Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Октомври
  3

  Предмет: К-143/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  03.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-149/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-263/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  03.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-265/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  03.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-299/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  03.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: МАЛВП-46/2023

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: К-347/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  03.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: К-34/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  03.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ПЛ1-П-13/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.10.2023, во 11:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-328/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  03.10.2023, во 12:00
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-173/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.10.2023, во 12:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ВПП1-3/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.10.2023, во 13:30
 • Октомври
  4

  Предмет: МАЛВТС-3/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.10.2023, во 09:45
 • Октомври
  4

  Предмет: МАЛВТС-5/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-146/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: К-154/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  04.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: МАЛВТС-6/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.10.2023, во 10:15
 • Октомври
  4

  Предмет: МАЛВТС-12/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  4

  Предмет: МАЛВТС-11/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.10.2023, во 10:45
 • Октомври
  4

  Предмет: МАЛВТС-13/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.10.2023, во 11:00
 • Октомври
  4

  Предмет: К-70/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  04.10.2023, во 11:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-28/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.10.2023, во 11:30
 • Октомври
  4

  Предмет: СТ-11/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.10.2023, во 12:30
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-159/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  05.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: К-326/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  05.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-100/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: К-142/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  05.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-32/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-101/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.10.2023, во 10:15
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-128/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-130/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.10.2023, во 10:45
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-134/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.10.2023, во 11:00
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВП-28/2023

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.10.2023, во 11:30
 • Октомври
  5

  Предмет: К-306/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  05.10.2023, во 12:00
 • Октомври
  5

  Предмет: К-110/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  05.10.2023, во 12:00
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-84/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.10.2023, во 12:30
 • Октомври
  5

  Предмет: СТ-20/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  05.10.2023, во 14:00
 • Октомври
  5

  Предмет: СТ-19/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  05.10.2023, во 14:15
 • Октомври
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-3/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  06.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-О-54/23

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  06.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-954/22

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  06.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: К-205/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  06.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ЗАМ-С-9/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: К-81/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  06.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: К-221/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  06.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ЗАВ-44/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: К-221/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  06.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-23/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  06.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: К-159/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  06.10.2023, во 12:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПЛ1-П-18/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.10.2023, во 12:30
 • Октомври
  9

  Предмет: К-50/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  09.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  9

  Предмет: РО-129/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  09.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  9

  Предмет: РО-130/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  09.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  9

  Предмет: П2-17/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  09.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  9

  Предмет: П2-54/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  9

  Предмет: К-79/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  09.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  9

  Предмет: К-18/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  09.10.2023, во 11:00
 • Октомври
  9

  Предмет: ТС-5/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.10.2023, во 11:30
 • Октомври
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-4/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.10.2023, во 12:30
 • Октомври
  9

  Предмет: К-152/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  09.10.2023, во 12:30
 • Октомври
  9

  Предмет: К-296/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  09.10.2023, во 14:00
 • Октомври
  10

  Предмет: РО-261/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  10.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  10

  Предмет: К-307/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  10.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  10

  Предмет: К-39/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  10.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  10

  Предмет: П2-63/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  10.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  10

  Предмет: ВПП1-5/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  10.10.2023, во 11:00
 • Октомври
  10

  Предмет: П4-33/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  10.10.2023, во 11:30
 • Октомври
  10

  Предмет: К-165/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  10.10.2023, во 13:00
 • Октомври
  10

  Предмет: К-124/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  10.10.2023, во 14:00
 • Октомври
  10

  Предмет: К-31/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  10.10.2023, во 14:00
 • Октомври
  10

  Предмет: К-189/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  10.10.2023, во 14:30
 • Октомври
  11

  Предмет: СТ-12/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  11.10.2023, во 12:30
 • Октомври
  12

  Предмет: К-101/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  12.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-239/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  12.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-240/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  12.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-243/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  12.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: К-93/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  12.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: П4-1/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  12.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: КС-КР-206/23

