Kërkoni sipas kalendarit të gjykimeve

Gjykatësi
Numri i lëndës
Salla e gjukimeve

Data e gjykimit
_

Kalendari i gjykatës

Kalendari i gjykatës

Përdorni fushat tekstuale për kërkim, që gjenden në anën e majtë. • Mars
  5

  Lënda: ЗАВ-5/24

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  05.03.2024, во 08:30
 • Mars
  5

  Lënda: ПЛ1-ТС-50/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  05.03.2024, во 09:00
 • Mars
  5

  Lënda: К-193/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  05.03.2024, во 09:00
 • Mars
  5

  Lënda: ПРК-С-477/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  05.03.2024, во 09:00
 • Mars
  5

  Lënda: ПРК-С-375/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  05.03.2024, во 09:10
 • Mars
  5

  Lënda: ПРК-С-387/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  05.03.2024, во 09:20
 • Mars
  5

  Lënda: ПРК-С-392/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  05.03.2024, во 09:30
 • Mars
  5

  Lënda: ПРК-С-31/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  05.03.2024, во 09:40
 • Mars
  5

  Lënda: ПРК-С-35/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  05.03.2024, во 09:50
 • Mars
  5

  Lënda: ЗАМ-С-3/24

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  05.03.2024, во 10:00
 • Mars
  5

  Lënda: ПРК-О-47/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  05.03.2024, во 10:00
 • Mars
  5

  Lënda: ПРК-О-36/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  05.03.2024, во 10:15
 • Mars
  5

  Lënda: ПРК-О-31/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  05.03.2024, во 10:30
 • Mars
  5

  Lënda: МАЛВТС-2/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  05.03.2024, во 10:30
 • Mars
  5

  Lënda: ПРК-О-29/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  05.03.2024, во 10:45
 • Mars
  5

  Lënda: ПРК-О-29/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  05.03.2024, во 10:45
 • Mars
  5

  Lënda: ПРК-О-13/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  05.03.2024, во 11:00
 • Mars
  5

  Lënda: ПРК-С-36/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  05.03.2024, во 11:10
 • Mars
  5

  Lënda: ПРК-С-37/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  05.03.2024, во 11:20
 • Mars
  5

  Lënda: ПРК-С-38/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  05.03.2024, во 11:30
 • Mars
  5

  Lënda: П4-24/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  05.03.2024, во 11:30
 • Mars
  5

  Lënda: ПРК-С-350/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  05.03.2024, во 11:40
 • Mars
  5

  Lënda: ПРК-С-353/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  05.03.2024, во 11:50
 • Mars
  5

  Lënda: ПРК-С-359/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  05.03.2024, во 12:00
 • Mars
  5

  Lënda: К-194/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  05.03.2024, во 12:00
 • Mars
  5

  Lënda: П1-30/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  05.03.2024, во 12:00
 • Mars
  5

  Lënda: ПРК-С-496/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  05.03.2024, во 12:10
 • Mars
  5

  Lënda: ПРК-С-489/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  05.03.2024, во 12:15
 • Mars
  5

  Lënda: ПРК-С-478/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  05.03.2024, во 12:20
 • Mars
  5

  Lënda: ПРК-С-476/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  05.03.2024, во 12:25
 • Mars
  5

  Lënda: П2-116/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  05.03.2024, во 12:30
 • Mars
  5

  Lënda: ПРК-С-344/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  05.03.2024, во 12:30
 • Mars
  5

  Lënda: КРМ-3/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  05.03.2024, во 12:30
 • Mars
  5

  Lënda: ПРК-С-342/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  05.03.2024, во 12:35
 • Mars
  5

  Lënda: ПРК-С-78/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  05.03.2024, во 12:40
 • Mars
  5

  Lënda: ПРК-С-74/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  05.03.2024, во 12:45
 • Mars
  5

  Lënda: ПРК-С-305/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  05.03.2024, во 12:50
 • Mars
  5

  Lënda: ПРК-С-492/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  05.03.2024, во 12:55
 • Mars
  5

  Lënda: ПРК-С-28/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  05.03.2024, во 13:00
 • Mars
  5

  Lënda: ПРК-С-33/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  05.03.2024, во 13:05
 • Mars
  5

  Lënda: ПРК-С-364/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  05.03.2024, во 13:10
 • Mars
  5

  Lënda: ПРК-С-357/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  05.03.2024, во 13:15
 • Mars
  5

  Lënda: ПРК-С-370/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  05.03.2024, во 13:20
 • Mars
  5

  Lënda: ПРК-С-502/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  05.03.2024, во 13:25
 • Mars
  5

  Lënda: ПРК-С-555/22

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  05.03.2024, во 13:40
 • Mars
  6

  Lënda: П2-69/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  06.03.2024, во 08:45
 • Mars
  6

  Lënda: П1-28/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  06.03.2024, во 09:00
 • Mars
  6

  Lënda: К-287/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  06.03.2024, во 09:00
 • Mars
  6

  Lënda: К-129/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  06.03.2024, во 10:00
 • Mars
  6

  Lënda: РО-264/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  06.03.2024, во 10:00
 • Mars
  6

  Lënda: ПЛ1-ТС-66/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  06.03.2024, во 11:30
 • Mars
  6

  Lënda: К-227/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  06.03.2024, во 12:00
 • Mars
  6

  Lënda: МАЛВП-17/2023

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  06.03.2024, во 12:30
 • Mars
  6

  Lënda: РО-159/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  06.03.2024, во 13:00
 • Mars
  7

