Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-629/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  30.01.2023, во 08:30
 • Јануари
  30

  Предмет: ЗАМ-К-25/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  30.01.2023, во 08:30
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-699/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  30.01.2023, во 08:40
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-679/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  30.01.2023, во 08:50
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-694/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  30.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-211/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-133/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-134/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.01.2023, во 09:05
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-135/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.01.2023, во 09:10
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-677/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  30.01.2023, во 09:10
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-680/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  30.01.2023, во 09:20
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-136/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.01.2023, во 09:20
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-137/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.01.2023, во 09:25
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-654/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  30.01.2023, во 09:30
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-921/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  30.01.2023, во 09:40
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-705/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  30.01.2023, во 09:50
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-640/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  30.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-169/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-Ј-149/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  30.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-166/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.01.2023, во 10:15
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-678/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  30.01.2023, во 10:20
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-696/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  30.01.2023, во 10:30
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-160/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.01.2023, во 10:30
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-162/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.01.2023, во 10:40
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-631/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  30.01.2023, во 10:40
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-630/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  30.01.2023, во 10:50
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-165/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.01.2023, во 11:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-Ј-151/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  30.01.2023, во 11:00
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-228/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.01.2023, во 11:15
 • Јануари
  30

  Предмет: СТ-ТС-1/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.01.2023, во 11:30
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-Ј-126/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  30.01.2023, во 12:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ВПП-61/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.01.2023, во 12:30
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-Ј-130/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  30.01.2023, во 13:00
 • Јануари
  30

  Предмет: СТ-12/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  30.01.2023, во 13:30
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-Ј-132/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  30.01.2023, во 14:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-Ј-133/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  30.01.2023, во 14:30
 • Јануари
  31

  Предмет: ИЗС-3/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  31.01.2023, во 08:30
 • Јануари
  31

  Предмет: МАЛВП-59/2022

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  31.01.2023, во 09:30
 • Јануари
  31

  Предмет: П4-22/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  31.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  31

  Предмет: К-99/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  31.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  31

  Предмет: К-331/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 2
  31.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  31

  Предмет: П4-17/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  31.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  31

  Предмет: РО-223/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  31.01.2023, во 12:00
 • Јануари
  31

  Предмет: К-65/18

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 1
  31.01.2023, во 13:00
 • Јануари
  31

  Предмет: К-253/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  31.01.2023, во 13:00
 • Февруари
  1

  Предмет: РО-8/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  01.02.2023, во 08:15
 • Февруари
  1

  Предмет: К-61/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  01.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  1

  Предмет: РО-186/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  1

  Предмет: К-314/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  01.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  1

  Предмет: РО-182/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.02.2023, во 10:15
 • Февруари
  1

  Предмет: РО-182/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.02.2023, во 10:15
 • Февруари
  1

  Предмет: МАЛВП-109/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  1

  Предмет: К-207/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  01.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  1

  Предмет: ПЛ1-ТС-74/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  1

  Предмет: К-226/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  01.02.2023, во 13:00
 • Февруари
  1

  Предмет: РО-89/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  01.02.2023, во 13:00
 • Февруари
  1

  Предмет: П4-29/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  01.02.2023, во 15:00
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-О-84/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  02.02.2023, во 08:30
 • Февруари
  2

  Предмет: МАЛВП-113/2020

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  02.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-О-58/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  02.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  2

  Предмет: К-139/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  02.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  2

  Предмет: К-133/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  02.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  2

  Предмет: К-119/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  02.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  2

  Предмет: ВПП-64/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  02.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  2

  Предмет: К-333/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 2
  02.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  2

  Предмет: К-333/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 2
  02.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  2

  Предмет: К-333/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 2
  02.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  2

  Предмет: ВПП-51/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  02.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  2

  Предмет: ВПП-51/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  02.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-О-59/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  02.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  2

  Предмет: ВПП-54/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  02.02.2023, во 10:40
 • Февруари
  2

  Предмет: ВПП-63/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  02.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  2

  Предмет: ТС1-11/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  02.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-О-79/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  02.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  2

  Предмет: К-135/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  02.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  2

  Предмет: ВПП-89/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  02.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  2

  Предмет: К-334/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 2
  02.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  3

