Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна.  • Декември
    7

    Предмет: ПРК-Ј-126/22

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    07.12.2023, во 08:45
  • Декември
    7

    Предмет: К-199/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    07.12.2023, во 09:00
  • Декември
    7

    Предмет: П4-5/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    07.12.2023, во 09:00
  • Декември
    7

    Предмет: ПЛ1-ТС-27/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    07.12.2023, во 09:00
  • Декември
    7

    Предмет: ПЛ1-П-22/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    07.12.2023, во 09:15
  • Декември
    7

    Предмет: П4-6/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    07.12.2023, во 10:00
  • Декември
    7

    Предмет: К-286/22

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    07.12.2023, во 10:00
  • Декември
    7

    Предмет: К-201/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    07.12.2023, во 11:00
  • Декември
    7

    Предмет: П4-35/21

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    07.12.2023, во 11:30
  • Декември
    7

    Предмет: П2-89/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    07.12.2023, во 13:30
  • Декември
    7

    Предмет: ИЗС-25/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    07.12.2023, во 13:30
  • Декември
    11

    Предмет: К-221/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    11.12.2023, во 08:30
  • Декември
    11

    Предмет: ЗАВ-64/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    11.12.2023, во 08:45
  • Декември
    11

    Предмет: МАЛВТС-21/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    11.12.2023, во 09:00
  • Декември
    11

    Предмет: К-204/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    11.12.2023, во 09:00
  • Декември
    11

    Предмет: К-191/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    11.12.2023, во 09:15
  • Декември
    11

    Предмет: П4-24/19

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    11.12.2023, во 09:30
  • Декември
    11

    Предмет: К-138/19

    Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
    11.12.2023, во 10:00
  • Декември
    11

    Предмет: К-212/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    11.12.2023, во 10:00
  • Декември
    11

    Предмет: П1-16/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    11.12.2023, во 10:00
  • Декември
    11

    Предмет: МАЛВП-74/2023

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    11.12.2023, во 11:30
  • Декември
    11

    Предмет: К-40/18

    Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
    11.12.2023, во 12:00
  • Декември
    11

    Предмет: МАЛВП-66/2022

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    11.12.2023, во 12:00
  • Декември
    11

    Предмет: К-213/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    11.12.2023, во 12:00
  • Декември
    11

    Предмет: П1-19/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    11.12.2023, во 12:30
  • Декември
    12

    Предмет: К-222/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    12.12.2023, во 09:00
  • Декември
    12

    Предмет: ВПП-18/21

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    12.12.2023, во 09:00
  • Декември
    12

    Предмет: ПРК-С-480/22

    Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
    12.12.2023, во 09:00
  • Декември
    12

    Предмет: ВПП-90/22

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    12.12.2023, во 09:05
  • Декември
    12

    Предмет: ПРК-С-455/22

    Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
    12.12.2023, во 09:15
  • Декември
    12

    Предмет: ПРК-С-479/22

    Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
    12.12.2023, во 09:30
  • Декември
    12

    Предмет: ПРК-С-748/22

    Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
    12.12.2023, во 09:45
  • Декември
    12

    Предмет: ПРК-С-707/22

    Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
    12.12.2023, во 10:00
  • Декември
    12

    Предмет: К-266/23

    Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
    12.12.2023, во 10:00
  • Декември
    12

    Предмет: П4-27/22

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    12.12.2023, во 10:00
  • Декември
    12

    Предмет: К-220/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    12.12.2023, во 10:00
  • Декември
    12

    Предмет: П2-88/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    12.12.2023, во 10:00
  • Декември
    12

    Предмет: МАЛВП-129/2022

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    12.12.2023, во 10:15
  • Декември
    12

    Предмет: ПРК-С-650/22

    Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
    12.12.2023, во 10:15
  • Декември
    12

    Предмет: ПРК-С-485/22

    Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
    12.12.2023, во 10:30
  • Декември
    12

    Предмет: ПРК-С-740/22

    Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
    12.12.2023, во 10:45
  • Декември
    12

    Предмет: ПРК-С-792/22

    Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
    12.12.2023, во 11:00
  • Декември
    12

    Предмет: ПРК-С-641/22

    Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
    12.12.2023, во 11:15
  • Декември
    12

    Предмет: ПРК-С-655/22

    Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
    12.12.2023, во 11:30
  • Декември
    12

    Предмет: МАЛВП-73/2023

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    12.12.2023, во 11:30
  • Декември
    12

    Предмет: К-186/23

    Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
    12.12.2023, во 12:00
  • Декември
    12

    Предмет: ВПП-18/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 2
    12.12.2023, во 12:30
  • Декември
    12

    Предмет: ПРК-С-522/23

    Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
    12.12.2023, во 13:10
  • Декември
    13

    Предмет: П2-50/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    13.12.2023, во 09:00
  • Декември
    13

    Предмет: К-129/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    13.12.2023, во 09:00
  • Декември
    13

    Предмет: К-129/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    13.12.2023, во 09:00
  • Декември
    13

    Предмет: ПРК-С-273/23

    Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
    13.12.2023, во 09:30
  • Декември
    13

    Предмет: ПРК-Ј-46/22

    Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
    13.12.2023, во 10:00
  • Декември
    13

    Предмет: К-76/23

    Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
    13.12.2023, во 10:00
  • Декември
    13

    Предмет: ТС-3/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    13.12.2023, во 10:00
  • Декември
    13

    Предмет: П4-15/22

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    13.12.2023, во 10:30
  • Декември
    13

    Предмет: К-296/21

    Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
    13.12.2023, во 12:00
  • Декември
    13

    Предмет: К-261/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    13.12.2023, во 12:00
  • Декември
    13

    Предмет: П4-22/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    13.12.2023, во 12:30
  • Декември
    13

    Предмет: П2-67/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    13.12.2023, во 12:30
  • Декември
    13

    Предмет: РО-267/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    13.12.2023, во 13:00
  • Декември
    14

    Предмет: ПРК-С-1040/22

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    14.12.2023, во 09:00
  • Декември
    14

    Предмет: ПРК-С-627/22

    Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
    14.12.2023, во 09:00
  • Декември
    14

