Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јуни
  3

  Предмет: РО-5/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  03.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  3

  Предмет: П4-2/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  03.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  3

  Предмет: РО-32/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  03.06.2020, во 12:00
 • Јуни
  4

  Предмет: РО-7/20

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  04.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  4

  Предмет: РО-38/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  04.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  4

  Предмет: РО-40/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  04.06.2020, во 10:15
 • Јуни
  4

  Предмет: РО-11/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  04.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  4

  Предмет: РО-15/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  04.06.2020, во 10:45
 • Јуни
  9

  Предмет: К-15/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  09.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  10

  Предмет: ВПП-5/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Соба 11
  10.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  12

  Предмет: ВПП1-4/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  12.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  16

  Предмет: К-21/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  16.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  16

  Предмет: К-22/20

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  16.06.2020, во 11:00
 • Јуни
  16

  Предмет: К-14/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  16.06.2020, во 12:00
 • Јуни
  16

  Предмет: К-17/20

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  16.06.2020, во 13:00
 • Јуни
  17

  Предмет: П1-2/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  17.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  18

  Предмет: К-9/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  18.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  18

  Предмет: К-6/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  18.06.2020, во 12:00
 • Јуни
  22

  Предмет: РО-12/20

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  22.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  22

  Предмет: РО-33/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  22.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  22

  Предмет: РО-8/20

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  22.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  22

  Предмет: РО-9/20

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  22.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  22

  Предмет: РО-28/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  22.06.2020, во 12:00
 • Јуни
  22

  Предмет: РО-41/19

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  22.06.2020, во 12:00
 • Јуни
  22

  Предмет: РО-42/19

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  22.06.2020, во 12:30
 • Јуни
  23

  Предмет: К-28/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  23.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  23

  Предмет: П2-12/19

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  23.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  23

  Предмет: К-5/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  23.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  23

  Предмет: К-12/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  23.06.2020, во 12:00
 • Јуни
  23

  Предмет: К-13/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  23.06.2020, во 13:00
 • Јуни
  24

  Предмет: П1-7/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  24.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  24

  Предмет: П2-9/19

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  24.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  24

  Предмет: П1-10/19

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  24.06.2020, во 11:00
 • Јуни
  24

  Предмет: РО-37/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  24.06.2020, во 12:00
 • Јуни
  24

  Предмет: РО-39/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  24.06.2020, во 12:30
 • Јуни
  25

  Предмет: П1-1/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  25.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  26

  Предмет: ПЛ1-П-1/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  26.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  26

  Предмет: МАЛВП-31/19

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  26.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  26

  Предмет: П4-1/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  26.06.2020, во 12:00
 • Јуни
  29

  Предмет: МАЛВП-18/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  29.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  30

  Предмет: К-10/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  30.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  30

  Предмет: К-2/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  30.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  30

  Предмет: К-20/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  30.06.2020, во 12:00
 • Јуни
  30

  Предмет: К-19/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  30.06.2020, во 12:30
 • Јули
  2

  Предмет: П2-1/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  02.07.2020, во 10:00
 • Јули
  7

  Предмет: К-30/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  07.07.2020, во 10:00
 • Јули
  7

  Предмет: К-33/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  07.07.2020, во 10:30
 • Јули
  7

  Предмет: К-26/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  07.07.2020, во 12:00