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  12.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: КС-КР-208/23

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  12.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-282/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  12.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  12

  Предмет: К-170/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  12.10.2023, во 11:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПЛ1-ТС-30/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  12.10.2023, во 11:30
 • Октомври
  12

  Предмет: К-298/21

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 2
  12.10.2023, во 14:00
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-46/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  13.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-183/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  13.10.2023, во 09:05
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-343/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  13.10.2023, во 09:10
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-399/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  13.10.2023, во 09:15
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-614/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  13.10.2023, во 09:20
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-22/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  13.10.2023, во 09:25
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-433/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  13.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-1040/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  13.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-534/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  13.10.2023, во 09:35
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-587/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  13.10.2023, во 09:40
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-442/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  13.10.2023, во 09:45
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-Ј-126/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  13.10.2023, во 09:45
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-493/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  13.10.2023, во 09:50
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-542/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  13.10.2023, во 09:55
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-О-1/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  13.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: К-171/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  13.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: КС-КР-219/23

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  13.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: К-268/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  13.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: РО-40/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-370/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  13.10.2023, во 10:10
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-Ј-41/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  13.10.2023, во 10:15
 • Октомври
  13

  Предмет: КС-КР-213/23

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  13.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  13

  Предмет: ПЛ1-П-15/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.10.2023, во 11:30
 • Октомври
  13

  Предмет: К-278/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  13.10.2023, во 12:00
 • Октомври
  13

  Предмет: К-18/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  13.10.2023, во 12:00
 • Октомври
  13

  Предмет: ПЛПОВ-1/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.10.2023, во 12:30
 • Октомври
  13

  Предмет: ПЛПОВ-1/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.10.2023, во 12:30
 • Октомври
  16

  Предмет: К-60/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  16.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-66/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  16.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  16

  Предмет: РО-150/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  16.10.2023, во 11:30
 • Октомври
  16

  Предмет: РО-179/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  16.10.2023, во 11:30
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-234/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  17.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: К-199/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  17.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  17

  Предмет: КС-КР-45/23

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  17.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-Ј-13/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  17.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  17

  Предмет: К-7/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  17.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  17

  Предмет: П1-33/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 10
  17.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  17

  Предмет: П5-3/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  17.10.2023, во 11:00
 • Октомври
  17

  Предмет: К-135/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  17.10.2023, во 12:30
 • Октомври
  17

  Предмет: К-61/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  17.10.2023, во 13:00
 • Октомври
  18

  Предмет: К-105/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  18.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-О-49/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  18.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-348/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  18.10.2023, во 09:05
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-6/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  18.10.2023, во 09:10
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-171/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  18.10.2023, во 09:15
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-302/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  18.10.2023, во 09:20
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-398/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  18.10.2023, во 09:25
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-531/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  18.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-Ј-14/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  18.10.2023, во 09:40
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-О-27/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  18.10.2023, во 09:45
 • Октомври
  18

  Предмет: КС-КР-212/23

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  18.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  18

  Предмет: К-27/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  18.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  18

  Предмет: ВПП-10/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  18.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  18

  Предмет: К-191/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  18.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  18

  Предмет: МАЛВП-17/2023

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  18.10.2023, во 11:30
 • Октомври
  18

  Предмет: К-201/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  18.10.2023, во 12:00
 • Октомври
  18

  Предмет: ВПП1-4/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  18.10.2023, во 12:30
 • Октомври
  18

  Предмет: КС-КР-211/23

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  18.10.2023, во 14:00
 • Октомври
  19

  Предмет: К-347/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  19.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  19

  Предмет: П1-24/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  19.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  19

  Предмет: К-95/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  19.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  19

  Предмет: К-148/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  19.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  19

  Предмет: К-261/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  19.10.2023, во 12:00
 • Октомври
  19