    Предмет: ПРК-С-502/22

    Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
    14.12.2023, во 09:15
  • Декември
    14

    Предмет: ПРК-С-431/22

    Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
    14.12.2023, во 09:30
  • Декември
    14

    Предмет: РО-31/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    14.12.2023, во 09:30
  • Декември
    14

    Предмет: ПРК-С-574/22

    Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
    14.12.2023, во 09:45
  • Декември
    14

    Предмет: ПРК-С-888/22

    Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
    14.12.2023, во 10:00
  • Декември
    14

    Предмет: К-39/23

    Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
    14.12.2023, во 10:00
  • Декември
    14

    Предмет: ПЛ1-ТС-50/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    14.12.2023, во 10:00
  • Декември
    14

    Предмет: К-223/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    14.12.2023, во 10:00
  • Декември
    14

    Предмет: ПРК-С-584/22

    Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
    14.12.2023, во 10:15
  • Декември
    14

    Предмет: ВПП1-12/22

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    14.12.2023, во 11:00
  • Декември
    14

    Предмет: ПЛ1-П-13/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    14.12.2023, во 11:30
  • Декември
    14

    Предмет: К-179/23

    Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
    14.12.2023, во 11:30
  • Декември
    14

    Предмет: К-7/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    14.12.2023, во 12:30
  • Декември
    14

    Предмет: ВПП1-3/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    14.12.2023, во 12:30
  • Декември
    14

    Предмет: К-99/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    14.12.2023, во 13:30
  • Декември
    15

    Предмет: ПРК-С-761/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    15.12.2023, во 08:45
  • Декември
    15

    Предмет: ПРК-С-764/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    15.12.2023, во 09:00
  • Декември
    15

    Предмет: МАЛВП-63/2023

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    15.12.2023, во 09:00
  • Декември
    15

    Предмет: ПРК-С-675/22

    Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
    15.12.2023, во 09:00
  • Декември
    15

    Предмет: К-187/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    15.12.2023, во 09:00
  • Декември
    15

    Предмет: ПРК-С-676/22

    Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
    15.12.2023, во 09:15
  • Декември
    15

    Предмет: ПРК-С-898/22

    Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
    15.12.2023, во 09:30
  • Декември
    15

    Предмет: РО-43/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    15.12.2023, во 09:30
  • Декември
    15

    Предмет: ПРК-С-890/22

    Судија Сузана Милевска, Судница Соба 56
    15.12.2023, во 09:45
  • Декември
    15

    Предмет: ПРК-С-863/22

    Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
    15.12.2023, во 10:00
  • Декември
    15

    Предмет: К-107/23

    Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
    15.12.2023, во 10:00
  • Декември
    15

    Предмет: К-145/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    15.12.2023, во 10:00
  • Декември
    15

    Предмет: ПРК-С-659/22

    Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
    15.12.2023, во 10:15
  • Декември
    15

    Предмет: К-226/23

    Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
    15.12.2023, во 10:30
  • Декември
    15

    Предмет: ВПП1-5/22

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    15.12.2023, во 10:30
  • Декември
    15

    Предмет: К-256/23

    Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
    15.12.2023, во 12:00
  • Декември
    15

    Предмет: К-292/23

    Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
    15.12.2023, во 13:00
  • Декември
    15

    Предмет: К-34/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    15.12.2023, во 13:00
  • Декември
    18

    Предмет: ЗАМ-С-12/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    18.12.2023, во 08:45
  • Декември
    18

    Предмет: П1-4/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    18.12.2023, во 09:00
  • Декември
    18

    Предмет: К-7/20

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    18.12.2023, во 09:00
  • Декември
    18

    Предмет: МАЛВП-96/2023

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    18.12.2023, во 10:00
  • Декември
    18

    Предмет: К-250/22

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    18.12.2023, во 10:00
  • Декември
    18

    Предмет: К-166/23

    Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
    18.12.2023, во 10:00
  • Декември
    18

    Предмет: К-197/23

    Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
    18.12.2023, во 11:00
  • Декември
    18

    Предмет: ВПП-18/21

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    18.12.2023, во 11:00
  • Декември
    18

    Предмет: ТС-10/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    18.12.2023, во 11:30
  • Декември
    18

    Предмет: К-240/23

    Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
    18.12.2023, во 12:00
  • Декември
    18

    Предмет: РО-146/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    18.12.2023, во 12:30
  • Декември
    18

    Предмет: К-100/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    18.12.2023, во 13:00
  • Декември
    19

    Предмет: ПРК-С-223/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    19.12.2023, во 08:30
  • Декември
    19

    Предмет: ПРК-С-239/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    19.12.2023, во 08:40
  • Декември
    19

    Предмет: ПРК-С-195/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    19.12.2023, во 08:45
  • Декември
    19

    Предмет: ПРК-С-196/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    19.12.2023, во 08:50
  • Декември
    19

    Предмет: ПРК-С-340/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    19.12.2023, во 09:00
  • Декември
    19

    Предмет: ПРК-С-341/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    19.12.2023, во 09:05
  • Декември
    19

    Предмет: ПРК-С-251/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    19.12.2023, во 09:10
  • Декември
    19

    Предмет: ПРК-С-258/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    19.12.2023, во 09:20
  • Декември
    19

    Предмет: ПРК-С-402/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    19.12.2023, во 09:25
  • Декември
    19

    Предмет: ПРК-С-491/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    19.12.2023, во 09:30
  • Декември
    19

    Предмет: ПРК-С-358/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    19.12.2023, во 09:35
  • Декември
    19

    Предмет: ПРК-С-360/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    19.12.2023, во 09:40
  • Декември
    19

    Предмет: ПРК-С-374/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    19.12.2023, во 09:50
  • Декември
    19

    Предмет: ПРК-С-337/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    19.12.2023, во 10:00
  • Декември
    19

    Предмет: ЗАВ-72/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    19.12.2023, во 10:00
  • Декември
    19

    Предмет: К-136/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    19.12.2023, во 10:00
  • Декември
    19

    Предмет: ПРК-С-71/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    19.12.2023, во 10:05
  • Декември
    19

