Kërkoni sipas kalendarit të gjykimeve

Gjykatësi
Numri i lëndës
Salla e gjukimeve

Data e gjykimit
_

Kalendari i gjykatës

Kalendari i gjykatës

Përdorni fushat tekstuale për kërkim, që gjenden në anën e majtë. • Tetor
  27

  Lënda: ПРК-С-812/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  27.10.2021, во 09:00
 • Tetor
  27

  Lënda: ПРК-С-715/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 56
  27.10.2021, во 09:00
 • Tetor
  27

  Lënda: ПРК-С-715/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  27.10.2021, во 09:00
 • Tetor
  27

  Lënda: ПРК-Ј-12/20

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  27.10.2021, во 09:00
 • Tetor
  27

  Lënda: ПРК-Ј-17/20

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  27.10.2021, во 09:20
 • Tetor
  27

  Lënda: ПРК-С-687/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  27.10.2021, во 09:30
 • Tetor
  27

  Lënda: ЗАВ-119/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  27.10.2021, во 09:30
 • Tetor
  27

  Lënda: П1-10/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  27.10.2021, во 09:30
 • Tetor
  27

  Lënda: ПРК-Ј-14/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  27.10.2021, во 09:45
 • Tetor
  27

  Lënda: ЗАВ-104/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  27.10.2021, во 09:50
 • Tetor
  27

  Lënda: ПЛ1-ТС-49/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  27.10.2021, во 10:00
 • Tetor
  27

  Lënda: К-71/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  27.10.2021, во 10:00
 • Tetor
  27

  Lënda: ПРК-С-736/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  27.10.2021, во 10:10
 • Tetor
  27

  Lënda: ПРК-Ј-29/20

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  27.10.2021, во 10:15
 • Tetor
  27

  Lënda: ПРК-С-750/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  27.10.2021, во 10:20
 • Tetor
  27

  Lënda: ПРК-С-741/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  27.10.2021, во 10:30
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-38/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  27.10.2021, во 10:30
 • Tetor
  27

  Lënda: ПРК-Ј-32/20

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  27.10.2021, во 10:30
 • Tetor
  27

  Lënda: ПРК-С-752/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  27.10.2021, во 10:50
 • Tetor
  27

  Lënda: ПРК-С-690/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  27.10.2021, во 11:00
 • Tetor
  27

  Lënda: ВПП2-9/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  27.10.2021, во 11:00
 • Tetor
  27

  Lënda: ПРК-С-667/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 56
  27.10.2021, во 11:10
 • Tetor
  27

  Lënda: ПРК-С-670/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  27.10.2021, во 11:20
 • Tetor
  27

  Lënda: К-127/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  27.10.2021, во 12:00
 • Tetor
  27

  Lënda: КМ-1/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Соба 43
  27.10.2021, во 13:00
 • Tetor
  27

  Lënda: ВПП-12/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  27.10.2021, во 13:00
 • Tetor
  27

  Lënda: КМ-15/19

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Соба 43
  27.10.2021, во 13:30
 • Tetor
  27

  Lënda: ПРК-Ј-27/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  27.10.2021, во 13:30
 • Tetor
  27

  Lënda: ПРК-Ј-99/18

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  27.10.2021, во 14:00
 • Tetor
  27

  Lënda: КМ-1/20

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Соба 43
  27.10.2021, во 14:00
 • Tetor
  28

  Lënda: ПСО-22/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  28.10.2021, во 08:30
 • Tetor
  28

  Lënda: ПРК-О-25/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  28.10.2021, во 08:40
 • Tetor
  28

  Lënda: ПРК-О-74/19

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  28.10.2021, во 09:00
 • Tetor
  28

  Lënda: ПРК-О-40/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  28.10.2021, во 09:30
 • Tetor
  28

  Lënda: МАЛВП-84/2021

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  28.10.2021, во 09:30
 • Tetor
  28

  Lënda: ПРК-С-170/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  28.10.2021, во 09:50
 • Tetor
  28

  Lënda: К-368/20

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  28.10.2021, во 10:00
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-121/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  28.10.2021, во 10:00
 • Tetor
  28

  Lënda: К-192/21

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  28.10.2021, во 10:00
 • Tetor
  28

  Lënda: К-188/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  28.10.2021, во 10:15
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-124/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  28.10.2021, во 10:15
 • Tetor
  28

  Lënda: ПРК-О-31/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  28.10.2021, во 10:30
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-148/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  28.10.2021, во 10:30
 • Tetor
  28

  Lënda: МАЛВП-83/2021

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  28.10.2021, во 11:00
 • Tetor
  28

  Lënda: ПРК-Ј-40/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  28.10.2021, во 11:00
 • Tetor
  28

  Lënda: МАЛВТС-13/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  28.10.2021, во 12:00
 • Tetor
  28

  Lënda: К-152/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  28.10.2021, во 12:00
 • Tetor
  28

  Lënda: К-233/20

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  28.10.2021, во 13:00
 • Tetor
  28

  Lënda: ЗАМ-С-8/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  28.10.2021, во 13:00
 • Tetor
  28

  Lënda: ПРК-С-205/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  28.10.2021, во 13:00
 • Tetor
  28

  Lënda: ПРК-Ј-34/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  28.10.2021, во 13:10
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-48/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  28.10.2021, во 13:30
 • Tetor
  28

  Lënda: К-128/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  28.10.2021, во 14:00
 • Tetor
  28

  Lënda: К-200/17

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  28.10.2021, во 15:00
 • Tetor
  29

  Lënda: ПЛ1-ТС-30/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  29.10.2021, во 08:30
 • Tetor
  29

