Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Октомври
  22

  Предмет: К-12/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  22.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: К-18/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  22.10.2019, во 12:00
 • Октомври
  28

  Предмет: МАЛВП-19/19

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  28.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: КС-КР-6/19

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  29.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  30

  Предмет: ПРК-С-65/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  30.10.2019, во 08:45
 • Октомври
  30

  Предмет: ПРК-О-1/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  30.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  30

  Предмет: ПРК-С-80/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  30.10.2019, во 09:15
 • Октомври
  30

  Предмет: ПРК-С-74/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  30.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  30

  Предмет: ПРК-Ј-10/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  30.10.2019, во 10:30
 • Октомври
  30

  Предмет: ПРК-С-93/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  30.10.2019, во 12:00
 • Октомври
  31

  Предмет: ПЛ1-П-2/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  31.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  31

  Предмет: ПЛ1-П-6/19

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  31.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  31

  Предмет: МАЛВП-20/19

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  31.10.2019, во 11:00
 • Октомври
  31

  Предмет: РО-35/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  31.10.2019, во 12:00
 • Октомври
  31

  Предмет: РО-28/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  31.10.2019, во 12:30
 • Ноември
  1

  Предмет: РО-33/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  01.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-97/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  04.11.2019, во 08:50
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-100/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  04.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-103/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  04.11.2019, во 09:10
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-105/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  04.11.2019, во 09:15
 • Ноември
  4

  Предмет: ВПП1-2/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  04.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  4

  Предмет: ВПП1-2/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 1
  04.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-95/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  04.11.2019, во 12:00
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-101/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  04.11.2019, во 12:05
 • Ноември
  5

  Предмет: К-15/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  05.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  5

  Предмет: К-5/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  05.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  5

  Предмет: К-12/17

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  05.11.2019, во 12:00
 • Ноември
  6

  Предмет: МАЛВП-18/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  06.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  6

  Предмет: П1-2/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  06.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  6

  Предмет: РО-34/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  06.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  6

  Предмет: ВПП2-5/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  06.11.2019, во 12:00
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-92/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  07.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-104/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  07.11.2019, во 09:40
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-О-7/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  07.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  7

  Предмет: К-19/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  07.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-99/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  07.11.2019, во 10:15
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-96/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  07.11.2019, во 10:25
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-98/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  07.11.2019, во 10:35
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-102/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  07.11.2019, во 10:45
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-89/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  07.11.2019, во 10:55
 • Ноември
  7

  Предмет: П4-1/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  07.11.2019, во 12:00
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-53/19

  Судија Надица Марковска, Судница Соба 1
  07.11.2019, во 12:00
 • Ноември
  12

  Предмет: К-6/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  12.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  14

  Предмет: К-22/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  14.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: К-13/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  19.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  26

  Предмет: К-45/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  26.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  26

  Предмет: К-21/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  26.11.2019, во 12:00
 • Ноември
  28

  Предмет: ПРК-С-109/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  28.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  28

  Предмет: МАЛВП-14/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  28.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  28

  Предмет: ПРК-С-110/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  28.11.2019, во 10:10
 • Ноември
  28

  Предмет: ПРК-С-108/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  28.11.2019, во 10:20
 • Ноември
  29

  Предмет: П1-7/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  29.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-33/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  29.11.2019, во 12:00