Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Декември
  5

  Предмет: КС-КР-137/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  05.12.2019, во 08:15
 • Декември
  5

  Предмет: КС-КР-202/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  05.12.2019, во 08:30
 • Декември
  5

  Предмет: П4-38/18

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  05.12.2019, во 08:50
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-27/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  05.12.2019, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: ТС-9/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  05.12.2019, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: П2-83/19

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 58
  05.12.2019, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: К-177/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  05.12.2019, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: П1-4/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  05.12.2019, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: ВПП1-8/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  05.12.2019, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: ВПП-35/18

  Судија Катерина Цоневска, Судница Соба 43
  05.12.2019, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: П2-85/19

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 46
  05.12.2019, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: К-134/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Судница 2
  05.12.2019, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-М-43/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  05.12.2019, во 10:15
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-13/2019

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  05.12.2019, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: ВПП-115/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Соба 43
  05.12.2019, во 11:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-69/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  05.12.2019, во 11:00
 • Декември
  5

  Предмет: К-121/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Соба 43
  05.12.2019, во 11:15
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-П-21/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  05.12.2019, во 11:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-52/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  05.12.2019, во 13:00
 • Декември
  5

  Предмет: К-233/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Соба 43
  05.12.2019, во 13:00
 • Декември
  5

  Предмет: К-254/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 2
  05.12.2019, во 13:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-55/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  05.12.2019, во 13:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-54/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  05.12.2019, во 13:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-529/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  05.12.2019, во 14:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-53/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  05.12.2019, во 14:30
 • Декември
  6

  Предмет: ЗАМ-К-36/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 46
  06.12.2019, во 08:30
 • Декември
  6

  Предмет: ЗАМ-К-37/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 46
  06.12.2019, во 08:45
 • Декември
  6

  Предмет: К-187/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  06.12.2019, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-412/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.12.2019, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: РО-122/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.12.2019, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-182/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  06.12.2019, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-146/2019

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 46
  06.12.2019, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-525/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.12.2019, во 09:10
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-552/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.12.2019, во 09:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-572/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.12.2019, во 09:20
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-575/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.12.2019, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-29/2019

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.12.2019, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-314/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.12.2019, во 09:40
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-316/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.12.2019, во 09:50
 • Декември
  6

  Предмет: К-100/16

  Судија Катерина Цоневска, Судница Соба 43
  06.12.2019, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: П2-79/18

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  06.12.2019, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-317/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.12.2019, во 10:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-318/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.12.2019, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-327/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.12.2019, во 10:40
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-60/2018

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.12.2019, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-222/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  06.12.2019, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-305/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.12.2019, во 12:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-329/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.12.2019, во 12:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-181/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  06.12.2019, во 12:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-566/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  06.12.2019, во 13:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-569/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  06.12.2019, во 13:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-577/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  06.12.2019, во 13:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-578/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  06.12.2019, во 13:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-577/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  06.12.2019, во 13:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-576/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  06.12.2019, во 13:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-12/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  06.12.2019, во 13:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-570/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  06.12.2019, во 13:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-567/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  06.12.2019, во 13:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-573/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  06.12.2019, во 13:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-567/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  06.12.2019, во 13:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-576/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  06.12.2019, во 13:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-573/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  06.12.2019, во 13:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-П-38/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.12.2019, во 13:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-570/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  06.12.2019, во 13:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-569/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  06.12.2019, во 13:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-315/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.12.2019, во 13:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-578/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  06.12.2019, во 13:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-518/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  06.12.2019, во 13:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-518/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  06.12.2019, во 13:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-566/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  06.12.2019, во 13:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-211/17

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 46
  06.12.2019, во 13:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-12/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  06.12.2019, во 13:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-623/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.12.2019, во 13:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-211/17

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  06.12.2019, во 13:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-590/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  06.12.2019, во 14:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-590/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  06.12.2019, во 14:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-609/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  06.12.2019, во 14:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-594/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  06.12.2019, во 14:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-589/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  06.12.2019, во 14:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-594/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  06.12.2019, во 14:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-609/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  06.12.2019, во 14:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-311/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.12.2019, во 14:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-585/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  06.12.2019, во 14:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-602/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  06.12.2019, во 14:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-592/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  06.12.2019, во 14:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-588/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  06.12.2019, во 14:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-585/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  06.12.2019, во 14:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-588/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  06.12.2019, во 14:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-602/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  06.12.2019, во 14:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-604/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  06.12.2019, во 14:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-604/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  06.12.2019, во 14:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-581/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  06.12.2019, во 14:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-592/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  06.12.2019, во 14:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-603/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  06.12.2019, во 14:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-603/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  06.12.2019, во 14:00
 • Декември
  6

  Предмет: П5-2/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.12.2019, во 14:30
 • Декември
  9

  Предмет: К-239/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  09.12.2019, во 08:30
 • Декември
  9

  Предмет: К-41/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  09.12.2019, во 09:00
 • Декември
  9

  Предмет: МАЛВП-147/2019

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 46
  09.12.2019, во 09:30
 • Декември
  9

  Предмет: К-195/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  09.12.2019, во 12:30