  Lënda: ПРК-С-308/19

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  29.10.2021, во 08:30
 • Tetor
  29

  Lënda: ПРК-С-387/19

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  29.10.2021, во 08:40
 • Tetor
  29

  Lënda: ПРК-Ј-38/19

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  29.10.2021, во 08:50
 • Tetor
  29

  Lënda: ПРК-С-277/18

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  29.10.2021, во 08:50
 • Tetor
  29

  Lënda: ПРК-С-202/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  29.10.2021, во 09:00
 • Tetor
  29

  Lënda: ПРК-С-324/19

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  29.10.2021, во 09:00
 • Tetor
  29

  Lënda: ПРК-С-288/19

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  29.10.2021, во 09:10
 • Tetor
  29

  Lënda: ПРК-О-47/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  29.10.2021, во 09:10
 • Tetor
  29

  Lënda: ПРК-О-2/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  29.10.2021, во 09:20
 • Tetor
  29

  Lënda: ПРК-С-509/18

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  29.10.2021, во 09:20
 • Tetor
  29

  Lënda: ПРК-С-241/19

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  29.10.2021, во 09:30
 • Tetor
  29

  Lënda: ПРК-О-4/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  29.10.2021, во 09:30
 • Tetor
  29

  Lënda: ПРК-С-206/19

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  29.10.2021, во 09:40
 • Tetor
  29

  Lënda: ПРК-С-324/18

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  29.10.2021, во 09:50
 • Tetor
  29

  Lënda: ПРК-С-170/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  29.10.2021, во 09:50
 • Tetor
  29

  Lënda: ПРК-О-173/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  29.10.2021, во 10:00
 • Tetor
  29

  Lënda: МАЛВП-14/2021

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  29.10.2021, во 10:00
 • Tetor
  29

  Lënda: П2-11/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  29.10.2021, во 10:00
 • Tetor
  29

  Lënda: К-177/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  29.10.2021, во 10:00
 • Tetor
  29

  Lënda: ПРК-С-321/18

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  29.10.2021, во 10:00
 • Tetor
  29

  Lënda: ПРК-С-473/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  29.10.2021, во 10:20
 • Tetor
  29

  Lënda: ПРК-О-70/19

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  29.10.2021, во 10:40
 • Tetor
  29

  Lënda: ПРК-С-24/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  29.10.2021, во 10:50
 • Tetor
  29

  Lënda: ПЛ1-ТС-44/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  29.10.2021, во 11:00
 • Tetor
  29

  Lënda: К-289/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  29.10.2021, во 12:00
 • Nëntor
  1

  Lënda: ПРК-С-768/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 56
  01.11.2021, во 09:00
 • Nëntor
  1

  Lënda: ПРК-С-733/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 56
  01.11.2021, во 09:10
 • Nëntor
  1

  Lënda: ПРК-С-773/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  01.11.2021, во 09:30
 • Nëntor
  1

  Lënda: ПРК-С-738/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  01.11.2021, во 09:30
 • Nëntor
  1

  Lënda: ПРК-С-758/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  01.11.2021, во 09:40
 • Nëntor
  1

  Lënda: ПРК-С-755/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 56
  01.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  1

  Lënda: К-10/20

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  01.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  1

  Lënda: РО-5/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  01.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  1

  Lënda: ПРК-С-740/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 56
  01.11.2021, во 10:15
 • Nëntor
  1

  Lënda: ПРК-С-745/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 56
  01.11.2021, во 10:30
 • Nëntor
  1

  Lënda: ПРК-С-766/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 56
  01.11.2021, во 10:40
 • Nëntor
  1

  Lënda: П4-13/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  01.11.2021, во 11:00
 • Nëntor
  1

  Lënda: ПРК-С-374/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  01.11.2021, во 11:30
 • Nëntor
  1

  Lënda: ПРК-С-374/19

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  01.11.2021, во 11:30
 • Nëntor
  1

  Lënda: ПРК-С-757/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  01.11.2021, во 11:40
 • Nëntor
  1

  Lënda: ПРК-С-718/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  01.11.2021, во 11:45
 • Nëntor
  1

  Lënda: ПРК-С-774/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  01.11.2021, во 11:50
 • Nëntor
  1

  Lënda: ПРК-С-763/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 56
  01.11.2021, во 12:00
 • Nëntor
  1

  Lënda: ПРК-С-719/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  01.11.2021, во 12:00
 • Nëntor
  1

  Lënda: ПРК-С-767/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 56
  01.11.2021, во 12:15
 • Nëntor
  1

  Lënda: ПРК-С-772/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 56
  01.11.2021, во 12:30
 • Nëntor
  1

  Lënda: ПРК-С-720/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  01.11.2021, во 12:30
 • Nëntor
  1

  Lënda: ПРК-С-769/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  01.11.2021, во 12:45
 • Nëntor
  1

  Lënda: ПРК-О-50/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  01.11.2021, во 13:00
 • Nëntor
  1

  Lënda: К-161/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  01.11.2021, во 14:00
 • Nëntor
  2

  Lënda: ПРК-О-55/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  02.11.2021, во 08:30
 • Nëntor
  2

  Lënda: ПРК-С-765/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  02.11.2021, во 08:40
 • Nëntor
  2

  Lënda: ПРК-С-765/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  02.11.2021, во 08:40
 • Nëntor
  2

  Lënda: ПРК-С-778/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  02.11.2021, во 08:50
 • Nëntor
  2

  Lënda: ПРК-С-704/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  02.11.2021, во 09:00
 • Nëntor
  2

  Lënda: ПРК-С-728/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  02.11.2021, во 09:30
 • Nëntor
  2