  Предмет: ПРК-С-662/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  03.02.2023, во 08:30
 • Февруари
  3

  Предмет: ПРК-С-421/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  03.02.2023, во 08:40
 • Февруари
  3

  Предмет: ПРК-С-420/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  03.02.2023, во 08:50
 • Февруари
  3

  Предмет: ПРК-С-404/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  03.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  3

  Предмет: К-135/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  03.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  3

  Предмет: ПРК-С-920/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  03.02.2023, во 09:10
 • Февруари
  3

  Предмет: П4-4/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  03.02.2023, во 09:15
 • Февруари
  3

  Предмет: ПРК-С-385/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  03.02.2023, во 09:20
 • Февруари
  3

  Предмет: ПРК-С-417/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  03.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  3

  Предмет: РО-94/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  03.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  3

  Предмет: ПРК-С-422/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  03.02.2023, во 09:40
 • Февруари
  3

  Предмет: ПРК-О-44/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  03.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  3

  Предмет: К-179/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  03.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  3

  Предмет: К-189/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  03.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  3

  Предмет: ПРК-Ј-152/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  03.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  3

  Предмет: ПРК-О-54/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  03.02.2023, во 10:10
 • Февруари
  3

  Предмет: ПРК-О-32/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  03.02.2023, во 10:20
 • Февруари
  3

  Предмет: ПРК-С-613/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  03.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  3

  Предмет: ПРК-С-1012/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  03.02.2023, во 10:40
 • Февруари
  3

  Предмет: ПРК-Ј-153/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  03.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  3

  Предмет: ПСО-28/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  3

  Предмет: ТС1-3/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  03.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  3

  Предмет: МАЛВП-140/2021

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  03.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  3

  Предмет: К-89/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  03.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  3

  Предмет: К-234/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Судница 2
  03.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  3

  Предмет: ПРК-Ј-154/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  03.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  3

  Предмет: ВПП1-3/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  3

  Предмет: ПРК-Ј-155/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  03.02.2023, во 13:00
 • Февруари
  3

  Предмет: ПРК-О-105/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  03.02.2023, во 14:00
 • Февруари
  3

  Предмет: ПРК-Ј-143/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  03.02.2023, во 14:30
 • Февруари
  6

  Предмет: К-336/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  06.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-95/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  6

  Предмет: К-72/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  06.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  6

  Предмет: МАЛВП-130/2021

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  06.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  6

  Предмет: К-350/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  06.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-79/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  6

  Предмет: К-268/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  06.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  6

  Предмет: ВПП-89/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  7

  Предмет: П1-34/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  07.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  7

  Предмет: К-271/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  07.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  7

  Предмет: П2-79/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-1051/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  07.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-1052/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  07.02.2023, во 10:15
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-1053/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  07.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-1054/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  07.02.2023, во 10:45
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-1055/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  07.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  7

  Предмет: РПЛ-2/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  07.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-1056/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  07.02.2023, во 11:15
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-1057/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  07.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  7

  Предмет: РО-73/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-1058/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  07.02.2023, во 11:45
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-1059/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  07.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  7

  Предмет: К-18/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  07.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-1060/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  07.02.2023, во 12:15
 • Февруари
  7

  Предмет: ТС1-7/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-1061/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  07.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-1062/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  07.02.2023, во 12:40
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-1063/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  07.02.2023, во 13:00
 • Февруари
  7

  Предмет: К-199/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  07.02.2023, во 13:00
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-1064/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  07.02.2023, во 13:15
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-1065/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  07.02.2023, во 13:30
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-1066/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  07.02.2023, во 13:45
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-1020/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  07.02.2023, во 14:00
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-1017/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  07.02.2023, во 14:00
 • Февруари
  8

  Предмет: К-265/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  08.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  8

  Предмет: К-326/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  08.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  8

  Предмет: П3-6/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  08.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  8

  Предмет: К-85/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  08.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  8

  Предмет: К-46/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  08.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  8

  Предмет: РО-208/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  08.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  8

  Предмет: К-351/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  08.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  9

  Предмет: К-337/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 2
  09.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  9

  Предмет: РО-272/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-Ј-118/22

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  09.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  9

  Предмет: К-274/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  09.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  9

