Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Мај
  19

  Предмет: ВПП-18/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  19.05.2022, во 08:30
 • Мај
  19

  Предмет: К-298/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  19.05.2022, во 09:00
 • Мај
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-62/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.05.2022, во 09:00
 • Мај
  19

  Предмет: ЗАМ-К-6/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  19.05.2022, во 09:00
 • Мај
  19

  Предмет: КМ-4/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  19.05.2022, во 09:30
 • Мај
  19

  Предмет: МАЛВТС-21/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.05.2022, во 10:00
 • Мај
  19

  Предмет: К-282/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 1
  19.05.2022, во 10:00
 • Мај
  19

  Предмет: ВПП1-3/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  19.05.2022, во 10:00
 • Мај
  19

  Предмет: К-17/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  19.05.2022, во 10:30
 • Мај
  19

  Предмет: СТ-2/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  19.05.2022, во 10:45
 • Мај
  19

  Предмет: СТ-4/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  19.05.2022, во 11:00
 • Мај
  19

  Предмет: МАЛВП-127/2021

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.05.2022, во 11:30
 • Мај
  19

  Предмет: К-293/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  19.05.2022, во 12:00
 • Мај
  19

  Предмет: К-71/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  19.05.2022, во 13:00
 • Мај
  20

  Предмет: П1-37/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  20.05.2022, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: РО-127/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.05.2022, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: РО-123/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.05.2022, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: ВПП1-3/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  20.05.2022, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: К-78/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  20.05.2022, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: К-40/18

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  20.05.2022, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: РО-110/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.05.2022, во 10:30
 • Мај
  20

  Предмет: К-293/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  20.05.2022, во 12:00
 • Мај
  20

  Предмет: РО-60/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  20.05.2022, во 12:00
 • Мај
  20

  Предмет: К-90/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  20.05.2022, во 13:00
 • Мај
  20

  Предмет: К-28/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  20.05.2022, во 13:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-1310/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  23.05.2022, во 08:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-1189/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  23.05.2022, во 08:40
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-1189/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  23.05.2022, во 08:40
 • Мај
  23

  Предмет: ЗАВ-53/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  23.05.2022, во 09:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-981/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  23.05.2022, во 09:00
 • Мај
  23

  Предмет: П2-2/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  23.05.2022, во 09:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-1145/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  23.05.2022, во 09:20
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-1027/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  23.05.2022, во 09:30
 • Мај
  23

  Предмет: П2-107/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  23.05.2022, во 09:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-1029/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  23.05.2022, во 09:40
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-781/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  23.05.2022, во 09:50
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-1021/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  23.05.2022, во 10:00
 • Мај
  23

  Предмет: П2-7/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  23.05.2022, во 10:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-279/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  23.05.2022, во 10:10
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-268/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  23.05.2022, во 10:20
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-281/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  23.05.2022, во 10:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-260/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  23.05.2022, во 10:40
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-278/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  23.05.2022, во 10:50
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-277/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  23.05.2022, во 11:00
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-296/18

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  25.05.2022, во 08:00
 • Мај
  25

  Предмет: ВПП-21/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 46
  25.05.2022, во 08:40
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-О-90/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  25.05.2022, во 09:00
 • Мај
  25

  Предмет: К-95/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  25.05.2022, во 09:00
 • Мај
  25

  Предмет: П2-52/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  25.05.2022, во 09:00
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-1284/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  25.05.2022, во 09:30
 • Мај
  25

  Предмет: К-26/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  25.05.2022, во 09:30
 • Мај
  25

  Предмет: МАЛВП-37/2022

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  25.05.2022, во 09:30
 • Мај
  25

  Предмет: К-110/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: К-225/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: К-60/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-257/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: П4-10/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-985/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  25.05.2022, во 10:30
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-О-91/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  25.05.2022, во 11:00
 • Мај
  25

  Предмет: К-66/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  25.05.2022, во 11:00
 • Мај
  25

  Предмет: РО-45/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  25.05.2022, во 11:00
 • Мај
  25

  Предмет: К-246/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  25.05.2022, во 12:00
 • Мај
  25

  Предмет: К-64/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  25.05.2022, во 12:30
 • Мај
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-21/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  25.05.2022, во 12:30
 • Мај
  25

  Предмет: К-10/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  25.05.2022, во 13:00
 • Мај
  26

  Предмет: ТС-7/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  26.05.2022, во 08:30
 • Мај
  26

  Предмет: П4-11/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  26.05.2022, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: К-331/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  26.05.2022, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: МАЛВП-141/2021

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  26.05.2022, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: К-25/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 22
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: К-156/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  26.05.2022, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: К-50/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  26.05.2022, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: МАЛВТС-1/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  26.05.2022, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-5/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.05.2022, во 10:30
 • Мај
  26