    Предмет: ПРК-С-69/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    19.12.2023, во 10:10
  • Декември
    19

    Предмет: ПРК-С-16/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    19.12.2023, во 10:15
  • Декември
    19

    Предмет: ПРК-С-19/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    19.12.2023, во 10:20
  • Декември
    19

    Предмет: ПРК-С-22/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    19.12.2023, во 10:30
  • Декември
    19

    Предмет: ПРК-С-63/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    19.12.2023, во 10:40
  • Декември
    19

    Предмет: ПРК-С-394/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    19.12.2023, во 10:45
  • Декември
    19

    Предмет: К-61/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    19.12.2023, во 11:00
  • Декември
    19

    Предмет: П4-24/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    19.12.2023, во 11:30
  • Декември
    19

    Предмет: К-243/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    19.12.2023, во 12:30
  • Декември
    19

    Предмет: ИЗС-26/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    19.12.2023, во 13:00
  • Декември
    20

    Предмет: ПЛ1-П-25/22

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    20.12.2023, во 09:30
  • Декември
    20

    Предмет: К-40/20

    Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
    20.12.2023, во 10:00
  • Декември
    20

    Предмет: ПРК-С-325/23

    Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
    20.12.2023, во 10:00
  • Декември
    20

    Предмет: К-340/20

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    20.12.2023, во 10:00
  • Декември
    20

    Предмет: ВПП1-6/22

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    20.12.2023, во 11:00
  • Декември
    20

    Предмет: ПРК-Ј-43/19

    Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
    20.12.2023, во 12:00
  • Декември
    20

    Предмет: К-343/22

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    20.12.2023, во 12:30
  • Декември
    20

    Предмет: ПЛ1-ТС-52/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    20.12.2023, во 12:30
  • Декември
    20

    Предмет: П2-94/21

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    20.12.2023, во 13:30
  • Декември
    21

    Предмет: ПРК-С-205/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    21.12.2023, во 08:30
  • Декември
    21

    Предмет: ПРК-С-211/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    21.12.2023, во 08:35
  • Декември
    21

    Предмет: ПРК-С-161/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    21.12.2023, во 08:40
  • Декември
    21

    Предмет: ПРК-С-150/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    21.12.2023, во 09:00
  • Декември
    21

    Предмет: ПРК-С-46/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    21.12.2023, во 09:00
  • Декември
    21

    Предмет: ПРК-С-213/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    21.12.2023, во 09:05
  • Декември
    21

    Предмет: ПРК-С-218/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    21.12.2023, во 09:10
  • Декември
    21

    Предмет: ПРК-С-51/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    21.12.2023, во 09:10
  • Декември
    21

    Предмет: ПРК-С-230/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    21.12.2023, во 09:15
  • Декември
    21

    Предмет: ПРК-С-237/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    21.12.2023, во 09:20
  • Декември
    21

    Предмет: ПРК-С-55/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    21.12.2023, во 09:20
  • Декември
    21

    Предмет: ПРК-С-267/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    21.12.2023, во 09:25
  • Декември
    21

    Предмет: ПРК-С-255/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    21.12.2023, во 09:30
  • Декември
    21

    Предмет: ПРК-С-58/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    21.12.2023, во 09:30
  • Декември
    21

    Предмет: ПРК-С-60/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    21.12.2023, во 09:40
  • Декември
    21

    Предмет: ПРК-С-354/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    21.12.2023, во 09:45
  • Декември
    21

    Предмет: ПРК-С-348/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    21.12.2023, во 09:50
  • Декември
    21

    Предмет: ПРК-С-64/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    21.12.2023, во 09:50
  • Декември
    21

    Предмет: ПРК-С-64/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    21.12.2023, во 09:50
  • Декември
    21

    Предмет: ПРК-С-346/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    21.12.2023, во 09:55
  • Декември
    21

    Предмет: ПРК-С-261/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    21.12.2023, во 10:00
  • Декември
    21

    Предмет: К-35/23

    Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
    21.12.2023, во 10:00
  • Декември
    21

    Предмет: ПРК-С-66/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    21.12.2023, во 10:00
  • Декември
    21

    Предмет: К-282/22

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    21.12.2023, во 10:00
  • Декември
    21

    Предмет: ПРК-С-96/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    21.12.2023, во 10:10
  • Декември
    21

    Предмет: ПРК-С-378/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    21.12.2023, во 10:10
  • Декември
    21

    Предмет: ПРК-С-365/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    21.12.2023, во 10:15
  • Декември
    21

    Предмет: ПРК-С-41/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    21.12.2023, во 10:20
  • Декември
    21

    Предмет: ПРК-С-99/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    21.12.2023, во 10:20
  • Декември
    21

    Предмет: ПРК-С-114/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    21.12.2023, во 10:30
  • Декември
    21

    Предмет: ПРК-С-21/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    21.12.2023, во 10:30
  • Декември
    21

    Предмет: ПРК-С-1/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    21.12.2023, во 10:35
  • Декември
    21

    Предмет: ПРК-С-73/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    21.12.2023, во 10:40
  • Декември
    21

    Предмет: ПРК-С-185/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    21.12.2023, во 10:40
  • Декември
    21

    Предмет: ПРК-С-287/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    21.12.2023, во 10:50
  • Декември
    21

    Предмет: ПРК-С-289/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    21.12.2023, во 11:00
  • Декември
    21

    Предмет: ПРК-С-292/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    21.12.2023, во 11:10
  • Декември
    21

    Предмет: ПРК-С-309/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    21.12.2023, во 11:20
  • Декември
    21

    Предмет: ПРК-С-313/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    21.12.2023, во 11:30
  • Декември
    21

    Предмет: ПРК-С-536/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    21.12.2023, во 11:40
  • Декември
    21

    Предмет: ПРК-С-535/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    21.12.2023, во 11:50
  • Декември
    21

    Предмет: ПРК-С-529/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    21.12.2023, во 12:00
  • Декември
    21

    Предмет: ПРК-С-527/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    21.12.2023, во 12:10
  • Декември
    21

    Предмет: К-140/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    21.12.2023, во 12:30
  • Декември
    21