  Lënda: ПРК-С-688/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  02.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  2

  Lënda: К-232/17

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  02.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  2

  Lënda: МВПОВ-1/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  02.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  2

  Lënda: ПРК-С-726/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  02.11.2021, во 10:30
 • Nëntor
  2

  Lënda: ПРК-О-42/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  02.11.2021, во 11:30
 • Nëntor
  2

  Lënda: ПРК-О-51/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  02.11.2021, во 12:00
 • Nëntor
  2

  Lënda: П1-21/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  02.11.2021, во 12:00
 • Nëntor
  2

  Lënda: ПРК-О-53/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  02.11.2021, во 12:30
 • Nëntor
  3

  Lënda: ПЛ1-П-18/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  03.11.2021, во 08:30
 • Nëntor
  3

  Lënda: К-182/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  03.11.2021, во 09:00
 • Nëntor
  3

  Lënda: ПРК-Ј-50/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  03.11.2021, во 09:00
 • Nëntor
  3

  Lënda: ПРК-Ј-48/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  03.11.2021, во 09:30
 • Nëntor
  3

  Lënda: МАЛВП-113/2020

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  03.11.2021, во 09:30
 • Nëntor
  3

  Lënda: ПРК-Ј-49/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  03.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  3

  Lënda: К-126/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  03.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  3

  Lënda: К-208/21

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  03.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  3

  Lënda: МАЛВП-17/2021

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  03.11.2021, во 10:30
 • Nëntor
  3

  Lënda: ПРК-Ј-51/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  03.11.2021, во 11:00
 • Nëntor
  3

  Lënda: К-149/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  03.11.2021, во 11:00
 • Nëntor
  3

  Lënda: ПЛ1-П-15/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  03.11.2021, во 11:30
 • Nëntor
  3

  Lënda: К-90/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  03.11.2021, во 12:00
 • Nëntor
  3

  Lënda: ПРК-С-658/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  03.11.2021, во 12:30
 • Nëntor
  3

  Lënda: ЗАМ-К-26/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  03.11.2021, во 13:00
 • Nëntor
  3

  Lënda: К-96/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  03.11.2021, во 13:00
 • Nëntor
  3

  Lënda: П5-4/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  03.11.2021, во 13:00
 • Nëntor
  3

  Lënda: РО-55/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  03.11.2021, во 13:30
 • Nëntor
  4

  Lënda: ПРК-М-5/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  04.11.2021, во 08:30
 • Nëntor
  4

  Lënda: КМ-14/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  04.11.2021, во 09:00
 • Nëntor
  4

  Lënda: К-53/21

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  04.11.2021, во 09:00
 • Nëntor
  4

  Lënda: ПЛ1-П-12/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  04.11.2021, во 09:30
 • Nëntor
  4

  Lënda: ВПП-35/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  04.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  4

  Lënda: К-65/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  04.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  4

  Lënda: ВПП-36/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  04.11.2021, во 10:30
 • Nëntor
  4

  Lënda: ПЛ1-П-16/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  04.11.2021, во 11:00
 • Nëntor
  4

  Lënda: ПЛ1-ТС-39/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  04.11.2021, во 12:00
 • Nëntor
  4

  Lënda: К-55/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  04.11.2021, во 12:00
 • Nëntor
  4

  Lënda: ТС-2/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  04.11.2021, во 12:30
 • Nëntor
  4

  Lënda: К-142/20

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  04.11.2021, во 13:00
 • Nëntor
  4

  Lënda: ПРК-Ј-29/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  04.11.2021, во 13:00
 • Nëntor
  4

  Lënda: МАЛВП-86/2021

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  04.11.2021, во 13:30
 • Nëntor
  4

  Lënda: П2-84/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  04.11.2021, во 14:30
 • Nëntor
  5

  Lënda: РО-40/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  05.11.2021, во 09:00
 • Nëntor
  5

  Lënda: ПЛ1-ТС-36/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  05.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  5

  Lënda: П4-17/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  05.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  5

  Lënda: К-203/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  05.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  5

  Lënda: П1-19/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  05.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  5

  Lënda: К-205/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  05.11.2021, во 11:00
 • Nëntor
  5

  Lënda: ПЛ1-ТС-38/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  05.11.2021, во 11:00
 • Nëntor
  5

  Lënda: СТ-15/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  05.11.2021, во 11:30
 • Nëntor
  5

  Lënda: ПЛ1-П-9/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  05.11.2021, во 12:00
 • Nëntor
  5

  Lënda: К-168/20

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  05.11.2021, во 13:00
 • Nëntor
  5

  Lënda: СТ-19/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 51
  05.11.2021, во 13:00
 • Nëntor
  8

  Lënda: ПРК-С-777/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  08.11.2021, во 08:30
 • Nëntor
  8

  Lënda: ПРК-С-780/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  08.11.2021, во 08:40
 • Nëntor
  8

  Lënda: ПРК-С-781/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  08.11.2021, во 08:50
 • Nëntor
  8

  Lënda: ПРК-С-784/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  08.11.2021, во 09:10
 • Nëntor
  8

  Lënda: ПРК-С-785/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  08.11.2021, во 09:20
 • Nëntor
  8

  Lënda: ПРК-С-788/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  08.11.2021, во 09:30
 • Nëntor
  8

  Lënda: ТС1-1/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  08.11.2021, во 09:30
 • Nëntor
  8

  Lënda: ПРК-С-789/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  08.11.2021, во 09:40
 • Nëntor
  8

  Lënda: ПРК-С-790/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  08.11.2021, во 09:50
 • Nëntor
  8

  Lënda: ПРК-С-775/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  08.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  8