  Lënda: ПРК-С-209/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  07.03.2024, во 08:50
 • Mars
  7

  Lënda: ПРК-С-136/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  07.03.2024, во 08:55
 • Mars
  7

  Lënda: ПРК-С-748/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  07.03.2024, во 09:00
 • Mars
  7

  Lënda: К-290/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  07.03.2024, во 09:00
 • Mars
  7

  Lënda: КМ-3/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  07.03.2024, во 09:00
 • Mars
  7

  Lënda: ПЛ1-П-9/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  07.03.2024, во 09:00
 • Mars
  7

  Lënda: РО-204/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  07.03.2024, во 09:00
 • Mars
  7

  Lënda: РО-205/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  07.03.2024, во 09:05
 • Mars
  7

  Lënda: РО-206/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  07.03.2024, во 09:10
 • Mars
  7

  Lënda: ПРК-С-658/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  07.03.2024, во 09:10
 • Mars
  7

  Lënda: ПРК-С-321/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  07.03.2024, во 09:20
 • Mars
  7

  Lënda: РО-210/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  07.03.2024, во 09:20
 • Mars
  7

  Lënda: РО-223/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  07.03.2024, во 09:25
 • Mars
  7

  Lënda: ПРК-С-320/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  07.03.2024, во 09:25
 • Mars
  7

  Lënda: ПРК-С-722/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  07.03.2024, во 09:30
 • Mars
  7

  Lënda: ПРК-С-151/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  07.03.2024, во 09:35
 • Mars
  7

  Lënda: ПРК-С-665/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  07.03.2024, во 09:40
 • Mars
  7

  Lënda: ПРК-С-732/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  07.03.2024, во 09:45
 • Mars
  7

  Lënda: ПЛ1-П-10/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  07.03.2024, во 09:45
 • Mars
  7

  Lënda: ПРК-С-740/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  07.03.2024, во 09:50
 • Mars
  7

  Lënda: ПРК-С-695/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  07.03.2024, во 10:00
 • Mars
  7

  Lënda: РО-227/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  07.03.2024, во 10:00
 • Mars
  7

  Lënda: ПРК-С-701/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  07.03.2024, во 10:10
 • Mars
  7

  Lënda: РО-228/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  07.03.2024, во 10:15
 • Mars
  7

  Lënda: ПРК-С-154/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  07.03.2024, во 10:20
 • Mars
  7

  Lënda: ПРК-С-686/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  07.03.2024, во 10:30
 • Mars
  7

  Lënda: РО-230/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  07.03.2024, во 10:30
 • Mars
  7

  Lënda: ПЛ1-П-12/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  07.03.2024, во 10:30
 • Mars
  7

  Lënda: ПРК-С-133/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  07.03.2024, во 10:40
 • Mars
  7

  Lënda: РО-233/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  07.03.2024, во 10:45
 • Mars
  7

  Lënda: ПРК-С-684/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  07.03.2024, во 10:50
 • Mars
  7

  Lënda: ПРК-С-737/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  07.03.2024, во 11:00
 • Mars
  7

  Lënda: РО-234/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  07.03.2024, во 11:00
 • Mars
  7

  Lënda: ПРК-С-328/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  07.03.2024, во 11:10
 • Mars
  7

  Lënda: ПРК-С-678/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  07.03.2024, во 11:20
 • Mars
  7

  Lënda: ПРК-С-727/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  07.03.2024, во 11:30
 • Mars
  7

  Lënda: ПРК-С-812/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  07.03.2024, во 11:40
 • Mars
  7

  Lënda: ПРК-С-141/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  07.03.2024, во 11:50
 • Mars
  7

  Lënda: ПРК-С-801/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  07.03.2024, во 12:00
 • Mars
  7

  Lënda: К-93/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  07.03.2024, во 12:00
 • Mars
  7

  Lënda: ПРК-С-723/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  07.03.2024, во 12:10
 • Mars
  7

  Lënda: ПРК-С-721/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  07.03.2024, во 12:15
 • Mars
  7

  Lënda: ПРК-С-798/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  07.03.2024, во 12:20
 • Mars
  7

  Lënda: ПРК-С-399/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  07.03.2024, во 12:25
 • Mars
  7

  Lënda: ПРК-С-335/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  07.03.2024, во 12:30
 • Mars
  7

  Lënda: РО-271/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  07.03.2024, во 12:30
 • Mars
  7

  Lënda: ПРК-С-749/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  07.03.2024, во 12:35
 • Mars
  7

  Lënda: ПРК-С-720/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  07.03.2024, во 12:40
 • Mars
  7

  Lënda: ПРК-С-324/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  07.03.2024, во 12:45
 • Mars
  7

  Lënda: ПРК-С-324/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  07.03.2024, во 12:45
 • Mars
  7

  Lënda: ПРК-О-52/21

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  07.03.2024, во 13:00
 • Mars
  7

  Lënda: ВПП-43/24

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  07.03.2024, во 13:00
 • Mars
  8

  Lënda: ПРК-С-258/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  08.03.2024, во 08:50
 • Mars
  8

  Lënda: ПРК-О-43/17

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  08.03.2024, во 08:55
 • Mars
  8

  Lënda: ПРК-О-43/20

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  08.03.2024, во 09:00
 • Mars
  8

  Lënda: ПРК-С-343/20

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  08.03.2024, во 09:05
 • Mars
  8

  Lënda: ПРК-С-399/20

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  08.03.2024, во 09:10
 • Mars
  8

  Lënda: ПРК-С-511/20

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  08.03.2024, во 09:20
 • Mars
  8