  Предмет: К-11/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  09.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-97/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  9

  Предмет: К-188/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  09.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  9

  Предмет: ВПП-70/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  10

  Предмет: МАЛВП-52/2022

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  10.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  10

  Предмет: К-210/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  10.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-1022/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  10.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-1023/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  10.02.2023, во 10:15
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-1025/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  10.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-1067/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  10.02.2023, во 10:45
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-1068/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  10.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  10

  Предмет: К-41/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  10.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-1069/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  10.02.2023, во 11:15
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-1070/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  10.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  10

  Предмет: П4-23/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  10.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-1071/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  10.02.2023, во 11:45
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-1072/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  10.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  10

  Предмет: К-196/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Соба 3
  10.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-1073/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  10.02.2023, во 12:15
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-1074/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  10.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-1075/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  10.02.2023, во 12:45
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-1076/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  10.02.2023, во 13:00
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-1077/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  10.02.2023, во 13:15
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-1078/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  10.02.2023, во 13:30
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-1079/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  10.02.2023, во 13:45
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-1080/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  10.02.2023, во 14:00
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-360/20

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.02.2023, во 08:30
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-265/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.02.2023, во 08:40
 • Февруари
  13

  Предмет: П2-63/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  13.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  13

  Предмет: КМ-10/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  13

  Предмет: К-52/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  13.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-1081/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  13.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  13

  Предмет: ВПП1-11/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  13

  Предмет: К-181/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Судница 2
  13.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  13

  Предмет: МАЛВП-130/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  13

  Предмет: ВПП1-11/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-1082/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  13.02.2023, во 10:15
 • Февруари
  13

  Предмет: РО-255/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  13.02.2023, во 10:15
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-1083/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  13.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-О-107/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  13.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  13

  Предмет: КМ-7/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-О-108/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  13.02.2023, во 11:15
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-О-109/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  13.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  13

  Предмет: РО-266/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  13

  Предмет: К-102/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  13.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  13

  Предмет: РО-267/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.02.2023, во 11:40
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-1084/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  13.02.2023, во 11:45
 • Февруари
  13

  Предмет: РО-268/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.02.2023, во 11:50
 • Февруари
  13

  Предмет: РО-269/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-1085/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  13.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-1086/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  13.02.2023, во 12:15
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-1087/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  13.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-О-110/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  13.02.2023, во 12:45
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-О-111/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  13.02.2023, во 13:00
 • Февруари
  13

  Предмет: К-16/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  13.02.2023, во 13:00
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-1044/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  13.02.2023, во 13:15
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-1017/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  13.02.2023, во 14:00
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С-846/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  14.02.2023, во 08:30
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С-905/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  14.02.2023, во 08:40
 • Февруари
  14

  Предмет: КРМ-2/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  14.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  14

  Предмет: ПЛ1-ТС-49/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  14.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-Ј-156/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  14.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  14

  Предмет: РО-251/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  14

  Предмет: РО-253/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.02.2023, во 10:15
 • Февруари
  14

  Предмет: РО-254/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  14

  Предмет: КРМ-5/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  14.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-Ј-157/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  14.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  14

  Предмет: ПЛ1-ТС-98/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-Ј-158/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  14.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-Ј-159/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  14.02.2023, во 13:00
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-Ј-134/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  14.02.2023, во 14:00
 • Февруари
  15

  Предмет: ПРК-С-327/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  15.02.2023, во 08:30
 • Февруари
  15

  Предмет: ПРК-С-66/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  15.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  15

  Предмет: ПРК-С-836/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  15.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  15

  Предмет: ПРК-С-897/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  15.02.2023, во 09:40
 • Февруари
  15

  Предмет: ПРК-С-856/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  15.02.2023, во 09:50
 • Февруари
  15

  Предмет: ПРК-Ј-1/23

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  15.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  15

  Предмет: СТ-15/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  15.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  15

  Предмет: К-340/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 2
  15.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  15

  Предмет: К-298/21

  Судија Сузана Милевска, Судница Судница 1
  15.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  15

  Предмет: РО-192/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  15.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  15

  Предмет: ПРК-Ј-90/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  15.02.2023, во 10:10
 • Февруари
  15