  Lënda: К-49/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  08.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  8

  Lënda: МАЛВП-62/2021

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  08.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  8

  Lënda: РО-31/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  08.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  8

  Lënda: ПРК-С-787/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  08.11.2021, во 10:20
 • Nëntor
  8

  Lënda: РО-27/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  08.11.2021, во 10:30
 • Nëntor
  8

  Lënda: ПРК-С-795/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  08.11.2021, во 10:50
 • Nëntor
  8

  Lënda: ПЛ1-ТС-47/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  08.11.2021, во 11:00
 • Nëntor
  8

  Lënda: ПРК-С-796/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  08.11.2021, во 11:00
 • Nëntor
  8

  Lënda: ПРК-С-797/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  08.11.2021, во 11:50
 • Nëntor
  8

  Lënda: ПРК-С-798/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  08.11.2021, во 12:00
 • Nëntor
  8

  Lënda: ТС-1/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  08.11.2021, во 12:00
 • Nëntor
  8

  Lënda: К-33/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  08.11.2021, во 12:00
 • Nëntor
  8

  Lënda: ПРК-С-799/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  08.11.2021, во 12:10
 • Nëntor
  8

  Lënda: ПРК-С-802/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  08.11.2021, во 12:20
 • Nëntor
  8

  Lënda: ПРК-С-804/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  08.11.2021, во 12:30
 • Nëntor
  8

  Lënda: ПРК-С-923/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  08.11.2021, во 12:40
 • Nëntor
  8

  Lënda: ПРК-С-933/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  08.11.2021, во 12:50
 • Nëntor
  8

  Lënda: К-187/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  08.11.2021, во 13:00
 • Nëntor
  8

  Lënda: К-213/20

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  08.11.2021, во 14:00
 • Nëntor
  9

  Lënda: К-15/21

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  09.11.2021, во 09:00
 • Nëntor
  9

  Lënda: ПЛ1-ТС-17/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  09.11.2021, во 09:00
 • Nëntor
  9

  Lënda: ПРК-С-676/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  09.11.2021, во 09:00
 • Nëntor
  9

  Lënda: П4-6/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  09.11.2021, во 09:30
 • Nëntor
  9

  Lënda: П2-58/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  09.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  9

  Lënda: К-27/20

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  09.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  9

  Lënda: ПРК-С-800/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  09.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  9

  Lënda: ПРК-С-801/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  09.11.2021, во 10:10
 • Nëntor
  9

  Lënda: ПРК-С-803/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  09.11.2021, во 10:20
 • Nëntor
  9

  Lënda: ПРК-С-805/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  09.11.2021, во 10:30
 • Nëntor
  9

  Lënda: ПРК-С-807/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  09.11.2021, во 10:40
 • Nëntor
  9

  Lënda: ПРК-С-810/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  09.11.2021, во 10:50
 • Nëntor
  9

  Lënda: ПРК-С-809/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  09.11.2021, во 11:00
 • Nëntor
  9

  Lënda: МАЛВТС-15/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  09.11.2021, во 11:00
 • Nëntor
  9

  Lënda: ПРК-С-808/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  09.11.2021, во 11:50
 • Nëntor
  9

  Lënda: ПРК-С-783/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  09.11.2021, во 12:00
 • Nëntor
  9

  Lënda: К-37/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  09.11.2021, во 12:00
 • Nëntor
  9

  Lënda: ПРК-С-792/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  09.11.2021, во 12:10
 • Nëntor
  9

  Lënda: ПРК-С-791/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  09.11.2021, во 12:20
 • Nëntor
  9

  Lënda: ПРК-С-776/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  09.11.2021, во 12:30
 • Nëntor
  9

  Lënda: ВПП-42/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  09.11.2021, во 12:30
 • Nëntor
  9

  Lënda: ПРК-С-811/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  09.11.2021, во 12:40
 • Nëntor
  9

  Lënda: ПРК-С-779/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  09.11.2021, во 12:50
 • Nëntor
  9

  Lënda: ПРК-С-746/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  09.11.2021, во 13:00
 • Nëntor
  10

  Lënda: ПРК-С-389/18

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  10.11.2021, во 08:50
 • Nëntor
  10

  Lënda: ПРК-С-564/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  10.11.2021, во 09:00
 • Nëntor
  10

  Lënda: К-164/21

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  10.11.2021, во 09:00
 • Nëntor
  10

  Lënda: ПРК-С-814/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  10.11.2021, во 09:00
 • Nëntor
  10

  Lënda: ПРК-С-817/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  10.11.2021, во 09:10
 • Nëntor
  10

  Lënda: ПРК-С-242/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  10.11.2021, во 09:10
 • Nëntor
  10

  Lënda: ПРК-С-813/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  10.11.2021, во 09:20
 • Nëntor
  10

  Lënda: ПРК-С-820/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  10.11.2021, во 09:30
 • Nëntor
  10

  Lënda: ТС-8/19

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  10.11.2021, во 09:30
 • Nëntor
  10

  Lënda: ПРК-С-816/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  10.11.2021, во 09:40
 • Nëntor
  10

  Lënda: ПРК-С-815/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  10.11.2021, во 09:50
 • Nëntor
  10

  Lënda: ПРК-С-818/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  10.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  10

  Lënda: К-168/18

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  10.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  10

  Lënda: ПРК-С-477/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  10.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  10

  Lënda: ПРК-С-837/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  10.11.2021, во 10:10
 • Nëntor
  10

  Lënda: ПРК-С-836/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  10.11.2021, во 10:20
 • Nëntor
  10