  Lënda: ПРК-С-348/20

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  08.03.2024, во 09:25
 • Mars
  8

  Lënda: ПРК-С-350/20

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  08.03.2024, во 09:30
 • Mars
  8

  Lënda: ПРК-О-44/20

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  08.03.2024, во 09:35
 • Mars
  8

  Lënda: ПРК-О-49/20

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  08.03.2024, во 09:40
 • Mars
  8

  Lënda: ПРК-С-551/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  08.03.2024, во 09:45
 • Mars
  8

  Lënda: ПРК-С-456/22

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  08.03.2024, во 09:50
 • Mars
  8

  Lënda: ПРК-С-239/20

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  08.03.2024, во 10:00
 • Mars
  8

  Lënda: ПРК-С-677/22

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  08.03.2024, во 10:10
 • Mars
  8

  Lënda: ПРК-С-211/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  08.03.2024, во 10:15
 • Mars
  11

  Lënda: К-198/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  11.03.2024, во 09:00
 • Mars
  11

  Lënda: ПЛ1-ТС-94/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  11.03.2024, во 09:00
 • Mars
  11

  Lënda: ПЛ1-ТС-1/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  11.03.2024, во 10:00
 • Mars
  11

  Lënda: РО-236/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  11.03.2024, во 10:00
 • Mars
  11

  Lënda: К-196/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  11.03.2024, во 10:00
 • Mars
  11

  Lënda: К-169/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  11.03.2024, во 10:00
 • Mars
  11

  Lënda: РО-238/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  11.03.2024, во 10:15
 • Mars
  11

  Lënda: РО-242/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  11.03.2024, во 10:30
 • Mars
  11

  Lënda: РО-243/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  11.03.2024, во 10:45
 • Mars
  11

  Lënda: РО-249/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  11.03.2024, во 11:00
 • Mars
  11

  Lënda: ТС-6/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  11.03.2024, во 12:00
 • Mars
  11

  Lënda: ПЛ1-ТС-68/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  11.03.2024, во 12:30
 • Mars
  11

  Lënda: ИЗС-1/24

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  11.03.2024, во 14:30
 • Mars
  12

  Lënda: МАЛВП-72/2023

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  12.03.2024, во 08:30
 • Mars
  12

  Lënda: ПРК-С-81/24

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  12.03.2024, во 09:00
 • Mars
  12

  Lënda: ПРК-С-896/22

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  12.03.2024, во 09:00
 • Mars
  12

  Lënda: К-275/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  12.03.2024, во 09:00
 • Mars
  12

  Lënda: ПРК-С-667/22

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  12.03.2024, во 09:10
 • Mars
  12

  Lënda: ПРК-С-608/22

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  12.03.2024, во 09:15
 • Mars
  12

  Lënda: ПРК-С-82/24

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  12.03.2024, во 09:15
 • Mars
  12

  Lënda: ПРК-С-852/22

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  12.03.2024, во 09:20
 • Mars
  12

  Lënda: ПРК-С-611/22

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  12.03.2024, во 09:25
 • Mars
  12

  Lënda: ПРК-С-157/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  12.03.2024, во 09:30
 • Mars
  12

  Lënda: ПРК-С-83/24

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  12.03.2024, во 09:30
 • Mars
  12

  Lënda: ПЛ1-П-2/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  12.03.2024, во 09:30
 • Mars
  12

  Lënda: ПРК-С-775/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  12.03.2024, во 09:35
 • Mars
  12

  Lënda: ПРК-С-771/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  12.03.2024, во 09:40
 • Mars
  12

  Lënda: ПРК-С-84/24

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  12.03.2024, во 09:45
 • Mars
  12

  Lënda: ПРК-С-757/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  12.03.2024, во 09:50
 • Mars
  12

  Lënda: ПРК-С-751/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  12.03.2024, во 10:00
 • Mars
  12

  Lënda: ПРК-С-85/24

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  12.03.2024, во 10:00
 • Mars
  12

  Lënda: К-164/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  12.03.2024, во 10:00
 • Mars
  12

  Lënda: ПРК-С-738/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  12.03.2024, во 10:10
 • Mars
  12

  Lënda: ПРК-Ј-20/24

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  12.03.2024, во 10:15
 • Mars
  12

  Lënda: ПРК-С-746/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  12.03.2024, во 10:20
 • Mars
  12

  Lënda: ПРК-С-736/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  12.03.2024, во 10:30
 • Mars
  12

  Lënda: ПРК-Ј-21/24

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  12.03.2024, во 10:30
 • Mars
  12

  Lënda: ПЛ1-ТС-10/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  12.03.2024, во 10:30
 • Mars
  12

  Lënda: ПЛ1-П-4/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  12.03.2024, во 10:30
 • Mars
  12

  Lënda: ПРК-С-719/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  12.03.2024, во 10:40
 • Mars
  12

  Lënda: ПРК-С-709/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  12.03.2024, во 10:50
 • Mars
  12

  Lënda: ПРК-С-699/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  12.03.2024, во 11:00
 • Mars
  12

  Lënda: ПЛ1-П-5/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  12.03.2024, во 11:00
 • Mars
  12

  Lënda: ПРК-С-696/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  12.03.2024, во 11:10
 • Mars
  12

  Lënda: ПРК-Ј-17/24

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  12.03.2024, во 11:15
 • Mars
  12

  Lënda: ПРК-С-676/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  12.03.2024, во 11:20
 • Mars
  12

  Lënda: ПРК-С-675/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  12.03.2024, во 11:30
 • Mars
  12