    Предмет: ВПП-249/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    21.12.2023, во 12:30
  • Декември
    21

    Предмет: ВПП1-4/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    21.12.2023, во 13:00
  • Декември
    21

    Предмет: СТ-11/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    21.12.2023, во 13:30
  • Декември
    22

    Предмет: ПРК-С-521/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    22.12.2023, во 09:00
  • Декември
    22

    Предмет: П2-27/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    22.12.2023, во 09:00
  • Декември
    22

    Предмет: ПРК-С-633/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    22.12.2023, во 09:10
  • Декември
    22

    Предмет: ПРК-С-470/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    22.12.2023, во 09:20
  • Декември
    22

    Предмет: ПРК-С-468/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    22.12.2023, во 09:30
  • Декември
    22

    Предмет: ПРК-С-461/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    22.12.2023, во 09:40
  • Декември
    22

    Предмет: ПРК-С-457/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    22.12.2023, во 09:50
  • Декември
    22

    Предмет: К-229/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    22.12.2023, во 10:00
  • Декември
    22

    Предмет: П5-3/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    22.12.2023, во 10:00
  • Декември
    22

    Предмет: К-75/23

    Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
    22.12.2023, во 10:00
  • Декември
    22

    Предмет: ПРК-С-452/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    22.12.2023, во 10:00
  • Декември
    22

    Предмет: ПРК-С-443/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    22.12.2023, во 10:10
  • Декември
    22

    Предмет: ПРК-С-443/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    22.12.2023, во 10:10
  • Декември
    22

    Предмет: ПРК-С-436/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    22.12.2023, во 10:20
  • Декември
    22

    Предмет: ПРК-С-434/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    22.12.2023, во 10:30
  • Декември
    22

    Предмет: ПРК-С-431/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    22.12.2023, во 10:40
  • Декември
    22

    Предмет: ПРК-С-430/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    22.12.2023, во 10:50
  • Декември
    22

    Предмет: ПРК-С-421/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    22.12.2023, во 11:00
  • Декември
    22

    Предмет: ПРК-С-416/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    22.12.2023, во 11:10
  • Декември
    22

    Предмет: ПРК-С-412/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    22.12.2023, во 11:20
  • Декември
    22

    Предмет: ПРК-С-551/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    22.12.2023, во 11:30
  • Декември
    22

    Предмет: ПРК-С-545/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    22.12.2023, во 11:40
  • Декември
    22

    Предмет: ПРК-С-544/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    22.12.2023, во 11:50
  • Декември
    22

    Предмет: К-261/22

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    22.12.2023, во 12:00
  • Декември
    22

    Предмет: ПРК-С-541/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    22.12.2023, во 12:00
  • Декември
    22

    Предмет: К-205/22

    Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
    22.12.2023, во 12:00
  • Декември
    22

    Предмет: ПРК-С-539/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    22.12.2023, во 12:10
  • Декември
    22

    Предмет: ПРК-С-600/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    22.12.2023, во 12:20
  • Декември
    22

    Предмет: СТ-26/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    22.12.2023, во 12:30
  • Декември
    22

    Предмет: ПРК-С-469/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    22.12.2023, во 12:30
  • Декември
    22

    Предмет: ПЛ1-ТС-20/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    22.12.2023, во 13:00
  • Декември
    25

    Предмет: К-199/22

    Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
    25.12.2023, во 10:00
  • Декември
    25

    Предмет: ТС-5/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    25.12.2023, во 10:00
  • Декември
    25

    Предмет: К-275/22

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    25.12.2023, во 10:00
  • Декември
    25

    Предмет: К-145/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    25.12.2023, во 10:00
  • Декември
    25

    Предмет: ПЛ1-ТС-49/22

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    25.12.2023, во 10:00
  • Декември
    25

    Предмет: П2-48/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    25.12.2023, во 12:00
  • Декември
    25

    Предмет: К-227/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    25.12.2023, во 12:30
  • Декември
    25

    Предмет: ПЛ1-П-23/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    25.12.2023, во 12:30
  • Декември
    26

    Предмет: МАЛВП-128/2023

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    26.12.2023, во 09:00
  • Декември
    26

    Предмет: РО-261/22

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    26.12.2023, во 10:00
  • Декември
    26

    Предмет: К-66/23

    Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
    26.12.2023, во 10:00
  • Декември
    26

    Предмет: К-1/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 56
    26.12.2023, во 10:00
  • Декември
    26

    Предмет: К-155/23

    Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
    26.12.2023, во 12:00
  • Декември
    26

    Предмет: П4-26/22

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    26.12.2023, во 12:30
  • Декември
    26

    Предмет: К-146/23

    Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
    26.12.2023, во 13:00
  • Декември
    27

    Предмет: К-219/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    27.12.2023, во 09:00
  • Декември
    27

    Предмет: ПЛ1-ТС-58/22

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    27.12.2023, во 09:30
  • Декември
    27

    Предмет: К-235/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    27.12.2023, во 10:00
  • Декември
    27

    Предмет: К-172/22

    Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
    27.12.2023, во 10:00
  • Декември
    27

    Предмет: К-216/22

    Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
    27.12.2023, во 10:30
  • Декември
    27

    Предмет: ПЛ1-ТС-67/22

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    27.12.2023, во 10:30
  • Декември
    27

    Предмет: ПЛ1-ТС-75/22

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    27.12.2023, во 11:30
  • Декември
    27

    Предмет: ПЛ1-ТС-25/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    27.12.2023, во 11:30
  • Декември
    27

    Предмет: К-341/20

    Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
    27.12.2023, во 12:00
  • Декември
    27

    Предмет: К-279/22

    Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
    27.12.2023, во 12:15
  • Декември
    27

    Предмет: ПЛ1-ТС-53/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    27.12.2023, во 12:30
  • Декември
    27

    Предмет: К-259/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    27.12.2023, во 12:30
  • Декември
    27

    Предмет: К-259/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    27.12.2023, во 12:30
  • Декември
    28

    Предмет: К-299/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    28.12.2023, во 09:00
  • Декември
    28