  Предмет: К-261/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  19.10.2023, во 12:00
 • Октомври
  19

  Предмет: П2-36/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.10.2023, во 12:30
 • Октомври
  19

  Предмет: ПЛ1-П-7/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  19.10.2023, во 13:00
 • Октомври
  20

  Предмет: П1-19/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  20

  Предмет: К-115/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  20.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  20

  Предмет: П4-16/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  20

  Предмет: К-32/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  20.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  20

  Предмет: РО-145/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.10.2023, во 11:30
 • Октомври
  20

  Предмет: МАЛВП-132/2022

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.10.2023, во 11:30
 • Октомври
  20

  Предмет: РО-154/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.10.2023, во 12:30
 • Октомври
  20

  Предмет: ЗАВ-57/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.10.2023, во 14:00
 • Октомври
  24

  Предмет: К-142/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  24.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  24

  Предмет: РО-285/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  24.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  24

  Предмет: РО-286/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  24.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  24

  Предмет: РО-289/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  24.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  24

  Предмет: К-21/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  24.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  24

  Предмет: К-300/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  24.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  24

  Предмет: К-83/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  24.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  24

  Предмет: П1-31/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  24.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  24

  Предмет: К-151/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  24.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  24

  Предмет: РО-290/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  24.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  24

  Предмет: К-235/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  24.10.2023, во 12:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-157/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  25.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-120/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  25.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: РО-137/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: РО-117/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ВПП1-8/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  25.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: РО-140/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.10.2023, во 10:15
 • Октомври
  25

  Предмет: К-100/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  25.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  25

  Предмет: П2-5/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.10.2023, во 11:30
 • Октомври
  25

  Предмет: К-360/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  25.10.2023, во 12:00
 • Октомври
  25

  Предмет: П4-6/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  25.10.2023, во 12:00
 • Октомври
  26

  Предмет: СТ-13/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  26.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-22/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: К-325/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  26.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: К-36/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  26.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: СТ-22/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  26.10.2023, во 11:00
 • Октомври
  26

  Предмет: К-240/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  26.10.2023, во 12:00
 • Октомври
  26

  Предмет: К-260/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  26.10.2023, во 12:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-37/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  27.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-125/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  27.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: РО-30/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ВПП-72/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ВПП-72/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  27

  Предмет: П4-15/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  27.10.2023, во 11:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-268/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  27.10.2023, во 12:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-129/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  27.10.2023, во 12:00
 • Октомври
  30

  Предмет: РО-292/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  30.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  30

  Предмет: РО-293/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  30.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  30

  Предмет: РО-295/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  30.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  30

  Предмет: К-150/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  30.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  30

  Предмет: ВПП1-11/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  30

  Предмет: РО-297/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  30.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  30

  Предмет: К-112/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  30.10.2023, во 12:00
 • Октомври
  30

  Предмет: ТС-7/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.10.2023, во 12:30
 • Октомври
  30

  Предмет: ПЛ1-П-16/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.10.2023, во 12:30
 • Октомври
  30

  Предмет: ПЛ1-П-16/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.10.2023, во 12:30
 • Октомври
  30

  Предмет: ВПП-151/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.10.2023, во 13:00
 • Октомври
  31

  Предмет: К-8/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  31.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  31

  Предмет: РО-122/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  31.10.2023, во 11:30
 • Октомври
  31

  Предмет: К-119/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  31.10.2023, во 12:00
 • Октомври
  31

  Предмет: РО-184/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  31.10.2023, во 13:30
 • Ноември
  1

  Предмет: РО-163/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  1

  Предмет: КС-КР-165/23

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  01.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  1

  Предмет: К-180/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  01.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  1

  Предмет: РО-169/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.11.2023, во 10:15
 • Ноември
  1

  Предмет: РО-296/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.11.2023, во 10:30
 • Ноември
  1

  Предмет: РО-90/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.11.2023, во 10:45
 • Ноември
  1