  Предмет: К-88/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  26.05.2022, во 11:00
 • Мај
  26

  Предмет: П2-26/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.05.2022, во 11:30
 • Мај
  26

  Предмет: К-11/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  26.05.2022, во 12:00
 • Мај
  26

  Предмет: П2-1/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.05.2022, во 12:00
 • Мај
  26

  Предмет: К-79/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  26.05.2022, во 12:00
 • Мај
  26

  Предмет: К-80/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  26.05.2022, во 12:30
 • Мај
  26

  Предмет: ВПП-32/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  26.05.2022, во 12:30
 • Мај
  26

  Предмет: К-70/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  26.05.2022, во 13:00
 • Мај
  26

  Предмет: РПЛ-1/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  26.05.2022, во 13:00
 • Мај
  27

  Предмет: К-361/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  27.05.2022, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: ВПП1-7/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  27.05.2022, во 09:15
 • Мај
  27

  Предмет: К-16/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  27.05.2022, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: К-283/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  27.05.2022, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: К-85/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  27.05.2022, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-14/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  27.05.2022, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: МАЛВП-26/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.05.2022, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: К-234/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  27.05.2022, во 11:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-590/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  27.05.2022, во 11:00
 • Мај
  27

  Предмет: РО-24/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.05.2022, во 11:30
 • Мај
  27

  Предмет: К-228/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  27.05.2022, во 12:00
 • Мај
  27

  Предмет: К-368/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  27.05.2022, во 12:00
 • Мај
  27

  Предмет: К-85/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  27.05.2022, во 12:30
 • Мај
  27

  Предмет: ТС-2/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.05.2022, во 12:30
 • Мај
  27

  Предмет: МАЛВТС-3/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.05.2022, во 13:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-302/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  30.05.2022, во 08:30
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-296/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  30.05.2022, во 08:40
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-297/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  30.05.2022, во 08:50
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-305/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  30.05.2022, во 09:00
 • Мај
  30

  Предмет: П2-15/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  30.05.2022, во 09:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-310/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  30.05.2022, во 09:10
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-309/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  30.05.2022, во 09:20
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-312/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  30.05.2022, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-299/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  30.05.2022, во 09:40
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-283/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  30.05.2022, во 09:50
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-267/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  30.05.2022, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: К-121/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  30.05.2022, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: П4-9/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.05.2022, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: К-320/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  30.05.2022, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: ТС1-6/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  30.05.2022, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-306/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  30.05.2022, во 10:10
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-269/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  30.05.2022, во 10:20
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-307/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  30.05.2022, во 10:30
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-276/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  30.05.2022, во 10:40
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-282/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  30.05.2022, во 10:50
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-323/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  30.05.2022, во 11:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-4/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  30.05.2022, во 11:00
 • Мај
  30

  Предмет: ВПП-20/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.05.2022, во 11:30
 • Мај
  30

  Предмет: ТС-5/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.05.2022, во 12:30
 • Мај
  30

  Предмет: ВПП-4/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.05.2022, во 13:30
 • Мај
  31

  Предмет: ПРК-О-74/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 1
  31.05.2022, во 08:30
 • Мај
  31

  Предмет: ПРК-О-95/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  31.05.2022, во 08:45
 • Мај
  31

  Предмет: П1-30/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  31.05.2022, во 09:00
 • Мај
  31

  Предмет: ПРК-С-68/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  31.05.2022, во 09:00
 • Мај
  31

  Предмет: РО-9/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  31.05.2022, во 10:00
 • Мај
  31

  Предмет: К-259/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  31.05.2022, во 10:00
 • Мај
  31

  Предмет: РО-12/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  31.05.2022, во 10:15
 • Мај
  31

  Предмет: РО-15/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  31.05.2022, во 10:30
 • Мај
  31

  Предмет: РО-27/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  31.05.2022, во 10:45
 • Мај
  31

  Предмет: РО-31/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  31.05.2022, во 11:00
 • Мај
  31

  Предмет: РО-32/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  31.05.2022, во 11:15
 • Мај
  31

  Предмет: МАЛВП-121/2021

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  31.05.2022, во 12:00
 • Мај
  31

  Предмет: К-274/17

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  31.05.2022, во 12:00
 • Мај
  31

  Предмет: П4-7/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  31.05.2022, во 12:30
 • Мај
  31

  Предмет: ПРК-С-336/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  31.05.2022, во 13:30
 • Мај
  31

  Предмет: ПЛ1-ТС-19/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  31.05.2022, во 13:30
 • Мај
  31