  Lënda: ПЛ1-ТС-13/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  12.03.2024, во 11:30
 • Mars
  12

  Lënda: РО-277/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  12.03.2024, во 11:30
 • Mars
  12

  Lënda: ПРК-С-674/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  12.03.2024, во 11:40
 • Mars
  12

  Lënda: ПРК-С-59/24

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  12.03.2024, во 11:45
 • Mars
  12

  Lënda: ПРК-С-666/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  12.03.2024, во 11:50
 • Mars
  12

  Lënda: ПРК-С-690/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  12.03.2024, во 12:00
 • Mars
  12

  Lënda: К-29/24

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  12.03.2024, во 12:00
 • Mars
  12

  Lënda: К-288/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  12.03.2024, во 12:00
 • Mars
  12

  Lënda: РО-283/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  12.03.2024, во 12:00
 • Mars
  12

  Lënda: ПРК-С-714/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  12.03.2024, во 12:10
 • Mars
  12

  Lënda: ПРК-С-715/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  12.03.2024, во 12:20
 • Mars
  12

  Lënda: ПРК-С-717/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  12.03.2024, во 12:30
 • Mars
  12

  Lënda: РО-281/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  12.03.2024, во 12:30
 • Mars
  12

  Lënda: ПРК-С-724/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  12.03.2024, во 12:40
 • Mars
  12

  Lënda: ПРК-С-754/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  12.03.2024, во 12:50
 • Mars
  12

  Lënda: ПРК-С-158/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  12.03.2024, во 13:00
 • Mars
  12

  Lënda: РО-279/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  12.03.2024, во 13:00
 • Mars
  12

  Lënda: ПРК-С-758/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  12.03.2024, во 13:10
 • Mars
  12

  Lënda: ПРК-С-788/22

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  12.03.2024, во 13:20
 • Mars
  12

  Lënda: ПРК-С-763/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  12.03.2024, во 13:30
 • Mars
  12

  Lënda: К-343/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  12.03.2024, во 14:00
 • Mars
  13

  Lënda: К-158/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  13.03.2024, во 09:00
 • Mars
  13

  Lënda: ПРК-С-80/24

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  13.03.2024, во 09:00
 • Mars
  13

  Lënda: П2-80/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  13.03.2024, во 09:00
 • Mars
  13

  Lënda: ПРК-С-67/24

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  13.03.2024, во 09:15
 • Mars
  13

  Lënda: ПРК-С-66/24

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  13.03.2024, во 09:30
 • Mars
  13

  Lënda: П3-4/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  13.03.2024, во 09:30
 • Mars
  13

  Lënda: ПРК-С-65/24

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  13.03.2024, во 09:45
 • Mars
  13

  Lënda: ПРК-С-64/24

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  13.03.2024, во 10:00
 • Mars
  13

  Lënda: К-190/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  13.03.2024, во 10:00
 • Mars
  13

  Lënda: П1-25/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  13.03.2024, во 10:00
 • Mars
  13

  Lënda: К-86/17

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  13.03.2024, во 10:00
 • Mars
  13

  Lënda: ПРК-С-63/24

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  13.03.2024, во 10:15
 • Mars
  13

  Lënda: ПРК-С-62/24

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  13.03.2024, во 10:30
 • Mars
  13

  Lënda: ПРК-С-61/24

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  13.03.2024, во 10:45
 • Mars
  13

  Lënda: ПРК-С-58/24

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  13.03.2024, во 11:00
 • Mars
  13

  Lënda: ПЛ1-ТС-49/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  13.03.2024, во 11:30
 • Mars
  13

  Lënda: КПОВ-1/24

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  13.03.2024, во 12:00
 • Mars
  13

  Lënda: К-231/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  13.03.2024, во 13:00
 • Mars
  13

  Lënda: К-129/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  13.03.2024, во 13:00
 • Mars
  14

  Lënda: К-52/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  14.03.2024, во 09:00
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-185/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  14.03.2024, во 09:00
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-198/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  14.03.2024, во 09:10
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-509/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  14.03.2024, во 09:15
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-508/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  14.03.2024, во 09:20
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-493/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  14.03.2024, во 09:25
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-128/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  14.03.2024, во 09:30
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-153/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  14.03.2024, во 09:40
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-780/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  14.03.2024, во 09:50
 • Mars
  14

  Lënda: РО-252/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  14.03.2024, во 10:00
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-21/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  14.03.2024, во 10:00
 • Mars
  14

  Lënda: К-273/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  14.03.2024, во 10:00
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-78/24

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  14.03.2024, во 10:00
 • Mars
  14

  Lënda: П1-9/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  14.03.2024, во 10:00
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-378/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  14.03.2024, во 10:05
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-16/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  14.03.2024, во 10:10
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-225/22

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  14.03.2024, во 10:15
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-68/24

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  14.03.2024, во 10:15
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-145/22

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  14.03.2024, во 10:20
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-280/22

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  14.03.2024, во 10:30
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-69/24

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  14.03.2024, во 10:30
 • Mars
  14

  Lënda: РО-255/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  14.03.2024, во 10:30
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-346/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  14.03.2024, во 10:40
 • Mars
  14

  Lënda: РО-254/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  14.03.2024, во 10:45
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-70/24

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  14.03.2024, во 10:45
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-501/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  14.03.2024, во 10:50
 • Mars
  14

  Lënda: К-286/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  14.03.2024, во 11:00
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-460/22

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  14.03.2024, во 11:00
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-71/24

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  14.03.2024, во 11:00
 • Mars
  14