    Предмет: ВПП-24/22

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    28.12.2023, во 09:00
  • Декември
    28

    Предмет: К-237/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    28.12.2023, во 10:00
  • Декември
    28

    Предмет: П3-2/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    28.12.2023, во 10:00
  • Декември
    28

    Предмет: СТ-12/22

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    28.12.2023, во 10:30
  • Декември
    28

    Предмет: К-245/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    28.12.2023, во 12:00
  • Јануари
    3

    Предмет: КС-КР-165/23

    Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
    03.01.2024, во 09:00
  • Јануари
    4

    Предмет: ПЛ1-ТС-45/22

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    04.01.2024, во 09:30
  • Јануари
    4

    Предмет: П4-33/22

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    04.01.2024, во 10:00
  • Јануари
    4

    Предмет: ПЛ1-ТС-94/22

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    04.01.2024, во 10:30
  • Јануари
    4

    Предмет: ПЛ1-ТС-50/22

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    04.01.2024, во 11:30
  • Јануари
    5

    Предмет: ПЛ1-П-20/22

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    05.01.2024, во 09:30
  • Јануари
    5

    Предмет: П1-33/22

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    05.01.2024, во 10:00
  • Јануари
    5

    Предмет: ПЛ1-П-28/22

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    05.01.2024, во 10:30
  • Јануари
    8

    Предмет: РО-40/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    08.01.2024, во 10:00
  • Јануари
    9

    Предмет: К-292/22

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    09.01.2024, во 09:00
  • Јануари
    9

    Предмет: ВПП-235/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    09.01.2024, во 09:00
  • Јануари
    9

    Предмет: ПЛ1-ТС-54/22

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    09.01.2024, во 09:30
  • Јануари
    9

    Предмет: К-37/22

    Судија Катерина Цоневска, Судница Соба 3
    09.01.2024, во 10:00
  • Јануари
    9

    Предмет: РО-67/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    09.01.2024, во 10:00
  • Јануари
    9

    Предмет: К-238/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    09.01.2024, во 10:00
  • Јануари
    9

    Предмет: РО-74/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    09.01.2024, во 10:15
  • Јануари
    9

    Предмет: РО-76/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    09.01.2024, во 10:30
  • Јануари
    9

    Предмет: ПЛ1-ТС-46/22

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    09.01.2024, во 10:30
  • Јануари
    9

    Предмет: РО-93/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    09.01.2024, во 10:45
  • Јануари
    9

    Предмет: РО-95/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    09.01.2024, во 11:00
  • Јануари
    9

    Предмет: К-203/22

    Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
    09.01.2024, во 12:00
  • Јануари
    9

    Предмет: ПЛ1-П-25/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    09.01.2024, во 12:30
  • Јануари
    9

    Предмет: К-239/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    09.01.2024, во 13:00
  • Јануари
    9

    Предмет: ВПП-234/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    09.01.2024, во 13:30
  • Јануари
    10

    Предмет: П2-46/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    10.01.2024, во 09:00
  • Јануари
    10

    Предмет: МАЛВП-46/2023

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    10.01.2024, во 10:00
  • Јануари
    10

    Предмет: К-169/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    10.01.2024, во 10:00
  • Јануари
    10

    Предмет: ПЛ1-ТС-96/22

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    10.01.2024, во 10:00
  • Јануари
    10

    Предмет: МАЛВП-90/2023

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    10.01.2024, во 11:30
  • Јануари
    10

    Предмет: РО-275/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    10.01.2024, во 12:00
  • Јануари
    10

    Предмет: РТС-1/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    10.01.2024, во 13:00
  • Јануари
    10

    Предмет: ЗАВ-68/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    10.01.2024, во 14:00
  • Јануари
    11

    Предмет: МАЛВП-48/2023

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    11.01.2024, во 09:00
  • Јануари
    11

    Предмет: К-268/20

    Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
    11.01.2024, во 10:00
  • Јануари
    11

    Предмет: МАЛВП-49/2023

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    11.01.2024, во 10:00
  • Јануари
    11

    Предмет: МАЛВП-17/2023

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    11.01.2024, во 10:00
  • Јануари
    11

    Предмет: К-230/21

    Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
    11.01.2024, во 12:00
  • Јануари
    11

    Предмет: ПРК-С-889/22

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    11.01.2024, во 12:30
  • Јануари
    11

    Предмет: ПРК-С-894/22

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    11.01.2024, во 12:45
  • Јануари
    11

    Предмет: ПРК-С-793/22

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    11.01.2024, во 13:00
  • Јануари
    11

    Предмет: ПРК-С-718/22

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    11.01.2024, во 13:15
  • Јануари
    11

    Предмет: ПРК-С-727/22

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    11.01.2024, во 13:30
  • Јануари
    11

    Предмет: ПРК-С-791/22

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    11.01.2024, во 13:45
  • Јануари
    12

    Предмет: РО-263/22

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    12.01.2024, во 09:00
  • Јануари
    12

    Предмет: РО-265/22

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    12.01.2024, во 09:30
  • Јануари
    12

    Предмет: РО-299/22

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    12.01.2024, во 10:00
  • Јануари
    12

    Предмет: К-216/23

    Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
    12.01.2024, во 10:00
  • Јануари
    12

    Предмет: ПЛ1-ТС-56/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    12.01.2024, во 10:00
  • Јануари
    12

    Предмет: К-209/23

    Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
    12.01.2024, во 10:30
  • Јануари
    12

    Предмет: К-196/23

    Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
    12.01.2024, во 11:00
  • Јануари
    12

    Предмет: РО-179/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    12.01.2024, во 11:30
  • Јануари
    12

    Предмет: К-205/23

    Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
    12.01.2024, во 12:00
  • Јануари
    12

    Предмет: РО-180/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    12.01.2024, во 12:00
  • Јануари
    12

    Предмет: РО-182/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    12.01.2024, во 12:15
  • Јануари
    12

    Предмет: РО-183/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    12.01.2024, во 12:30
  • Јануари
    12

    Предмет: К-164/23

    Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
    12.01.2024, во 12:30
  • Јануари
    15