  Предмет: РО-198/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  15.02.2023, во 10:15
 • Февруари
  15

  Предмет: ПРК-С-822/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  15.02.2023, во 10:20
 • Февруари
  15

  Предмет: РО-156/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  15.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  15

  Предмет: РО-291/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  15.02.2023, во 11:50
 • Февруари
  15

  Предмет: РО-184/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  15.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  15

  Предмет: К-341/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  15.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  15

  Предмет: К-341/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  15.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  15

  Предмет: ЗАВ-2/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  15.02.2023, во 14:00
 • Февруари
  16

  Предмет: ПРК-С-823/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  16.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  16

  Предмет: П4-24/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  16.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  16

  Предмет: КМ-3/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  16.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  16

  Предмет: МАЛВП-150/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  16.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  16

  Предмет: К-342/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  16.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  16

  Предмет: КМ-12/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  16.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  16

  Предмет: МАЛВП-89/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  16.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  16

  Предмет: К-179/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  16.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  16

  Предмет: К-340/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  16.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  16

  Предмет: К-340/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  16.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  16

  Предмет: К-340/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  16.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  16

  Предмет: К-ООА-44/2022

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  16.02.2023, во 13:00
 • Февруари
  17

  Предмет: К-311/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  17.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-43/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  17.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  17

  Предмет: К-294/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  17.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  17

  Предмет: ПРК-Ј-135/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  17.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  17

  Предмет: ПРК-Ј-44/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  17.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  17

  Предмет: ПРК-Ј-138/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  17.02.2023, во 10:15
 • Февруари
  17

  Предмет: П4-35/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  17.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  17

  Предмет: К-215/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  17.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  17

  Предмет: ПРК-Ј-139/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  17.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  17

  Предмет: П2-91/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  17.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  17

  Предмет: К-ПП-8/2023

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  17.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  17

  Предмет: ПРК-Ј-160/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  17.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  17

  Предмет: ПРК-Ј-161/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  17.02.2023, во 13:00
 • Февруари
  17

  Предмет: ПРК-Ј-162/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  17.02.2023, во 14:00
 • Февруари
  17

  Предмет: ПРК-Ј-128/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  17.02.2023, во 14:30
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-С-90/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.02.2023, во 08:30
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-С-82/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  20

  Предмет: ТС1-3/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-С-161/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  20

  Предмет: К-187/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  20.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-С-258/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  20

  Предмет: К-345/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  20.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  20

  Предмет: П1-22/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-С-107/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  20

  Предмет: К-346/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  20.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  20

  Предмет: МАЛВП-152/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  20

  Предмет: МАЛВП-153/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  20

  Предмет: К-5/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  20.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  20

  Предмет: К-6/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  20.02.2023, во 13:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-88/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.02.2023, во 08:30
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-5/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: МАЛВП-76/2022

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  21.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: МАЛВП-122/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: К-284/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  21.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: К-3/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  21.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: К-347/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  21.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: К-347/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  21.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  21

  Предмет: К-281/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  21.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  21

  Предмет: П2-105/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  21

  Предмет: К-299/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  21.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  21

  Предмет: К-136/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  21.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  21

  Предмет: П2-99/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  21

  Предмет: К-203/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  21.02.2023, во 13:00
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-С-837/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  22.02.2023, во 08:30
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-С-847/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  22.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  22

  Предмет: К-151/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  22.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  22

  Предмет: ВПП-79/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  22

  Предмет: К-315/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  22.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  22

  Предмет: К-315/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 2
  22.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  22

  Предмет: РО-274/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-С-909/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  22.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  22

  Предмет: К-185/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  22.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  22

  Предмет: К-268/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  22.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  23

  Предмет: К-257/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  23.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  23

  Предмет: К-366/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  23.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  23

  Предмет: К-366/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Судница 2
  23.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  23

  Предмет: ПРК-Ј-163/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  23.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  23

  Предмет: ПРК-Ј-164/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  23.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  23

  Предмет: К-254/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  23.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  23

  Предмет: ПЛ1-П-11/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  23.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  23

  Предмет: К-233/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  23.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  23

  Предмет: К-288/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  23.02.2023, во 13:00
 • Февруари
  24