  Предмет: ПЛ1-ТС-19/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  31.05.2022, во 13:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ВПП-27/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  01.06.2022, во 08:40
 • Јуни
  1

  Предмет: К-204/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 1
  01.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-304/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  01.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-313/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  01.06.2022, во 09:10
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-320/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  01.06.2022, во 09:20
 • Јуни
  1

  Предмет: ВПП-29/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  01.06.2022, во 09:20
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-319/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  01.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-318/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  01.06.2022, во 09:40
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-300/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  01.06.2022, во 09:50
 • Јуни
  1

  Предмет: П4-23/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  01.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-301/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  01.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-285/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  01.06.2022, во 10:10
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-286/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  01.06.2022, во 10:20
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-275/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  01.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-287/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  01.06.2022, во 10:40
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-317/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  01.06.2022, во 10:50
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-295/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  01.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-311/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  01.06.2022, во 11:10
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-294/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  01.06.2022, во 11:20
 • Јуни
  1

  Предмет: К-117/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  01.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  1

  Предмет: МАЛВП-2/2022

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  01.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-Ј-51/18

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  02.06.2022, во 08:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-О-43/17

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  02.06.2022, во 08:10
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-265/19

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  02.06.2022, во 08:20
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-О-43/17

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  02.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  2

  Предмет: КМ-1/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  02.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  2

  Предмет: П2-39/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  02.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-4/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  02.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: К-22/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  02.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: КМ-5/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  02.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: К-55/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  02.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-41/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  02.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: МАЛВП-23/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  02.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  2

  Предмет: МАЛВП-28/2022

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  02.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  2

  Предмет: П1-4/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  02.06.2022, во 13:30
 • Јуни
  2

  Предмет: П4-3/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  02.06.2022, во 13:30
 • Јуни
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-18/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  03.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-18/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  03.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  3

  Предмет: МАЛВП-120/2021

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  03.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  3

  Предмет: К-377/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  03.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  3

  Предмет: РО-83/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  03.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-546/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  03.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-266/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-298/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.06.2022, во 08:40
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-293/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.06.2022, во 08:50
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-308/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-288/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.06.2022, во 09:10
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-280/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.06.2022, во 09:20
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-265/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-271/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.06.2022, во 09:40
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-272/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.06.2022, во 09:50
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-274/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-284/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.06.2022, во 10:10
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-321/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.06.2022, во 10:20
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-322/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-273/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.06.2022, во 10:40
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-314/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.06.2022, во 10:50
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-316/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  6

  Предмет: П4-19/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  06.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  6

  Предмет: К-140/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  06.06.2022, во 14:00
 • Јуни
  7

  Предмет: ВПП-25/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  07.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-О-109/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-27/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  07.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  7

  Предмет: К-272/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  07.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-17/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  7

  Предмет: К-29/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  07.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-О-69/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-13/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  07.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-12/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  7

  Предмет: П4-5/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  7

  Предмет: П4-5/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  7

  Предмет: К-33/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  07.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-100/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  08.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-100/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  08.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  8

  Предмет: ПЛ1-ТС-8/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  08.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  8

  Предмет: П1-12/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  08.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  8

  Предмет: К-339/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  08.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  8

  Предмет: ТС1-1/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  08.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  8

  Предмет: РО-94/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  08.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  9

  Предмет: МАЛВП-10/2022

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  09.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  9

  Предмет: КМ-6/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  09.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  9

  Предмет: К-126/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  09.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  9

  Предмет: П2-29/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  9

  Предмет: РО-73/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  09.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-11/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  09.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  9

  Предмет: МАЛВП-54/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  9

  Предмет: РО-69/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  9

  Предмет: П1-10/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  09.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  9

  Предмет: К-130/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  09.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  9

  Предмет: К-54/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  09.06.2022, во 13:00
 • Јуни
  9

  Предмет: РО-6/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.06.2022, во 13:00
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-157/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-142/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.06.2022, во 08:40
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-183/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.06.2022, во 08:50
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-169/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-211/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.06.2022, во 09:10
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-208/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.06.2022, во 09:20
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-231/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-221/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.06.2022, во 09:40
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-118/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.06.2022, во 09:50
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-240/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  13

  Предмет: К-18/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  13.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  13

  Предмет: МАЛВП-24/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  13

  Предмет: К-28/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  13.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-232/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.06.2022, во 10:10
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-168/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.06.2022, во 10:20
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-198/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-242/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.06.2022, во 10:40
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-244/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.06.2022, во 10:50
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-158/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  13

  Предмет: ПЛ1-ТС-26/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  14

  Предмет: ПРК-О-52/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  14.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  14

  Предмет: РО-72/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  14.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  14

  Предмет: ПРК-С-1202/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  14.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  14