    Предмет: П1-19/22

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    15.01.2024, во 09:30
  • Јануари
    15

    Предмет: К-202/23

    Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
    15.01.2024, во 10:00
  • Јануари
    15

    Предмет: П4-16/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    15.01.2024, во 10:00
  • Јануари
    15

    Предмет: К-247/23

    Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
    15.01.2024, во 11:00
  • Јануари
    15

    Предмет: РО-234/22

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    15.01.2024, во 11:30
  • Јануари
    15

    Предмет: К-203/23

    Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
    15.01.2024, во 12:00
  • Јануари
    15

    Предмет: ВПП-248/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    15.01.2024, во 12:30
  • Јануари
    16

    Предмет: П4-26/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    16.01.2024, во 10:00
  • Јануари
    16

    Предмет: К-210/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    16.01.2024, во 10:00
  • Јануари
    16

    Предмет: РО-123/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    16.01.2024, во 10:00
  • Јануари
    16

    Предмет: П2-5/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    16.01.2024, во 11:30
  • Јануари
    16

    Предмет: ПЛ1-ТС-58/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    16.01.2024, во 11:30
  • Јануари
    16

    Предмет: СТ-29/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    16.01.2024, во 12:00
  • Јануари
    16

    Предмет: ПРК-С-797/22

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    16.01.2024, во 12:30
  • Јануари
    16

    Предмет: ПРК-С-700/22

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    16.01.2024, во 12:45
  • Јануари
    16

    Предмет: ПРК-С-702/22

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    16.01.2024, во 13:00
  • Јануари
    16

    Предмет: ПРК-С-638/22

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    16.01.2024, во 13:15
  • Јануари
    16

    Предмет: ПРК-С-634/22

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    16.01.2024, во 13:30
  • Јануари
    16

    Предмет: ПРК-С-855/22

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    16.01.2024, во 13:45
  • Јануари
    17

    Предмет: П4-30/22

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    17.01.2024, во 09:00
  • Јануари
    17

    Предмет: К-111/23

    Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
    17.01.2024, во 10:00
  • Јануари
    17

    Предмет: П1-31/22

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    17.01.2024, во 10:00
  • Јануари
    17

    Предмет: К-70/21

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    17.01.2024, во 10:00
  • Јануари
    17

    Предмет: ВПП-253/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    17.01.2024, во 12:00
  • Јануари
    18

    Предмет: П4-24/19

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    18.01.2024, во 09:30
  • Јануари
    18

    Предмет: К-18/23

    Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
    18.01.2024, во 10:00
  • Јануари
    18

    Предмет: К-ПП-181/2023

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    18.01.2024, во 10:00
  • Јануари
    18

    Предмет: К-252/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    18.01.2024, во 10:00
  • Јануари
    18

    Предмет: МАЛВП-75/2023

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    18.01.2024, во 10:00
  • Јануари
    18

    Предмет: П4-30/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    18.01.2024, во 11:30
  • Јануари
    18

    Предмет: К-253/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    18.01.2024, во 11:30
  • Јануари
    18

    Предмет: ПРК-С-854/22

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    18.01.2024, во 12:30
  • Јануари
    18

    Предмет: ПРК-С-821/22

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    18.01.2024, во 12:45
  • Јануари
    18

    Предмет: ПРК-С-713/22

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    18.01.2024, во 13:00
  • Јануари
    18

    Предмет: ПРК-С-893/22

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    18.01.2024, во 13:15
  • Јануари
    18

    Предмет: ПРК-С-456/22

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    18.01.2024, во 13:30
  • Јануари
    18

    Предмет: ПРК-С-577/22

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    18.01.2024, во 13:45
  • Јануари
    22

    Предмет: ВПП-153/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    22.01.2024, во 10:00
  • Јануари
    22

    Предмет: К-326/22

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    22.01.2024, во 10:00
  • Јануари
    22

    Предмет: К-17/23

    Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
    22.01.2024, во 10:00
  • Јануари
    22

    Предмет: СТ-24/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    22.01.2024, во 10:00
  • Јануари
    22

    Предмет: РО-198/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    22.01.2024, во 11:30
  • Јануари
    22

    Предмет: К-200/22

    Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
    22.01.2024, во 12:00
  • Јануари
    23

    Предмет: РО-31/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    23.01.2024, во 09:00
  • Јануари
    23

    Предмет: РО-137/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    23.01.2024, во 10:00
  • Јануари
    23

    Предмет: К-306/22

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    23.01.2024, во 10:00
  • Јануари
    23

    Предмет: РО-196/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    23.01.2024, во 10:15
  • Јануари
    23

    Предмет: ПЛ1-П-16/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    23.01.2024, во 11:30
  • Јануари
    23

    Предмет: ПРК-С-766/22

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    23.01.2024, во 12:30
  • Јануари
    23

    Предмет: ПРК-С-769/22

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    23.01.2024, во 12:45
  • Јануари
    23

    Предмет: ПРК-С-780/22

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    23.01.2024, во 13:00
  • Јануари
    23

    Предмет: ПРК-С-785/22

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    23.01.2024, во 13:15
  • Јануари
    23

    Предмет: ПРК-С-786/22

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    23.01.2024, во 13:30
  • Јануари
    23

    Предмет: ПРК-С-555/22

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    23.01.2024, во 13:45
  • Јануари
    24

    Предмет: К-254/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    24.01.2024, во 10:00
  • Јануари
    24

    Предмет: К-26/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    24.01.2024, во 11:00
  • Јануари
    24

    Предмет: ТС-7/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    24.01.2024, во 11:30
  • Јануари
    24

    Предмет: К-255/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    24.01.2024, во 12:30
  • Јануари
    24

    Предмет: П4-21/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    24.01.2024, во 12:30
  • Јануари
    25

    Предмет: П2-56/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    25.01.2024, во 09:00
  • Јануари
    25

    Предмет: П4-29/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    25.01.2024, во 10:00
  • Јануари
    25

    Предмет: К-272/22

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    25.01.2024, во 10:00
  • Јануари
    25

    Предмет: РО-184/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    25.01.2024, во 11:30
  • Јануари
    25