  Предмет: РО-225/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.11.2023, во 11:00
 • Ноември
  1

  Предмет: РО-225/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.11.2023, во 11:00
 • Ноември
  1

  Предмет: МАЛВП-60/2023

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.11.2023, во 11:30
 • Ноември
  2

  Предмет: РО-31/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  02.11.2023, во 09:00
 • Ноември
  2

  Предмет: П2-49/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  02.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  2

  Предмет: К-237/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  02.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  2

  Предмет: РО-123/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  02.11.2023, во 10:30
 • Ноември
  2

  Предмет: П4-21/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  02.11.2023, во 11:30
 • Ноември
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-9/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  02.11.2023, во 12:30
 • Ноември
  3

  Предмет: РО-43/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  03.11.2023, во 09:30
 • Ноември
  3

  Предмет: К-341/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  03.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  3

  Предмет: К-247/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  03.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  3

  Предмет: К-279/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  03.11.2023, во 10:30
 • Ноември
  3

  Предмет: П4-35/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  03.11.2023, во 10:30
 • Ноември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-12/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  06.11.2023, во 09:30
 • Ноември
  6

  Предмет: К-230/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  06.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  6

  Предмет: П2-45/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  6

  Предмет: П2-45/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  6

  Предмет: К-243/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  06.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  6

  Предмет: МАЛВП-34/2023

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  06.11.2023, во 11:00
 • Ноември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-33/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.11.2023, во 11:30
 • Ноември
  6

  Предмет: РО-157/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.11.2023, во 12:30
 • Ноември
  6

  Предмет: РО-35/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.11.2023, во 12:45
 • Ноември
  7

  Предмет: П4-11/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  07.11.2023, во 09:30
 • Ноември
  7

  Предмет: К-200/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  07.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  7

  Предмет: РО-142/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  7

  Предмет: К-78/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  07.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  7

  Предмет: МАЛВП-116/2021

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 2
  07.11.2023, во 11:30
 • Ноември
  7

  Предмет: РО-265/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  07.11.2023, во 11:30
 • Ноември
  7

  Предмет: РО-268/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.11.2023, во 12:30
 • Ноември
  7

  Предмет: К-184/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  07.11.2023, во 12:30
 • Ноември
  7

  Предмет: К-184/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  07.11.2023, во 12:30
 • Ноември
  8

  Предмет: МАЛВП-66/2022

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  08.11.2023, во 09:30
 • Ноември
  8

  Предмет: К-286/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  08.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  8

  Предмет: П3-2/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  08.11.2023, во 11:30
 • Ноември
  9

  Предмет: МАЛВП-48/2023

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  09.11.2023, во 09:30
 • Ноември
  9

  Предмет: К-287/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  09.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  9

  Предмет: К-111/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  09.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  9

  Предмет: МАЛВП-49/2023

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  09.11.2023, во 10:30
 • Ноември
  9

  Предмет: РО-34/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.11.2023, во 12:30
 • Ноември
  10

  Предмет: К-246/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  10.11.2023, во 09:00
 • Ноември
  10

  Предмет: П1-4/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  10.11.2023, во 09:00
 • Ноември
  10

  Предмет: К-248/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  10.11.2023, во 09:30
 • Ноември
  10

  Предмет: К-285/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  10.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  10

  Предмет: П2-19/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  10.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  10

  Предмет: П2-76/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  10.11.2023, во 11:30
 • Ноември
  10

  Предмет: П2-81/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  10.11.2023, во 12:30
 • Ноември
  10

  Предмет: МАЛВП-151/2022

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  10.11.2023, во 13:00
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-38/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  13.11.2023, во 09:30
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-39/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  13.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  13

  Предмет: К-173/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  13.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  13

  Предмет: П1-6/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-113/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  13.11.2023, во 11:30
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-14/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.11.2023, во 12:30
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-269/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.11.2023, во 12:45
 • Ноември
  13