  Lënda: РО-258/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  14.03.2024, во 11:00
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-892/22

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  14.03.2024, во 11:10
 • Mars
  14

  Lënda: РО-260/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  14.03.2024, во 11:15
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-72/24

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  14.03.2024, во 11:15
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-467/22

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  14.03.2024, во 11:20
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-478/22

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  14.03.2024, во 11:30
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-73/24

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  14.03.2024, во 11:30
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-365/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  14.03.2024, во 11:35
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-351/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  14.03.2024, во 11:40
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-74/24

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  14.03.2024, во 11:45
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-22/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  14.03.2024, во 11:50
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-581/22

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  14.03.2024, во 12:00
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-56/24

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  14.03.2024, во 12:00
 • Mars
  14

  Lënda: К-166/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  14.03.2024, во 12:00
 • Mars
  14

  Lënda: П4-8/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  14.03.2024, во 12:00
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-499/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  14.03.2024, во 12:10
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-75/24

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  14.03.2024, во 12:15
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-497/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  14.03.2024, во 12:20
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-504/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  14.03.2024, во 12:30
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-76/24

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  14.03.2024, во 12:30
 • Mars
  14

  Lënda: МАЛВП-116/2023

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  14.03.2024, во 12:30
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-77/24

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  14.03.2024, во 12:45
 • Mars
  15

  Lënda: ПЛ1-ТС-16/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  15.03.2024, во 09:00
 • Mars
  15

  Lënda: К-5/24

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  15.03.2024, во 10:00
 • Mars
  15

  Lënda: П1-19/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  15.03.2024, во 10:00
 • Mars
  15

  Lënda: ПЛ1-ТС-18/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  15.03.2024, во 10:00
 • Mars
  15

  Lënda: К-39/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  15.03.2024, во 10:00
 • Mars
  15

  Lënda: ПЛ1-ТС-24/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  15.03.2024, во 11:00
 • Mars
  15

  Lënda: К-308/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  15.03.2024, во 11:00
 • Mars
  15

  Lënda: К-311/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  15.03.2024, во 12:00
 • Mars
  15

  Lënda: СТ-4/24

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  15.03.2024, во 12:30
 • Mars
  15

  Lënda: К-225/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  15.03.2024, во 12:30
 • Mars
  15

  Lënda: К-294/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  15.03.2024, во 13:00
 • Mars
  15

  Lënda: ЗАВ-22/24

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  15.03.2024, во 14:00
 • Mars
  18

  Lënda: К-268/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  18.03.2024, во 08:30
 • Mars
  18

  Lënda: К-41/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  18.03.2024, во 09:00
 • Mars
  18

  Lënda: ПЛ1-П-5/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  18.03.2024, во 09:00
 • Mars
  18

  Lënda: РО-215/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  18.03.2024, во 10:00
 • Mars
  18

  Lënda: К-35/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  18.03.2024, во 10:00
 • Mars
  18

  Lënda: ПЛ1-П-4/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  18.03.2024, во 10:00
 • Mars
  18

  Lënda: ПРК-Ј-7/24

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  18.03.2024, во 10:00
 • Mars
  18

  Lënda: ПРК-С-167/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  18.03.2024, во 10:00
 • Mars
  18

  Lënda: РО-219/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  18.03.2024, во 10:15
 • Mars
  18

  Lënda: ПРК-С-162/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  18.03.2024, во 10:15
 • Mars
  18

  Lënda: РО-303/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  18.03.2024, во 10:30
 • Mars
  18

  Lënda: ПРК-С-246/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  18.03.2024, во 10:30
 • Mars
  18

  Lënda: ПРК-С-238/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  18.03.2024, во 10:45
 • Mars
  18

  Lënda: РО-306/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  18.03.2024, во 10:45
 • Mars
  18

  Lënda: ПРК-С-235/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  18.03.2024, во 11:00
 • Mars
  18

  Lënda: ПРК-С-229/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  18.03.2024, во 11:15
 • Mars
  18

  Lënda: МАЛВП-126/2023

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  18.03.2024, во 11:30
 • Mars
  18

  Lënda: МАЛВП-126/2023

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  18.03.2024, во 11:30
 • Mars
  18

  Lënda: ПРК-С-228/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  18.03.2024, во 11:30
 • Mars
  18

  Lënda: ВПП2-1/24

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  18.03.2024, во 11:30
 • Mars
  18

  Lënda: ПРК-С-222/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  18.03.2024, во 11:45
 • Mars
  18

  Lënda: ПРК-С-219/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  18.03.2024, во 12:00
 • Mars
  18

  Lënda: ПРК-С-217/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  18.03.2024, во 12:15
 • Mars
  18

  Lënda: К-142/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  18.03.2024, во 12:30
 • Mars
  18

  Lënda: К-300/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  18.03.2024, во 13:00
 • Mars
  18

  Lënda: К-300/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  18.03.2024, во 13:00
 • Mars
  18

  Lënda: СТ-11/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  18.03.2024, во 13:00
 • Mars
  19

  Lënda: ПРК-С-780/22

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  19.03.2024, во 09:00
 • Mars
  19

  Lënda: К-246/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  19.03.2024, во 09:00
 • Mars
  19

  Lënda: ПРК-О-96/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  19.03.2024, во 09:10
 • Mars
  19

  Lënda: ПРК-С-603/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  19.03.2024, во 09:20
 • Mars
  19

  Lënda: ПРК-С-597/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  19.03.2024, во 09:30
 • Mars
  19