    Предмет: К-340/22

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    25.01.2024, во 12:30
  • Јануари
    26

    Предмет: МАЛВП-60/2023

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    26.01.2024, во 10:00
  • Јануари
    26

    Предмет: МАЛВП-60/2023

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    26.01.2024, во 10:00
  • Јануари
    26

    Предмет: МАЛВП-60/2023

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    26.01.2024, во 10:00
  • Јануари
    26

    Предмет: К-79/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    26.01.2024, во 11:00
  • Јануари
    26

    Предмет: К-36/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    26.01.2024, во 11:00
  • Јануари
    26

    Предмет: К-260/22

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    26.01.2024, во 12:30
  • Јануари
    26

    Предмет: ВПП1-9/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    26.01.2024, во 13:00
  • Јануари
    29

    Предмет: К-283/23

    Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
    29.01.2024, во 10:00
  • Јануари
    29

    Предмет: П2-35/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    29.01.2024, во 10:00
  • Јануари
    29

    Предмет: К-152/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    29.01.2024, во 10:00
  • Јануари
    29

    Предмет: ПЛ1-ТС-33/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    29.01.2024, во 10:00
  • Јануари
    29

    Предмет: РО-287/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    29.01.2024, во 11:30
  • Јануари
    29

    Предмет: К-165/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    29.01.2024, во 12:00
  • Јануари
    29

    Предмет: К-280/23

    Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
    29.01.2024, во 12:00
  • Јануари
    29

    Предмет: К-269/23

    Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
    29.01.2024, во 12:30
  • Јануари
    29

    Предмет: ПРК-С-573/22

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    29.01.2024, во 12:30
  • Јануари
    29

    Предмет: ПРК-С-572/22

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    29.01.2024, во 12:45
  • Јануари
    29

    Предмет: К-273/23

    Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
    29.01.2024, во 13:00
  • Јануари
    29

    Предмет: ПРК-С-570/22

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    29.01.2024, во 13:00
  • Јануари
    29

    Предмет: ПРК-С-566/22

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    29.01.2024, во 13:15
  • Јануари
    29

    Предмет: ПРК-С-524/22

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    29.01.2024, во 13:30
  • Јануари
    29

    Предмет: ПРК-С-515/22

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    29.01.2024, во 13:45
  • Јануари
    30

    Предмет: К-262/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    30.01.2024, во 09:00
  • Јануари
    30

    Предмет: РО-159/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    30.01.2024, во 09:30
  • Јануари
    30

    Предмет: К-124/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    30.01.2024, во 10:00
  • Јануари
    30

    Предмет: ПЛ1-ТС-61/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    30.01.2024, во 10:00
  • Јануари
    30

    Предмет: К-131/23

    Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
    30.01.2024, во 11:00
  • Јануари
    30

    Предмет: РО-268/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    30.01.2024, во 12:30
  • Јануари
    30

    Предмет: П2-58/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    30.01.2024, во 13:30
  • Јануари
    31

    Предмет: К-265/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    31.01.2024, во 09:00
  • Јануари
    31

    Предмет: К-93/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    31.01.2024, во 10:00
  • Јануари
    31

    Предмет: П2-105/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    31.01.2024, во 10:00
  • Јануари
    31

    Предмет: ПЛ1-ТС-40/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    31.01.2024, во 12:30
  • Февруари
    1

    Предмет: МАЛВП-38/2023

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    01.02.2024, во 10:00
  • Февруари
    1

    Предмет: К-101/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    01.02.2024, во 10:00
  • Февруари
    1

    Предмет: РО-295/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    01.02.2024, во 11:30
  • Февруари
    1

    Предмет: ПРК-С-513/22

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    01.02.2024, во 12:30
  • Февруари
    1

    Предмет: ПРК-С-487/22

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    01.02.2024, во 12:45
  • Февруари
    1

    Предмет: ПРК-С-498/22

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    01.02.2024, во 13:00
  • Февруари
    1

    Предмет: ПРК-С-477/22

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    01.02.2024, во 13:15
  • Февруари
    1

    Предмет: ПРК-С-449/22

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    01.02.2024, во 13:30
  • Февруари
    1

    Предмет: ПРК-С-458/22

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    01.02.2024, во 13:45
  • Февруари
    2

    Предмет: К-286/22

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    02.02.2024, во 09:00
  • Февруари
    2

    Предмет: П2-92/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    02.02.2024, во 10:00
  • Февруари
    2

    Предмет: К-142/23

    Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
    02.02.2024, во 10:00
  • Февруари
    2

    Предмет: МАЛВП-29/2023

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    02.02.2024, во 11:30
  • Февруари
    2

    Предмет: П4-6/22

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    02.02.2024, во 12:00
  • Февруари
    2

    Предмет: РО-14/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    02.02.2024, во 12:30
  • Февруари
    2

    Предмет: П1-9/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    02.02.2024, во 13:00
  • Февруари
    5

    Предмет: К-27/22

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    05.02.2024, во 09:00
  • Февруари
    5

    Предмет: П1-6/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    05.02.2024, во 10:00
  • Февруари
    6

    Предмет: П2-94/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    06.02.2024, во 10:00
  • Февруари
    6

    Предмет: П2-94/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    06.02.2024, во 10:00
  • Февруари
    6

    Предмет: П2-94/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    06.02.2024, во 10:00
  • Февруари
    6

    Предмет: ПЛ1-ТС-34/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    06.02.2024, во 11:30
  • Февруари
    7

    Предмет: К-191/22

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    07.02.2024, во 09:00
  • Февруари
    7

    Предмет: П4-24/19

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    07.02.2024, во 09:30
  • Февруари
    7

    Предмет: МАЛВП-2/2023

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    07.02.2024, во 10:00
  • Февруари
    7

    Предмет: МАЛВТС-27/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    07.02.2024, во 12:30
  • Февруари
    8

    Предмет: К-95/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    08.02.2024, во 09:00
  • Февруари
    8

    Предмет: П2-45/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    08.02.2024, во 10:00
  • Февруари
    8

