Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Мај
  26

  Предмет: РО-124/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  26.05.2020, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: К-92/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  26.05.2020, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: РО-75/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  26.05.2020, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: К-133/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 10
  26.05.2020, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: РО-8/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  26.05.2020, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: П1-32/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  26.05.2020, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: РО-37/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  26.05.2020, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: РО-76/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  26.05.2020, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: РО-39/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  26.05.2020, во 10:30
 • Мај
  26

  Предмет: ВПП-10/20

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  26.05.2020, во 11:30
 • Мај
  26

  Предмет: РО-86/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  26.05.2020, во 12:00
 • Мај
  26

  Предмет: К-111/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  26.05.2020, во 12:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-126/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  26.05.2020, во 12:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-115/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  26.05.2020, во 12:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-125/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  26.05.2020, во 12:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-742/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  26.05.2020, во 13:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-744/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  26.05.2020, во 13:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-712/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  26.05.2020, во 13:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-605/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  26.05.2020, во 13:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-683/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  26.05.2020, во 13:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-717/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  26.05.2020, во 13:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-642/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  26.05.2020, во 13:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-745/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  26.05.2020, во 13:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-790/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  26.05.2020, во 13:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-602/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  26.05.2020, во 13:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-789/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  26.05.2020, во 13:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-767/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  26.05.2020, во 13:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-768/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  26.05.2020, во 13:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-644/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  26.05.2020, во 13:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-764/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  26.05.2020, во 14:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-653/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  26.05.2020, во 14:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-579/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  26.05.2020, во 14:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-700/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  26.05.2020, во 14:00
 • Мај
  27

  Предмет: ВПП-9/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  27.05.2020, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: РО-20/20

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  27.05.2020, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: К-29/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  27.05.2020, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: МАЛВП-178/2019

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  27.05.2020, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: ВПП-125/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  27.05.2020, во 09:15
 • Мај
  27

  Предмет: РО-21/20

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  27.05.2020, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: П4-20/18

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  27.05.2020, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-670/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  27.05.2020, во 13:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-31/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  27.05.2020, во 13:15
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-679/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  27.05.2020, во 13:30
 • Мај
  27

  Предмет: РО-24/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 46
  27.05.2020, во 13:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-656/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  27.05.2020, во 14:00
 • Мај
  27

  Предмет: МАЛВП-166/2019

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 46
  27.05.2020, во 14:30
 • Мај
  28

  Предмет: ВПП-159/19

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  28.05.2020, во 09:00
 • Мај
  28

  Предмет: П2-81/19

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  28.05.2020, во 09:00
 • Мај
  28

  Предмет: ВПП-4/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  28.05.2020, во 09:30
 • Мај
  28

  Предмет: РО-136/19

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  28.05.2020, во 10:00
 • Мај
  28

  Предмет: ВПП-15/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  28.05.2020, во 10:00
 • Мај
  28

  Предмет: П2-7/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  28.05.2020, во 10:00
 • Мај
  28

  Предмет: ВПП-11/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  28.05.2020, во 10:30
 • Мај
  28

  Предмет: ВПП-128/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  28.05.2020, во 11:00
 • Мај
  28

  Предмет: МАЛВТС-1/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  28.05.2020, во 12:00
 • Мај
  28

  Предмет: К-109/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 2
  28.05.2020, во 12:30
 • Мај
  28

  Предмет: П1-53/16

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  28.05.2020, во 13:00
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-Ј-72/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  28.05.2020, во 13:00
 • Мај
  28

  Предмет: РО-36/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  28.05.2020, во 13:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-Ј-61/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  28.05.2020, во 14:00
 • Мај
  29

  Предмет: К-287/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 2
  29.05.2020, во 09:00
 • Мај
  29

  Предмет: ТС1-14/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  29.05.2020, во 10:00
 • Мај
  29

  Предмет: ТС1-15/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  29.05.2020, во 10:35
 • Мај
  29

  Предмет: ТС1-11/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  29.05.2020, во 11:30
 • Мај
  29

  Предмет: ТС1-12/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  29.05.2020, во 12:00
 • Јуни
  1

  Предмет: П4-26/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  01.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  1

  Предмет: П2-86/19

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  01.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  1

  Предмет: П2-89/19

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  01.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: К-99/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  01.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: К-104/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  01.06.2020, во 12:00
 • Јуни
  1

  Предмет: К-113/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  01.06.2020, во 13:00
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-17/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 46
  01.06.2020, во 13:30
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-Ј-26/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  02.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: П2-9/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  02.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ВПП-119/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  02.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: К-37/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  02.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-Ј-29/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  02.06.2020, во 09:15
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-Ј-30/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  02.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-Ј-27/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  02.06.2020, во 09:45
 • Јуни
  2

  Предмет: К-75/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  02.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: П4-3/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  02.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-31/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  02.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-Ј-22/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  02.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-Ј-23/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  02.06.2020, во 10:15
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-Ј-24/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  02.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  2

  Предмет: К-93/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 1
  02.06.2020, во 11:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ТС-6/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  02.06.2020, во 11:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ВПП-8/20

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  02.06.2020, во 11:30
 • Јуни
  2

  Предмет: К-144/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  02.06.2020, во 12:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ИЗС-6/20

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  02.06.2020, во 12:30
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-Ј-47/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  02.06.2020, во 12:30
 • Јуни
  2

  Предмет: ТС-8/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  02.06.2020, во 12:30
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-Ј-4/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  02.06.2020, во 13:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-Ј-39/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  02.06.2020, во 13:30
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-Ј-70/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  02.06.2020, во 13:30
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-Ј-40/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  02.06.2020, во 13:45
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-Ј-41/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  02.06.2020, во 14:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-Ј-76/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  02.06.2020, во 14:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-Ј-42/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  02.06.2020, во 14:15
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-Ј-43/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  02.06.2020, во 14:30