  Lënda: ПРК-С-835/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  10.11.2021, во 10:30
 • Nëntor
  10

  Lënda: ПРК-С-834/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  10.11.2021, во 10:40
 • Nëntor
  10

  Lënda: ПРК-С-821/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  10.11.2021, во 10:50
 • Nëntor
  10

  Lënda: ПРК-С-833/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  10.11.2021, во 11:50
 • Nëntor
  10

  Lënda: ПРК-С-832/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  10.11.2021, во 12:00
 • Nëntor
  10

  Lënda: ПРК-С-831/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  10.11.2021, во 12:10
 • Nëntor
  10

  Lënda: ПРК-С-830/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  10.11.2021, во 12:20
 • Nëntor
  10

  Lënda: ПРК-С-827/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  10.11.2021, во 12:30
 • Nëntor
  10

  Lënda: ПРК-С-916/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  10.11.2021, во 12:40
 • Nëntor
  10

  Lënda: ПРК-С-915/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  10.11.2021, во 12:50
 • Nëntor
  10

  Lënda: ПЛ1-ТС-48/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  10.11.2021, во 13:30
 • Nëntor
  11

  Lënda: ПРК-С-542/18

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  11.11.2021, во 08:30
 • Nëntor
  11

  Lënda: ПРК-С-205/18

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  11.11.2021, во 08:40
 • Nëntor
  11

  Lënda: ПРК-С-256/18

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  11.11.2021, во 08:45
 • Nëntor
  11

  Lënda: ПРК-С-302/18

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  11.11.2021, во 08:50
 • Nëntor
  11

  Lënda: ПРК-С-480/18

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  11.11.2021, во 08:55
 • Nëntor
  11

  Lënda: ПРК-С-562/18

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  11.11.2021, во 09:00
 • Nëntor
  11

  Lënda: ВПП-29/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  11.11.2021, во 09:00
 • Nëntor
  11

  Lënda: ПРК-С-581/18

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  11.11.2021, во 09:05
 • Nëntor
  11

  Lënda: ПРК-С-406/18

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  11.11.2021, во 09:10
 • Nëntor
  11

  Lënda: ПРК-С-350/19

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  11.11.2021, во 09:15
 • Nëntor
  11

  Lënda: ПРК-С-314/19

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  11.11.2021, во 09:20
 • Nëntor
  11

  Lënda: ПРК-С-409/19

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  11.11.2021, во 09:30
 • Nëntor
  11

  Lënda: ПРК-С-370/19

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  11.11.2021, во 09:40
 • Nëntor
  11

  Lënda: ПРК-Ј-79/18

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  11.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  11

  Lënda: ПРК-С-487/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  11.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  11

  Lënda: П1-24/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  11.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  11

  Lënda: К-369/20

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  11.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  11

  Lënda: К-11/21

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  11.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  11

  Lënda: ПРК-С-729/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  11.11.2021, во 10:30
 • Nëntor
  11

  Lënda: МАЛВТС-9/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  11.11.2021, во 11:00
 • Nëntor
  11

  Lënda: ВПП-106/19

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  11.11.2021, во 12:00
 • Nëntor
  11

  Lënda: К-213/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  11.11.2021, во 12:00
 • Nëntor
  11

  Lënda: РО-44/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  11.11.2021, во 13:00
 • Nëntor
  12

  Lënda: ПРК-С-67/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  12.11.2021, во 08:50
 • Nëntor
  12

  Lënda: ПРК-С-455/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  12.11.2021, во 09:00
 • Nëntor
  12

  Lënda: К-107/21

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  12.11.2021, во 09:00
 • Nëntor
  12

  Lënda: К-259/21

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  12.11.2021, во 09:00
 • Nëntor
  12

  Lënda: ПРК-С-415/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  12.11.2021, во 09:30
 • Nëntor
  12

  Lënda: ПРК-С-505/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  12.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  12

  Lënda: РО-43/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  12.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  12

  Lënda: К-262/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  12.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  12

  Lënda: П4-24/19

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  12.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  12

  Lënda: ПРК-С-331/19

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  12.11.2021, во 10:20
 • Nëntor
  12

  Lënda: ПРК-С-2/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  12.11.2021, во 10:30
 • Nëntor
  12

  Lënda: П4-3/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  12.11.2021, во 11:00
 • Nëntor
  12

  Lënda: К-239/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  12.11.2021, во 12:00
 • Nëntor
  12

  Lënda: СТ-17/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  12.11.2021, во 12:30
 • Nëntor
  12

  Lënda: К-46/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  12.11.2021, во 13:30
 • Nëntor
  12

  Lënda: П2-89/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  12.11.2021, во 14:00
 • Nëntor
  15

  Lënda: ПРК-С-828/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  15.11.2021, во 08:30
 • Nëntor
  15

  Lënda: ПРК-С-826/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  15.11.2021, во 08:40
 • Nëntor
  15

  Lënda: ПРК-С-825/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  15.11.2021, во 08:50
 • Nëntor
  15

  Lënda: ПРК-С-824/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  15.11.2021, во 09:00
 • Nëntor
  15

  Lënda: ПРК-С-829/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  15.11.2021, во 09:10
 • Nëntor
  15

  Lënda: ПРК-С-823/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  15.11.2021, во 09:20
 • Nëntor
  15

  Lënda: ПРК-С-851/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  15.11.2021, во 09:30
 • Nëntor
  15

  Lënda: ПРК-С-854/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  15.11.2021, во 09:40
 • Nëntor
  15

  Lënda: ПРК-С-853/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  15.11.2021, во 09:50
 • Nëntor
  15

  Lënda: ПРК-С-819/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  15.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  15