    Предмет: К-364/21

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    08.02.2024, во 11:00
  • Февруари
    8

    Предмет: РО-142/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    08.02.2024, во 11:30
  • Февруари
    8

    Предмет: ПРК-С-454/22

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    08.02.2024, во 12:30
  • Февруари
    8

    Предмет: ПРК-С-428/22

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    08.02.2024, во 12:45
  • Февруари
    8

    Предмет: ПРК-С-509/22

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    08.02.2024, во 13:00
  • Февруари
    8

    Предмет: ПРК-С-511/22

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    08.02.2024, во 13:15
  • Февруари
    9

    Предмет: К-267/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    09.02.2024, во 09:00
  • Февруари
    9

    Предмет: ПЛ1-ТС-27/23

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    09.02.2024, во 09:30
  • Февруари
    9

    Предмет: ПЛ1-ТС-41/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    09.02.2024, во 10:00
  • Февруари
    9

    Предмет: К-32/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    09.02.2024, во 10:00
  • Февруари
    9

    Предмет: ПЛ1-П-20/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    09.02.2024, во 11:30
  • Февруари
    12

    Предмет: К-142/21

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    12.02.2024, во 09:00
  • Февруари
    12

    Предмет: К-50/23

    Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
    12.02.2024, во 10:00
  • Февруари
    12

    Предмет: ПЛ1-П-27/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    12.02.2024, во 10:00
  • Февруари
    12

    Предмет: К-300/21

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    12.02.2024, во 11:00
  • Февруари
    12

    Предмет: П4-7/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    12.02.2024, во 11:30
  • Февруари
    12

    Предмет: К-281/21

    Судија Катерина Цоневска, Судница Соба 3
    12.02.2024, во 12:00
  • Февруари
    12

    Предмет: П1-18/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    12.02.2024, во 12:30
  • Февруари
    13

    Предмет: К-83/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    13.02.2024, во 09:00
  • Февруари
    13

    Предмет: К-300/22

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    13.02.2024, во 10:00
  • Февруари
    13

    Предмет: РО-311/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    13.02.2024, во 10:00
  • Февруари
    13

    Предмет: МАЛВП-40/2023

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    13.02.2024, во 11:30
  • Февруари
    13

    Предмет: К-80/23

    Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
    13.02.2024, во 12:00
  • Февруари
    14

    Предмет: К-157/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    14.02.2024, во 09:00
  • Февруари
    14

    Предмет: К-180/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    14.02.2024, во 10:00
  • Февруари
    14

    Предмет: РО-157/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    14.02.2024, во 10:00
  • Февруари
    14

    Предмет: К-228/23

    Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
    14.02.2024, во 10:00
  • Февруари
    14

    Предмет: МАЛВП-141/2022

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    14.02.2024, во 11:30
  • Февруари
    14

    Предмет: ПЛ1-ТС-63/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    14.02.2024, во 12:30
  • Февруари
    15

    Предмет: К-39/21

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    15.02.2024, во 09:00
  • Февруари
    15

    Предмет: ПЛ1-ТС-65/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    15.02.2024, во 10:00
  • Февруари
    15

    Предмет: К-281/23

    Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
    15.02.2024, во 10:00
  • Февруари
    15

    Предмет: К-125/22

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    15.02.2024, во 10:30
  • Февруари
    15

    Предмет: МАЛВП-115/2023

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    15.02.2024, во 11:30
  • Февруари
    15

    Предмет: К-285/23

    Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
    15.02.2024, во 12:00
  • Февруари
    15

    Предмет: МАЛВТС-28/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    15.02.2024, во 12:30
  • Февруари
    16

    Предмет: К-129/22

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    16.02.2024, во 09:00
  • Февруари
    16

    Предмет: МАЛВП-50/2023

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    16.02.2024, во 10:00
  • Февруари
    16

    Предмет: К-205/22

    Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
    16.02.2024, во 10:00
  • Февруари
    19

    Предмет: К-150/22

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    19.02.2024, во 09:00
  • Февруари
    19

    Предмет: РО-317/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    19.02.2024, во 10:00
  • Февруари
    19

    Предмет: ТС-12/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    19.02.2024, во 11:30
  • Февруари
    19

    Предмет: К-225/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    19.02.2024, во 12:00
  • Февруари
    20

    Предмет: ТС1-3/22

    Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
    20.02.2024, во 09:00
  • Февруари
    20

    Предмет: К-237/22

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    20.02.2024, во 10:00
  • Февруари
    20

    Предмет: ПЛ1-ТС-47/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    20.02.2024, во 10:00
  • Февруари
    20

    Предмет: П2-79/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    20.02.2024, во 12:30
  • Февруари
    21

    Предмет: К-268/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    21.02.2024, во 08:30
  • Февруари
    21

    Предмет: К-328/22

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    21.02.2024, во 09:00
  • Февруари
    21

    Предмет: ВПП-238/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    21.02.2024, во 10:00
  • Февруари
    21

    Предмет: К-243/22

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    21.02.2024, во 10:30
  • Февруари
    21

    Предмет: ВПП-254/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    21.02.2024, во 11:30
  • Февруари
    22

    Предмет: К-184/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    22.02.2024, во 10:00
  • Февруари
    22

    Предмет: ВПП-156/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    22.02.2024, во 10:00
  • Февруари
    22

    Предмет: РО-218/22

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    22.02.2024, во 10:30
  • Февруари
    22

    Предмет: ВПП-158/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    22.02.2024, во 10:30
  • Февруари
    22

    Предмет: РО-18/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    22.02.2024, во 11:30
  • Февруари
    22

    Предмет: РО-18/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    22.02.2024, во 11:30
  • Февруари
    22

    Предмет: РО-218/22

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    22.02.2024, во 12:00
  • Февруари
    22

    Предмет: РО-23/23

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    22.02.2024, во 12:30
  • Февруари
    22

    Предмет: К-274/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    22.02.2024, во 13:00
  • Февруари
    23

    Предмет: К-282/23

    Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
    23.02.2024, во 09:00
  • Февруари
    23

    Предмет: ПРК-О-68/21

    Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
    23.02.2024, во 10:00