  Предмет: ПЛ1-ТС-24/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  14

  Предмет: К-123/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Соба 2
  14.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  14

  Предмет: ВПП-33/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  14

  Предмет: ВПП-9/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  14.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  14

  Предмет: ТС-1/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  14

  Предмет: ПРК-О-108/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  14.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  14

  Предмет: ПЛ1-ТС-62/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  14.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  15

  Предмет: П4-31/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  15.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  15

  Предмет: К-21/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  15.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  15

  Предмет: К-21/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  15.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  15

  Предмет: ПРК-Ј-62/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  15.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  15

  Предмет: МАЛВП-130/2021

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  15.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  15

  Предмет: РО-57/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  15.06.2022, во 13:30
 • Јуни
  16

  Предмет: МАЛВП-56/2021

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  16.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  16

  Предмет: МАЛВП-31/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  16.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  16

  Предмет: МАЛВП-52/2022

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  16.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  16

  Предмет: СТ-44/15

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  16.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  16

  Предмет: МАЛВП-47/2022

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  16.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  16

  Предмет: СТ-94/15

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  16.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-29/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  16.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-537/18

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  17.06.2022, во 08:00
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-548/18

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  17.06.2022, во 08:10
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-Ј-18/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  17.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  17

  Предмет: МАЛВП-14/2022

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  17.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  17

  Предмет: ВПП-26/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  17.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  17

  Предмет: ВПП-28/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  17.06.2022, во 10:15
 • Јуни
  17

  Предмет: РО-37/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  17.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  17

  Предмет: П4-4/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  17.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-10/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  17.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  17

  Предмет: РО-84/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  17.06.2022, во 13:00
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-246/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-253/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.06.2022, во 08:40
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-212/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.06.2022, во 08:50
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-250/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-204/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.06.2022, во 09:10
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-235/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.06.2022, во 09:20
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-215/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-188/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.06.2022, во 09:40
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-216/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.06.2022, во 09:50
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-117/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  20

  Предмет: РО-52/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-209/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.06.2022, во 10:10
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-226/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.06.2022, во 10:20
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-213/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-140/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.06.2022, во 10:40
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-120/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.06.2022, во 10:50
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-237/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  20

  Предмет: ПЛ1-П-8/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  20

  Предмет: П2-34/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.06.2022, во 13:00
 • Јуни
  20

  Предмет: К-135/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  20.06.2022, во 13:00
 • Јуни
  21

  Предмет: ПРК-О-105/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 56
  21.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  21

  Предмет: ВПП1-2/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  21.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  21

  Предмет: РТС-2/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  21

  Предмет: К-220/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  21.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  21

  Предмет: РО-79/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  21.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  21

  Предмет: ПРК-О-110/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  21

  Предмет: ПЛ1-П-2/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  21.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  22

  Предмет: ПРК-С-93/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  22.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  22

  Предмет: К-267/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  22.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  22

  Предмет: К-4/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  22.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  22

  Предмет: ПРК-Ј-70/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  22.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  23

  Предмет: П4-16/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  23.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПЛ1-П-11/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  24.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  24

  Предмет: П4-34/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  24.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: К-83/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  27.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ВПП1-4/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: П1-8/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  28

  Предмет: П2-17/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  28

  Предмет: П2-94/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-365/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  30

  Предмет: МАЛВП-87/2021

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-Ј-45/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-Ј-18/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  30

  Предмет: РО-68/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.06.2022, во 12:30
 • Јули
  1

  Предмет: П4-25/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  01.07.2022, во 09:00
 • Јули
  1

  Предмет: К-148/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  01.07.2022, во 10:00
 • Јули
  1

  Предмет: МАЛВП-11/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.07.2022, во 10:30
 • Јули
  1

  Предмет: ПЛ1-П-9/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  01.07.2022, во 11:00
 • Јули
  1

  Предмет: ПЛ1-ТС-23/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.07.2022, во 12:00
 • Јули
  4

  Предмет: К-323/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  04.07.2022, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: К-49/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  04.07.2022, во 12:00
 • Јули
  5

  Предмет: РО-90/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  05.07.2022, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: К-207/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  05.07.2022, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: К-268/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  05.07.2022, во 12:00
 • Јули
  13

  Предмет: К-366/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  13.07.2022, во 11:00
 • Септември
  5

  Предмет: К-102/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  7

  Предмет: К-4/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  07.09.2022, во 10:30
 • Септември
  12

  Предмет: К-296/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 10:00
 • Септември
  14

  Предмет: МВПОВ-1/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  14.09.2022, во 10:00
 • Мај
  12

  Предмет: К-54/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  12.05.2023, во 10:00