јануари
  31

  Предмет: ПРК-С-301/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  31.01.2020, во 13:30
 • Февруари
  3

  Предмет: П4-5/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  03.02.2020, во 08:00
 • Февруари
  3

  Предмет: П2-49/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  03.02.2020, во 08:05
 • Февруари
  3

  Предмет: ВПП-223/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  03.02.2020, во 08:30
 • Февруари
  3

  Предмет: ПСО-2/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  03.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  3

  Предмет: К-211/17

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 46
  03.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  3

  Предмет: П1-29/18

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  03.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  3

  Предмет: К-77/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  03.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  3

  Предмет: ВПП-130/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  03.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  3

  Предмет: РО-167/19

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  03.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  3

  Предмет: ВПП-171/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  03.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  3

  Предмет: МАЛВП-83/2019

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  03.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  3

  Предмет: К-92/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  03.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  3

  Предмет: ВПП-122/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  03.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  3

  Предмет: ЗАМ-К-32/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Соба 43
  03.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  3

  Предмет: ЗАМ-К-33/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Соба 43
  03.02.2020, во 10:15
 • Февруари
  3

  Предмет: ВПП-181/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  03.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  3

  Предмет: КМ-5/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  03.02.2020, во 11:00
 • Февруари
  3

  Предмет: РО-169/19

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  03.02.2020, во 11:00
 • Февруари
  3

  Предмет: ПРК-О-92/18

  Судија Катерина Цоневска, Судница Соба 43
  03.02.2020, во 11:00
 • Февруари
  3

  Предмет: РО-82/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  03.02.2020, во 11:30
 • Февруари
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-94/19

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  03.02.2020, во 12:00
 • Февруари
  3

  Предмет: К-275/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 46
  03.02.2020, во 12:30
 • Февруари
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-95/19

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  03.02.2020, во 13:00
 • Февруари
  3

  Предмет: ВПП-131/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  03.02.2020, во 13:00
 • Февруари
  3

  Предмет: РО-2/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 58
  03.02.2020, во 14:00
 • Февруари
  3

  Предмет: К-ПП-6/2020

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  03.02.2020, во 14:00
 • Февруари
  3

  Предмет: К-102/17

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 46
  03.02.2020, во 14:00
 • Февруари
  3

  Предмет: МАЛВП-80/2019

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  03.02.2020, во 14:30
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-С-631/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  04.02.2020, во 03:00
 • Февруари
  4

  Предмет: П1-35/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.02.2020, во 08:15
 • Февруари
  4

  Предмет: МАЛВП-128/2018

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  04.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  4

  Предмет: П2-3/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 58
  04.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  4

  Предмет: К-276/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  04.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-О-90/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  04.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-С-278/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  04.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-С-277/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  04.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  4

  Предмет: ПЛ1-П-37/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  4

  Предмет: К-229/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  04.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  4

  Предмет: ПЛ1-П-1/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  04.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  4

  Предмет: ПЛ1-П-31/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-С-626/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  04.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-С-627/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  04.02.2020, во 10:45
 • Февруари
  4

  Предмет: ПЛ1-П-54/19

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  04.02.2020, во 11:00
 • Февруари
  4

  Предмет: ПЛ1-П-36/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.02.2020, во 11:00
 • Февруари
  4

  Предмет: П2-71/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.02.2020, во 13:00
 • Февруари
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-91/19

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  04.02.2020, во 13:00
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-Ј-57/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  04.02.2020, во 13:00
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-С-411/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  04.02.2020, во 14:00