  Предмет: МАЛВП-113/2020

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  24.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  24

  Предмет: К-154/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  24.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  24

  Предмет: К-349/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  24.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  24

  Предмет: К-305/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  24.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  24

  Предмет: К-256/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  24.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  24

  Предмет: МАЛВП-98/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  24.02.2023, во 13:00
 • Февруари
  24

  Предмет: К-360/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  24.02.2023, во 13:00
 • Февруари
  24

  Предмет: ПЛ1-ТС-100/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  24.02.2023, во 13:30
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-249/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  27.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-275/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  27.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: К-4/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  27.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ВПП1-11/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: К-330/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  27.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-271/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  27.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  27

  Предмет: К-2/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  27.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-102/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  27

  Предмет: МАЛВП-113/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  27

  Предмет: К-338/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  27.02.2023, во 13:00
 • Февруари
  28

  Предмет: К-309/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 2
  28.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  28

  Предмет: ВПП-91/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-301/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  28

  Предмет: ПЛ1-ТС-29/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  28

  Предмет: К-275/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  28.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  28

  Предмет: К-275/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  28.02.2023, во 12:30
 • Март
  1

  Предмет: РО-235/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.03.2023, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: К-319/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 2
  01.03.2023, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: К-319/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  01.03.2023, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: РО-221/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.03.2023, во 10:15
 • Март
  1

  Предмет: РО-221/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.03.2023, во 10:15
 • Март
  1

  Предмет: РО-248/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.03.2023, во 10:20
 • Март
  1

  Предмет: РО-245/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.03.2023, во 10:30
 • Март
  1

  Предмет: П2-108/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.03.2023, во 11:30
 • Март
  1

  Предмет: К-323/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  01.03.2023, во 12:30
 • Март
  2

  Предмет: К-1/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  02.03.2023, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: П4-35/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  02.03.2023, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: К-238/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  02.03.2023, во 11:00
 • Март
  2

  Предмет: П2-96/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  02.03.2023, во 11:30
 • Март
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-104/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  02.03.2023, во 12:30
 • Март
  2

  Предмет: К-328/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  02.03.2023, во 13:00
 • Март
  3

  Предмет: К-7/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  03.03.2023, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: К-148/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  03.03.2023, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: К-37/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  03.03.2023, во 12:00
 • Март
  3

  Предмет: К-8/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  03.03.2023, во 12:30
 • Март
  6

  Предмет: К-308/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.03.2023, во 10:00
 • Март
  6

  Предмет: К-310/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  06.03.2023, во 10:00
 • Март
  6

  Предмет: К-253/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  06.03.2023, во 10:00
 • Март
  6

  Предмет: К-267/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  06.03.2023, во 12:00
 • Март
  7

  Предмет: К-15/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  07.03.2023, во 10:00
 • Март
  7

  Предмет: МАЛВП-131/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.03.2023, во 10:00
 • Март
  7

  Предмет: К-322/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  07.03.2023, во 10:00
 • Март
  7

  Предмет: РО-302/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.03.2023, во 11:30
 • Март
  7

  Предмет: К-228/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  07.03.2023, во 12:00
 • Март
  7

  Предмет: П1-33/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.03.2023, во 12:30
 • Март
  8

  Предмет: МАЛВП-159/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  08.03.2023, во 10:00
 • Март
  8

  Предмет: К-210/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  08.03.2023, во 10:00
 • Март
  8

  Предмет: РО-1/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  08.03.2023, во 11:30
 • Март
  9

  Предмет: П4-28/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.03.2023, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: К-14/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  09.03.2023, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: К-17/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  09.03.2023, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: РО-3/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.03.2023, во 11:30
 • Март
  9

  Предмет: МАЛВП-2/2023

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.03.2023, во 12:30
 • Март
  9

  Предмет: К-16/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  09.03.2023, во 12:30
 • Март
  10

  Предмет: К-326/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  10.03.2023, во 10:00
 • Март
  10

  Предмет: К-326/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  10.03.2023, во 10:00
 • Март
  13

  Предмет: К-269/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  13.03.2023, во 10:00
 • Март
  13

  Предмет: ПЛ1-П-26/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.03.2023, во 10:00
 • Март
  13