  Lënda: К-186/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  15.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  15

  Lënda: К-377/20

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  15.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  15

  Lënda: СТ-ТС-1/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  15.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  15

  Lënda: ПРК-С-838/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  15.11.2021, во 10:10
 • Nëntor
  15

  Lënda: ПРК-С-822/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  15.11.2021, во 10:20
 • Nëntor
  15

  Lënda: ПРК-С-850/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  15.11.2021, во 10:30
 • Nëntor
  15

  Lënda: ПРК-С-848/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  15.11.2021, во 10:40
 • Nëntor
  15

  Lënda: ПРК-С-847/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  15.11.2021, во 10:50
 • Nëntor
  15

  Lënda: ТС-18/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  15.11.2021, во 11:00
 • Nëntor
  15

  Lënda: ПРК-С-845/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  15.11.2021, во 11:45
 • Nëntor
  15

  Lënda: ПРК-С-852/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  15.11.2021, во 11:50
 • Nëntor
  15

  Lënda: ПРК-С-849/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  15.11.2021, во 12:00
 • Nëntor
  15

  Lënda: К-98/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  15.11.2021, во 12:00
 • Nëntor
  15

  Lënda: ПРК-С-855/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  15.11.2021, во 12:10
 • Nëntor
  15

  Lënda: ПРК-С-846/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  15.11.2021, во 12:30
 • Nëntor
  15

  Lënda: ПРК-С-922/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  15.11.2021, во 12:40
 • Nëntor
  15

  Lënda: ПРК-С-914/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  15.11.2021, во 12:50
 • Nëntor
  15

  Lënda: ПЛ1-ТС-50/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  15.11.2021, во 13:00
 • Nëntor
  16

  Lënda: ПРК-С-839/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  16.11.2021, во 08:30
 • Nëntor
  16

  Lënda: ПРК-С-840/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  16.11.2021, во 08:45
 • Nëntor
  16

  Lënda: ПРК-С-841/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  16.11.2021, во 09:00
 • Nëntor
  16

  Lënda: ПРК-С-842/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  16.11.2021, во 09:15
 • Nëntor
  16

  Lënda: ПРК-С-843/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  16.11.2021, во 09:30
 • Nëntor
  16

  Lënda: ПЛ1-ТС-34/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  16.11.2021, во 09:30
 • Nëntor
  16

  Lënda: ПРК-С-844/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  16.11.2021, во 09:45
 • Nëntor
  16

  Lënda: ПРК-С-806/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  16.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  16

  Lënda: К-243/20

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  16.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  16

  Lënda: РО-50/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  16.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  16

  Lënda: П4-24/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  16.11.2021, во 11:00
 • Nëntor
  16

  Lënda: ПЛ1-П-20/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  16.11.2021, во 11:30
 • Nëntor
  16

  Lënda: ПРК-С-722/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 56
  16.11.2021, во 12:00
 • Nëntor
  16

  Lënda: ПЛ1-ТС-49/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  16.11.2021, во 12:30
 • Nëntor
  16

  Lënda: ВПП-44/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  16.11.2021, во 12:30
 • Nëntor
  17

  Lënda: ПРК-С-882/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 56
  17.11.2021, во 09:00
 • Nëntor
  17

  Lënda: ПРК-С-885/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 56
  17.11.2021, во 09:10
 • Nëntor
  17

  Lënda: ПРК-С-886/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 56
  17.11.2021, во 09:20
 • Nëntor
  17

  Lënda: ПРК-С-887/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 56
  17.11.2021, во 09:30
 • Nëntor
  17

  Lënda: МАЛВП-60/2021

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  17.11.2021, во 09:30
 • Nëntor
  17

  Lënda: П4-15/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  17.11.2021, во 09:30
 • Nëntor
  17

  Lënda: ПРК-С-888/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 56
  17.11.2021, во 09:40
 • Nëntor
  17

  Lënda: ПРК-С-889/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 56
  17.11.2021, во 09:50
 • Nëntor
  17

  Lënda: ПРК-С-892/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 56
  17.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  17

  Lënda: ПРК-С-894/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 56
  17.11.2021, во 10:10
 • Nëntor
  17

  Lënda: ПРК-С-905/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 56
  17.11.2021, во 10:20
 • Nëntor
  17

  Lënda: ПРК-С-884/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 56
  17.11.2021, во 10:30
 • Nëntor
  17

  Lënda: ПРК-С-883/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 56
  17.11.2021, во 10:40
 • Nëntor
  17

  Lënda: ПРК-С-893/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 56
  17.11.2021, во 10:50
 • Nëntor
  17

  Lënda: К-15/20

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  17.11.2021, во 11:00
 • Nëntor
  17

  Lënda: ПРК-С-880/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 56
  17.11.2021, во 11:40
 • Nëntor
  17

  Lënda: ПРК-С-881/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 56
  17.11.2021, во 11:50
 • Nëntor
  17

  Lënda: ПРК-С-902/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 56
  17.11.2021, во 12:00
 • Nëntor
  17

  Lënda: ВПП-46/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  17.11.2021, во 12:00
 • Nëntor
  17

  Lënda: ПРК-С-906/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 56
  17.11.2021, во 12:10
 • Nëntor
  17

  Lënda: ПРК-С-891/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 56
  17.11.2021, во 12:20
 • Nëntor
  17

  Lënda: ПРК-С-890/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 56
  17.11.2021, во 12:30
 • Nëntor
  17

  Lënda: ВПП-47/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  17.11.2021, во 12:30
 • Nëntor
  17

  Lënda: ПРК-С-904/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 56
  17.11.2021, во 12:40
 • Nëntor
  17