  Lënda: МАЛВП-162/2022

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  19.03.2024, во 09:30
 • Mars
  19

  Lënda: ПРК-С-599/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  19.03.2024, во 09:35
 • Mars
  19

  Lënda: ПРК-С-610/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  19.03.2024, во 09:40
 • Mars
  19

  Lënda: ПРК-С-591/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  19.03.2024, во 09:45
 • Mars
  19

  Lënda: ПРК-С-546/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  19.03.2024, во 09:50
 • Mars
  19

  Lënda: ПРК-С-553/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  19.03.2024, во 09:55
 • Mars
  19

  Lënda: ПРК-С-605/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  19.03.2024, во 10:00
 • Mars
  19

  Lënda: ПРК-С-85/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  19.03.2024, во 10:00
 • Mars
  19

  Lënda: К-295/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  19.03.2024, во 10:00
 • Mars
  19

  Lënda: РО-329/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  19.03.2024, во 10:00
 • Mars
  19

  Lënda: ПРК-С-123/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  19.03.2024, во 10:10
 • Mars
  19

  Lënda: ПРК-С-215/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  19.03.2024, во 10:15
 • Mars
  19

  Lënda: ПРК-С-75/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  19.03.2024, во 10:20
 • Mars
  19

  Lënda: ПРК-С-487/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  19.03.2024, во 10:25
 • Mars
  19

  Lënda: ПРК-С-498/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  19.03.2024, во 10:30
 • Mars
  19

  Lënda: ПРК-С-204/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  19.03.2024, во 10:30
 • Mars
  19

  Lënda: ПРК-С-507/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  19.03.2024, во 10:40
 • Mars
  19

  Lënda: ПРК-С-200/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  19.03.2024, во 10:45
 • Mars
  19

  Lënda: ПРК-С-534/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  19.03.2024, во 10:45
 • Mars
  19

  Lënda: ПРК-С-53/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  19.03.2024, во 10:50
 • Mars
  19

  Lënda: ПРК-С-596/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  19.03.2024, во 11:00
 • Mars
  19

  Lënda: ПРК-С-192/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  19.03.2024, во 11:00
 • Mars
  19

  Lënda: К-303/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  19.03.2024, во 11:00
 • Mars
  19

  Lënda: МАЛВП-132/2022

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  19.03.2024, во 11:00
 • Mars
  19

  Lënda: ПРК-С-578/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  19.03.2024, во 11:10
 • Mars
  19

  Lënda: ПРК-С-275/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  19.03.2024, во 11:15
 • Mars
  19

  Lënda: ПРК-О-1/24

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  19.03.2024, во 11:20
 • Mars
  19

  Lënda: ПРК-С-571/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  19.03.2024, во 11:30
 • Mars
  19

  Lënda: ПРК-С-271/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  19.03.2024, во 11:30
 • Mars
  19

  Lënda: ПЛ1-ТС-73/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  19.03.2024, во 11:30
 • Mars
  19

  Lënda: ПРК-С-572/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  19.03.2024, во 11:40
 • Mars
  19

  Lënda: ПРК-С-270/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  19.03.2024, во 11:45
 • Mars
  19

  Lënda: ПРК-С-582/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  19.03.2024, во 11:50
 • Mars
  19

  Lënda: ПРК-С-562/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  19.03.2024, во 12:00
 • Mars
  19

  Lënda: ПРК-С-254/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  19.03.2024, во 12:00
 • Mars
  19

  Lënda: К-289/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  19.03.2024, во 12:00
 • Mars
  19

  Lënda: ПРК-С-593/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  19.03.2024, во 12:10
 • Mars
  19

  Lënda: ПРК-С-252/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  19.03.2024, во 12:15
 • Mars
  19

  Lënda: ПРК-С-614/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  19.03.2024, во 12:20
 • Mars
  19

  Lënda: К-61/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  19.03.2024, во 12:30
 • Mars
  19

  Lënda: К-24/24

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  19.03.2024, во 13:00
 • Mars
  19

  Lënda: К-52/24

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  19.03.2024, во 14:00
 • Mars
  19

  Lënda: К-364/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  19.03.2024, во 14:00
 • Mars
  20

  Lënda: К-189/22

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  20.03.2024, во 03:00
 • Mars
  20

  Lënda: П2-117/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  20.03.2024, во 09:00
 • Mars
  20

  Lënda: К-127/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  20.03.2024, во 09:00
 • Mars
  20

  Lënda: К-48/24

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  20.03.2024, во 10:00
 • Mars
  20

  Lënda: П2-90/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  20.03.2024, во 10:00
 • Mars
  20

  Lënda: ПРК-С-473/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  20.03.2024, во 10:00
 • Mars
  20

  Lënda: ВПП-283/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  20.03.2024, во 10:00
 • Mars
  20

  Lënda: ПРК-С-650/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  20.03.2024, во 10:15
 • Mars
  20

  Lënda: ПРК-С-653/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  20.03.2024, во 10:30
 • Mars
  20

  Lënda: ПРК-С-630/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  20.03.2024, во 10:45
 • Mars
  20

  Lënda: ПРК-С-624/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  20.03.2024, во 11:00
 • Mars
  20

  Lënda: ПРК-С-620/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  20.03.2024, во 11:15
 • Mars
  20

  Lënda: ПЛ1-ТС-52/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  20.03.2024, во 11:30
 • Mars
  20

  Lënda: РО-291/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  20.03.2024, во 11:30
 • Mars
  20

  Lënda: ПРК-С-618/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  20.03.2024, во 11:30
 • Mars
  20