  Предмет: МАЛВП-29/2023

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.11.2023, во 13:00
 • Ноември
  14

  Предмет: П2-45/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  14

  Предмет: К-191/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  14.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  14

  Предмет: П1-28/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  14.11.2023, во 11:00
 • Ноември
  14

  Предмет: МАЛВП-2/2023

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.11.2023, во 11:30
 • Ноември
  14

  Предмет: К-193/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  14.11.2023, во 12:30
 • Ноември
  15

  Предмет: МАЛВП-63/2023

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  15.11.2023, во 09:30
 • Ноември
  15

  Предмет: К-99/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  15.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ПЛ1-ТС-35/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  15.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  15

  Предмет: П1-5/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  15.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ПЛ1-ТС-37/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  15.11.2023, во 11:30
 • Ноември
  15

  Предмет: ПЛ1-ТС-40/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  15.11.2023, во 12:30
 • Ноември
  16

  Предмет: П5-4/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  16.11.2023, во 09:00
 • Ноември
  16

  Предмет: К-300/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  16.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  16

  Предмет: П2-55/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  16.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-42/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  16.11.2023, во 11:30
 • Ноември
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-41/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  16.11.2023, во 12:30
 • Ноември
  17

  Предмет: ВПП-139/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  17.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  17

  Предмет: ПЛ1-П-20/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  17.11.2023, во 11:30
 • Ноември
  17

  Предмет: МАЛВП-42/2022

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  17.11.2023, во 12:00
 • Ноември
  20

  Предмет: К-292/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  20.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: МАЛВП-40/2023

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.11.2023, во 11:30
 • Ноември
  21

  Предмет: К-189/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  21.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  21

  Предмет: П2-58/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.11.2023, во 12:30
 • Ноември
  22

  Предмет: П2-67/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  22.11.2023, во 09:30
 • Ноември
  22

  Предмет: МАЛВП-50/2023

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  22

  Предмет: К-169/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  22.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  23

  Предмет: К-57/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  23.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  23

  Предмет: К-224/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  23.11.2023, во 12:30
 • Ноември
  24

  Предмет: К-194/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  24.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  24

  Предмет: П4-30/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  24.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  24

  Предмет: К-198/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  24.11.2023, во 12:00
 • Ноември
  27

  Предмет: К-187/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  27.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  27

  Предмет: П1-10/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  27

  Предмет: РО-198/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.11.2023, во 12:30
 • Ноември
  28

  Предмет: К-301/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  28.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  28

  Предмет: МАЛВП-84/2023

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.11.2023, во 11:30
 • Ноември
  29

  Предмет: МАЛВТС-4/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: К-41/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  29.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: МАЛВТС-7/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.11.2023, во 10:15
 • Ноември
  29

  Предмет: К-170/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  29.11.2023, во 10:30
 • Ноември
  29

  Предмет: МАЛВТС-10/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.11.2023, во 10:30
 • Ноември
  29

  Предмет: МАЛВТС-8/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.11.2023, во 10:45
 • Ноември
  29

  Предмет: МАЛВТС-9/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.11.2023, во 11:00
 • Ноември
  29

  Предмет: МАЛВП-10/2023

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.11.2023, во 12:30
 • Ноември
  29

  Предмет: К-158/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  29.11.2023, во 12:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-343/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  30.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: СТ-5/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  30.11.2023, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-342/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  01.12.2023, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-52/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  01.12.2023, во 11:00
 • Декември
  4

  Предмет: К-225/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  04.12.2023, во 09:00
 • Декември
  4

  Предмет: РО-159/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.12.2023, во 09:30
 • Декември
  4

  Предмет: П1-18/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.12.2023, во 10:00
 • Декември
  4

  Предмет: К-146/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  04.12.2023, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-П-22/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.12.2023, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: К-127/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  05.12.2023, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: К-253/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  05.12.2023, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: К-236/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  05.12.2023, во 11:00
 • Декември
  5