  Lënda: ПРК-С-898/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 56
  17.11.2021, во 12:50
 • Nëntor
  17

  Lënda: П4-25/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  17.11.2021, во 13:30
 • Nëntor
  18

  Lënda: ПРК-С-30/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  18.11.2021, во 08:40
 • Nëntor
  18

  Lënda: ПРК-С-25/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  18.11.2021, во 08:50
 • Nëntor
  18

  Lënda: ПРК-С-637/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  18.11.2021, во 09:00
 • Nëntor
  18

  Lënda: ПРК-С-9/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  18.11.2021, во 09:20
 • Nëntor
  18

  Lënda: ПРК-С-566/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  18.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  18

  Lënda: К-267/19

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  18.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  18

  Lënda: МАЛВП-5/2021

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  18.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  18

  Lënda: ПРК-С-14/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  18.11.2021, во 10:20
 • Nëntor
  18

  Lënda: ПРК-С-339/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  18.11.2021, во 10:30
 • Nëntor
  18

  Lënda: К-ПП-95/2021

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  18.11.2021, во 13:00
 • Nëntor
  18

  Lënda: П1-16/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  18.11.2021, во 13:00
 • Nëntor
  18

  Lënda: ПРК-С-36/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  18.11.2021, во 13:30
 • Nëntor
  18

  Lënda: ПРК-С-325/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  18.11.2021, во 14:00
 • Nëntor
  19

  Lënda: ПРК-О-19/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  19.11.2021, во 09:30
 • Nëntor
  19

  Lënda: К-364/20

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  19.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  19

  Lënda: РО-34/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  19.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  19

  Lënda: РО-35/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  19.11.2021, во 10:30
 • Nëntor
  19

  Lënda: К-59/20

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  19.11.2021, во 12:00
 • Nëntor
  19

  Lënda: П4-20/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  19.11.2021, во 12:30
 • Nëntor
  19

  Lënda: ТС-1/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  19.11.2021, во 13:00
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-857/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  22.11.2021, во 08:30
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-859/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  22.11.2021, во 08:40
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-861/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  22.11.2021, во 08:50
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-385/19

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  22.11.2021, во 09:00
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-868/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  22.11.2021, во 09:00
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-872/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  22.11.2021, во 09:10
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-394/19

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  22.11.2021, во 09:15
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-874/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  22.11.2021, во 09:20
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-877/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  22.11.2021, во 09:30
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-633/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  22.11.2021, во 09:30
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-860/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  22.11.2021, во 09:40
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-458/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  22.11.2021, во 09:45
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-863/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  22.11.2021, во 09:50
 • Nëntor
  22

  Lënda: К-52/20

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  22.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-474/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  22.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-866/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  22.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-865/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  22.11.2021, во 10:10
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-475/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  22.11.2021, во 10:15
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-873/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  22.11.2021, во 10:20
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-858/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  22.11.2021, во 10:30
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-478/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  22.11.2021, во 10:30
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-862/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  22.11.2021, во 10:40
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-510/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  22.11.2021, во 10:45
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-864/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  22.11.2021, во 10:50
 • Nëntor
  22

  Lënda: К-4/20

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  22.11.2021, во 11:00
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-503/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  22.11.2021, во 11:00
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-16/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  22.11.2021, во 11:30
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-869/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  22.11.2021, во 11:40
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-871/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  22.11.2021, во 11:50
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-867/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  22.11.2021, во 12:00
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-407/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  22.11.2021, во 12:00
 • Nëntor
  22

  Lënda: К-232/20

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  22.11.2021, во 12:00
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-870/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  22.11.2021, во 12:10
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-О-29/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  22.11.2021, во 12:15
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-О-29/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  22.11.2021, во 12:15
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-856/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  22.11.2021, во 12:20
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-876/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  22.11.2021, во 12:30
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-414/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  22.11.2021, во 12:30
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-875/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  22.11.2021, во 12:40
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-919/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  22.11.2021, во 12:50
 • Nëntor
  23

  Lënda: ПРК-Ј-30/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  23.11.2021, во 08:30
 • Nëntor
  23

  Lënda: ПРК-Ј-32/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  23.11.2021, во 09:30
 • Nëntor
  23

  Lënda: П2-39/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  23.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  23

  Lënda: К-290/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  23.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  23

  Lënda: МАЛВП-81/2021

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  23.11.2021, во 11:00
 • Nëntor
  23

  Lënda: ПРК-Ј-33/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  23.11.2021, во 11:30
 • Nëntor
  23

  Lënda: РО-23/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  23.11.2021, во 12:00
 • Nëntor
  23

  Lënda: МАЛВП-99/2021

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  23.11.2021, во 12:30
 • Nëntor
  23

  Lënda: ПРК-Ј-38/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  23.11.2021, во 13:00
 • Nëntor
  24

  Lënda: ПРК-С-650/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  24.11.2021, во 08:30
 • Nëntor
  24

  Lënda: ПРК-С-691/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  24.11.2021, во 08:40
 • Nëntor
  24

  Lënda: ПРК-С-695/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  24.11.2021, во 08:50
 • Nëntor
  24

  Lënda: ПРК-С-929/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  24.11.2021, во 09:00
 • Nëntor
  24

  Lënda: ВПП1-13/19

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  24.11.2021, во 09:00
 • Nëntor
  24

  Lënda: ПРК-О-66/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  24.11.2021, во 09:15
 • Nëntor
  24

  Lënda: ПРК-О-64/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  24.11.2021, во 09:30
 • Nëntor
  24

  Lënda: МАЛВТС-14/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  24.11.2021, во 09:30
 • Nëntor
  24

