Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јули
  7

  Предмет: К-30/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  07.07.2020, во 10:00
 • Јули
  7

  Предмет: К-33/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  07.07.2020, во 10:30
 • Јули
  7

  Предмет: К-26/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  07.07.2020, во 12:00
 • Јули
  7

  Предмет: К-20/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  07.07.2020, во 12:00
 • Јули
  7

  Предмет: К-19/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  07.07.2020, во 12:30
 • Јули
  7

  Предмет: К-22/20

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  07.07.2020, во 12:30
 • Јули
  7

  Предмет: К-17/20

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  07.07.2020, во 13:00
 • Јули
  7

  Предмет: К-28/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  07.07.2020, во 13:00
 • Јули
  8

  Предмет: П2-3/20

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  08.07.2020, во 10:00
 • Јули
  8

  Предмет: РО-32/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  08.07.2020, во 10:00
 • Јули
  8

  Предмет: К-6/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  08.07.2020, во 13:00
 • Јули
  9

  Предмет: РО-11/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  09.07.2020, во 10:00
 • Јули
  9

  Предмет: П2-3/20

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  09.07.2020, во 10:00
 • Јули
  9

  Предмет: РО-15/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  09.07.2020, во 10:30
 • Јули
  9

  Предмет: П1-10/19

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  09.07.2020, во 11:00
 • Јули
  9

  Предмет: РО-17/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  09.07.2020, во 12:00
 • Јули
  9

  Предмет: РО-18/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  09.07.2020, во 12:30
 • Јули
  10

  Предмет: П1-2/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 2
  10.07.2020, во 10:00
 • Јули
  10

  Предмет: РО-5/20

  Судија Надица Марковска, Судница Соба 10
  10.07.2020, во 12:00
 • Јули
  10

  Предмет: П4-2/20

  Судија Надица Марковска, Судница Соба 10
  10.07.2020, во 12:15
 • Јули
  13

  Предмет: ВПП1-4/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  13.07.2020, во 09:00
 • Јули
  13

  Предмет: П2-9/19

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  13.07.2020, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: П2-2/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  13.07.2020, во 10:00
 • Јули
  14

  Предмет: К-21/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  14.07.2020, во 10:00
 • Јули
  14

  Предмет: К-15/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  14.07.2020, во 10:00
 • Јули
  14

  Предмет: К-27/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  14.07.2020, во 12:00
 • Јули
  14

  Предмет: К-14/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  14.07.2020, во 12:30
 • Август
  17

  Предмет: ПРК-С-34/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  17.08.2020, во 08:30
 • Август
  17

  Предмет: ПРК-С-33/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  17.08.2020, во 08:45
 • Август
  17

  Предмет: ПРК-С-14/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  17.08.2020, во 09:00
 • Август
  17

  Предмет: ПРК-С-29/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  17.08.2020, во 09:10
 • Август
  17

  Предмет: ПРК-С-31/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  17.08.2020, во 09:20
 • Август
  17

  Предмет: ПРК-Ј-5/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  17.08.2020, во 09:30
 • Август
  17

  Предмет: ПРК-Ј-11/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  17.08.2020, во 10:00
 • Август
  17

  Предмет: ПРК-Ј-8/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  17.08.2020, во 10:30
 • Август
  17

  Предмет: ПРК-С-63/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  17.08.2020, во 12:00
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-47/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  26.08.2020, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-О-7/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  26.08.2020, во 10:10
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-О-8/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  26.08.2020, во 10:20
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-57/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  26.08.2020, во 10:30
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-59/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  26.08.2020, во 10:40
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-35/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  31.08.2020, во 08:30
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-О-5/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  31.08.2020, во 08:45
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-О-6/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  31.08.2020, во 09:00
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-36/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  31.08.2020, во 09:30
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-45/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  31.08.2020, во 10:00
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-О-9/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  31.08.2020, во 10:20
 • Септември
  1

  Предмет: К-13/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  01.09.2020, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: РО-28/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  02.09.2020, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: РО-16/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  02.09.2020, во 12:00
 • Септември
  3

  Предмет: МАЛВП-10/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  03.09.2020, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: МАЛВП-7/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  03.09.2020, во 10:30
 • Септември
  3

  Предмет: РО-10/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  03.09.2020, во 12:00
 • Септември
  4

  Предмет: ВПП-5/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Соба 11
  04.09.2020, во 10:30
 • Септември
  7

  Предмет: РО-33/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  07.09.2020, во 10:00
 • Септември
  7

  Предмет: РО-37/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  07.09.2020, во 12:00
 • Септември
  7

  Предмет: РО-39/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  07.09.2020, во 12:30
 • Септември
  9

  Предмет: МАЛВП-14/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  09.09.2020, во 10:00
 • Септември
  10

  Предмет: РО-12/20

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  10.09.2020, во 10:00
 • Септември
  10

  Предмет: П2-4/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  10.09.2020, во 10:00
 • Септември
  10

  Предмет: РО-8/20

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  10.09.2020, во 10:30
 • Септември
  10

  Предмет: РО-9/20

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  10.09.2020, во 11:00
 • Септември
  10

  Предмет: РО-19/20

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  10.09.2020, во 12:00
 • Септември
  10

  Предмет: МАЛВП-7/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  10.09.2020, во 12:00
 • Септември
  11

  Предмет: П1-7/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  11.09.2020, во 10:00
 • Септември
  11

  Предмет: П4-1/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  11.09.2020, во 12:00
 • Септември
  15

  Предмет: К-28/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  15.09.2020, во 10:00
 • Септември
  15

  Предмет: К-37/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  15.09.2020, во 10:00
 • Септември
  15

  Предмет: К-12/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  15.09.2020, во 12:00
 • Септември
  15

  Предмет: К-36/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  15.09.2020, во 12:00
 • Септември
  16

  Предмет: К-42/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  16.09.2020, во 10:00
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-Ј-14/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  16.09.2020, во 10:05
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-Ј-15/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  16.09.2020, во 12:00
 • Септември
  17

  Предмет: К-9/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  17.09.2020, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: П2-1/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  23.09.2020, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-46/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  29.09.2020, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: К-12/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  06.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: К-11/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  06.10.2020, во 12:00