  Lënda: ПРК-С-611/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  20.03.2024, во 11:45
 • Mars
  20

  Lënda: РО-289/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  20.03.2024, во 11:45
 • Mars
  20

  Lënda: К-214/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  20.03.2024, во 12:00
 • Mars
  20

  Lënda: ПРК-С-609/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  20.03.2024, во 12:00
 • Mars
  20

  Lënda: ПРК-С-607/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  20.03.2024, во 12:15
 • Mars
  20

  Lënda: К-340/20

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  20.03.2024, во 13:30
 • Mars
  20

  Lënda: К-347/20

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  20.03.2024, во 14:00
 • Mars
  20

  Lënda: К-189/22

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  20.03.2024, во 14:30
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-707/22

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  21.03.2024, во 08:50
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-319/22

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  21.03.2024, во 08:55
 • Mars
  21

  Lënda: К-300/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  21.03.2024, во 09:00
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-731/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  21.03.2024, во 09:00
 • Mars
  21

  Lënda: РО-37/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  21.03.2024, во 09:00
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-730/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  21.03.2024, во 09:05
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-705/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  21.03.2024, во 09:10
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-702/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  21.03.2024, во 09:15
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-747/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  21.03.2024, во 09:20
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-742/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  21.03.2024, во 09:30
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-734/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  21.03.2024, во 09:40
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-776/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  21.03.2024, во 09:50
 • Mars
  21

  Lënda: К-125/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  21.03.2024, во 10:00
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-575/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  21.03.2024, во 10:00
 • Mars
  21

  Lënda: ТС-5/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  21.03.2024, во 10:00
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-773/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  21.03.2024, во 10:00
 • Mars
  21

  Lënda: К-203/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  21.03.2024, во 10:00
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-769/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  21.03.2024, во 10:05
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-779/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  21.03.2024, во 10:10
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-716/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  21.03.2024, во 10:15
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-565/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  21.03.2024, во 10:15
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-708/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  21.03.2024, во 10:20
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-538/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  21.03.2024, во 10:25
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-827/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  21.03.2024, во 10:30
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-641/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  21.03.2024, во 10:30
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-825/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  21.03.2024, во 10:40
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-656/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  21.03.2024, во 10:45
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-56/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  21.03.2024, во 10:45
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-507/22

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  21.03.2024, во 10:50
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-692/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  21.03.2024, во 11:00
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-660/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  21.03.2024, во 11:00
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-741/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  21.03.2024, во 11:10
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-590/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  21.03.2024, во 11:15
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-765/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  21.03.2024, во 11:20
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-588/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  21.03.2024, во 11:30
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-484/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  21.03.2024, во 11:30
 • Mars
  21

  Lënda: П1-24/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  21.03.2024, во 11:30
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-689/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  21.03.2024, во 11:40
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-584/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  21.03.2024, во 11:45
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-789/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  21.03.2024, во 11:50
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-543/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  21.03.2024, во 11:55
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-517/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  21.03.2024, во 12:00
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-583/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  21.03.2024, во 12:00
 • Mars
  21

  Lënda: К-215/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  21.03.2024, во 12:00
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-52/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  21.03.2024, во 12:05
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-612/22

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  21.03.2024, во 12:10
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-617/22

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  21.03.2024, во 12:15
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-580/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  21.03.2024, во 12:15
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-642/22

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  21.03.2024, во 12:20
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-57/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  21.03.2024, во 12:30
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-515/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  21.03.2024, во 12:40
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-525/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  21.03.2024, во 12:50
 • Mars
  21

  Lënda: П2-77/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  21.03.2024, во 13:00
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-784/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  21.03.2024, во 13:00
 • Mars
  21

  Lënda: К-145/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  21.03.2024, во 13:00
 • Mars
  22

  Lënda: ВПП-238/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  22.03.2024, во 10:00
 • Mars
  22

  Lënda: ПЛ1-ТС-49/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  22.03.2024, во 10:00
 • Mars
  22

  Lënda: П4-17/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  22.03.2024, во 12:00
 • Mars
  22

  Lënda: К-261/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  22.03.2024, во 12:00
 • Mars
  22

  Lënda: ПЛ1-П-23/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  22.03.2024, во 12:30
 • Mars
  22

  Lënda: К-287/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  22.03.2024, во 13:00
 • Mars
  25

  Lënda: К-212/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  25.03.2024, во 09:00
 • Mars
  25

  Lënda: МАЛВП-18/2023

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  25.03.2024, во 09:00
 • Mars
  25

  Lënda: РО-222/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  25.03.2024, во 10:00
 • Mars
  25

  Lënda: К-230/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  25.03.2024, во 10:00
 • Mars
  25

  Lënda: РО-209/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  25.03.2024, во 10:15
 • Mars
  25

  Lënda: П2-20/24

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  25.03.2024, во 10:30
 • Mars
  25

  Lënda: РО-224/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  25.03.2024, во 10:30
 • Mars
  25

  Lënda: РО-308/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  25.03.2024, во 10:45
 • Mars
  25

  Lënda: К-65/18

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  25.03.2024, во 11:00
 • Mars
  25

  Lënda: РО-328/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  25.03.2024, во 11:00
 • Mars
  25

  Lënda: ПЛ1-ТС-71/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  25.03.2024, во 11:30
 • Mars
  25

  Lënda: ПЛ1-ТС-71/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  25.03.2024, во 11:30
 • Mars
  25

  Lënda: К-26/24

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  25.03.2024, во 12:00
 • Mars
  25