  Lënda: ПРК-О-63/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  24.11.2021, во 09:45
 • Nëntor
  24

  Lënda: К-274/17

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  24.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  24

  Lënda: ПРК-Ј-41/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  24.11.2021, во 11:30
 • Nëntor
  24

  Lënda: ПРК-Ј-35/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 56
  24.11.2021, во 13:00
 • Nëntor
  25

  Lënda: ПРК-С-473/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  25.11.2021, во 09:00
 • Nëntor
  25

  Lënda: ПРК-С-143/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  25.11.2021, во 09:10
 • Nëntor
  25

  Lënda: ПРК-С-55/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  25.11.2021, во 09:30
 • Nëntor
  25

  Lënda: ПРК-С-213/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  25.11.2021, во 09:50
 • Nëntor
  25

  Lënda: ПРК-С-203/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  25.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  25

  Lënda: К-369/20

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  25.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  25

  Lënda: МАЛВП-79/2021

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  25.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  25

  Lënda: ПРК-С-312/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  25.11.2021, во 10:20
 • Nëntor
  25

  Lënda: МАЛВП-109/2021

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  25.11.2021, во 11:00
 • Nëntor
  25

  Lënda: К-180/20

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  25.11.2021, во 12:00
 • Nëntor
  25

  Lënda: МАЛВП-98/2021

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  25.11.2021, во 12:30
 • Nëntor
  26

  Lënda: ВПП1-7/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  26.11.2021, во 09:30
 • Nëntor
  26

  Lënda: ПРК-С-878/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  26.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  26

  Lënda: К-3/21

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  26.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  26

  Lënda: К-138/19

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  26.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  26

  Lënda: ПРК-С-879/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  26.11.2021, во 10:30
 • Nëntor
  26

  Lënda: ПРК-С-627/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  26.11.2021, во 10:45
 • Nëntor
  26

  Lënda: ПРК-С-622/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  26.11.2021, во 11:00
 • Nëntor
  26

  Lënda: ПРК-Ј-13/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  26.11.2021, во 11:00
 • Nëntor
  26

  Lënda: ПЛ1-П-13/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  26.11.2021, во 11:30
 • Nëntor
  26

  Lënda: К-99/20

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  26.11.2021, во 12:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-921/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 56
  29.11.2021, во 08:30
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-920/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 56
  29.11.2021, во 08:40
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-911/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 56
  29.11.2021, во 08:50
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-907/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 56
  29.11.2021, во 09:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-934/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 56
  29.11.2021, во 09:10
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-930/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 56
  29.11.2021, во 09:20
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-909/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 56
  29.11.2021, во 09:30
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-935/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 56
  29.11.2021, во 09:40
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-925/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 56
  29.11.2021, во 09:50
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-917/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 56
  29.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-133/20

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  29.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-224/21

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  29.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-908/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 56
  29.11.2021, во 10:10
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-910/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 56
  29.11.2021, во 10:20
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-927/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 56
  29.11.2021, во 10:30
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПЛ1-ТС-68/19

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  29.11.2021, во 10:30
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-932/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 56
  29.11.2021, во 10:40
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-918/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 56
  29.11.2021, во 10:50
 • Nëntor
  29

  Lënda: МАЛВП-72/2021

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  29.11.2021, во 11:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-928/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 56
  29.11.2021, во 11:40
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-895/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 56
  29.11.2021, во 11:50
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-903/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 56
  29.11.2021, во 12:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-897/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 56
  29.11.2021, во 12:10
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-896/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  29.11.2021, во 12:20
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-901/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  29.11.2021, во 12:30
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-Ј-5/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  29.11.2021, во 12:30
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-900/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  29.11.2021, во 12:40
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-899/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  29.11.2021, во 12:50
 • Nëntor
  30

  Lënda: ПРК-О-56/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  30.11.2021, во 08:30
 • Nëntor
  30

  Lënda: ПРК-О-58/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  30.11.2021, во 08:45
 • Nëntor
  30

  Lënda: ПРК-О-57/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  30.11.2021, во 09:00
 • Nëntor
  30

  Lënda: ПРК-О-61/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  30.11.2021, во 09:30
 • Nëntor
  30

  Lënda: ПЛ1-ТС-37/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  30.11.2021, во 09:30
 • Nëntor
  30

  Lënda: ПРК-Ј-21/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  30.11.2021, во 09:30
 • Nëntor
  30

  Lënda: ПРК-О-62/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  30.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  30

  Lënda: ПРК-О-52/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  30.11.2021, во 10:30
 • Nëntor
  30

  Lënda: ПЛ1-ТС-41/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  30.11.2021, во 10:30
 • Nëntor
  30

  Lënda: ПРК-Ј-36/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  30.11.2021, во 11:30
 • Nëntor
  30

  Lënda: ПРК-Ј-36/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  30.11.2021, во 11:30
 • Nëntor
  30

  Lënda: К-108/21

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  30.11.2021, во 12:00
 • Nëntor
  30

  Lënda: ПРК-О-60/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  30.11.2021, во 12:00
 • Nëntor
  30

  Lënda: ПРК-О-65/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  30.11.2021, во 12:30
 • Nëntor
  30

  Lënda: ПРК-Ј-97/18

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  30.11.2021, во 12:30
 • Nëntor
  30

  Lënda: ПРК-Ј-30/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  30.11.2021, во 12:30
 • Nëntor
  30

  Lënda: ПРК-Ј-30/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  30.11.2021, во 12:30
 • Nëntor
  30

  Lënda: ПРК-С-430/18

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  30.11.2021, во 13:00
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-389/20

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  01.12.2021, во 09:00