  Предмет: П4-5/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.12.2023, во 11:30
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВТС-22/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.12.2023, во 11:30
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-21/2023

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.12.2023, во 12:00
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВТС-21/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.12.2023, во 12:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-271/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.12.2023, во 12:30
 • Декември
  5

  Предмет: К-214/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  05.12.2023, во 12:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-310/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  06.12.2023, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-227/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  06.12.2023, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: П2-74/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.12.2023, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: П2-84/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.12.2023, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-49/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.12.2023, во 12:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-199/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  07.12.2023, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: П4-6/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.12.2023, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-201/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  07.12.2023, во 11:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-204/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  11.12.2023, во 09:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-212/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: П1-16/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-138/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: МАЛВП-74/2023

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  11.12.2023, во 11:30
 • Декември
  11

  Предмет: К-40/18

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  11.12.2023, во 12:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-213/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  11.12.2023, во 12:00
 • Декември
  11

  Предмет: П1-19/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  11.12.2023, во 12:30
 • Декември
  12

  Предмет: К-222/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  12.12.2023, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: К-220/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  12.12.2023, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: П2-88/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  12.12.2023, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-73/2023

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  12.12.2023, во 11:30
 • Декември
  12

  Предмет: ВПП-18/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 2
  12.12.2023, во 12:30
 • Декември
  13

  Предмет: К-129/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  13.12.2023, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-129/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  13.12.2023, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: ТС-3/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.12.2023, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: П4-22/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.12.2023, во 12:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПЛ1-ТС-50/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.12.2023, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: К-223/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  14.12.2023, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: К-39/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  14.12.2023, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: К-7/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  14.12.2023, во 12:30
 • Декември
  15

  Предмет: К-145/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  15.12.2023, во 10:00
 • Декември
  18

  Предмет: К-250/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  18.12.2023, во 10:00
 • Декември
  19

  Предмет: К-136/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  19.12.2023, во 10:00
 • Декември
  19

  Предмет: К-243/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  19.12.2023, во 12:30
 • Декември
  20

  Предмет: ПЛ1-П-25/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.12.2023, во 09:30
 • Декември
  20

  Предмет: К-40/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  20.12.2023, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: К-340/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  20.12.2023, во 10:00
 • Декември
  21

  Предмет: К-282/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  21.12.2023, во 10:00
 • Декември
  21

  Предмет: К-140/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  21.12.2023, во 12:30
 • Декември
  22

  Предмет: К-229/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  22.12.2023, во 10:00
 • Декември
  25

  Предмет: К-145/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  25.12.2023, во 10:00
 • Декември
  25

  Предмет: К-275/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  25.12.2023, во 10:00
 • Декември
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-49/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  25.12.2023, во 10:00
 • Декември
  25

  Предмет: К-227/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  25.12.2023, во 12:30
 • Декември
  26

  Предмет: К-1/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 56
  26.12.2023, во 10:00
 • Декември
  26

  Предмет: К-66/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  26.12.2023, во 10:00
 • Декември
  26

  Предмет: П4-26/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  26.12.2023, во 12:30
 • Декември
  27

  Предмет: К-219/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  27.12.2023, во 09:00
 • Декември
  27

  Предмет: К-235/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  27.12.2023, во 10:00
 • Декември
  27

  Предмет: К-172/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  27.12.2023, во 10:00
 • Декември
  28

  Предмет: К-237/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  28.12.2023, во 10:00
 • Јануари
  9

  Предмет: К-238/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  09.01.2024, во 10:00
 • Јануари
  9

  Предмет: К-239/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  09.01.2024, во 13:00
 • Јануари
  16

  Предмет: К-210/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  16.01.2024, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: П4-10/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.06.2024, во 11:30
 • Мај
  9

  Предмет: К-40/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  09.05.2025, во 10:00