  Lënda: ВПП1-4/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  25.03.2024, во 12:30
 • Mars
  26

  Lënda: ПРК-С-59/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  26.03.2024, во 08:50
 • Mars
  26

  Lënda: К-220/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  26.03.2024, во 09:00
 • Mars
  26

  Lënda: ПРК-С-711/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  26.03.2024, во 09:00
 • Mars
  26

  Lënda: ВПП-240/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  26.03.2024, во 09:00
 • Mars
  26

  Lënda: ПРК-С-18/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  26.03.2024, во 09:10
 • Mars
  26

  Lënda: ПРК-С-17/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  26.03.2024, во 09:15
 • Mars
  26

  Lënda: ПРК-С-379/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  26.03.2024, во 09:20
 • Mars
  26

  Lënda: ПРК-С-376/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  26.03.2024, во 09:25
 • Mars
  26

  Lënda: ПРК-С-183/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  26.03.2024, во 09:30
 • Mars
  26

  Lënda: ПРК-С-177/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  26.03.2024, во 09:35
 • Mars
  26

  Lënda: ПРК-С-319/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  26.03.2024, во 09:40
 • Mars
  26

  Lënda: ПРК-С-281/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  26.03.2024, во 09:50
 • Mars
  26

  Lënda: ПРК-С-306/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  26.03.2024, во 10:00
 • Mars
  26

  Lënda: К-238/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  26.03.2024, во 10:00
 • Mars
  26

  Lënda: К-111/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  26.03.2024, во 10:00
 • Mars
  26

  Lënda: МАЛВП-61/2023

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  26.03.2024, во 10:00
 • Mars
  26

  Lënda: ПРК-С-792/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  26.03.2024, во 10:05
 • Mars
  26

  Lënda: ПРК-С-798/22

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  26.03.2024, во 10:10
 • Mars
  26

  Lënda: ПРК-С-512/22

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  26.03.2024, во 10:20
 • Mars
  26

  Lënda: ПРК-С-174/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  26.03.2024, во 10:30
 • Mars
  26

  Lënda: ПРК-С-180/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  26.03.2024, во 10:40
 • Mars
  26

  Lënda: ПРК-С-794/22

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  26.03.2024, во 10:50
 • Mars
  26

  Lënda: ПРК-С-795/22

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  26.03.2024, во 10:55
 • Mars
  26

  Lënda: ПРК-С-181/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  26.03.2024, во 11:00
 • Mars
  26

  Lënda: ПРК-С-891/22

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  26.03.2024, во 11:05
 • Mars
  26

  Lënda: ПРК-С-316/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  26.03.2024, во 11:10
 • Mars
  26

  Lënda: ПРК-С-565/22

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  26.03.2024, во 11:20
 • Mars
  26

  Lënda: ПРК-С-523/22

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  26.03.2024, во 11:25
 • Mars
  26

  Lënda: ПРК-С-380/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  26.03.2024, во 11:30
 • Mars
  26

  Lënda: П4-22/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  26.03.2024, во 11:30
 • Mars
  26

  Lënda: ПРК-С-307/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  26.03.2024, во 11:40
 • Mars
  26

  Lënda: ПРК-С-530/22

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  26.03.2024, во 11:45
 • Mars
  26

  Lënda: ПРК-С-173/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  26.03.2024, во 11:50
 • Mars
  26

  Lënda: ПРК-С-12/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  26.03.2024, во 12:00
 • Mars
  26

  Lënda: К-315/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  26.03.2024, во 12:00
 • Mars
  26

  Lënda: ВПП1-3/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  26.03.2024, во 13:00
 • Mars
  26

  Lënda: К-316/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  26.03.2024, во 13:00
 • Mars
  27

  Lënda: К-41/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  27.03.2024, во 09:00
 • Mars
  27

  Lënda: К-301/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  27.03.2024, во 09:00
 • Mars
  27

  Lënda: ПЛ1-ТС-44/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  27.03.2024, во 09:30
 • Mars
  27

  Lënda: К-186/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  27.03.2024, во 10:00
 • Mars
  27

  Lënda: ПЛ1-ТС-50/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  27.03.2024, во 10:00
 • Mars
  27

  Lënda: К-70/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  27.03.2024, во 10:00
 • Mars
  27

  Lënda: РО-288/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  27.03.2024, во 11:00
 • Mars
  27

  Lënda: РО-292/23

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  27.03.2024, во 11:30
 • Mars
  27

  Lënda: К-319/23

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 3
  27.03.2024, во 12:00
 • Mars
  27

  Lënda: К-204/19

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  27.03.2024, во 12:30
 • Mars
  27

  Lënda: ТС1-2/23

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  27.03.2024, во 13:30
 • Mars
  28

  Lënda: К-304/23

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Соба 2
  28.03.2024, во 09:00
 • Mars
  28

  Lënda: ПРК-С-787/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  28.03.2024, во 09:00
 • Mars
  28

  Lënda: ПРК-С-786/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  28.03.2024, во 09:05
 • Mars
  28

  Lënda: ПРК-С-821/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  28.03.2024, во 09:10
 • Mars
  28

  Lënda: ПРК-С-822/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  28.03.2024, во 09:15
 • Mars
  28

  Lënda: ПРК-С-50/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  28.03.2024, во 09:20
 • Mars
  28

  Lënda: ПРК-С-170/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  28.03.2024, во 09:25
 • Mars
  28

  Lënda: ПРК-С-143/23

  Gjykatësi Драгана Илиовска, Salla e gjukimeve Соба 46
  28.03.2024, во 09:30