  Предмет: К-348/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  13.03.2023, во 10:00
 • Март
  13

  Предмет: К-307/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  13.03.2023, во 12:00
 • Март
  13

  Предмет: ПЛ1-ТС-89/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.03.2023, во 12:30
 • Март
  14

  Предмет: К-221/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  14.03.2023, во 10:00
 • Март
  14

  Предмет: ПЛ1-ТС-65/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.03.2023, во 10:00
 • Март
  14

  Предмет: К-243/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  14.03.2023, во 10:00
 • Март
  14

  Предмет: П2-6/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.03.2023, во 11:30
 • Март
  15

  Предмет: МАЛВТС-7/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  15.03.2023, во 10:00
 • Март
  15

  Предмет: К-324/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  15.03.2023, во 10:00
 • Март
  15

  Предмет: ПЛ1-ТС-91/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  15.03.2023, во 11:30
 • Март
  15

  Предмет: П2-10/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  15.03.2023, во 12:30
 • Март
  16

  Предмет: РО-244/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  16.03.2023, во 10:00
 • Март
  16

  Предмет: ПРК-Ј-144/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  16.03.2023, во 10:00
 • Март
  16

  Предмет: К-128/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  16.03.2023, во 10:00
 • Март
  16

  Предмет: РО-256/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  16.03.2023, во 10:15
 • Март
  16

  Предмет: ПРК-Ј-147/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  16.03.2023, во 10:30
 • Март
  16

  Предмет: РО-171/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  16.03.2023, во 10:30
 • Март
  16

  Предмет: К-142/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  16.03.2023, во 12:00
 • Март
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-41/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  16.03.2023, во 12:30
 • Март
  17

  Предмет: К-170/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  17.03.2023, во 10:00
 • Март
  20

  Предмет: К-85/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  20.03.2023, во 10:00
 • Март
  20

  Предмет: П4-5/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.03.2023, во 10:00
 • Март
  20

  Предмет: П2-83/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.03.2023, во 10:00
 • Март
  20

  Предмет: МАЛВП-141/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.03.2023, во 12:30
 • Март
  21

  Предмет: П1-34/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.03.2023, во 10:00
 • Март
  21

  Предмет: К-78/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  21.03.2023, во 10:00
 • Март
  21

  Предмет: РО-298/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.03.2023, во 11:30
 • Март
  21

  Предмет: П2-2/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.03.2023, во 12:30
 • Март
  22

  Предмет: МАЛВП-142/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.03.2023, во 10:00
 • Март
  22

  Предмет: К-103/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  22.03.2023, во 10:00
 • Март
  22

  Предмет: ВПП1-13/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.03.2023, во 11:30
 • Март
  22

  Предмет: П2-14/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.03.2023, во 12:30
 • Март
  23

  Предмет: ПИ-1/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  23.03.2023, во 10:00
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-С-1033/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  23.03.2023, во 10:00
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-С-1035/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  23.03.2023, во 10:15
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-С-1037/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  23.03.2023, во 10:30
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-С-1038/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  23.03.2023, во 10:45
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-С-1040/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  23.03.2023, во 11:00
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-С-1040/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  23.03.2023, во 11:00
 • Март
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-93/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  23.03.2023, во 13:00
 • Март
  27

  Предмет: П4-36/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.03.2023, во 10:00
 • Март
  27

  Предмет: МАЛВП-161/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.03.2023, во 11:30
 • Март
  28

  Предмет: РО-206/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.03.2023, во 11:30
 • Март
  29

  Предмет: ВПП1-7/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.03.2023, во 11:30
 • Април
  6

  Предмет: К-296/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  06.04.2023, во 10:00
 • Април
  10

  Предмет: К-299/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  10.04.2023, во 10:00
 • Април
  11

  Предмет: П1-16/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  11.04.2023, во 11:30
 • Април
  12

  Предмет: П1-25/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  12.04.2023, во 10:00
 • Април
  24

  Предмет: ПЛ1-П-24/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  24.04.2023, во 11:30
 • Мај
  12

  Предмет: К-54/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  12.05.2023, во 10:00
 • Октомври
  18

  Предмет: К-105/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  18.10.2023, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: К-236/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  05.12.2023, во 11:00